Naar beginpagina

Genealogie BLAD, van Kampen
(9 generaties)


>index

   I. Reijner WILLEMSZ,
tr. Kampen 20 mei 1625 (hij jonggezel van de Swartendijck, zij jongedochter van Kampen) Jacopien BERENTS.

   II. (van I) Willem Reijndertsz BLADT, ged. (nederd. geref.) Kampen 15 dec. 1626, ondertr. 1° Kampen 15 juni 1660 (hij jonggezel van de Swartendijck, zij jongedochter van Coevorden) Tijgijen JANS,
tr. 2° Eva GERRITS.

   IIIa. (van II) Baafje Willems BLAD, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (W.K.) 16 dec. 1667, van Amsterdam, doet in 1690 belijdenis te Beverwijk, overl. 1 sept. 1711  2, impost op begr. Beverwijk 5 sept. 1711 (impost ƒ 3), begr. ald. (Ned. Herv. Kerk),
ondertr. Beverwijk 8 april 1695 (zij van Amsterdam), tr. ald. 24 april 1695 Jan Adriaansz SCHEEPMAKER.

   IIIb. (van II) Gerrit Willemsz BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 8 jan. 1673 (doopgetuige Hester Jans), timmerman, tuinman, overl. ald. 26 aug. 1733 (impost ƒ 3 op 29 augustus 1733), ondertr. 1°/tr. Beverwijk 14/30 juni 1697 Dieuwertje Jacobs VELSEN, ged. (nederd. geref.) ald. 17 sept. 1673, impost op begr. ald. 22 maart 1722 (impost ƒ 3), dr van Jacob Jansz VELSEN en Aeght JANS, ondertr. (impost) 2° Beverwijk 17 juli 1722 (impost voor hem ƒ 3, zij wonende te Wijk op Zee) Elisabeth PIETERS, overl. 1730, wed. van N.N., ondertr. (impost) 3° Beverwijk 21 sept. 1731 (impost voor hem ƒ 3, zij pro deo), tr. ald. 7 okt. 1731 Annetje Jans TOOT, wed. van N.N., en die hertr. met Willem Jansz ARIMAAT.
   IIIc. (van II) Willem Willemsz BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 12 maart 1679 (doopgetuige Trijn Gerrits), op 8 oktober 1723 is in Haarlem Willem Blad, wonende in de O. Hortus Med., als lidmaat ingeschreven met attestatie van Bloemendaal, ondertr. (zij van Goor), tr. Beverwijk 16 jan. 1701 Jannetje Jans SINKELDAM.
   IIId. (van II) Pieter Willemsz BLAD, impost op begr. Beverwijk 25 febr. 1730 (pro deo), tr. Jacoba Hendriks WAGENAAR.
   IVa. (van IIIb) Willem Gerritsz BLAD, overl. Beverwijk 13 maart 1736, impost op begr. ald. 13 maart 1736 (pro deo), ondertr. (impost) Beverwijk 6 okt. 1724 (hij te Beverwijk, zij te Wijk aan Duin, beiden pro deo), ondertr. (impost) Wijk aan Duin 6 okt. 1734 (zij pro deo, hij te Beverwijk), sluit huwelijkscontract 1724 met Neeltje Gerrits ROUAAN, impost op begr. Beverwijk 3 okt. 1735 (impost ƒ 3, aangever Willem Geritsz Bladt), dr van Gerrit ROUAAN en Maartje Huybers van ROSSEN.
   IVb. (van IIIb) Gerrit Gerritsz BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 23 febr. 1700, impost op begr. ald. 27 juni 1746 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Beverwijk 26 juli 1726 (hij wonende alhier, zij te Wijk op Zee, beiden pro deo), tr. ald. 2 aug. 1726 Aaltje Lammerts van DIJK, begr. ald. 25 febr. 1767 (gaarder, classis van 3 gld: 2:2:-, grote klok ½ uur 5:-:-, graf schoonmaken 3:-:-), die hertr. met Floris Willemsz van der MAAR.
   IVc. (van IIIb) Eva Gerrits BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 22 okt. 1704, impost op begr. ald. 13 maart 1731 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Beverwijk 17 okt. 1729 (impost elk ƒ 3, aangifte door Gerrit Bladt; 10 dagen eerder deed de bruidegom aangifte als beiden pro deo), tr. ald. 30 okt. 1729 Adriaan Abrahamsz van der ENDE, ged. (nederd. geref.) ald. 26 okt. 1698 (doopgetuige Philippijntje Phlips), baander, impost op begr. Beverwijk 19 nov. 1754 (impost ƒ 3), zn van Abraham Adriaansz van der ENDE, baander ald., en Dieuwertje Pieters DELFT, die hertr. met Marijtje Cornelis BORTEN.

   IVd. (van IIIb) Jan Gerritsz BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 21 okt. 1708, impost op begr. ald. 18 febr. 1737 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Beverwijk 24 april 1733 (hij pro deo, zij wonende te Wijk aan Duin, ook impost te Wijk aan Duin), ondertr. (impost) Wijk aan Duin 24 april 1733 (zij pro deo, hij te Beverwijk), tr. Beverwijk 10 mei 1733 (zij geboren te Wijk aan Duin) Zwaantje Cornelis BORTEN, geb. Wijk aan Duin, impost op begr. Beverwijk 20 febr. 1734 (impost ƒ 3).

   IVe. (van IIIc) Willem BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 31 jan. 1703 (doopgetuige Dieuwertje Jacobs), kerkmeester in Hillegom, begr. Hillegom 6 febr. 1767, ondertr. 1°/tr. Haarlem 23 april/7 mei 1730 Aaltje VISSER, bij huwelijk jongedochter van Haarlem, begr. Hillegom 7 febr. 1740, ondertr. 2°/tr. Haarlem/Hillegom 16/30 okt. 1740 Johanna VISSCHER, bij huwelijk jongedochter van Zwolle, op 12 oktober 1740 in Hillegom met attestatie van Haarlem aangekomen, begr. Hillegom 24 juni 1757,
ondertr. 3°/tr. Hillegom 21 juni/6 juli 1760 Catharina WAGEMAN, geb. Haarlem.

   IVf. (van IIIc) Gerrit BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 7 jan. 1705, ondertr. 1°/tr. Haarlem 1/15 mei 1729 Neeltje MOOIJE, bij huwelijk jongedochter van Harderwijk,
ondertr. 2°/tr. Haarlem 17/31 juli 1740 Arendje KOOL, bij huwelijk jongedochter van Zwolle.

   IVg. (van IIId) Jan Pietersz BLAD, ged. (nederd. geref.) Oegstgeest 3 maart 1715,
ondertr. (impost) 1°/tr. Beverwijk 13 jan./2 febr. 1749 Aagje Klaas de BOER, ged. (nederd. geref.) ald. 28 sept. 1727 (doopgetuige Aagje Jans Valk), overl. 1751, dr van Klaas Klaasz de BOER en Marijtje Alberts SCHOTTEN,
ondertr. (impost) 2° Beverwijk 26 sept. 1751 (beiden pro deo), tr. ald. 12 dec. 1751 Barentje van den BERG, wed. van Harmen POSKE.
   IVh. (van IIId) Willem Pietersz BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 8 nov. 1716, tuinman, ondertr. (impost) 1°/tr. Beverwijk 25 mei/10 juni 1742 Helena MARTIJN, overl. vóór 1754,
ondertr. (impost) 2° Beverwijk 10 mei 1754 (hij pro deo, zij in Velsen), tr. Bloemendaal 26 mei 1754 Duijfje Jans van DIJK, geb. Velsen, dr van Jan Jansz van DIJK en Marretje KLAAS.

   Va. (van IVa) Marijtje Willems BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 9 nov. 1732, impost op begr. ald. 9 jan. 1778 (impost ƒ 6), begr. ald. 9 jan. 1778 (onder de classis van 6 gld, 1:4:-, kleine klok ½ uur 1:-:-),
tr. Beverwijk 1 mei 1763 Klaas Pietersz VENLET, geb. ald., ged. (nederd. geref.) ald. 27 sept. 1733 (doopgetuige Antje Venlet), begr. Beverwijk ca. 14 juli 1781 (1-4-0, grote klok 1 uur 9-0-0), zn van Pieter VENLET, mr glazemaker, en Jannetje NEDERSTIGT.

   Vb. (van IVb) Gerrit Gerritsz BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 15 juni 1727 (doopgetuige Eva Blad), begr. ald. 26 mei 1796 (gaarder, classis pro deo: 1:4:-), ondertr. (impost) 1° Beverwijk 9 nov. 1753 (impost ƒ 3 voor hem, zij pro deo), tr. ald. 25 nov. 1753 Cornelia Jans SPIJKERMAN, impost op begr. ald. 4 nov. 1777 (impost ƒ 3), begr. Beverwijk 4 nov. 1777 (gaarder, classis van 3 gld: 1:4:-, kleine klok ½ uur 1:-:-), dr van Jan Engelsz SPIJKERMAN en Wijntje Jacobs van der MAAR, tr. 2° Beverwijk 1 dec. 1782 Johanna 'Antje' MEIJ, impost op begr. ald. 20 okt. 1798 (pro deo), wed. van Floris Willemsz van der MAAR.
   Vc. (van IVb) Eva Gerrits BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 15 april 1731, begr. ald. jan. 1786 (gaarder, Eva Bladt, classis pro deo: 1:4:-, grote klok ½ uur 5:-:-),
ondertr. (impost) Wijk aan Duin 7 dec. 1753 (impost ƒ 3 voor haar wonende te Beverwijk, hij pro deo van deze banne), ondertr. (impost) Beverwijk 7 dec. 1752 (impost ƒ 3 voor haar, hij te Wijk aan Duin), tr. ald. 23 dec. 1753 (hij te Wijk aan Duin) Martinus van WAART.

   Vd. (van IVb) Pieter Gerritsz BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 4 mei 1739 (doopgetuige Jacoba Wagenaar), begr. ald. 27 dec. 1805 (gaarder, classis pro deo: voor steken en opmaken 1:10:-, de klok ½ uur 1:4:-), tr. Aletta van KOTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 9 mei 1745, begr. ald. 31 jan. 1799 (gaarder, classis pro deo: 1:4:-, kleine klok ½ uur 1:-:-), dr van Arie Danielsz van KOTEN, werkman, en Johanna van POPPEL.
   Ve. (van IVe) Jannetje Willems BLAD, geb. Hillegom, ged. (nederd. geref.) ald. 26 sept. 1734 (doopgetuige Eva Blad), begr. ald. 18 april 1803,
ondertr./tr. Hillegom 19 okt./28 nov. 1759 Thomas VERMEER, ged. (nederd. geref.) Valkenburg 19 dec. 1734, kalkbrandersbaas te Hillegom, overl. Hillegom 26 april 1820, zn van Aart Otten VERMEER en Teuntje Thomas van der LUIJT, die hertr. met Hester Cornelia STIL.

   Vf. (van IVe) Willem Willemsz BLAD, ged. (nederd. geref.) Hillegom 1 sept. 1737 (doopgetuigen Louis van Triest, Geesje Blad),
tr. Jozijntje Cornelis van DUIJVENBODE, ged. (nederd. geref.) Zandvoort 7 okt. 1736, dr van Cornelis Teunisz van DUYVENBODE en Pietertje Jans van der KOOY, wed. van Bastiaan Willemsz SCHUITEN.

   Vg. (van IVe) Lydia BLAD, ged. (nederd. geref.) Hillegom 26 nov. 1741, begr. ald. 10 okt. 1801,
ondertr./tr. Hillegom 16 april/2 mei 1784 Bart KOK, wedn. van Anna BEK.

   Vh. (van IVe) Pieter BLAD, geb. Hillegom, begr. Velsen 17 april 1810, tr. 1° Velsen 9 mei 1790 Gesiena SCHOUWINK, ged. (nederd. geref.) Enschede 3 aug. 1760, begr. Velsen 11 maart 1803, dr van Dirk SCHOUWINK en Anna van DAM,
ondertr. (impost) 2° Velsen 24 dec. 1804 Neeltje Florisse KOOPER, geb. Wijk aan Zee.

   Vi. (van IVh) Catharina Willems BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 30 juni 1749 (doopgetuige Catharina Martijn),
heeft niet-huwelijkse relatie met N.N.

   Vj. (van IVh) Marijtje Willems 'Maria' BLAD, ged. (nederd. geref.) Bloemendaal 2 mei 1756 (doopgetuigen Jan Pieterse Bladt, Marijtje van Dyk), overl. Haarlem 13 aug. 1812,
tr. Jan Pietersz POOL, geb. Drachten 2 aug. 1753, schilder, overl. Haarlem 7 febr. 1833.

   Vk. (van IVh) Pieter Willemsz BLAD, ged. (nederd. geref.) Bloemendaal 6 sept. 1761 (doopgetuigen Jan van Dijk, Magdalena van Dyk), timmerman, overl. Haarlem 10 dec. 1850,
ondertr. Haarlem 5 jan. 1794, attestatie om te trouwen (nederd. geref.) ald. 19 jan. 1794 Jansje SCHOEN, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 13/16 febr. 1772, bij huwelijk jongedochter van Haarlem, overl. Haarlem 22 febr. 1824, dr van Hendrik SCHOEN en Maria de BUIJSER.

   Vl. (van IVh) Willem Willemsz BLAD, geb. Overveen, ged. (nederd. geref.) Bloemendaal 23 jan. 1766 (doopgetuigen Magdalena van Dijk zelf tegenwoordig, Jan Claassen van Dijk en Maarijtjen Claas, eheluiden, zelf niet present), schoenmaker, binnenvader (bij overlijden), overl. Groningen 12 sept. 1823,
ondertr. Haarlem 24 april 1791, akte voor Bloemendaal (nederd. geref.) Haarlem 8 mei 1791 Willemina WOLBERS, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 5/10 sept. 1769, bij huwelijk jongedochter van Haarlem, overl. Groningen 20 juni 1827, dr van Carel WOLBERS, weeshuisvader (in 1823), en Hillegonda de GOOIJER.

   VIa. (van Vb) Gerrit Gerritsz BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 15 sept. 1754 (doopgetuige Aaltje Lammertze van Dijk), dagloner, overl. ald. 11 nov. 1819, tr. Beverwijk 1 juni 1783 (zij geboren te Nieuwkerk) Belia SLOT, geb. Nijkerk.
   VIb. (van Vb) Wijntje Gerrits BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 19 dec. 1762 (doopgetuige Lobbregt Jansze Spijkerman),
ondertr./tr. Beverwijk 3/7 mei 1788 Gerrit BERGHUIS, geb. Doesburg (onder Ede), ged. (nederd. geref.) Ede 3 febr. 1754, koetsier, overl. Heemskerk 12 okt. 1823, zn van Willem Aelbertsz van den BERGHUIS en Jantje FREDERIKS, die hertr. met Pietertje SCHOTTEN.

   VIc. (van Vd) Gerrit Pietersz BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 25 dec. 1765, tuinder, overl. ald. 22 maart 1817,
tr. Beverwijk 1 juni 1800 Henderica van AMERSFOORT, geb. ald. ca. 1775, overl. ald. 2 okt. 1841.

   VId. (van Vd) Arie BLAD, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 14 aug. 1768, vrachtrijder, overl. ald. 1 juni 1825,
ondertr. (impost) 1° Beverwijk 21 sept. 1798 (pro deo), tr. ald. 7 okt. 1798 (zij geboortig van Amsterdam) Hieronima Constantia Barbara SLOET, geb. Amsterdam, ged. (nederd. geref.) ald. 1 mei 1774 (doopgetuigen Hieronimus Sloet, Barbara Smits), impost op begr. Beverwijk 5 juli 1804 (pro deo), dr van Jan Jacob SLOET en Anna Barbara SMITS,
tr. 2° Beverwijk 17 febr. 1805 Ariaantje van HUIJGEN, geb./ged. (nederd. geref.) Castricum 27 april/1 mei 1774, vrachtrijdster (bij overlijden), overl. Beverwijk 23 juni 1825, dr van Willem van HUIJGEN en Marijtje WAARDENBURG.

   VIe. (van Vd) Johanna BLAD, geb./ged. (nederd. geref.) Beverwijk 30 jan./5 febr. 1775,
ondertr. (impost) Beverwijk 4 aug. 1799 (pro deo), tr. ald. 18 aug. 1799 Gerrit WOUTERS, geb. Diermen, ged. (nederd. geref.) Nijkerk 4 april 1768, overl. Beverwijk 1 april 1810, begr. ald. 4 april 1810 (gaarder, voor het opmaken van 't graf 1:4:-), zn van Wouter GERRITS en Trijntje HENDRIKS.

   VIf. (van Vf) Jan Willemsz BLAD, geb. Zandvoort 30 nov. 1772, ged. (nederd. geref.) ald. 6 dec. 1772 (doopgetuige Jannetje Willems Blad), arbeider, overl. Bloemendaal 6 juni 1834 (volgens de overlijdensaangifte geboren te Hillegom op 15 september 1770),
tr. Zandvoort 7 dec. 1806 Susanna Krijnsdr 'Sannetje' BARNHOORN, ged. (nederd. geref.) Katwijk aan Zee 22 juli 1781, overl. Heemstede 29 april 1846, dr van Krijn Dirksz BARNHOORN en Aaltje Pieters ZWAAN.

   VIg. (van Vh) Willemijntje BLAD, ged. (nederd. geref.) Velsen 12 febr. 1792, dienstbaar (bij huwelijk), overl. ald. 12 mei 1834,
tr. Velsen 8 mei 1825 Arend Lambertus SMIT, geb./ged. (nederd. geref.) Deventer 17/21 maart 1798, tuinman, overl. Bloemendaal 11 dec. 1875, zn van Albert SMIT, tuinman, en Willemina VREEN (van VREDEN), die hertr. met Emmetje VOGEL.

   VIh. (van Vk) Hendrik BLAD, geb. Haarlem 28 aug. 1796, ged. (nederd. geref.) ald. 4 sept. 1796 (doopgetuige Maria de Buyser), timmerman, vrijgesteld van de Nationale Militie als te zijn gepasporteerd milicien, overl. Haarlem 11 febr. 1863,
tr. Haarlem 27 aug. 1823 Maria Catharina 'Catharina' BROEKMEIJER, geb./ged. (ev. luthers) Heemstede 8/18 febr. 1800, overl. Haarlem 18 febr. 1889, dr van Christian Willem 'Willem' BROEKMEIJER, aannemer, en Jacomina KROESKAMP.

   VIIa. (van VIa) Hendrik BLAD, ged. (r.-k. als 'Henricus') Beverwijk 2 aug. 1785, boerenknecht, aardwerker, arbeider, in 1814 vrijgesteld van dienst vanwege lichamelijke gebreken, overl. Bloemendaal 15 aug. 1834,
tr. Maria SEVERIJNSE, ged. (r.-k.) Heemstede 17 april 1801, dienstbaar (bij huwelijk), overl. Overveen 16 jan. 1880, dr van Bart SEVERIJNSE en Anna Maria KOPPERS.

   VIIb. (van VIc) Pieter BLAD, geb. Beverwijk 22 maart 1801, ged. (nederd. geref.) ald. 29 maart 1801 (doopgetuige Gerritje van Amersfoort), bouwman, arbeider, overl. Heemskerk 9 jan. 1849,
tr. Heemskerk 30 dec. 1838 Neeltje KEIJZER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 22/25 juli 1802, overl. Heemskerk 21 jan. 1858, dr van Cornelis Jansz KEIJZER, dagloner, bij impost op trouwen in Koedijk jongeman van Oudkarspel, en Neeltje Cornelis WILLEGRIJP, wed. van Antonius de VRIES, tuinder, vertrok in 1828 met attestatie van Beverwijk naar Heemskerk, woonde in Heemskerk in de Noorddorperbuurt.

   VIIc. (van VIc) Hermanus BLAD, geb. Beverwijk 22 juli 1806, ged. (nederd. geref.) ald. 27 juli 1806 (doopgetuigen Cornelia van Lier, Alida Blad), tuinier, overl. ald. 24 sept. 1839,
tr. Beverwijk 17 maart 1839 Cornelia van LEEUWEN, geb. De Meern, gem. Vleuten 4 febr. 1806, overl. Beverwijk 19 dec. 1867, dr van Dirk van LEEUWEN en Wijntje de GROOT, die hertr. met Arie BLAD, tuinder.

   VIId. (van VId) Teuntje BLAD, geb. Beverwijk 9 jan. 1799, ged. (nederd. geref.) ald. 13 jan. 1799 (doopgetuigen Gerrit Blad, Henderica van Amersfoort), koopvrouw (bij overlijden), overl. Haarlem 21 juni 1830,
heeft niet-huwelijkse relatie met N.N.

   VIIe. (van VId) Aletta BLAD, geb. Beverwijk 31 aug. 1800, ged. (nederd. geref.) ald. 31 aug. 1800 (doopgetuige Annatje Bladt), winkelierster, overl. Wijk aan Zee en Duin 16 aug. 1884, begr. Beverwijk 17 aug. 1884 (onder de classis pro deo: 1:4:-, kleine klok 1/2 uur 1:-:-),
tr. 1°/tr. kerkel. (nederd. geref.) Beverwijk/Wijk aan Zee 16 dec. 1821 Pieter VERHAGEN, geb. Beverwijk 28 aug. 1803, dagloner, winkelier, overl. ald. 24 febr. 1842, zn van Jan VERHAGEN en Maria van der DOES,
tr. 2° Beverwijk 14 juli 1842 Hermanus van der LAAN, geb. Krommenie ca. 1812, grutter, zn van Pieter Adrianus van der LAAN, predikant, en Hendrica Fredrica MAATJE.

   VIIf. (van VIf) Aaltje BLAD, geb. Zandvoort 19 febr. 1809, ged. (nederd. geref.) ald. 5 maart 1809 (doopgetuige Pietertje Barnhoorn), overl. Haarlemmermeer 5 juli 1895,
tr. Heemstede 4 maart 1840 Albert KOPER, geb. Zandvoort 27 maart 1806, ged. (nederd. geref.) ald. 30 maart 1806 (doopgetuige Aagje Cornelisdr Berendregt), kaardwerker, overl. Heemstede 14 nov. 1848, zn van Arend Krijnen KOPER en Aagje Rokusdr ZWEMMER.

   VIIg. (van VIf) Francina BLAD, geb. Zandvoort 21 jan. 1812, ged. (nederd. geref.) ald. 26 jan. 1812 (doopgetuige Jannetje Volkerts Groen), dienstbode (bij huwelijk), overl. Haarlem 19 aug. 1856,
tr. Zandvoort 15 sept. 1833 Arend BERENDRECHT, geb. ald. 4 juni 1809, voermansknecht (bij huwelijk), aardwerker, arbeider, werkman, zn van Jacob BARENDRECHT, arbeider, en Ariaantje PAAP.

   VIIh. (van VIf) Dirk BLAD, geb. Bloemendaal 10 aug. 1823, werkman te Haarlem, rijksveldwachter te Huizen, veldwachter te Beverwijk, overl. ald. 12 sept. 1886,
tr. 1° Johanna DUIJVEWAARDT, overl. Huizen 3 febr. 1864, dr van Marinus DUIJVEWAARDT en Maatje BRANDT,
tr. 2° Huizen 21 aug. 1864 Anna Catharina SEEVINCK, geb. Stad Doetinchem 5 juli 1823, dienstbode (bij huwelijk), overl. Haarlem 15 dec. 1890, dr van Gerrit Jan SEEVINCK en Hendrika Wilhelmina BROKKEN.

   VIIi. (van VIh) Meintje BLAD, geb. Haarlem 6 sept. 1825, dienstbode (bij huwelijk),
tr. Amsterdam 12 nov. 1856 Gerrit Lambertus BRUN, geb. ald. ca. 1826, pakhuisknecht, overl. vóór 19 juli 1894, zn van Isaac BRUN en Gerritje BROUWER.

   VIIj. (van VIh) Pieter BLAD, geb. Haarlem ca. 13 sept. 1827, timmerman, overl. ald. 1 dec. 1912,
tr. Haarlem 22 mei 1861 Anna LUSING, geb. Bloemendaal 24 okt. 1834, overl. Haarlem 11 aug. 1912, dr van Jan LEISING, aardwerker, en Neeltje van ERKOM.

   VIIk. (van VIh) Lambertus BLAD, geb. Haarlem 22 mei 1830, timmerman, overl. ald. 6 nov. 1910,
tr. 1° Haarlem 22 mei 1861 Cornelia LUSING, geb. Bloemendaal 16 nov. 1831, overl. Haarlem 11 aug. 1863, dr van Jan LUSING, aardwerker, en Neeltje van ERKOM,
tr. 2° Jacomina Elizabeth BEFORT, geb. Middelburg 4 april 1835, overl. Nijmegen 28 juli 1921 (registratiedatum), dr van Abraham BEFORT en Suzanna Jacoba BEERENDS.

   VIIl. (van VIh) Willem BLAD, geb. Haarlem 15 okt. 1833, timmerman, overl. ald. 9 okt. 1924,
tr. Haarlem 11 mei 1864 Elizabeth Catharina TROLL, geb. ald. 1 mei 1836, overl. ald. 26 nov. 1886, dr van Antonie Frederik Lodewijk TROLL en Alida Susanna van der LINDEN.

   VIIm. (van VIh) Maria Catharina BLAD, geb. Haarlem 10 nov. 1836, overl. ald. 26 jan. 1892,
tr. Haarlem 22 mei 1861 Hein Sijbe JANSEN, geb. Meppel 4 nov. 1833, letterzetter, zn van Ernst JANSEN, veearts, en Sijtskea Posthumus van GORCUM.

   VIIIa. (van VIIb) Gerrit Pietersz BLAD, geb. Heemskerk 27 jan. 1841, tuinder, bouwman, overl. Wijk aan Zee en Duin 11 mei 1875,
tr. Wijk aan Zee en Duin 26 aug. 1866 Petronella van der KOLK, geb. ald. 10 nov. 1840, overl. Bloemendaal 22 dec. 1881, dr van Hendrik van der KOLK en Anna van ERLKOM.

   VIIIb. (van VIId) Arie BLAD, geb. Beverwijk 14 maart 1820, tuinder, overl. ald. 13 juni 1867,
tr. Beverwijk 12 sept. 1841 Cornelia van LEEUWEN, geb. De Meern, gem. Vleuten 4 febr. 1806, overl. Beverwijk 19 dec. 1867, dr van Dirk van LEEUWEN en Wijntje de GROOT, wed. van Hermanus BLAD, tuinier.

   VIIIc. (van VIId) Constantia Wilhelmina BLAD, geb. Beverwijk 16 sept. 1827, overl. Velsen 3 jan. 1897,
tr. Beverwijk 12 maart 1854 Jan MANTJE, geb. ald. 4 mei 1830, arbeider, zn van Hendrik MANTJE, turfschipper, schipper, en Catriena Alieda van KOOTEN.

   VIIId. (van VIIh) Albertus BLAD, geb. Haarlem 11 april 1858, onderwijzer, hoofd ener school te Harenkarspel, overl. Alkmaar 6 dec. 1924 (wonende te Harenkarspel),
tr. Wijk aan Zee en Duin 4 febr. 1885 Agnes Robertina Annette LOUWE, geb. Wijk aan Zee, gem. Wijk aan Zee en Duin 28 nov. 1857, op 8 september 1925 in Harenkarspel uitgeschreven naar Bergen, overl. Bergen (N.-H.) 14 aug. 1932, dr van Cornelis LOUWE, onderwijzer, en Wilhelmina Jacoba STRANG.

   VIIIe. (van VIIh) Maatje Suzanna BLAD, geb. Huizen 14 jan. 1864, overl. Haarlem 12 aug. 1919,
tr. 1° Beverwijk 21 okt. 1886 (met erkenning van een kind Johanna, geboren op 15 november 1885) Hendrik de BRABER, geb. Haarlem 30 april 1863, hussaar (bij de lichting van 1883, vrijgesteld uit hoofde van in dienst te zijn), stalknecht (bij huwelijk), smid ald., overl. ald. 26 maart 1890, zn van Johannes de BRABER, koopman, en Cosina van FEGGELEN,
tr. 2° Haarlem 24 sept. 1913 Hendrik BOUWMEESTER, geb. Barneveld 6 juli 1873, spoorwegarbeider, overl. Woudenberg 12 nov. 1942, zn van Gerrit BOUWMEESTER, spoorwegarbeider, en Petertje BRINK.

   VIIIf. (van VIIj) Pieter BLAD, geb. Haarlem 11 jan. 1864, broodbakker, overl. ald. 14 maart 1912,
tr. Utrecht 4 juli 1883 Francina Annabetha BANNING, geb. ald. 1860, overl. Heemstede 25 dec. 1905, dr van Anthonie BANNING en Francina Hendrica Maria van der RIJST.

   VIIIg. (van VIIk) Jan BLAD, geb. Haarlem 22 april 1862, timmerman, overl. ald. 7 dec. 1914,
tr. Haarlem 3 mei 1888 Maaike KROES, geb. Koudekerk 13 maart 1866, overl. Haarlem 22 dec. 1938, dr van Jacob KROES en Maria LEENHEER.

   VIIIh. (van VIIk) Jacomina Elisabeth BLAD, geb. Haarlem 13 jan. 1869, overl. Koudekerke 9 dec. 1919,
tr. Cornelis Gerrit van LANGEVELD, geb. Haarlem 24 aug. 1871, drogist, handelsreiziger, overl. ald. 28 aug. 1941, zn van Cornelis Gerrit van LANGEVELD en Helena POLHUIJS van der MEER.

   VIIIi. (van VIIk) Lambertus Hendrik BLAD, geb. Haarlem 3 juni 1871, afdelingschef N.S., overl. Amersfoort 11 sept. 1965,
tr. Utrecht 7 juni 1904 Johanna Cornelia van HILTEN, geb. ald. 2 juli 1877, overl. ald. 5 jan. 1946, dr van Gerrit van HILTEN en Johanna Maria RENES.
   IXa. (van VIIIa) Neeltje BLAD, geb. Wijk aan Zee en Duin 30 aug. 1867, overl. Beverwijk 8 april 1943,
tr. Wijk aan Zee en Duin 3 juni 1896 Hendrik Karel GERTENBACH, geb. Heemskerk 9 nov. 1870, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 3 maart 1931, zn van Johannes GERTENBACH, tuinier, en Johanna Agatha SCHOLTS.

   IXb. (van VIIIa) Pieter BLAD, geb. Wijk aan Zee en Duin 13 okt. 1871, veehouder, overl. Velsen 18 aug. 1947,
tr. Velsen 14 april 1898 Trijntje VERMEER, geb. Breesaap 13 nov. 1871, overl. Velsen 19 dec. 1955, dr van Jan VERMEER, strandvonder, landbouwer, en Heintje GUSKER.

   IXc. (van VIIIa) Anna BLAD, geb. Wijk aan Zee en Duin 4 juli 1872, overl. 1 maart 1962,
tr. Heemskerk 3 juni 1896 Engel KLOKMAN, geb. ald. 14 aug. 1872, tuinder, zn van Maarten KLOKMAN en Grietje van 't VEER.

   IXd. (van VIIId) Robertus Antonie BLAD, geb. Harenkarspel 6 sept. 1891, technisch tekenaar, eerste machinist, overl. 1 maart 1941, in de Ierse Zee 55,
tr. Schermerhorn 15 mei 1918 Trijntje VOERMAN, geb. ald. 27 april 1895, dr van Eijse VOERMAN, broodbakker, en Geertje PRINS.

Noten
BloysBelonjeNH = Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Mr J. J. Belonje, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, 1928-1931.
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
1. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 24, 25 mei 1680.
2. BloysBelonjeNH deel II, Ned. Herv. Kerk Beverwijk nr 16.
3. NHA ONA Beverwijk 259 (notaris Jan Barrevelt) akte 25, 20 juni 1714.
4. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 424, 17 sept. 1712.
5. NHA ORA Wijk aan Duin 1352 blz. 60, 24 okt. 1716.
6. NHA ORA Beverwijk 1221 blz. 203, 19 mei 1719.
7. NHA ORA Beverwijk 1222, blz. 10 en 13, 16 febr. 1723.
8. NHA ORA Beverwijk 1222 blz. 87, 30 juli 1723.
9. NHA ORA Wijk aan Duin 1352 blz. 322, 13 febr. 1725.
10. NHA ORA Beverwijk 1222 blz. 275, 27 maart 1726.
11. NHA ONA Beverwijk 269 (notaris Jan Barrevelt) akte 29, 9 mei 1730.
12. NHA ONA Beverwijk 270 (notaris Jan Barrevelt) akte 49, 10 sept. 1733.
13. NHA ORA Wijk aan Duin 1354, blz. 98 10 juni 1732, blz. 141 11 mei 1733.
14. NHA ORA Beverwijk 1223 blz. 317, 19 juli 1732.
15. NHA ORA Beverwijk 1223, blz. 437, blz. 440, blz. 443, blz. 449, 11 sept. 1734.
16. NHA ONA Beverwijk 259 (notaris Jan Barrevelt) akte 42, 2 dec. 1714.
17. NHA ONA Beverwijk 263 (notaris Jan Barrevelt) akte 49, 26 juli 1722.
18. NHA ONA Beverwijk 270 (notaris Jan Barrevelt) akte 10, 26 febr. 1732.
19. NHA ONA Beverwijk 270 (notaris Jan Barrevelt) akte 20, 22 april 1732.
20. NHA ONA Beverwijk 273 (notaris Jan Barrevelt) akte 13, 16 maart 1737.
21. NHA ORA Beverwijk 1223 blz. 135, 30 sept. 1729.
22. NHA ORA Beverwijk 1242 (Diverse schepenakten) blz. 95, 12 aug. 1706.
23. NA grafelijkheidsrekenkamer 182 (Registers) fol. 173, 9 febr. 1713.
24. NHA ORA Beverwijk 1242 (Diverse schepenakten), 12 aug. 1706.
25. NHA ORA Beverwijk 1221 blz. 371, 13 dec. 1720.
26. NHA ONA Beverwijk 272 (notaris Jan Barrevelt) akte 12, 19 maart 1736.
27. NHA ONA Beverwijk 278 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 255, 29 april 1744.
28. NHA ONA Beverwijk 282 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 77, 11 juni 1755.
29. NHA ORA Beverwijk 1265 (Weeskamer), 8 juli 1751.
30. NHA ORA Beverwik 1222, blz. 459 en 461, 10 mei 1728.
31. NHA ORA Wijk aan Duin 1354, blz. 119 en blz. 120, 2 dec. 1732.
32. NHA ORA Beverwijk 1224 blz. 54, 4 maart 1737.
33. NHA ORA Beverwijk 1244 (Diverse schepenakten) akte 6, 16 dec. 1753.
34. NHA ORA Beverwijk 1244 (Diverse schepenakten) akte 9, 20 aug. 1754.
35. NHA ONA Beverwijk 273 (notaris Jan Barrevelt) akte 4, 21 jan. 1737.
36. NHA ONA Beverwijk 282 (notaris Abraham Henry Casteleyn), akte 87 2 febr. en akte 90 14 febr. 1753.
37. NHA ONA Beverwijk 282 (notaris Abraham Hebry Casteleyn) akte 25, 26 dec. 1753.
38. NHA OA Wijk op Zee en Duin 39, Ontvangsten Hondsbos morgengeld in 1757.
39. NHA ONA Beverwijk 276 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 45, 19 febr. 1737.
40. NHA ORA Beverwijk 1265 (Weeskamer), 9 dec. 1751.
41. NHA ORA Velsen 1043 (Weeskamer) fol. 45, 6 dec. 1775.
42. NHA ORA Beverwijk 1265 (Weeskamer), 1 dec. 1782.
43. NHA ORA Beverwijk 1246 ((Diverse schepenakten) akte 23, 1 nov. 1777.
44. NHA ORA Beverwijk 1265 (Weeskamer), 20 aug. 1754.
45. NHA ORA Beverwijk 1265 (Weeskamer), 12 sept. 1765.
46. NHA Vredegerecht Beverwijk 11, 1820 nr 34, 31 aug. 1820.
47. NHA Vredegerecht Beverwijk 14, 1828 nr 30 en nr 34, 22 juli en 18 augustus 1828.
48. NHA ORA Velsen (Weeskamer) 1044 fol. 73v, 13 dec. 1804.
49. Gaarder Beverwijk 14 jan. 1803.
50. NHA Vredegerecht Beverwijk 13, 1825 nr 18, 24 juni 1825.
51. NHA Vredegerecht Beverwijk 9 nr 77, 14 sept. 1811.
52. Staatsarch. Nedersaksen te Oldenburg, Best. 125, Nr 619.
53. NHA ONA Beverwijk 331 (notaris Jan Karshoff), akte 139 en 140, 6 okt. 1826), ONA Beverwijk 342 (notaris Jan de la Chambre Karshoff) akte 108, 24 nov. 1836, NA Beverwijk I 12, akte 21, 14 april 1851.
54. NHA NA Beverwijk I 53, akte 32, 1 maart 1881, akte 33, 2 maart 1881.
55. Op 11 juli 1946 ingeschreven te Bergen (N.-H.) op bevel van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #