Naar beginpagina

Genealogie BLOM, van Hargen
(7 generaties)


>index

   I. Cornelis Gerritsz BLOM, geb. ca. 1688, doet belijdenis Callantsoog 28 dec. 1707 (als Cornelis Gerretsz Duijnmaaijer, met zijn huisvrouw Neeltje Cornelis), duinmeier ald. vanaf 1707 tot nov. 1710, molenaar van de Harger watermolen vanaf 9 maart 1739, overl. na 15 april 1759,
ondertr. Zuid-Zijpe 7 aug. 1707 (Cornelis Gerretsz J.M. woonende in de Oude Zijp en Neeltie Cornelis J.D. van Petten), ondertr. (impost) Petten 13 aug. 1707 (pro deo, zij jongedochter van Petten, hij jonggezel uit de Zijp), tr. Zuid-Zijpe 21 aug. 1707 Neeltje Cornelis GROOT, ged. (nederd. geref.) Petten 8 juli 1685, overl. na 15 april 1759, dr van Cornelis Willemsz GROOT, bakker, en Teetje Willems (TUIJT).
   IIa. (van I) Gerrit Cornelisz BLOM, ged. (nederd. geref.) Callantsoog 5 dec. 1708, ondertr. Zijpe 19 maart 1740 Maartje Jacobs VEEN.
   IIb. (van I) Jan Cornelisz BLOM, winkelier te Hargen, overl. Hargen, banne Schoorl, impost op begr. Schoorl 8 febr. 1786 (onvermogend), tr. Petten 2 juli 1740 Magdaleentje Aarjens SCHAGER, ged. (nederd. geref.) ald. 13 juli 1721, overl. Hargen, banne Schoorl, impost op begr. Schoorl 6 okt. 1786 (onvermogend), dr van Aarjen en Neeltje CORNELIS.
   IIc. (van I) Cornelis Cornelisz BLOM, burgemeester van Schoorl, molenaar van de Harger polder vanaf 1747 tot 1784, molenmeester van de Harger polder (als zodanig genoemd op 3 maart 1783, 7 maart 1785, 26 februari 1787, 2 maart 1789, in 1791 en op 29 april 1893), ook schepen van de heerlijkheid Schoorl en Camp (o.a. in 1788 en 1794), overl. Hargen, banne Schoorl, impost op begr. Schoorl 16 mei 1795 (impost ƒ 6, voor het lijk van Cornelis Blom te Hargen), ondertr. (impost) 1° Zijpe 24 nov. 1747 (pro deo, zij Trijntje Jans van Bergen jongedochter bij de Pettemerkluft in de Zijpe) Trijntje Jans BERGEN, ged. (nederd. geref.) ald. 4 maart 1725, impost op begr. Schoorl 12 april 1754 (impost ƒ 3), dr van Jan Jacobsz BERGEN, in 1747 op de lijst van weerbare mannen in de Zijpe als boer, vermogend, gereformeerd, aan de Belckmerwegh tussen de Burgerwegh en de Schoorlse Dijk, en Trijn JANS,
ondertr. (impost) 2° Schoorl 22 maart 1755 (impost ieder ƒ 3) Grietje Remmerts KUNST, ged. (nederd. geref.) Warmenhuizen 5 nov. 1730, impost op begr. Schoorl 26 juni 1764 (impost ƒ 3, om te Groet begraven te worden), begr. Groet, dr van Rem Willemsz KUNST en Grietje WILLEMS,
ondertr. (impost) 3° Schoorl 31 aug. 1764 (impost ƒ 3 voor hem, weduwnaar van Schoorl), ondertr. (impost) Petten 2 sept. 1764 (impost ƒ 3 voor haar, jongedochter van de Hazepolder), tr. Schoorl 18 sept. 1764 Krijntje Jans TWISK, ged. (nederd. geref.) Zijpe 14 juli 1743, overl. Hargen, banne Schoorl, impost op begr. Schoorl 30 maart 1797 (impost ƒ 6), dr van Jan Hendriksz TWISK en Lijsbeth Pieters BLOM.
   IIIa. (van IIb) Ariaan Jansz BLOM, begr. Groet 22 sept. 1808 (Arie Jansz Blom van Hargen), ondertr. (impost) Schoorl 28 dec. 1765 (impost ƒ 3 voor hem), ondertr. (impost) Zijpe 27 dec. 1765 (impost ƒ 3 voor haar, Kennitje Hendriksdochter aan de Sint Maartensbrug), tr. Groet 12 jan. 1766 Kenouwtje Hendriks MEDENBLIK, ged. (nederd. geref.) Zuid-Zijpe 1 jan. 1739, dr van Hendrik Gerritsz MEDENBLIK en Maartje Cornelis HOOGSCHAGEN.
   IIIb. (van IIb) Antje Jansdr BLOM, geb. Hargen, ged. (nederd. geref.) Schoorl 11 febr. 1753, overl. Alkmaar 26 nov. 1834,
ondertr. (impost) 1° Bergen (N.-H.) 30 april 1785 (zij geboortig onder de jurisdictie van Schoorl, doch beiden wonende alhier; impost ieder ƒ 6), tr. ald. 15 mei 1785 Jacob ZWAAN, ged. (nederd. geref.) ald. 31 okt. 1751, impost op begr. Bergen (N.-H.) 11 okt. 1794 (impost ƒ 6), zn van Cornelis Pietersz ZWAAN en Antje Cornelis LANGEDIJK,
ondertr. (impost) 2° Bergen (N.-H.) 7 nov. 1795 (zij weduwe van Jacob Swaan, geboortig van Hargen onder de jurisdictie van Schoorl; impost ieder ƒ 6), tr. ald. 21 nov. 1795 Dirk Pietersz KLUFT, ged. (nederd. geref.) ald. 26 sept. 1756, overl. Bergen (N.-H.) 29 april 1806 (Antje Blom geeft het lijk aan van haar man Dirk Kluft oud 49 jaar), zn van Pieter Cornelisz KLUFT en Neeltje PIETERS.

   IIIc. (van IIb) Maartje Jans BLOM, geb. Groet 1767 (volgens een verklaring in 1817 van zeven personen 44), vermeld als lidmaat te Hargen en Kamp op 17 november 1801, zonder man, evenzo in 1814, overl. Zijpe 7 jan. 1837, ondertr. (impost) 1° Schoorl 1 febr. 1789 (impost ieder ƒ 3) Gerrit Harmens KNOEF, overl. Hargen, impost op begr. Schoorl 23 april 1798 (te Hargen overleden, impost ƒ 3), laatst wedn. van Neeltje Luijtjes de JONGH, eerder wedn. van Antje Saskers STAMMIS, ondertr. (eerste gebod) 2° Schoorl 1 juni 1800 (hij jongman, zij weduwe, beiden van Hargen), ondertr. (impost) ald. 1 juni 1800 (pro deo, beiden van Hargen), tr. ald. 15 juni 1800 Simon Jansz DALENBERG, ged. (nederd. geref.) Schoorl 7 febr. 1768 (doopgetuige Aaltje Pietersdr Laan [stiefmoeder van de vader]), arbeider, overl. Groet 6 maart 1808, zn van Jan Sijmonsz DALENBERG en Grietje Ariens WITLOK,
tr. 3° Zijpe 17 jan. 1818 Klaas Jansz BREDERODE, ged. (nederd. geref.) Zuid-Zijpe 3 april 1757, overl. Zijpe 22 dec. 1835, zn van Jan Aldertsz BREDERODE en Grietje Aris LANGEDIJK, wedn. van Aafje BESTEVAAR.

   IIId. (van IIc) Cornelis Cornelisz BLOM, geb. ca. 1752, secretaris te Groet, schout ald., overl. Schoorl 10 sept. 1805, ondertr. (impost) 1° Zijpe 29 dec. 1776 (impost voor haar ƒ 6), attestatie om te trouwen ald. 19 jan. 1777 (betoog gezonden naar Groet en aldaar ongehinderd getrouwd) Trijntje Jansdr KOOMEN, ged. (nederd. geref.) ald. 5 maart 1758, overl. Groet maart 1787, dr van Jan Klaasz KOOMEN, in 1758 op de lijst van zakken zaad (Oud Arch. Zijpe L 134) Jan Coomen met 88 gerst in het 15e blok, zuyder G, en op 1 april 1758 heeft Jan Claasz Koomen 3½ morgen bezaaid land aan de Westzij van de Groote Sloot, en Guurtje Gerrits OOM,
maakt huwelijksvoorw. 2° Bergen (N.-H.) 5 nov. 1790 met Trijntje Gerritsdr JONKER, geb. Groet ca. 1737 (bij overlijden 85 jaar, geboren te Groet), overl. ald. 17 april 1823 (aangevers behuwdzoon Cornelis Cornelisz Dalenberg. 69 jaar, landbouwer te Groet, en zoon Jan Jansz Hoogvorst, 48 jaar, landbouwer), dr van Gerrit JONKER en Trijntje IJSSENS, wed. van Jan Jansz HOOGVORST.

   IIIe. (van IIc) Jan Cornelisz BLOM, geb. ca. 1754, watermolenaar op de Harger molen, boer, impost op begr. Schoorl 6 dec. 1801 (onvermogend), ondertr. (impost) 1° Schoorl 16 jan. 1783 (impost ƒ 6 voor hem, jongman van Hargen; zij jongedochter uit de Zijpe), ondertr. (impost) Zijpe 11 jan. 1783 (impost ƒ 3 voor haar), tr. Schoorl 2 febr. 1783 Antje BLANKERS, geb. Zijpe 17 april 1757, impost op begr. Schoorl 14 febr. 1784 (impost ƒ 3), dr van Cornelis Hendriks BLANKERS en Grietje HEERTJES,
ondertr. (impost) 2° Schoorl 11 aug. 1784 (hij weduwnaar van Hargen, zij jongedochter van Petten; impost ƒ 3 voor hem), tr. ald. 22 aug. 1784 Jan(ne)tje Pieters VRIESMAN, ged. (nederd. geref.) Petten 15 nov. 1761, overl. Groet 14 okt. 1809, dr van Pieter Willemsz VRIESMAN en Etje Jacobs MOS.

   IIIf. (van IIc) Jacobus BLOM, geb. 7 sept. 1760 (volgens het Registre civique van 1812, 'paijsan'; geboren in (na)jaar 1761 volgens getuigenis van 7 personen in 1812 42), boer, bouwman, schepen van Schoorl en Camp (o.a. in 1797 en 1808), overl. Schoorl 28 nov. 1829, ondertr. (impost) 1° Schoorl 23 sept. 1782 (impost ieder ƒ 6, samen ƒ 12) Dieuwertje Arians SCHOTVANGER, dr van Arien Jorisz SCHOTVANGER en Antje Dirksdr SCHOUTEN, ondertr. (eerste gebod) 2° Schoorl 15 april 1798, ondertr. (impost) ald. 14 april 1798 (impost ieder ƒ 3, beiden uit de Hargerpolder), tr. ald. 29 april 1798 Aafje Jans DALENBERG, geb. Schoorl 16 jan. 1773, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 28 mei 1802, overl. ald. 20 dec. 1835, dr van Jan Sijmonsz DALENBERG en Grietje Ariens WITLOK.
   IIIg. (van IIc) Pieter BLOM, geb. na 1769, overl. Schoorl 19 sept. 1799 (blijkens een bijlage bij het huwelijk van dochter Krijntje), ondertr. (impost) 1° Schoorl 6 sept. 1794 (impost ƒ 6, hij jongman te Hargen, zij jongedochter van de Slaper onder Groet) Trijntje Alberts DOF,
ondertr. (impost) 2° Schoorl 14 mei 1796 (impost ƒ 6, hij weduwnaar van Schoorl, zij jongedochter van Zuid-Scharwoude), attestatie om te trouwen Zuid-Scharwoude 24 mei 1795 (naar Schoorl), tr. Schoorl 29 mei 1796 Trijntje Jansdr BOUWENS, ged. (nederd. geref.) Zuid-Scharwoude 22 sept. 1769, overl. Schoorl 21 maart 1800 (blijkens een bijlage bij het huwelijk van dochter Krijntje), dr van Jan Pieters BOUWENS en Neeltje Willems LANGERIJS.

   IIIh. (van IIc) Antje Cornelis BLOM, werkster (bij overlijden), overl. Broek op Langedijk 21 nov. 1830,
ondertr. (impost) 1° Schoorl 19 okt. 1793 (impost ƒ 6 voor haar, aangever haar vader Cornelis Blom te Hargen; hij jongman van Groet) Floris Pietersz KUIJPER, landbouwer, overl. Alkmaar 1 okt. 1799,
ondertr. (eerste gebod) 2° Schoorl 17 april 1808 Jan Simonsz PREKER, ged. (nederd. geref.) Barsingerhorn 11 maart 1770, overl. vóór 28 maart 1810, zn van Simon Jansz PREKER en Antje PIETERS, laatst wedn. van Antje POULIS, eerder wedn. van Jantje Cornelis MOLLEVANGER, alias Kaas, tr. 3° Heertje Cornelisz GOVERS, geb./ged. (nederd. geref.) Westzaandam 4/8 jan. 1775, dagloner, overl. Broek op Langedijk 10 mei 1822, zn van Cornelis Heertjes GOVERS en Trijntje Hillebrants JONGELING, wedn. van Trijntje Jans DOMPER.
   IVa. (van IIIa) Jan Ariaansz BLOM, geb. Hargen ca. 1766, overl. ald. 7 aug. 1804, impost op begr. Schoorl 9 aug. 1804 (onvermogend),
ondertr. (impost) Schoorl 17 mei 1788 (beiden onvermogend) Lijsbeth Gerrits HOUTKOOPER, alias Volkers, geb. Noord-Scharwoude 3 maart 1766, overl. Schoorl 7 febr. 1834, dr van Gerrit Aarjensz VOLKERS, alias Houtcoper, en Guurtje JANS, bij huwelijk jongedochter van Koedijk.

   IVb. (van IIIa) Cornelis Ariaansz BLOM, geb. Hargen ca. 1770, overl. Alkmaar 8 mei 1810,
ondertr. (impost) Schoorl 8 aug. 1794 (onvermogend, hij jongman van Hargen, zij jongedochter van Krabbendam), ondertr. (impost) Warmenhuizen 9 aug. 1794 (pro deo, hij jongman van Hargen, zij jongedochter van Warmenhuizen) Aaltje Cornelis SMIT, geb. Krabbendam, gem. Warmenhuizen (volgens overlijdensaangifte), ged. (nederd. geref.) Warmenhuizen 10 febr. 1771 (doopgetuige Elisabeth Smit), overl. Castricum 6 febr. 1830, dr van Cornelis SMIT en Antje GERRITS.

   IVc. (van IIIa) Jacob Ariaansz BLOM, geb. Hargen, overl. Schoorl 2 april 1809,
ondertr. (impost) Schoorl 12 febr. 1803 (onvermogend, hij jongman van Hargen, zij jongedochter van Egmond op den Hoef) Antje Cornelis DUINMEIJER, ged. (nederd. geref.) Egmond-Binnen 26 maart 1775, bij huwelijk jongedochter van Egmond a/d Hoef, overl. Den Helder 6 maart 1820, dr van Cornelis DUINMEIJER en Lijsbeth Jans van DRISSEL.

   IVd. (van IIId) Gerrit BLOM, geb. Groet 23 jan. 1778, doet belijdenis (nederd. geref.) Schoorl 28 mei 1802 als Gerrit Cornelisz Blom, watermolenaar in de Groeter molen, als Gerrit Blom vermeld als lidmaat in 1810 in Hargen aan de molen, vanaf 1814 in Groet met zijn vrouw Trijntje Schouten in de Groeter molen, overl. Schoorl 13 mei 1860, tr. 1° Schoorl 26 okt. 1806 Maartje EVERTS, geb. ca. 1785, ged. (nederd. geref.) Groet 11 jan. 1807, overl. ald. 18 nov. 1809, begr. ald.,
tr. 2° Zijpe 17 febr. 1811 Trijntje SCHOUTEN, ged. (nederd. geref.) Schagerbrug, Zijpe 12 okt. 1783, overl. Groet 6 mei 1824, dr van Hendrik Johansz SCHOUTEN en Aaltje Cornelis GRAVEN,
tr. 3° Groet 9 juni 1825 Baafje TENTIJ, ged. (nederd. geref.) Barsingerhorn 7 sept. 1788, overl. Groet 10 okt. 1828, dr van Barend Stevensz TENTIJ, wever, en Dirkje Dirks KUIPER, eerder gehuwd met Pieter BAS.

   IVe. (van IIId) Guurtje BLOM, geb. Groet aug. 1786, boerenmeid, overl. Koedijk 19 april 1822, tr. Koedijk 31 maart 1816 Pieter Cornelisz de GROOT, ged. (nederd. geref.) ald. 27 juni 1773, landbouwer, overl. ald. 17 sept. 1857, zn van Cornelis Jansz de GROOT, landbouwer, en Dieuwertje Pieters HANSEN, wedn. van Maartje Jacobsdr MEEG, en die hertr. met Maartje BRUIN, dienstmaagd (bij huwelijk).
   IVf. (van IIId) Trijntje Cornelis BLOM, geb. Groet 9 mei 1787, overl. Koedijk 24 nov. 1852, ondertr. 1°/tr. Koedijk 25 april/12 mei 1807 Willem Klaasz BOLDEWIJN, geb. ald. 7 okt. 1776  73, ged. (nederd. geref.) ald. 13 okt. 1776, landbouwer, overl. Koedijk 7 mei 1817, zn van Klaas Pietersz BOLDEWIJN en Trijntje Willems WAAGMEESTER,
tr. 2° Koedijk 2 dec. 1819 Cornelis Jansz BLAAUW, geb. ald. 6 jan. 1795, ged. (nederd. geref.) ald. 11 jan. 1795 (doopgetuige Aagtje Ariensdr Heeman), landbouwer, landman, overl. Koedijk 17 sept. 1860, zn van Jan Cornelisz BLAAUW en Antje Pietersdr VOLKERS.

   IVg. (van IIIe) Aafje Jansdr BLOM, geb. ca. 1791, dienstbaar, overl. Hargen, gem. Schoorl 21 maart 1847, tr. Dirk TELDER, ged. (nederd. geref.) Enkhuizen 21 april 1773 (doopgetuige Geertje van der Heiden), geneeskundige, horlogemaker (in 1813) Zijpe (aan de Keinsmerbrug 75), chirurgijn (in 1613), tapper (in 1816), 'buiten beroep' (1819-1821), inlands kramer (in 1822), venter (in 1829), zaakwaarnemer, zn van Klaas TELDER en Hiltje DIRKS.
   IVh. (van IIIe) Cornelis BLOM, geb. Groet 28 juli 1792, dagloner te Schoorl, winkelier, arbeider (bij overlijden), overl. Zijpe (aan de Schagerbrug) 19 okt. 1846, tr. Groet 6 maart 1825 Engeltje van HOOR(E)N, geb./ged. (nederd. geref.) Oostgraftdijk 6/27 mei 1804, overl. Zijpe (aan de Schagerbrug) 5 nov. 1846, dr van Willem van HOORN en Neeltje Jans OVERDIJK.
   IVi. (van IIIe) Jacob BLOM, geb. Schoorl 4 aug. 1795, doet belijdenis (nederd. geref.) Groet 26 mei 1817, dagloner, werkman, arbeider, aannemer, overl. Schoorl 26 okt. 1859, tr. Schoorl 19 mei 1816 Antje DALENBERG, geb. ald. 15 okt. 1795 (volgens getuigenverklaringen bij haar huwelijk), doet belijdenis (nederd. geref.) Groet 26 mei 1817, overl. Schoorl 28 okt. 1863, dr van Cornelis Cornelisz DALENBERG, maire van Groet in 1811, landman, en Antje Jansdr HOOGVORST.
   IVj. (van IIIe) Gerrit BLOM, geb. Schoorl 20 juni 1795 (volgens zijn huwelijksakte), arbeider, werkman, overl. Aagtdorp, gem. Schoorl 20 nov. 1878,
tr. Schoorl 4 april 1840 Aaltje Sijmons BAAS, geb. ald. 10 sept. 1797, ged. (nederd. geref.) ald. 17 sept. 1797 (doopgetuige Aaltje Jans Klaverbladt), overl. Aagtdorp, gem. Schoorl 18 juni 1874, dr van Sijmon Jacobsz BAAS en Antje Dirks LUIJT.

   IVk. (van IIIe) Etje BLOM, geb. Hargen, banne Schoorl okt. 1797 (volgens getuigenverklaringen), doet belijdenis (nederd. geref.) Groet 26 mei 1817, winkelierster, bij huwelijk 'geboren in de Harger molen', overl. Schoorl 13 maart 1857, tr. Schoorl 17 maart 1816 Klaas van LIENEN, geb. Groet okt. 1784 (volgens getuigenverklaringen), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 26 mei 1817, dagloner, dorpsdienaar, veldwachter, overl. Hargen, gem. Schoorl 22 april 1847, zn van Jan van LIENEN, dagloner, en Geertje Cornelisdr KEESMAN.
   IVl. (van IIIf) Cornelis Jacobusz BLOM, geb. Groet 9 nov. 1785 (volgens de overlijdensakte), doet belijdenis (nederd. geref.) Schoorl 1809, dagloner, volgens het Registre civique van 1812 geboren op 18 november 1783, 'journalier', overl. Schoorl 11 dec. 1821,
ondertr. (eerste gebod) Schoorl 9 juni 1805, tr. ald. 23 juni 1805 Aagje Willemsdr VRIESMAN, ged. (nederd. geref.) Petten 10 maart 1776, overl. Schoorl 15 sept. 1861, dr van Willem Pietersz VRIESMAN en Antje Jans WAAG.

   IVm. (van IIIf) Antje BLOM, geb. Schoorl 15 sept. 1787 (volgens getuigenverklaringen vóór haar huwelijk geboren in september 1784, volgens haar overlijdensakte geboren op 15 september 1784), overl. Groet 21 okt. 1832,
tr. Schoorl 24 maart 1816 Pieter SINT, geb. Zaandam dec. 1789 (volgens getuigenverklaringen voorafgaand aan zijn huwelijk voor de vrederechter te Oostzaandam), dagloner, boerenknecht, arbeider, overl. Groet, gem. Schoorl 22 okt. 1847, zn van Pieter SINT en Cornelisje van HOOREN.

   IVn. (van IIIf) Grietje Jacobs BLOM, geb. Hargen, banne Schoorl verm. 21 okt. 1788, overl. Schoorl 25 mei 1823, tr. 1° Schoorl 19 jan. 1812 Aarjen Pietersz HOED, ged. (nederd. geref.) ald. 23 febr. 1783 (doopgetuige Antje Jansdr Swaan), dagloner, overl. ald. 23 sept. 1812, zn van Pieter Hendriksz HOED en Trijntje Jacobsdr VRIESMAN,
tr. 2° Schoorl 29 dec. 1822 Arie van ZESSEN, ged. (nederd. geref.) Warmenhuizen 24 dec. 1775, dagloner, zn van Gerrit van ZESSEN en Antje KLINKERT.

   IVo. (van IIIf) Krijntje BLOM, geb. Hargen, banne Schoorl 30 okt. 1793, overl. Schoorl 27 jan. 1878,
tr. Schoorl 2 febr. 1817 Jan KLAVERBLAD, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 23/26 dec. 1793, boerenwerkbode, dagloner, arbeider, overl. Aagtdorp, gem. Schoorl 5 dec. 1886, zn van Jan KLAVERBLAD, dagloner, en Guurtje Germdr VISSER.
   IVp. (van IIIf) Neeltje BLOM, geb. Schoorl 24 okt. 1798, overl. Zijpe 7 nov. 1873, tr. Schoorl 25 april 1817 Aarjen MODDER, geb. ald. ca. 24 aug. 1796, boerenwerkbode, karrijder, arbeider (bij overlijden), overl. Hargen, gem. Schoorl 20 sept. 1852, zn van Jan Cornelisz MODDER en Antje Ariaansdr WIT.
   IVq. (van IIIf) Grietje BLOM, geb. Hargen, gem. Schoorl 22 maart 1801, boerenmeid, dienstmaagd (bij huwelijk), overl. Schoorl 27 april 1869, tr. Pieter KEURIS, geb./ged. (nederd. geref.) Barsingerhorn 18/26 april 1801, boerenknecht, werkman, landman, overl. Schoorl 24 april 1850, zn van Jan KEURIS, landman, en Maartje LUIJT.
   IVr. (van IIIf) Gerrit BLOM, geb. Groet 1 sept. 1804, ged. (nederd. geref.) ald. 9 sept. 1804 (doopgetuige Aaltje Cornelis Schipper), landman, werkman, arbeider, overl. Petten 8 maart 1847,
tr. Schoorl 24 april 1834 Mayke den HARTOG, geb. Zijpe 5 mei 1813, overl. Zaandam 28 maart 1877 (wonende te Zijpe), dr van Jan den HARTOG en Meinsje KRONENBURG, die hertr. met Johannes SESTIG, arbeider.

   IVs. (van IIIf) Trijntje BLOM, geb. Groet 13 sept. 1807, ged. (nederd. geref.) ald. 27 sept. 1807 (doopgetuige Antje Jacobusdr Blom), overl. Aagtdorp, gem. Schoorl 7 maart 1871, heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Schoorl 16 nov. 1834 Jan Pietersz SMIT, geb. Oudendijk 21 maart 1801, ged. (nederd. geref.) ald. 22 maart 1801 (doopgetuige Aaltje Hips van Westerblokker), werkman, arbeider, overl. Schoorl 12 juni 1862, zn van Pieter Cornelisz SMIT en Doortje Jans HIPS.

   IVt. (van IIIf) Pieter BLOM, geb. Groet 4 nov. 1810, ged. (nederd. geref.) ald. 2 dec. 1810 (doopgetuige de moeder), landman, boer, werkman, overl. Schoorl 22 aug. 1838,
tr. Schoorl 10 juni 1832 Neeltje JONKER, geb. Groet 16 maart 1807, ged. (nederd. geref.) ald. 22 maart 1807 (doopgetuige Guurtje Pieters Siewers), dienstbaar (bij huwelijk), overl. Schoorl 21 mei 1857, dr van Jan JONKER, watermolenaar, en Trijntje Cornelis SMIT.
   IVu. (van IIIg) Krijntje BLOM, geb. Schoorl 20 okt. 1797  63, boerin, tr. Schoorl 21 april 1816 Klaas Hendriksz BAKKER, ged. (nederd. geref.) Barsingerhorn 10 juli 1791, dagloner, boer en bouwman in 1816 te Schoorl, landbouwer, in 1821 slachter en vleeshouwer, boer in 1829, marktschipper in 1831, vanaf 1835 landman, pontwachter (1859) in Haarlemmermeer, kastelein (1860), schepenjager, op 9 april 1856 met zijn vrouw Krijntje Blom en kinderen Willem, Antje en Louris, wonende in Hargen, uitgeschreven naar Haarlemmermeer, zn van Hendrik Klaasz BAKKER en Maartje Ariens KONKEL, alias Knielhout.
   Va. (van IVa) Aaltje Jans BLOM, geb. Hargen 20 okt. 1788, overl. Schoorl 18 april 1859, heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Schoorl 7 aug. 1814 Gerhard SEGBERTS, geb. Schöppingen ca. 1777, boer, overl. Hargen, gem. Schoorl 27 sept. 1856, zn van Adam SEGBERTS en Gertrud HUMMERS.

   Vb. (van IVa) Guurtje Jans BLOM, geb. Hargen, banne Schoorl ca. 1790, overl. Schoorl 4 dec. 1820, ondertr. (eerste gebod) 1° Schoorl 30 dec. 1809 (beiden te Hargen geboren en woonachtig, zij met toestemming van haar moeder Leijsje Volkers), tr. ald. 21 jan. 1810 (beiden geboren te Hargen) Jan (Koter) Cornelisz HOOGVORST, geb. Hargen, banne Schoorl, overl. Schoorl 25 juni 1810, zn van Cornelis Jansz HOOGVORST en Maartje Maartens KOEK,
woont samen 2° met Anthonie WAGNER, geb. Schwatz, Bohemen 6 sept. 1787, overl. Schoorl 16 jan. 1844, zn van Anna Elisabetha WAGNER, tr. Dieuwertje DEKKER.

   Vc. (van IVa) Arie(n) Jansz BLOM, geb. Schoorl 19 jan. 1795 (volgens getuigenverklaringen), doet belijdenis (nederd. geref.) Groet 26 mei 1817, werkman, als enige zoon vrijgesteld van de Nationale Militie, op 1 april 1820 met zijn vrouw Antje Zevenhuijsen in Hargen en Camp vermeld als lidmaten, overl. Hargen, gem. Schoorl 24 april 1872, tr. Schoorl 8 nov. 1818 Antje ZEVENHUIJSEN, geb./ged. (nederd. geref.) Oude Niedorp 25 jan./28 febr. 1796, overl. Schoorl 17 dec. 1855, dr van Pieter ZEVENHUIJSEN en Antje Cornelisdr DALENBERG.    Vd. (van IVb) Antje BLOM, geb. Hargen, gem. Schoorl 1796 (volgens verklaringen door inwoners van Hargen in 1796 te Schoorl geboren), overl. Egmond-Binnen 27 juli 1838,
tr. Egmond-Binnen 5 juli 1825 Jan BAKKER, geb. Berkhout 19 nov. 1803, ged. (nederd. geref.) ald. 20 nov. 1803 (doopgetuige Jantje Dirks Fokker), boerenknecht, boer, arbeider, overl. Egmond-Binnen 4 sept. 1867, zn van Jacob Jansz BAKKER en Grietje Dirks FOKKER, die hertr. met Neeltje WAARDIJK.

   Ve. (van IVb) Keetje 'Cornelia' BLOM, geb./ged. (nederd. geref.) Castricum 30/31 maart 1805, overl. ald. 30 april 1880 (aangever o.a. behuwdzoon Willem Ineke, timmerman),
tr. Castricum 4 okt. 1838 Johannes Richardus van DIEPEN, geb. Babilonienbroek ca. 1804, landbouwer, zn van Johannes van DIEPEN en Regina Margaretha FOCK.

   Vf. (van IVc) Lijsbeth (Elisabeth) BLOM, geb. Zijpe 5 aug. 1805, ged. Noord-Zijpe (Oudesluis) 11 aug. 1805 (doopgetuige Jantje Jans Blom), werkster (bij overlijden), overl. Den Helder 23 juli 1839 (ongehuwd),
heeft niet-huwelijkse relatie met Anthonij SCHEFFER, geb. ca. 1794, overl. Den Helder 16 juli 1856 (geboorteplaats en ouders onbekend, weduwnaar [sic] van Elisabeth Blom).

   Vg. (van IVc) Keetje BLOM, geb./ged. (nederd. geref.) Zijpe 3/7 febr. 1807, overl. Den Helder 15 febr. 1849,
tr. Den Helder 14 jan. 1830 Geurt van den BROM, geb./ged. (nederd. geref.) Aarlanderveen 11/18 maart 1810, scheepstimmerman, overl. Den Helder 4 okt. 1888, zn van Laurens van den BROM, landman, en Adriana VERBOON, die hertr. met Johanna Philippina ROELOFS, en Johanna METS.

   Vh. (van IVd) Trijntje BLOM, geb. Groet 9 dec. 1807, ged. (nederd. geref.) ald. 25 dec. 1807 (doopgetuige Trijntje Blom), overl. Zijpe 17 mei 1870,
tr. 1° Den Helder 2 aug. 1832 Willem MAREES, geb. Zuid-Zijpe 30 aug. 1804, ged. (nederd. geref.) ald. 2 sept. 1804 (doopgetuige Jantje Jans Marees), werkman, arbeider, overl. Den Helder 8 sept. 1845, zn van Pieter Jansz MAREES en Trijntje Willems HOPMAN,
tr. 2° Barsingerhorn 12 aug. 1848 Arie GOED, geb. Zijpe (aan de Oudesluis) 2 aug. 1817, uurwerkhersteller, uurwerkmaker, overl. Huisduinen, gem. Den Helder 13 dec. 1874, zn van Jan GOED, arbeider, en Neeltje VOS, die hertr. met Trijntje VINK.

   Vi. (van IVd) Hendrik BLOM, geb. Groet 15 juli 1812, voermansknecht, visserman, overl. Zijpe 5 april 1894,
tr. Den Helder 1 febr. 1838 Catarina NEEFF, geb. ald. 23 nov. 1814, overl. Zijpe 11 april 1889, dr van Former NEEFF en Teetje Pieters STROOKER.

   Vj. (van IVd) Jan BLOM, geb. Groet 11 febr. 1816, arbeider, watermolenaar, overl. Groet, gem. Schoorl 11 nov. 1889, tr. 1° Schoorl 30 april 1848 Maartje BAKKER, geb. Groet 8 nov. 1821, overl. Groet, gem. Schoorl 7 jan. 1854, dr van Klaas Hendriksz BAKKER, dagloner, boer en bouwman in 1816 te Schoorl, landbouwer, in 1821 slachter en vleeshouwer, boer in 1829, marktschipper in 1831, vanaf 1835 landman, pontwachter (1859) in Haarlemmermeer, kastelein (1860), schepenjager, op 9 april 1856 met zijn vrouw Krijntje Blom en kinderen Willem, Antje en Louris, wonende in Hargen, uitgeschreven naar Haarlemmermeer, en Krijntje BLOM, boerin, wed. van Jan GROOT, schipper,
tr. 2° Schoorl 8 okt. 1854 Helena BAKKER, geb. Alkmaar 21 juni 1831, overl. St. Pancras 13 okt. 1903, dr van Pieter BAKKER, timmermansknecht, landbouwer, landman, en Lijsbeth STEKELBOS.

   Vk. (van IVd) Neeltje BLOM, geb. Groet 15 maart 1818,
tr. Schoorl 9 mei 1847 Jan SNIP, geb. Hargen, gem. Schoorl 7 april 1814, landman (bij huwelijk), arbeider, zn van Willem SNIP, landman, en Trijntje Jansdr DALENBERG, boerin.

   Vl. (van IVi) Jan BLOM, geb. Groet 31 jan. 1824, arbeider, winkelier, veldwachter te Schoorl in 1892, overl. ald. 13 okt. 1903,
tr. 1° Schoorl 30 april 1848 Vrouwtje BEELDMAN, geb. Bergen (N.-H.) 3 juni 1818, overl. Schoorl 13 juli 1868, dr van Pieter BEELDMAN en Trijntje BRUINEMAN,
tr. 2° Schoorl 1 sept. 1872 Neeltje HOOGLAND, geb. Oude Niedorp 16 jan. 1821, overl. Schoorl 19 april 1891, dr van Siemon HOOGLAND en Guurtje WUMP, wed. van Johannes LUDEKE.

   Vm. (van IVi) Pieter BLOM, geb. Groet 17 juni 1829, arbeider, landman, veehouder, overl. Schoorl 27 april 1898, tr. Schoorl 7 nov. 1852 Aafje HOOGVORST, geb. ald. 7 sept. 1832, overl. Catrijp, gem. Schoorl 21 maart 1892, dr van Cornelis HOOGVORST en Neeltje DALENBERG.
   Vn. (van IVi) Simon BLOM, geb. Groet 27 febr. 1833, arbeider, aannemer van aard- en dijkwerken, overl. Schoorl 3 nov. 1895, tr. Schoorl 17 mei 1863 Trijntje JONKER, geb. Groet, gem. Schoorl 4 nov. 1837, overl. Schoorl 5 jan. 1904, dr van Gerrit JONKER en Antje de JONG.
   Vo. (van IVj) Jan BLOM, geb. Schoorl 13 juni 1834, overl. ald. 26 mei 1865,
tr. Schoorl 9 mei 1858 Maria van RINSUM, geb. Zijpe 25 okt. 1834, overl. Schoorl 24 april 1911, dr van Dirk van RINSUM en Trijntje KEIZER.

   Vp. (van IVl) Jacobus BLOM, geb. Groet 20 okt. 1806, ged. (nederd. geref.) ald. 2 nov. 1806 (doopgetuige Aafje Dalenberg), boerenknecht, arbeider, overl. Bergen (N.-H.) (Oostdorp) 28 maart 1864,
tr. Bergen (N.-H.) 5 mei 1833 Antje POVER, geb. Warmenhuizen 15 april 1806, ged. (nederd. geref.) ald. 20 april 1806 (doopgetuige Guurtje Appetijt), overl. Bergen (N.-H.) (Oostdorp) 25 nov. 1875, dr van Klaas POVER en Grietje WIJN.

   Vq. (van IVl) Willem BLOM, geb. Groet 13 aug. 1809, ged. (nederd. geref.) ald. 20 aug. 1809 (doopgetuige Antje Waag), landman, overl. Schoorl 3 maart 1891, tr. 1° Schoorl 10 juni 1832 Jannetje GUTKER, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 6/7 dec. 1806, overl. ald. 3 juli 1838, dr van Cornelis Hendriksz GUTKER, boer, landman, en Trijntje Willemsdr GUTKER,
tr. 2° Schoorl 17 jan. 1846 Trijntje MINK, geb. Warmenhuizen 8 okt. 1818, overl. Schoorl 18 maart 1889, dr van Pieter MINK, onderwijzer der jeugd, en Meinsje SEVENHUISEN.

   Vr. (van IVl) Dieuwertje BLOM, geb. Hargen, gem. Schoorl 4 dec. 1813, overl. Alkmaar 26 nov. 1844,
heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Alkmaar 30 jan. 1842 Pieter KLEIJMEER, geb. Zuid-Schermer, gem. Zuid- en Noordschermer 3 juli 1813, schepenjager, voermansknecht, werkman, stalhoudersknecht, koopman, overl. Alkmaar 20 juli 1871, zn van Gerrit KLEIJMEER, dagloner, en Jantje HOUTKOPER, werkster (bij tweede huwelijk van haar zoon Pieter), wedn. van Geesje GLIJNES, en die hertr. met Jannetje van FURSTENBERG.

   Vs. (van IVl) Jan BLOM, geb. Schoorl 22 dec. 1816, werkman, arbeider, overl. ald. 10 april 1860,
tr. Schoorl 2 mei 1841 Grietje HUIBERTS, geb. Kalverdijk, gem. Harenkarspel 1 jan. 1818, overl. Schoorl 30 juni 1906, dr van Maiert HUIBERTS, arbeider, en Guurtje WIJN.

   Vt. (van IVr) Jacobus BLOM, geb. Schoorl 3 maart 1837, arbeider, landbouwer (vanaf 1879), overl. Petten 27 maart 1915,
tr. 1° Petten 20 juli 1863 Neeltje TIMMERMAN, geb. ald. 5 jan. 1837, overl. ald. 4 dec. 1872, dr van Teunis TIMMERMAN en Grietje BAKKER,
tr. 2° Petten 30 maart 1873 Antje HOUTKOOPER, geb. ald. 2 nov. 1839, overl. Alkmaar 5 april 1922, dr van Oepke HOUTKOOPER, arbeider, en Trijntje JONGBLOED.

   Vu. (van IVr) Meijnsje BLOM, geb. Schoorl 20 aug. 1841, overl. Zaandam 12 mei 1907,
tr. Petten 19 april 1863 Hendrikus BROUWER, geb. Heino 22 juni 1839, arbeider, polderwerker, overl. Zaandam 15 maart 1897, zn van Lambertus BROUWER, arbeider, en Willemina Hendrika van der LINDEN.

   Vv. (van IVt) Jacobus BLOM, geb. Schoorl 23 juli 1833, arbeider, overl. Heerhugowaard 4 jan. 1905,
tr. Warmenhuizen 14 febr. 1864 Grietje SPEELMAN, geb. ald. 27 nov. 1837, overl. Zijpe 12 dec. 1914 (wonende te Heerhugowaard), dr van Pieter SPEELMAN en Neeltje BOON.

   Vw. (van IVt) Trijntje BLOM, geb. Schoorl 27 febr. 1835, naaister op 23 augustus 1863, overl. Hargen, gem. Schoorl 2 maart 1888, tr. 1° Schoorl 21 nov. 1858 Jan POOL, geb. ald. 10 okt. 1830, boerenknecht, arbeider, overl. Hargen 4 dec. 1861, zn van Jan POOL, werkman, dagloner, arbeider, en Volkje SNIP,
tr. 2° Schoorl 23 aug. 1863 Jacob BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 2 febr. 1835, arbeider, vrachtrijder, koopman, op 22 maart 1891 in Schoorl uitgeschreven naar Alkmaar, overl. Alkmaar 26 dec. 1905, zn van Jacob BLOM, dagloner, werkman, arbeider, aannemer, en Antje DALENBERG, die hertr. met Catharina BANT.

   VIa. (van Vc) Antje BLOM, geb. Schoorl 13 aug. 1820, overl. Hargen, gem. Schoorl 3 april 1888, tr. Schoorl 25 mei 1845 Jacob OUT, geb. Zijpe 12 okt. 1821, metselaar, landman, overl. Groet, gem. Schoorl 19 mei 1907, zn van Hendrik OUT en Dieuwertje KUIPER.
   VIb. (van Vc) Guurtje BLOM, geb. Schoorl 19 mei 1825, boerin, overl. Hargen, gem. Schoorl 29 sept. 1876,
tr. Schoorl 2 mei 1847 Frederik GUTKER, geb. Hargen, gem. Schoorl 8 maart 1822, landman, boer, veehouder, overl. ald. 31 juli 1894, zn van Cornelis Hendriksz GUTKER, boer, landman, en Trijntje Willemsdr GUTKER.

   VIc. (van Vi) Petronella Alberdina BLOM, geb. Den Helder 10 sept. 1839, dienstbode (bij huwelijk), overl. Barsingerhorn 12 april 1922,
tr. Barsingerhorn 3 aug. 1865 Cornelis de BOER, geb. ald. 15 mei 1828, huis- en rijtuigschilder, verwer, schilder, overl. ald. 1 febr. 1908, zn van Maarten de BOER, verwer, huis- en rijtuigschilder, en Neeltje RENZEN, wedn. van Klaartje PEETOOM.

   VId. (van Vi) Cornelia BLOM, geb. Den Helder 2 juni 1841, werkster, huishoudster (in 1891), overl. Amsterdam 6 juni 1927,
tr. 1° Zijpe 16 mei 1863 Gerrit SCHOTVANGER, geb. Petten 20 jan. 1821, visser, schipper, overl. Zijpe 24 nov. 1866 (aangever Hendrik Blom, visser, behuwdvader), zn van Arien SCHOTVANGER, arbeider, en Maartje NOORDEN,
heeft niet-huwelijkse relatie 2° met N.N.

   VIe. (van Vi) Neeltje BLOM, geb. Den Helder 2 nov. 1843, in Den Helder is ingeschreven op 6 april 1903 Karel Best en Neeltje Blom uit Amsterdam, en uitgeschreven op 7 december 1915 Neeltje Blom naar Amsterdam,
tr. Zijpe 16 sept. 1871 Karel BEST, geb. Amersfoort 4 april 1828, brugwachtersknecht, sluisknecht, sluiswachter, zn van Johannes BEST en Elisabeth COMMENOT.

   VIf. (van Vi) Trijntje BLOM, geb. Den Helder 14 juni 1855,
tr. Koog aan de Zaan 4 juni 1882 Cornelis KUIJPER, geb. ald. 26 aug. 1856, timmermansknecht, timmerman, zn van Jan KUIJPER, turftonder, en Marijtje BAAS.

   VIg. (van Vi) Alberdina Hendrika BLOM, geb. Den Helder 4 maart 1858, overl. Amsterdam 18 dec. 1933,
tr. Zijpe 10 mei 1884 Pieter BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 6 juni 1856, palingvisser, overl. Amsterdam 29 juni 1943, zn van Jan BLOM, arbeider, watermolenaar, en Helena BAKKER.

   VIh. (van Vj) Klaas BLOM, geb. Hargen, gem. Schoorl 25 maart 1849, arbeider, koetsier, overl. Heiloo 11 nov. 1916,
tr. Heiloo 4 maart 1877 Maartje MODDER, geb. Schermerhorn 27 maart 1856, overl. Oostzaan 24 febr. 1924, dr van Pieter MODDER en Marijtje OUDEJANS.

   VIi. (van Vj) Gerrit BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 14 jan. 1855, arbeider, overl. Alkmaar 22 sept. 1910,
tr. Alkmaar 18 mei 1884 Marijtje KLOOSTERBOER, geb. ald. 31 maart 1865, werkster (in 1912), overl. Heiloo 2 febr. 1941, dr van Pieter KLOOSTERBOER en Neeltje SCHOONEWIL.

   VIj. (van Vj) Pieter BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 6 juni 1856, palingvisser, overl. Amsterdam 29 juni 1943,
tr. Zijpe 10 mei 1884 Alberdina Hendrika BLOM, geb. Den Helder 4 maart 1858, overl. Amsterdam 18 dec. 1933, dr van Hendrik BLOM, voermansknecht, visserman, en Catarina NEEFF.

   VIk. (van Vj) Elizabet BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 30 maart 1859, overl. Heiloo 23 maart 1940,
tr. Heiloo 2 mei 1883 Jacob van STEEG, geb. ald. 17 febr. 1859, tuinman, tuinder, overl. ald. 17 maart 1928, zn van Gerard van STEEG en Hendrica HENDRIKS.

   VIl. (van Vj) Johannes BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 29 dec. 1860, watermolenaar, boer, overl. Alkmaar 8 juni 1937, tr. Heiloo 28 mei 1886 Bregje HINRICHS, geb. ald. 6 dec. 1858, overl. Heemskerk 13 maart 1939, dr van Johan Siuts HINRICHS 107, timmerman en metselaar, timmermansbaas te Heiloo, en Hillegonda van der SLUIJS.
   VIm. (van Vj) Cornelis BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 26 juni 1862, smid, overl. Den Helder 23 maart 1940,
tr. Barsingerhorn 27 juli 1890 Marijtje MIDDELBEEK, geb. ald. 18 dec. 1865, overl. Den Helder 31 mei 1944, dr van Hendrik MIDDELBEEK, arbeider, watermolenaar, en Dieuwertje TUINMAN.

   VIn. (van Vj) Hendrik BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 3 nov. 1863, landman, watermolenaar, overl. Schoorl 15 okt. 1939,
tr. Schoorl 2 mei 1886 Antje JONGERLING, geb. Zijpe 15 jan. 1864, overl. Schoorl 20 febr. 1941, dr van Arie JONGERLING en Trijntje KNEIJNSBERG.

   VIo. (van Vl) Jannetje BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 14 sept. 1851, overl. Alkmaar 14 okt. 1921,
tr. Bergen (N.-H.) 2 juni 1878 Jan BEELDMAN, geb. ald. 16 okt. 1855, timmerknecht, timmerman, postbode (vanaf 1886), overl. ald. 2 dec. 1906, zn van Dirk BEELDMAN, winkelier, en Maartje BROUWER.

   VIp. (van Vl) Pieter BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 5 nov. 1852, arbeider, overl. Schoorl 2 jan. 1875,
tr. Schoorl 18 jan. 1874 Martje KUIJPER, geb. Hargen, gem. Schoorl 20 juli 1849, dr van Klaas KUIJPER, arbeider, en Trijntje van LIENEN, die hertr. met Jan BAREMAN, timmerman.

   VIq. (van Vm) Neeltje BLOM, geb. Schoorl 6 dec. 1862,
tr. Schoorl 7 mei 1882 Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk DUIN, geb. ald. 19 febr. 1861, broodbakker, landman, overl. Catrijp, gem. Schoorl 28 maart 1901, zn van Dirk DUIN en Cornelia MULDER.

   VIr. (van Vn) Antje BLOM, geb. Schoorl 6 maart 1864, overl. ald. 29 aug. 1919, tr. Schoorl 5 mei 1889 Arie KUIJPER, geb. ald. 20 april 1864, kastelein en schipper te Schoorldam, gem. Schoorl, arbeider, winkelier, zn van Klaas KUIJPER, arbeider, en Trijntje van LIENEN.
   VIs. (van Vn) Jacob BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 20 febr. 1868, arbeider, timmerman te St. Pancras, op 10 oktober 1900 met zijn vrouw Neeltje Dalenberg en kinderen Neeltje, Simon, Klasina, Cornelis, Pieter en Trijntje in Schoorl uitgeschreven naar Koedijk, 21 november met zijn gezin ingeschreven in St. Pancras, op 7 november 1908 met zijn gezin daar uitgeschreven naar Brazilië,
tr. Zijpe 13 aug. 1892 (met erkenning van dochter Neeltje) Neeltje DALENBERG, geb. Warmenhuizen 13 april 1868, dr van Cornelis DALENBERG, landman, en Klaasje HOOGVORST.

   VIt. (van Vn) Arie BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 1 juni 1869, arbeider, kastelein,
tr. Avenhorn 28 april 1895 Geertje MOL, geb. ald. 12 aug. 1873, overl. Alkmaar 14 april 1908, dr van Jacob MOL, stoombootondernemer, en Pietertje SPAANS.

   VIu. (van Vn) Maartje BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 17 maart 1873, overl. Warmenhuizen 29 okt. 1918,
tr. Schoorl 19 maart 1899 Simon HOUTKOOPER, geb. Zijpe (aan de Zijpersluis) 4 maart 1873, arbeider te Krabbendam, gem. Warmenhuizen, landbouwer, tuinbouwer, zn van Cornelis HOUTKOOPER, arbeider, en Grietje de JONG.

   VIv. (van Vn) Vrouwtje BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 27 febr. 1875, overl. Koedijk 6 april 1922, tr. Koedijk 5 okt. 1899 Klaas DEKKER, geb. ald. 8 maart 1868, landbouwer, landman ald., zn van Jacob DEKKER en Antje BOLDEWIJN.
   VIw. (van Vo) Gerrit BLOM, geb. Schoorl 19 aug. 1859, arbeider, overl. Barsingerhorn 18 febr. 1942,
tr. Schoorl 8 nov. 1882 Elizabeth HARTLAND, geb. Koedijk 18 juli 1854, overl. Zijpe 17 jan. 1912, dr van Pieter HARTLAND, boerenarbeider, dagloner, visser, en Aagje HART.

   VIx. (van Vo) Dirk BLOM, geb. Schoorl 26 nov. 1862, arbeider, inlands kramer, koopman,
tr. Schoorl 9 april 1885 Jantje WITSEN, geb. Zuid-Scharwoude 8 okt. 1861, dr van Jan WITSEN en Jantje WEIJDMAN.

   VIy. (van Vo) Jan BLOM, geb. Schoorl 14 juni 1865, arbeider, boerenarbeider, overl. ald. 12 maart 1954,
tr. Schoorl 20 juni 1897 Aaltje JONKER, geb. Bregtdorp, gem. Schoorl 5 juli 1872, overl. Schoorl 8 febr. 1946, dr van Jan JONKER en Geertje STEEMAN.

   VIz. (van Vq) Aagje BLOM, geb. Schoorl 15 mei 1832, overl. Oude Niedorp 17 jan. 1914,
tr. Schoorl 3 mei 1857 Dirk KRILLER, geb. Oude Niedorp 12 sept. 1833, timmermansknecht, timmerman, aannemer, overl. Noord-Scharwoude 23 okt. 1917, zn van Hendrik KRILLER en Maartje STIPRIAAN.

   VIaa. (van Vq) Trijntje BLOM, geb. Schoorl 7 mei 1834, overl. ald. 15 febr. 1869,
tr. Schoorl 2 maart 1856 Jan KEIJSER, geb. ald. 21 jan. 1832, arbeider, landbouwer, landman, kastelein, winkelier, overl. ald. 19 juni 1916, zn van Gerrit KEIJSER, molenaar, en Elisabet VISSER, die hertr. met Marijtje TISSING.

   VIab. (van Vq) Antje BLOM, geb. Schoorl 20 okt. 1847, overl. Bergen (N.-H.) 11 april 1939,
tr. Bergen (N.-H.) 4 april 1869 Johannes SPRUIT, geb. Noord- en Zuid-Schermer 17 mei 1840, watermolenaar, landman, overl. Schoorl 16 april 1904, zn van Gerrit SPRUIT en Lijsbet PLAS.

   VIac. (van Vq) Meinsje BLOM, geb. Schoorl 23 nov. 1848, overl. ald. 6 jan. 1927,
tr. Schoorl 3 nov. 1870 Cornelis HELDER, geb. Bergen (N.-H.) 12 dec. 1841, kastelein, landman (bij de geboorteaangiftes van de kinderen uit zijn tweede huwelijk), caféhouder, zn van Jan HELDER en Dieuwertje de GROOT, wedn. van Elisabeth HOOGVORST.

   VIad. (van Vq) Dieuwertje BLOM, geb. Schoorl 11 aug. 1850, overl. Warmenhuizen 14 mei 1941,
tr. Schoorl 20 dec. 1873 Jan JONGERLING, geb. Zuid-Zijpe 9 okt. 1839, landman, arbeider, overl. Zijpe 27 jan. 1903, zn van Jacob JONGERLING en Antje SMIT, wedn. van Adriane 'Jaantje' de JONG.

   VIae. (van Vq) Grietje BLOM, geb. Schoorl 4 maart 1852, overl. ald. 18 aug. 1934,
tr. Schoorl 21 april 1872 Jan DUIN, geb. ald. 13 sept. 1848, landman, korenmolenaar, graanhandelaar, overl. Schoorldam, gem. Schoorl 29 jan. 1921, zn van Dirk DUIN en Cornelia MULDER.

   VIaf. (van Vq) Lijsbeth BLOM, geb. Schoorl 22 jan. 1854, overl. Schagerbrug, Zijpe 22 jan. 1936,
tr. Schoorl 29 april 1877 Willem van TWUIJVER, geb. Burghorn, gem. Schagen 23 juli 1848, arbeider, landman, koopman te Bergen (N.-H.), overl. Zijpe 2 juli 1911, zn van Pieter van TWUIJVER, arbeider, kramer, en Jannetje BLOM.

   VIag. (van Vt) Gerrit BLOM, geb. Petten 28 april 1864, koopman, winkelier, pluimveehouder (bij overlijden), overl. Zijpe 20 juni 1938,
tr. Petten 16 dec. 1894 Neeltje van BUUREN, geb. Zijpe 12 nov. 1867, overl. ald. 2 sept. 1951, dr van Pieter van BUUREN en Grietje GEEL.

   VIah. (van Vt) Grietje BLOM, geb. Petten 11 juni 1865, overl. Schoorl 7 juni 1943,
tr. Zijpe 3 aug. 1889 Klaas BREED, geb. ald. 17 jan. 1866, arbeider, veehouder, overl. ald. 30 nov. 1935, zn van Pieter BREED, winkelier, en Trijntje GOVERS.

   VIai. (van Vt) Maaike BLOM, geb. Petten 2 mei 1874, overl. Alkmaar 23 nov. 1936,
tr. Petten 20 aug. 1899 Arie SCHOTVANGER, geb. Zijpe 30 aug. 1874, vrachtrijder, schipper, overl. Alkmaar 31 mei 1943, zn van Lourens SCHOTVANGER, winkelier, en Ariaantje TATES.

   VIaj. (van Vt) Johannes Jacobus Gerrit BLOM, geb. Petten 21 jan. 1879, arbeider, landbouwer, dijkwerker, overl. Groet, gem. Schoorl 3 mei 1956,
tr. Petten 17 mei 1903 Elizabeth BAREMAN, geb. Hargen, gem. Schoorl 22 sept. 1880, overl. Alkmaar 11 aug. 1953 (wonende te Schoorl), dr van Pieter BAREMAN, veldwachter, en Grietje OUT.

   VIak. (van Vv) Pietertje BLOM, geb. Oterleek 8 mei 1866,
tr. 1° Zijpe 9 mei 1891 Teunis SCHOTVANGER, geb. ald. 1 okt. 1865, schipper, overl. Amsterdam 9 jan. 1900, zn van Lourens SCHOTVANGER, winkelier, en Ariaantje TATES,
tr. 2° Zijpe 23 febr. 1901 Hendrik KLOMP, geb. Callantsoog 28 nov. 1860, vletschipper (bij tweede huwelijk), arbeider, overl. Zijpe 1 sept. 1935, zn van Cornelis KLOMP, landman, en Eva Jans van der BOOM, wedn. van Jantje van TIL.

   VIIa. (van VIh) Maartje BLOM, geb. Heiloo 2 febr. 1878, overl. Grootebroek 1 nov. 1931,
tr. Heiloo 24 nov. 1901 Pieter BREEKER, geb. Wieringerwaard 6 mei 1873, arbeider, overl. St. Maartensbrug, Zijpe 22 juni 1927, zn van Dirk BREEKER en Antje BOONACKER.

   VIIb. (van VIh) Johannes BLOM, geb. Heiloo 10 juni 1883, smid, concierge algemeen militair tehuis, overl. Den Helder 15 april 1923,
tr. Warmenhuizen 10 juli 1912 Geertruida DAMIAANS, geb. ald. 20 maart 1880, overl. Den Helder 7 dec. 1938, dr van Johannes DAMIAANS en Vrouwtje IJPMA.

   VIIc. (van VIh) Pieter BLOM, geb. Heiloo 20 aug. 1886, timmerman, assistent wegopzichter bij de Nederlandse Spoorwegen, overl. Zaandam 22 aug. 1939,
tr. Heiloo 13 febr. 1913 Elisabeth BAKKUM, geb. Alkmaar 17 febr. 1886, overl. Wormerveer 14 jan. 1977, dr van Albert BAKKUM en Marijtje BERKHOUT.

   VIId. (van VIh) Simon BLOM, geb. Heiloo 19 nov. 1896, chef expeditie bij de PTT, overl. Alkmaar 24 jan. 1969,
tr. 1° Alkmaar 27 jan. 1921 Hendrika SMORENBERG, geb. ald. 23 nov. 1895, overl. ald. 13 aug. 1948, dr van Vincentius Franciscus SMORENBERG en Aaltje LANGENDAM,
tr. 2° Heiloo 27 juni 1951 Trijntje KANT, geb. Amsterdam 3 mei 1896, overl. Alkmaar 13 dec. 1970, dr van Jan KANT en Hiltje HUISMAN.

   VIIe. (van VIi) Pieter BLOM, geb. Alkmaar 15 okt. 1885, stoffeerder, kaasmaker, overl. ald. 15 okt. 1969,
tr. Oterleek 14 maart 1909 Trijntje MARS, geb. Noord- en Zuid-Schermer 28 dec. 1888, overl. Alkmaar 20 maart 1944, dr van Pieter MARS en Neeltje SCHOUTEN.

   VIIf. (van VIi) Leendert BLOM, geb. Alkmaar 29 okt. 1886, tuinman, kaasmaker, overl. Heiloo 3 jan. 1979,
tr. Oude Niedorp 1 okt. 1911 Jantje PEIJS, geb. Heerhugowaard 23 aug. 1889, overl. Alkmaar 23 april 1968, dr van Pieter PEIJS, bouwman, en Antje de BOER.

   VIIg. (van VIi) Dirk BLOM, geb. Alkmaar 15 jan. 1888, transportarbeider, landbouwarbeider, overl. Heiloo 21 dec. 1971,
tr. Oterleek 27 juli 1924 Cornelia TERMAAT, geb. Schermerhorn 18 nov. 1889, overl. Heiloo 29 mei 1970, dr van Klaas TERMAAT, landbouwer, winkelier, en Jannetje KONING.

   VIIh. (van VIi) Gerrit BLOM, geb. Alkmaar 5 mei 1906, metaalbewerker, overl. Heiloo 10 dec. 1974,
tr. Alkmaar 21 sept. 1933 Elisabeth SCHENKE, geb. ald. 17 mei 1906, overl. Heiloo 25 juli 1978, dr van Jan Hendrik SCHENKE en Anna Margaretha VOGEL.

   VIIi. (van VIj) Gerardus Johannes BLOM, geb. Zijpe 16 aug. 1884, overl. Den Helder 31 okt. 1960,
tr. 1° Den Helder 22 dec. 1910 Gerarda BRAS, geb. ald. 29 okt. 1885, overl. Velsen 19 juli 1919, dr van Klaas BRAS en Cornelia Jacoba BAKKER,
tr. 2° Velsen 13 jan. 1921 Hendrica van STEEG, geb. Heiloo 19 aug. 1884, overl. Den Helder 17 maart 1952, dr van Jacob van STEEG, tuinman, tuinder, en Elizabet BLOM.

   VIIj. (van VIj) Helena Catharina BLOM, geb. Zijpe 11 juli 1886, overl. Heemskerk 1 aug. 1965,
tr. Den Helder 14 maart 1918 Pieter BERGERS, geb. De Rijp 18 april 1881, dienaar der politie, arbeider, overl. Velsen 21 dec. 1942, zn van Steven BERGERS en Neeltje van WIERINGEN.

   VIIk. (van VIl) Hillegonda BLOM, geb. St. Pancras 14 okt. 1891, overl. ald. 2 nov. 1959,
tr. Obdam 8 mei 1913 Jacob WIJN, geb. ald. 15 maart 1890, landbouwer, overl. St. Pancras 3 okt. 1963, zn van Andries WIJN en Geertje MIENES.

   VIIl. (van VIl) Helena BLOM, geb. St. Pancras 1 april 1897, overl. Heemskerk 10 aug. 1962,
tr. Koedijk 24 juni 1920 Hendrik de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 15 sept. 1889, tuinder, bloembollenkweker, overl. Heemskerk 7 jan. 1979, zn van Hendrik de VRIES, tuinder, veehouder, en Aletta HOOGLAND.

   VIIm. (van VIm) Jan BLOM, geb. Den Helder 28 juni 1891, smid, overl. Rhenen 10 nov. 1970,
tr. Den Helder 26 sept. 1919 Neeltje van LEEUWEN, geb. ald. 27 juni 1890, overl. Cothen 17 dec. 1970, dr van Wijnand Pieter van LEEUWEN en Neeltje BLOM.

   VIIn. (van VIn) Johannes BLOM, geb. Schoorl (Straat) 2 mei 1887, landman, tuinman, overl. Laren (N.H.) 11 nov. 1952,
tr. Schoorl 20 jan. 1910 Bouwen-Riena RIETDIJK, geb. Simonshaven 9 febr. 1890, overl. Haarlem 17 juli 1966, dr van Pieter RIETDIJK en Cornelia BEVAART.

   VIIo. (van VIp) Vrouwtje BLOM, geb. Hargen, gem. Schoorl 5 okt. 1874, overl. Schoorl 12 dec. 1945, tr. Schoorl 18 dec. 1898 Dirk KUIJPER, geb. Zijpe 31 mei 1868, arbeider, landman, steenzetter, overl. Schoorl 25 jan. 1927, zn van Dirk KUIJPER, vletschipper, en Antje JONGBLOED.
   VIIp. (van VIw) Jan BLOM, geb. Buiterduin, gem. Schoorl (Buiterduin) 7 sept. 1885, arbeider,
tr. Anna Paulowna april 1906 Johanna Catharina BIJL, geb. Den Helder 27 okt. 1883, dr van Jan BIJL en Johanna SMEERBORN.

   VIIq. (van VIy) Cornelis BLOM, geb. Aagtdorp, gem. Schoorl 13 aug. 1901, overl. Schoorl 30 aug. 1951,
tr. Cécile Eugénie le PRIEUR.

   VIIr. (van VIag) Neeltje Margaretha Anna BLOM, geb. Zijpe (nabij de Pettemerkluft) 23 okt. 1899, op 14 juni 1929 in Petten ingeschreven uit Amsterdam,
heeft niet-huwelijkse relatie met N.N.

   VIIs. (van VIag) Pieter Jacobus Johannes BLOM, geb. Zijpe (nabij de Pettemerkluft) 21 jan. 1902, arbeider, dijkwerker ald.,
tr. Schoorl 3 maart 1927 Johanna Martina TAMIS, geb. Den Helder 28 juni 1906, dr van Pieter TAMIS, arbeider, en Mietje Catharina JANSEN.

   VIIt. (van VIag) Grietje Catharina Cornelia BLOM, geb. Zijpe (aan de Pettemerkluft) 26 okt. 1904,
tr. Zijpe 26 nov. 1927 Dirk GILLES, geb. Amsterdam 5 sept. 1903, brugknecht, brugwachter, op 9 mei 1928 met vrouw en kind in Petten uitgeschreven naar Warmenhuizen, op 7 mei 1936 metvrouw en 3 kinderen in Warmenhuizen uitgeschreven naar Purmerend, zn van Fredrik Lodewijk GILLES en Frederika KLEIJMEER.

Noten
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
WFF = Westfriese Families
1. RAA ONA Schagen 4581 (notaris Johannes Vermeer) akte 67, 28 juli 1708.
2. RAA ONA Schagen 4581 (notaris Johannes van der Meer) akte 68, 9 okt. 1708.
3. NHA ORA Callantsoog 6629 (Baljuwrol), 16 jan. 1711 en 9 maart 1711.
4. RAA ONA Schagen 4576 (notaris Huijbert Boertjes) akte 250, 1 jan. 1711.
5. RAA ONA Schagen 4581 (notaris Johannes vn der Meer) akte 99, 24 okt. 1713.
6. RAA Verenigde Harger- en Pettemerpolder 1.
7. NA Financie van Holland 516 (Verpondingen) dl. 14 (Schoorl en Camp, 27 febr. 1731), fol. 16v.
8. RAA OA Schoorl L82, geabandonneerde goederen.
9. RAA Verenigde Harger- en Pettemerpolder 3.
10. RAA ORA Schoorl 910, 27 maart 1750.
11. RAA NA Alkmaar 540 (notaris Jacob van Bodeghem) akte 61, 7 sept. 1745.
12. RAA NA Alkmaar 541 (notaris Jacob van Bodeghem) akte 44, 21 maart 1746.
13. RAA ORA Petten 2201 (Diverse schepenakten) 9 febr. 1754.
14. RAA ORA Petten 2201 (Diverse schepenakten), 12 juni 1754.
15. RAA ORA Zijpe 6539 fol. 62v, 17 juni 1754.
16. RAA NA Alkmaar 590 (notaris Pieter Groen), akte 5, 6 en 7, 22 febr. 1754.
17. RAA NA Alkmaar 595 (notaris Pieter Groen) akte 35, 22 mei 1759.
18. RAA Gaardersarchief Zijpe 6, 23 juni 1745.
19. RAA ORA Schoorl 903, fol. 75v 2 april 1759, fol. 143 2 jan. 1764.
20. RAA ONA Schagen 4631 (notaris Hendrik Hoflaan) akte 718, 14 april 1768.
21. RAA ORA Bergen 2182, 9 maart 1763.
22. RAA ORA Schoorl 909, 4 dec. 1740.
23. RAA ORA Schoorl 901, 8 sept. 1760, 18 dec. 1786.
24. RAA ORA Schoorl 912 (Allerhande schepenakten), 9 okt. 1786.
25. RAA ORA Schoorl 905 fol. 3, 12 febr. 1787.
26. RAA ORA Schoorl 906, 4 dec. 1740.
27. RAA ORA Warmenhuizen 6001, blz. 114 1 mei 1754, blz. 123 20 aug. 1754.
28. RAA ORA Schoorl 903, fol. 14 en 14v, 26 aug. 1754, fol. 19v en 20, 28 juli 1755, fol. 40v 10 april 1758, fol. 58 8 jan. 1759.
29. RAA ORA Schoorl 903, fol. 66 26 febr. 1759, fol. 141v 12 dec. 1763, fol. 244 3 juni 1769.
30. RAA ORA Schoorl 904, fol. 41, 41v en 44v, 31 jan. 1774.
31. RAA ORA Schoorl 904, fol. 69v 18 maart 1776, fol. 115v 13 april 1778, fol. 163v, 164 en 164v, 19 maart 1781.
32. RAA ORA Schoorl 904, fol. 169 9 april 1781, fol. 172v 6 aug. 1781, fol. 183v en 185, 25 maart 1782, fol. 195 14 okt. 1782, fol. 197 6 jan. 1783, fol. 227v 15 maart 1784, fol.234 en 234v, 28 aug. 1784.
33. RAA ORA Schoorl 905, fol. 121v 17 maart 1794, fol. 131 en 132, 27 okt. 1794, copie van procuratie fol. 132v.
34. RAA ORA Schoorl 906, fol. 14, 14v, 15, 15v, 16 en 16v, fol. 17, 17v, 18 en 18v, fol. 19, 19v, 20, 20v en 21, 22 febr. 1796, copie van de procuratie fol. 21v.
35. RAA NA Alkmaar 866 (notaris Michiel Johan de Lange) akte 25, 27 maart 1806.
36. RAA ORA Schoorl 910, 27 maart 1755.
37. RAA ONA Schagen 4629 (notaris Hendrik Hoflaan) akte 576, 28 aug. 1764.
38. RAA ONA Schagen 4635 (notaris Hendrik Hoflaan) akte 1119, 19 jan. 1779.
39. RAA ORA Petten 2202, 1 sept. 1784.
40. RAA ORA Schoorl 913 (Diverse schepenakten), 26 juli 1795, 4 april 1797.
41. RAA ORA Schoorl 913 (Diverse Schepenakten), 6 jan. 1797.
42. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 3 nr 166, 26 okt. 1812.
43. RAA ORA Schoorl 903 fol. 175v en 176, 24 jan. 1765, 906, fol. 68 23 april 1798, fol. 128 2 maart 1801.
44. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 8 nr 439, 20 dec. 1817.
45. RAA ORA Schoorl 906, fol. 77v, 78, 78v, 79, 79v, 80, 80v, 81, 81v, 8 april 1799.
46. RAA ORA Schoorl 906 fol. 171, 14 mei 1803.
47. RAA ONA Bergen 221 (notaris Willem Lodewijk Ivangh) akte 75, 18 okt. 1789.
48. Vermeld met de achternamen Kuijt, Kuit en Leijen.
49. RAA ORA Schoorl 904, fol. 114v 13 april 1778, fol. 159v en 161, 5 febr. 1781, 184v 25 maart 1782, fol. 222 26 jan. 1784.
50. RAA ORA Schoorl 905, fol. 10v, 31 dec. 1787, fol. 85 1 mei 1790.
51. RAA ORA Schoorl 906, fol. 99v en 100, 14 mei 1799.
52. RAA ONA Bergen 221 (notaris Willem Lodewijckz Ivangh) akte 107, 5 dec. 1790.
53. RAA OA Schoorl L130 (Rekenboek Harger polder) en L131 (Rekenboek Harger en Pettemer polder).
54. RAA ORA Schoorl 904, fol. 177 25 maart 1782, fol. 197 6 jan. 1783.
55. RAA ORA Schoorl 906, fol. 45 20 febr. 1797, fol. 70 en 71v, 24 september 1798.
56. RAA ORA Schoorl 901, 2 april 1798.
57. RAA ORA Schoorl 906, fol. 108v 17 febr. 1800, fol. 112 juni 1800.
58. RAA ORA Schoorl 907 fol. 12v, 9 juni 1806, 908, fol. 39 30 juli 1810. fol. 56 26 febr. 1811.
59. RAA NA Alkmaar 867 (notaris Michiel Johan de Lange) akte 57, 7 aug. 1807.
60. RAA NA Alkmaar 866 (notaris Michiel Johan de Lange) akte 24, 27 maart 1806.
61. RAA ORA Schoorl 906 fol. 46v, 20 febr. 1797.
62. RAA ORA Schoorl 913, 5 sept. 1796.
63. Geboortedatum volgens het bevolkingsregister van Oude Niedorp.
64. RAA ORA Schoorl 906, fol. 86 8 april 1799, fol. 87v 18 april 1799.
65. RAA ORA Broek op Langedijk 6199 (Weesboek) fol. 265, 5 mei 1810.
66. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 9 nr 87, 31 juli 1819.
67. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 8 nr 411, 16 juni 1817.
68. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 16 nr 41, 30 april 1825.
69. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 7 nr 311, 23 dec. 1816.
70. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 10, nr 103 2 okt. 1819, nr 106 13 okt. 1819, nr 112 13 nov. 1819.
71. RAA NA Alkmaar 898 (notarissen Michiel Johan de Lange en Isaacus Petrus Poppelman) akte 236, 30 nov. 1821.
72. NHA Memories van successie 1818-1902, 119 (kantoor Alkmaar 1852), 4/4046.
73. Uit een familiebijbel Boldewijn als gekopieerd door Jan Lucas Folmer op 12 april 1927 (vriendelijke mededeling door de heer J.L. de Vries te Enschede).
74. NHA Memories van successie 1818-1902, 108 (kantoor Alkmaar, 1847 1e kwartaal), 184.
75. RAA ONA Schagen 4682 akte 318, 31 aug. 1813.
76. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 3 nr 26, 19 febr. 1812.
77. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 4 nr 19, 4 febr. 1813.
78. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 7 nr 330, 1 mei 1816.
79. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 7 nr 331, 1 mei 1816.
80. NHA Memories van successie 1818-1902, 165 (kantoor Alkmaar, 1888 1e halfjaar), 4/7262.
81. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 7 nr 309, 23 febr. 1816.
82. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 7 nr 310, 23 febr. 1816.
83. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 13 nr 69, 17 aug. 1822.
84. www.immigrantships.net/1800v9/farvlinta18550611.html.
85. NHA Memories van successie 1818-1902, 145 (kantoor Alkmaar, 1874), 3/4426.
86. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 13 nr 71, 17 aug. 1822.
87. NHA Memories van successie 1818-1902, 142 (kantoor Alkmaar, 1871), 3/1323.
88. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/478.
89. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 7, nr 317 21 maart 1816, nr 321 28 maart 1816.
90. NHA Memories van successie 1818-1902, 168 (kantoor Alkmaar, 1889 2e halfjaar), 4/8542.
91. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 5 nr 185, 23 juli 1814.
92. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 4 nr 68, 8 mei 1813.
93. WFF 41 (2000), blz. 131-134.
94. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 9 nr 46, 17 okt. 1818.
95. NHA Memories van successie 1818-1902, 143 (kantoor Alkmaar, 1872), 3/2442.
96. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/6985.
97. NHA Memories van successie 1818-1902, 185 (kantoor Alkmaar, 1898 1e halfjaar), 5/5177.
98. NHA Memories van successie 1818-1902, 185 (kantoor Alkmaar, 1898 1e halfjaar), 5/5174.
99. NHA Memories van successie 1818-1902, 180 (kantoor Alkmaar, 1895 2e halfjaar), 5/3357.
100. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 5/9843.
101. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/6085.
102. NHA Memories van successie 1818-1902, 171 (kantoor Alkmaar, 1891 1e halfjaar), 4/9647.
103. NHA Memories van successie 1818-1902, 118 (kantoor Alkmaar, 1851), 4/3094.
104. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/1839.
105. NHA Memories van successie 1818-1902, 165 (kantoor Alkmaar, 1888 1e halfjaar), 4/7340.
106. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/4489.
107. De gegevens over de voorouders en hun broers en zusters van Johan Siuts Hinrichs komen grotendeels uit: Die Familien der Kirchengemeinde Werdum (1662-1900), I. Teil von Ludwig Janssen †, Aurich 1971, II. Teil von Ludwig Janssen † und Hans Rudolf Menger, Aurich 1975.
108. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/3535.
109. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/6150.
110. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/60.
111. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/40.
112. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/4912.
113. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 8/290.

Nawoord.
  Deze genealogie BLOM bouwt voort op een eerdere genealogie samengesteld door wijlen de heer Wim Stoll te Den Helder. Veel informatie voor deze genealogie hebben wij in dank van de heer Pieter Schager te Alkmaar gekregen.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #