Naar beginpagina

Genealogie BUTTER, van het Noordeinde van Koedijk
(9 generaties)


>index

   I. Hendrick Jansz BUTTER, overl. vóór 13 aug. 1622  1,
tr. N.N. POUWELSDR, dr van Pouwels, alleen bekend als vader van drie zoons een dochter.
   II. (van I) Jan Hendricksz BUTTER, overl. tussen 4 febr. 1644 en 9 maart 1658, tr. Aecht Pietersdr AENGES, dr van Pieter AENGESZ en Anna GHERRIJTSDR, die hertr. met Sijmon Pietersz MEEGH, schepen van Oudkarspel.
   IIIa. (van II) Hendrik Jansz BUTTER, impost op begr. Koedijk 3 april 1698 (onder Oudkarspel, pro deo), tr. Koedijk 29 nov. 1682 Aeltje DIRKS, die hertr. met Pieter Adriaensz SCHIETNET.
   IIIb. (van II) Pieter Jansz BUTTER, schepen van Oudkarspel 20, impost op begr. Koedijk 23 febr. 1738 (impost ƒ 3), tr. Koedijk 31 jan. 1672 Trijn Cornelisdr VOLCKERS, dr van Cornelis Jacobsz VOLCKERTS.
   IIIc. (van II) Anna Jansdr BUTTER, impost op begr. Koedijk 4 april 1703 (impost ƒ 6),
tr. Koedijk 7 dec. 1664 Dirck Jansz MULDER, geb. ca. 1636  29, impost op begr. ald. 10 maart 1714 (impost ƒ 6), zn van Jan Pietersz MOLENAER en Alijt CORNELIS.
   IIId. (van II) Maertje Jansdr BUTTER, tr. Cornelis Jacobsz BRUIJNEMAN, zn van Jacob Adriaensz BRUIJNEMAN en Aecht JACOBSDR.    IVa. (van IIIa) Anna Hendriks BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 27 april 1687, impost op begr. ald. 9 sept. 1720,
ondertr. (impost) Koedijk 28 dec. 1715 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 12 jan. 1716 Arien Jansz MEEG, schepen (1745-1753) 50, weesmeester (1741-1763) 50 ald., pacht vroonland in 1720 en 1721, impost op begr. Koedijk 20 aug. 1772 (impost ƒ 3), zn van Jan TOMAS, die hertr. met Maartje Jacobs BOBELDIJK.
   IVb. (van IIIa) Jan Hendriksz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 6 nov. 1695, ondertr. (impost) Oudkarspel 28 maart 1721 (pro deo), tr. ald. 3 april 1721 Anna JANS, bij huwelijk jongedochter uit de Wieringerwaard.
   IVc. (van IIIb) Jan Pietersz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 15 jan. 1673, impost op begr. ald. 22 april 1740 (wonende onder de banne van Oudkarspel, impost ƒ 3), tr. Koedijk 10 maart 1703 Aaltje PIETERS, impost op begr. ald. 30 april 1740 (impost ƒ 3).
   IVd. (van IIIb) Aafje Pieters BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 5 dec. 1674, impost op begr. ald. 25 aug. 1712 (impost ƒ 3), impost op begr. Oudkarspel 24 aug. 1712 (impost ƒ 3, Aafje Pieters van Koedijk),
tr. Oudkarspel 26 dec. 1706 (beiden wonende op 't Noord-eynde van Koedijk in de banne van Oudkarspel) Jan Pietersz IJFFS, alias Coet(en(e)s), impost op begr. Koedijk 5 maart 1737 (impost ƒ 3), die hertr. met Maartje Pieters RUS, alias Stam.

   IVe. (van IIIb) Cornelis Pietersz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 9 jan. 1678, impost op begr. ald. 5 juni 1729 (impost ƒ 3), tr. Oudkarspel 14 maart 1706 Grietje Pieters RUS, alias Stam, ged. (nederd. geref.) Koedijk 4 jan. 1688, overl. Oudkarspel, impost op begr. Koedijk 4 nov. 1761 (impost ƒ 6), begr. ald., dr van Pieter Arisz RUS en Reijnouw Jans STAMMIS, die hertr. met Pieter Pietersz HARTOG.    IVf. (van IIIb) Aagtje Pieters BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 3 nov. 1686, impost op begr. Alkmaar 27 dec. 1740 (impost ƒ 6),
ondertr. (impost) Oudkarspel 31 jan. 1711 (impost 6 voor haar, van Koedijk onder Oudkarspel), tr. Noord-Scharwoude 15 febr. 1711 Pieter Lourisz HOUTCOOPER, ged. ald. 19 okt. 1681, verkozen in 1729 tot schepen ald., overl. Noord-Scharwoude 30 mei 1735, impost op begr. ald. 4 juni 1735 (impost ƒ 3), zn van Louris Jacobsz HOUTCOOPER, schepen 83 ald., en Ariaentje DIRX.
   IVg. (van IIIb) Jacob Pietersz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 30 mei 1694, impost op begr. ald. 26 sept. 1761 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Oudkarspel 12 juni 1739 (impost ƒ 6 samen, beiden van Koedijk in onze banne), tr. ald. 28 juni 1739 Maartje PIETERS, impost op begr. Koedijk 20 dec. 1779 (impost ƒ 6).
   Va. (van IVb) Hendrik Jansz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 24 febr. 1726, impost op begr. ald. 30 sept. 1766 (pro deo),
ondertr. (impost) Koedijk 17 dec. 1746 (onvermogen), tr. ald. 1 jan. 1747 Geertje Jans KUIPER, ged. (nederd. geref.) ald. 23 aug. 1722, impost op begr. Koedijk 29 jan. 1785 (impost ƒ 3).

   Vb. (van IVb) Jan Jansz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 16 maart 1732, landbouwer, impost op begr. ald. 14 maart 1783 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Koedijk 7 maart 1761 (impost ƒ 6), tr. ald. 22 maart 1761 Aagje Jans SWAGER, impost op begr. ald. 20 maart 1805 (impost ƒ 3), dr van Jan Gerritsz SWAGER, wed. van Jan Pietersz VERWER.
   Vc. (van IVb) Trijntje Jans BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 13 febr. 1734, ondertr. (impost) 1° Koedijk 27 dec. 1760 (impost ƒ 3 voor haar, hij weduwnaar te Oudkarspel), tr. ald. 11 jan. 1761 Pieter Jansz IJFFS, ged. (nederd. geref.) ald. 8 sept. 1709, impost op begr. Koedijk 12 nov. 1776 (impost ƒ 3), zn van Jan Pietersz IJFFS, alias Coet(en(e)s), en Aafje Pieters BUTTER, wedn. van Antje Jans STAMMIS, ondertr. (impost) 2° Oudkarspel 3 juni 1777 (impost ƒ 6 samen), tr. ald. 22 juni 1777 Claes Louwersz BIES.    Vd. (van IVc) Anna Jans BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 21 aug. 1707, impost op begr. ald. 31 dec. 1737 (impost ƒ 3; huisvrouw van Jan Cornelisz Duijn, laat kind na), ondertr. (impost) Oudkarspel 19 maart 1735 (impost ƒ 3 voor haar, Anna Jans, wonende op het Noordeijnde van Koedijk onder Oudkarspel), tr. Koedijk 3 april 1735 Jan Cornelisz DUIJN, impost op begr. ald. 20 jan. 1764 (impost ƒ 3).
   Ve. (van IVc) Maartje Jans BUTTER, bij impostaangiftes jongedochter op het Noordend van Koedijk in de banne van Oudkarspel, impost op begr. Koedijk 14 dec. 1762 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Warmenhuizen 28 maart 1733 (impost ƒ 3 voor hem), ondertr. (impost) Oudkarspel 28 maart 1733 (impost ƒ 3 voor haar) Cornelis Arisz VOLDER, zn van Aris Jacobsz VOLDER en Trijntje Pieters RUS.
   Vf. (van IVc) Trijntje Jans BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 7 jan. 1717, ondertr. (impost) Oudkarspel 25 juli 1739 (zij van 't Noordeijnde van Koedijk, hij van Noord-Scharwoude; impost ƒ 3 voor haar), tr. ald. 9 aug. 1739 Klaas Jansz POVER, zn van Jan Pietersz POVER, die hertr. met Aafje Ariens SIEWERS, bij impost jongedochter uit Enigenburg.
   Vg. (van IVe) Maartje Cornelis BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 6 maart 1707,
ondertr. (impost) Oudkarspel 24 jan. 1733 (impost ƒ 3 voor haar), tr. Koedijk 8 febr. 1733 Claas Bouwensz GEUS, ged. (nederd. geref.) ald. 15 dec. 1709, zn van Bouwen Jacobsz GEUS en Trijntje Dirks BAENMAN.

   Vh. (van IVe) Jan Cornelisz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 22 juli 1714,
ondertr. (impost) Koedijk 6 nov. 1751 (impost ƒ 3, voor haar), ondertr. (impost) Oudkarspel 5 nov. 1751 (impost ƒ 3 voor hem, zij van Koedijk), tr. Koedijk 21 nov. 1751 (hij met betoog uit Oudkarspel) Antje JANS, impost op begr. ald. febr. 1781 (impost ƒ 6), dr van Trijntje PIETERS (bij huwelijk in Koedijk in 1744 weduwe van Oudorp).

   Vi. (van IVe) Aafje Cornelis BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 6 april 1721, overl. ald. 14 maart 1789,
ondertr. (impost) Koedijk 4 dec. 1745 (impost ƒ 3 voor hem), ondertr. (impost) Oudkarspel 5 dec. 1745 (impost ƒ 3 voor haar), tr. Koedijk 19 dec. 1745 Pieter Claasz HANSEN.

   Vj. (van IVg) Pieter Jacobsz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 11 okt. 1739, impost op begr. ald. 2 dec. 1805 (impost ƒ 6), ondertr. (impost) Oudkarspel 21 dec. 1764 (hij van 't Noordeinde van Koedijk, impost ƒ 3 voor hem), ondertr. (impost) Koedijk 22 dec. 1764 (impost ƒ 3 voor haar), tr. ald. 11 jan. 1765 (hij jongeman onder de banne van Oudkarspel in Koedijk) Maartje Pieters AANGAANDE, ged. (nederd. geref.) ald. 22 nov. 1739, impost op begr. Koedijk 11 jan. 1803 (impost ƒ 6), dr van Pieter Arisz AANGAANDE en Trijntje JACOBS.
   Vk. (van IVg) Antje Jacobs BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 27 jan. 1743,
ondertr. (impost) Oudkarspel 26 april 1766 (beiden van 't Noordeijnde van Koedijk in de banne van Oudkarspel; impost ƒ 6), tr. ald. 11 mei 1766 Pieter Simonsz BLAAUW, ged. (nederd. geref.) Koedijk 4 mei 1738, zn van Simon BARTELMIESZ en Neeltje LOURENS.

   Vl. (van IVg) Cornelis Jacobsz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 15 mei 1746, landbouwer, impost op begr. ald. 8 aug. 1803 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Oudkarspel 21 jan. 1782 (impost voor hem ƒ 3, zij pro deo) Neeltje Pietersdr KUIJPER, geb. ca. 1760, overl. Koedijk 28 sept. 1826, dr van Pieter KUIJPER, landbouwer te Oudkarspel.
   Vm. (van IVg) Dirk Jacobsz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 26 mei 1748, impost op begr. ald. 9 april 1799 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) 1° Koedijk 6 aug. 1782 (impost ƒ 30 voor haar), ondertr. (impost) Oudkarspel 26 april 1782 (impost ƒ 30 voor hem), tr. Koedijk 28 april 1782 Trijntje Pieters DIEPSMEER, ged. (nederd. geref.) ald. 24 juli 1757, overl. Oudkarspel 29 jan. 1784, impost op begr. Koedijk 2 febr. 1784 (impost ƒ 6), dr van Pieter Gerritsz DIEPSMEER 110, veehouder en landbouwer ald., per 24 maart 1748 benoemd als schout en bode van Koedijk, in 1744 en 1780 genoemd als molenmeester van de polder Diepsmeer, in 1748 diaken van de gereformeerde kerk, in 1779 assistent-brandmeester te Koedijk, en Maartje Pieters STAM,
ondertr. (impost) 2° Oudkarspel 16 juni 1786 (impost ƒ 6 samen, beiden van Koedijk in de banne van Oudkarspel) Maartje Jansdr MOLENAAR, geb. Koedijk ca. 1763, overl. Oudkarspel 11 juli 1832, dr van Jan Sijmons MOLENAAR en Bregje Jacobs BOENDER, die hertr. met Teunis Dirks ADMIRAAL.

   VIa. (van Va) Lourens Hendriks BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 13 aug. 1747, overl. ald. 27 juni 1816,
ondertr. (impost) Koedijk 1 febr. 1772 (pro deo), tr. ald. 16 febr. 1772 Cornelisje Jacobsdr de VRIES, ged. (mennon.) Langedijk 22 april 1770, impost op begr. Koedijk 2 juni 1803 (impost ƒ 3), dr van Jacob Cornelisz de VRIES, op 5 augustus 1731 vermeld als diaken van de mennonistische gemeente van Langendijk en omgeving, en Maartje Dirks KOOPMAN.

   VIb. (van Va) Jan Hendriksz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 2 febr. 1749, impost op begr. ald. 5 jan. 1798 (impost ƒ 5),
ondertr. (impost) Oudkarspel 5 jan. 1776 (impost voor hem ƒ 3, zij pro deo), tr. ald. 28 jan. 1776 Maartje Jans WINTER, geb. ald. ca. 1748, overl. Koedijk 19 juli 1823.

   VIc. (van Va) Arien Hendriksz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 17 febr. 1754, dagloner, landbouwer (bij overlijden), overl. ald. 10 maart 1817 (als moeder aangegeven: Grietje Kuiper), ondertr. (impost) 1° Koedijk 1 jan. 1782 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 13 jan. 1782 Antje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) ald. 29 dec. 1754, impost op begr. Koedijk 1 maart 1804 (impost ƒ 3), dr van Pieter Jansz RUS, alias Pieter Rus de Jonge, landbouwer, in 1743 lidmaat van de Nederduits Gereformeerde gemeente in Koedijk, en Aafje Jans IJFFS, bij huwelijk jongedochter van 't Noordend van Koedijk onder Oudkarspel, tr. 2° Ariaantje Jansdr HILLEGONDS, geb. Burgerbrug, Zijpe, ged. (nederd. geref.) Zuid-Zijpe 25 jan. 1776, overl. Koedijk 18 febr. 1813, dr van Jan Jansz HILLEGONDS en Trijntje Mies KUIJPER.
   VId. (van Va) Cornelis Hendriksz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 25 nov. 1759, overl. St. Pancras 9 april 1829,
ondertr. (eerste proclamatie) St. Pancras 9 dec. 1792 (de bruid heet hier Tryntje Arysdr Nollen), ondertr. (impost) Koedijk 8 dec. 1792 (impost pro deo), tr. ald. 23 dec. 1792 Trijntje Ariensdr NOL(LEN), ged. (nederd. geref.) St. Pancras vóór 4 okt. 1760, bij huwelijk jongedochter te St. Pancras, dr van Arij Pietersz NOLLEN en Trijntje BIJPOST.

   VIe. (van Va) Antje Hendriks BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 24 jan. 1762, boerin (bij overlijden), overl. ald. 28 sept. 1821,
ondertr. (impost) Koedijk 18 okt. 1783 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 2 nov. 1783 Pieter Dirksz BORSENIUS, ged. (nederd. geref.) ald. 4 jan. 1754, landbouwer, overl. Koedijk 25 sept. 1828, zn van Dirk Dirksz BORSENIUS, meester chirurgijn ald., en Trijntje Bastiaans SCHAGEN.

   VIf. (van Vb) Guurtje Jans BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 9 aug. 1767,
ondertr. (impost) Koedijk 11 sept. 1790 (impost pro deo, voor haar), ondertr. (impost) Zijpe 18 sept. 1790 (impost ƒ 3 voor hem) Cornelis Jansz ZIJP, ged. (nederd. geref.) Zuid-Zijpe 22 febr. 1761, zn van Jan Cornelisz ZIJP en Neeltje Jacobs DEKKER.

   VIg. (van Vb) Antje Jans BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 5 jan. 1772, overl. Zijpe (aan 't Buurtje) 24 juni 1806 (38 jaar [incorrect], gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen),
ondertr. Noord-Zijpe 6 april 1794, ondertr. (impost) Koedijk 18 april 1794 (impost ƒ 6 voor haar), ondertr. (impost) Zijpe 26 april 1794 (impost ƒ 6 voor hem), tr. Schagerbrug, Zijpe 11 mei 1794 Jacob Jansz DEKKER, ged. (nederd. geref.) Zuid-Zijpe 3 okt. 1762, bij impost op trouwen in Koedijk 'in de Zijpe', zn van Jan Jacobsz DEKKER en Willempje Hendriks KUIJT.

   VIh. (van Vb) Trijntje Jans BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 6 april 1777, overl. Oterleek 17 dec. 1836 (in de Schermeer aan de Noordervaart),
ondertr. (impost) Schermerhorn 27 febr. 1800 (pro deo, beiden wonende in de Schermeer onder Schermerhorn) Sijmon Klaasz STAMMIS, ged. (nederd. geref.) Oterleek 19 dec. 1773, landbouwer, arbeider, overl. ald. 4 dec. 1857 (in de Schermeer aan de Noordervaart), zn van Claas Sijmonsz STAMMIS en Aagje Maartens LOUWE.

   VIi. (van Vh) Trijntje Jans BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 9 febr. 1755, landbouwster (bij overlijden), overl. ald. 4 aug. 1841,
ondertr. (impost) Koedijk 16 april 1780 (impost ƒ 12), tr. ald. 7 mei 1780 Klaas Dirksz HOOGHUIS, ged. (nederd. geref.) ald. 9 febr. 1755, landbouwer, landman, overl. Koedijk 19 mei 1831, zn van Dirk Huijbertsz HOOGHUIJS en Antje KLAAS.

   VIj. (van Vh) Cornelis Jansz BUTTER, impost op begr. Koedijk 1 dec. 1795 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Koedijk 22 jan. 1780 (impost ƒ 12) Guurtje Maartens MULDER, ged. (nederd. geref.) ald. 3 april 1757, impost op begr. ald. 16 maart 1799 (impost ƒ 3), dr van Maarten Pietersz MULDER en Antje REIJERS, bij huwelijk jongedochter van Noord-Scharwoude, die hertr. met Laurens Cornelisz BLAAUW.
   VIk. (van Vj) Maartje Pieters BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 20 april 1766, impost op begr. ald. 27 dec. 1800 (impost ƒ 6),
ondertr. (impost) Koedijk 24 dec. 1790 (impost ƒ 12), tr. ald. 9 jan. 1791 Gerrit Pietersz DIEPSMEER, ged. (nederd. geref.) ald. 1 jan. 1756, schepen van Koedijk (1788/89), volgens het Registre civique van 1812 geboren op 6 december 1754, 'paisan', overl. Koedijk 9 maart 1831, zn van Pieter Gerritsz DIEPSMEER 110, veehouder en landbouwer ald., per 24 maart 1748 benoemd als schout en bode van Koedijk, in 1744 en 1780 genoemd als molenmeester van de polder Diepsmeer, in 1748 diaken van de gereformeerde kerk, in 1779 assistent-brandmeester te Koedijk, en Maartje Pieters STAM, wedn. van Jannetje Jans MEN.

   VIl. (van Vj) Trijntje Pieters BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 3 jan. 1768, overl. Zijpe (aan de Belkmerweg) 13 aug. 1842 (eerste aangever haar zoon Pieter Blaauw aan de Belkmerweg),
ondertr. (impost) Koedijk 25 dec. 1793 (impost ƒ 3 voor haar, hij in de Zijpe), ondertr. (impost) Zijpe 28 dec. 1793 (impost ƒ 3 voor hem), tr. ald. 12 jan. 1794 Jacob Pietersz BLAAUW, ged. (nederd. geref.) Zuid-Zijpe 13 april 1760, bouwman, landman, overl. Zijpe (aan de Belkmerweg) 27 okt. 1846, zn van Pieter Jacobsz BLAEUW en Trijntje GERRITS.

   VIm. (van Vj) Jacob Pietersz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 21 okt. 1770, landman, landbouwer, overl. Oudkarspel 7 nov. 1834, ondertr. (impost) Koedijk 17 juni 1797 (impost samen ƒ 6) Guurtje Jans MEEG, ged. (nederd. geref.) ald. 13 juli 1777, overl. Oudkarspel 29 april 1836, dr van Jan Ariensz MEEG, boer, en Maartje Pieters HARTLAND.
   VIn. (van Vl) Jacob Cornelisz BUTTER, geb. Oudkarspel, ged. (nederd. geref.) Koedijk 29 april 1782, dagloner, kustkanonnier te Den Helder, slachter, bulloper, arbeider (in 1843),
ondertr. 1° Koedijk 8 febr. 1806, tr. ald. Trijntje Pieters NOL(LEN), geb./ged. (nederd. geref.) St. Pancras 8/9 sept. 1781, overl. Den Helder 11 febr. 1815, dr van Pieter Arijsz NOLLEN en Jannetje Jansdr BAKKER,
tr. 2° Koedijk 26 nov. 1815 Trijntje SCHOTTE, geb. Westgraftdijk 19 juli 1779, overl. Koedijk 7 maart 1847, dr van Klaas Maartensz SCHOTTE en IJda HENDRIKS, wed. van Arie HOOGLAND.

   VIo. (van Vl) Pieter Cornelisz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 28 maart 1784, boer en bouwman, landbouwer, dagloner,
ondertr./tr. Koedijk 13/29 jan. 1809 Elisabeth ZEGEL, geb. ca. 1787, bij huwelijk 'Lysbet Segers', overl. Koedijk 26 juli 1840, dr van Hendrik ZEGEL en Maartje ZEUW.

   VIp. (van Vl) Jan Cornelisz BUTTER, geb. Koedijk 14 aug. 1786, ged. (nederd. geref.) ald. 20 aug. 1786 (doopgetuige Maartje Pietersdr Aangaande), bouwman, landbouwer, landman, slachter en vleeshouwer, overl. Oudkarspel 21 nov. 1860,
tr. Oudkarspel 8 maart 1812 Aaltje Jans RUS, geb. ald. 2 febr. 1793, ged. (nederd. geref.) ald. 3 febr. 1793 (doopgetuige Maartje Rus), overl. Oudkarspel 13 dec. 1859, dr van Jan Pietersz RUS, boer, bouwman, burgemeester 122 ald., adjunct-maire ald., en Aagje Cornelis MEIJLIS.

   VIq. (van Vl) Cornelis BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 12/18 jan. 1795, landbouwer, winkelier, overl. ald. 6 aug. 1822 (als moeder abusievelijk „Grietje” Kuiper vermeld),
tr. Koedijk 31 dec. 1820 Aagje MADDEROM, geb./ged. (nederd. geref.) Broek op Langedijk 20/21 dec. 1794, dienstmaagd (bij huwelijk), boerin (bij huwelijk van haar twee dochters), overl. Oudkarspel 2 april 1884, dr van Nanning Pietersz MADDEROM en Grietje Pietersdr BINK, die hertr. met Jan COMMANDEUR, landbouwer.

   VIr. (van Vl) Dirk BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 1/17 juli 1800, landbouwer, boer, landman, overl. ald. 14 nov. 1863,
tr. Koedijk 5 juni 1825 Neeltje ZWETSMAN, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 22 dec. 1797/1 jan. 1798, overl. ald. 15 juli 1870, dr van Pieter Garmentsz ZWETSMAN, landbouwer, en Teunisje Jans GROEN, boerin.

   VIIa. (van VIa) Hendrik Lourensz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 6 dec. 1772, landbouwer, overl. ald. 11 aug. 1841, ondertr. (impost) 1° Koedijk 7 febr. 1794 (impost ƒ 3 voor hem, zij pro deo), tr. ald. 23 febr. 1794 Antje Dirksdr VOLKERS, impost op begr. ald. 2 juni 1803 (impost ƒ 3),
tr. 2° Neeltje Simons ZWAAN, geb. ca. 1777, overl. Koedijk 2 sept. 1839, dr van Simon ZWAAN en Antje HARTENBERG, wed. van Lourens KOETEN.

   VIIb. (van VIb) Antje Jans BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 27 sept. 1778, overl. ald. 17 juli 1853,
ondertr. (impost) Koedijk 3 nov. 1798 (impost samen ƒ 6) Jan Maartensz BLOM  125, geb. Zuid-Scharwoude ca. 1775, timmerman, arbeider, overl. Koedijk 20 sept. 1846, zn van Maarten Jansz BLOM en Aaltje Cornelis DEKKER.

   VIIc. (van VIc) Hendrik BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 1/6 april 1806, boerenknecht (bij huwelijk), dagloner, arbeider, overl. Berkhout 15 sept. 1860,
tr. Koedijk 15 febr. 1835 Neeltje PAUW, geb. Barsingerhorn 10 juli 1812, dienstbode (bij huwelijk), vroedvrouw (na overlijden van haar eerste man), dr van Dirk PAUW, timmermansknecht, timmerman, en Grietje KONIJN, vroedvrouw, die hertr. met Pieter LANGEDIJK, arbeider.

   VIId. (van VIj) Jan Cornelisz BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 25 maart/1 april 1787, landbouwer, dagloner, overl. ald. 24 juli 1856,
tr. Koedijk 6 dec. 1812 Antje Miesdr GLIJNIS, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 22/27 april 1788, dienstmaagd (bij huwelijk), overl. ald. 4 maart 1852, dr van Bartholomeus Jansz GLEIJNIS, dagloner, en Antje Cornelisdr WAN.

   VIIe. (van VIj) Antje Cornelis BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 8/11 jan. 1789, overl. Heerhugowaard 2 april 1815,
ondertr./tr. Koedijk/Heerhugowaard 30 mei/14 juni 1807 Jacob AKKERMAN, geb./ged. (nederd. geref.) Zuid-Schermeer, banne Akersloot 8/25 dec. 1776, boer, bij ondertrouw wonende in de Heerhugowaard, zn van Klaas AKKERMAN en Aaltje OVERSLOOT, die hertr. met Geertje Klaasdr BAKKER.

   VIIf. (van VIj) Pieter Cornelisz BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 16/19 juni 1791, boer en bouwman, landbouwer, overl. Zuid- en Noordschermer 24 juni 1864,
ondertr./tr. Koedijk 15 dec. 1810/jan. 1811 Trijntje Ariens MOLENAAR, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 12/14 febr. 1790, overl. ald. 3 sept. 1848, dr van Arien Cornelisz MOLENAAR en Aagje Dirks BAKKER.

   VIIg. (van VIm) Maartje Jacobs BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 4/9 sept. 1798, overl. Koedijk onder Oudkarspel 6 juli 1861,
tr. Koedijk 3 mei 1818 Jan STAM, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 12 febr./8 maart 1795, landbouwer, landman, overl. Oudkarspel 2 mei 1846, zn van Pieter Jansz STAM, boer, bouwman, landbouwer brandmeester op de lijst van brandgasten van 30 april 1779, op 1 juli 1816 adjunct-maire van Koedijk, landman, en Aagje Pietersdr BRAAVEN.

   VIIh. (van VIm) Jan BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 31 mei/7 juni 1801, landman, landbouwer, overl. Oudkarspel 27 jan. 1873, tr. Koedijk 3 mei 1829 Trijntje BAKKER, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 12/17 nov. 1805, overl. Oudkarspel 18 maart 1887, dr van Cornelis Simonsz BAKKER en Antje Jacobs NIEROP.
   VIIi. (van VIm) Neeltje BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 23/27 nov. 1803, overl. Schoorl 30 aug. 1832,
tr. Oudkarspel 21 mei 1826 Simon ZWAKMAN, geb. Schoorl ca. 1802, boerenknecht, dagloner, werkman, landbouwer (bij overlijden), overl. ald. 8 jan. 1871, zn van Simon ZWAKMAN, landman, en Cornelia HOGENDONK, die hertr. met Antje BRUIJN.

   VIIj. (van VIm) Pietertje BUTTER, geb. Koedijk 19 okt. 1808, ged. (nederd. geref.) ald. 23 okt. 1808 (doopgetuige Maartje Megen), overl. ald. 5 jan. 1842,
tr. Oudkarspel 4 mei 1834 Dirk van DIE, geb./ged. (nederd. geref.) St. Pancras 9/11 nov. 1804, dienstbare (bij huwelijk), dagloner, landbouwer, overl. Koedijk 7 maart 1854, zn van Cornelis van DIE en Aafje Klaasdr de GROOT, die hertr. met Pietertje GROENVELD.

   VIIk. (van VIm) Antje BUTTER, geb. Oudkarspel 26 okt. 1815, dienstbode (bij huwelijk), overl. Koedijk 27 febr. 1879, heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Koedijk 14 juli 1844 Pieter Maartensz GRAAFZAND, ged. (nederd. geref.) ald. 16 dec. 1782 ('bij beschikking van de rechtbank te Alkmaar is op 9 juli 1844 de voornaam „Nicolaes” veranderd in „Pieter”'), overl. ald. 28 nov. 1862, zn van Maarten Simonsz GRAAFZAND en Grietje Pieters DIEPSMEER, wedn. van Guurtje Dirksdr GROEN.

   VIIl. (van VIm) Grietje BUTTER, geb. Oudkarspel 9 nov. 1818, dienstbode (bij eerste huwelijk), overl. Koedijk 18 febr. 1886, tr. 1° Koedijk 30 april 1843 Cornelis BEETS, geb. ald. 1 nov. 1818, landbouwer, arbeider, koopman (bij overlijden), overl. Bergen (N.-H.) (Oostdorp) 7 dec. 1863, zn van Klaas BEETS, landbouwer, en Jaapje KIST,
tr. 2° Koedijk 5 mei 1870 Cornelis BAKKER, geb. ald. 12 jan. 1816, arbeider, zn van Arien Cornelisz BAKKER, broodbakker te Egmond-Binnen, verliet kort voor het overlijden van zijn vrouw zijn kinderen en woonplaats, en Trijntje Klaas HOOGHUIS, wedn. van Trijntje HOEK.

   VIIm. (van VIn) Cornelis BUTTER, geb. Koedijk 3 okt. 1807, ged. (nederd. geref.) ald. 11 okt. 1807 (doopgetuige Guurtje Meeg), arbeider, dagloner, slachter, overl. ald. 19 dec. 1860,
tr. Koedijk 9 nov. 1843 Cornelia WEELAND, geb. Harenkarspel 23 nov. 1817, naaister (bij huwelijk), werkster (in 1884), overl. Koedijk 28 jan. 1900, dr van Gerrit WEELAND, visser, en Hendrika ZUURKAMP.

   VIIn. (van VIn) Jan(ne)tje BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 13/17 dec. 1809, overl. Schagen 14 nov. 1888,
tr. Schagen 25 juli 1833 Hendrik KRANS, geb. ald. 11 okt. 1812, boerenknecht, arbeider, overl. ald. 7 nov. 1870, zn van Hendrik KRANS en Trijntje DERMAN.

   VIIo. (van VIn) Pieter BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 23 jan./9 febr. 1812, dagloner, overl. ald. 17 okt. 1885, tr. Koedijk 1 mei 1842 Femma van EERDEN, geb. Oude Niedorp 9 aug. 1818, werkbode (bij huwelijk), overl. Koedijk 29 mei 1853, dr van Jurriaan van EERDEN, mr ijzersmid, en Pietertje DEUGD.
   VIIp. (van VIn) Dirk BUTTER, geb. Koedijk 1 febr. 1818, koopman (bij eerste huwelijk), landbouwer, landman (bij tweede huwelijk), overl. Heiloo 20 nov. 1886, tr. 1° Koedijk 19 sept. 1847 Maartje IJFS, geb. ald. 8 jan. 1813, boerin (bij haar tweede huwelijk), overl. ald. 10 febr. 1861, dr van IJf Pietersz IJFS en Dieuwertje Pieters VISSER, wed. van Klaas BOLDEWIJN, landman, landbouwer,
tr. 2° Koedijk 26 april 1863 Pietertje EILAND, geb. Oudorp 27 sept. 1829, boerin (bij haar tweede huwelijk), overl. Koedijk 23 okt. 1870, dr van Hendrik EILAND en Trijntje PAARDEBOS, wed. van Gerrit ZWAAN.

   VIIq. (van VIn) Floris BUTTER, geb. Koedijk 9 okt. 1821, boerenknecht, dagloner, overl. ald. 22 mei 1859,
tr. Koedijk 2 april 1848 Brechtje JOMAN, geb. Oudkarspel 7 okt. 1824, dr van Hendrik JOMAN, dagloner, landbouwer, en Ariaantje KUIJPER, dienstmaagd (bij huwelijk), kroeghoudster.

   VIIr. (van VIo) Cornelis BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 11/24 sept. 1809, venter, winkelier, groenteboer, overl. Den Helder 24 nov. 1838,
tr. 1° Koedijk 22 april 1832 Bregje WAAGMEESTER, geb./ged. (nederd. geref.) Noord-Zijpe 23 juni/1 juli 1810, winkelierster (bij overlijden), overl. Koedijk 4 nov. 1833, dr van Gerrit WAAGMEESTER en Trijntje BAKKER,
tr. 2° Koedijk 19 april 1835 Guurtje SIEWERS, geb. St. Maartensbrug, gem. Zijpe 3 april 1812, ged. (nederd. geref.) Zuid-Zijpe 4 april 1812 (doopgetuige Grietje Zussen), dienstbode (bij eerste huwelijk), dienstmeid (bij tweede huwelijk), overl. Anna Paulowna 30 april 1880 (weduwe van Jacob Walkeuter), dr van Dirk SIEWERS, bakkersknecht, en Aafje KOORN, die hertr. met Jacob WALKEUTER, arbeider.

   VIIs. (van VIp) Cornelis BUTTER, geb. Oudkarspel 29 sept. 1813, ged. (nederd. geref.) ald. 3 okt. 1813 (doopgetuige Barber Halfschepel), landman, landbouwer (bij tweede huwelijk), overl. ald. 15 juli 1861,
tr. 1° Oudkarspel 28 april 1839 Antje KALVERDIJK, geb. ald. 15 okt. 1817, overl. ald. 15 jan. 1845, dr van Cornelis KALVERDIJK, landman, en Aaltje KERKMEER,
tr. 2° Oudkarspel 20 juli 1854 Maartje LODDER, geb. Winkel 8 jan. 1822, dienstbare (bij eerste huwelijk), overl. Zijpe 29 jan. 1884, dr van Cornelis LODDER, boerenknecht, dagloner, arbeider, en Trijntje KEESMAN, die hertr. met Johannes WINK, wagenmaker, en Jacob SCHRIEKEN, veldwachter.

   VIIt. (van VIp) Aagtje BUTTER, geb. Oudkarspel 25 nov. 1815, dienstbare (bij eerste huwelijk), landbouweresse (bij tweede huwelijk), overl. ald. 23 mei 1877, tr. 1° Oudkarspel 8 mei 1836 Lourens BIES, geb. Zuid-Scharwoude, gem. Scharwoude 4 dec. 1814, landman, landbouwer, overl. Zuid-Scharwoude 4 febr. 1841, zn van Cornelis BIES, landbouwer, en Grietje WAGENAAR,
tr. 2° Oudkarspel 13 febr. 1842 Evert BOON, geb. ald. 8 sept. 1806, ged. (nederd. geref.) Zuid-Scharwoude 14 sept. 1806 (doopgetuige Elisabeth P. Luchtboer), ijzersmid, overl. Oudkarspel 30 juni 1886, zn van Jan BOON, ijzersmid, en Geertje WAGEMAKER, wedn. van Trijntje WOGNUM.
   VIIu. (van VIp) Jan BUTTER, geb./ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 7/22 febr. 1818, landman, overl. ald. 10 april 1874, tr. 1° Oudkarspel 16 mei 1847 Antje KROON, geb. ald. 31 dec. 1824, overl. ald. 8 maart 1867, dr van Matthijs KROON, burgemeester en secretaris van Oudkarspel, en Maartje KUIJPER,
tr. 2° Oudkarspel 22 okt. 1870 Trijntje WIERS, geb. Nieuwe Niedorp 28 dec. 1836, dienstbare (bij eerste huwelijk), overl. ald. 15 jan. 1915, dr van Pieter WIERS, landman, timmerman, en Guurtje WIT, die hertr. met Jan WIJN.

   VIIv. (van VIq) Cornelisje (Cornelia) BUTTER, geb. Koedijk 13 nov. 1822, overl. Oudkarspel 24 febr. 1891 (wonende te Koedijk), tr. Koedijk 17 mei 1846 Jan GEUS, geb. ald. 25 april 1824, landman, landbouwer, overl. Oudkarspel 6 april 1892, zn van Cornelis (de) GEUS, landbouwer, en Stijntje HART.
   VIIw. (van VIr) Teunisje BUTTER, geb. Koedijk 16 mei 1826, overl. ald. 20 nov. 1857,
tr. Koedijk 16 jan. 1848 Klaas GROENEWOUD, geb. ald. 27 maart 1825, boerenknecht (bij huwelijk), landbouwer, landman, zn van Jan GROENEWOUD, boer, schout ald., en Lijsbeth VISSER, die hertr. met Maartje BOOD.

   VIIIa. (van VIIa) Simon BUTTER, geb. Koedijk 1 mei 1816, landbouwer, werkman, overl. ald. 27 nov. 1863,
tr. Koedijk 28 mei 1837 Hendrikje SLOTH, geb. Oudkarspel 15 jan. 1810, ged. (nederd. geref.) ald. 21 jan. 1810 (doopgetuigen Willemtje Sloth, Grietje Ort), overl. Koedijk 25 febr. 1894, dr van Klaas SLOTH, landbouwer, en Trijntje Hendriksdr STAM.

   VIIIb. (van VIIc) Trijntje BUTTER, geb. Koedijk 7 mei 1841, overl. Hoorn 18 april 1909,
tr. Berkhout 10 mei 1868 Cornelis SPITSBERGEN, ook 'de Zwijger', geb. Hoorn 12 mei 1844 (als zoon van Cornelis Spitsbergen en Anna Christina de Zwijger, ongehuwd, hij het kind voor het zijne erkennende), kuiper, overl. ald. 27 dec. 1916, zn van Cornelis SPITBERGEN, inlands kramer, en Anna Christina de ZWIJGER.

   VIIIc. (van VIId) Antje BUTTER, geb. Koedijk 22 okt. 1829, overl. ald. 26 jan. 1901, tr. Koedijk 5 mei 1861 Tamis BOSCHMAN, geb. Egmond-Binnen 23 dec. 1830, boerenknecht (bij huwelijk), dagloner, arbeider, overl. 26 jan. 1910, zn van Jacob BOSCHMAN, arbeider, en Geertrui GLEINIS.
   VIIId. (van VIIf) Arie(n) BUTTER, geb. Koedijk 20 aug. 1815, landbouwer, boer en landbouwer, landman, arbeider, overl. Zijpe 29 juni 1905,
tr. Koedijk 26 aug. 1838 Antje NOBEL, geb. Noord-Zijpe 29 dec. 1818, overl. Zijpe (aan het Zand) 14 mei 1870, dr van Aldert NOBEL, landbouwer, en Lijsbeth WIT.
   VIIIe. (van VIIf) Guurtje BUTTER, geb. Koedijk 16 maart 1822, boerin, overl. Alkmaar 9 mei 1894, tr. 1° Zuid- en Noordschermer 23 febr. 1840 Anthonie KAT, geb. ald. ca. 1811, landbouwer, landman, overl. ald. 13 juli 1863, zn van Gerbrand KAT, landbouwer, en Lijsbeth de MEIJ,
tr. 2° Oudendijk 31 okt. 1867 Pieter PURMER, geb. Oudendijk, gem. Beets 14 dec. 1814, landman, zn van Jan PURMER, boer, en Neeltje WILLIG, wedn. van Grietje BAAN.

   VIIIf. (van VIIh) Guurtje BUTTER, geb. Koedijk, gem. Oudkarspel 31 jan. 1830, overl. Oudkarspel 20 dec. 1919,
tr. 1° Koedijk 26 okt. 1851 Cornelis VOLGER, geb. Oterleek 13 febr. 1824, boerenknecht, arbeider, overl. Koedijk 20 okt. 1852, zn van Dirk VOLGER, dagloner, en Grietje PELS,
tr. 2° Oudkarspel 11 sept. 1853 Floris JOMAN, geb. ald. 5 dec. 1822, watermolenaar, logementhouder, overl. ald. 23 okt. 1917, zn van Hendrik JOMAN, dagloner, landbouwer, en Ariaantje KUIJPER, dienstmaagd (bij huwelijk), kroeghoudster.

   VIIIg. (van VIIm) Jacob BUTTER, geb. Koedijk 8 juni 1844, arbeider, spekslager, overl. ald. 1 juli 1927, tr. Koedijk 10 mei 1873 Rinkje KOOIMAN, geb. Terschelling 20 nov. 1846, overl. Koedijk 5 mei 1923, dr van Andries Jorts KOOIJMAN, landbouwer, en Mientje Cornelis JOLLEMA.
   VIIIh. (van VIIm) Gerrit BUTTER, geb. Koedijk 4 febr. 1847, arbeider, metselaar, overl. Alkmaar 3 maart 1910,
tr. 1° Koedijk 7 maart 1874 Trijntje STORM, geb. Hoogwoud 24 april 1850, overl. Alkmaar 12 sept. 1877, dr van Hermanus STORM, verwer, schilder, en Geertje VISSER,
tr. 2° Koedijk 15 dec. 1877 Grietje BLAAUW, geb. ald. 5 april 1840, overl. Alkmaar 19 mei 1904, dr van Simon BLAAUW, dagloner, venter, zandschipper, koopman, groenboer, en Aagje HARTLAND.

   VIIIi. (van VIIm) Cornelis BUTTER, geb. Koedijk 19 dec. 1853, landbouwer, arbeider, overl. ald. 7 april 1921,
tr. Koedijk 20 april 1878 Dirkje van der MOLEN, geb. Noord-Scharwoude 31 maart 1854, overl. Koedijk 13 febr. 1924, dr van Dirk van der MOLEN, arbeider, dagloner, en Neeltje SMIT.

   VIIIj. (van VIIm) Cornelia BUTTER, geb. Koedijk 31 maart 1861, overl. ald. 16 maart 1930,
tr. 1° Koedijk 13 jan. 1884 Jan KUIT, geb. Warmenhuizen 27 nov. 1863, arbeider, overl. Alkmaar 1 april 1888, zn van Gerrit KUIT en Grietje MULDER,
tr. 2° Alkmaar 29 mei 1892 Cornelis SPAANDERMAN, geb. Amsterdam 18 juni 1851, werkman, overl. Koedijk 19 febr. 1931, zn van David Willem SPAANDERMAN en Neeltje van HAFTEN de JONG, wedn. van Agatha OUDSHOORN.

   VIIIk. (van VIIo) Pietertje BUTTER, geb. Koedijk 29 mei 1844, overl. ald. 4 maart 1919, tr. Koedijk 15 mei 1869 Jan GROLLEMAN, geb. Bergen (N.-H.) 24 april 1844, arbeider, overl. Koedijk 13 maart 1894, zn van Hendrik GROLLEMAN, arbeider, en Johanna van LENTEN.
   VIIIl. (van VIIo) Trijntje BUTTER, geb. Koedijk 2 dec. 1846, overl. ald. 5 mei 1910, tr. 1° Koedijk 12 maart 1870 Frans HES, geb. Obdam 9 juni 1843, arbeider, dagloner, groentehandelaar, schipper (bij overlijden), overl. Koedijk 7 juli 1894, zn van Volkert HES, arbeider, en Antje WILDEBOER,
tr. 2° Oudkarspel 16 april 1896 Pieter MIJLES, geb. Schagen 15 juni 1840, landman, overl. Oudkarspel 31 jan. 1920, zn van Arie MIJLES en Elisabeth MOLLES, wedn. van Guurtje KLEIJER.

   VIIIm. (van VIIp) IJf BUTTER, geb. Koedijk 3 aug. 1848, landbouwer, overl. ald. 13 dec. 1885, tr. Broek op Langedijk 18 mei 1873 Neeltje LUIKES, geb. ald. 10 jan. 1848, vertrekt op 3 oktober 1908 uit Broek op Langedijk (waar zij met haar twee kinderen Jan en Maria bij haar moeder gewoond had die in 1897 overleden was) naar Amsterdam, dr van Aarjen LUIKES, landbouwer, en Marijtje HARTOG.
   VIIIn. (van VIIp) Trijntje BUTTER, geb. Koedijk 17 sept. 1864,
tr. 1° Alkmaar 13 april 1882, echtscheiding ald. 31 maart 1910 (bij vonnis van de rechtbank) Cornelis van der OORD, geb. Akersloot 13 juni 1858, landman, zn van Cornelis van der OORD, landman, en Geertje SPAAN,
tr. 2° Apeldoorn 14 okt. 1915 Carl Gottfried SCHLANSTEDT, geb. Helfta ca. 1852, stalknecht (bij zijn eerste huwelijk in 1884), zn van Johann Gottfried Gottlob SCHLANSTEDT, schaapherder, en Johanna Maria PFEIFFER, laatst wedn. van Maria Anna HAVERMAN, eerder wedn. van Abrahamina Geertruida TROOST.

   VIIIo. (van VIIq) Trijntje BUTTER, geb. Koedijk 25 aug. 1851, dienstbare (bij huwelijk), overl. Heerhugowaard 16 mei 1923, tr. Oudkarspel 25 maart 1877 Simon HITTEMA, geb. Heerhugowaard 13 mei 1852, metselaar, overl. ald. 10 nov. 1912, zn van Pieter HITTEMA, arbeider, en Pietertje MAAKAL.
   VIIIp. (van VIIq) Jacob BUTTER, geb. Koedijk 27 dec. 1853, landman, landbouwer, overl. Oudkarspel 21 maart 1908,
tr. Oudkarspel 14 mei 1882 Antje de WAARD, geb. Barsingerhorn 25 jan. 1861, huishoudster (bij het huwelijk van haar zoon Abraham), overl. Alkmaar 14 aug. 1932, dr van Abraham de WAARD, koopman, en Aagje ERIX, die hertr. met Lourens BROUWER.

   VIIIq. (van VIIq) Adriana BUTTER, geb. Oudkarspel 29 april 1859, overl. jan. 1943,
tr. Oudkarspel 21 juni 1888 Dirk de JONGH, geb. Oostgraftdijk, gem. Graft 24 febr. 1861, schipper, arbeider, grondwerker, werkman, overl. Alkmaar 27 jan. 1928, zn van Cornelis de JONGH, hekelaar, en Cornelia KAAIJ.

   VIIIr. (van VIIs) Jan BUTTER, geb. Oudkarspel 5 sept. 1839, landbouwer (bij eerste huwelijk), landman (bij tweede huwelijk, ook later), overl. Alkmaar 24 juli 1914, tr. 1° Oudkarspel 3 mei 1863 Hillegonda HOPMAN, geb. ald. 15 sept. 1839, overl. ald. 2 sept. 1886, dr van Fredrik HOPMAN en Lijsbeth KERKMEER, tr. 2° Oudkarspel 20 dec. 1888 Geertje KEPPEL, geb. ald. 27 jan. 1834, overl. ald. 8 juni 1909, dr van Jan KEPPEL en Grietje WIJN, wed. van Jacob KROON KLAASZOON.
   VIIIs. (van VIIu) Maartje BUTTER, geb. Oudkarspel 13 aug. 1851, overl. Harenkarspel 14 juni 1902,
tr. Oudkarspel 30 sept. 1871 Gerbrand SLOTEMAKER, geb. ald. 1 febr. 1850, landbouwer, landman, overl. ald. 20 febr. 1909, zn van Jan SLOTEMAKER, landman, broodbakker, en Gerritje EECEN.

   VIIIt. (van VIIu) Pieter BUTTER, geb. Oudkarspel 18 okt. 1870, arts, vrijgesteld van militaire dienst wegens lichamelijke gebreken, overl. Kampen 30 april 1943,
tr. Nieuwe Niedorp 2 jan. 1901 Trijntje KUILMAN, geb. Terdiek, gem. Nieuwe Niedorp 18 okt. 1871, overl. Kampen 22 dec. 1935, dr van Jacob KUILMAN, watermolenaar, gemeentesecretaris van Nieuwe Niedorp, en Elisabeth KRAP.

   VIIIu. (van VIIu) Cornelis BUTTER, geb. Oudkarspel 16 nov. 1871, landman, niet in militaire dienst geweest omdat hij een plaatsvervanger had gesteld, overl. Alkmaar 8 okt. 1951,
tr. Barsingerhorn 27 okt. 1895 Maartje HELDER, geb. Wieringerwaard 19 nov. 1875, overl. Alkmaar 20 okt. 1954, dr van Louris HELDER, landman, boer, en Neeltje JONGEJAN.

   IXa. (van VIIIa) Trijntje BUTTER, geb. Koedijk 26 okt. 1839, overl. St. Pancras 11 dec. 1917, tr. St. Pancras 16 febr. 1865 Arie NOL, geb. ald. 9 maart 1836, dagloner, akkerbouwer, landbouwer, overl. ald. 29 nov. 1914, zn van Arie NOL, stierendrijver, en Jantje KEESMAN.
   IXb. (van VIIIa) Cornelia BUTTER, geb. Koedijk 8 juli 1841, overl. Aagtdorp, gem. Schoorl 9 aug. 1914, tr. Schoorl 20 jan. 1867 Cornelis KLAVER, geb. ald. 18 nov. 1835, arbeider, overl. ald. 31 maart 1921, zn van Simon KLAVER, werkman, timmermansknecht, en Antje KLUIJT.
   IXc. (van VIIId) Guurtje BUTTER, geb. Koedijk 23 jan. 1842, dienstbode (bij huwelijk), overl. Zuid- en Noordschermer 19 maart 1913, tr. Zuid- en Noordschermer 11 april 1869 Jan PORTEGIJS, geb. ald. 20 jan. 1845, timmerman, overl. ald. 30 jan. 1914, zn van Willem PORTEGIJS, timmerman, en Cornelisje MEIJER.
   IXd. (van VIIId) Sijtje BUTTER, geb. Koedijk 27 okt. 1847, dienstbode (bij huwelijk), overl. Zijpe 8 mei 1922,
tr. Zijpe 15 mei 1875 Gerrit HARTOG, geb. ald. (aan het Zand) 17 mei 1847 (de moeder is Neeltje Hartog, gesepareerde huisvrouw van Pieter de Vries, aangever is Cornelis Keijzer, wonende aan het Zand, vader van het kind), arbeider (bij huwelijk), vletschipper, zn van Cornelis KEIJZER, schipper, en Neeltje HARTOG, huishoudster.

   IXe. (van VIIIg) Cornelis BUTTER, geb. Koedijk 5 maart 1874, tuinbouwer, landbouwer, overl. 7 mei 1945,
tr. Oudorp 19 juni 1898 (met erkenning van een kind) Grietje SCHOEN, geb. ald. 9 jan. 1874, overl. 18 dec. 1951, dr van Dirk SCHOEN en Maartje van der MOLEN.

   IXf. (van VIIIg) Andries BUTTER, geb. Koedijk 22 aug. 1875, arbeider, werkman te Heiloo, melkslijter te Schoorl,
tr. Heiloo 6 aug. 1904 Margaretha de VRIES, geb. Overveen, gem. Bloemendaal 1 dec. 1882, dr van Eliza de VRIES, onbezoldigd rijksveldwachter vanaf 1876 tot 1882, melkverkoper te Haarlem vanaf op 1884 tot 1887, jachtopziener te Heiloo vanaf 1889 tot 1904, tuinder, bleker (bij overlijden) ald., op 20 april 1874 in Velsen uitgeschreven naar Bloemendaal, op 28 maart 1884 met vrouw en 5 kinderen in Bloemendaal uitgeschreven naar Haarlem, en Berdina SCHOEP, wasvrouw (weduwe van Eliza de Vries) te Heiloo.

   IXg. (van VIIIg) Albertus BUTTER, geb. Koedijk 10 dec. 1878, veldarbeider, tuinbouwer, landbouwer, arbeider, tuinarbeider (bij overlijden), overl. ald. 9 nov. 1947,
tr. Koedijk 29 april 1904 Neeltje HOPMAN, geb. Warmenhuizen 14 aug. 1882, dr van Albert HOPMAN en Neeltje BOONTJES.

   IXh. (van VIIIg) Wietse BUTTER, geb. Koedijk 20 juli 1890, landbouwer, tuinbouwer, overl. Castricum 8 dec. 1977,
tr. St. Maarten 22 mei 1914 Maartje GRIN, geb. ald. 9 jan. 1889, dr van Pieter GRIN, landbouwer, en Trijntje KROLEMAN.

   IXi. (van VIIIi) Cornelia BUTTER, geb. Koedijk 30 dec. 1878, naaister, overl. ald. 14 dec. 1958,
tr. 1° Koedijk 6 maart 1903, echtscheiding 18 jan. 1912 Pieter BLOKKER, geb. Oudkarspel 3 juli 1874, fabrieksarbeider, zn van Jacob BLOKKER en Maartje OFFENBERG,
tr. 2° Koedijk 18 juli 1913 Cornelis WALLAART, geb. Heiloo 29 dec. 1870, veldarbeider, landbouwer, overl. Koedijk 1 okt. 1964, zn van Andries WALLAART en Maria SPRENGER, gescheiden echtgenoot van Elisabeth RIKE.

   IXj. (van VIIIi) Dirk Cornelis BUTTER, geb. Alkmaar 25 mei 1885, veldarbeider, landbouwer, tuinbouwer, overl. ald. 7 aug. 1950 (wonende te Koedijk),
tr. Koedijk 7 mei 1909 Trijntje METSELAAR, geb. Zijpe 4 nov. 1887, overl. Koedijk 20 febr. 1989, dr van Jacob METSELAAR, veldarbeider, en Jannetje VOLKERS.

   IXk. (van VIIIi) Jacob BUTTER, geb. Alkmaar 26 nov. 1891, landbouwer, tuinbouwer, overl. Oudkarspel 24 juni 1953,
tr. Koedijk 4 mei 1917 Geertje WILDEBOER, geb. Zijpe 15 mei 1889, overl. Alkmaar 17 juni 1970 (wonende te Oudkarspel), dr van Dirk WILDEBOER, watermolenaar, en Antje NEEFKES.

   IXl. (van VIIIi) Neeltje Cornelia BUTTER, geb. Alkmaar 30 okt. 1895, overl. Noord-Scharwoude 22 sept. 1984,
tr. Noord-Scharwoude 11 maart 1920 Cornelis HEMKE, geb. ald. 5 sept. 1890, tuinbouwer, overl. ald. 6 jan. 1947, zn van Pieter HEMKE, tuinbouwer, en Maartje KEEMAN.

   IXm. (van VIIIm) Jan LUIKES BUTTER, geb. Koedijk 23 okt. 1874 (bij Koninklijk Besluit dd. 28 april 1884 toestemming verleend aan de geslachtsnaam „Luikes” toe te voegen zodat die „Luikes Butter” wordt), landbouwer, caféhouder, pensionhouder te Callantsoog, vertrekt met zijn vrouw Aaltje de Graaf en kinderen Arie IJf en Pieter op 25 januari 1907 uit Broek op Langedijk naar Heerhugowaard, met zijn vrouw en kinderen Neeltje, Trijntje en Alida op 22 mei 1929 uit Callantsoog naar Amsterdam, overl. Alkmaar 6 dec. 1952,
tr. Barsingerhorn 2 juni 1901 Aaltje de GRAAF, geb. ald. (in de Waardpolder) 25 okt. 1874, overl. 20 dec. 1941, dr van Pieter de GRAAF, arbeider, watermolenaar, en Trijntje ROOD.

   IXn. (van VIIIp) Bregtje BUTTER, geb. Oudkarspel 27 april 1890, overl. maart 1943,
tr. Zijpe 8 maart 1919 Jan SMIT, geb. Wieringerwaard 7 maart 1882, molenaar, zn van Jan SMIT, arbeider, molenaarsknecht (bij tweede huwelijk), en Antje BREED.

   IXo. (van VIIIr) Antje BUTTER, geb. Oudkarspel 27 okt. 1864, overl. Langendijk 2 febr. 1944 (wonende te Zaandam, weduwe van Jan Rempt),
tr. Oudkarspel 28 april 1887 Jan REMPT, geb. Hoogwoud 28 jan. 1861, veearts, zn van Dirk REMPT, veearts, en Aaltje PRANGER.

   IXp. (van VIIIr) Elisabeth BUTTER, geb. Oudkarspel 26 dec. 1866, overl. Alkmaar 12 aug. 1925,
tr. Oudkarspel 2 juni 1892 Cornelis KOSTELIJK, geb. Broek op Langedijk 3 febr. 1868, landman, tuinbouwer, overl. Maurik 2 maart 1938, zn van Jacob KOSTELIJK, landman, en Antje DEUGD.

   IXq. (van VIIIr) Trijntje BUTTER, geb. Oudkarspel 6 okt. 1868, overl. 23 sept. 1930,
tr. Oudkarspel 29 april 1891 Jan STAM, geb. Koedijk 9 nov. 1867, landman, landbouwer, zn van Jacob STAM, landbouwer, landman, en Dirkje BURGER.

   IXr. (van VIIIu) Louris Jan BUTTER, geb. Barsingerhorn 10 aug. 1897, koopvaardijofficier (bij de KNSM), overl. Heiloo 15 juni 1977,
tr. Hoogwoud 27 april 1929 Anna Hendrika de BOER, geb. ald. 11 sept. 1905, overl. Alkmaar 24 mei 1984, dr van Hendrik de BOER, notaris te Hoogwoud, en Antje ZIJP.

   IXs. (van VIIIu) Catharina BUTTER, geb. Barsingerhorn 12 april 1899, overl. 11 jan. 1975,
tr. Nieuwe Niedorp 28 april 1918 Nikolaas STAMMES, geb. ald. 29 jan. 1892, landbouwer, overl. 20 jan. 1974, zn van Jan STAMMES, landbouwer, en Jantje FRANCIS.

Noten
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
WFF = Westfriese Families
1. RAA ORA Oudkarspel 6065 blz. 117, 13 aug. 1622: belend o.a. de erfgenamen van Heijndrick Jans Butter ten noorden van de Hardeweijt.
2. RAA ORA Oudkarspel 6055, 18 jan. 1614.
3. RAA OA Oudkarspel 102, fol. 20, en 103.
4. RAA ORA Oudkarspel 6055 fol. 117v, 15 jan. 1617.
5. RAA ORA Oudkarspel 6056 blz. 134, 4 mei 1623.
6. RAA OA Schoorl 56 (register van landerijen van 1632).
7. RAA ORA Koedijk 6218, fol. 242 17 jan. 1636, fol. 264v 4 april 1638.
8. RAA NA Alkmaar 156 (notaris Cornelisz Heemskerck) akte 259, 7 okt. 1644.
9. RAA ONA Koedijk 3018 (notaris Cornelis Willemsz Clercq te Huiswaard) fol. 5v, 2 sept. 1666.
10. RAA ORA Koedijk 6221 2e stuk, blz. 90 26 mei 1678.
11. RAA ORA Schoorl 897 (Schepenrol), 13 dec. 1638.
12. RAA NA Alkmaar 114 (notaris Baert Jansz Heerencarspel) fol. 45v, 13 nov. 1638.
13. RAA ORA Oudkarspel 6077 (Weesboek) blz. 190, 14 jan. 1659.
14. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk, blz. 40 15 jan. 1666.
15. RAA ORA Oudkarspel 6058 blz. 219, 30 mei 1677, 6059 fol. 24, 15 maart 1687.
16. RAA ORA Oudkarspel 6059 fol. 197, 23 april 1698.
17. RAA ORA Oudkarspel 6077 (Weesboek) 2e stuk fol. 60, 2 dec. 1701.
18. RAA ORA Warmenhuizen 5997 blz. 534, 21 aug. 1703.
19. RAA ORA Warmenhuizen 5998 blz. 59, 20 dec. 1706.
20. RAA ORA Oudkarspel 6059 fol. 192, 24 nov. 1697.
21. RAA ORA Oudkarspel 6058 blz. 170, 12 maart 1675.
22. RAA ORA Warmenhuizen 5997, blz. 233 14 aug. 1691, blz. 416 13 juli 1698.
23. RAA ORA Oudkarspel 6059, fol. 117v 10 juni 1693, fol. 135 15 mei 1694.
24. RAA ORA Bergen 2171 fol. 23, 28 april 1694.
25. RAA ORA Oudkarspel 6060 fol. 60v, 19 mei 1711.
26. RAA NA Alkmaar 479 (notaris Cornelis van Eijck) akte 498, 18 okt. 1721 e.v.
27. RAA ORA Oudkarspel 6061 blz. 240, 29 april 1730.
28. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6576b (notaris Jan van 'Twuijver) akte 86, 19 april 1725.
29. RAA NA Alkmaar 429 (notaris Adriaan van der Hoeve) akte 100, 26 jan. 1702.
30. RAA ORA Koedijk 2660 2e stuk, blz. 258 en 259, 27 jan. 1667.
31. RAA ORA Oudkarspel 6058 blz. 256, 23 jan. 1679.
32. RAA ORA Koedijk 6221, 2e stuk blz. 287 en 1e stuk blz. 85, maart 1685, blz. 332 30 dec 1686.
33. RAA ORA Koedijk 6222, blz. 49 30 april 1691, blz. 103 19 febr. 1693, fol. 126 15 dec. 1694, fol. 128 9 febr. 1695, fol. 146 29 april 1697, fol. 171v 7 mei 1699.
34. RAA ORA Broek op Langedijk 6184 blz. 464, 17 maart 1705.
35. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 20, 26 okt. 1719.
36. RAA ORA Winkel 5640 (Diverse schepenaktes) fol 91, 3 okt. 1724.
37. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6577 (notaris Jan van Twuijver) akte 131, 22 maart 1732.
38. RAA ORA Oudkarspel 6058 blz. 294, 16 jan. 1680.
39. RAA ORA Koedijk 6235 (Diverse schepenakten) blz. 95, 30 dec. 1682.
40. RAA ORA Koedijk 6222 blz. 96, 1 jan. 1693, OA Koedijk 21 fol. 64v, 29 febr. 1692.
41. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk blz. 133, 28 jan. 1663.
42. RAA ORA Oudkarspel 6058 blz. 136, 20 april 1673.
43. RAA ORA Oudkarspel 6059, blz. 319 en 320, 2 nov. 1680.
44. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6578a (notaris Jan van 'Twuijver) akte 19, 23 juli 1733.
45. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6575 (notaris Jan van 't Wuijver) akte 142, 15 dec. 1721.
46. RAA ORA Koedijk 6244 (weesboek) akte 173, 18 juni 1670.
47. RAA ORA Bergen fol. 70v, 30 maart 1739.
48. RAA ORA Bergen 2174 fol. 70v, 30 maart 1739.
49. RAA NA Alkmaar 378 (notaris Cornelis van der Meer) akte 65, 21 maart 1711.
50. RAA J.P. Geus, Schouten, secretarissen, schepenen en weesmeesters te Koedijk, 1580-1811, Capelle a/d IJssel 1984.
51. RAA ORA Koedijk 6245 (Weesboek) fol. 116, 18 febr. 1722.
52. RAA ORA Koedijk 6223, fol. 47 11 mei 1723, fol. 89v 5 mei 1729.
53. RAA NA Alkmaar 651 (notaris Jan Croll) akte 64, 1 sept. 1759.
54. RAA NA Alkmaar 704 akte 958, 25 aug. 1771.
55. RAA ORA Koedijk 6236 (Diverse schepenakten) akte 12, 31 jan. 1760.
56. RAA ORA Noord-Scharwoude 6133 blz. 180, 26 mei 1751, 6134 fol. 260, 1 juni 1764.
57. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 96, 21 juli 1771.
58. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 69, 19 nov. 1772.
59. RAA ORA Koedijk 626 (Weesboek) fol. 151, 26 febr. 1800.
60. RAA NA Alkmaar 564 (notaris Adrianus Bolten), 14 febr. 1744.
61. RAA ORA Schoorl 903, fol. 5 29 april 1754, fol. 188 17 maart 1766.
62. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 62v, 4 jan. 1725.
63. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 110, 29 mei 1732.
64. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 12, 12 maart 1716.
65. RAA ORA Noord-Scharwoude 6133 blz. 67, 68, 69, 70, 71 en 72, 20 febr. 1742.
66. RAA ORA Warmenhuizen 6001 blz. 252, 26 juni 1758.
67. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 131, 30 mei 1777.
68. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 8v, 2 april 1792.
69. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 156, 7 juni 1791.
70. RAA ORA Oudkarspel 6060 fol. 69, 10 mei 1712.
71. RAA ORA Oudkarspel 6061, blz. 4 31 maart 1721, blz. 30 2 febr. 1722.
72. RAA ORA Warmenhuizen 5999 blz. 206, 18 mei 1728.
73. RAA ORA Warmenhuizen 5999 blz. 232, 4 jan. 1729.
74. RAA ORA Bergen 2177 fol. 110 en fol. 111v, 31 jan. 1770.
75. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 74, 7 nov. 1731.
76. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 75, 29 dec. 1761.
77. RAA NA Alkmaar 703 (notaris Andries Bootsman) akte 656, 4 jan. 1770.
78. RAA ORA Bergen 2176 fol. 239v, 8 febr. 1764.
79. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 1 1 mei 1779, fol. 84 4 maart 1785, fol. 92 15 febr. 1786, fol. 101v 1 mei 1786, fol. 130 1 mei 1789.
80. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 19, 6 febr. 1807.
81. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 2 nrs 137-140, 20 dec. 1811.
82. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 3 nr 84, 3 juni 1812.
83. RAA ORA Noord-Scharwoude 6123 (Schepenrol), o.a. 8 juni 1704.
84. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6575 (notaris Jan van Twuijver) akte 37, 19 juli 1716.
85. RAA ORA Noord-Scharwoude 6131, blz. 71 10 maart 1711, blz. 143 20 maart 1714, blz. 147 25 april 1714, blz. 204 20 april 1717, blz. 239 20 mei 1719, blz. 272 16 april 1721, blz. 302 14 april 1722.
86. RAA ORA Noord-Scharwoude 6132, blz. 152 en 153, 16 mei 1729, blz. 281 9 maart 1734.
87. RAA ORA Noord-Scharwoude 6133 blz. 40, 1 mei 1741.
88. RAA ORA Noord-Scharwoude 6148 (weeskamer) blz. 231, 12 mei 1741.
89. RAA ORA Noord-Scharwoude 6133 blz. 193, 22 febr. 1752.
90. RAA ORA Warmenhuizen 6000, blz. 19 en 20, 16 nov. 1734.
91. RAA ORA Bergen 2176 fol. 52, 5 april 1758.
92. RAA ORA Bergen 2177 fol. 96, 21 juni 1769.
93. RAA ORA Koedijk 6245 (Weesboek), fol. 141 30 mei 1783, fol. 141v 1 okt. 1783.
94. RAA ORA Bergen 2177, fol. 340 4 juni 1783, fol. 340v 22 okt. 1783.
95. RAA NA Alkmaar 686 (notaris Pieter de Lange) akte 7, 22 jan. 1778.
96. RAA ORA Oudkarspel 6071 nr 174, 9 aug. 1780.
97. RAA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 32v, 25 jan. 1741.
98. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek), fol. 122 11 juni 1777, fol. 122v 4 aug. 1777.
99. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 41, 21 maart 1782.
100. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 154v, 29 dec. 1803.
101. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 102, 20 dec. 1748.
102. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 130v, 19 juli 1736.
103. RAA ORA Bergen 2176 fol. 198v, 9 maart 1763.
104. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 75v, 1 juni 1784.
105. RAA ORA Oudkarspel 6066 fol. 4, 2 aug. 1805.
106. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 131v, 1 mei 1789.
107. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 127, 1 mei 1802.
108. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 38 7 febr. 1782, fol.131v 1 mei 1789.
109. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 32 v 18 jan. 1796, fol. 33 20 jan. 1796.
110. WFF 36 (1995), blz. 134-143, Er waren meerdere families Diepsmeer II, door J.P. Geus.
111. RAA ORA Oudkarspel 6073 nr 42, 4 juni 1787.
112. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 101, 9 febr. 1801.
113. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 168, 20 jan. 1805.
114. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 177v, 5 okt. 1808.
115. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 223v, 16 mei 1782.
116. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 39v, 25 mei 1808.
117. RAA NA Alkmaar 735 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 200, 7 sept. 1787.
118. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek), fol. 144v 10 aug. 1796, fol. 145 20 april 1797, fol. 148 7 april 1799.
119. RAA ORA Koedijk 6243, blz. 4 en blz. 30.
120. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 22, 1 maart 1807.
121. NHA Vredegerecht Akmaar kanton 1, 25 nr 27, 6 dec. 1834.
122. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 177v, 4 febr. 1805.
123. NHA Memories van successie 1818-1902, 114 (kantoor Alkmaar, 1848 3e kwartaal), 92.
124. RAA NA Alkmaar 1151 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 268, 19 nov. 1834.
125. Bij de aangifte van het overlijden op 20 september 1846 van Jan Blom wordt vermeld dat hij 71 jaar is, geboren in Zuid-Scharwoude, met als vader Maarten Blom, moeder onbekend. In Zuid-Scharwoude is er geen doop van een kind Jan van Maarten Jansz Blom (ook Stip genoemd) en Aaltje Cornelis Dekker, maar wel o.a. van een zoon Cornelis in 1772 (in hetzelfde jaar gestorven), een dochter Neeltje in 1773, een zoon Cornelis in 1777 (in hetzelfde jaar gestorven). Mogelijk is Jan Maartensz Blom de zoon genaamd Jan Blom, op 15 maart 1772 gedoopt, van Jan Reijersz Pover en Neeltje Arijsdr Blom (ook genoemd Stip). Dan zou bij de doop in 1800 van de dochter Neeltje van Jan Maartensz Blom en Antje Jans Butter het patroniem 'Maartensz' onterecht geweest zijn.
126. NHA Memories van successie 1818-1902, 144 (kantoor Alkmaar, 1873), 3/3094.
127. NHA Memories van successie 1818-1902, 142 (kantoor Alkmaar, 1872), 3/1403.
128. NHA Memories van successie 1818-1902, 150 (kantoor Alkmaar, 1879), 3/9302.
129. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/6632.
130. NHA Memories van successie 1818-1902, 161 (kantoor Alkmaar, 1886 1e halfjaar), 4/5370.
131. NHA Memories van successie 1818-1902, 160 (kantoor Alkmaar, 1885 2e halfjaar), 4/5069.
132. NHA Memories van successie 1818-1902, 162 (kantoor Alkmaar, 1886 2e halfjaar), 4/6145.
133. NHA Memories van successie 1818-1902, 141 (kantoor Alkmaar, 1870), 3/920.
134. NHA Memories van successie 1818-1902, 106 (kantoor Alkmaar, 1846 3e kwartaal), 32.
135. NHA Memories van successie 1818-1902, 148 (kantoor Alkmaar, 1877), 3/7257.
136. NHA Memories van successie 1818-1902, 161 (kantoor Alkmaar, 1886 1e halfjaar), 4/5711.
137. NHA Memories van successie 1818-1902, 145 (kantoor Alkmaar, 1874), 3/4321.
138. NHA Memories van successie 1818-1902, 147 (kantoor Alkmaar, 1876), 3/6320.
139. NHA Memories van successie 1818-1902, 157 (kantoor Alkmaar, 1884 1e halfjaar), 4/3602.
140. NHA Memories van successie 1818-1902, 171 (kantoor Alkmaar, 1891 1e halfjaar), 4/9544.
141. NHA Memories van successie 1818-1902, 173 (kantoor Alkmaar, 1892 1e halfjaar), 5/662.
142. NHA Memories van successie 1818-1902, 191 (kantoor Alkmaar, 1901 1e halfjaar), 5/7483.
143. NHA Memories van successie 1818-1902, 177 (kantoor Alkmaar, 1894 1e halfjaar), 5/2206.
144. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 8/818.
145. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/7096.
146. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/3042.
147. NHA Memories van successie 1818-1902, 177 (kantoor Alkmaar, 1894 1e halfjaar), 5/2119.
148. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/4991.
149. NHA Memories van successie 1818-1902, 160 (kantoor Alkmaar, 1885 2e halfjaar), 4/5223.
150. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/7088.
151. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/6970.
152. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/8334.
153. NHA Memories van successie 1818-1902, 162 (kantoor Alkmaar, 1886 2e halfjaar), 4/5927.
154. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/4231.
155. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/1469.
156. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/8369.
157. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/7279.
158. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/7933.

Nawoord.
  Deze genealogie is tot stand gekomen in samenwerking met de heer L.J. Butter te Haarlem.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #