Naar beginpagina

Genealogie GOESINNEN, van Uitgeest
(6 generaties)


>index

   I. Dirck, alleen bekend van een dochter en twee zoons,
tr. N.N.
   IIa. (van I) Maritgen DIRCXDR, tr. Doede CIJTGESZ, kuiper te Alkmaar, die hertr. met Griet LUCAS.
   IIb. (van I) Cornelis Dircxz GOESINNEN, geb. ca. 1551, een kapitein van de vrijbuiters 17, waard, schepen van Velsen vanaf 14 juni 1595 tot 18 okt. 1595 18, tr. 1° N.N. CORNELIS, dr van Cornelis DIRCXZ,
tr. 2° Neel SIJMONSDR, wed. van Jochum Pietersz KLEYNSORG, kapitein van een vaandel soldaten en in 1574 aangesteld tot commandeur van een vrijbuitersvloot 40.

   IIIa. (van IIb) Dirck Cornelisz GOESINNEN, overl. vóór 17 aug. 1605, tr. Guyrte GERRITSDR, die hertr. met Gerrit Aeriaensz SANTBERGHEN.
   IIIb. (van IIb) Jan Cornelisz GOESINNEN, geb. ca. 1583  47, schepen 64 van Uitgeest, tr. 1° Trijn SYMONS, dr van Symon CLAESZ, op 9 december 1586 collecteur van de nieuwe verpondingen te Assendelft, en Marytgen CLAES COSTERS,
tr. 2° Marytgen CORNELISDR,
tr. 3° Uitgeest 2 maart 1636 Neeltgen CORNELIS, dr van Cornelis CORNELISZ, van Uitgeest, uitvinder van de houtzaagmolen.
   IIIc. (van IIb) Trijn CORNELIS,
tr. Fop ODEWIJNSZ, schoenmaker, schepen van Uitgeest, zn van Odewijn CORNELISZ, schoenmaker, en Trijntgen PHOPPENDR.
   IVa. (van IIIc) Grietje FOPPEN,
tr. Cornelis GARBRANTSZ, anders Cornelis Fanten.

   IVb. (van IIIc) Hercules Foppen GOESINNEN, ged. (nederd. geref.) Uitgeest 12 okt. 1631, biersteker, schepen o.a. in 1681 107 ald., diaken (van de gereformeerde kerk 107) ald., rolreder, overl. Uitgeest 12 dec. 1714, tr. Uitgeest 11 okt. 1665 Guurtje HENDRICKS, impost op begr. ald. 3 juni 1710 (impost ƒ 6), dr van Heijndrick HESSELSZ.
   IVc. (van IIIc) Dirck Foppen GOESINNEN, ged. (nederd. geref.) Uitgeest 23 dec. 1640, lijnmeester van de St. Aechtendijck te Uitgeest, tr. 1° Uitgeest 28 maart 1677 Trijn JANS, overl. vóór 8 jan. 1686, tr. 2° Uitgeest 30 jan. 1686 Niesje GERRITS.
   Va. (van IVa) Ariaen Cornelisz GOESINNEN, schepen (o.a. in 1698 136) van Uitgeest, tr. N.N. Theunis HEN, dr van Theunis Jansz HEN en Sieuwtje Pieters WELBOREN.    Vb. (van IVb) Fop Herculesz GOESINNEN, overl. vóór 23 nov. 1715, ondertr. (impost) Uitgeest 22 dec. 1703 (impost ƒ 6 voor hem, zij jongedochter van Limmen) Antje Gerrits CROONE.
   Vc. (van IVb) Ariaantje Hercules GOESINNEN, impost op begr. Uitgeest 1 febr. 1742 (impost ƒ 3, aangever Leendert Coppenol),
ondertr. (impost) Uitgeest 21 juni 1709 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 14 juli 1709 Leendert Cornelisz (van) COPPENOL, chirurgijn ald., schepen (o.a. in 1736 149) qan Uitgeest.
   Vd. (van IVc) Fop Dircksz GOESINNEN, schepen (o.a. in 1719 164) van Uitgeest, impost op begr. ald. 14 mei 1732 (impost ƒ 3, aangever Cornelis Goesinnen), ondertr. (impost) Uitgeest 30 aug. 1710 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 14 sept. 1710 Jannetje JACOBS, impost op begr. ald. 12 jan. 1730 (impost ƒ 3, aangever Cornelis Foppe).
   VIa. (van Vd) Cornelis Foppen GOESINNEN, schepen (o.a. in 1752 167 en 1768 168) van Uitgeest, overl. ald. 9 april 1788, ondertr. (impost) Uitgeest 30 maart 1737 (impost elk ƒ 3), tr. ald. 14 april 1737 Grietje THEUNIS.
   VIb. (van Vd) Dirk Foppesz GOEZINNEN,
tr. Oostzaandam 10 jan. 1740 (hij jongman in de Noort, zij jongedochter op de Roozegragt aan de Westzij) Trijntje Jans van NEK, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 18 aug. 1717, dr van Jan Gerritsz van NEK en Trijntje POULUS.

   VIc. (van Vd) Trijntje Foppes GOEZINNEN,
tr. Oostzaandam 25 okt. 1744 (hij weduwnaar op 't Boogaartpad, zij jongedochter in de Halstraat) Claas Baukesz FABER, laatst wedn. van Maritje Dirks WIT, eerder wedn. van Niesje Simons DRIE.

Noten
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
ZSA = Zaans Streekarchief/Gemeentearchief Zaanstad, te Koog a/d Zaan
1. NHA ORA Haarlem 76.27 fol. 111v, 30 nov. 1584.
2. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 18 aug. 1591.
3. NHA ORA Haarlem 76.29 fol. 131v, 19 april 1592.
4. NHA ONA Haarlem 38 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef), fol. 59 en fol. 60, 7 dec. 1596.
5. NHA ORA Haarlem 76.34 fol. 57v, 28 nov. 1602.
6. NHA ORA Haarlem 78.7 (Belastbrieven) fol. 34, 28 nov. 1603.
7. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 248v, 10 okt. 1605.
8. NHA ORA Haarlem 76.35, fol. 229v 24 aug. 1606, fol. 255 30 dec. 1606.
9. NHA ORA Haarlem 76.36 fol. 112, 1 dec. 1607.
10. NHA ORA Haarlem 76.37, fol. 204 20 dec. 1609, fol. 207v 22 dec. 1609.
11. NHA ORA Haarlem 76.38 fol. 132v, 11 mei 1610.
12. NA Hof van Holland 2253, 27 febr. 1624.
13. NHA ONA Haarlem 125 (notaris Jacob Schoudt) fol. 60, 11 dec. 1624.
14. NHA ORA Haarlem 76.50, fol. 55v 17 juni 1625, fol. 31 2 mei 1725/2 juli 1626, fol. 187v 13 mei 1626/10 juni 1627.
15. NHA ONA Haarlem 45 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 208v, 20 jan. 1607.
16. RAA ORA Alkmaar 15 (Weeskamer) fol. 314, 11 sept. 1591.
17. Geschiedenis der Zaanlanden, door Jacob Jansz Honig, Haarlem 1849, blz. 176, 186 en 204.
18. NHA ORA Velsen 955, blz. 235 14 juni 1595, blz. 240 18 okt. 1595.
19. NHA ORA Uitgeest 194 fol. 58v, 18 nov. 1580.
20. NHA ORA Uitgeest 194, fol. 16 15 aug. 1583, fol. 31 30 nov. 1584.
21. RAA NA Alkmaar 6 (notaris Henrick van Seevanck Dijrcxz) fol. 55v, 23 febr. 1585.
22. NHA ORA Uitgeest 194, fol. 39 16 juni 1585, 40 25 aug. 1585.
23. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 24 nov. 1588.
24. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 15 okt. 1590.
25. NHA ORA Uitgeest 194, fol. 96v 30 jan. 1592, fol. 98v 30 jan. 1592, fol. 131 14 mei 1593.
26. NHA ORA Velsen 955, blz. 167 23 maart 1592, blz. 190 11 maart 1593.
27. NHA ORA Uitgeest 194, fol. 161v 2 juni. 1594, fol. 166v 1 nov. 1594.
28. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 24 juli 1595.
29. NHA ORA Uitgeest 195 fol. 19v, 1 mei 1596.
30. NHA ORA Uitgeest 195, fol. 34v 28 aug. 1597, fol. 59 april 1599, fol. 62v 22 nov. 1599.
31. NHA OA Uitgeest 496 (Kapitale lening 1599-1600).
32. NHA ORA Uitgeest 195, fol. 78 18 mei 1601, fol. 79 5 juni 1601.
33. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 205v, 29 sept. 1603.
34. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 206v, 19 okt. 1603.
35. NHA ONA Haarlem 43 (notaris Jan Adamsz Suyderhoef) fol. 183v, 27 april 1604.
36. ZSA ORA Westzaan 1503 (Schepenrol), 4 nov. 1606 - 16 nov. 1606.
37. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 295, 17 febr. 1607.
38. NHA ORA Uitgeest 195, fol, 137 17 juni 1611, fol. 138 5 dec. 1611.
39. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 75, 29 mei 1624.
40. Geschiedenis der Zaanlanden, door Jacob Jansz Honig, Haarlem 1849, blz. 113, 170 en 204.
41. RAA NA Alkmaar 60 (notaris Jacob Cornelisz van der Geest) fol. 284v, 15 dec. 1612.
42. ZSA ORA Westzaan 1565 fol. 22, 14 febr. 1598.
43. ZSA ORA Westzaan 1504 (Schepenrol), 11 dec. 1608.
44. ZSA ORA Westzaan 1567 fol. 4, 29 mei 1609.
45. ZSA ORA Westzaan 1567 fol. 251, 22 febr. 1613.
46. NHA ORA Uitgeest 196, fol. 4 26 mei 1621, fol. 36 27 aug. 1622.
47. NHA ONA Uitgeest 517 (notaris Jan Allertsz Bonckenburch) akte 156, 10 mei 1651.
48. NHA ORA Uitgeest 196, fol. 15v [geen datum], fol. 17 16 dec. 1621, fol. 49 1 aug. 1623.
49. NHA ORA Uitgeest 196, fol. 54 10 febr. 1624, fol. 58 10 juni 1624, fol. 63v 24 aug. 1624, fol. 103 6 juli 1624.
50. NHA ORA Uitgeest 185 (Schepenrol), 31 mei 1624.
51. NHA OA Uitgeest 475 (200e penning 1625).
52. NHA ORA Uitgeest 196 fol. 130, 10 maart 1628.
53. NHA ORA Uitgeest 196 fol. 241, 1632.
54. NHA ONA Haarlem 99 (notaris Willem van Triere) fol. 74, 16 mei 1628.
55. NHA ORA Uitgeest 185 (Schepenrol), 30 jan. 1629, en 18 mei, 1 juni, 15 juni en 28 juni 1629, en 15 okt. 1632.
56. NHA ORA Uitgeest 196 fol. 150v, 28 april 1629.
57. NHA ONA Uitgeest 5106 (notaris Jan Allertsz Bonckenburch) akte 14, 5 juli 1633.
58. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 161, 29 dec. 1601.
59. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249) blz. 19, 6 maart 1603.
60. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daem Voorgouw) blz. 51, 25 nov. 1620.
61. NHA OA Heemskerk 101 (Haardstedengeld), 1604.
62. NHA ONA Haarlem 44 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 195, 17 aug. 1605.
63. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249) blz. 34, 3 nov. 1605.
64. NHA ORA Uitgeest 197, o.a. fol. 122, 6 april 1636.
65. ZSA ORA Assendelft 2000 fol. 198, 15 aug. 1612.
66. NHA ORA Uitgeest 195, fol. 145v 13 juni 1612, fol. 199 8 nov. 1619.
67. NHA ORA Uitgeest 196 fol. 16v, 16 dec. 1621.
68. NHA ORA Uitgeest 196, fol. 42v en 43, 5 maart 1623.
69. NHA ORA Beverwijk 1264 (Rol van de weeskamer) fol. 154, 21 juli 1623.
70. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daem Voorgouw) blz. 441, 7 febr. 1628.
71. NHA ORA Uitgeest 197 fol. 71v, 21 mei 1634.
72. NHA ORA Uitgeest 2434 (Obliatiën t.b.v. wezen) fol. 1, 24 okt. 1634.
73. NHA ORA Uitgeest 197 fol. 129, 18 mei 1636.
74. NHA ORA Uitgeest 197 fol. 135, 29 juni 1636.
75. NHA ORA Uitgeest 197, fol. 172 14 dec. 1637, fol. 178 en 178v, 25 jan. 1638.
76. NHA ORA Uitgeest 253 (Staatboek) fol. 64, 2 jan. 1648.
77. RAA NA Alkmaar 121 (notaris Baert Jansz Heerencarspel) fol. 47v, 27 maart 1638.
78. RAA NA Alkmaar 141 (notaris Pieter Fransz Ocker) fol. 184v, 29 aug. 1654.
79. NHA ORA Uitgeest 203, fol. 209v en 210, 1 sept. 1671.
80. NHA ORA Uitgeest 204 fol. 115, 17 nov. 1675.
81. NHA ORA Uitgeest 196 fol. 104, 10 aug. 1626.
82. NHA ORA Uitgeest 196, fol. 6 15 jan. 1621, fol. 17 16 dec. 1621, fol. 17v 1 febr. 1621, fol. 41v 30 jan. 1623.
83. NHA ORA Uitgeest 196, fol. 64v 30 aug. 1624, fol. 75 27 april 1625, fol. 104 10 aug. 1626.
84. NHA ORA Uitgeest 185 (Schepenrol), 2 juni 1628.
85. NHA ORA Uitgeest 196 fol. 191, 7 maart 1631.
86. NHA ORA Uitgeest 185 (Schepenrol), 12 nov. 1632.
87. NHA ORA Uitgeest 197 fol. 137, 1 aug. 1636.
88. NHA ORA Uitgeest 198 fol. 113v, 27 juni 1643.
89. NHA ORA Uitgeest 221 (Hypotheken) fol. 21v, 1649.
90. NHA ORA Uitgeest 201, fol. 27 en 28, 7 juni 1658.
91. NHA ORA Uitgeest 201, fol. 200 en 200v, 11 juni 1661.
92. NHA ORA Uitgeest 202, fol. 127 en 128v, 6 juni 1663.
93. NHA ORA Uitgeest 203, fol. 129 en 129v, 5 juni 1669.
94. NHA ORA Uitgeest 204, fol. 153v en 154, 21 mei 1676.
95. NHA ORA Uitgeest, 204 o.a. fol. 33, 13 febr. 1673, 205 o.a. fol. 54v, 24 mei 1679, 206 o.a. fol. 38v, 9 mei 1684.
96. NHA ORA Uitgeest 204 fol. 37, 7 sept. 1678.
97. NHA ORA Uitgeest 205 fol. 145, 2 april 1682.
98. NHA ONA Uitgeest 5027 (notaris Johannes van Coevenhoven) akte 125, 5 maart 1680.
99. NHA ORA Uitgeest 205, fol. 145 2 april 1682, fol. 145v 19 april 1682.
100. NHA ORA Uitgeest 205 fol. 172v, 2 juni 1682.
101. NHA ORA Uitgeest 206 fol. 41v, 9 mei 1684.
102. NHA ORA Uitgeest 206 fol. 89, 15 mei 1685.
103. NHA ORA Uitgeest 207 fol. 43, 24 mei 1689.
104. NHA ORA Uitgeest 206, fol. 136v en 137, 11 juli 1686.
105. NHA ORA Uitgeest 206 fol. 165, 15 mei 1687.
106. NHA ONA Uitgeest 5027 (notaris Johannes van Coevenhoven) akte 100, 6 mei 1679.
107. NHA ORA Uitgeest 205 fol. 116, 13 mei 1681.
108. NHA ORA Uitgeest 203 fol. 16v, 1 april 1666.
109. NHA ORA Uitgeest 221 (Hypotheken) fol. 208, 26 april 1669.
110. NHA ORA Uitgeest 203, fol. 178v en 179, 6 maart 1671.
111. NHA ORA Uitgeest 206 fol. 12v, 16 mei 1683.
112. NHA ORA Uitgeest 207, fol. 124 en 124v, 22 mei 1692, fol. 168 en 168v, 26 mei 1693.
113. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 179 fol. 31, 1 april 1693.
114. NHA ORA Uitgeest 209 fol. 17v, 19 mei 698.
115. NHA ORA Uitgeest 209 fol. 135, 11 mei 1701.
116. NHA ORA Uitgeest 209 fol. 168v, 15 mei 1703.
117. NHA ORA Uitgeest 244 (Obligatiën t.b.v. wezen) fol. 160, 5 juni 1703.
118. NHA ORA Utgeest 210 fol. 13, 1 mei 1708.
119. RAA NA Alkmaar 398 (notaris Aris van der Mieden) akte 73, 21 okt. 1707.
120. RAA NA Alkmaar 404 (notaris Aris van der Mieden) akte 14 12 april 1715.
121. NHA ONA Uitgeest 5035 (notaris Anthoy Braens) akte 1, 9 juni 1718.
122. NHA ORA Uitgeest 211, fol. 53v 16 mei 1719, fol. 54v 18 sept. 1719.
123. NHA ONA Uitgeest 5035 (notaris Anthony Braens) akte 103, 14 aug. 1722.
124. NHA ONA Uitgeest 5035 (notaris Anthony Braens) akte 135, 25 juni 1723.
125. NHA ONA Uitgeest 5035 (notaris Anthony Braens) akte 137, 28 juni 1723.
126. NHA ONA Uitgeest 5036 (notaris Anthony Braens) akte 78, 23 mei 1728.
127. NHA ORA Uitgeest 205 fol. 30, 16 juni 1678.
128. NHA ORA Uitgeest 205 fol. 70, 13 mei 1680.
129. NHA ORA Uitgeest 254 (Staatboek) fol. 86, 8 jan. 1686.
130. NHA ORA Uitgeest 205 fol. 140v, 11 juni 1686.
131. NHA ORA Uitgeest 206 fol. 128, 22 mei 1692.
132. NHA ORA Uitgeest 244 (Obligatiën t.b.v. wezen) fol. 137, 1 april 1698.
133. NHA Uitgeest 209, fol. 108v (en fol. 179v), 1 april 1704.
134. NHA ORA Uitgeest 210 fol. 42v, 16 mei 1709.
135. NHA ORA Uitgeest 205 fol. 53v, 22 mei 1679.
136. NHA ORA Uitgeest 209 fol. 29v, 14 mei 1698.
137. NHA ORA Uitgeest 254 (Staatboek) fol. 133v, 7 juni 1695.
138. NHA ORA Uitgeest 209 fol. 75, 24 sept. 1699.
139. NHA ORA Uitgeest 225 (Diverse schepenakten), 21 nov. 1718.
140. NHA ORA Uitgeest 244 (Obligatiën t.b.v. wezen), fol. 151v 15 juni 1700, fol. 185v 6 maart 1708, fol. 187v 9 april 1709, fol. 193 9 juni 1712.
141. NHA ONA Uitgeest 5035 (notaris Anthony Braens) akte 96, 2 mei 1722.
142. NHA ORA Uitgeest 211, fol. 147, fol. 147v, fol. 148, fol. 148v en fol. 149, 4 mei 1723.
143. NHA ORA Uitgeest 210 fol. 65v, 20 mei 1710.
144. NHA ORA Uitgeest 210, fol. 97 13 mei 1711, fol. 129 1 aug. 1711.
145. NHA ORA Uitgeest 257 (Boedelpapieren), 9 jan. 1716.
146. NHA ORA Uitgeest 225 (Diverse schepenakten), 11 aug. 1717.
147. NHA ONA Uitgeest 5036 (notaris Anthony Braens) akte 161, 14 sept. 1730.
148. NHA ORA Uitgeest 213 fol. 167, 25 mei 1747.
149. NHA ORA Uitgeest 212 fol. 299, 24 mei 1736.
150. NHA ONA Beverwijk 260 (notaris Jan Barrevelt) akte 35, 22 aug. 1716.
151. NHA ORA Uitgeest 213, fol. 138v en 139, 21 mei 1744.
152. NHA ORA Uitgeest 212, fol. 267 en fol. 280v, 24 mei 1735.
153. NHA ORA Uitgeest 212 fol. 287, 4 aug. 1735.
154. NHA ORA Uitgeest 212, fol. 304 en fol. 306v, 24 mei 1736.
155. NHA ORA Uitgeest 213 fol. 34, 19 mei 1740.
156. NHA ORA Uitgeest 213 fol. 102v, 21 mei 1743.
157. NHA ORA Uitgeest 213 fol. 231, 28 nov. 1752.
158. NHA ORA Uitgeest 213, fol. 269v en 270, 22 mei 1754.
159. NHA ORA Uitgeest 214 fol. 2, 22 mei 1755.
160. NHA ORA Uitgeest 214, fol. 84v 22 mei 1760, fol. 130v 20 mei 1762.
161. NHA ORA Uitgeest 214 fol. 192, 10 dec. 1765.
162. NHA ORA Uitgeest 215, fol. 80 28 april 1774, fol. 132 3 mei 1777.
163. NHA ORA Uitgeest 216 fol. 97, 24 okt. 1786, en folio 98.
164. NHA ORA Uitgeest 225 (Diverse schepenakten), 22 jan. 1719.
165. NHA ONA Uitgeest 5035 (notaris Anthony Braens) akte 143, 27 juli 1723.
166. NHA ORA Uitgeest 212, fol. 218, fol. 218v, fol. 219, fol. 219v en fol. 220, 17 mei 1733.
167. NHA ORA Uitgeest 213 fol. 221v, 17 mei 1752.
168. NHA ORA Uitgeest 222 (Hypotheken) fol. 62, 4 okt. 1768.
169. NHA ORA Uitgeest 213 fol. 164v, 25 mei 1747.
170. NHA ORA Uitgeest 213 fol. 277, 19 april 1754.
171. NHA ORA Uitgeest 214, fol. 2v 22 mei 1755, fol. 76 24 febr. 1759.
172. NHA ORA Uitgeest 214 fol. 76, 24 febr. 1759.
173. NHA ORA Uitgeest 214 fol. 178, 17 nov. 1764.
174. NHA ORA Uitgeest 214 fol. 197, 28 mei 1766.
175. NHA ORA Uitgeest 214 fol. 198v, 22 mei 1766.
176. NHA ORA Uitgeest 222 (Hypotheken) fol. 58, 30 jan. 1768.
177. NHA ORA Uitgeest 214 fol. 259, 1 nov. 1768.
178. NHA ORA Uitgeest 214 fol. 274, 21 nov. 1769.
179. NHA ORA Uitgeest 215 fol. 7, 15 april 1771.
180. NHA ORA Uitgeest 215 fol. 27, 9 april 1772.
181. NHA ORA Uitgeest 215 fol. 69v, 22 april 1773.
182. NHA ORA Uitgeest 215, fol. 268 en fol. 268v, 8 dec. 1778.
183. NHA ORA Uitgeest 216 fol. 82, 20 april 1786.
184. NHA ORA Uitgeest 216, fol. 171 t.e.m. 190, 27 febr. 1789.
185. NHA ORA Uitgeest 216 fol. 68, 23 dec. 1785.
186. NHA ORA Uitgeest 216 fol. 16, 25 juli 1784.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #