Naar beginpagina

Genealogie HARTLAND, van Koedijk
(12 generaties)


>index

   I. Arijs CORNELISZ, woonde vóór de troebelen in Huiswaard,
tr. N.N.
   II. (van I) Matheeus ARISZ, schepen (1580-1587) 7 van Koedijk, op 25 maart 1585 te Koedijk vermeld als schepen, nu secretaris 8, wordt op 17 juli 1581 als Matheus Arisz poorter van Alkmaar, tr. 1° Trijn PIETERSDR,
tr. 2° Trijn HUIJBERTS.

   IIIa. (van II) Claes TEEUSZ, tr. Gryete PIETERSDR, die hertr. met Claes LOURISZ, droogscheerder.
   IIIb. (van II) Willem THEEUSZ, vermeld als Willem Theeus Arysz soon bij de benoeming op 13 december 1589 van Hendryck Gerrytsz als voogd over hem 17, overl. tussen 15 febr. 1603 en 26 april 1603, tr. Anna PIETERSDR, overl. verm. vóór 11 april 1619, dr van Pieter DIRCK IJFFSZ.
   IV. (van IIIb) Theeus WILLEMSZ, schepen (1623-1649) 7 van Koedijk, tr. Jannetje Willemsdr (SCHOTSMAN), dr van Willem Jansz SCHOTSMAN en Marijtgen JANSDR.
   Va. (van IV) Willem Theeusz HARTLAND, tr. Koedijk 17 april 1660 Lijsbeth GERRITSDR, wed. van Pieter Jansen BURCH.    Vb. (van IV) Pieter Teeuwisz HARTLAND, schepen (1661-1677) en weesmeester (1678-1679) 7 van Koedijk, pachter van vroonland, perceel 61 in 1676 en perceel 69 in 1679 en 1686, tr. Maartje Cornelisdr APPETIJT, dr van Cornelis Cornelisz APPETIJT en Trijn REIJERS.    Vc. (van IV) Hendrick Theeuwis HARTLAND, timmerman, schepen (1663-1681) 7 van Koedijk, overl. tussen 10 april 1681 en 25 febr. 1682, tr. Koedijk 5 febr. 1661 Jannetje Jans (LANTHEER), dr van Jan Gerrijtsz LANTHEER en Thonisgen PIETERSDR.
   VI. (van Vc) Jan Hendriksz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 1 maart 1673, schepen (1700-1734) en weesmeester (1738-1739) 7 ald., impost op begr. ald. 24 jan. 1741 (impost 3 gld), tr. Koedijk 16 okt. 1695 Maartje Ariens STAMMIS, ged. (nederd. geref.) ald. 3 nov. 1675, impost op begr. ald. 19 maart 1721 (pro deo), dr van Adriaen Reijersz STAMMIS en Bregje JANS.
   VIIa. (van VI) Arien Jansz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 6 juli 1698, weesmeester (1747-1748) ald., overl. vóór 16 mei 1757  60, ondertr. (impost) 1° Koedijk 19 jan. 1726 (impost ƒ 6), tr. ald. 3 febr. 1726 Engeltje Bouwens CLERCQ, ged. (nederd. geref.) ald. 5 jan. 1698, impost op begr. Koedijk 18 juni 1727 (impost ƒ 3), dr van Bouwen Hendriksz CLERCQ en Anne NANNINGHS, bij huwelijk jongedochter van Langedijk,
ondertr. (impost) 2° Koedijk 16 okt. 1728 (impost 3 gld elk), tr. ald. 31 okt. 1728 Neeltje Gerrits KLEIJENBURGH, ged. (nederd. geref.) ald. 10 febr. 1704, impost op begr. Koedijk 30 maart 1778 (impost ƒ 6), dr van Gerrit Poulusz KLEIJENBURCH, schepen (1694-1695) 7 ald., en Grietje GERRITS, bij huwelijk jongedochter uit de Schermeer.

   VIIb. (van VI) Hendrik Jansz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 1 jan. 1708, impost op begr. ald. 20 aug. 1770 (pro deo), ondertr. (impost) Koedijk 9 dec. 1746 (impost ƒ 3 voor hem), tr. ald. 25 dec. 1746 Marijtje Dirks VOS, bij huwelijk jongedochter te St. Pancras, impost op begr. Koedijk 17 mei 1766 (impost ƒ 3), dr van Dirk Rensz (VOS), op de lidmatenlijst van St. Pancras in 1752 vermeld als „Dirk Rensz anders Vosje genoemd”.
   VIIc. (van VI) Pieter Jansz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 1 sept. 1709, impost op begr. ald. 25 maart 1782 (impost ƒ 3), tr. Koedijk 15 aug. 1734 Guurtje ARIENS, ged. (nederd. geref.) ald. 27 febr. 1701, impost op begr. ald. 15 sept. 1770 (impost ƒ 3), dr van Arian RAYERS en Treijn CORNELIS, wed. van Mourus CLAASZ.
   VIIIa. (van VIIa) Pieter Ariensz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 21 okt. 1731, landbouwer, schepen (1779-1781) 7 ald., volgens het Registre civique van 1812 geboren op 29 oktober 1729, 'cultivateur', overl. Koedijk 16 april 1817, ondertr. (impost) Koedijk 20 dec. 1760 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 4 jan. 1761 Trijntje Jans WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 28 okt. 1731, impost op begr. Koedijk 2 mei 1796 (impost ƒ 3), dr van Jan Claesz WILLIGRIJP, diaken te Westgraftdijk (als zodanig vermeld in 1733 en 1740), en Neeltje Ariens FAES.
   VIIIb. (van VIIa) Jan Ariensz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 3 jan. 1734, ondertr. (impost) Koedijk 19 dec. 1767 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 3 jan. 1768 Maartje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) ald. 7 april 1748, doet belijdenis (nederd. geref.) Koedijk 10 maart 1768, overl. ald. 17 maart 1810, dr van Pieter Jansz RUS, alias Pieter Rus de Jonge, landbouwer, in 1743 lidmaat van de Nederduits Gereformeerde gemeente in Koedijk, en Aafje Jans IJFFS, bij huwelijk jongedochter van 't Noordend van Koedijk onder Oudkarspel.
   VIIIc. (van VIIa) Gerrit Ariensz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 19 sept. 1736, boer, impost op begr. ald. 16 okt. 1781 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Koedijk 21 jan. 1769 (impost samen ƒ 12), tr. ald. 5 febr. 1769 Dieuwertje Dirks BORSENIUS, ged. (nederd. geref.) ald. 3 juli 1746, overl. Koedijk 5 dec. 1819, dr van Dirk Dirksz BORSENIUS, meester chirurgijn ald., en Trijntje Bastiaans SCHAGEN, die hertr. met Jan Barendsz BEEKHUIJS, bij huwelijk jongeman te Oudkarspel.
   VIIId. (van VIIa) Trijntje Ariens HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 21 april 1743, overl. ald. 6 mei 1790, impost op begr. ald. 29 mei 1790 (impost ƒ 6),
ondertr. (impost) Koedijk 11 jan. 1782 (impost samen ƒ 12), tr. ald. 3 febr. 1782 Jan Pietersz RUS, ged. (nederd. geref.) ald. 22 sept. 1743, doet belijdenis (nederd. geref.) Koedijk 7 maart 1771, landbouwer, impost op begr. ald. 9 jan. 1793 (impost ƒ 6), zn van Pieter Jansz RUS, alias Pieter Rus de Jonge, landbouwer, in 1743 lidmaat van de Nederduits Gereformeerde gemeente in Koedijk, en Aafje Jans IJFFS, bij huwelijk jongedochter van 't Noordend van Koedijk onder Oudkarspel, wedn. van Trijntje Joosten VERWER.

   VIIIe. (van VIIb) Jan Hendriksz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 16 dec. 1759,
ondertr. (impost) 1° Koedijk 13 febr. 1785 (pro deo voor hem), ondertr. (impost) Schagen 19 maart 1758 (pro deo voor haar) Aagtje Tijs BONTES, bij impost voor trouwen in Koedijk 'te Schagen',
tr. 2° Geertruij Poulus HAVER.

   VIIIf. (van VIIb) Trijntje Hendriks HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 31 jan. 1762, doet belijdenis (nederd. geref.) Oterleek 4 mei 1788, op 20 september 1791 met attestie uit Oterleek vertrokken naar Schermerhorn (volgens het lidmatenregister van Oterleek voor Noord-Schermer en Stompetoren), overl. Schermerhorn, lijkaangifte ald. 11 sept. 1810 (1 kind nalatend),
ondertr. (impost) Schermerhorn 25 juni 1791 (impost ƒ 3 voor hem, zij pro deo), tr. ald. 10 juli 1791 Jan de BAKKER, alias Jan Jansz Bakker, ged. (nederd. geref.) ald. 4 juli 1762 (moeder: Maretje Jacobs van Dort), spinner, metselaar, overl. Schermerhorn (op het Westend) 23 maart 1815, zn van Jan de BAKKER, alias Jan Jansz Bakker, spinner, en Maartje Jacobs BAK/VAN DORT.

   VIIIg. (van VIIb) Dirk Hendriksz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 23 dec. 1764, impost op begr. Castricum 29 april 1787, heeft niet-huwelijkse relatie met Trijntje Pieters SCHOUTEN.
   VIIIh. (van VIIc) Trijntje Pieters HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 2 okt. 1735,
tr. Koedijk 9 mei 1762 Cornelis Pietersz KUNST, molenaar, impost op begr. ald. 28 maart 1776 (impost ƒ 3).

   VIIIi. (van VIIc) Maartje Pieters HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 21 mei 1741, overl. ald., impost op begr. ald. 14 febr. 1800 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Koedijk 27 juli 1771 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 11 aug. 1771 Jan Ariensz MEEG, ged. (nederd. geref.) ald. 1 mei 1718, boer, impost op begr. Koedijk 24 april 1793 (impost ƒ 3), zn van Arien Jansz MEEG, schepen (1745-1753) 7, weesmeester (1741-1763) 7 ald., pacht vroonland in 1720 en 1721, en Anna Hendriks BUTTER, wedn. van Maartje Klaas APPETIJD.

   VIIIj. (van VIIc) Bregtje Pieters HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 13 sept. 1744,
tr. 1° Koedijk 24 juli 1774 Dirk Sijmonsz KRAP, ged. (nederd. geref.) ald. 11 juli 1734, impost op begr. ald. 25 april 1776 (impost ƒ 3), zn van Sijmen DIRKSZ en IJtje JANSSEN,
ondertr. (impost) 2° Zuid-Scharwoude 15 febr. 1777 (impost ƒ 3 voor hem, weduwnaar van hier, zij weduwe van Koedijk), tr. ald. 2 maart 1777 Cornelis Pietersz JONGEJAN, overl. vóór 1784, wedn. van Hillegond Dirksdr GLASEKAS,
ondertr. (eerste proclamatie en impost) 3° Heerhugowaard 12 dec. 1784 (hij van Zuid-Scharwoude, zij pro deo), ondertr. (impost) Zuid-Scharwoude 18 okt. 1784 (hij jongeman van hier, pro deo, zij weduwe uit de Heerhugowaard), tr. ald. 2 jan. 1785 Jan Cornelisz STAMMES.

   IXa. (van VIIIa) Maartje Pieters HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 22 juli 1761, impost op begr. ald. 14 dec. 1800,
ondertr. (impost) Akersloot 27 nov. 1790 Dirk Jansz STADEGAART, ged. (nederd. geref.) ald. 11 mei 1760 (doopgetuige Jannetje Graftdijk), overl. ald. 12 nov. 1831, zn van Jan STADEGAART en Trijntje DUIJTSEBOER.

   IXb. (van VIIIa) Jan Pietersz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 26 jan. 1766, boer en bouwman, landbouwer, volgens het Registre civique van 1812 geboren op 20 januari 1764, 'cultivateur', overl. Koedijk 9 april 1841,
tr. Grietje KEK, ged. (nederd. geref.) Kolhorn 13 maart 1791, overl. Koedijk 26 okt. 1835, dr van Barend KEK en Neeltje Cornelis POOL.

   IXc. (van VIIIa) Antje HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 17 juni 1770, woonde vóór haar huwelijk o.a. in Brechtdorp (Schoorl), deed op 12 mei 1790 in Schoorl belijdenis en kreeg op 24 augustus 1795 attestatie naar Akersloot, overl. Akersloot 16 juni 1816,
ondertr./tr. Akersloot 31 mei/14 juni 1795 Pieter BAKKER, geb. 2 aug. 1769  99, timmerman, overl. ald. 28 maart 1836, zn van Claas Arisz BAKKER, klokkenluider, dorpsbode van Noord-Scharwoude, en Anna Hendriks van WEEL.
   IXd. (van VIIIa) Arien Pietersz HARTLAND, geb. 8 okt. 1771 (volgens het Registre civique van 1812, 'cultivateur'), ged. (nederd. geref.) Koedijk 13 okt. 1771, overl. ald. 29 jan. 1846, ondertr. (impost) Koedijk 21 april 1798 (impost ƒ 3 voor hem, zij onder de banne van Oudkarspel), ondertr. (impost) Zijpe 22 april 1798 (impost ƒ 3 voor haar, hij van Koedijk) Dieuwertje Jans KEIJSER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 6 nov. 1774, overl. ald. 25 nov. 1843, dr van Jan Cornelisz KEIJZER, in 1784 en 1789 vermeld als voorzanger in Koedijk van de mennonistische gemeente in Langedijk en omgeving, en Aaltje Harks HOUDEWIND.
   IXe. (van VIIIa) Klaas Pietersz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 23 okt. 1774, landbouwer, overl. ald. 14 nov. 1829, ondertr. Koedijk 17 dec. 1808, tr. ald. Marijtje Barendsdr KEK, ged. (nederd. geref.) Kolhorn 2 okt. 1785, landbouwster (bij overlijden), overl. Koedijk 19 nov. 1837, dr van Barend KEK en Neeltje Cornelis POOL, die hertr. met Cornelis VISSER, landbouwer.
   IXf. (van VIIIb) Neeltje Jans HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 24 nov. 1771, overl. ald. 6 okt. 1820,
ondertr. (impost) Koedijk 25 april 1801 (impost samen ƒ 6) Jan Dirksz KLOOSTERBOER, ged. (nederd. geref.) ald. 13 maart 1768, bouwman, overl. ald. 4 maart 1840, zn van Dirk Jansz KLOOSTER en Neeltje Pieters BURGER.

   IXg. (van VIIIc) Arien Gerritsz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 3 jan. 1773, landbouwer, volgens het Registre civique van 1812 'cultivateur' geboren op 28 december 1773, overl. Bergen (N.-H.) 30 maart 1850, ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 20 jan. 1797 (impost samen ƒ 6) Klaartje Jansdr RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 5 febr. 1775, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 14 april 1797, overl. Bergen (N.-H.) 28 nov. 1842, dr van Jan Pietersz RUS, landbouwer, en Trijntje Joosten VERWER.
   IXh. (van VIIIc) Dirk Gerritsz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 11 sept. 1774, watermolenaar, dagloner, volgens het Registre civique van 1812 'ouvrier' geboren op 12 september 1774,
ondertr. Oudkarspel 11 febr. 1798, ondertr. (impost) Koedijk 10 febr. 1798 (pro deo) Klaasje Klaasdr BIES, ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 3 mei 1778, overl. Koedijk 8 dec. 1818, dr van Claes Louwersz BIES en Trijntje Jans BUTTER.

   IXi. (van VIIIc) Trijntje Gerritsdr HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 20 sept. 1778, overl. Bergen (N.-H.) 22 maart 1857 (aangever haar zoon Gerrit Volder, arbeider onder Zanegeest),
ondertr. Koedijk 23 mei 1807, ondertr. Oudkarspel 23 mei 1807 (betoog gegeven naar Koedijk), tr. Koedijk Cornelis Arisz VOLDER, ged. (nederd. geref.) ald. 22 febr. 1784, landbouwer, overl. ald. 20 nov. 1851, zn van Aris Jacobsz VOLDER, boer en bouwman, op het Noordeinde van Koedijk in de banne van Oudkarspel, en Jaapje Cornelisdr SLOOTEMAKER.

   IXj. (van VIIIe) Fredrica HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Hoorn 9 febr. 1790, spinster (bij huwelijk), overl. ald. 7 mei 1835,
tr. Hoorn 3 april 1814 Andries MUSELAAR, geb. 3 nov. 1790, ged. (nederd. geref.) ald. 3 dec. 1790 (in onecht geboren), wever, metselaarsknecht, hekelaar, overl. ald. 5 juni 1847, zn van Andries MUSELAAR, metselaar, en Johanna de VRIJER, die hertr. met Klaasje KROON.

   IXk. (van VIIIe) Neeltje HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Hoorn 28 dec. 1793/3 jan. 1794, overl. ald. 1 mei 1847 (wonende te Andijk),
tr. Hoorn 18 mei 1817 Johan Hendrik 'Hendrik' BEKKER, geb. ald. ca. 1793, visventer, arbeider, overl. ald. 10 sept. 1842, zn van Johan Christoph BEKKER en Sophia Leonora ENGELKE.

   Xa. (van IXb) Trijntje HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 28 april/15 mei 1814, overl. Warmenhuizen 10 nov. 1840,
tr. Koedijk 17 mei 1840 Pieter de NIJS, geb. Warmenhuizen 28 aug. 1815, schipper, zn van Manus de NIJS, schoenmaker, en Aagje BLANKENDAAL, die hertr. met Anna Elisabeth ROBBERS.

   Xb. (van IXb) Neeltje HARTLAND, geb. Koedijk 15 jan. 1816, bij huwelijk dienstbode, overl. Zijpe 6 dec. 1846,
tr. Lourens BAS, geb./ged. (nederd. geref.) Zijpe 17/25 sept. 1808, bij eerste huwelijk arbeider, bij tweede huwelijk schuitenjager, overl. ald. 11 aug. 1856, zn van Jan Pietersz BAS en Gerritje Jorisdr SCHOTVANGER, die hertr. met Elisabeth HARTLAND, dienstmeid (bij huwelijk).

   Xc. (van IXb) Dirk HARTLAND, geb. Koedijk 22 febr. 1818, landbouwer, akkerbouwer, overl. ald. 28 dec. 1891,
tr. 1° Koedijk 2 mei 1841 Maartje de BOER, geb. ald. 13 sept. 1816, overl. ald. 30 juni 1853, dr van Jan de BOER, landbouwer, landman, en Grietje ZWETSMAN,
tr. 2° Koedijk 24 dec. 1854 Neeltje SCHIPPER, geb. Schermeer, gem. Alkmaar (aan de Westdijk) 7 dec. 1825, overl. Koedijk 9 okt. 1862 (in het kraambed), dr van Jan Dirksz SCHIPPER, boer en bouwman, en Grietje Ariesdr MOLENAAR, wed. van Klaas AKKERMAN,
tr. 3° Koedijk 21 juni 1863 Dieuwertje KOSSEN, geb. Noord-Scharwoude 9 maart 1829, overl. Koedijk 14 febr. 1898, dr van Arien KOSSEN, klokkesteller, dagloner, en Trijntje HOOGELAND.

   Xd. (van IXb) Antje HARTLAND, geb. Koedijk 30 sept. 1824, overl. Alkmaar 1 juni 1861,
tr. Alkmaar 2 april 1848 Arie SCHIPPER, geb. ald. 9 okt. 1817, boerenknecht (bij huwelijk), landbouwer, landman, tuinman, warmoezier, overl. ald. 3 febr. 1887, zn van Jan Dirksz SCHIPPER, boer en bouwman, en Grietje Ariesdr MOLENAAR.

   Xe. (van IXb) Pieter HARTLAND, geb. Koedijk 3 juli 1829, stalhoudersknecht, bloemist, tuinder, overl. Alkmaar 11 nov. 1867,
tr. 1° Oterleek 2 mei 1858 Antje BAKKER, geb. Groot-Schermer, gem. Zuid- en Noordschermer 18 sept. 1833, overl. Alkmaar 16 aug. 1864, dr van Sijmen BAKKER en Grietje de WIT,
tr. 2° Alkmaar 4 dec. 1864 Guurtje BRUIJN, geb. St. Pancras 12 aug. 1819, dr van Dirk BRUIJN, landbouwer, en Neeltje SCHOORL, wed. van Dirk PURMER, en die hertr. met Gerrit VEEN.

   Xf. (van IXd) Aaltje HARTLAND, geb. Koedijk 30 jan. 1803, ged. (nederd. geref.) ald. 6 febr. 1803 (doopgetuige Neeltje Pieterdr Hartland), overl. ald. 18 nov. 1868,
tr. Koedijk 22 febr. 1829 Hendrik SCHOONHOVEN, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 25 febr. 1798, boerenknecht, dagloner, landman, landbouwer, overl. Koedijk 25 juli 1864, zn van Johannes SCHOONHOVEN en Grietje van VASEN, wedn. van Grietje KLAVERBLAD.

   Xg. (van IXe) Pieter HARTLAND, geb. Koedijk 9 jan. 1811, ged. (nederd. geref.) ald. 13 jan. 1811 (doopgetuige Diewertje Keizer), landbouwer, overl. Alkmaar 25 okt. 1891, tr. Koedijk 2 febr. 1834 Antje BAKKER, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 1/3 sept. 1809, overl. Alkmaar 26 nov. 1888, dr van Cornelis Simonsz BAKKER en Antje Jacobs NIEROP.
   Xh. (van IXe) Maartje HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 19/29 nov. 1812, dienstmeid (bij huwelijk),
tr. Zuid- en Noordschermer 5 okt. 1834 Jan MO(O)LENAAR, geb. Zuid-Schermer, gem. Zuid- en Noordschermer 12 mei 1812, stierenhouder, dagloner, overl. Zuid- en Noordschermer 1 april 1861, zn van Jacob MOLENAAR, bulloper, en Gouwtje Jansdr LEIJEN.

   Xi. (van IXe) Neeltje HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 13 nov. 1814, overl. Schermerhorn 24 aug. 1858,
tr. Schermerhorn 26 april 1840 Abraham MOLENAAR, geb. Heerhugowaard 18 jan. 1818, arbeider, landman, kastelein, tapper, overl. Schermerhorn 18 nov. 1887, zn van Louris MOLENAAR, koehouder, arbeider, en Bregje van der SLUIJS, die hertr. met Grietje BURGES, tapster.

   Xj. (van IXe) Elisabeth HARTLAND, geb. Koedijk 19 okt. 1819, dienstmeid (bij huwelijk), overl. Zijpe (aan de Jacob Klaassensluis) 20 aug. 1870,
tr. 1° Zijpe 23 okt. 1847 Lourens BAS, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 17/25 sept. 1808, bij eerste huwelijk arbeider, bij tweede huwelijk schuitenjager, overl. ald. 11 aug. 1856, zn van Jan Pietersz BAS en Gerritje Jorisdr SCHOTVANGER, wedn. van Neeltje HARTLAND, bij huwelijk dienstbode,
tr. 2° Zijpe 3 juli 1858 Klaas JONKER, geb. Zuid- en Noordschermer 14 nov. 1829, landman, overl. Zijpe 6 jan. 1885, zn van Jan JONKER, koopman, en Maartje NOOL, die hertr. met Dieuwertje SCHUIJT, en Wilhelmina Dorothea HAGEN.

   Xk. (van IXe) Grietje HARTLAND, geb. Koedijk 17 juli 1823, winkelierster (na het overlijden van haar tweede man) te Schoorl (Buitenduin), overl. ald. 18 maart 1887,
tr. 1° Schoorl 28 april 1850 Cornelis SEVENHUIJSEN, geb. Groet 18 okt. 1824, landbouwer, landman, inlands kramer, tapper, met zijn vrouw Grietje Hartland en hun kinderen Antje, Marijtje, Klaas en Trijntje op 30 april 1859 in Schoorl ingeschreven uit Zijpe, overl. Bregtdorp 15 okt. 1862, zn van Willem SEVENHUIJSEN, dagloner, werkman, boer, en Antje BLANKMAN,
tr. 2° Schoorl 16 sept. 1866 Cornelis VISSER, geb. ald. 15 febr. 1822, arbeider, overl. ald. 20 april 1873, zn van Cornelis VISSER en Grietje KONING.

   Xl. (van IXe) Cornelis HARTLAND, geb. Koedijk 29 dec. 1826, landbouwer, overl. Broek op Langedijk 7 febr. 1864,
tr. Koedijk 5 mei 1850 Grietje PRINS, geb. Graft 1 nov. 1829, winkelierster, dr van Maarten PRINS en Neeltje BLAAUW.

   Xm. (van IXg) Jan HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 16/23 aug. 1801, boerenknecht, landman, boer in Egmond-Binnen in 1835 en 1836, landman in Wognum en Hensbroek, overl. Hensbroek 15 okt. 1846,
tr. Bergen (N.-H.) 11 jan. 1833 Jan(ne)tje BRUIN, geb. Veenhuizen 11 jan. 1808, dienstbaar in boerenbedrijf (bij huwelijk), dr van Jan Cornelisz BRUIN en Ariaantje SCHROOR, boerin.

   Xn. (van IXg) Gerrit HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 21/27 nov. 1803, boer, landbouwer, landman, overl. ald. 24 aug. 1849, tr. Bergen (N.-H.) 28 jan. 1838 Reinoutje KOSTER, geb. Heerhugowaard 13 juni 1815, dienstmeid (bij huwelijk), overl. Koedijk 26 aug. 1849, dr van Maarten KOSTER, dagloner, en Antje de VRIES, winkelierster in Alkmaar in 1838.    Xo. (van IXg) Trijntje HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 23 sept./7 okt. 1810, overl. Groet, gem. Schoorl 26 jan. 1882, tr. Bergen (N.-H.) 1 juli 1832 Sijmon DALENBERG, geb./ged. (nederd. geref.) Groet 27 aug./17 sept. 1809, landman, boer, arbeider, veehouder te Groet, gem. Schoorl, overl. ald. 3 sept. 1889, zn van Cornelis Cornelisz DALENBERG, maire van Groet in 1811, landman, en Antje Jansdr HOOGVORST.
   Xp. (van IXg) Dieuwertje HARTLAND, geb. Koedijk 4 nov. 1815, overl. Bergen (N.-H.) (op het Woud) 11 maart 1852, tr. Bergen (N.-H.) 25 mei 1843 Antonie PEIJS, geb. Uitgeest 24 sept. 1818, landman, zn van Klaas PEIJS, werkman, boer, en Maartje BONKENBURG, die hertr. met Guurtje BOURGONJE.
   Xq. (van IXh) Gerrit HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 11/17 maart 1799, dagloner, werkman, stierenleider, visser, overl. ald. 2 jan. 1872, tr. Koedijk 11 mei 1823 Neeltje BAKKER, geb. Wormerveer 15 juli 1797 (uit het geboorteregister van de Doopsgezinde Gemeente), overl. Koedijk 20 febr. 1864, dr van Jan Simonsz BAKKER en Siltje Jacobs TAMME.
   Xr. (van IXh) Trijntje Dirks HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 16/19 juli 1801, boerin, overl. ald. 25 dec. 1877, tr. Koedijk 23 juli 1826 Jacob Cornelisz VOLKERS, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 21/23 maart 1800, landman, landbouwer, overl. ald. 23 febr. 1847, zn van Cornelis Jacobsz VOLKERS 132, landbouwer, en Antje Pieters MULDER.
   Xs. (van IXh) Klaas HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 6/22 jan. 1804, dagloner, landman, arbeider,
tr. 1° Koedijk 27 mei 1827 Trijntje KOEDIJKER, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 4/7 okt. 1804, overl. ald. 22 mei 1828, dr van Klaas Dirksz KOEDIJKER en Aafje Jacobs NIEROP,
tr. 2° Koedijk 22 febr. 1829 Neeltje POVER, geb./ged. (nederd. geref.) Noord-Scharwoude/Zuid-Scharwoude 15/17 jan. 1796, dr van Jan Jansz POVER en Trijntje Louwrensdr KOOIJ,
tr. 3° Zuid-Scharwoude 15 april 1838 Antje BLOKKER, geb. Akersloot 30 april 1802, ged. (nederd. geref.) ald. 2 mei 1802 (doopgetuige Grietje Bouwens), dr van Cornelis BLOKKER en Bregje BOUWENS, wed. van Cornelis BAK.

   Xt. (van IXh) Dieuwertje HARTLAND, geb. Koedijk 14 april 1806, ged. (nederd. geref.) ald. 20 april 1806 (doopgetuige Antje Beekhuis), overl. ald. 26 febr. 1844,
tr. Koedijk 25 maart 1838 Pieter BLAAUW, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 13 juli 1800/7 aug. 1808, venter, overl. ald. 17 jan. 1847, zn van Louwrens Cornelisz BLAAUW en Grietje BOMMER.

   Xu. (van IXh) Cornelis HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 11/28 febr. 1808, arbeider, overl. Hensbroek vóór 8 nov. 1846,
tr. Hensbroek 21 febr. 1839 Neeltje RUITER, geb. Obdam 31 juli 1812, overl. Hensbroek 8 okt. 1871, dr van Jan RUITER, landman, en Trijntje BAKKER, die hertr. met Klaas KEPPEL.

   Xv. (van IXh) Aagje HARTLAND, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 13/14 juli 1811, overl. ald. 15 sept. 1877, tr. Koedijk 15 sept. 1839 Simon BLAAUW, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 3/23 dec. 1810, dagloner, venter, zandschipper, koopman, groenboer, zn van Louwrens Cornelisz BLAAUW en Grietje BOMMER.    XIa. (van Xc) Grietje HARTLAND, geb. Koedijk 23 dec. 1841, overl. ald. 29 maart 1908, tr. Koedijk 13 mei 1866 Cornelis KOS, geb. ald. 1 dec. 1844, dagloner, arbeider, landbouwer, overl. ald. 18 maart 1909, zn van Klaas KOS, landbouwer, landman, en Maartje POOL.
   XIb. (van Xc) Jan HARTLAND, geb. Koedijk 2 mei 1843, landbouwer, overl. Alkmaar 3 febr. 1922, tr. 1° Koedijk 19 juni 1870 Pietertje PLOEGER, geb. Alkmaar 8 febr. 1843 (erkend op 17 maart 1850), overl. Koedijk 30 nov. 1907, gewettigde dr van Krijn PLOEGER, landman, landbouwer, en Aagje SCHIPPER,
tr. 2° Haarlem 10 febr. 1909 Neeltje SCHAAK, geb. Starnmeer, gem. Graft 9 mei 1846, overl. Haarlem 17 mei 1922, dr van Dirk SCHAAK, landman, en Neeltje WORTEL, laatst wed. van Jan Frederik GROENEVELD, eerder gescheiden echtgenote van Hendrik SUNDAG.

   XIc. (van Xc) Pieter HARTLAND, geb. Koedijk 3 nov. 1846, landbouwer, akkerbouwer, overl. Schagen 19 sept. 1915,
tr. Koedijk 23 april 1871 Hille HOOGVORST, geb. Ursem 20 aug. 1848, overl. Schagen 13 mei 1936, dr van Arie HOOGVORST, winkelier, arbeider, en Trijntje HILLE.

   XId. (van Xc) Dirk HARTLAND, geb. Koedijk 11 dec. 1856, arbeider, landbouwer, overl. ald. 20 maart 1924, tr. Koedijk 16 febr. 1884 Trijntje BLAAUW, geb. ald. 9 sept. 1862, overl./begr. Oudkarspel/Koedijk 18/22 dec. 1955, dr van Louwrens BLAAUW, dagloner, arbeider, en Aafje van DIE.
   XIe. (van Xc) Trijntje HARTLAND, geb. Koedijk 19 maart 1864, overl. St. Maarten 21 jan. 1905,
tr. Koedijk 29 jan. 1888 Pieter BOOD, geb. St. Maarten 15 april 1863, arbeider, landbouwer, overl. Alkmaar 28 maart 1957, zn van Willem BOOD, arbeider, en Aagje HOOGLAND, die hertr. met Elisabeth PAAPE.

   XIf. (van Xc) Antje HARTLAND, geb. Koedijk 27 sept. 1866, overl. Alkmaar 2 juni 1935 (wonende te Zuid-Scharwoude),
tr. Koedijk 27 april 1889 Pieter MODDER, geb. Bergen (N.-H.) 27 maart 1863, arbeider, schipper, landbouwer, winkelier, tuinbouwer, op 25 april 1919 met zijn vrouw Antje Hartland en zoon Cornelis te Koedijk uitgeschreven naar Schagen, overl. Zuid-Scharwoude 9 mei 1933, zn van Cornelis MODDER, wegwerker, en Neeltje PLOEGER.

   XIg. (van Xc) Arie HARTLAND, geb. Koedijk 11 aug. 1869, landbouwer, veldarbeider, overl. ald. 29 april 1912, tr. Koedijk 28 febr. 1892 Maartje ELLEN, geb. Wieringerwaard 21 sept. 1868, overl. Koedijk 28 febr. 1940, dr van Pieter ELLEN en Maartje GOVERS, die hertr. met Reijer RIJGERS.    XIh. (van Xe) Grietje HARTLAND, geb. Alkmaar 24 dec. 1859, overl. ald. 10 okt. 1886, tr. Alkmaar 8 april 1883 Frederik van der KAMP, geb. ald. 14 juni 1858, kantoorbediende, op 22 oktober 1897 in Alkmaar uitgeschreven naar Den Haag met zijn 2 dochters Antje en Pieternella bij zijn eerste vrouw Grietje Hartland, 2 dochters bij zijn tweede vrouw Antje Hogeboom, en zijn derde vrouw Maartje Grin, zn van Pieter van der KAMP, touwslagersknecht, en Antje SPARREBOER, die hertr. met Aagje HOGEBOOM, en Maartje GRIN.
   XIi. (van Xg) Maria HARTLAND, geb. Koedijk 12 jan. 1840, op 23 april 1894 als Marijtje Hartland in Alkmaar ingeschreven uit Heerhugowaard met haar zoons Hendrik, Nicolaas en Cornelis de Heer, overl. Alkmaar 1 jan. 1908,
tr. Oudorp 1 nov. 1863 Klaas de HEER, geb. Jisp 9 juli 1839, landman, op 2 mei 1868 in Schoorl (Straat) met zijn vrouw Maria Hartland en hun kinderen Antje, Dirk, en Maria ingeschreven van Schermerhorn, op 1 mei 1872 met nog 3 kinderen, Trijntje, Pieter en Hermijntje, in Schoorl uitgeschreven naar Heerhugowaard, overl. Heerhugowaard 23 okt. 1882, zn van Dirk de HEER, landman, en Maria Frederica HAGMAN.

   XIj. (van Xl) Maarten HARTLAND, geb. Koedijk 5 juni 1853, akkerbouwer, landbouwer, overl. ald. 19 febr. 1882, tr. 144 Koedijk 25 nov. 1876 Elisabeth SCHENK, geb. Bergen (N.-H.) 25 okt. 1855, op 17 december 1894 te Bergen ambtshalve doorgehaald, als vertrokken naar Noord-Amerika ±2 à 3 jaar geleden [in feite in 1890], met haar kinderen Nicolaas Cornelis, Margaretha en Adriana Hartland, allen op 17 mei 1882 van Koedijk ingeschreven, en met Gerrit Zwakman, koopman, haar tweede man, en haar kinderen Catrina Cornelia en Martinus Johannes Zwakman bij hem, overl. 4 juli 1924, dr van Jan SCHENK en Ariaantje SPRUIT, die hertr. met Gerrit ZWAKMAN.
   XIk. (van Xl) Marijtje HARTLAND, geb. Koedijk 23 nov. 1855, overl. Wormerveer 12 sept. 1932,
tr. Koedijk 11 mei 1879 Cornelis HARTLAND, geb. ald. 3 juni 1853, timmerman, timmermansknecht, arbeider, koopman, kruidenier, overl. Wormerveer 26 febr. 1944, zn van Dirk HARTLAND, visser, arbeider, landbouwer, en Trijntje OOTJERS, dienstbode (bij huwelijk).

   XIl. (van Xl) Neeltje HARTLAND, geb. Koedijk 15 mei 1858, overl. ald. 22 dec. 1921, tr. Koedijk 20 juli 1884 Gerrit HARTLAND, geb. ald. 12 nov. 1855, dagloner, visser, arbeider, lijkdienaar ald., overl. Koedijk 7 jan. 1938, zn van Pieter HARTLAND, boerenarbeider, dagloner, visser, en Aagje HART.
   XIm. (van Xm) Pieter Rus HARTLAND  146, alias Pieter RUS HARTLAND, geb. Egmond-Binnen 17 sept. 1835, landbouwer, koetsier, sleper, op 12 april 1860 met zijn vrouw in Winkel ingeschreven uit Abbekerk, op 16 april 1871 met zijn gezin in Winkel uitgeschreven naar Buiksloot, overl. Rotterdam 11 febr. 1884,
tr. Abbekerk 5 mei 1859 Grietje BAKKER, geb. Oostwoud, gem. Midwoud 31 dec. 1839, naaister (bij huwelijk), overl. Rotterdam 10 jan. 1900, dr van Jan BAKKER en Marijtje BENNEWEER.

   XIn. (van Xn) Arie HARTLAND, geb. Koedijk 1 sept. 1842, landman, op 1 mei 1899 met zijn vrouw Trijntje Dirkmaat in Alkmaar ingeschreven uit Broek op Langedijk, op 23 februari 1932 is zijn weduwe Grietje Spaans met hun 2 kinderen in Alkmaar uitgeschreven naar Heemstede, overl./begr. Alkmaar/Koedijk 3/6 aug. 1928,
tr. 1° Koedijk 12 jan. 1868 Trijntje DIRKMAAT, geb. Broek op Langedijk 1 mei 1848, overl. Alkmaar 23 maart 1905, dr van Dirk Dirksz DIRKMAAT, landbouwer, en Neeltje PLOEGER,
tr. 2° Alkmaar 13 juni 1906 Grietje SPAANS, geb. Barsingerhorn 31 dec. 1876, overl. Zandvoort 12 febr. 1965, dr van Cornelis SPAANS, landman, en Grietje SPAANS.

   XIo. (van Xn) Pieter HARTLAND, geb. Koedijk 30 april 1845, landman, vertrekt op 16 maart 1881 van Warmenhuizen met zijn vrouw Elisabeth Bakker, stiefdochter Neeltje Modder en zoon Gerrit naar Heiloo, overl. Alkmaar 1 juni 1922, tr. 1° Zijpe 20 febr. 1872 (zij heeft als toeziende voogd Pieter Bakker, landman te Heiloo) Antje PONS, geb. St. Maarten 2 sept. 1850, overl. Schoorldam, gem. Schoorl 11 jan. 1875, dr van Dirk PONS, landman, en Neeltje SMIT,
tr. 2° Heiloo 3 juni 1877 Elisabeth BAKKER, geb. ald. 18 okt. 1851, overl. Alkmaar 4 april 1915, dr van Pieter BAKKER, landman, landbouwer, en Catharina PONS, wed. van Simon MODDER, landman.
   XIp. (van Xq) Klaasje HARTLAND, geb. Koedijk 2 aug. 1822, overl. ald. 3 dec. 1853, heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Jacob HART, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 8/13 nov. 1803, landbouwer, kroeghouder, overl. ald. 5 maart 1855, zn van Jan HART en Grietje Jacobs BOLDEWIJN, wedn. van Elisabeth Conradina BETTING, dienstmaagd (bij huwelijk).

   XIq. (van Xq) Jan HARTLAND, geb. Koedijk 4 nov. 1823, boerenknecht, dagloner, arbeider, akkerbouwer, landbouwer (bij overlijden), overl. ald. 8 aug. 1890, tr. 1° Koedijk 20 mei 1849 Antje VOLKERS, geb. ald. 20 sept. 1826, overl. ald. 4 juli 1852, dr van Jacob Cornelisz VOLKERS, landman, landbouwer, en Trijntje Dirks HARTLAND, boerin,
tr. 2° Koedijk 3 juli 1853 Bregtje OOTJERS, geb. Noord-Scharwoude 24 aug. 1824, overl. Koedijk 22 febr. 1864, dr van Cornelis OOTJERS, landbouwer, en Grietje MOLENAAR, wed. van Pieter KLAREN.
   XIr. (van Xq) Dirk HARTLAND, geb. Koedijk 29 sept. 1827, visser, arbeider, landbouwer, overl. Schoorl 24 juli 1897, tr. Koedijk 29 juni 1851 Trijntje OOTJERS, geb. Noord-Scharwoude 13 jan. 1823, dienstbode (bij huwelijk), overl. Koedijk 24 nov. 1895, dr van Cornelis OOTJERS, landbouwer, en Grietje MOLENAAR.
   XIs. (van Xq) Pieter HARTLAND, geb. Koedijk 12 sept. 1829, boerenarbeider, dagloner, visser, overl. ald. 5 sept. 1886,
tr. Koedijk 29 juni 1854 Aagje HART, geb. ald. 17 jan. 1832, overl. ald. 27 sept. 1883, dr van Jacob HART, landbouwer, kroeghouder, en Elisabeth Conradina BETTING, dienstmaagd (bij huwelijk).

   XIt. (van Xq) Siltje HARTLAND, geb. Koedijk 12 aug. 1839, overl. St. Pancras 5 nov. 1886,
tr. 1° Koedijk 23 okt. 1859 Arie SCHOONHOVEN, geb. ald. 27 sept. 1835, dagloner, arbeider, overl. ald. 20 dec. 1866, zn van Hendrik SCHOONHOVEN, boerenknecht, dagloner, landman, landbouwer, en Aaltje HARTLAND,
tr. 2° St. Pancras 19 dec. 1868 Jan BOBELDIJK, geb. Oudorp 20 april 1822, watermolenaar, overl. St. Pancras 11 sept. 1888, zn van Cornelis BOBELDIJK, watermolenaar, en Neeltje HARTENBERG, wedn. van Geertje KONING.

   XIu. (van Xq) Arie HARTLAND, geb. Koedijk 2 jan. 1842, visser, op 16 mei 1875 ingeschreven in Bergen uit Koedijk met zijn vrouw Aagje Kan en hun kinderen Trijntje, Neeltje en Jan, overl. Koedijk 4 dec. 1875,
tr. Koedijk 10 mei 1868 Aagje KAN, geb. Zaandam 3 april 1838, op 26 mei 1880 in Bergen, Zanegeest, uitgeschreven met haar 3 kinderen Trijntje, Neeltje en Jan Hartland, naar Akersloot (waar zij hertrouwt), overl. Alkmaar 26 juni 1919, dr van Jan KAN, olieslager, en Trijntje van ELSLAND, die hertr. met Jan VERHOEVE, arbeider.

   XIv. (van Xs) Dieuwertje HARTLAND, geb. Zuid-Scharwoude 11 maart 1839, overl. Broek op Langedijk 18 maart 1908,
tr. Broek op Langedijk 4 mei 1862 Jan GROEN, geb. ald. 2 febr. 1836, schipper, commissionair in groenten in 1866, arbeider in 1880, veilingbeambte, koopman, overl. ald. 6 juni 1909, zn van Dirk GROEN, schipper, en Aagtje VROEGOP, winkelierster.

   XIw. (van Xu) Jan HARTLAND, geb. Hensbroek 15 juli 1839, arbeider (bij huwelijk), landbouwer, overl. ald. 9 juli 1908,
tr. Hensbroek 23 april 1865 Geertruida KOOIJ, geb. ald. 15 maart 1841, dienstmaagd (bij huwelijk), overl. ald. 26 febr. 1918, dr van Cornelis KOOIJ, landbouwer, en Aaltje GOET.

   XIx. (van Xu) Dirk HARTLAND, geb. Hensbroek 19 febr. 1844, arbeider, landbouwer, overl. ald. 17 mei 1913,
tr. Hensbroek 25 april 1869 Trijntje BLOKKER, geb. Wognum 21 febr. 1842, dienstmaagd (bij huwelijk), overl. Hensbroek 23 jan. 1923, dr van Cornelis BLOKKER, arbeider, en Klaartje de VRIES.

   XIIa. (van XIc) Dirk HARTLAND, geb. Koedijk 8 febr. 1873, broodbakker, overl. ca. 8 febr. 1954 (overlijdensadvertentie),
tr. Zijpe 19 juni 1897 Maartje SCHUIJT, geb. ald. 7 juli 1873, overl. Utrecht 21 maart 1929, dr van Klaas SCHUIJT en Trijntje BREGMAN.

   XIIb. (van XId) Louwrens HARTLAND, geb. Koedijk 29 jan. 1892, landbouwer, tuinbouwer, overl. Alkmaar 5 febr. 1976,
tr. St. Maarten 28 juni 1917 Neeltje KRIJGSMAN, geb. Petten 17 sept. 1895, overl. Alkmaar 15 jan. 1978, dr van Jan KRIJGSMAN, broodbakker, caféhouder, en Guurtje KOOPMAN.

   XIIc. (van XIj) Nicolaas Cornelis HARTLAND, geb. Koedijk 28 okt. 1877, farmer, overl. Sandstone, Pine County, Minnesota (USA) 11 april 1954, begr. Hinckley, Pine County, Minnesota (USA) (Evergreen Memorial) 15 april 1954,
tr. 1° Anne HANSEN,
tr. 2° Eva Marie JONES, geb. (Unknown town), Aitkin County, Minnesota (USA), teacher, overl. Kenyon, Goodhue County, Minnesota (USA) 6 juli 2001,
tr. 3° 26 dec. 1921 Ida Ann MORAN, geb. Iowa 19 dec. 1882, overl. Sandstone, Pine County, Minnesota (USA) 27 dec. 1969.

   XIId. (van XIj) Margaretha HARTLAND, geb. Koedijk 17 mei 1879, overl. Fresno, Fresno County, California (USA) 18 sept. 1970,
tr. Herman de BOER, geb. Bovenknijpe, gem. Schoterland 16 mei 1872, farmer, tool sharpener, overl. Fresno, Fresno County, California (USA) 1931, zn van Jan Ymes de BOER en Grietje Siebes SCHOPPEN.

   XIIe. (van XIj) Adriana HARTLAND, geb. Koedijk 13 april 1881, overl. waarsch. Oak View, Ventura County, California (USA) 14 maart 1943, begr. als ADRA E. FEYMA, Ivy Lawn Memorial Park, Ventura County, Californa (USA),
tr. Jacob FEYMA  153, geb. Berlikum, gem. Menaldumadeel 11 april 1880 (aangegeven met „Jouke” als voornaam), overl. waarsch. Oak View, Ventura County, California (USA) 8 okt. 1942, begr. als JACOB K. FEYMA, Ivy Lawn Memorial Park, Ventura County, California (USA), zn van Klaas Gerbensz FEYMA en Froukje Joukes van SCHEPEN.

   XIIf. (van XIm) Pieter RUS HARTLAND, eerst genoemd Pieter Rus HARTLAND (met „Rus” als tweede voornaam), geb. Winkel 31 okt. 1868, bootwerker, sleper, los werkman, overl. Rotterdam 4 dec. 1938, tr. 1° Rotterdam 8 aug. 1894 Maria Geertrudis BENNIK, geb. Vreeswijk 22 april 1873, overl. Rotterdam 4 mei 1913, dr van Hendrik BENNIK en Maria Johanna HIRT,
tr. 2° Rotterdam 17 nov. 1920 Antonia Petronella Maria KAMP, geb. ald. 14 febr. 1865, overl. ald. 9 nov. 1947, dr van Johannes KAMP en Adriana Hendrika HOLTERMAN, wed. van Jacob HILLE.

   XIIg. (van XIm) Cornelis RUS HARTLAND, geb. Winkel 21 jan. 1871, los werkman, sleper, bootwerker, koopman in groenten, op 16 december 1954 blijkens aantekening in het geboorteregister toestemming gekregen de achternaam 'Hartland' te veranderen in 'Rus Hartland', overl. 's-Gravenhage 29 jan. 1958, tr. Rotterdam 17 juni 1896 (met erkenning van de kinderen Cornelis en Cornelia door de vader) Cornelia van EWIJK, geb. ald. 23 jan. 1872, overl. ald. 27 okt. 1946, dr van Cornelia van EWIJK.
   XIIh. (van XIm) Maria HARTLAND, geb. Amsterdam 27 mei 1875, dienstbode, fabrieksarbeidster,
heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Rotterdam 12 april 1905 Hendrikus Lambertus van KALKERT, geb. Gorinchem ca. 1881, zn van Pieter van KALKERT en Geertje OOMEN.

   XIIi. (van XIn) Cornelis Gerrit HARTLAND, geb. Alkmaar 26 april 1907, electrotechnisch ingenieur (lid van de maatschap octrooigemachtigden Irs A.F. Arnold, C.G. Hartland en A. Siedsma, te 's-Gravenhage), overl. Berg en Terblijt 22 april 1973,
tr. Rossum 13 febr. 1933 Hendrika Johanna 'Kiek' DINGEMANS, geb. ald. 25 april 1906, overl. Leidschendam 16 jan. 1981.

   XIIj. (van XIq) Jacob HARTLAND, geb. Koedijk 13 jan. 1850, akkerbouwer, landbouwer, kramer, veldarbeider (bij overlijden), overl. ald. 25 jan. 1919,
tr. Koedijk 4 mei 1872 Grietje de GEUS, geb. ald. 6 sept. 1848, overl. ald. 23 jan. 1922, dr van Pieter de GEUS, landman, en Maartje VERWER.

   XIIk. (van XIr) Gerrit HARTLAND, geb. Koedijk 29 febr. 1852, landbouwer, winkelier, koopman, boekhandelaar, bode, barbier, op 13 augustus 1895 in Alkmaar ingeschreven van Koedijk met zijn vrouw Antje Hillegonds en kinderen Marijtje Catharina, Dirk en Catharina, overl. Alkmaar 10 aug. 1937,
tr. Koedijk 13 febr. 1881 Antje HILLEGONDS, geb. Zijpe (aan de Belkmerweg) 23 sept. 1855, overl. Alkmaar 11 sept. 1896, dr van Arie HILLEGONDS, arbeider, en Marijtje SCHAGER.

   XIIl. (van XIr) Cornelis HARTLAND, geb. Koedijk 3 juni 1853, timmerman, timmermansknecht, arbeider, koopman, kruidenier, overl. Wormerveer 26 febr. 1944,
tr. Koedijk 11 mei 1879 Marijtje HARTLAND, geb. ald. 23 nov. 1855, overl. Wormerveer 12 sept. 1932, dr van Cornelis HARTLAND, landbouwer, en Grietje PRINS, winkelierster.

   XIIm. (van XIr) Arie HARTLAND, geb. Koedijk 6 juli 1855, onderwijzer te Wormerveer, overl. Krommenie 4 maart 1926, tr. Wormerveer 2 nov. 1884 Johanna Adriana Alberdina GUTHARD, geb. ald. 5 aug. 1861, overl. Heemstede 27 dec. 1939, dr van Jan Albert GUTHARD, kleermaker, en Jannigje Adriana PAUWELS.
   XIIn. (van XIr) Neeltje HARTLAND, geb. Koedijk 9 okt. 1857, koopvrouw in gist (bij tweede huwelijk), overl. Petten 4 april 1919,
tr. 1° Koedijk 25 april 1880 Jan HILLEGONDS, geb. Zijpe (aan de Mennonitenbuurt) 8 juli 1850, koopman te Groet, gem. Schoorl, overl. Schoorl 21 maart 1882, zn van Arie HILLEGONDS, arbeider, en Marijtje SCHAGER,
tr. 2° Schoorl 11 juli 1886 Elias OTT, geb. Zijpe 5 febr. 1861, slachter, koopman te Schoorl, overl. Alkmaar 1 sept. 1926, zn van Teunis OTT, slager te Schagerbrug, gem. Zijpe, en Jannetje VRIES, wedn. van Antje KLOMP.

   XIIo. (van XIs) Elizabeth HARTLAND, geb. Koedijk 18 juli 1854, overl. Zijpe 17 jan. 1912,
tr. Schoorl 8 nov. 1882 Gerrit BLOM, geb. ald. 19 aug. 1859, arbeider, overl. Barsingerhorn 18 febr. 1942, zn van Jan BLOM en Maria van RINSUM.

   XIIp. (van XIs) Gerrit HARTLAND, geb. Koedijk 12 nov. 1855, dagloner, visser, arbeider, lijkdienaar ald., overl. ald. 7 jan. 1938,
tr. Koedijk 20 juli 1884 Neeltje HARTLAND, geb. ald. 15 mei 1858, overl. ald. 22 dec. 1921, dr van Cornelis HARTLAND, landbouwer, en Grietje PRINS, winkelierster.

   XIIq. (van XIs) Neeltje HARTLAND, geb. Koedijk 5 mei 1858, overl. ald. 15 maart 1939,
tr. Koedijk 3 febr. 1878 Jan de MAIJER, geb. Hoogwoud 15 dec. 1857, boerenknecht, arbeider, koopman, overl. Alkmaar 8 sept. 1929, zn van Cornelis de MAIJER en Aaltje KUIPER.

   XIIr. (van XIs) Jacoba HARTLAND, geb. Koedijk 22 dec. 1862, overl. Alkmaar 6 sept. 1901,
tr. Alkmaar 27 april 1890 Arie van LIENEN, geb. Oterleek 22 mei 1864, werkman, arbeider, timmerman, melkslijter, pakhuisknecht, overl. Heiloo 5 sept. 1927, zn van Jan van LIENEN, arbeider, werkman, en Klasina van LEIJEN.

   XIIs. (van XIs) Klaasje HARTLAND, geb. Koedijk 18 maart 1866, overl. Leeuwarden 8 mei 1922,
tr. Alkmaar 5 mei 1889 Dirk KLOMP, geb. Koedijk 3 juli 1868, molensteenscherper, in Alkmaar op 25 oktober 1898 uitgeschreven naar Amsterdam met zijn vrouw Klaasje Hartland en kinderen Grietje en Aagje, in Amsterdam met zijn gezin op 13 oktober van Amsterdam naar Wormerveer en vandaar op 15 mei 1905 naar Leeuwarden, overl. Leeuwarden 22 april 1939, zn van Jacob KLOMP, arbeider, werkman, en Grietje HART.

   XIIt. (van XIs) Jacob HARTLAND, geb. Koedijk 8 juni 1869, visser, fondsbode, venter, koopman, op 12 juli 1900 in Alkmaar ingeschreven van Koedijk met zijn vrouw Aagje Kaper en kinderen Pieter Gerrit, Gerrit Pieter en Maartje, overl. Alkmaar 28 sept. 1955,
tr. Alkmaar 12 juni 1892 Aagje KAPER, geb. Zijpe (aan de Oudesluis) 25 juni 1871, overl. Alkmaar 22 dec. 1923, dr van Gerrit KAPER, arbeider, stoombootkapitein, en Maartje van TOL.

   XIIu. (van XIu) Trijntje HARTLAND, geb. Koedijk 14 sept. 1870, overl./begr. Bergen (N.-H.)/Koedijk 7/10 maart 1933,
tr. Alkmaar 7 juni 1896 Klaas KOSTER, geb. St. Maarten 29 mei 1872, werkman, fabrieksarbeider, overl. Alkmaar 10 juli 1904, zn van Meijert KOSTER, muzikant, en Jaapje de GRAAF.

   XIIv. (van XIu) Jan HARTLAND, geb. Koedijk 9 nov. 1873, arbeider, overl. Alkmaar 28 aug. 1955,
tr. Alkmaar 13 aug. 1899 Aplonia HUITEMA, geb. Makkum, gem. Wonseradeel 15 aug. 1873, dienstbode (bij huwelijk), overl. Alkmaar 11 mei 1959, dr van Karst HUITEMA, arbeider, en Tjiets VERMEULEN.

   XIIw. (van XIw) Dirk HARTLAND, geb. Hensbroek 3 mei 1873, landbouwer, overl. ald. 29 april 1907,
tr. Hensbroek 27 april 1902 Jantje de GRAAF, geb. Zuid- en Noordschermer 7 maart 1876, overl. Heerhugowaard 2 april 1971, dr van Jan de GRAAF, arbeider, koopman, en Elisabeth BOOT.

   XIIx. (van XIw) Gerrit HARTLAND, geb. Hensbroek 31 okt. 1883, timmerman, levensverzekeringsagent, overl. Heiloo 24 jan. 1970,
tr. Hensbroek 1 mei 1910 Geertje LEEGWATER, geb. ald. 2 jan. 1886, overl. Heiloo 19 okt. 1980, dr van Willem LEEGWATER, bakker, en Dieuwertje de VRIES.

   XIIy. (van XIx) Klaartje HARTLAND, geb. Hensbroek 6 febr. 1870, overl. ald. 24 nov. 1931,
tr. Hensbroek 27 april 1892 Cornelis WIT, geb. ald. 28 sept. 1864, landman, veehouder, overl. 11 nov. 1943, begr. ald., zn van Pieter WIT, landman, en Trijntje SCHUIT.

   XIIz. (van XIx) Cornelis HARTLAND, geb. Hensbroek 28 nov. 1874, verver, schilder, vertegenwoordiger, overl. Amsterdam 28 juni 1951,
tr. 1° Hensbroek 28 april 1899 Trijntje KOK, geb. ald. 7 febr. 1874, overl. Oterleek 30 maart 1919, dr van Pieter KOK, landman, en Neeltje BRAK,
tr. 2° Oterleek 1 sept. 1921, echtscheiding ald. 2 aug. 1923 Geertruida KOEKKOEK, geb. Amsterdam 4 jan. 1890, overl. ald. 25 jan. 1970, dr van Johannes KOEKKOEK en Anna Maria BUIJS, wed. van Ahasuerus TIMMER, en die hertr. met Lubbertus SMIT.
Noten
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
1. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 774a (Verpachting van Vroonlanden in 1548), fol. 14 en 14v.
2. NA Staten van Holland vóór 1572, 570 (kohier 10e penning van Bergen van 1553) fol. 16v, 905 (van 1556).
3. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 779b deel 1 (Uitkoop).
4. NA Grafelijkheidsrekenkamer 774b (Verpachting van Vroonlanden op 22 april 1574) fol. 19, 24v, 26, 23 en 25.
5. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 778c (Verpachtingsregister van vroonlanden in 1588) fol 1.
6. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 158 fol. 33, 23 jan. 1579.
7. RAA J.P. Geus, Schouten, secretarissen, schepenen en weesmeesters te Koedijk, 1580-1811, Capelle a/d IJssel 1984.
8. RAA Arch. NH-gemeente Alkmaar, kerkeraad 158 (attestaties).
9. NA Staten van Holland vóór 1572, 1541 (kohier 10e penning Bergen 1569/1570).
10. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 774b (Verpachting van Vroonlanden op 22 april 1574).
11. RAA J.P. Geus, De erfpachten van de Vroonlanden bij Alkmaar, 1531-1716, Capelle a/d IJssel 1983.
12. RAA Arch. Gasthuizen 39 (St. Elisabethgasthuis, registerboek 1585-1609) fol. 47.
13. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 778c (Verpachtingsregister van vroonlanden in 1588), fol. 32v.
14. RAA ORA Alkmaar 132 (Transporten), fol. 38v 28 sept. 1581, fol. 146 26 jan. 1585.
15. RAA ORA Koedijk 6218 blz. 18, 7 dec. 1582.
16. RAA Weeskamer Alkmaar 14 fol. 233, 26 juli 1570.
17. RAA ORA Koedijk 6210 (Schepenrol), 13 dec. 1589.
18. RAA ORA Koedijk 6218, blz. 79 1594, fol. 106v 29 jan. 1598.
19. RAA Arch. Gasthuizen 39 (St. Elisabethgasthuis, registerboek 1585-1609) fol. 87.
20. RAA OA Bergen 123 (Verpondingskohier 1615).
21. RAA ORA Koedijk 6211 (Schepenrol), 11 april 1619.
22. RAA ORA Koedijk 6218 fol. 14, 1605.
23. RAA OA Bergen 125 (Verpondingskohier 1630).
24. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 776a (Contrarol van de verpachting van Vroonlanden op 13 oktober 1633), fol. 21 No. 29, fol. 22 No. 31 en 32.
25. RAA ORA Koedijk 6213 (Schepenrol), 1 nov. 1640.
26. RAA ORA Koedijk 6219 2e stuk blz. 76, 27 maart 1642.
27. RAA ORA Koedijk 6235 (Diverse schepenakten) blz. 100, 4 febr. 1684.
28. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk, blz. 2 24 okt. 1658, blz. 9 24 juni 1658.
29. RAA ORA Koedijk 6244 (Weesboek) akte 128, 12 jan. 1661.
30. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk, blz. 211 26 dec. 1664, blz. 297 24 mei 1668.
31. RAA ORA Koedijk 6245 (Weesboek) fol. 22, 12 jan. 1684.
32. RAA NA Alkmaar 242 (notaris Jacob Walichsz Brederoe) fol. 94, 27 maart 1660.
33. RAA NA Alkmaar 267 (notaris Cornelis Kessel) akte 15, 9 maart 1680.
34. RAA ORA Koedijk 6215, 15 maart en 27 mei 1694.
35. RAA ORA Koedijk 6222, fol. 125 7 juni 1694, fol. 126 15 dec. 1694, fol. 155v 9 jan. 1698.
36. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk, blz. 34 28 aug. 1659.
37. RAA ORA Koedijk 6244 (Weeskamer) fol. 39v, 5 april 1651.
38. Zie voor 'Diepsmeer': Westfriese Families 34(1993), 79-84, door J.P. Geus.
39. RAA ORA Koedijk 6215, 1 mei 1687.
40. RAA ORA Koedijk 6222, blz. 101 6 febr. 1693, fol. 161 8 mei 1698, fol. 163v 18 mei 1698, fol. 170 7 mei 1699, fol. 173v 21 mei 1699, fol. 206v 12 april 1703.
41. RAA OA Koedijk 20a blz. 122, 15 dec. 1713.
42. RAA ORA Koedijk 6245 (Weesboek) akte 76a, 2 april 1698.
43. RAA ORA Koedijk 6221, 2e stuk blz. 18, 3 mei 1677 en 1e stuk blz. 22, 10 juni 1677.
44. RAA ORA Koedijk 6221 2e stuk, blz. 140 en 142, 8 febr. 1680.
45. RAA OA Koedijk 21 fol. 13, 5 mei 1678.
46. RAA ORA Koedijk 6245 (Weesboek) akte 39, 19 mei 1683.
47. RAA ORA Koedijk 6245 (Weeskamer) blz. 230, 19 mei 1683.
48. RAA ORA Koedijk 6221 fol. 130v, 2 febr. 1698.
49. RAA ORA Koedijk 6222, fol. 142 9 aug. 1696, fol. 156v en 6221 1e stuk fol. 130v, 2 febr. 1698, fol. 165 15 jan. 1699, fol. 165v 29 jan. 1699, fol. 186v 18 juni 1700, fol. 190v 18 april 1701, fol. 199 27 april 1702.
50. RAA ORA Oudkarspel 6059, fol. 211v 12 maart 1699, fol. 216 12 mei 1699, fol. 220v 13 mei 1699, 6 aug. 1700, 4 mei 1702.
51. RAA ORA Koedijk 6222, fol. 186v 18 juni 1700, fol. 190v 28 april 1701, fol. 199 27 april 1702, fol. 248v 20 febr. 1710.
52. RAA NA Alkmaar 429 (notaris Adriaan van der Hoeve) akte 73, 11 april 1701.
53. RAA ORA Broek op Langedijk 6180 (Schepenrol), 1 maart en 7 juli 1707.
54. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 120v, 4 maart 1734.
55. RAA ORA Koedijk 6224 fol. 47, 13 sept. 1742.
56. RAA ORA Broek op Langedijk 6157 blz. 317, 25 april 1769.
57. RAA ORA Koedijk 6235 (Diverse schepenakten) blz. 61, 13 febr. 1681.
58. RAA ORA Koedijk 6245 (Weeskamer) fol. 19.
59. RAA ORA Broek op Langedijk 6913, 3 juli 1740.
60. RAA ORA Warmenhuizen 6001 blz. 204, 16 mei 1757.
61. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 119v, 17 febr. 1734.
62. RAA ORA Bergen 2173 fol. 74v, 2 juni 1734.
63. RAA ORA Zuid-Scharwoude 6160, 15 april 1736.
64. RAA NA Alkmaar 719 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 138, 12 sept. 1782.
65. RAA NA Alkmaar 543 (notaris Jacob van Bodeghem) akte 94, 4 nov. 1748.
66. RAA ORA Noord-Scharwoude 6133 blz. 165, 2 mei 1750.
67. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 155, 26 jan. 1769.
68. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 55v, 21 nov. 1771.
69. RAA ORA Broek op Langedijk 6187 blz.520, 13 febr. 1783.
70. RAA ORA Koedijk 6227 fol. 219, 4 maart 1802.
71. RAA ORA Koedijk 6227, fol. 232, 232v, 233, 233v en 234, 31 maart 1803.
72. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 8 nr 404, 31 mei 1817.
73. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 134v 17 mei 1777, fol. 226v 20 aug. 1782.
74. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 38 7 febr. 1782, fol. 51v 25 juni 1782.
75. RAA ORA Broek op Langedijk 6187 blz. 513, 19 juni 1782.
76. RAA ORA Koedijk 6243 (Overboeking van eigendom wegens successie), blz. 27.
77. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 139v, 20 febr. 1782.
78. RAA ORA Bergen 2177 fol. 322, 6 juni 1782.
79. RAA NA Alkmaar 718 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 98, 21 juni 1782.
80. RAA ORA Oudkarspel 6063 fol. 99 en 99v, 11 mei 1773.
81. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 83 8 mei 1773, fol. 226v 20 aug. 1782.
82. RAA ORA Schoorl 904 fol. 38, 10 mei 1773.
83. RAA NA Alkmaar 718 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 10, 26 jan. 1782.
84. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 51v 25 juni 1782, fol. 66 10 jan. 1784.
85. RAA NA Alkmaar 744 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 123, 29 mei 1790.
86. RAA ORA Koedijk 6229 fol. 26, 11 nov. 1809.
87. RAA NA Alkmaar 785 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 71, 5 dec. 1812.
88. RAA NA Alkmaar 704 (notaris Andries Bootsman)akte 905, 14 mei 1771.
89. Doopdatum en impostdatum kunnen niet beide juist zijn. Mogelijk is de doop besproken maar niet doorgegaan.
90. RAA ORA Noord-Scharwoude 6133 blz. 180, 26 mei 1751, 6134 fol. 260, 1 juni 1764.
91. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 96, 21 juli 1771.
92. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 69, 19 nov. 1772.
93. RAA ORA Koedijk 626 (Weesboek) fol. 151, 26 febr. 1800.
94. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 22, 1 maart 1807.
95. NHA Vredegerecht Akmaar kanton 1, 25 nr 27, 6 dec. 1834.
96. RAA ONA Akersloot 140 (notaris Lourens Veer), 18 jan. 1792.
97. RAA ONA Akersloot 140 (notaris Lourens Veer), 2 mei 1787.
98. Volgens het doopboek zijn de gegeven geboorte- en doopdatums die van een Pieter (i.p.v. Jan) Hartland.
99. Registre Civique Akersloot 6 nov. 1811, nr 27.
100. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 8 nr 402, 18 mei 1817.
101. RAA ORA Limmen 137 fol. 14v, 26 aug. 1801.
102. RAA ORA Limmen 137 fol. 35, 25 april 1803.
103. NHA Vredegerecht Alkmaar, kanton 1, 24 nr 62, 17 aug. 1833.
104. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 25 nr 16, 30 jan. 1836.
105. NHA Memories van successie 1818-1902, 105 (kantoor Alkmaar, 1846 1e halfjaar), 21.
106. RAA ORA Koedijk 6229 akte 56, 27 febr. 1811.
107. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 20 nr 107, 21 nov. 1829.
108. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 23 nr 44, 16 juni 1832.
109. NHA Memories van successie 1818-1902, 112 (kantoor Alkmaar, 1848 1e kwartaal), 67.
110. RAA ORA Koedijk 6227, fol. 171v 4 febr. 1797, fol. 173 8 april 1797, fol. 176v 19 nov. 1797, fol. 249v 16 febr. 1804.
111. RAA ORA Oudarspel 6067 fol. 4v, 17 febr. 1806.
112. RAA ORA Koedijk 6229, akte 24 11 nov. 1809, akte 25 11 nov. 1809, akte 26 11 nov. 1809, akte 53 27 febr. 1811.
113. RAA NA Alkmaar 1315, aktes 118 en 119, 30 aug. 1842.
114. NHA Memories van successie 1818-1902, 117 (kantoor Alkmaar, 1850), 4/2079.
115. NHA Memories van successie 1818-1902, 161 (kantoor Alkmaar, 1886 1e halfjaar), 4/5371.
116. NHA Memories van successie 1818-1902, 169 (kantoor Alkmaar, 1890 1e halfjaar), 4/8895.
117. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 156, 7 juni 1791.
118. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 125 4 maart 1802, fol. 178 12 febr. 1805.
119. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek), 23 juni 1807.
120. NHA Memories van successie 1818-1902, 118 (kantoor Alkmaar, 1851), 4/3235.
121. NHA Memories van successie 1818-1902, 163 (kantoor Alkmaar 1887 1e halfjaar), 4/6343.
122. NHA Memories van successie 1818-1902, 172 (kantoor Alkmaar, 1891 2e halfjaar), 5/62.
123. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/5981.
124. NHA Memories van successie 1818-1902, 116 (kantoor Alkmaar, 1849), 4/810.
125. NHA Memories van successie 1818-1902, 116 (kantoor Alkmaar, 1849), 4/812.
126. NHA Memories van successie 1818-1902, 117 (kantoor Alkmaar, 1850), 4/2263.
127. NHA Memories van successie 1818-1902, 154 (kantoor Alkmaar, 1882), 4/1796.
128. NHA Memories van successie 1818-1902, 168 (kantoor Alkmaar, 1889 2e halfjaar), 4/8441.
129. NHA Memories van successie 1818-1902, 119 (kantoor Alkmaar, 1852), 4/3413.
130. NHA Memories van successie 1818-1902, 143 (kantoor Alkmaar, 1872), 3/2119.
131. NHA Memories van successie 1818-1902, 148 (kantoor Alkmaar, 1877), 3/7795.
132. Ook bekend als Cornelis Volkers Swe(t)sman.
133. NHA Memories van successie 1818-1902, 170 (kantoor Alkmaar, 1890 2e halfjaar), 4/9155.
134. NHA Memories van successie 1818-1902, 148 (kantoor Alkmaar, 1877), 3/7575.
135. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/9737.
136. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/3146.
137. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/5896.
138. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/7795.
139. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/6561.
140. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/485.
141. NHA Memories van successie 1818-1902, 162 (kantoor Alkmaar, 1886 2e halfjaar), 4/6085.
142. NHA Memories van successie 1818-1902, 162 (kantoor Alkmaar, 1886 2e halfjaar), 4/6086.
143. NHA Memories van successie 1818-1902, 154 (kantoor Alkmaar, 1882), 4/1858.
144. De Amerikaanse gegevens over haar en hun kinderen zijn afkomstig van de heer Cornelis Jan 'Case' Vanderplas te Oakville, Ontario, Canada.
145. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/5732.
146. „Rus” is in de geboorteakte toegevoegd als tweede voornaam.
147. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/6263.
148. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/9001.
149. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/6627.
150. NHA Memories van successie 1818-1902, 120 (kantoor Alkmaar, 1853, 4/4813.
151. NHA Memories van successie 1818-1902, 160 (kantoor Alkmaar, 1885 2e halfjaar), 4/4857.
152. NHA Memories van successie 1818-1902, 184 (kantoor Alkmaar, 1897 2e halfjaar), 5/4640.
153. De meeste vermelde gegevens over de familie Feyma zijn afkomstig van Mrs Marla J. Zwakman te Cottage Grove, Minnesota (USA). Zie ook de website van Case Vanderplas, i.h.b. www.deeprootstalltrees.com/vanderplas/13/59029.htm.
154. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/3150.

Nawoord.
  Aan deze genealogie heeft de heer Pieter Schager te Alkmaar in belangrijke mate bijgedragen.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #