Naar beginpagina

Genealogie HOUDEWIND, van Warmenhuizen


>index

   I. Cornelis, alleen bekend van twee zoons, Adriaen en Pieter.

   II. (van I) Adriaen CORNELISZ, ook bekend als Adriaen Cornelisz Noortent, burgemeester van Warmenhuizen, heemraad van Geestmerambacht, overl. tussen 28 juni 1637 en 8 febr. 1640, tr. 1° Maritgen SIJMONS, dr van Barber CORNELISDOCHTER, tr. 2° Jannetgen ARIAENSDR, dr van Adriaen Cornelisz ROOTHOOFT, schepen van Warmenhuizen (als zodanig vermeld op 21 april 1583 3, maar mogelijk niet later), en Anna SIJBRANTS, wed. van Sijmon HARCKSZ.
   IIIa. (van II) Ariaen ARIAENSZ, overl. tussen 8 febr. 1640 en 5 dec. 1641,
tr. 1° N.N.,
tr. 2° Lijssebeth WILLEMSDR, dr van Willem Adriaensz BRUIJNEMAN.

   IIIb. (van II) Teetgen ARIAENS, geb. ca. 1617,
ondertr. Alkmaar 17 april 1644 Adriaen GARBRANTSZ, schoenmaker, zn van Anna ADRIAENS.

   IVa. (van IIIa) Sijmon ADRIAENSZ, tr. Griet THEUNIS.    IVb. (van IIIa) Anna ADRIAENSDR, ged. (nederd. geref.) Warmenhuizen 4 maart 1635 (Anne, dr van Arijaen Arijaensz van Crabbedam),
tr. 1° Koedijk 18 jan. 1660 Hendrick Bouwensz CLERCQ, schoenmaker, overl. tussen 31 mei 1678  26 en 2 mei 1680, zn van Bouwen Jansz CLERCQ en Maritie PIETERS,
tr. 2° Koedijk 30 maart 1681 Jan Poulusz KLEIJENBURCH, impost op begr. ald. 7 jan. 1716 (impost ƒ 6, dubbeld recht, wat niet strookt met het getrouwd geweest zijn) zn van Paulus MEIJNDERTSZ, schepen (1666-1676) en weesmeester (1670-1672) 32 ald., en Anna JANS.
   IVc. (van IIIa) Ariaen Ariaensz HOUDEWINT, ged. (nederd. geref.) Warmenhuizen 11 sept. 1639 (Ariaen, zn van Ariaen Ariaensz, getuige Teet Ariaens), in 1688 en 1694 samen met Trijn Harks vermeld als lidmaat te Catrijp, tr. Trijn HARCKS, dr van Harck Jansz DECKER.
   Va. (van IVc) Harck Adriaensz HOUDEWIND, in 1694 te Groede vermeld als belendend (zie Gens Nostra '48-'49, blz. 38),
tr. Anna HENDRICKS, dr van Hendrick Adriaensz KUIJPER.

   Vb. (van IVc) Jan Ariaansz HOUDEWIND, doet belijdenis Schoorl 31 okt. 1701, diaken ald. 13 mei 1703, ouderling ald. 16 april 1713, lidmaat in Catrijp en Bregdorp in 1708 en 1713, tr. 1° Schoorl 4 dec. 1695 Maertjen CLAES, overl. vóór 1700,
tr. 2° 1700 Neeltje JANS.

   VIa. (van Va) Arien Harksz HOUDEWIND, in 1718 diaken te Schoorl, tr. 1° Aaltje FREDRIKS, geb. Bregtdorp, ged. (nederd. geref.) Schoorl 8 okt. 1690, doet belijdenis ald. 23 nov. 1711, overl. vóór 1724, dr van Fredrick JANSZ, in 1700 diaken ald., lidmaat (steeds samen met Trijn Claes) in 1788 en 1694 (Bregtdorp),en in 1708 en 1713 (Bregtdorp en Catrijp), en Trijntje CLAES, tr. 2° Maertje Pieters COSTER, die hertr. met Pieter HUIJSMAN.
   VIb. (van Vb) Maartje Jans HOUDEWIND, ged. (nederd. geref.) Schoorl 14 dec. 1704, overl. ald. 21 juni 1727, begr. ald. (grafsteen in de kerk van Schoorl),
tr. Simon Cornelisz DALENBERG, diaken in 1725, schepen van Schoorl, impost op begr. ald. 6 juni 1765 (impost ƒ 6, aangever zijn zoon Hendrik Dalenbergh), zn van Cornelis Symonsz DALENBERG en Antje PIETERS, die hertr. met Antje Hendricks LOET, en Aafje Aalberts PATER.

   VIIa. (van VIa) Hark Ariensz HOUDEWIND, schepen (verschillende keren in de periode 1751-1773) van Schoorl, impost op begr. ald. 26 nov. 1777 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Koedijk 14 maart 1744 (impost ƒ 3 voor haar) Dieuwertje Ariensdr MEEG, ged. (nederd. geref.) ald. 1 sept. 1720, impost op begr. Schoorl 19 nov. 1786 (impost ƒ 3), dr van Arien Jansz MEEG, schepen (1745-1753) 32, weesmeester (1741-1763) 32 van Koedijk, pacht vroonland in 1720 en 1721, en Anna Hendriks BUTTER.
   VIIb. (van VIa) Neeltje Ariaansdr HOUDEWIND, impost op begr. Schoorl 1 febr. 1800 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Schoorl 6 mei 1752 (impost ƒ 3 voor beiden) Hendrik Aalbertsz WOLBRINK, impost op begr. ald. 28 febr. 1763 (pro deo).
   VIIc. (van VIa) Trijntje Ariensdr HOUDEWIND, overl. Schagen (aan de Slikkerdijk) 31 mei 1794, impost op begr. ald. 1 juni 1794 (impost ƒ 3), ondertr. Zijpe 31 dec. 1757, ondertr. (impost) ald. 31 dec. 1757 (pro deo), tr. ald. 15 jan. 1758 Cornelis Jansz HOUVAST, impost op begr. Zijpe 26 juli 1776 (impost ƒ 3).
   VIIIa. (van VIIa) Aaltje Harks HOUDEWIND, ged. (nederd. geref.) Schoorl 25 april 1751, impost op begr. Koedijk 27 mei 1805 (pro deo),
ondertr. (impost) Schoorl 18 juni 1773 (impost ƒ 3 voor haar), ondertr. (impost) Koedijk 19 juni 1773 (impost ƒ 3 voor hem) Jan Cornelisz KEIJZER, geb. ca. 1751, ged. (mennon.) Langedijk 20 maart 1774, in 1784 en 1789 vermeld als voorzanger in Koedijk van de mennonistische gemeente in Langedijk en omgeving, zn van Cornelis Jansz KEIJSER, op 9 januari 1750 gekozen tot diaken van de mennonistische gemeente van Langedijk en omgeving, en Maartje Louris RUS.

   VIIIb. (van VIIa) Antje HOUDEWIND, geb. ca. 1754, overl. Groot-Schermer 18 mei 1807,
ondertr. (impost)/tr. Schoorl 9 nov./1 dec. 1782 Simon BROUWER, schoolmeester, voorzanger, zn van Pieter Joffer BROUWER en Jannetje BRUIJN.

   VIIIc. (van VIIa) Arian Harksz HOUDEWIND, ged. (nederd. geref.) Schoorl 29 juni 1756, schepen ald., impost op begr. Koedijk 8 sept. 1803 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Schoorl 19 nov. 1791 (impost ƒ 3, zij jongedochter van Koedijk), ondertr. (impost) Koedijk 19 nov. 1791 (impost ƒ 3 voor haar), tr. ald. 4 dec. 1791 (hij met betoog van Schoorl) Neeltje Pieters BURGER, ged. (nederd. geref.) ald. 1 mei 1768, dr van Pieter Klaasz BURGER en Antje KLAAS.
   VIIId. (van VIIa) Jacob HOUDEWIND, geb./ged. (nederd. geref.) Schoorl 11/24 juni 1759, boer, tussen 1786 en 1792 verscheidene keren genomineerd als armmeester en als schepen (2 keer met „Bregtdorp”), landbouwer, volgens het Registre civique van 1812 geboren op 17 juni 1759, „paijsan”, overl. Schoorl 28 sept. 1827, ondertr. (impost) Schoorl 5 nov. 1791 (impost voor beiden ƒ 3) Antje Jans MODDER, ged. (nederd. geref.) ald. 6 jan. 1770 (doopgetuige Maartje Garmondsdr Wieringh), dr van Jan Cornelisz MODDER en Ariaantje Cornelis VISSER.
   IXa. (van VIIId) Ariaantje HOUDEWIND, geb. Schoorl 11 juni 1793, ged. (nederd. geref.) ald. 16 juni 1793 (doopgetuige Antje Wit), dienstmaagd (bij eerste huwelijk), overl. Alkmaar 19 okt. 1843, tr. 1° Broek op Langedijk 21 maart 1813 Jan BUISMAN, ged. (nederd. geref.) Schermerhorn 24 jan. 1790 (doopgetuige Aagje Cornelisdr Zijp), landbouwer, overl. St. Pancras 6 febr. 1829, zn van Cornelis BUISMAN en Maaijke Hendriksdr BRITSMA,
tr. verm. 2° St. Pancras 27 dec. 1829 Cornelis KUIJPER, ged. (nederd. geref.) Winkel 8 nov. 1778, dagloner (bij huwelijk), koopman, werkman, zn van Klaas Jansz KUIJPER en Dieuwertje Cornelis BREET.

   IXb. (van VIIId) Dieuwertje HOUDEWIND, geb. Schoorl 25 aug. 1794, ged. (nederd. geref.) ald. 31 aug. 1794 (doopgetuige Aaltje Harksdr Houdewind), overl. St. Pancras 22 dec. 1876,
tr. 1° Assendelft 30 dec. 1821 Jan SCHOONE, geb. ald. ca. 1799, veehouder, arbeider, overl. ald. 22 nov. 1826, zn van Klaas Gijsbertsz SCHOONE, veehouder, en Guurtje Pieters HANSEN,
tr. 2° St. Pancras 11 dec. 1828 Jacob SMIT, geb. ald. ca. 1784, kastelein, herbergier ald., zn van Jan Klaasz SMIT en Maartje Cornelis MAAT, wedn. van Hendrina VROEGOP.

   IXc. (van VIIId) Aafje HOUDEWIND, geb. Schoorl 22 okt. 1795, ged. (nederd. geref.) ald. 25 okt. 1795 (doopgetuige Antje Ariansdr Wit), overl. Broek op Langedijk 16 mei 1859,
ondertr./tr. Broek op Langedijk 3/8 aug. 1819, tr. kerkel. (nederd. geref.) Zuid-Scharwoude 8 aug. 1819 Simon BORSTEN, geb. Broek op Langedijk vóór of in 1792, landbouwersknecht, dagloner, arbeider, overl. ald. 13 okt. 1855, zn van Pieter Gerritsz BORSTEN en Antje Poulis BUTTER.

   IXd. (van VIIId) Jan HOUDEWIND, geb. Schoorl 10 nov. 1797, ged. (nederd. geref.) ald. 10 nov. 1797 (doopgetuige Antje Ariaansdr Wit), boerenknecht, arbeider, tapper, kastelein, slachter, en vleeshouwer, overl. Zijpe (aan de Burgerbrug) 20 dec. 1859,
tr. 1° Schoorl 24 aug. 1821 Maartje KOORN, geb. Zuid-Zijpe 16 april 1797, ged. (doopgetuige Aaftje Koorn), overl. Zijpe (aan de Burgerbrug) 27 nov. 1842, dr van Teunis KOORN en Neeltje JONKER,
tr. 2° Zijpe 19 april 1845 Aagtje GRIN, geb. ald. 7 okt. 1818, dienstmeid (bij huwelijk), overl. ald. (aan de Burgerbrug) 10 dec. 1890, dr van Jacob GRIN en Trijntje SCHRAVESANT.

   Xa. (van IXd) Maartje HOUDEWIND, geb. Zijpe 8 nov. 1823, dienstmeid, overl. ald. (aan de Burgerburg, ten huize van haar vader) 10 juni 1844,
heeft niet-huwelijkse relatie met N.N.

   Xb. (van IXd) Teunis HOUDEWIND, geb. Zijpe 27 april 1828, arbeider, veedrijver, overl. ald. (aan de Schagerbrug) 22 nov. 1909,
tr. Zijpe 3 mei 1856 Geertje BREED, geb. Wieringerwaard 5 febr. 1827, overl. Zijpe 18 okt. 1899, dr van Pieter BREED en Neeltje MEELDIJK.

   Xc. (van IXd) Trijntje HOUDEWIND, geb. Zijpe 21 nov. 1847, overl. ald. 19 mei 1931,
tr. 1° Schoorl 18 febr. 1875 Jacob de GRAAF, geb. Schoorldam, gem. Schoorl 20 nov. 1846, boerenknecht, arbeider, tuinman (bij overlijden), overl. ald. 12 mei 1885 (aangever o.a. Arnoldus Vink, notaris wonende te Schoorldam gemeente Warmenhuizen, patroon van de overledene), zn van Pieter de GRAAF, arbeider, sluiswachter, en Gerritje KOOL,
heeft niet-huwelijkse relatie 2° met N.N.,
tr. 3° Zijpe 27 juni 1891 Pieter KNEIJNSBERG, geb. ald. (aan de Belkmerweg) 2 april 1851, arbeider, overl. ald. 5 nov. 1933, zn van Thijs KNEIJNSBERG en Iefje NIEUWENHUIZEN, wedn. van Lena VISSER.

   Xd. (van IXd) Antje HOUDEWIND, geb. Zijpe 2 april 1850, overl. Petten 31 okt. 1918,
tr. Callantsoog 26 okt. 1873 Cornelis VOETEE, geb. Hazepolder, gem. Zijpe 23 okt. 1849, arbeider, dijkwerker, overl. Petten 6 sept. 1924, zn van Adrianus VOETEE, arbeider, en Cornelia de WAARD.

   Xe. (van IXd) Jannetje HOUDEWIND, geb. Zijpe 13 juni 1854, overl. Groet, gem. Schoorl 24 juni 1886, tr. Schoorl 22 juni 1884 Jacob BOUWEN, geb. Groote Keeten, gem. Callantsoog 6 juni 1857, arbeider, duinarbeider, overl. Schoorl 12 maart 1935, zn van Jacob BOUWEN, arbeider, en Neeltje HOFDIJK, die hertr. met Maartje DENIJS.
   Xf. (van IXd) Ariaantje HOUDEWIND, geb. Zijpe 19 febr. 1856, overl. Schoorl 1 jan. 1928,
tr. Zijpe 22 juni 1889 Jan GOVERS, geb. ald. 29 april 1845, doende boerenbedrijf, landman, herbergier, overl. Schoorl 15 maart 1929, zn van Klaas GOVERS, landman, en Neeltje ERIKS, laatst wedn. van Ariaantje GOOTJES, eerder wedn. van Antje BREGMAN.

   XIa. (van Xa) Maartje HOUDEWIND, geb. Zijpe (aan de Burgerbrug) 2 mei 1843, overl. Texel 27 mei 1926,
tr. Petten 24 sept. 1865 (met toestemming van haar voogden Teunis Houdewind en Dirk Brommer, beiden wonende te Zijpe) Jan BROUWER, geb. ald. 6 aug. 1839, arbeider (in 1914) op Texel, werkman, veehouder, aannemer (in 1897), overl. ald. 23 maart 1918, zn van Jacob BROUWER en Pietertje LANGEDIJK.

   XIb. (van Xb) Pieter HOUDEWIND, geb. Zijpe 21 juni 1866, arbeider, veehouder, overl. ald. 19 april 1941,
tr. Zijpe 28 april 1894 Elizabeth BRUIN, geb. St. Maarten 25 sept. 1870, dr van Simon BRUIN, landman, en Dieuwertje DALENBERG.

   XIIa. (van XIb) Geertje HOUDEWIND, geb. Zijpe 18 sept. 1894, overl. ald. 13 okt. 1962,
tr. Zijpe 14 okt. 1916 Simon DELVER, geb. ald. 22 okt. 1888, melkrijder, zn van Hillebrand DELVER, arbeider, en Jantje SCHRIEKEN.

   XIIb. (van XIb) Simon HOUDEWIND, geb. Zijpe 8 sept. 1901, bloemistknecht, fortwachter, medewerker Staatsbosbeheer, overl. Zijpe 8 maart 1971,
tr. Schoorl 4 juni 1936 Jannetje SPEUR, geb. Heerhugowaard 20 juni 1907, overl. Schoorl 5 febr. 2000, dr van Muus SPEUR, arbeider, en Aafje ROOS.

Noten
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
1. RAA NA Alkmaar 136 (notaris Pieter Franssoon Ocker) fol. 257v, 6 dec. 1647.
2. RAA ONA Schagen 4548 (notaris Pieter Pietersz) akte 101, 12 maart 1613.
3. RAA ORA Warmenhuizen 5990 (schepenrol), 21 april 1583.
4. RAA NA Alkmaar 25 (notaris Huijbert Jacobsz van der Lijn) fol. 190v, 20 jan. 1623.
5. RAA ONA Schoorl 4765 (notaris Gerrit Reyersz) akte 18, 7 okt. 1629.
6. RAA ORA Warmenhuizen 6016 (Weesboek) fol. 244, 27 november 1607.
7. RAA ORA Warmenhuizen 6016 (Weesboek) fol. 14, 4 febr. 1611.
8. RAA ORA Warmenhuizen 6016 (Weesboek), in de marge van fol. 247.
9. RAA NA Alkmaar 105 (notaris Claes Fransz Ocker) fol. 227, 18 juni 1637.
10. RAA NA Alkmaar 110 (notaris Cornelis van der Gheest) fol 68, 8 febr. 1640.
11. RAA NA Alkmaar 121 (notaris Baert Jansz Heerencarspel) fol. 141v, 5 dec. 1641.
12. RAA ORA Koedijk 6244 (Weesboek), fol. 95.
13. RAA NA Alkmaar 220 (notaris Jacob de Haes) fol. 86v, 23 juli 1657.
14. RAA NA Alkmaar 190 (notaris Jan Hertogh) fol. 163, 17 okt. 1657.
15. RAA NA Alkmaar 244 (notaris Jacob Walichsz Brederoe) fol. 141, 1 jan. 1668.
16. RAA NA Alkmaar 145 (notaris Jan van Everdingen) fol. 10, 4 april 1644.
17. RAA ORA Alkmaar 23 (Weeskamer), 31 jan. 1654.
18. RAA NA Alkmaar 159 (notaris Aris Cornelisz Heemskerck) fol. 263, 31 dec. 1652.
19. RAA ORA Warmenhuizen 6016 (Weesboek), fol. 117 25 maart 1676, fol. 122v 3 mei 1677.
20. RAA ONA Warmenhuizen 5137 (notaris Adriaen Jansz Glas) fol. 71, 16 mei 1671.
21. RAA NA Alkmaar 268 (notaris Cornelis Kessel) akte 21, 29 aug. 1682.
22. RAA ORA Warmenhuizen 5999 blz. 206, 18 mei 1728.
23. RAA ONA Warmenhuizen 5139 (notaris Cornelis Koningh) akte 103, 21 nov. 1711.
24. RAA NA Alkmaar 398 (notaris Aris van der Mieden) akte 67, 25 sept. 1707.
25. RAA ONA Warmenhuizen 5139 (notaris Cornelis Koningh) akte 132, 3 april 1712.
26. RAA ORA Koedijk 6221 2e stuk blz. 145, 2 mei 1680, belend de weduwe en zoon van Hendrick Bouwens.
27. RAA NA Alkmaar 184 (notaris Jacob van Beijeren) blz. 577, 29 nov. 1659.
28. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk, blz. 11 6 febr. 1658, blz. 102 12 febr. 1662, blz. 108 22 april 1662, blz. 146 10 mei 1663.
29. RAA ORA Bergen 2169, fol. 323 13 nov. 1675, fol. 344 25 mei 1677.
30. RAA ORA Koedijk 6221 2e stuk, blz. 32 28 jan. 1677, blz. 92 en 94, 31 mei 1678, blz. 160 13 juni 1680.
31. RAA ORA Bergen 2170 fol. 7, 22 mei 1678.
32. RAA J.P. Geus, Schouten, secretarissen, schepenen en weesmeesters te Koedijk, 1580-1811, Capelle a/d IJssel 1984.
33. RAA ORA Koedijk 6234 (Diverse schepenakten), akte 77 1 maart 1681, akte 81 9 april 1683.
34. RAA ORA Warmenhuizen 5997, blz. 72 2 febr. 1685, blz. 423 28 jan. 1699.
35. RAA ORA Koedijk 6215, 20 febr. 1687.
36. RAA ORA Koedijk 6222 fol. 162v en 6221 1e stuk fol. 133v, 13 mei 1698, 6222 fol. 226 4 nov. 1706.
37. RAA NA Alkmaar 352 (notaris Kaspar Seullijn) akte 293, 3 okt. 1713.
38. RAA OA Schoorl 82 (Kohier 200e penning).
39. RAA OA Schoorl 57 (Nieuw meetboek 1682).
40. RAA ORA Koedijk 6235 (Diverse schepenakten), blz. 5 8 juni 1678, blz. 27 25 nov. 1679.
41. Jb. C.B.G. XVIII (1964), blz. 74.
42. RAA ORA Koedijk 6234 akte 85, 30 dec. 1684.
43. RAA NA Alkmaar 212 (notaris Cornelis Heijmenbergh) akte 13, 20 dec. 1693.
44. RAA ORA Koedijk 6222 fol. 236, 8 maart 1708.
45. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 182 fol. 312v, 14 maart 1715.
46. RAA ORA Warmenhuizen 5998 blz. 304, 9 mei 1717.
47. RAA NA Alkmaar 391 (notaris Aris van der Mieden) akte 96, 29 dec. 1700.
48. RAA ORA Warmenhuizen 5998 blz. 433, 19 juni 1721.
49. RAA NA Alkmaar 477 (notaris Cornelis van Eijck) akte 325, 14 april 1718.
50. RAA NA Alkmaar 484 (notaris Cornelis IJffen) akte 26, 18 jan. 1724.
51. RAA NA Alkmaar 540 (notaris Adrianus Bolten) akte 51, 3 juli 1745.
52. RAA ONA Bergen 220 (notaris Willem Lodewijk Ivangh) akte 86, 30 sept. 1766.
53. RAA ONA Bergen 221 (notaris Willem Lodewijk Ivangh) akte 75, 31 augustus 1781.
54. RAA NA Alkmaar 484 (notaris Cornelis IJffen) akte 202, 16 juni 1724.
55. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 64, 2 mei 1725.
56. RAA NA Alkmaar 492 (notaris Arent Klaver) akte 102, 2 juni 1730.
57. RAA ORA Schoorl 903, fol. 5 29 april 1754, fol. 188 17 maart 1766.
58. RAA NA Alkmaar 564 (notaris Adrianus Bolten), 14 febr. 1744.
59. RAA ORA Schoorl 904 fol. 188, 25 maart 1782.
60. RAA ORA Schoorl 904 fol. 189, 25 maart 1782.
61. RAA ORA Wieringerwaard 6628 (Boedelpapieren), 1793.
62. RAA ONA Schagen 4659 (notaris Gualtherus Mattheeus), akte 37 14 april 1794, akte 52 28 mei 1794, akte 69 28 juli 1794.
63. RAA NA Alkmaar 634 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 29, 6 juli 1773.
64. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 392 en 393v, 7 maart 1775, blz. 494 31 jan. 1781, blz. 502 20 april 1781, blz. 548, tussen 19 april en 1 okt. 1784.
65. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 30 16 maart 1781, fol. 79 4 maart 1785, fol. 84 4 maart 1785, fol. 102 1 mei 1786, fol. 120v 17 jan. 1788.
66. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 32 10 aug. 1795, fol. 85v 19 maart 1800, fol. 130 1 okt. 1802.
67. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 185v, 1 nov. 1798.
68. RAA ORA Oudkarspel 6079 (Boedelpapieren), 1 nov. 1798.
69. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 143 4 febr. 1803, fol. 144v 1 maart 1803, fol. 145 2 april 1803.
70. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 3v, 17 febr. 1806.
71. RAA OA Koedijk 20d, 4 dec. 1771.
72. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 18, 5 jan. 1807.
73. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 19, nr 33 26 april 1828, nr 40 14 mei 1828, nr 59 4 juli 1828.
74. NHA Memories van successie 1818-1902, 105 (kantoor Alkmaar, 1846 1e halfjaar), 21.
75. RAA ONA Zuid- en Noordschermer 6573a (notaris Klaas Renses), 30 april 1790.
76. RAA ORA Schoorl 905, fol. 8v 21 mei 1787, fol. 67v 7 april 1791.
77. RAA ORA Schoorl 906 fol. 75, 1 maart 1799.
78. NHA Vredegerecht Alkmaar, kanton 1, 20, nr 12 14 febr. 1829, nr 114 19 dec. 1829.
79. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/2133.
80. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar, 6/1133.
81. NHA Memories van successie 1818-1902, 161 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1886), 4/5719.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #