Naar beginpagina

Genealogie PLE(E)GING
(6 generaties)


>index

   I. Johannes Frans PHLEGING, doorgaans genaamd Frans Phleging, dragonder (onder het regiment van de Willem Meijners), op 17 september 1782 in Hoorn met attestatie van Leiden, overl. Hoorn 27 juni 1787 (volgens verklaringen afgelegd voor het Vredegerecht van Schiedam voor het huwelijk van zijn dochter Catharina op 18 februari 1816), begr. ald. 27 juli 1787 (begrafenisrecht ƒ 1-10-0),
heeft niet-huwelijkse relatie 1° met Maria KARLIE, ged. Leiden 13 mei 1736, dr van Jan KARLIE en Maria de KOK,
ondertr. 2°/tr. Enkhuizen 29 jan./3 febr. 1763 Anna Magdalena TILLE (ook DILLEN), geb. Horn, Lippe (Duitsland) 12 febr. 1735, ged. (ev. luthers) ald., doet belijdenis (ev. luthers) ald. 4 april 1751, begr. Leiden tussen 22 jan. 1780 en 29 jan. 1780, dr van Carl Moritz TILLE en Anna Christina SCHIERENBERG, doet op 14 april 1715 belijdenis in Horn.

   IIa. (van I) Carel Hendrik PLEGING, ged. (nederd. geref.) Leiden 15 april 1764 (Mare Kerk, doopget. Joost Hendrik Fröhlich), in 1788 korporaal in het regiment van generaal-majoor Dundas, later van graaf W.G.F. Bentinck, in 1800 sergeant, op 14 augustus 1800 aangesteld als poortwachter van Kniphausen 2, overl. Fedderwarden (Oldenburg) 8 febr. 1829, begr. ald. 13 febr. 1829 („Thorwächter, früher Sergeant, zu Kniphausen”), heeft niet-huwelijkse relatie 1° met Johanna Hendrina HESSELING,
ondertr. 2°/tr. Zwolle/'s-Gravenhage 23 aug./19 sept. 1788 Maria ENGEL, ged. (ev. luthers) Hoorn 27 mei 1764, overl. Beverwijk 22 febr. 1821, dr van Jan ENGEL en Christina OTTENS,
heeft niet-huwelijkse relatie 3° met Margrieta Maria SCHLÖRHOLTZ,
ondertr. 4° Fedderwarden (Oldenburg) 23 nov. 1828 Wübke Catharina CHRISTOFFERS, wed. van Jürgen FRERICHS.

   IIb. (van I) Anna Catharina Maria 'Catharina' PLEGING, geb. Leiden verm. 7 juni 1767  1, ged. (nederd. geref.) ald. (Pieterskerk) 10 juni 1767 (doopgetuige Anna Catharina Maria Rieppen), overl. Schiedam 19 aug. 1819,
heeft niet-huwelijkse relatie 1° met Willem VOS,
tr. 2° Johan(nes) Hendrik ROLING, begr. Schiedam 29 okt. 1804,
tr. 3° Schiedam 18 febr. 1816 Melgert GENSLER, alias Melchior Kenselaar, geb. Hofaschenbach, Hessen (Duitsland) 2 febr. 1762, smidsknecht, overl. Schiedam 12 sept. 1836, zn van Adam GENSLER en Elisabeth WHERNER, wedn. van Catharine VERHOEVEN.

   IIIa. (van IIa) Alida Catharina PLEGING, ged. (nederd. geref.) Hoorn 29 mei 1785, overl. ald. 3 dec. 1814,
tr. Barent GLEYSTEEN, geb. Hoorn ca. 1783, melkboer, zn van Jan GLEIJSTEEN en Johanna WEYLAND.

   IIIb. (van IIa) Carel PLEGING, geb./ged. (nederd. geref.) Deventer 28/29 dec. 1793, blikslager, overl. Zaandam 19 juni 1873,
tr. Beverwijk 20 okt. 1822 Petronella KISTEMAKER, geb./ged. (r.-k.) ald. 5 febr. 1800, overl. Amsterdam 20 juni 1882, dr van Klaas KISTEMAKER, dagloner, en Johanna JAGERS.

   IIIc. (van IIa) Leendert PLEGING, geb./ged. (nederd. geref.) Hoorn 30 april/1 mei 1796, dagloner, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 9 juni 1849, tr./tr. kerkel. (nederd. geref.) Beverwijk/Wijk aan Zee 7 mei 1820 Maria Elisabeth SCHOONE, geb./ged. (ev. luthers) Beverwijk 17/18 dec. 1800, tuinster (bij overlijden), overl. Wijk aan Zee en Duin 19 mei 1869, dr van Harmen SCHOONE en Geertje SCHOON.
   IIId. (van IIa) Johannes Dirk 'Dirk' PLEGING, ged. (nederd. geref.) Haarlem 1 dec. 1799, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 7 okt. 1882, tr./tr. kerkel. (nederd. geref.) Beverwijk/Wijk aan Zee 6/10 april 1825 Aletta WOUTERS, geb./ged. (nederd. geref.) Beverwijk 17/21 nov. 1802, overl. ald. 4 aug. 1867, dr van Gerrit WOUTERS en Johanna BLAD.
   IVa. (van IIIb) Johanna PLEGING, geb. Beverwijk 28 jan. 1823, overl. Zaandam 18 maart 1856,
tr. Zaandam 19 mei 1844 Abraham DORPEMA, geb. ald. 17 sept. 1822, baardscheerder, barbier, winkelier in verfwaren, koopman, overl. ald. (Oostzijde) 9 mei 1900, zn van Huibert DORPEMA en Aaltje WIJNSTRA, die hertr. met Magdalena Catharina de WILDE, dienstbode.

   IVb. (van IIIb) Frans PLEGING, geb. Beverwijk 15 febr. 1826, blikslager, loodgieter, verlakker, verlakker en winkelier, in Koog a/d Zaan op 8 september 1863 failliet verklaard, met verificatie op 1 oktober 1863, oproep op 30 oktober 1863 in het Paleis van Justitie te Haarlem en homologatie op 18 december 1863, vestigde zich op 11 januari 1869 in Amsterdam 10, metaalwarenfabrikant, overl. Amsterdam 28 mei 1913,
tr. 1° Zaandam 22 april 1849 Jannetje ZEMEL, geb. ald. 16 dec. 1828, overl. Koog aan de Zaan 17 juli 1864, dr van Pieter ZEMEL, koopman, scheepstimmerman, en Aafje BETS,
tr. 2° Zaandam 30 okt. 1864 Aaltje JONGH, geb. 16 dec. 1828, overl. Amsterdam 6 juli 1871, dr van Gerrit JONGH en Helgard de BOER,
tr. 3° Amsterdam 31 juli 1872 Trijntje de VRIES, geb. Hasselt 20 april 1844, dr van Arie de VRIES en Geesjen HASSELT.

   IVc. (van IIIc) Maria PLEGING, geb. Beverwijk 9 mei 1824, dienstbode, overl. ald. 1 aug. 1866,
tr. Wijk aan Zee en Duin 1 sept. 1850 Leendert WIJKER, geb. Egmond aan Zee 27 nov. 1828, schulper, dagloner, arbeider, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 9 juni 1887, zn van Albert WIJKER, visser, en Maartje VISSER, die hertr. met Maria BODEGRAVEN WARNIER MEIJER, fabrieksarbeidster (1899).

   IVd. (van IIIc) Johannes Hermanus 'Jan' PLEGING, geb. Beverwijk 6 febr. 1828, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 24 nov. 1879, tr. Zaandam 14 mei 1854 Johanna DAM, geb. ald. 11 juli 1831, overl. Beverwijk 3 febr. 1904, dr van Abraham DAM, dagloner, peldersknecht, en Gerritje BELMER.
   IVe. (van IIIc) Franciscus PLEGING, geb. Beverwijk 5 jan. 1830, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 18 febr. 1897, tr. Wijk aan Zee en Duin 24 juni 1855 Margaretha DAM, geb. Zaandam 17 sept. 1834, overl. Wijk aan Zee en Duin 31 juli 1900, dr van Abraham DAM, dagloner, peldersknecht, en Gerritje BELMER.
   IVf. (van IIIc) Geertje PLEGING, geb. Beverwijk 5 mei 1831, overl. Wijk aan Zee en Duin 24 nov. 1898,
tr. Wijk aan Zee en Duin 27 mei 1855 Willem ten HOPE, geb. Soestdijk ca. 1826, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 25 juli 1901, zn van Machiel ten HOOPE en Hendrika Sophia STRUVE.

   IVg. (van IIIc) Gerrit PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 10 aug. 1833, tuinder, overl. ald. 16 april 1916, tr. Wijk aan Zee en Duin 13 mei 1858 Johanna MEYBOOM, geb. Wijhe 12 april 1837, overl. Wijk aan Zee en Duin 29 jan. 1900, dr van Harm MEYBOOM, arbeider, en Johanna DIJKSLAG.
   IVh. (van IIIc) Johanna Alida PLEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 16 jan. 1840, overl. ald. 4 mei 1880, tr. Wijk aan Zee en Duin 8 okt. 1865 Albert BOSMAN, geb. Beverwijk 20 febr. 1837, arbeider, tuinder (vanaf 1874), overl. Wijk aan Zee en Duin 20 april 1912, zn van Berend BOSMAN, tapper (1837), dagloner, gasstoker (1876), en Gerritje de WOLF, die hertr. met Dina Johanna HAERTLEIM.
   IVi. (van IIId) Johanna Maria PLEGING, geb. Beverwijk 5 jan. 1827, overl. Wijk aan Zee en Duin 22 okt. 1876,
tr. Wijk aan Zee en Duin 21 mei 1854 Johannes 'Jan' HOOGLAND, geb. ald. 24 maart 1826, tuinder, overl. ald. 8 nov. 1874, zn van Reinier HOOGLAND, tuinder, en Maria Jannetta de BOER.

   IVj. (van IIId) Alida PLEGING, geb. Beverwijk 22 juli 1829, overl. ald. 15 aug. 1905 (wonende te Haarlem), tr. Beverwijk 15 juni 1851 Ties (Matthijs) GROENWOLD, geb. Warffum 14 nov. 1828, schipper, overl. Haskerland 11 april 1877, zn van Pouwel Berents GROENWOLD en Vrouwke Jelles van DIJKEN.
   IVk. (van IIId) Gerritje PLEGING, geb. Beverwijk 5 sept. 1831, overl. ald. 16 febr. 1911,
tr. Beverwijk 8 jan. 1854 Albert SMIT, geb. ald. 29 jan. 1830, schipper, tuinder, overl. ald. 24 nov. 1916, zn van Jan SMIT, schipper, en Engeltje Albertsdr BOSMAN.

   IVl. (van IIId) Dirk PLEGING, geb. Beverwijk 27 jan. 1839, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 21 dec. 1924, tr. Wijk aan Zee en Duin 4 mei 1862 Maria WEZEMAN, geb. Beverwijk 10 aug. 1839, overl. Wijk aan Zee en Duin 29 juni 1894, dr van Johan Hendrik WEZEMAN en Elisabeth OTTO.
   Va. (van IVb) Abraham PLEGING, geb. Koog aan de Zaan 24 sept. 1855, schilder, koopman, winkelier, fabrikant, overl. Bussum 20 sept. 1941, tr. Amsterdam 27 maart 1884 Geertruida Elisabeth VISSER, geb. ald. 23 sept. 1860, overl. ald. 26 nov. 1926, dr van Cornelis Hendrik VISSER, scheepstimmerman, en Geertruijda NIEUWENHUIJS.
   Vb. (van IVb) Petronella Johanna PLEGING, geb. Koog aan de Zaan 22 aug. 1859, overl. Amsterdam 14 sept. 1944,
tr. Amsterdam 1 juni 1882 Gerrit VISSER, geb. ald. 29 aug. 1856, timmerman, overl. ald. 16 dec. 1920, zn van Cornelis Hendrik VISSER, scheepstimmerman, en Geertruijda NIEUWENHUIJS.

   Vc. (van IVb) Carl PLEGING, geb. Haarlem 30 maart 1861, werkman, blikslager, overl. Amsterdam 15 dec. 1887,
tr. Amsterdam 1 april 1886 Anna Elisabeth ASSENBROEK, geb. ald. 28 maart 1863, overl. ald. 23 juni 1944, dr van Jacobus ASSENBROEK, wijnkopersknecht, en Cornelia STUMEIJER.

   Vd. (van IVb) Johannes PLEGING, geb. Amsterdam 10 juni 1875, metaalwarenfabrikant, overl. ald. 17 febr. 1968,
tr. Amsterdam 15 sept. 1904 Trijntje KAAN, geb. Noord-Scharwoude 3 dec. 1870, overl. Amsterdam 11 juli 1939, dr van IJsbrand KAAN en Elisabeth STAM.

   Ve. (van IVb) Frans PLEGING, geb. Amsterdam 3 dec. 1878, blikslager, metaalwarenfabrikant gevestigd op Bilderdijkstraat 183 in Amsterdam 10, overl. Brielle 20 april 1967,
tr. Amsterdam 26 juni 1902 Elisabeth Cornelia PREIJ, geb. Hilversum 19 jan. 1878, dr van Thomas Johannes PREIJ, spoorbeambte, schilder, en Wilhelmina Johanna Helena DEKKERS, secretaresse.

   Vf. (van IVd) Leendert PLEGING, geb. Beverwijk 20 nov. 1857, tolgaarder, tuinder,
tr. Zandvoort 23 mei 1885 Maartje DROMMEL, geb. ald. 3 nov. 1864, dr van Pieter DROMMEL en Aaltje SNIJDERS.

   Vg. (van IVd) Maria Elisabeth Clara PLEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 3 maart 1862, overl. Beverwijk 5 aug. 1935,
tr. Beverwijk 10 maart 1882 Gijs MEIJER, geb. ald. 23 juni 1856, tuinder, arbeider, stukadoor, overl. ald. 4 juli 1939, zn van Barend MEIJER, dagloner, en Jobje DUIN.

   Vh. (van IVd) Abram Johannes PLEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 4 juli 1863, tuinder,
tr. 1° Beverwijk 17 nov. 1904 Jeltje SCHRAM, geb. Balk 26 april 1866, overl. Beverwijk 1 maart 1910, dr van Hendrik Eiberts SCHRAM en Wiepkjen Jans BANDSTRA,
tr. 2° Velsen 3 okt. 1912 Johanna REGOORT, geb. Amsterdam 27 april 1864, dr van Cornelis REGOORT, scheepstimmerman, en Johanna van der MEER.

   Vi. (van IVe) Maria Elisabeth PLEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 21 okt. 1856, overl. Beverwijk 15 febr. 1949,
tr. Wijk aan Zee en Duin 16 juni 1881 Johannes GERTENBACH, geb. ald. 2 mei 1849, tuinder, overl. ald. 27 maart 1900, zn van Johannes GERTENBACH, tuinder, en Margaretha Elisabeth DROSTE.

   Vj. (van IVe) Gerritje PLEGING, geb. Beverwijk 25 dec. 1857, overl. ald. 23 juli 1943,
tr. Wijk aan Zee en Duin 16 mei 1894 Cornelis SCHIPPER, geb. Zaandijk 21 april 1857, koffiehuishouder, stalhouder, overl. Wijk aan Zee en Duin 28 dec. 1920, zn van Simon SCHIPPER en Klaasje VEGTER.

   Vk. (van IVe) Geertje PLEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 3 dec. 1859, overl. Haarlem 17 dec. 1944,
tr. Haarlem 24 okt. 1889 Teunis van EGMOND, geb. Rijnsburg 6 juli 1866, werkman, werkmeester, overl. Haarlem 27 sept. 1961.

   Vl. (van IVe) Leendert PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 13 maart 1861, tuinder, arbeider, overl. Beverwijk 29 jan. 1911, tr. Krommenie 13 mei 1888 Trijntje HEIJMERING, geb. ald. 27 april 1868, overl. 's-Gravenhage 1 jan. 1947, dr van Roelof HEIJMERING en Grietje KOOYMAN, die hertr. met Johannes ABBENHUIS, fabrieksarbeider.
   Vm. (van IVe) Catharina Elisabeth Clara PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 20 aug. 1863, overl. ald. 31 mei 1899,
tr. Wijk aan Zee en Duin 5 juni 1885 Hindrik KRODER, geb. Oude Pekela ca. 28 aug. 1857, schilder, overl. Wijk aan Zee en Duin 8 maart 1933, zn van Berend KRODER en Talea TUITJER.

   Vn. (van IVe) Johannes Hermanus PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 20 juli 1868, tuinder, overl. Beverwijk 8 jan. 1961,
tr. Wijk aan Zee en Duin 17 april 1895 Geertruida van DORP, geb. Beverwijk 11 okt. 1870, overl. ald. 1 jan. 1941, dr van Jan van DORP en Hendrika Johanna de BOER.

   Vo. (van IVg) Hendrika PLEGING, geb. Beverwijk 29 sept. 1859, overl. Wijk aan Zee en Duin 19 nov. 1920,
tr. Wijk aan Zee en Duin 23 sept. 1885 Hendrik GERTENBACH, geb. ald. 24 mei 1854, tuinder, overl. ald. 7 okt. 1935, zn van Johannes GERTENBACH, tuinder, en Margaretha Elisabeth DROSTE.

   Vp. (van IVg) Johanna PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 22 sept. 1869, overl. Beverwijk 13 nov. 1934,
tr. Wijk aan Zee en Duin 25 mei 1892 Johannes Dirk HOOGLAND, geb. ald. 6 nov. 1867, tuinder, bloemist, zn van Johannes 'Jan' HOOGLAND, tuinder, en Johanna Maria PLEGING.

   Vq. (van IVg) Heintje PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 4 maart 1871, overl. Beverwijk 29 mei 1939,
tr. 1° Wijk aan Zee en Duin 5 mei 1897 Evert CATS, geb. Beverwijk 28 nov. 1870, koetsier, overl. ald. 27 juli 1912, zn van Pieter CATS, stalhouder, en Jansje HAGEN,
tr. 2° Amsterdam 3 juli 1924, echtscheiding ald. 8 maart 1926 Pieter HEINS, geb. Buiksloot 16 juni 1864, caféhouder, zn van Pieter HEINS, scheepstimmerman, en Elsje SCHOUTEN, wedn. van Antje ENGEL.

   Vr. (van IVl) Aletta PLEGING, geb. Beverwijk 5 nov. 1865, overl. ald. 5 jan. 1944,
tr. Wijk aan Zee en Duin 11 nov. 1885 Cornelis Johannes HARMEIJER, geb. ald. 26 okt. 1865, tuinder, landbouwer, overl. Bloemendaal 30 jan. 1924, zn van Johannes Hermanus HARMEIJER en Trijntje BAKKER, tapster.

   Vs. (van IVl) Matthijs PLEGING, geb. Beverwijk 7 okt. 1867, tuinder, overl. Velsen 9 maart 1934,
tr. Velsen 20 juli 1893 Cornelia van der KAAY, geb. ald. 10 dec. 1869, overl. 28 febr. 1942.

   Vt. (van IVl) Maria PLEGING, geb. Beverwijk 5 febr. 1873, overl. Heemskerk 24 okt. 1951,
tr. Wijk aan Zee en Duin 18 mei 1898 Gerrit BRANDS, geb. ald. 19 aug. 1871, tuinder, overl. Velsen 23 dec. 1941, zn van Johannes BRANDS, tuinder, en Jansje GRAPENDAAL.

   VIa. (van Va) Cornelis Hendrik PLEGING, geb. Amsterdam 29 maart 1886, kantoorbediende, steenkolenhandelaar, overl. Overveen 9 april 1957,
tr. 1° Helmond 19 dec. 1921 Maria Louisa Josephina LURMANS, geb. Stratum 20 april 1892, overl. Helmond 3 juni 1945, dr van Johannes Adrianus LURMANS en Maria Christina JANSEN,
tr. 2° Bloemendaal 22 aug. 1956 Hendrika Maria BIJL, geb. ald. 16 aug. 1894, overl. Bakel 1 okt. 1970, dr van Pieter BIJL en Anna Maria VISSER.

   VIb. (van Va) Abraham PLEGING, geb. Amsterdam 11 febr. 1889, winkelbediende, boekhouder-expediteur, overl. Haarlem 4 dec. 1950,
tr. Haarlem 31 juli 1919 Johanna Henriette FABER, geb. ald. 2 aug. 1892, overl. Wassenaar 22 juli 1964.

   VIc. (van Va) Geertruida Elisabeth PLEGING, geb. Amsterdam 27 febr. 1891, overl. Berlijn (Dld) 18 aug. 1935,
ondertr./tr. Buiksloot/Amsterdam 1/17 sept. 1914 Johannes GÖBEL, geb. ald. 28 juli 1889, journalist, correspondent in Berlijn, overl./begr. Bentveld/Zandvoort 9/13 okt. 1964, zn van Johannes Jacobus Wilhelm GÖBEL, brievengaarder, winkelier, en Wilhelmina Christina ARENDS.

   VId. (van Va) Hendrik Frans PLEGING, geb. Amsterdam 4 okt. 1892, kantoorbediende, overl. Blaricum 4 april 1919,
tr. Schoten 24 mei 1917 Johanna Christina van WIJK, geb. Amsterdam 1 nov. 1893, kantoorbediende, dr van Jacob Jan van WIJK, onderwijzer, en Johanna Wilhelmina Frederica van HENGEL.

   VIe. (van Va) Willem Theodoor PLEGING, geb. Amsterdam 2 juni 1905, koopman, verffabrikant, overl. ald. 3 aug. 1988,
tr. Amsterdam 11 sept. 1929 Elisabeth Hendrika Geertruida VISSER, geb. ald. 22 nov. 1903, overl. ald. 14 aug. 1985, dr van Antonius Marie VISSER, opzichter over huizen, en Elisabeth Hendrik WIGMAN.

   VIf. (van Vc) Cornelis PLEGING, geb. Amsterdam 29 jan. 1887, spoorwegambtenaar, overl. Hilversum 18 febr. 1954,
tr. Alkmaar 30 jan. 1911 Nella Maria IJFS, geb. Sloten (N.H.) 21 april 1886, dr van Pieter IJFS, opzichter waterleiding, en Elisabeth BROENS.

   VIg. (van Vd) Johanna Truitje PLEGING, geb. Amsterdam 21 okt. 1907, overl. Nunspeet 18 aug. 1982, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbegraafplaats) 20 aug. 1982,
tr. Amsterdam 15 juli 1937 Cornelis Johannes van de PAVERD, geb. ald. 2 febr. 1902, overl. 15 maart 1985, begr. ald. (Nieuwe Oosterbegraafplaats) 19 maart 1985, zn van Johannes Franciscus Ignatius van de PAVERD, diamantslijper, en Johanna Maria ROGMANS.

   VIh. (van Ve) Thomas Johannes PLEGING, geb. Amersfoort 31 mei 1906, overl. Westervoort 20 maart 1985,
tr. Arnhem 28 mei 1941 Annetje HUISKAMP, geb. Apeldoorn 11 okt. 1912.

   VIi. (van Ve) Frans PLEGING, geb. Haarlem 11 sept. 1910, kapper, overl. Apeldoorn 10 aug. 1966,
tr. Bussum 20 dec. 1939 Aaltje HOLLEMAN, geb. Hardinxveld 26 okt. 1910, dr van Kors HOLLEMAN en Cornelia Adriana VERSLOOT.

   VIj. (van Vf) Johannes Hermanus PLEGING, geb. 's-Gravenhage 27 april 1886, chauffeur, overl. Velsen 11 aug. 1967,
tr. Haarlem 27 april 1916 Harmine Margaretha van DIJK, geb. Groningen 19 dec. 1886, overl. Bloemendaal 2 jan. 1962.

   VIk. (van Vf) Pieter PLEGING, geb. Zandvoort 17 aug. 1890, overl. Haarlem 23 juli 1979,
tr. Zandvoort 29 maart 1923 Margaretha Johanna de WID, geb. ald. 9 maart 1892, overl. Haarlem 20 april 1973, dr van Simon de WID, arbeider, en Wilhelmina Cornelia MOLENAAR.

   VIl. (van Vf) Alida Maria PLEGING, geb. Heemstede 28 nov. 1895, overl. Haarlem 27 april 1956,
heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Haarlem 11 april 1929 Ernst Theodorus Gerardus van BEUSEKOM, geb. Velsen 20 okt. 1898.

   VIm. (van Vf) Leendert PLEGING, geb. Heemstede 2 mei 1898, overl. Haarlem 22 nov. 1950,
tr. Zandvoort 30 april 1925 Pietje KOPER, geb. ald. 14 juli 1904.

   VIn. (van Vl) Roelfina Margaretha PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 24 april 1890, overl. Beverwijk 13 mei 1982,
tr. Velsen 4 nov. 1909 Gerardus SCHELVIS, geb. Alkmaar 27 jan. 1890, arbeider, overl. Beverwijk 21 sept. 1967, zn van Pieter SCHELVIS, arbeider, en Helena de JONG.

   VIo. (van Vl) Franciscus PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 29 aug. 1897, overl. 's-Gravenhage 6 nov. 1984,
tr. Loosduinen 27 okt. 1926 Johanna Cornelia GREGOIRE, geb. ald. 10 april 1905, overl. 's-Gravenhage 18 mei 1985, dr van Bastiaan GREGOIRE en Johanna Cornelia van de HAM.

   VIp. (van Vl) Geertje Elisabeth PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 14 dec. 1902, overl. Zaandam 10 sept. 1937,
tr. Zaandam 29 okt. 1925 Jan SCHUITEMAKER, geb. ald. 25 maart 1899, overl. ald. 7 febr. 1948, zn van Jan SCHUITEMAKER en Gesiena van der MEULEN, die hertr. met Geertruida van der MEULEN.

   VIq. (van Vn) Franciscus PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 30 mei 1895, tuinder, bloembollenkweker, overl. Heemskerk 1 juni 1974,
tr. Heemskerk 30 mei 1917 Kniertje KLUFT, geb. ald. 31 aug. 1895, overl. Beverwijk 2 april 1973, dr van Jan KLUFT, tuinder, en Adriana LUIJT.

   VIr. (van Vn) Herman Hendrik Nicolas PLEEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 18 sept. 1898, overl. Gouda 2 juli 1975,
tr. Assendelft 26 nov. 1929 Aagje IJFF, geb. ald. 20 mei 1904, overl. Gouda 7 jan. 1977.

   VIs. (van Vs) Jan Johannes PLEGING, geb. Velsen 19 nov. 1895, arbeider, tuinder, los werkman, corveeër, overl. Beverwijk 28 april 1971,
tr. Beverwijk 24 mei 1922 Janke MEIJER, geb. Sneek 7 juni 1894, overl. Beverwijk 19 april 1966, dr van Jentje Johannes MEIJER, arbeider, en Janke NASSOUW.

   VIt. (van Vs) Dirk Johannes PLEGING, geb. Wijk aan Zee en Duin 11 aug. 1898, overl. Beverwijk 8 jan. 1970,
tr. Velsen 10 dec. 1925 Wilhelmina van der MAST, geb. Waalwijk 10 nov. 1896, overl. Beverwijk 14 juli 1950.

   VIu. (van Vs) Gerardus PLEGING, geb. Velsen 11 febr. 1901, overl. ald. 26 nov. 1955,
tr. Velsen 3 dec. 1931 Johanna Jacoba Antonia PERISUTTI, geb. Den Helder 6 april 1907, dr van Auguust Nicolaas Anton PERISUTTI en Reintje HENDRIKS.

Noten
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
1. Volgens verklaringen voor het Vredegerecht van Schiedam voor haar huwelijk met Melgert Gensler is de geboortedatum 7 juni 1768.
2. Staatsarch. Nedersaksen te Oldenburg, Best. 125, Nr 619.
3. NHA Vredegerecht Beverwijk 11, 1820 nr 16, 22 april 1820.
4. NHA Vredegerecht Beverwijk 12, 1822 nr 34, 5 okt. 1822.
5. NHA ONA Beverwijk 321 (notaris Jan Karshoff) akte 196, 18 dec. 1820).
6. NHA Vredegerecht Beverwijk 12, 1821 nr 5, 26 jan. 1821.
7. NHA ONA Beverwijk 335 (notaris Jan de la Chambre Karshoff) akte 51, 4 aug. 1828, NA Beverwijk I 12, akte 13, 22 maart 1851.
8. NHA ONA Beverwijk 331 (notaris Jan Karshoff), akte 139 en 140, 6 okt. 1826), ONA Beverwijk 342 (notaris Jan de la Chambre Karshoff) akte 108, 24 nov. 1836, NA Beverwijk I 12, akte 21, 14 april 1851.
9. NHA NA Beverwijk I 53, akte 32, 1 maart 1881, akte 33, 2 maart 1881.
10. Informatie van H. Schole te Amstelveen.
11. NHA NA Beverwijk I 18, akte 502, 13 jan. 1855, I 21, akte 890, 1 nov. 1856, I 38, akte 28, 18 maart 1869.
12. NHA NA Beverwijk I 52, akte 8, 16 jan. 1880, akte 27 en 32, 25 maart 1880, I 53, akte 36, 26 maart 1881.
13. NHA NA Beverwijk I 17, akte 440, 22 sept. 1854, akte 443, 27 sept. 1854, I 18, akte 502, 13 jan. 1855.
14. NHA NA Beverwijk I 40, akte 40, 22 mei 1870, I 48, akte 48, 23 juni 1876, II 4, akte 455, 9 mei 1882, II 7, akte 1260, 8 dec. 1887.
15. NHA NA Beverwijk I 49, akte 132, 13 nov. 1877, akte 140, 20 nov. 1877, II 5, akte 699, 21 jan. 1884, II 6, akte 835, 24 dec. 1884, I 62, akte 59, 19 juli 1888, II 7, akte 1371, 10 aug. 1888, II 11, akte 2617, 24 juli 1895.
16. NHA NA Beverwijk I 70, akte 10, 17 jan. 1903, akte 176, 3 sept. 1903, en I 71, akte 14 en 15, 27 jan. 1904.
17. NHA NA Beverwijk I 21, akte 810, 10 juni 1856, akte 861, 12 sept. 1856, II 10, akte 2206 en 2207, 1 sept. 1893.
18. NHA NA Beverwijk I 68, akte 43, 13 juni 1901, II 13, akte 4101, 29 okt. 1901, akte 4134, 13 dec. 1901, akte 4177, 3 febr. 1902.
19. NHA NA Beverwijk I 41, akte 135, 12 dec. 1871, II 11, akte 2925, 27 nov. 1896.
20. NHA NA Beverwijk II 11, akte 2655, 2 nov. 1895, II 14, akte 4557, 24 juni 1903, I 71, akte 138, 11 juli 1903, I 72, akte 135, 16 juni 1904.
21. NHA NA Beverwijk I 48, akte 128, 1 dec. 1876, I 51, akte 4, 17 jan. 1879.
22. NHA NA Beverwijk I 54, akte 43, 3 juni 1882, II 7, akte 1079, 20 okt. 1886.
23. NHA NA Beverwijk I 38, akte 28, 18 maart 1869, I 49, akte 140, 20 nov. 1877, I 50, akte 150, 20 dec. 1878, I 51, akte 6, 20 jan. 1879.
24. NHA NA Beverwijk I 53, akte 48 en 50, 16 april 1881, I 61, akte 4, 14 jan. 1886.
25. NHA NA Beverwijk I 65, akte 33, 30 maart 1894.
26. NHA NA Beverwijk I 49, akte 108, 6 sept. 1877, I 65, akte 110, 10 nov. 1894.
27. NHA NA Beverwijk II 11, akte 2595, 19 juni 1895.
28. NHA NA Beverwijk I 71, akte 58, 8 april 1903.

Nawoord.
  Belangrijke bijdragen voor deze genealogie zijn geleverd door de heer H. Prins te Gorinchem en de heer L.J. Schuitemaker te Doorwerth.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #