Naar beginpagina

Genealogie RUS, uit de Egmondermeer
(11 generaties)


>index

   I. Jan Jansz ROS,
tr. N.N.
   II. (van I) Jan Jansz RUS, alias Jan Jansz Jonge Reus, geb. ca. 1566, tr. N.N.
   III. (van II) Pieter Jansz RUS (ook: Rues), tr. Jannetgen Reijersdr de WACHT, overl. vóór 7 juni 1668.
   IVa. (van III) Dirck Pietersz ERCKEN, overl. kort vóór 7 april 1689, tr. Maartje GERRITS, dr van Gerret Claesen VERBURCH.
   IVb. (van III) Cornelis Pietersz RUS, alias Wachts Kees, tr. Aef CORNELIS, alias Aefje Cornelis.
   IVc. (van III) Pieter Pietersz RUS, impost op begr. Alkmaar 25 juni 1708 (aangifte door Jan Jansz Veel van Pieter Pietersz aan de kalkoven, gratis), impost op begr. Koedijk 25 juni 1708 (aangifte door Jan Jansz van Pieter Pietersz aan de kalkoven, pro deo), begr. ald., tr. Aeltje PIETERS.
   Va. (van IVa) Gerrit Dircksz COSTER, impost op begr. Koedijk 10 okt. 1730 (impost ƒ 3), tr. Koedijk 1 dec. 1686 Antje AERJENS, bij huwelijk jongedochter van Langedijk.
   Vb. (van IVc) Dieuwertje Pieters RUS, impost op begr. Bergen (N.-H.) 17 juli 1738 (pro deo, overleden op het Woud, aangever Adam Jansz),
ondertr. 1°/tr. Alkmaar 26 april/17 mei 1682 Jan Pietersz KLUFT, molenaar in de kleine Viaanse molen, woonde in 1666 in de Egmondermeer, zn van Pieter Cornelisz DUIJVEKEES en Lijsbet JANS, wedn. van Neeltje ARIAENS,
ondertr. 2° Alkmaar 15 maart 1693, tr. ald. 29 maart 1693 (beiden wonende in de Wognummerbuert) Dirck CLAASZ, bij huwelijk Dirck Claassen jongeman van Medemblik, volgt vermoedelijk rond 1700 stiefzoon Pieter Jansz Kluft van zijn vrouw op als molenaar in de Viaanse Molens, impost op begr. Bergen (N.-H.) 1 juni 1725 (impost ƒ 3).
   Vc. (van IVc) Reijer Pietersz RUS, alias Cleijn Reijer, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 2 sept. 1665, impost op begr. ald. 29 nov. 1748 (onder onvermogen), begr. ald. 2 dec. 1748 als Reijer Rus een out man (kosten 15 stuivers), tr. 1° N.N.,
ondertr. 2°/ondertr. (impost) Alkmaar 10 jan. 1712, betoog naar Egmond a/d Hoef Alkmaar 24 jan. 1712 Bregje CORNELIS, impost op begr. ald. 4 maart 1729, dr van Maertje JANS.

   Vd. (van IVc) Albert Pietersz RUS, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 16 okt. 1667, tr. Dieuwer CRELIS.
   VIa. (van Vc) Pieter Reijersz RUS, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 30 nov. 1712, baardscheerder, impost op begr. ald. 16 juni 1759 (impost ƒ 3), ondertr./tr. Alkmaar 15 okt./29 nov. 1750 Maartje HEERTJES, impost op begr. ald. 8 april 1763, dr van Heertje FREDRIKSZ, biersteker en schipper te Sijbelhuizen, en Neeltje Dirks GROEN, die hertr. met Roelof NOORMAN, bij huwelijk in 1761 weduwnaar van Zaandam.
   VIb. (van Vc) Aeltje Reijers RUS, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 15 okt. 1715 (vader Reijer Pieters Rustbroek), verkrijgt op 25 augustus 1743 attestatie van Alkmaar naar Schermerhorn, overl. Schermerhorn 17 jan. 1788, impost op begr. ald. 19 jan. 1788 (pro deo),
ondertr. Alkmaar 31 dec. 1741 (hij jongeman van Hensbroek), attestatie om te trouwen ald. 14 jan. 1742 (naar Hensbroek) Jan Pietersz ROODEN, ook Rooder, doet belijdenis (nederd. geref.) Schermerhorn 8 april 1746, overl. ald. 1 okt. 1792.

   VIc. (van Vc) Aagje Reijers RUS, ged. Alkmaar 24 jan. 1717 (de peet is Teetje Dirks),
ondertr./tr. Alkmaar 18 jan./1 febr. 1739 Dirk Cornelisz SCHOEN, alias Vos, molenaar in de Egmondermeer, overl. vóór 2 april 1764, zn van Cornelis VOS, molenaar van de Visserijmolen in de Egmondermeer.

   VId. (van Vc) Maartje Reijers RUS, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 25 maart 1721, impost op begr. ald. 16 sept. 1801 (impost ƒ 3), begr. ald. 17 sept. 1801 (Middelgang nr 342, 14 st 2 penn),
ondertr. 1° Alkmaar 2 okt. 1746, ondertr. (impost) Zijpe 7 okt. 1746 (impost ƒ 5 voor hem), ondertr. (impost) Alkmaar 30 sept. 1746 (hij weduwnaar, zij jonge dochter even buiten de Geesterpoort, ƒ 3 voor haar), attestatie om te trouwen ald. 16 okt. 1746 (naar Zijpe) Gerrit Jacobsz BORST, ged. (nederd. geref.) Schagen 25 aug. 1715, bakker, overl. Amsterdam, zn van Jacob Gerritsz BORST en Trijntje GARMENTS, laatst wedn. van Dieuwer SIJMONS, eerder wedn. van Grietje TEUNIS,
ondertr. (impost) 2° Zijpe 1 okt. 1763 (pro deo) Cornelis Pietersz KLEUR, impost op begr. ald. 26 dec. 1800 (impost ƒ 3).

   VIe. (van Vc) Cornelis Reijersz RUS, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 22 okt. 1724, vóór 1779 wonende in Alkmaar Over de Geest aangeslagen voor de verponding (opgevolgd door Arie Rus) 60, begr. Alkmaar 14 juni 1783 (op het kerkhof, ƒ 15), ondertr. (impost) Bergen (N.-H.) 4 dec. 1751 (beiden wonende alhier, pro deo), tr. ald. 19 dec. 1751 Magdaleentje Ariens HOFLAND, ged. (nederd. geref.) Waddinxveen 20 juni 1728, overl. Alkmaar 2 febr. 1789, dr van Arnoldus HOFLAND en Ariaantje JONGENEEL.
   VIf. (van Vd) Pieter Albertsz RUS, ged. (nederd. geref.) Ursem 4 dec. 1702, impost op begr. Oterleek 21 nov. 1770 (impost ƒ 3), tr. 1° Oterleek 17 sept. 1730 Guurtje Gerrits BOON  64, ged. (nederd. geref.) ald. 20 juni 1706, bij huwelijk in 1730 weduwe in de Schermeer, impost op begr. Oterleek 17 juni 1748 (pro deo), dr van Gerrit EGBERTSZ en Lijsbeth Ariens STEENPOORT, wed. van Maarten Jansz DUBBELT, ondertr. (impost) 2° Schermeer 4 jan. 1749 (pro deo), tr. Schermerhorn 19 jan. 1749 Neeltje CORNELIS, overl. 2 juni 1769, impost op begr. Oterleek 2 juni 1769 (impost ƒ 3).
   VIg. (van Vd) Antje Alberts RUS, ged. (nederd. geref.) Ursem 1 maart 1707, overl. Oude Niedorp 21 april 1782,
tr. 1° N.N.,
tr. 2° Oude Niedorp 22 aug. 1728 (hij weduwnaar op de Zijdewind, zij weduwe van Ursem) Cornelis Jacobsz AKKERMAN, wedn. van Aaltje CLAAS.

   VIh. (van Vd) Aaltje Alberts RUS, ged. (nederd. geref.) Ursem 24 jan. 1709, tr. Gerrit VISSER.
   VIi. (van Vd) Jan Albertsz RUS, ged. (nederd. geref.) Ursem 23 maart 1711,
tr. Maartje Jans VISSER.

   VIIa. (van VIa) Reijer RUS, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 7 dec. 1751, baardscheerder, overl./begr. ald. 26/30 maart 1809, ondertr. (impost) 1° Medemblik 17 maart 1781 Willempje MAN, ged. (nederd. geref.) ald. 1 april 1759, impost op begr. ald. 15 febr. 1798, dr van Frans MAN en Wesseltje SWAAN,
ondertr. 2°/tr. Alkmaar 10/24 mei 1801 Maria BRUIN, geb. Oudeschild Texel, ged. (nederd. geref.) Den Burg (Texel) 16 okt. 1740, overl. Alkmaar 21 okt. 1813 (in het diaconessenhuis).

   VIIb. (van VIe) Arie RUS, geb. ca. 1763, doet belijdenis (nederd. geref.) Alkmaar 31 mei 1780 (wonende Achter de Vest), boer, overl. ald. 17 aug. 1808 (oud 45 jaar, laat 3 kinderen na 77), begr. ald. 20 aug. 1808, ondertr./tr. Alkmaar 1/8 febr. 1795 Geertje Heylemans DEKKER, ged. (nederd. geref.) St. Pancras 8 maart 1770, impost op begr. Alkmaar 26 jan. 1804 (impost ƒ 3, achterlatende man en 4 minderjarige kinderen), begr. ald. 27 jan. 1804 (kerkhof, 15 st), dr van Heyleman Jansz DEKKER en Aagje Jansdr HARTOG.
   VIIc. (van VIf) Dieuwertje Pieters RUS,
tr. Oterleek 30 nov. 1754 Jan Gerritsz KOSTER.

   VIId. (van VIf) Aafje Pieters RUS, impost op begr. Westzaan 27 sept. 1769 (pro deo),
ondertr. (impost) Westzaandam 22 nov. 1765 (impost elk ƒ 3), tr. ald. 1 dec. 1765 Jan Dirksz de BOER, geb. ald. 8 febr. 1739, landman, hooisteker, overl. Westzaan 9 okt. 1787, zn van Dirk Pietersz BOER en Guurtje Jansdr KNAAP, die hertr. met Trijntje Pieters PARLIE.

   VIIe. (van VIf) Lijsbeth Pieters RUS, ged. Zuid-Schermeer, banne Akersloot april 1733, overl. Ursem 14 okt. 1814,
ondertr. (impost) 1° Schermer 27 febr. 1762 Pieter Klaasz de HEER, ged. (nederd. geref.) Groot-Schermer 7 dec. 1735, kuiper, zn van Klaas KAAIJ,
tr. 2° Ursem 18 mei 1794 Dirk Jansz ZOONEN.

   VIIf. (van VIi) Jan Jansz RUS, ged. (nederd. geref.) Ursem 9 dec. 1740, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 9 maart 1761, op 13 december 1767 met Geertje Jansdr Plugboer met attestatie van Ursem vertrokken naar Graft, impost op begr. Graft 15 dec. 1802 (impost ƒ 3),
tr. Ursem 18 jan. 1767 Grietje Jans PLUGBOER, ged. (nederd. geref.) Schermerhorn 16 aug. 1744, doet belijdenis (nederd. geref.) Ursem 16 maart 1766, bij huwelijk jongedochter van de Noorddijk, overl. Graft 24 maart 1820, dr van Jan Evertsz PLUGBOER en Aafje Jans BREEBOER.

   VIIg. (van VIi) Albert RUS, ged. (nederd. geref.) Ursem 22 nov. 1748, boer, bouwman, schepen in 1791 82 van Oudkarspel, op 21 november 1813 provisioneel aangesteld tot gerechtsbode ald., overl. ald. 16 dec. 1821, ondertr. (impost) 1° Oudkarspel 18 sept. 1772 (impost ƒ 6 voor haar, hij pro deo), tr. ald. 4 okt. 1772 Grietje Jans KUIJPER, ged. (nederd. geref.) ald. 29 okt. 1752, impost op begr. Oudkarspel 17 jan. 1793 (impost ƒ 3), begr. ald. 18 jan. 1793 (begraven in de kerk, groot doodskleed, ƒ 2-13-0), dr van Jan KUIJPER en Maartje Jans ROOS, ondertr. 2°/tr. Oudkarspel 11/25 mei 1800 Meynou KAAIJ, ged. (nederd. geref.) Oude Niedorp 21 juni 1772, winkelierster (bij overlijden), overl. Oudkarspel 18 jan. 1830, dr van Teunis Maartensz KAAIJ en Bregje Cornelis OVER.
   VIIIa. (van VIIa) Frans RUS, ged. (nederd. geref.) Medemblik 24 febr. 1785, molenaarsknecht, gruttersknecht, overl. ald. 16 sept. 1850,
ondertr./tr. Medemblik 20 april/5 mei 1811 Aaltje SMIT, ged. (nederd. geref.) ald. 8 dec. 1782, overl. ald. 15 nov. 1846, dr van Willem SMIT en Eliezabeth SJOERS.

   VIIIb. (van VIIa) Jacob RUS, geb. 7 april 1788 (volgens het Registre Civique), ged. (nederd. geref.) Spanbroek 13 april 1788, zetter („compositeur”, volgens het Registre Civique), sergeant, overl. Bergen op Zoom 4 febr. 1831,
ondertr./tr. Alkmaar 22 jan./5 febr. 1809 Sara SLISKER, ged. (nederd. geref.) ald. 14 nov. 1786, overl. Den Helder 7 mei 1872, dr van Gerrit Willemsz SLISKER en Elisabeth SMIT, die hertr. met Willem de VRIES, schilder.

   VIIIc. (van VIIa) Wesseltje RUS, ged. Spanbroek 24 april 1791, dienstmaagd, werkster, overl./begr. Alkmaar 13/18 mei 1826,
heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Alkmaar 4 aug. 1822 Cornelis VREDENBURG, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 24 maart/8 april 1798, schoenmaker, sjouwerman, stadsarbeider (bij overlijden), overl. ald. 28 mei 1856, zn van Jan VREDENBURG, schoenmaker, en Femmetje te NOOR, mutsemaakster, die hertr. met Jacoba Gesina DUYN.

   VIIId. (van VIIb) Cornelis RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Alkmaar 25/27 aug. 1796, landbouwer, landman, akkerbouwer, overl. St. Pancras 28 juni 1883,
tr. 1° St. Pancras 11 febr. 1821 Guurtje BOOIJ, geb. ald. 16 nov. 1793, ged. (nederd. geref.) ald. 17 nov. 1793 (doopgetuige Neeltje Jacobs Booy), bij huwelijk het boerenbedrijf uitoefenende, overl. St. Pancras 26 mei 1857, dr van Jacob Ariensz BOOIJ en Haasje Pieters OVERTOOM,
tr. 2° St. Pancras 16 jan. 1859 Brechtje KEIZER, geb. Oudkarspel 28 maart 1812, ged. (nederd. geref.) ald. 30 maart 1812 (doopgetuige Guurtje Leegwater), overl. St. Pancras 11 juni 1868, dr van Willem KEIZER en Maartje de GROOT, wed. van Jan WIELINGS.
   VIIIe. (van VIIb) Aagje RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Alkmaar 18/22 april 1798, dienstmeid (bij huwelijk), overl. St. Maarten 7 juli 1827,
tr. St. Maarten 22 febr. 1824 Willem KOS, ged. (nederd. geref.) ald. 21 sept. 1794, dienstknecht (bij huwelijk), landman, bij de geboorte-aangifte van zijn zoon Klaas wonende te Eenigenburg in de gemeente St. Maarten, overl. St. Maarten 13 aug. 1866, zn van Klaas KOS en Aafje BOOD.

   VIIIf. (van VIIf) Maartje Jans RUS, ged. (nederd. geref.) Graft 5 maart 1769, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 26 juli 1813, landbouwster (bij overlijden), overl. ald. 7 aug. 1823,
tr. Graft 31 mei 1800 Jan Jansz van CAPELLE, ged. (nederd. geref.) Purmerend 23 febr. 1775, timmerman, overl. Beemster 2 okt. 1821, zn van Jan van de CAPELLE en Neeltje Constantijn SMIT.

   VIIIg. (van VIIf) Dirk Jansz RUS, ged. (nederd. geref.) Graft 9 dec. 1770, doet belijdenis (nederd. geref.) Oterleek 9 april 1795, landman, overl. Beemster 14 febr. 1846,
tr. (schepenbank) Oterleek 29 jan. 1797 (ten huize van haar moeder Beelijtje Hoogland, weduwe, die tegelijkertijd in de huwelijkse staat bevestigd is 94) Catharina 'Kaatje' CARLIER, ged. (nederd. geref.) Noord-Schermer 23 nov. 1777 (doopgetuige Catharina Keijser), overl. Beemster 16 april 1831, dr van Arie Cornelisz CARLIER, hoofdingeland en heemraad van de Schermeer, en Belitje Pieters HOOGLAND.

   VIIIh. (van VIIf) Evert Jansz RUS, ged. (nederd. geref.) Graft 19 dec. 1773, doet belijdenis (nederd. geref.) Oterleek 9 april 1795, koopman, landbouwer, op 23 november 1795 met attestatie vertrokken van Oterleek naar Graft (volgens het lidmatenregister van Oterleek voor Noord-Schermer en Stompetoren), overl. Beemster 26 sept. 1813,
tr. Beemster 11 sept. 1796 Trijntje Simonsdr HARDEBOL, ged. (nederd. geref.) ald. 31 maart 1776, overl. ald. 18 april 1815, dr van Simon Huigen HARDEBOL en Guurtje CHAISMAN, die hertr. met Simon BRUIJN.

   VIIIi. (van VIIf) Pieter Jansz RUS, ged. (nederd. geref.) Graft 16 juni 1782, landbouwer, slachter, koopman, arbeider, overl. ald. 14 jan. 1858, tr. Graft 3 juni 1809 Ytje BOUWER, ged. (nederd. geref.) De Rijp 20 juni 1784, overl. Graft 10 okt. 1825, dr van Jan BOUWER en Jannetje Hendriks de VRIES.
   VIIIj. (van VIIg) Maartje Albertsdr RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 16/19 dec. 1773, begr. ald. 20 aug. 1801 (in de kerk, ƒ 2:13:0),
ondertr. Oudkarspel 24 april 1796, ondertr. (impost) ald. 23 april 1796 (impost ƒ 3 voor haar, hij pro deo), tr. ald. 8 mei 1796 Jan Dirksz KOOIJ, geb. Hoogwoud.

   VIIIk. (van VIIg) Antje Albertsdr RUS, ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 5 maart 1780, overl. Hoogwoud 14 dec. 1840,
ondertr. Oudkarspel 13 april 1800 (betoog gegeven naar Hoogwoud), ondertr. Hoogwoud 12 april 1800, ondertr. (impost) Oudkarspel 11 april 1800 (impost ƒ 6 voor haar, hij van Hoogwoud), tr. Hoogwoud 27 april 1800 Cornelis Ariensz KOS, ged. (nederd. geref.) ald. 3 nov. 1776, arbeidsman, arbeider, overl. ald. 4 okt. 1833, zn van Arie Sybrandsz COS en Sijtje Pieters GROOT.

   VIIIl. (van VIIg) Jan Albertsz RUS, ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 15 aug. 1783, landbouwer ald., woonde met zijn tweede vrouw in de Woudmeer, overl. Harenkarspel 20 dec. 1834, tr. 1° Oudkarspel 5 mei 1805 Adriana Pieters BAKKER, geb. ald. ca. 1777 [?], overl. ald. 1 mei 1825, dr van Pieter Harmansz BAKKER en Adriana Johanna de VALK,
tr. 2° Oudkarspel 29 jan. 1826 Hiltje KUILMAN, geb./ged. (nederd. geref.) Heerhugowaard/Broek op Langedijk 24 febr./1 maart 1801, dienstbode (bij eerste huwelijk), overl. Harenkarspel 12 maart 1866, dr van Jacob KUILMAN, watermolenaar in de Woudmeer gem. Harenkarspel, en Cornelisje KOOIJ, die hertr. met Jan de RUITER, landman.

   VIIIm. (van VIIg) Cornelis Albertsz RUS, ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 12 april 1785, landman, landbouwer ald., overl. ald. 13 mei 1826,
ondertr./tr. Oudkarspel 3/18 okt. 1807 Trijntje Pietersdr de SMETH, geb./ged. (nederd. geref.) St. Pancras 16/22 aug. 1784, winkelierster (in 1851), overl. Oudkarspel 5 nov. 1866, dr van Pieter de SMETH en Maartje Pietersdr DONKER, die hertr. met Jacob STEENPATER.

   VIIIn. (van VIIg) Aaltje Albertsdr RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 25 okt./30 nov. 1788, overl. ald. 18 april 1817, ondertr./tr. Oudkarspel 17 nov./2 dec. 1810 Jan KALVERDIJK, geb. Noord-Scharwoude, zn van Pieter KALVERDIJK en Antje Dirks LANDMEETER.
   IXa. (van VIIIa) Willempje RUS, geb. Medemblik 5 maart 1812, dienstmaagd (bij huwelijk), overl. ald. 20 jan. 1861 (laatst gehuwd met Salzmann, scheepstimmerman, onbekend waar hij zich ophoudt),
tr. 1° Medemblik 5 febr. 1843 Friedrich Christian MÖRING, geb. ca. 1809, bottelier a/b Z.M. instructievaartuig 'Urania', overl. Medemblik ca. 7 dec. 1847, zn van Moriz MÖRING en Elisabeth SCHRÖDER, winkelierster,
tr. 2° Medemblik 28 sept. 1851 Heinrich Wilhelm SALZMAN, geb. Oberehe (koninkrijk Hannover) ca. 1800, scheepstimmerman, zn van Johann Ludolph SALZMAN en Johanna Catharina SCHLOTER, wedn. van Sijbrig LEENDERS.

   IXb. (van VIIIa) Elisabeth RUS, geb. Medemblik 22 okt. 1813, naaister, overl. Purmerend 4 febr. 1869,
tr. Medemblik 18 nov. 1838 Dirk OUDT, doopsgezind, geb. ald. 18 april 1813, wijnkopersknecht (bij huwelijk), brigadier-majoor der Rijkspolitie, stadsbode, overl. Purmerend (in het Gast- en Proveniershuis) 3 juni 1902, zn van Pieter OUDT, meester timmerman, en Hieltje SCHIERE, die hertr. met Trijntje KOBUS.

   IXc. (van VIIId) Arie RUS, geb. St. Pancras 2 nov. 1821, landbouwer, akkerbouwer, landman, overl. ald. 7 dec. 1891, tr. St. Pancras 9 mei 1847 Lijsbeth WIEDIJK, geb. Schermerhorn 2 nov. 1823, overl. St. Pancras 8 febr. 1867, dr van Gerrit WIEDIJK, watermolenaar, en Leentje BORST.
   IXd. (van VIIId) Jacob RUS, geb. St. Pancras 21 april 1823, landbouwer, dagloner, winkelier, overl. ald. 6 juli 1895,
tr. 1° St. Pancras 9 mei 1847 Elisabeth HAGMAN, geb. Oterleek 4 april 1824, overl. St. Pancras 31 dec. 1855, dr van Hendrik HAGMAN, plattelandsheelmeester, en Harmijntje KETEL,
tr. 2° St. Pancras 17 mei 1857 Aaltje de NIJS, geb. Bergen (N.-H.) 1 juli 1829, overl. St. Pancras 7 okt. 1920, dr van Pieter de NIJS, arbeider, en Maartje LATESTEIJN.

   IXe. (van VIIId) Geertje RUS, geb. St. Pancras 24 sept. 1831, overl. Heiloo 25 febr. 1922, tr. St. Pancras 1 juni 1856 Simon DUIN, geb. Noord-Scharwoude 27 okt. 1831, landbouwer, overl. ald. 30 nov. 1908, zn van Jan DUIJN, landbouwer, en Antje HOOGVORST.
   IXf. (van VIIId) Pieter RUS, geb. St. Pancras 12 jan. 1834, akkerbouwer te Noord-Scharwoude, landbouwer, overl. Zuid-Scharwoude 21 febr. 1892, tr. Zuid-Scharwoude 11 sept. 1862 Trijntje PRINS, geb. Beemster 23 sept. 1822, overl. Zuid-Scharwoude 24 maart 1901, dr van Gerrit PRINS, landbouwer, boer, en Trijntje KOORNAIR, laatst wed. van Simon BOUWENS, eerder wed. van Jacob BAKKER.
   IXg. (van VIIIg) Grietje RUS, geb. Oterleek 10 okt. 1797, ged. (nederd. geref.) ald. 15 okt. 1797 (doopgetuige Belitje Hoogland), overl. Purmerend 6 febr. 1853,
tr. 1° Beemster 5 mei 1822 Jan BANKRAS, geb. Schermer, gem. Driehuizen 26 febr. 1798, timmerman, timmermansknecht, overl. Schermer, gem. Graft 24 febr. 1827, zn van Cornelis BANKRASSEN, watermolenaar, en Sijtje Jans DEKKER,
tr. 2° Beemster 31 dec. 1832 Jan Hendriks KOK, geb. Monnickendam 19 febr. 1786, arbeider, overl. Purmerend 13 nov. 1850, zn van Hendrik KOK en Geertje NOORWEGEN, wedn. van Marietje CARBAAT.

   IXh. (van VIIIg) Belitje RUS, geb. Schermeer, gem. Oterleek 22 dec. 1799, ged. (nederd. geref.) Oterleek 25 dec. 1799 (doopgetuige Belitje Hoogland), overl. Beemster 30 april 1856,
tr. Beemster 25 juni 1820 Simon KRAMER, geb./ged. (nederd. geref.) Katwoude/Monnickendam 21/25 nov. 1792, landbouwer, landman, veehouder, overl. Beemster 18 maart 1854, zn van Pieter Simonsz KRAMER en Jannetje LAMMERS.

   IXi. (van VIIIg) Catharina RUS, geb. Oterleek 11 april 1801, ged. (nederd. geref.) ald. 19 april 1801 (doopgetuige Belitje Hoogland), overl. Nieuw-Vennep 7 okt. 1871,
tr. Beemster 26 juni 1825 Jacob ALDERS, geb. Durgerdam 4 juni 1793, opzichter, zn van Albert ALDERS en Lijsbeth GROOT.

   IXj. (van VIIIg) Jannetje RUS, geb. Beemster 4 dec. 1803, ged. (nederd. geref.) ald. 11 dec. 1803 (doopgetuige Maartje Rus), overl. Purmerend 2 jan. 1863,
tr. Beemster 15 april 1827, gescheiden van tafel en bed Hoorn 10 jan. 1849 (door de arrondissementsrechtbank) van, echtscheiding Beemster 18 okt. 1854 Willem van EIJKEN, geb. Zuid-Scharwoude 1 jan. 1802, landbouwer, landman, veehouder, overl. Beemster 1 mei 1871, zn van Pieter Plancius van EIJKEN en Neeltje GRAFTDIJK.

   IXk. (van VIIIg) Dirk RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Beemster 12/15 nov. 1807, landman, veehouder ald. vanaf 1850, overl. ald. 27 sept. 1870,
tr. Beemster 19 april 1835 Geertje Jans VISSER, geb. ald. 12 sept. 1815, overl. ald. 4 mei 1875, dr van Jan VISSER, landman, en Lijsbeth Willems de GEUS.

   IXl. (van VIIIh) Jan RUS, geb. Beemster 12 nov. 1797, ged. (nederd. geref.) ald. 19 nov. 1797 (doopgetuige Maartje Rus), boerenknecht, landbouwer, landman, veehouder, overl. ald. 23 maart 1883,
tr. Beemster 23 april 1826 Willempje Simonsdr OLIJ, geb. ald. 25 jan. 1807, overl. ald. 21 juni 1870, dr van Sijmen Dirks OLIJ en Guurtje Gerrits KOOIJMAN.

   IXm. (van VIIIh) Guurtje RUS, geb. Beemster 15 maart 1799, ged. (nederd. geref.) Oudendijk 17 maart 1799 als Geertje Evertsdr Rus (doopgetuige Maartje Rus), kapster (bij derde huwelijk), kasteleines, overl. Aalsmeer 26 jan. 1884,
tr. 1° Aalsmeer 18 maart 1818 Willem Willemsz MAARSEN, geb. ald. 18 maart 1791, boomkweker (bij huwelijk), broodbakker, overl. ald. 20 juni 1829, zn van Willem Aldertsz MAARSEN, boomkweker, en Matje Dirksdr KESEN,
tr. 2° Aalsmeer 25 juli 1830 Govert BOGERS, geb. Capelle 7 aug. 1800, schoenmaker (bij huwelijk), kastelein, tapper, herbergier, overl. Hoorn 8 juni 1840, zn van Machiel BOGERS en Maria IRWIN,
tr. 3° Aalsmeer 18 mei 1845 Arie SEGSTRO, geb. ald. 19 jan. 1790, ged. (nederd. geref.) ald. 24 jan. 1790 (doopgetuige Jaapje van Cousant), scheepstimmerman, overl. Aalsmeer 10 sept. 1847, zn van Jan Dirksz SEGSTRO en Sara van HAVEREN, wedn. van Trijntje EIGENHUIS,
tr. 4° Aalsmeer 28 dec. 1851 Klaas KOUS, geb. ald. 14 febr. 1811, ged. (nederd. geref.) ald. 17 febr. 1811 (doopgetuige Matje Hanse), rietdekker, overl. Aalsmeer 24 jan. 1861, zn van Klaas KOUS en Neeltje HANSEN, wedn. van Matje de JONG.

   IXn. (van VIIIh) Grietje RUS, geb. Beemster 14 aug. 1801, ged. (nederd. geref.) ald. 16 aug. 1801 (doopgetuige Maartje Rus), overl. Zaandijk 2 okt. 1837,
tr. 1° Graft 27 april 1823 Jacob REMS, ged. (nederd. geref.) Oosthuizen 5 juli 1801, boerenknecht, landbouwer, arbeider, overl. Graft 5 dec. 1823, zn van Jacob Jacobsz REMS, kaaskoper, kaaskopersknecht, en Aafje de WIT,
tr. 2° Zaandijk 7 maart 1830 Jan van EXTER, geb. Westerblokker 19 febr. 1798 (volgens de inschrijving voor de nationale militie), ged. (nederd. geref.) ald. 25 febr. 1798, boerenknecht, bouwknecht, veehouder, arbeider, zn van Theunis van EXTER, veehouder, en Aagje BAKKER, die hertr. met Pietertje HEIJNIS.

   IXo. (van VIIIh) Evert RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Beemster 19/26 okt. 1806, landman, veehouder, overl. ald. 13 maart 1867,
tr. Beemster 26 april 1835 Antje Jans OLIJ, geb. ald. 15 sept. 1816, overl. ald. 22 jan. 1896, dr van Jan Dirks OLIJ, landman, en Neeltje VISSER.

   IXp. (van VIIIh) Maartje RUS, geb. Beemster 16 dec. 1812, overl. Rotterdam 4 nov. 1885,
tr. Aalsmeer 8 sept. 1833 Hendrik Pieter de LABIJE, geb. ald. 19 juli 1810, ged. (nederd. geref.) ald. 29 juli 1810 (doopgetuige Neeltje Hakkesteeg), korenmolenaar, grutter, winkelier, broodbakker, heeft zich met zijn gezin op 27 oktober 1852 in Nieuwer Amstel gevestigd en is met zijn gezin daaruit op 24 oktober 1853 vertrokken naar Delfzijl, overl. Rotterdam 26 sept. 1905, zn van Jan de LABIJE en Petronella Adriana KLUMPES.

   IXq. (van VIIIi) Jannetje RUS, geb. Graft ca. 1812, overl. De Rijp 18 april 1858,
heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Graft 8 juli 1849 Jacob van STRATEN, geb./ged. (nederd. geref.) Wormerveer 30 sept./17 okt. 1802, arbeider, pakhuisknecht, overl. De Rijp 14 febr. 1855, zn van Klaas Jansz van STRAATEN en Neeltje Jansdr de WILDE, wedn. van Trijntje BOUT.

   IXr. (van VIIIi) Jacob RUS, geb. Graft 2 jan. 1825, arbeider, overl. ald. 30 juni 1867,
tr. Graft 20 nov. 1846 Maartje OOMS, geb. Beemster 2 mei 1825, overl. Edam 5 dec. 1899, dr van Albert OOMS en Ariaantje SNIJDERS.

   IXs. (van VIIIl) Aaltje RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 7/23 sept. 1817, overl. Broek op Langedijk 4 dec. 1877, tr. Broek op Langedijk 9 febr. 1840 Cornelis KOSTELIJK, geb. ald. 16 dec. 1817, landbouwer, arbeider, dagloner, overl. ald. 6 maart 1882, zn van Cornelis Jacobsz KOSTELIJK, landbouwer, en Aagje Aarjens ERIKS.
   IXt. (van VIIIl) Grietje RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 12 maart/1 april 1827, overl. Broek op Langedijk 21 maart 1890, tr. Oudkarspel 1 febr. 1849 Pieter JONKER, geb. St. Maarten 23 maart 1822, landman, landbouwer, akkerbouwer, overl. Broek op Langedijk 22 aug. 1885, zn van Cornelis JONKER, arbeider, en Trijntje RUIJTER.
   IXu. (van VIIIl) Albert RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Harenkarspel/Oudkarspel 21 mei/8 juni 1828, koopman, arbeider, overl. Harenkarspel 20 maart 1873,
tr. Harenkarspel 16 mei 1858 Maartje van TWUIJVER, geb. Zijpe 8 febr. 1836, bij huwelijk dienstbode, dr van Neeltje van TWUIJVER, wed. van Jacob Frederik SPIERDIJK, en die hertr. met Andries OUDES, arbeider.

   IXv. (van VIIIl) Cornelisje RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Harenkarspel/Oudkarspel 26 okt./8 nov. 1829, na haar huwelijk doorgaans Cornelia genoemd, overl. Oudkarspel 9 april 1903, tr./tr. kerkel. (ned. herv.) Oudkarspel 16 febr. 1851 Pieter van EXTER, geb. Hoogwoud 18 okt. 1823, boerenknecht (bij huwelijk), landman, herbergier, landbouwer, arbeider, overl. Oudkarspel 1 nov. 1909, zn van Jan van EXTER en Aaltje BIJHOUWER.
   IXw. (van VIIIl) Jantje RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Harenkarspel/Oudkarspel 22 dec. 1830/16 jan. 1831, overl. St. Maarten 19 mei 1903,
tr. St. Maarten 15 febr. 1857 Jacob BLOKKER, geb. ald. 24 april 1833, boerenknecht, arbeider, overl. ald. 5 dec. 1911, zn van Jacob BLOKKER, arbeider, en Neeltje BOENDER.

   IXx. (van VIIIl) Jannetje RUS (bekend als 'Ariaantje'), geb./ged. (nederd. geref.) Harenkarspel/Oudkarspel 28 sept./14 okt. 1832, overl. Wieringerwaard 13 jan. 1865,
tr. Harenkarspel 10 sept. 1853 Cornelis GROOT, geb. Hoogwoud 12 nov. 1831, bij huwelijk dienstknecht, zn van Jan GROOT, arbeider, en Trijntje BROUWER, die hertr. met Maartje SLIKKER, en Maartje de GRAAF.

   IXy. (van VIIIl) Jacob RUS, geb. Harenkarspel 7 jan. 1834, landbouwer, landman, boer, winkelier (vanaf 1867), overl. St. Maarten 12 april 1912,
tr. St. Maarten 24 okt. 1857 Maartje NEEFKES, geb. ald. 16 dec. 1831, overl. ald. 15 sept. 1908, dr van Willem NEEFKES en Guurtje STAMMES.

   IXz. (van VIIIm) Pieter RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 9/13 maart 1808, landbouwersknecht, dagloner, landman, landbouwer, overl. Haarlemmermeer 28 mei 1883,
tr. Noord-Scharwoude 12 juli 1829 Pietertje PALENSTEIN, geb. Zijpe 27 febr. 1806, ged. (nederd. geref.) ald. 2 maart 1806 (doopgetuige Maartje Hoofd), bij huwelijk dienstmeid boerenbedrijf, overl. Haarlemmermeer 10 maart 1882, dr van Leendert PALENSTEIN en Grietje Pieters GOVERS.

   IXaa. (van VIIIm) Grietje RUS, geb./ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 2/30 okt. 1814, inlands kraamster (bij tweede huwelijk), winkelierster (bij overlijden), overl. ald. 3 maart 1854,
tr. 1° Oudkarspel 17 april 1842 Cornelis KOSSEN, geb. Oude Niedorp 5 jan. 1819, dienstbare, winkelier, overl. Oudkarspel 27 sept. 1849, zn van Arie KOSSEN, dagloner, landman, en Aaltje KOK,
tr. 2° Oudkarspel 17 aug. 1851 Klaas FRAAI, geb. Winkel 16 maart 1830, timmerman, zn van Gerrit FRAAI, timmerman, en Stijntje DUIJNMEIJER, die hertr. met Louwisa SIEWERTSEN.

   Xa. (van IXc) Cornelis RUS, geb. St. Pancras 30 juli 1849, arbeider, dagloner (1876-1890), veldarbeider, overl. ald. 26 jan. 1914,
tr. 1° St. Pancras 2 juli 1874 Betje Pouwlina WIERING  116, geb. Heerhugowaard 20 okt. 1853, overl. St. Pancras 14 mei 1885, dr van Jan WIERING en Antje JONGEJAN,
tr. 2° St. Pancras 1 okt. 1885 Catharina Geertruida BIERMAN, doopsgezind, geb. De Rijp 12 febr. 1858, dr van Cornelis BIERMAN en Trijntje de GROOT.

   Xb. (van IXc) Leendert RUS, geb. St. Pancras 13 mei 1856, landbouwer, akkerbouwer, dagloner, arbeider, koopman, met zijn gezin in St. Pancras in november 1889 uitgeschreven naar Alkmaar, overl. Alkmaar 15 febr. 1890,
tr. Zijpe 13 mei 1883 Geertje KOOIJ, geb. Den Helder 20 jan. 1855, dr van Cornelis KOOIJ en Geertje WESSEL, die hertr. met Pieter BUIS.

   Xc. (van IXk) Dirk RUS, geb. Beemster 24 aug. 1836, landbouwer, landman, veehouder, op 13 april 1875 met zijn vrouw in Heerhugowaard uitgeschreven naar Zuid- en Noordschermer, overl. Heerhugowaard 2 jan. 1898, tr. Beemster 7 april 1859 Lijsbeth VISSER, geb. ald. 8 dec. 1835, overl. ald. 5 febr. 1921, dr van Cornelis Jans VISSER en Antje VIS.
   Xd. (van IXk) Catharina RUS, geb. Beemster 19 juni 1846, overl. Oudendijk 2 mei 1908,
tr. Beemster 28 april 1867 Cornelis VET, geb. ald. 23 juni 1842, landman, veehouder, op 19 april 1867 met zijn vrouw in Heerhugowaard ingeschreven uit Beemster, op 25 april 1887 met zijn gezin uitgezonderd Marijtje in Heerhugowaard uitgeschreven, zn van Pieter VET, veehouder, en Marijtje KOSTER.

   Xe. (van IXk) Jan RUS, geb. Beemster 27 sept. 1850, kastelein, koffiehuishouder, overl. Monnickendam 13 juni 1894,
tr. Beemster 23 maart 1871 Trijntje SEMEINS, geb. Opmeer 28 april 1850, overl. Amsterdam 4 nov. 1935, dr van Dirk SEMEINS en Trijntje WINKEL.

   Xf. (van IXk) Antje RUS, geb. Beemster 10 mei 1852, overl. Jisp 8 maart 1882,
tr. 1° Beemster 24 juni 1875 Detlif Hendrik KRACHT, geb. ald. 14 febr. 1850, veehouder, landman, overl. Jisp 20 mei 1880, zn van Hendrik KRACHT, veehouder, en Aagje BEETS,
tr. 2° Jisp 28 april 1881 Jan SMIT, geb. Beemster 31 aug. 1851, koopman, zn van Pieter SMIT, arbeider, en Geertje KLOPPER.

   Xg. (van IXl) Guurtje RUS, geb. Beemster 30 juli 1828, overl. Heerhugowaard 7 maart 1863,
tr. Beemster 24 april 1853 Jacob Pieter KOOL, geb. Beverwijk 23 nov. 1832, boerenbedrijf doende (bij huwelijk), veehouder, landbouwer, landman, op 12 januari 1875 in Heerhugowaard uitgeschreven naar Alkmaar, zn van Jacob Pietersz KOOL, azijnmaker, en Anna SCHULTZE, die hertr. met Aagje BOS.

   Xh. (van IXl) Trijntje RUS, geb. Beemster 25 juli 1831, overl. ald. 12 juni 1919,
tr. Beemster 24 april 1859 Dirk SCHILP, geb. ald. 20 juni 1833, veehouder, overl. ald. 31 dec. 1894, zn van Josef Klaas SCHILP en Hillegond VERWEY.

   Xi. (van IXl) Maartje RUS, geb. Beemster 8 aug. 1835, overl. ald. 5 febr. 1871,
tr. Beemster 22 april 1855 Hendrik BAKELS, geb. Bloemendaal 18 okt. 1831, veehouder, landbouwer, zn van Anthony BAKELS, klerenbleker, en Suzanna Magdalena VEEN.

   Xj. (van IXl) Evert RUS, geb. Beemster 31 juli 1841, veehouder tot 1891, kamerverhuurder in Amsterdam, overl. Amsterdam 4 maart 1911,
tr. Beemster 26 okt. 1876 Neeltje OLIJ, geb. Bergen (N.-H.) 22 juli 1856, dr van Simon Jans OLIJ en Hendrika MAN.

   Xk. (van IXl) Jan RUS, geb. Beemster 6 mei 1847, veehouder, werkman, overl. Wijdewormer 13 mei 1902,
tr. 1° Beemster 18 april 1872 Johanna NIEROP, geb. Wormer 5 maart 1847, overl. Beemster 8 okt. 1872, dr van Jacob NIEROP en Geertje FRANZEN, naaister,
tr. 2° Beemster 22 okt. 1874 Antje OLIJ, geb. Bergen (N.-H.) 20 okt. 1854, dr van Simon Jans OLIJ en Hendrika MAN.

   Xl. (van IXo) Jan RUS, geb. Beemster 6 maart 1838, landman te De Rijp, veehouder, overl. Beets 31 jan. 1920,
tr. Beemster 19 april 1863 Grietje HES, geb. Oudendijk 3 aug. 1839, overl. Venhuizen 19 maart 1881, dr van Jan HES en Neeltje OTTER.

   Xm. (van IXo) Evert RUS, geb. Beemster 16 april 1842, veehouder ald. tot 1883 (of later, in 1891 'zonder beroep'), warmoezenier, arbeider, tuinier, overl. ald. 17 aug. 1935,
tr. Beemster 18 april 1869 Trijntje LAKEMAN, geb. Abbekerk 4 mei 1846, overl. Beemster 10 nov. 1927, dr van Reindert LAKEMAN en Marijtje KOSTER.

   Xn. (van IXr) Ytje RUS, geb. Graft 23 mei 1851, overl. ald. 11 jan. 1927,
tr. Graft 10 april 1874 Jan VOOGT, geb. Westgraftdijk, gem. Graft 6 juli 1850, arbeider, veehouder, overl. Graft 3 sept. 1933, zn van Siewert VOOGT, hekelaar, arbeider, en Neeltje KLAAS.

   Xo. (van IXr) Jacob RUS, geb. Graft 17 okt. 1862, baander, lijnbaander, touwslager, overl. Edam 30 okt. 1925,
tr. Edam 29 nov. 1891 Pietertje de BOER, geb. Broek in Waterland 5 febr. 1864, dr van Jan de BOER en Jannetje HOUTMAN.

   Xp. (van IXu) Klaas RUS, geb. Harenkarspel 13 juli 1862, schippersknecht, arbeider, overl. Broek op Langedijk 22 jan. 1909, tr. Zuid-Scharwoude 7 mei 1882 Aaltje KEETMAN, geb. ald. 9 sept. 1860, dr van Cornelis KEETMAN, koopman, en Trijntje KASTEN.
   Xq. (van IXu) Hiltje RUS, geb. Harenkarspel 18 sept. 1864, dienstbare (bij huwelijk), overl. Alkmaar 14 sept. 1940,
tr. Oudkarspel 22 maart 1894 Arie OOTJERS, geb. ald. 6 jan. 1864, landman, landbouwer, overl. Alkmaar 24 maart 1943, zn van Reijer OOTJERS, landman, en Maartje STAM.

   Xr. (van IXu) Grietje RUS, geb. Harenkarspel 22 april 1871, bij huwelijk dienstbode, overl. Broek op Langedijk 12 febr. 1933,
tr. Broek op Langedijk 16 febr. 1893 Jan BIERSTEKER, geb. ald. 14 mei 1870, werkman, arbeider, overl. Heerhugowaard 14 nov. 1950, zn van Jan BIERSTEKER, werkman, en Dieuwertje de JONG.

   Xs. (van IXy) Jan RUS, geb. St. Maarten 14 okt. 1862, landman, landbouwer, overl. ald. 13 dec. 1916,
tr. St. Maarten 29 april 1892 Grietje SCHRIJVER, geb. Zijpe 23 juni 1869, landbouwster (na het overlijden van haar man), dr van Jan SCHRIJVER, arbeider, en Cornelia ZIJP.

   Xt. (van IXy) Guurtje RUS, geb. St. Maarten 20 sept. 1863, overl. ald. 16 nov. 1936,
tr. St. Maarten 29 april 1892 Tijs JONKER, geb. ald. 22 juli 1861, arbeider, landbouwer, zn van Willem JONKER, arbeider, en Neeltje BIJPOST.

   Xu. (van IXy) Willem RUS, geb. St. Maarten 25 okt. 1864, timmerman, winkelier bij overlijden, overl. ald. 19 april 1918,
tr. St. Maarten 27 mei 1887 Jannetje BLANKMAN, geb. Harenkarspel 11 maart 1862, dienstbode bij huwelijk, winkelierster (na het overlijden van haar man), dr van Jan BLANKMAN, landman, en Jantje ERIX.

   Xv. (van IXy) Jaantje RUS, geb. St. Maarten 3 april 1871, overl. ald. 30 jan. 1939 (wonende te Harenkarspel),
tr. St. Maarten 3 mei 1894 Klaas SCHUIJT, geb. Harenkarspel 12 maart 1868, rietdekker, landbouwer, tuinbouwer, zn van Cornelis SCHUIJT, rietdekker, en Trijntje de RUITER.

   Xw. (van IXy) Jacob RUS, geb. St. Maarten 27 juni 1873, landbouwer, groenteboer, overl. Schagen 10 april 1944,
tr. St. Maarten 18 jan. 1901 Anna WIT, geb. Schagen 8 mei 1874, overl. ald. 8 febr. 1968, dr van Cornelis WIT, broodbakker, en Elisabeth DENIJS.

   Xx. (van IXz) Trijntje RUS, geb. Noord-Scharwoude 9 jan. 1830, bij huwelijk dienstmeid, na het overlijden van haar man kasteleines, herbergierster, winkelierster, overl. Harenkarspel 11 maart 1910,
tr. Harenkarspel 29 april 1854 Andries WINK, geb. Dirkshorn, gem. Harenkarspel 20 april 1833, landbouwer, overl. ald. 29 april 1867, zn van Cornelis WENK, broodbakker, en Bregje WAIJBOER.

   Xy. (van IXz) Grietje RUS, geb. Noord-Scharwoude 18 nov. 1831, winkelierster, overl. ald. 24 jan. 1889, tr. Oudkarspel 9 juni 1861 Arie MOSK, geb. Zijpe 26 maart 1834, arbeider, winkelier, slachter, vleeshouwer, overl. Oudkarspel 5 mei 1879, zn van Jacob MOSK en Trijntje TUIJNMAN.
   Xz. (van IXz) Cornelis RUS, geb. Noord-Scharwoude 16 jan. 1836, landbouwer, arbeider (in 1867), landman, veehouder, op 5 mei 1862 in Haarlemmermeer met vrouw en dochter uitgeschreven naar Zijpe en op 29 april 1863 teruggekeerd met vrouw en twee dochters, op 12 mei 1893 met zijn gezin in Haarlemmermeer uitgeschreven wegens vertrek naar Noord-Amerika, overl. Haarlemmermeer 18 mei 1899,
tr. 1° Haarlemmermeer 28 april 1859 Jantje BOOD, geb. Harenkarspel 18 maart 1838, dr van Garmond BOOD, landbouwer, en Neeltje ZIJP,
tr. 2° Zijpe 21 april 1888 (met erkenning van hun eerder geboren dochter Geertje) Antje VENNIK, geb. ald. 4 mei 1860 (aan de Stolpen), overl. Haarlemmermeer 6 juli 1933, dr van Dirk VENNIK, arbeider, en Geertje van TWUIJVER.

   Xaa. (van IXz) Leendert RUS, geb. Oudkarspel 24 juni 1840, landbouwer, landman, veenman (in 1867 en 1869), vervener te Hillegom (in 1894), overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 16 febr. 1909,
tr. Haarlemmermeer 9 juni 1864 (met erkenning van hun eerder geboren dochter Trijntje) Trijntje BOOD, geb. Harenkarspel 12 april 1839, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 16 sept. 1919, dr van Garmond BOOD, landbouwer, en Neeltje ZIJP.

   Xab. (van IXz) Pieter RUS, geb. Oudkarspel 1 okt. 1844, landbouwer in de Haarlemmermeer, op 4 mei 1893 met zijn gezin in Haarlemmermeer uitgeschreven wegens vertrek naar Noord-Amerika, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 6 juni 1913, tr. Haarlemmermeer 13 maart 1872 Aletta Johanna van den HEUVEL, geb. Eethen 6 jan. 1844, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 12 juli 1919, dr van Jan Dirk van den HEUVEL, landbouwer, en Petronella van GAMMEREN, wed. van Philippus van WIJK.
   XIa. (van Xa) Arie RUS, geb. St. Pancras 21 aug. 1876, veldarbeider, arbeider, landarbeider,
tr. Oudkarspel 29 mei 1902 Maartje GOED, geb. Oterleek ca. 1881, dr van Pieter GOED, arbeider, en Antje RIESZ.

   XIb. (van Xb) Arie RUS, geb. St. Pancras 16 aug. 1884, arbeider, overl. 6 mei 1965, begr. Alkmaar,
tr. Alkmaar 14 aug. 1913 Janna Johanna Geertruida MARTIN, geb. ald. 1 jan. 1891, overl. ald. 16 juli 1936, dr van Lambertus MARTIN, smid, en Catharina Suzanna CORPORAAL.

   XIc. (van Xb) Gerrit RUS, geb. St. Pancras 16 jan. 1888, arbeider, loopknecht, overl. Alkmaar 7 mei 1972,
tr. Alkmaar 16 sept. 1915 Johanna Cornelia DEKKER, geb. Hoorn 13 febr. 1886, dr van Lourens DEKKER, barbier, en Johanna Maria de WARM.

   XId. (van Xc) Dirk RUS, geb. Heerhugowaard 7 dec. 1870, landman (bij huwelijk), veehouder, overl. Beemster 4 maart 1917,
tr. Oudorp 30 maart 1893 Johanna BRUIJN, geb. ald. 4 dec. 1873, overl. Alkmaar 18 nov. 1958, dr van Hillebrand BRUIJN en Neeltje de GEUS.

   XIe. (van Xe) Geertje RUS, geb. Monnickendam 23 aug. 1873, overl. Amersfoort 22 okt. 1954,
tr. Monnickendam 16 sept. 1897 Dirk OOSTERVELD, geb. ald. 25 febr. 1873, schilder, verffabrikant, overl. Zaandam 11 juli 1935, zn van Willem OOSTERVELD en Aaltje VALENTIJN.

   XIf. (van Xe) Dirk RUS, geb. Monnickendam 23 aug. 1876, in 1899 en 1900 vleeshouwer te Zaandam, slagersknecht, varkensslachter, handelsreiziger, overl. Medemblik (wonende te Amsterdam) 26 sept. 1945,
tr. 1° Zaandam 30 nov. 1899, echtscheiding 16 april 1909 Bartha Johanna van BEIJEREN, geb. ald. 4 febr. 1877, overl. 5 juli 1959, dr van Hendrik van BEIJEREN, timmerman, en Johanna Geertruida van der LINDEN, die hertr. met Alexander LAVOS, bouwkundig opzichter,
tr. 2° Amsterdam 8 april 1914 Maartje BLOKKER, geb. Nibbixwoud 19 mei 1881, dr van Jacob BLOKKER, landarbeider, en Grietje VEERMAN, gescheiden echtgenote van Willem KRUIJSWIJK.

   XIg. (van Xj) Jan RUS, geb. Beemster 9 maart 1881, kantoorbediende, commissionair in effecten, overl. Amsterdam 9 okt. 1968,
tr. Uithuizen 26 mei 1911 Lammina FONGERS, geb. ald. 15 febr. 1889, dr van Geert Albert FONGERS en Jantje BUREMA.

   XIh. (van Xk) Simon RUS, geb. Ilpendam 28 aug. 1876, melkpasteuriseerder, melkstomer, melkslijter, overl. Amsterdam 16 febr. 1940,
tr. Amsterdam 2 jan. 1907 Jannetje KOEL, geb. Landsmeer 25 okt. 1878, dr van Cornelis KOEL, melkslijter, en Jannetje BIERDRAGER.

   XIi. (van Xk) Jan RUS, geb. Ilpendam 23 okt. 1880, steenzetter, werkman, los werkman, overl. Amsterdam 29 dec. 1943,
tr. Amsterdam 25 juli 1906 (met erkenning van kind Anna Wilhelmina Cornelia) Elisabeth Roselina Johanna Maria LAMMERS, geb. ald. 5 juli 1885, overl. 15 juli 1970, dr van Antonius Franciscus Johannes LAMMERS, opperman, en Rosalie MANNOURY.

   XIj. (van Xk) Neeltje RUS, geb. Ilpendam 28 aug. 1884, overl. Amsterdam 5 juli 1943,
tr. Amsterdam 27 jan. 1904 Willem Cornelis MARKUS, geb. ald. ca. 1876, steenhouwer, karrenverhuurder, zn van Abraham MARKUS en Anna Catharina LUDRIKS.

   XIk. (van Xk) Marinus RUS, geb. Beemster 13 nov. 1891, werkman, los werkman, koopman (bij tweede huwelijk), overl. Castricum 21 aug. 1956,
tr. 1° Amsterdam 7 jan. 1920, echtscheiding ald. 14 okt. 1927 (bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam) Anna Maria POECKLING, geb. ald. 17 jan. 1884, dr van Jan POECKLING, werkman, en Marianne FOHR,
tr. 2° Amsterdam 22 febr. 1928, echtscheiding ald. 22 nov. 1934 (bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam) Francisca MOM, geb. Velp, gem. Rheden 24 febr. 1882, dr van Franciscus MOM, arbeider, en Magdalena HARTMAN.

   XIl. (van Xk) Cornelis RUS, geb. Amsterdam 14 juni 1893, werkman, commies, overl. ald. 7 mei 1990,
tr. 1° Amsterdam 16 jan. 1915, echtscheiding ald. 8 okt. 1915 (bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam) Frederika Hendrika HOLTES, geb. ald. ca. 1894, dr van Frederik Hendrik HOLTES, scheepstuiger, en Anna Maria Sophia MULDER,
tr. 2° Roosendaal 22 maart 1927 Johanna Jannetje van de WEGE, geb. ald. 10 juli 1905, overl. Amsterdam 24 juni 1980.

   XIm. (van Xl) Antje RUS, geb. De Rijp 6 juni 1864, overl. Heiloo 13 jan. 1948,
tr. Beemster 7 juni 1883 Anton BRUGMAN, geb. Grootebroek 17 nov. 1862, broodbakker, overl. Heiloo 7 dec. 1943, zn van Simon BRUGMAN, gemeente-veldwachter, en Dieuwertje BAKKER.

   XIn. (van Xl) Evert RUS, geb. Beemster 5 juni 1869, broodbakker, veehouder, overl. Kwadijk 14 sept. 1937,
tr. Kwadijk 9 aug. 1907 Helena KRAMER, geb. ald. 27 maart 1880, overl. Purmerend 10 aug. 1956, dr van Klaas KRAMER en Maartje HOVENIER.

   XIo. (van Xm) Antje RUS, geb. Beemster 9 juli 1870,
tr. Beemster 16 okt. 1890 Willem BONTEKONING, geb. Sijbekarspel 27 febr. 1867, broodbakker, grossier in koloniale waren, grossier in suikerwerken, koopman, zn van Willem BONTEKONING, landbouwer, en Jantje MET.

   XIp. (van Xm) Marijtje RUS, geb. Beemster 9 maart 1872, overl. Edam 21 maart 1898,
tr. Beemster 22 juli 1894 Justus Bouke JELLUMA, geb. Ransdorp 16 okt. 1870, broodbakker, zn van Rinse Justus JELLUMA en Johanna HERMANIDES, die hertr. met Grietje KELDERMAN.

   XIq. (van Xm) Evert RUS, geb. Beemster 8 aug. 1873, winkelbediende, kruideniersbediende, overl. Beverwijk 28 maart 1949,
tr. Wijk aan Zee en Duin 9 okt. 1901 Suzanna SCHOLTS, geb. ald. 4 mei 1880, overl. ald. 20 dec. 1909, dr van Hendrik SCHOLTS, tuinder, en Harmina BOON.

   XIr. (van Xm) Reindert RUS, geb. Beemster 6 mei 1875, arbeider, overl. Purmerend 30 april 1937,
tr. Beemster 16 okt. 1898 Louisa STRUVING, geb. ald. 14 dec. 1875, overl. Purmerend 3 juli 1916, dr van Hendrik STRUVING, slachter, en Louiza FRIKKE.

   XIs. (van Xm) Pieter RUS, geb. Beemster 24 juli 1883, reiziger (bij huwelijk), kruidenier, winkelier in suikerwaren, met zijn gezin op 1 maart 1926 uit Hoorn vertrokken naar Amsterdam, Linnaeusstraat 16, overl. Amsterdam 7 aug. 1935,
tr. Hoorn 6 jan. 1905 Maria ten HOOPE, geb. ald. 12 mei 1883, dr van Gerrit ten HOOPE, goudsmid, en Catharina VOLTEN.

   XIt. (van Xm) Jan RUS, geb. Beemster 27 maart 1891, warmoezier, overl. ald. 9 juni 1979, tr. 1° Beemster 20 aug. 1911 Maartje VELTHUIS, geb. Oostzaan 11 jan. 1888, dienstbode (bij huwelijk), overl. Beemster 26 juni 1913, dr van Jan VELTHUIS, visser, en Grietje LUST,
tr. 2° Middelie 9 aug. 1915 Dieuwertje ABERKROM, geb. ald. 22 jan. 1890, overl. Oudendijk 8 aug. 1917, dr van Albert ABERKROM en Jacoba NOTTELMAN,
tr. 3° Beemster 22 dec. 1918 Maartje TROMP, geb. ald. 5 jan. 1895, overl. Middenbeemster 1 aug. 1992, dr van Jacob TROMP en Trijntje DEKKER.

   XIu. (van Xp) Albert RUS, geb. Zuid-Scharwoude 27 jan. 1883, arbeider, visser, veldarbeider, groenteschipper (1916), op 2 juni 1919 met zijn gezin in Heerhugowaard ingeschreven uit Broek op Langedijk, overl. Heerhugowaard 11 mei 1958,
tr. Zuid-Scharwoude 5 mei 1904 Grietje POT, geb. Oudkarspel 12 jan. 1884, overl. Heerhugowaard 1 juni 1975, dr van Frans POT, stoker, en Grietje KOEDIJKER.
   XIv. (van Xs) Maartje RUS, geb. St. Maarten 21 april 1894, overl. Broek op Langedijk 12 febr. 1960,
tr. St. Maarten 16 mei 1917 Cornelis HENEWEER, geb. Zuid-Scharwoude 19 april 1891, arbeider, landbouwer, overl. Alkmaar 13 sept. 1965, zn van Arie HENEWEER en Trijntje BAK.

   XIw. (van Xs) Cornelia RUS, geb. St. Maarten 5 mei 1903,
tr. Jannis de KRAKER, geb. Zaamslag 29 maart 1903, vrachtrijder (had een bodedienst met een ket en kar tussen Sint Maarten en Alkmaar en schafte als een van de eersten een T-Ford aan).

   XIx. (van Xu) Jacob RUS, geb. St. Maarten 9 maart 1888, timmerman, overl. Oudkarspel 19 sept. 1967,
tr. Broek op Langedijk 14 maart 1912 Jantje VISSER, geb. Opperdoes 1 nov. 1887, overl. St. Maarten 17 mei 1951, dr van Klaas VISSER, landbouwer, en Maartje SLOT.

   XIy. (van Xu) Jantje RUS, geb. St. Maarten 21 dec. 1889, overl. 19 jan. 1962,
tr. St. Maarten 22 jan. 1914 Willem DIEPSMEER, geb. Broek op Langedijk 8 juli 1890, arbeider, landbouwer, handelsagent, zn van Jacob DIEPSMEER, dagloner, landbouwer, en Neeltje HONDSBEEK.

   XIz. (van Xu) Maartje RUS, geb. St. Maarten 17 okt. 1891, overl. St. Pancras okt. 1963,
tr. St. Maarten 12 mei 1915 Cornelis SCHUT, geb. Heerhugowaard 25 aug. 1890, landbouwer, overl. St. Pancras 16 april 1955, zn van Klaas SCHUT, landbouwer, en Pieternella Maria den ENGELSE.

   XIaa. (van Xu) Trijntje RUS, geb. St. Maarten 7 nov. 1893,
tr. St. Maarten 22 jan. 1914 Jacob PROSPER, geb. Barsingerhorn 10 juni 1891, arbeider, landbouwer, op 30 april 1915 met zijn gezin uit St. Maarten ingekomen in Harenkarspel en op 3 april 1918 waar vandaar uitgeschreven naar St. Maarten, zn van Hendrik PROSPER, landbouwer, en Trijntje JONGEJAN.

   XIab. (van Xu) Willem RUS, geb. St. Maarten 28 maart 1898, timmerman, bij zijn overlijden ruim 30 jaar medewerker bij Fa Jb. Kroon en Co te Oudkarspel, overl. St. Maarten 22 juli 1955,
tr. Harenkarspel 18 mei 1921 Aaltje RUS, geb. ald. 3 febr. 1898, overl. Alkmaar 22 aug. 1973, dr van Simon RUS, landbouwer, en Cornelia BLANKMAN.

   XIac. (van Xu) Hiltje RUS, geb. St. Maarten 12 aug. 1900, overl. Dirkshorn, gem. Harenkarspel 23 aug. 1975,
tr. W. ELZINGA.

   XIad. (van Xu) Guurtje RUS, geb. St. Maarten 8 mei 1904, overl. Dirkshorn, gem. Harenkarspel 4 nov. 1998,
tr. Jacobus TAMS, makelaar.

   XIae. (van Xu) Cornelia RUS, geb. St. Maarten 15 mei 1906, overl. ald. 17 okt. 1976,
tr. 31 mei 1928 Otto KOEDIJK.

   XIaf. (van Xu) Klaas RUS, geb. St. Maarten 5 april 1908, machinebankwerker te Amsterdam vanaf 6 mei 1929 tot 5 dec. 1929, overl. Broek op Langedijk 22 maart 1972,
tr. 1° 27 april 1932 Arendje BOGERD, geb. Leerdam 26 okt. 1906, overl. Broek op Langedijk 28 maart 1965,
tr. 2° Jacoba GILTJES, geb. Broek op Langedijk 16 april 1916, overl. Heerhugowaard 4 okt. 1998, wed. van Klaas BOON.

   XIag. (van Xw) Jacob Cornelis RUS, geb. Schagen 5 dec. 1901, graanexpert, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Wassenaar 26 febr. 1970,
tr. Schagen 24 okt. 1929 Alida Neeltje Antje HOPMAN, geb. ald. 8 okt. 1904, overl. 17 jan. 2003, dr van Pieter HOPMAN, veehouder, administrateur, en Catharina GEEL.

   XIah. (van Xw) Rinse RUS, geb. Schagen 2 nov. 1907, klerk bij de waterleiding, overl. ald. 21 nov. 1999,
tr. Schagen 19 mei 1932 Francina van der GRAAF, geb. Gramsbergen 2 sept. 1906, overl. Schagen 14 nov. 1992.

   XIai. (van Xw) Willem RUS, geb. Schagen 3 juli 1909, notarisklerk, secretaris-penningmeester van de banne en polder Schagen, overl. Schagen 24 maart 1976,
tr. 1° Schagen 7 juli 1938 Elizabeth Geertruida de NIJS, geb. ald. 29 okt. 1916, dr van Johan de NIJS, bierbottelaar, en Geertruida Laurina KUIPER,
tr. 2° C. VERGEER.

   XIaj. (van Xw) Elisa Anne RUS, geb. Schagen 15 maart 1913, comptable der gemeente Schagen, drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud, overl. Schagen 17 aug. 1992,
tr. Schagen 31 dec. 1957 T. HEUVEL.

   XIak. (van Xz) Pietertje RUS, geb. Haarlemmermeer 23 dec. 1859, overl. ald. 14 april 1939,
tr. Haarlemmermeer 18 maart 1881 Willem GROEN, geb. Venhuizen 16 april 1854, machinehouder, overl. Haarlemmermeer 3 juni 1940, zn van Cornelis GROEN, arbeider, en Trijntje PEEREBOOM.

   XIal. (van Xz) Jan Hark RUS, geb. Haarlemmermeer 25 juli 1873, landbouwer, overl. Schermerhorn 8 jan. 1969,
tr. Haarlemmermeer 15 sept. 1893 Gerarda WIJSMAN, geb. Alphen aan de Rijn 10 dec. 1873, overl. 17 dec. 1955, begr. Schermerhorn 129, dr van Gerrit WIJSMAN, landbouwer, en Antje van ZWIETEN.

   XIam. (van Xz) Trijntje RUS, geb. Haarlemmermeer 9 sept. 1875, overl. Aalsmeer 23 dec. 1961,
tr. Haarlemmermeer 16 maart 1898 Gijsbert Pieter de JONGE, geb. ald. 6 aug. 1866, voerman, zn van Willem Cornelis de JONGE, arbeider, voerman, en Sofia van WEELDEN.

   XIan. (van Xz) Hark Jan RUS, geb. Haarlemmermeer 22 febr. 1879, landman (bij huwelijk), na zijn huwelijk met zijn vrouw vertrokken naar Pella, Iowa (USA), op 14 maart 1913 met zijn gezin ingeschreven te Wieringen, overl. Nieuw-Vennep, gem. Haarlemmermeer 27 juli 1963,
tr. Wieringen 25 maart 1904 Petronella HARTOG, geb. Mijdrecht 14 mei 1882, overl. Haarlemmermeer 7 aug. 1937, dr van Gerrit HARTOG, landman, en Louisa Johanna VETTER.

   XIao. (van Xaa) Trijntje RUS, geb. Haarlemmermeer 26 aug. 1862, op 3 juni 1887 in Hillegom uitgeschreven wegens vertrek naar Wolphaartsdijk, overl. 29 nov. 1952,
tr. Pella, Marion County, Iowa (USA) Bertus van BEYNUM, geb. Loenen (Gld) 9 okt. 1852, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 16 sept. 1941, wedn. van Antje KEMPENAAR.

   XIap. (van Xaa) Pieter RUS, geb. Haarlemmermeer 8 maart 1865, vervener te Hillegom, veenwerker te Nieuwer-Amstel, op 30 december 1891 in Hillegom uitgeschreven wegens vertrek naar Rietwijkeroord onder Nieuwer Amstel, op 24 februari 1904 met zijn gezin in Nieuwer Amstel uitgeschreven wegens vertrek naar Armour in Zuid-Dakota, Noord-Amerika, overl. 1946,
tr. Hillegom 13 maart 1890 Krijntje HUIS, geb. Haarlemmermeer 27 maart 1863, overl. 1957, dr van Pieter HUIS, arbeider, vervener, en Neeltje KOOL.

   XIaq. (van Xaa) Jacob 'Jake' RUS, geb. Haarlemmermeer 23 okt. 1867, vervener te Hillegom, overl. 23 april 1946, tr. 1° Hillegom 2 maart 1893 Cornelia LUCHTIGHEID, geb. Haarlemmermeer 16 febr. 1869, overl. 2 mei 1925, dr van Arie LUGTIGHEID en Lijntje van der KNIJFF,
tr. 2° 1 nov. 1926 Trijntje DRIESSEN, geb. 13 dec. 1879, overl. 28 nov. 1969.

   XIar. (van Xaa) Germent 'Gam' RUS, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1869, beurtschipper van Oudkarspel op Amsterdam, vervener (bij huwelijk), farmer in Iowa south of Tainter, from 1916 to 1945 southeast of Pella, op 5 juli 1894 in Hillegom uitgeschreven wegens vertrek naar Oudkarspel na op 20 januari een getuigschrift gevraagd en gekregen te hebben, op 10 juni 1914 als Garment Rus, winkelier, met zijn vrouw Grietje Mosk, komende uit Amerika in Harenkarspel ingeschreven en in 1915 weer uitgeschreven naar Amerika, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 23 maart 1961, tr. Oudkarspel 5 juli 1894 Grietje MOSK, geb. ald. 24 dec. 1868, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 15 dec. 1945, dr van Arie MOSK, arbeider, winkelier, slachter, vleeshouwer, en Grietje RUS, winkelierster.
   XIas. (van Xaa) Petronella RUS, geb. Haarlemmermeer 15 mei 1875, overl. Hillegom 18 febr. 1902 (wonende te Woubrugge),
tr. Gerrit Bertus SPRUIT, geb. Aarlanderveen 14 febr. 1871, vleeshouwer, overl. ald. 16 juni 1954, zn van Geerlof SPRUIT en Cornelia KOENEKOOP, die hertr. met Johanna BEKKER, en Maria HEEMSKERK.

   XIat. (van Xaa) Cornelis 'Kees', 'Case' RUS, geb. Hillegom 13 april 1878, schipper ald., overl. 19 jan. 1936,
tr. Hillegom 6 juni 1902 Klazina van BEEK, geb. Alkemade 5 maart 1883, overl. 12 aug. 1923, dr van Gijsbert van BEEK, arbeider, en Theodora TURK.

   XIau. (van Xaa) Neeltje RUS, geb. Hillegom 3 aug. 1881, overl. 1944,
tr. Johannes 'Rees' KEMPENAAR, geb. 1884, overl. 1936.

   XIav. (van Xab) Pieter Cornelis 'Peter' RUS, geb. Haarlemmermeer 13 april 1875, overl. Oskaloosa, Mahaska Co, Iowa (USA) 3 sept. 1953, tr. 1° Luctor, Phillips Co, Kansas (USA) 26 febr. 1905 Cornelia Hendrica 'Drika' VAN WIJK, geb. Haarlemmermeer 27 okt. 1876, overl. Luctor, Phillips Co, Kansas (USA) 23 dec. 1924, dr van Dirk van WIJK, landbouwer, en Aletta Antoinetta BRANDERHORST,
tr. 2° Luctor, Phillips Co, Kansas (USA) 22 febr. 1927 Jane ENGELSMA, geb. The Netherlands 14 aug. 1876, overl. Larned, Pawnee County, Kansas (USA) 5 aug. 1955, wed. van N.N. BRANDS.

   XIaw. (van Xab) Cornelia Pieternella 'Nelly' RUS, geb. Haarlemmermeer 28 sept. 1876, overl. Oskaloosa, Mahaska Co, Iowa (USA) 7 mei 1964, tr. Peoria, Mahaska Co, Iowa (USA) 13 maart 1901 Dirk van GORP, geb. Oud-Beijerland 11 okt. 1871, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 15 aug. 1964, zn van Willem van GORP, arbeider, en Jannigje de KONING.
   XIax. (van Xab) Jan Dirk 'John' RUS, geb. Haarlemmermeer 5 maart 1879, co-founder of Bakker & Rus Seed & Feed Pella, Marion County, Iowa (USA), overl. ald. 27 juli 1943, tr. Pella, Marion County, Iowa (USA) 25 febr. 1903 Dirkje 'Dora' van der VLEKKERT, geb. Epe 19 juni 1877, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 24 jan. 1934, dr van Hendriekus van der VLEKKERT en Anna BRUMMEL.
   XIay. (van Xab) Jacob Arie 'Jake' RUS, geb. Haarlemmermeer 21 dec. 1880, overl. Oskaloosa, Mahaska Co, Iowa (USA) 14 dec. 1945,
tr. Peoria, Mahaska Co, Iowa (USA) 22 febr. 1906 Jennie VAN GORP, geb. Pella, Marion County, Iowa (USA) 19 febr. 1886, overl. Oskaloosa, Mahaska Co, Iowa (USA) 21 april 1978, dr van Gerrit VAN GORP.

   XIaz. (van Xab) Rev. Alettinus Johannes 'Tinus' RUS, geb. Haarlemmermeer 26 okt. 1883, pastor of the Christian Reformed Church, overl. Grand Rapids, Kent County, Michigan (USA) 4 april 1971, tr. 1° Grand Rapids, Kent County, Michigan (USA) 10 sept. 1910 Lutgertien 'Tena' BROEKSTRA, geb. Grootegast 29 okt. 1886, overl. Grand Rapids, Kent County, Michigan (USA) 29 dec. 1943, dr van Rev. Sinia BROEKSTRA, grofsmid te Niezijl, gem. Grijpskerk, first minister of the Peoria Christian Reformed Church 124, en Martje FOKKINGA,
tr. 2° Chicago, Cook County, Illinois (USA) 1 sept. 1949 Minnie VANDER WOUDE, geb. ald. 1 okt. 1893, overl. 12 april 1986.

   XIba. (van Xab) Cornelis 'Neal' RUS, geb. Haarlemmermeer 3 febr. 1887, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 25 febr. 1964,
tr. Prairie City, Jasper County, Iowa (USA) 5 febr. 1913 Jennie VAN RYSWYK, geb. Leighton, Mahaska Co, Iowa (USA) 26 maart 1891, overl. Pella, Marion County, Iowa (USA) 24 maart 1977, dr van Dirk Jan VAN RYSWYK en Hesseldena Evalena 'Dena' BIERMA.

   XIbb. (van Xab) Christiaan 'Chris' RUS(S), geb. Haarlemmermeer 19 jan. 1889, overl. Tulsa, Tulsa County, Oklahoma (USA) 14 sept. 1953,
tr. Tulsa, Tulsa County, Oklahoma (USA) 8 april 1926 Sarah Mable WATT, geb. Princeton, Gibson County, Indiana (USA) 8 juli 1892, overl. Tulsa, Tulsa County, Oklahoma (USA) 10 aug. 1974.

Noten
HKA2 = Historisch Kadaster Alkmaar 1700-1910, door W.J. van den Berg
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
1. NA Grafelijkheidsrekenkamer 774b (Verpachting van vroonlanden op 22 april 1574), fol. 4.
2. NA Grafelijkheidsrekenkamer 774 (Verpachting van vroonlanden beginnende 13 november 1582) fol. 3v.
3. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 778c (Verpachtingsregister van vroonlanden in 1588), fol. 11v.
4. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 778c (Verpachtingsregister van vroonlanden in 1588), fol. 10.
5. RAA ORA Koedijk 6218 blz. 78, verm. 22 dec. 1594.
6. NA Grafelijheidsrekenkamer, 775a fol. 6v, 1306 fol. 148.
7. RAA J.P. Geus, De erfpachten van de Vroonlanden bij Alkmaar, 1531-1716, Capelle a/d IJssel 1983.
8. RAA NA Alkmaar 58 (notaris Jacob Cornelisz van der Gheest) fol. 25v, 7 okt. 1628.
9. RAA OA Oudkarspel, 102 fol. 60 en 20v, en 103.
10. RAA ORA Oudkarspel 6055 blz. 86, 29 jan. 1616, 6056 blz. 236, 1 febr. 1628.
11. RAA ORA Koedijk 6218 fol. 108v, 21 juli 1598.
12. RAA ORA Koedijk 6219 2e stuk, blz. 214 27 febr. 1649, blz. 217 4 febr. 1649.
13. RAA ORA Koedijk 6219 2e stuk blz. 48, 20 juni 1641.
14. RAA ORA Koedijk 6213 (Schepenrol), van 5 mei 1644 tot 28 juli 1644, 11 april 1645.
15. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk blz. 166, 21 jan. 1664.
16. RAA ORA Koedijk 6213 (Schepenrol), van 11 sept. 1642 tot 23 okt, 1642.
17. RAA ORA Koedijk 6219 2e stuk blz. 326, 14 febr. 1655.
18. RAA ORA Koedijk 6220 1e stuk blz. 15, 28 mei 1659.
19. RAA ORA Koedijk 6214 (Schepenrol), 7 juni 1668.
20. RAA ORA Koedijk 6214 (Schepenrol), vanaf 11 mei tot 14 dec. 1673.
21. RAA ORA Koedijk 6220 1e stuk, blz. 44 28 april 1661, blz. 66 26 mei 1662, blz. 12 juni 1663.
22. RAA NA Alkmaar 298 (notaris Cornelis Lefevre) fol. 347, 27 april 1677.
23. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk blz. 93, 2 juni 1661.
24. RAA NA Alkmaar 166 (notaris Frans Fransz Hooghsant) fol. 113, 22 sept. 1661.
25. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk blz. 402, 2 aug. 1671.
26. RAA NA Alkmaar 431 (notaris Adriaan van der Hoeve) fol. 562, 30 december 1718.
27. RAA ORA Koedijk 6214 (Schepenrol), 23 febr. 1673.
28. RAA ORA Alkmaar 325 (schuldbekentenissen) fol. 70, 1 aug. 1674.
29. RAA ORA Alkmaar 163 fol. 22, 10 april 1683.
30. HKA2 kad. 45 en 47, 1700.
31. RAA ORA Alkmaar fol. 15v akte 91, 9 juli 1709.
32. RAA ORA Alkmaar 354 fol. 28, 9 juli 1709.
33. RAA NA Alkmaar 231 (notaris Henrik de Vos) fol. 39v, 22 maart 1659.
34. RAA NA Alkmaar 273 (notaris Cornelis Kessel) fol. 193, 3 aug. 1666.
35. RAA ORA Koedijk 6215 (Schepenrol), 7 april 1689.
36. RAA ORA Koedijk 6215 (Schepenrol), 10 mei 1691.
37. RAA ORA Broek op Langedijk 6193, 2 okt. 1731.
38. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6577 (notaris Jan van Twuijver) akte 144, 12 september 1732.
39. RAA ORA Koedijk 6215 (Schepenrol), 6 maart 1692.
40. RAA NA Alkmaar 276 (notaris Cornelis Kessel) akte 93, 26 sept. 1682.
41. RAA NA Alkmaar 205 (notaris Cornelis Heijmenberch) akte 67, 2 juli 1689.
42. RAA NA Alkmaar 268 (notaris Cornelis Kessel) akte 8, 6 mei 1682.
43. RAA NA Alkmaar 365 (notaris Cornelis van der Meer) akte 47, 20 dec. 1687.
44. RAA ORA Alkmaar, 162 fol. 254v, 29 mei 1682, 169 fol. 64v, 16 jan. 1726.
45. RAA NA Alkmaar 436 (notaris Abraham de Vos) fol. 160, 26 nov. 1697.
46. RAA NA Alkmaar 570 (notaris Adrianus Bolten), 9 januari 1750.
47. RAA NA Alkmaar 645 (notaris Jan Croll) akte 87 (nieuw 155), 24 nov. 1751.
48. RAA OA Bergen 131 (rekening van de schotvanger), fol. 17 en 20v.
49. RAA NA Alkmaar 457 (notaris Theodorus Heijmenbergh) akte 75, 21 aug. 1742.
50. RAA NA Alkmaar 377 (notaris Cornelis van der Meer) akte 149, 5 dec. 1708.
51. RAA ORA Alkmaar 170 fol. 136v, 23 nov. 1733.
52. RAA NA Alkmaar 518 (notaris Dirk Sevenhuijsen) akte 1494, 9 aug. 1738.
53. RAA Weeskamer Alkmaar 37 (Register van voogdijschappen) fol. 70, 8 sept. 1730.
54. RAA Weeskamer Alkmaar 27 fol. 191, 8 sept. 1730.
55. AWFG ORA Ursem 6295 akte 25, 29 sept. 1706.
56. RAA NA Alkmaar 403 (notaris Aris van der Mieden) akte 403, vanaf 18 dec. 1713.
57. RAA ORA Alkmaar 172 fol. 84, 14 juni 1747.
58. RAA Alkmaar Weeskamer doos 159, waarin de drie notarisakten.
59. RAA NA Alkmaar 744 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 113, 15 mei 1790.
60. KHA2 Kad.A1172? DAT[1730] BRON[Redres] Vp304.
61. RAA ORA Alkmaar 176 fol. 261v, 5 dec. 1774.
62. RAA NA Alkmaar 693 (notaris Pieter de Lange) akte 102, 16 juni 1782.
63. RAA ORA Alkmaar 327 (schuldbekentenissen), fol. 20v 29 maart 1731, fol. 50v 2 okt. 1734, fol. 63 30 sept. 1735.
64. De achternaam 'Boon' is de achternaam van haar stiefvader Jan Jansz Boon, en werd gebruikt bij de aangifte van overlijden van haar dochter Lijsbeth Pieters Rus.
65. RAA ORA Alkmaar 327 (Schuldbekentenissen) fol. 13v, 28 juni 1730.
66. RAA ONA Oudorp 4205 (notaris Jan Croll) akte 48, 18 jan. 1749.
67. RAA NA Alkmaar 625 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 33, 19 juli 1756.
68. RAA NA Alkmaar 629 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 40, 17 okt. 1760.
69. RAA NA Alkmaar 674 (notaris Pieter de Lange) akte 103, 9 dec. 1768.
70. RAA NA Alkmaar 632 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 37, 27 juli 1769.
71. RAA ONA Oudorp 4205 (notaris Jan Croll) akte 47, 18 jan. 1749.
72. RAA Diaconie Ned. Herv. Gemeente Alkmaar 63.
73. RAA ORA Oudkarspel 6071 nr 148, 17 dec. 1775.
74. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 44v 1 april 1782, fol. 79 4 maart 1785.
75. HKA2 Kad.A139, DAT[1807] Bron[Bel.reg] W-B198.
76. RAA NA Alkmaar 1042 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 63, 26 maart 1809.
77. RAA ORA Alkmaar 345 (Memories van succesie).
78. RAA ORA Alkmaar, 179 fol. 137, 5 mei 1790, 181 fol. 106, 4 febr. 1800.
79. HKA2 Kad. C? DAT[1807] BRON[Bel.reg] BW-EM-A5.
80. RAA NA Alkmaar 758 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 48, 14 mei 1795.
81. RAA NA Alkmaar 1090 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 404, 7 dec. 18321.
82. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 1, 10 juni 1791.
83. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 42 en 42v, tussen 22 april 1782 en 2 mei 1782, fol. 57 14 febr. 1783, fol. 94 1 maart 1786, fol. 110v 1 nov. 1787, fol. 114v 8 nov. 1787, fol. 115 8 nov. 1787.
84. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 4v, 2 febr. 1792.
85. RAA ONA Oudkarspel 4202 (notaris Maarten Hofdijk) akte 54, 27 juni 1803.
86. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 123 15 maart 1802, fol. 152v 8 nov. 1803, fol. 172v 4 febr. 1805.
87. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 28, 28 nov. 1807.
88. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 163, 18 nov. 1794.
89. RAA NA Alkmaar 1090 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 438, 24 dec. 1821.
90. RAA NA Alkmaar 1043 (notaris Adrianus Petrus de Lange) aktes 135 en 136, 4 aug. 1809.
91. RAA Weeskamer Alkmaar 28, fol. 161v.
92. HKA2 kad. A207, 1822.
93. RAA NA Alkmaar 1090 (notaris Adrianus Petrus de Lange), akte 394 23 nov. 1821, akte 435 23 dec. 1821.
94. RAA ORA Oterleek 6270 (schepenrol), 19 jan. 1797.
95. RAA Arch. Ned. Herv. Gem. Graft, nr 36.
96. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 185 en 185v, 1 mei 1805, 9067 fol. 36v, 21 jan. 1808.
97. RAA NA Alkmaar 1130 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 348, 10 sept. 1828.
98. RAA NA Alkmaar 1152 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 2, 3 jan. 1835.
99. RAA NA Alkmaar 1130 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 349, 10 sept. 1828.
100. RAA NA Alkmaar 1151 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 227, 15 sept. 1834.
101. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 12 nr 225, 31 maart 1821.
102. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 12 nr 305, 21 dec. 1821.
103. NHA Memories van successie 1818-1902, 172 (kantoor Alkmaar, 2e helft 1891), 5/240.
104. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/5979.
105. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/3699.
106. NHA Memories van successie 1818-1902, 173 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1892), 5/508.
107. NHA Memories van successie 1818-1902, 191 (kantoor Alkmaar, 1e helft), 5/7672.
108. Haar moeder heeft bij notariële akte toestemming tot het huwelijk gegeven.
109. NHA Memories van successie, 1818-1902, 2104 (kantoor Purmerend, 1870) (921).
110. NHA Memories van successie 1818-1902, 147 (kantoor Alkmaar, 1876), 3/7766.
111. NHA Memories van successie 1818-1902, 154 (kantoor Alkmaar, 1662), 4/1916.
112. NHA Memories van successie 1818-1902, 169 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1890), 4/8819.
113. NHA Memories van successie 1818-1902, 160 (kantoor Alkmaar, 2e helft 1885), 4/4907.
114. Christian Reformed Minister Data Base, Calvin College, Grand Papids, MI.
115. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 5/9214.
116. Haar geboorte wordt aangegeven door de heel- en vroedmeester, waarbij zij vermeld wordt als kind van Antje Jongejan, echtgenote van Jan Wiering thans afwezig.
117. NHA Memories van successie 1818-1902, 185 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1898), 5/4949.
118. In de huwelijksakte is de spelling „Voogd” terwijl de betreffende personen allen ondertekenen met „Voogt”.
119. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/3810.
120. Gewettigd wordt Trijntje, geboren Harenkarspel 13 oktober 1877, erkend als hun kind.
121. NHA Memories van successie 1818-1902, 167 (kantoor Alkmaar, 1e helft 1889), 4/7890.
122. NHA Memories van successie 1818-1902, 150 (kantoor Alkmaar, 1879), 3/9273.
123. History of Pella, Iowa 1847-1987, II 1989, p. 501 and 502, by Jacob Rus.
124. John W. Kuipers, The Pieter Rus Family, prepared for the Pieter Rus Family Reunion held on August 8 & 9, 1981 at Pella, Iowa.
125. De gegevens over Michael Schuiten zijn deels afkomstig uit: Dallinga, Het nageslacht van Nantko Claessen en Aaltje Fockes, door Otto Dallinga.
126. NHA Krijgsraden 171, dossier 65, 3 juli 1911.
127. Swingend Wapen van Heemskerk, door Harry de Raad, in: Ik was erbij, door medewerkers van Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaar 2008, blz. 62.
128. Zie: Zaankanters en Waterlanders, Terug in de tijd, deel 2, NGV-Zaanstreek/Waterland, 2002, blz. 292 (Genealogie Jongejans).
129. Zie www.schiltmeijer.nl/Begraafpl/grafsteind.html.
130. Gegevens over Jacomina Kramer zijn gedeeltelijk ontleend aan een genealogie Kramer, gemaakt door Kees Kramer te Schermerhorn.
131. History of Pella, Iowa 1847-1987, I 1988, p. 477, by Jacob Rus.

Nawoord.
  Belangrijke bijdragen voor deze genealogie zijn geleverd door het echtpaar Maarten & Bep Nooij-Dekker te Hilversum, de heer Klaas Zijp te Middenbeemster, de heer Ronald Van Zomeren te Grand Rapids (eerder te Galesburg) MI, USA, de heer Ronald Hiemstra te Des Moines MI, USA, en de heer J.D. voor den Dag te Alkmaar. Ook zijn gewaardeerde aanvullingen en correcties van verschillende bezoekers van de webstek verwerkt.


  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #