Naar beginpagina

Genealogie VAN RIJN, van Voorschoten
(6 generaties)


>index

   I. Willem (van RIJN), alleen bekend als vader van 4 zonen Van Rijn.

   IIa. (van I) Pieter Willemsz van RIJN, overl. vóór of in 1542, tr. Maritgen LOURISDR, overl. 1552, dr van Lourys JACOBSZ.
   IIb. (van I) Daniel Willemsz van RIJN, tr. Lijsbeth PIETERSDR.
   IIc. (van I) Cornelis Willemsz van RIJN, geb. ca. 1493, schout van Voorschoten (als zodanig vermeld gevonden in de periode 1538 21-1575 22), overl. vóór 18 febr. 1575, tr. N.N. CLAESDR, dr van Claes SYMONSZ en Eemsgen.
   IIIa. (van IIa) Louris Pietersz van RIJN, overl. vóór 6 okt. 1606, tr. Annetgen WILLEMSDR, overl. 6 okt. 1606, dr van Willem JANSZ en Maritgen.
   IIIb. (van IIa) Cornelis Pietersz van RIJN, overl. vóór 18 mei 1557, tr. Trijntgen ADRIAENSDR  35, geb. Voorschoten, overl. na 1599, dr van Adriaen CLAESZ, die hertr. met Louris Willemsz van NOORDT, en Willem JAN PHILLIPSZ.
   IIIc. (van IIa) Machtelt Pietersdr van RIJN, tr. Claes NEEL JORISZ, gezworene van Stompwijk 40, overl. vóór 23 febr. 1606, zn van Cornelis JORISZ opten Ommedijck.
   IIId. (van IIa) Dirck Pietersz van RIJN  46, overl. vóór 11 juni 1601,
tr. 1° Adriaentgen Claesdr (HOUCK), overl. vóór 22 nov. 1568,
tr. 2° Dignum ADRIAENSDR, geb. ca. 1549, overl. ca. 1 mei 1576, dr van Adriaen HEYNRICXZ en Eva PIETERSDR,
tr. 3° Jannitgen DIRCXDR, overl. na 11 juni 1578, wed. van Adriaen CLAESZ.

   IIIe. (van IIa) Lenert Pietersz van RIJN,
tr. N.N.

   IIIf. (van IIa) Jannetgen Pietersdr van RIJN,
tr. Huych LOUWENSZ.

   IIIg. (van IIa) Maritgen Pietersdr van RIJN,
tr. Cornelis GERRITSZ.

   IIIh. (van IIb) Willem Danielsz van RIJN, overl. tussen 3 nov. 1564 en 30 maart 1577, tr. verm. 's-Gravenhage vóór 10 maart 1540 Gerytgen JANSDR, begr. ald. (Grote Kerk) 11 nov. 1561, wed. van Willem Cornelisz van RIJN.
   IIIi. (van IIb) Adriana Danielsdr van RIJN, tr. Jan GERYTSZ, van Wassenaar, laatst gehuwd met Marytgen JANSDR, eerder gehuwd met Dieuwertgen HENRICXDR.
   IIIj. (van IIb) Phillips Danielsz van RIJN, geb. ca. 1523, overl. tussen 10 maart 1601 en 29 juni 1602, tr. 1° Aefgen Jacobsdr van SWIETEN, dr van Jacob Lambrechtsz van SWIETEN en Marytgen DIRCSDR, tr. 2° Janneken WILLEBOORTSDR, dr van Willeboort GERRITSZ.
   IIIk. (van IIb) Barbara Danielsdr van RIJN, geb. ca. 1530, tr. Willem Jacob Lambrechtsz van SWIETEN, zn van Jacob Lambrechtsz van SWIETEN en Marytgen DIRCSDR.    IIIl. (van IIb) Louris Danielsz van RIJN, overl. tussen 11 jan. 1603 en 7 juni 1603, tr. 1° Annetgen CLAESDR,
tr. 2° Annetgen JANSDR, overl. tussen 13 aug. 1603 en 30 sept. 1604.

   IIIm. (van IIc) N.N. Cornelisdr van RIJN,
tr. Arys REYERSZ, zn van Reyer GIJSBERTSZ, wedn. van Jannetgen JANSDR.

   IIIn. (van IIc) N.N. Cornelisdr van RIJN,
tr. Gerrit Lourisz van POELGEEST, geb. ca. 1506, zn van Louris Gerritsz van POELGEEST en Eemsgen Jansdr van TOL, wedn. van N.N.

   IIIo. (van IIc) Claes Cornelisz van RIJN, gezworene van Voorschoten in 1585  80, Heilige-Geestmeester in 1588  81, overl. vóór 16 april 1612, tr. Laentgen WILLEMSDR, overl. vóór 10 febr. 1614, dr van Willem WILLEMSZ, schout van Sassenheim, en N.N. DIRCXDR.
   IVa. (van IIIb) Pieter Cornelisz van RIJN, geb. ca. 1554, overl. vóór 17 sept. 1601, tr. Trijntgen DIRCXDR, overl. vóór 11 mei 1618, die hertr. met Lenert Cornelisz HETS.
   IVb. (van IIIb) Cornelis Cornelisz van RIJN, geb. ca. 1556  38, tr. N.N.
   IVc. (van IIIc) Cornelis CLAES NEEL JORISZ, schepen van Stompwijk 100, overl. vóór 2 juli 1628, tr. 1° Neeltgen Pietersdr COLIJN, dr van Pieter Claesz COLIJN en Elysabeth Jansdr van NIEROP,
tr. 2° Lijsbeth Willemsdr den ELSEN, overl. vóór 22 nov. 1656, dr van Willem Jansz den ELSEN en Judith PIETERSDR, die hertr. met Jan VRANCKEN.

   IVd. (van IIIc) Maritgen CLAESDR, overl. vóór 4 febr. 1654, tr. Pieter Pietersz den Ouden COLIJN, overl. vóór 12 maart 1636, zn van Pieter Claesz COLIJN en Elysabeth Jansdr van NIEROP.
   IVe. (van IIIc) Adriaen CLAES NEEL JORISZ, geb. ca. 1570, tr. Maritgen Pietersdr COLIJN, dr van Pieter Claesz COLIJN en Elysabeth Jansdr van NIEROP.
   IVf. (van IIIc) Joris Claesz van RHIJN, overl. vóór 28 okt. 1634, tr. Neeltgen Adriaensdr van der AA, dr van Adriaen VRANCKEN.    IVg. (van IIId) Aeriaentgen Dircxdr van RIJN, overl. tussen 17 juni 1647 en 21 aug. 1654,
tr. Joost Jacobsz SYBURCH, woonde in 1607 in Haagambacht, overl. vóór 21 aug. 1654, zn van Jacob Pietersz SYBURCH.

   IVh. (van IIIf) Cornelis Huygensz van RIJN, overl. vóór 18 febr. 1643, tr. Marijtgen ARENTSDR.    IVi. (van IIIf) Claes Huygensz van RHIJN, overl. vóór 12 febr. 1658, tr. Thonisge DIRCXDR, overl. vóór 2 mei 1644.
   IVj. (van IIIh) Adriaen Willemsz van RIJN  152, begr. Rijswijk (Z.-H.) 11 nov. 1617, tr. 1° Trijntgen Ariensdr AERTSDR, overl. vóór 1 juli 1579,
tr. 2° Elysabeth ADRIAENSDR, overl. vóór 9 jan. 1596, dr van Adriaen JACOBSZ en Trijntgen WILLEMSDR,
ondertr. 3°/tr. (schepenbank) Leiden 23 dec. 1616/10 jan. 1617 Grietgen PIETERSDR, geb. ald., wed. van Jacob Jansz van DAM.

   IVk. (van IIIh) Annetgen Willemsdr van RIJN, tr. 1° Lenert Cornelisz CORTWIL, overl. vóór 27 jan. 1600, zn van Cornelis Willem Lambertsz CORTWIL en Baertgen CLAESDR,
tr. 2° Pieter Willemsz WETSMAN, eerder gehuwd met Adriaentgen Cornelisdr CORTWIL.

   IVl. (van IIIl) Claes Lourisz van RIJN, tr. Machtelt JANSDR.
   IVm. (van IIIl) Jan Lourisz van RIJN, geb. ca. 1568  67, schipper te Voorschoten, overl. omstreeks vóór 8 aug. 1608, tr. Maritgen Cornelisdr VOS, dr van Cornelis Jansz VOS, meester timmerman te Voorschoten, en Neeltgen PIETERSDR, die hertr. met Jan CORNELISZ.    IVn. (van IIIl) Lijsbeth Lourisdr van RIJN, tr. Cornelis Huijgensz van NOORT, geb. ca. 1572 (omtrent 1571 169 of 1573 170), zn van Huych Willemsz van NOORT en Ermtgen CORNELISDR.    IVo. (van IIIl) Annetgen Lourisdr van RIJN,
tr. Henrick DANIELSZ, die hertr. met Maritgen MEESSENDR.

   IVp. (van IIIo) Cornelis Claesz van RIJN, geb. ca. 1561  90, schout van Voorschoten (zeker vanaf 1611), overl. vóór 3 sept. 1623, tr. Maritgen CORNELISDR, overl. vóór 17 mei 1653, dr van Cornelis VRANCKENSZ en Maritgen LOURISDR.
   IVq. (van IIIo) Geertgen Claesdr van RHIJN, tr. Pieter Lourisz van SWIETEN, zn van Louris Jansz van SWIETEN en Ermtgen Bonefaesdr van der GAECH.    IVr. (van IIIo) Willem Claesz van RIJN, geb. ca. 1571  67, overl. vóór 17 april 1637, tr. 1° N.N.,
tr. 2° Aeltgen CORNELISDR, overl. vóór 9 febr. 1625, dr van Cornelis VRANCKENSZ en Maritgen LOURISDR, wed. van Willem Huygensz van NOORT.

   IVs. (van IIIo) Aeltgen Claesdr van RIJN, tr. 1° Willem Lourisz van NOORT, geb. Voorschoten ca. 1563  223, overl. vóór 20 okt. 1619, zn van Louris Willemsz van NOORDT en Trijntgen ADRIAENSDR 35, maakt huwelijksvoorw. 2° 28 mei 1622 met Huyg POUWELSZ, wedn. van Soetgen ADRIAENSDR.
   Va. (van IVc) Maritgen CORNELISDR, overl. Zoeterwoude 27 sept. 1671, tr. Pieter Pietersz den ELSEN, schepen van Zoetermeer (in 1640), overl. tussen 15 juli 1660 en 26 maart 1661, zn van Pieter Lourisz den ELSEN, schepen van Stompwijk 235, en Meijnsgen JORISDR.    Vb. (van IVc) Pieter Cornelisz COLEN, geb. ca. 1 nov. 1591, tr. Jorisgen DIRCXDR, dr van Dirck ARIENSZ.
   Vc. (van IVc) Ariaentgen CORNELISDR, ged. (nederd. geref.) Wilsveen 16 okt. 1594 (doopgetuigen Adriaen Jansz schout van Stompwijk en Maritgen Jansdr),
tr. Jacob Pietersz HOFFLANT.

   Vd. (van IVc) Jan Cornelisz van RHIJN, geb. mei 1601, tr. Ariaentge Jacobsdr BERGEN, dr van Jacob Claesz BERGEN, die hertr. met Cornelis Arentsz DUIJVESTEIJN, bakker te Voorburg.
   Ve. (van IVc) Jonge Maritgen Cornelisdr van RHIJN, geb. ca. 27 febr. 1605, tr. Claes Jacobsz BERGEN, zn van Jacob Claesz BERGEN.
   Vf. (van IVc) Claes Cornelisz van RHIJN, geb. ca. 1613, overl. tussen 23 nov. 1656 en 7 nov. 1657, ondertr./tr. (schepenbank) Stompwijk 2/16 aug. 1637 Cniertgen ARIAENSDR, dr van Adriaen AERTSZ.
   Vg. (van IVc) Louris Cornelisz van RHIJN, geb. ca. 1615, overl. Voorburg vóór 1 juni 1654, tr. Ariaentgen ARENTSDR, dr van Arendt LENARTSZ.
   Vh. (van IVc) Willem Cornelisz van RIJN, geb. ca. 1622, ondertr./tr. (schepenbank) Stompwijk 7/24 jan. 1645 Jannetgen Jansdr van VELSEN, ged. (nederd. geref.) Wilsveen 5 juli 1620 (doopgetuigen Leendert Jansz, Maritgen Huygendr en Tryntgen Leendertsdr), dr van Jonge Jan Leendertsz van VELSEN, schepen (1633), ambachtsbewaarder van Stompwijk (1637), en Lysbeth Cornelisdr SCHOUT.
   Vi. (van IVe) Lijsbeth ADRIAENSDR, overl. vóór 15 juli 1626, tr. Cornelis Adriaensz VOS, geb. ca. 1600, zn van Adriaen Cornelisz VOS, timmerman aan de Leidsendam te Voorschoten, en Neeltgen CORNELISDR, die hertr. met Maertgen PIETERSDR.
   Vj. (van IVe) Neeltje ADRIAENSDR,
tr. (schepenbank) Stompwijk 13 febr. 1639 Mees Jorisz den ELSEN, geb. ca. 1610, zn van Joris Pietersz den ELSEN en Maritgen JANSDR.

   Vk. (van IVe) Claes ARIJ CLAESZ, ondertr. 1°/tr. (schepenbank) Stompwijk 4/18 febr. 1635 Maritgen ADRIAENSDR, overl. vóór 7 nov. 1646, dr van Arien DIRCXZ, eerder gehuwd met Willem PIETERSZ,
ondertr. 2° (schepenbank)/tr. Stompwijk 26 april/14 mei 1647 Geertgen Cornelisdr BERCH, bij huwelijk jongedochter van Zoeterwoude.

   Vl. (van IVf) Claes Jorisz van RHIJN, geb. ca. 1604, tr. 1° Marijtgen CLAESDR, dr van Claes VRANCKENSZ en Adriaentgen DIRCXDR, tr. 2° Bastiaentgen ADRIAENSDR.
   Vm. (van IVh) Grietgen Cornelisdr van RIJN, tr. 1° Pieter JONGE WILLEMSZ, overl. vóór 21 maart 1630,
tr. 2° Leendert Cornelisz OVERRIJNDER.

   Vn. (van IVh) Arent Cornelisz van RIJN, geb. ca. 1598 (getuigenis in Stompwijk in 1641 door Arent Cornelisz van Ryn, oud 42 jaar 141), ondertr. 1° (schepenbank)/tr. Stompwijk 28 dec. 1636/14 jan. 1637 Aeltgen DIRCXDR, bij haar ondertrouw in Stompwijk werd zij vertegenwoordigd door Jochum Reynen als haar voogd, dr van Dirck ADRIAENSZ, koekebakker in Naaldwijkerbroek, en Neeltgen REYNENDR,
ondertr. 2° (schepenbank)/tr. Stompwijk 4/21 juni 1655 Neeltje CORSSENDR, bij huwelijk jongedochter uit Poeldijk, die hertr. met Claes Pietersz COLIJN.

   Vo. (van IVh) Jannetgen Cornelisdr van RIJN,
tr. Claes Reynen LELIEVELT, zn van Reyn JOACHIM REYNEN, schepen van Stompwijk op 12 nov. 1583  286, en Applonia CORNELISDR, wedn. van Adriaentgen JANSDR.

   Vp. (van IVi) Dirck Claesz van RHIJN, tr. N.N.
   Vq. (van IVi) Thonis Claesz van RHIJN, ambachtsbewaarder van Voorburg op 6 jan. 1644  298, overl. tussen 29 april 1654 en 3 nov. 1655, tr. Maertgen AELBRECHTSDR, overl. Voorburg 9 juni 1662, die hertr. met Harman Dircxz van der SPECK.
   Vr. (van IVi) Jannitge Claesdr van RHIJN,
tr. Jacob Claesz van VLIET.

   Vs. (van IVi) Trijntge Claesdr van RHIJN, tr. Cornelis SIJMONSZ, zn van Sijmon ARENTSZ en Kniertge CORNELISDR.
   Vt. (van IVj) Pleuntje ARIENSDR,
tr. Willem Dircksz van den BOSCH, ged. (nederd. geref.) Naaldwijk 28 juni 1579, schepen van Schipluiden in 1639, overl. tussen 17 juni 1651 en 20 jan. 1665, zn van Dirck PIETERSZ en Maertje ARENTSDR.

   Vu. (van IVj) Cornelis Adriaensz van RIJN, overl. tussen 16 juni 1640 en 9 nov. 1649,
tr. Ariaentge PIETERSDR, overl. na 9 nov. 1649.

   Vv. (van IVl) Annetgen Claesdr van RIJN, tr. Lenert Lourisz van ROEN, zn van Louris Meesz van ROEN.    Vw. (van IVl) Maritgen Claesdr van RIJN, overl. vóór 21 mei 1671, tr. Adriaen Jansz van PARIDON, overl. vóór 19 nov. 1636.    Vx. (van IVm) Daniel Jansz van RIJN, overl. vóór 15 maart 1637, tr. (schepenbank) Voorschoten 10 mei 1615  324 Maritgen Gerritsdr van de WEERT, dr van Gerrit van de WEERT.
   Vy. (van IVp) Dirckgen Cornelisdr van RHIJN, overl. vóór 23 aug. 1670, tr. Symon Gysbrechtsz van ADEGEEST, zn van Gysbrecht Mathysz van der LEE, anders genaamd Adegeest, en Adriaentgen CORNELISDR.
   Vz. (van IVp) Leuntgen Cornelisdr van RIJN, overl. vóór 19 maart 1620, tr. Joachim Jansz van ALTENA, schepen van Voorschoten 1626, zn van Jan JOACHIMSZ en Trijntgen VRANCKENDR, die hertr. met Aeltgen Adriaensdr BERCH.    Vaa. (van IVp) Vranck Cornelisz van RIJN, weesman van Voorschoten in 1658  350, in 1636 vermeld als Vranck Cornelisz van Rijn, welgeboren man 202, overl. tussen 15 nov. 1658 en 5 maart 1660, tr. Marytgen Cornelisdr van der MARCK, dr van Cornelis Jansz van der MARCK en Jannetgen JEROENSDR.
   Vab. (van IVp) Aechgen Cornelisdr van RIJN, overl. vóór 9 febr. 1650, tr. Cornelis Claesz van ROEN, alias van Starckenburch, zn van Claes Dircxz van ROEN en Maritgen OUTGAERTSDR.
   Vac. (van IVp) Willem Cornelisz van RIJN, overl. vóór 15 april 1636, tr. Grietgen Hendricxdr van 's-GRAVENDIJCK, dr van Heyndrick DAENDELSZ en Tryntge JANS, die hertr. met Jeroen Pietersz van VELSEN.
   Vad. (van IVp) Jonge Maritgen Cornelisdr van RIJN, begr. Wassenaar 23 jan. 1646, tr. (schepenbank) Wassenaar 27 april 1636 Cornelis Claesz HILLENAER, die hertr. met Neeltgen Jacobsdr van LEEUWEN.
   Vae. (van IVp) Cornelis Cornelisz van RIJN, overl. vóór 17 mei 1681, tr. (schepenbank) Voorschoten 13 april 1638 Marytgen Claesdr van ROEN, bij huwelijk jongedochter wonende te Veur, dr van Claes Dircxz van ROEN en Maritgen OUTGAERTSDR.
   Vaf. (van IVp) Aeltgen Cornelisdr van RIJN, overl. vóór 15 juni 1627, tr. Pieter Gysbrechtsz van ADEGEEST, geb. ca. 1598, overl. vóór 5 mei 1670, zn van Gysbrecht Mathysz van der LEE, anders genaamd Adegeest, en Adriaentgen CORNELISDR, die hertr. met Maertge Jansdr KUYPER.    Vag. (van IVr) Willem Willemsz van RIJN, ambachtsbewaarder van Voorschoten in 1641  399, tr. 1° Neeltgen Adriaensdr van der WERFF, overl. vóór 15 jan. 1637, dr van Adriaen Pietersz van der WERFF en Grietgen CLAESDR,
tr. 2° (schepenbank) Voorschoten 29 sept. 1637 Jannetge Leendertsdr van der PLAS, overl. vóór 17 april 1644,
ondertr. 3° (schepenbank) Monster 3 april 1644 (attestatie gegeven op 17 april 1644), tr. (schepenbank) Voorschoten 17 april 1644 Maritgen Pietersdr van SPRINCHUYSEN, bij haar tweede huwelijk wonende te Monster, overl. vóór 24 sept. 1664, wed. van Maerten Reynen CROONEVEEN.
   VIa. (van Vd) Cornelis Jansz van RHIJN, geb. Voorburg, marktschipper ald., overl. ald., ondertr./tr. (schepenbank) Voorburg 21 april/6 mei 1657 Maritge Lenaertsdr van RHIJN  420, geb. ald., bij haar ondertrouw vertegenwoordigd door haar vader, dr van Lenaert Jorisz van RHIJN.
   VIb. (van Vm) Louris Pietersz van RIJN, geb. ca. 11 nov. 1618,
tr. 1° (schepenbank) Zegwaard 15 mei 1645 Dirckge JORISDR, bij huwelijk jongedochter van Zegwaard,
tr. 2° (schepenbank) Zegwaard 4 jan. 1648 Maertgen CLAES, bij huwelijk jongedochter van Schieveen wonende te Overschie.

   VIc. (van Vn) Neeltje Ariens van RHIJN, geb. Stompwijk,
tr. Leiderdorp 13 okt. 1675 (hij jongeman wonende te Leiderdorp, zij jongedochter van Stompwijk wonende te Leiden) Thijs Arisz van LEEUWEN, ged. (nederd. geref.) Alphen aan de Rijn 25 nov. 1648 (doopgetuige Geertgen Claesdr), zn van Arie Mathijsz van LEEUWEN en Jannetje Commers VOS.

   VId. (van Vn) Dirck Arentsz van RIJN,
ondertr. 1° (schepenbank)/tr. Stompwijk 31 jan./16 febr. 1666, tr. kerkel. (r.-k.) ald. 15 febr. 1666 Neeltje JANS, wed. van Willem JACOBSZ,
ondertr. 2° (schepenbank)/tr. Stompwijk 9/27 okt. 1682 Marijtjen Cornelis BERCKHOUT.

   VIe. (van Vp) Cornelis Dircxz van RHIJN, scheepstimmerman te Voorburg, ondertr. Voorburg 19 april 1654, eerste gebod (volgens afgegeven attestatie) Naaldwijk 19 april 1654, tr. (schepenbank) Voorburg 5 mei 1654 Annitge Pietersdr van VEEN, geb. Naaldwijkerbroek.
   VIf. (van Vq) Maria Thonisdr van RHIJN, geb. ca. 1639, ondertr. 1°/tr. (schepenbank) Voorburg maart/30 maart 1660 Maerten Adriaensz van COCXHOORN, marktschipper ald., overl. vóór 23 okt. 1677, zn van Adriaen Pietersz COCXHOORN en Barber YEVEN, ondertr. 2°/tr. (schepenbank) Voorburg 23 okt./9 nov. 1677 Adriaen Jansz van der CLEIJ, woonde bij zijn ondertrouw in Rijswijk.
   VIg. (van Vx) Louris Danielsz van RIJN, geb. ca. 1615, overl. vóór 10 nov. 1679  430, tr. 1° (schepenbank) Voorschoten 10 nov. 1643 Dammasgen CLAESDR, bij huwelijk jongedochter van Santvliet,
tr. 2° (schepenbank) Voorschoten 23 juni 1647 Marijtgen Pietersdr van COUWENHOVEN.

   VIh. (van Vx) Jannetgen Danielsdr van RIJN, tr. (schepenbank) Voorschoten 18 juli 1649 Lourens Gerritsz HAM, verm. zn van Gerrit Jacobsz HAM en Maritgen Sijmonsdr ROIJ, wedn. van Aeltgen CORSSENDR.
   VIi. (van Vx) Jan Danielsz van RIJN, tr. (schepenbank) Voorschoten 30 mei 1645 Grietgen Cornelisdr van LEEUWEN.
   VIj. (van Vaa) Jopge Vranckendr van RIJN, tr. (schepenbank) Voorschoten 20 febr. 1661 Jan Claasz van der KLUFT, overl. vóór 27 maart 1705.
   VIk. (van Vaa) Leuntge Vranckendr van RIJN, overl. vóór 9 juli 1688, tr. Gijsbert Pietersz van ADEGEEST, overl. vóór 22 febr. 1684, zn van Pieter Gysbrechtsz van ADEGEEST en Maertge Jansdr KUYPER.    VIl. (van Vac) Jan Willemsz van RIJN, geb. ca. 1635, tr. Cornelia DIRCXDR, dr van Dirck CORNELISZ, schipper, en Lijsbeth JEROENSDR.
Noten
GALV = Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
LeenkHvWassenaar = Ons Voorgeslacht 33 (1978), De leenkamers van de Heren van Wassenaar, door C. Hoek
NA = Nationaal Archief te Den Haag
OAR = Oud Archief Hoogheemraadschap Rijnland
OV = Ons Voorgeslacht
RAL = Regionaal Archief Leiden
RepBinckhorst = Ons Voorgeslacht 26 (1971), Repertorium op de lenen van de hofstad Binckhorst 1322-1700, door C. Hoek
RepMade = Repertorium op de lenen van de hofstad Made bij Delft, 1329-1764, door C. Hoek (Ons Voorgeslacht 21 (1966), blz. 355-372).
RepWarmond = Ons Voorgeslacht 35 (1980), Repertorium op de lenen van de hofstede Warmond 1316-1799, door J.C. Kort
1. OAR 8540 (morgenboek Zoeterwoude 1542), fol. 175v.
2. RAL Leiden II 5809 (morgenboek Voorschoten 1543/1544), blz. 2, 19, 51, 55 en 56.
3. NA Staten van Holland vóór 1572 272 (10e penning 1544 van Voorschoten), fol. 12v.
4. GALV RA Stompwijk 123, fol. 206v.
5. RAL Leiden Arch. van de kerken 417 11 april 1523, fol. 184v en 185.
6. RAL Leiden Arch. van de kerken 490 (huurboek van het kapittel van St. Pancras), fol. 96v.
7. OAR 8640 (morgenboek Zoeterwoude 1542), fol. 23, 23v en 165.
8. RAL Leiden II 5809, blz. 90, 92, 93 en 95.
9. NA Staten van Holland vóór 1572, 272 (kohier 10e penning Voorschoten 1544), fol. 15.
10. GALV RA Stompwijk 58, fol. 151, 153, 153v en 154v, 30 mei 1607.
11. OAR 8640 (morgenboek Zoeterwoude 1542, fol. 174.
12. NA Staten van Holland vóór 1572, 818 (kohier 10e penning Voorschoten 1553), fol. 10.
13. GALV RA Stompwijk 123, fol. 44, 177, 203 en 281.
14. RAL RA Voorschoten 1 fol. 3, 10 maart 1577, 1(a), fol. 161 en 161v, 30 jan. 1583, 14v 20 okt. 1585.
15. RAL RA Voorschoten 2, fol. 18v 19 mei 1589, fol. 181v 17 mei 1591.
16. RAL Leiden Arch. van de gasthuizen 308 (St. Catharinagasthuis), dl. 1-7 (periode 1543-1550).
17. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51 fol. 233, 29 juni 1602.
18. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51, fol. 260 en 261v, en GALV RA Stompwijk 57 fol. 133, 11 jan. 1603.
19. RAL ONA Leiden 1 (notaris P. A. Storm) fol. 19, akte 14, 3 nov. 1564.
20. RAL ONA Leiden 21 (notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert) akte 199, 23 okt. 1593.
21. NA Abdij van Rijnsburg 341, 1 maart 1538.
22. RAL Leiden Arch. van de kloosters 387 fol. 4, 6 febr. 1572.
23. RAL ONA Leiden 52 (notaris Wilhem Claesz van Oudevliet), fol. 278v 21 nov. 1587, fol. 288v 8 dec. 1587.
24. RAL Leiden Arch. van de kerken 490 (huurboek van het kapittel van St. Pancras), fol. 145.
25. OAR 8640 (morgenboek van Zoeterwoude 1542), fol. 154v.
26. RAL Stadsarch. Leiden II 5809, blz. 16, 17, 49, 51, 52, 55, 69, 76, 88.
27. NA Staten van Holland vóór 1572, 272 (kohier 10e penning Voorschoten 1544), fol. 28v.
28. RAL RA Leiden 41 (Kenningboek) fol. 190, 18 febr. 1575.
29. RAL RA Voorschoten 1(a) fol. 108v en 109, 12 aug. 1579.
30. GA Den Haag, Hypotheken RA 335 fol. 8, 27 dec. 1580.
31. RAL RA Voorschoten 1(a) fol. 159, 11 nov. 1582.
32. GALV RA Stompwijk 123, fol. 99v.
33. RAL RA Voorschoten 1(a) fol. 159, 11 nov. 1582, 2 fol. 8, 1 juli 1588.
34. GA Den Haag Weeskamer 2339.
35. Zie Onze Voorouders III (1998), Kwartierstaat Van den Bosch-Oudshoorn, door H.M. Kuypers, blz. 19.
36. RAL ONA Leiden 10 (notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert) akte 188bis, 14 juli 1582.
37. GALV RA Stompwijk 1, fol. 61v, 62, 63v en 64, 1 dec. 1594.
38. OAR 9478 fol. 7v, 13 jan. 1599.
39. GALV RA Stompwijk 58, fol. 74, 23 febr. 1606.
40. GALV RA Stompwijk 1 fol. 12, 22 mei 1593.
41. RAL ONA Leiden 62 (notaris Wilhem van Oudevliet) fol. 71v, 28 maart 1598.
42. OAR 8640 morgenboek Zoeterwoude 1580.
43. GALV RA Stompwijk 123, fol. 58v, 202, 214, 223, 224, 235, 296v, 297v en 298.
44. GALV RA Stompwijk 1 fol. 66, 27 dec. 1594, 57 fol. 87, 14 febr. 1602.
45. RAL Zoeterwoude SCH 48 fol. 74v, 21 jan. 1593, SCH 50 fol. 199, 25 febr. 1599.
46. OV 44 (1989), blz. 433 (in: Kwartierstaat Van Zijl/Van Gaalen, door Th.P. van Zijl.)
47. GA Den Haag Hypotheken, RA 348 fol. 10, 24 jan. 1602.
48. RAL ONA Leiden 221 (notaris Jan van Heussen) fol. 19, 14 febr. 1629.
49. RAL Huisarch. Warmond 480 (Beheer onroerende goederen van het convent van de 11000 Maagden).
50. RAL ONA Leiden 5 (notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert) fol. 304, 18 juli 1576.
51. NA Hof van Holland 2271 (Dingtalen), 15 juli 1627: akte gepasseerd voor Joost van Rijn, notaris, op 17 oktober 1595.
52. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 165 fol. 45, 20 juni 1614.
53. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51 fol. 114 en 114v, 10 maart 1601.
54. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51 fol. 229, 29 juni 1602, GALV RA Stompwijk 57 fol. 105, 29 juni 1602, RAL ONA Leiden 156 (notaris Foijt Ghijsbertsz van Sijp) akte 199 (blz. 325), eind dec. 1616.
55. GALV RA Stompwijk 57 fol. 148v, 16 febr. 1603.
56. RAL ONA Leiden 52 (notaris Willem Claesz van Oudevliet) fol. 104, 7 mei 1587.
57. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51 fol. 306v, 19 april 1603.
58. RAL Stadsarch. Leiden II 4023 (hoofdgeld 1623), fol. 290.
59. RAL ONA Leiden 56 (notaris Willem Claesz van Oudevliet) fol. 82, 18 april 1581.
60. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51, fol. 310v 7 juli 1603, fol. 323 en 324, 26 juli 1603.
61. GALV RA Stompwijk 57, fol. 181, 7 juli 1603, fol. 182v en 183v, 26 juli 1603.
62. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51 fol. 325, 13 aug. 1603.
63. GALV RA Stompwijk 57 fol. 187v, 13 aug. 1603.
64. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51 fol. 433, 13 sept. 1604.
65. GALV RA Stompwijk 58 fol. 22v, 30 sept. 1604.
66. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 52 fol. 88, 14 jan. 1606.
67. OAR 9478 fol. 3, 13 jan. 1599.
68. NA Arch. Abdij Leeuwenhorst 11, en 7 fol. 85, 9 fol. 83.
69. RAL OA Voorschoten 75 (morgenboek 1577), fol. 19v en 20.
70. RAL ONA Leiden 66 (notaris Lenardt van Overvest), fol. 7v 24 maart 1577, fol. 9 30 maart 1577.
71. RAL RA Voorschoten 1(a) fol.116, 1580/1581.
72. RAL RA Voorschoten 3, fol. 153 4 dec. 1619, fol. 153v en fol. 154, 5 dec. 1619.
73. RAL RA Voorschoten 3 fol. 172, 3 juli 1620.
74. RAL ONA Leiden 8 (notaris Samuel Lenaertsz van der Wuert) fol. 40, 11 febr. 1579.
75. RAL ONA Leiden 3 (notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert) blz. 126 (akte 69), 8 sept. 1573.
76. RAL ONA Leiden 52 (notaris Willem Claesz van Oudevliet) fol. 247, 1 okt. 1587.
77. RAL Huisarch. Warmond 570, fol. 88v en 91v, 88 en 92.
78. RepWarmond, onder 'Koudekerk', nr 57 en 58, blz. 697.
79. RAL ONA Leiden 56 (notaris Willem Claesz van Oudevliet) fol. 229, 28 nov. 1591.
80. RAL RA Voorschoten 1(a) fol. 6, 9 maart 1585.
81. RAL RA Voorschoten 1(a) fol. 80, 3 juni 1588.
82. LeenkHvWassenaar nr 443B blz. 634.
83. RepBinckhorst nr 42B blz. 252.
84. RAL RA Voorschoten 1 fol. 8, 6 dec. 1577, 1(a), fol. 120v 29 maart 1581, fol. 188 10 dec. 1583, fol. 202 20 maart 1584, fol. 221 11 jan. 1585, fol. 23 tussen aktes van 27 nov. en 29 dec. 1585.
85. NA Familie-archief Van Vredenburch 33 (Geestelijke goederen) (Nadere toegang 238), fol. 227.
86. NA RA Lisse 1 fol. 110v, 7 juni 1583.
87. RAL RA Voorschoten 2, fol. 74 en 75, 15 juli 1588, fol. 101v en fol. 110v 26 april 1589.
88. GALV RA Stompwijk 57, fol. 194 en 195, 11 nov. 1603.
89. RAL Weeskamer Voorschoten 3, 27 nov. 1623.
90. OAR 9478 fol. 6v, 13 jan. 1599.
91. GALV RA Stompwijk 123, fol. 43.
92. GALV RA Stompwijk 57 fol. 116v, 25 sept. 1602.
93. GALV RA Stompwijk 58 fol. 137, 21 maart 1607.
94. GA Den Haag, Weeskamer 1420.
95. GALV RA Stompwijk 1 fol. 27bis, 14 nov. 1593.
96. NA Hof van Holland 2153 (Dingtalen), 14 dec. 1599.
97. GALV RA Stompwijk 58 fol. 35, 13 maart 1605, 59 fol. 68v, 18 maart 1609.
98. RAL RA Voorschoten 33, 27 jan. 1606, 22 april 1616, 21 okt. 1616, 1 dec. 1617.
99. GALV RA Stompwijk 5 fol. 82 en 83, 13 nov. 1624, fol. 83 en 84v, 15 okt, 1625.
100. GALV RA Stompwijk 57 fol. 213, 11 febr. 1604.
101. GALV RA Stompwijk 57, fol. 50 25 maart 1601, 58, fol. 55v 5 okt. 1605, fol. 106, 18 okt. 1606, 59, fol. 43 21 jan. 1609, 60, fol. 15 26 okt. 1611.
102. GALV RA Stompwijk 60, fol. 116 4 jan. 1613, fol. 122v 16 jan. 1613, fol. 167 en fol. 168, 1 mei 1613.
103. GALV RA Stompwijk 61 fol. 188v, 13 jan. 1616.
104. RAL Leiden Stadsarch. II 4023, fol. 401v.
105. GALV RA Stompwijk 6, fol. 82 en 82v, 13 mei 1629.
106. GALV RA Stompwijk 6 fol. 83 en 83v, 13 mei 1629.
107. GALV RA Stompwijk 6 fol. 118v, 16 jan. 1630, 7 fol. 293v, 15 okt. 1635.
108. GALV RA Stompwijk 17 fol. 314, 22 nov. 1656.
109. GALV RA Stompwijk, 7 fol. 314 12 maart 1636, 10 fol. 219v 1 mei 1646.
110. RAL ONA Leiden 406 (notaris Henrick Melchiorsz Brasser) akte 86, 7 april 1652.
111. GALV RA Stompwijk 57 fol. 178 en fol. 179, 18 juni 1603, 58 fol. 19v, 17 nov. 1604.
112. GALV RA Stompwijk 7 fol. 48v en 50v, 23 juli 1632, 7 fol. 269, 1 mei 1635, 8 fol. 50, 5 maart 1637, 9 fol. 16v, 1 mei 1640, fol. 41v en 42, 22 aug. 1640, fol. 59 14 aug. 1640, fol. 75v en 76, 23 jan. 1641, 10, fol. 107v, 108 en 125, 18 maart 1643, fol. 141 en 141v, 29 april 1643.
113. GALV RA Stompwijk 11 fol. 30 en 31, 15 maart 1645.
114. GALV RA Stompwijk 25 fol. 217, 10 juni 1681.
115. RAL ONA Leiden 406 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 63, 3 maart 1652.
116. ONA Den Haag 430 (notaris Jan Pietersz Nanius) fol. 54, 18 sept. 1661.
117. GALV RA Stompwijk 7 fol. 49 en 50v, 23 juli 1632.
118. GALV RA Stompwijk 24 fol. 101v, 21 aug. 1671.
119. GALV RA Stompwijk 57, fol. 62, 62v en 63, 8 juli 1601, fol. 164 5 april 1603.
120. GALV RA Stompwijk 58, fol. 104v en 105, 18 okt. 1606, fol. 105v en 106, 18 okt. 1606, fol. 129 6 maart 1607, fol. 159 15 juni 1607, 59 fol. 16, 3 sept. 1608, 58 fol. 187v en 188, 21 jan. 1608, 59 fol. 209v en fol. 210, 13 april 1611, 60 fol. 225v, 4 dec. 1613.
121. RAL Leiden Stadsarch. II 4023, fol. 404.
122. GALV RA Stompwijk 6 fol. 127 en 127v, 26 jan. 1630, 7 fol. 313 19 nov. 1636, 8 fol. 92v, 4 okt. 1637, 9 fol. 59, 14 aug. 1640.
123. GALV RA Stompwijk 10, fol. 14 en 14v, 30 okt. 1641, fol. 73v en 75, 15 okt. 1642, fol. 111 1 mei 1643, fol. 141 en 141v, 29 april 1643 en fol. 125 18 maart 1643, 11 fol. 255 en 256, 14 dec. 1646.
124. GALV RA Stompwijk 12, fol. 161 en 161v, 9 maart 1648.
125. GALV RA Stompwijk 13 fol. 145, 23 febr. 1650.
126. RAL Stadsarch. Leiden II 4023 (hoofdgeld 1623), fol. 50.
127. GALV RA Stompwijk 58. fol. 79 6 april 1606, fol. 107 1 nov. 1606.
128. RA Zoetermeer 46 fol. 244, 4 mei 1640.
129. RAL ONA Leiden 261 (notaris Pieter Dircxz van Leeuwen) akte 81, 28 okt. 1634.
130. RAL ONA Leiden 396 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 151, 5 sept. 1642, NA 398 akte 192, 17 sept. 1644.
131. RAL ONA Leiden 410 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 77, 22 maart 1647.
132. RAL ONA Leiden 401 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 111, 26 april 1647.
133. RAL ONA Leiden 401 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 145, 25 mei 1647, 405 akte 171, 1 juli 1651.
134. RAL ONA Leiden 406 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 180, 21 juni 1652.
135. RAL ONA Leiden 391 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 391, 25 juli 1637.
136. RAL ONA Leiden 408 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 10, 9 jan. 1654.
137. RAL ONA Leiden 155 (notaris Foyt Ghijsbrechtsz van Sijp) akte 185, 14 okt. 1614.
138. RAL Stadsarch. Leiden II 4023 (hoofdgeld 1623), fol. 408v.
139. RepBinckhorst nr 34 blz. 249.
140. GALV RA Stompwijk 13 fol. 17, 11 maart 1649.
141. GALV RA Stompwijk 9 fol. 157, 26 juni 1641.
142. RAL RA Voorschoten 8 fol. 3v, 12 juni 1640, 9 fol. 196, 13 mei 1644.
143. GALV RA Stompwijk 13 fol. 46 en 47, 1 mei 1649.
144. GALV RA Stompwijk 13, fol. 85v, 87 en 88, 16 juni 1649.
145. GALV RA Voorburg 1, fol. 48v en 50v, 16 juli 1603, fol. 149v 13 nov. 1607.
146. GALV RA Voorburg 2, fol. 11v en 12, 5 aug. 1609, fol. 16, 16v en 17, 14 okt. 1610.
147. GALV RA Voorburg 7, fol. 7, 8v en 9v, 2 mei 1644.
148. GALV RA Voorburg 11 fol. 64, 29 mei 1683.
149. GALV RA Stompwijk 12 fol. 186, 18 april 1648.
150. GALV RA Voorburg 102, 7 maart 1657.
151. GALV RA Voorburg 10, fol. 16 4 mei 1668, fol. 108v 28 mei 1672, fol. 251v 1 juni 1680.
152. Zie Prometheus, Kwartierstatenboek XI, Delft 1992, o.a. blz. 259.
153. GALV RA Stompwijk 57 fol. 117, 9 sept. 1602.
154. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51 fol. 16 en 18, 26 febr. 1600.
155. RAL Stadsarch. Leiden II 4023 (hoofdgeld 1623), fol. 393v.
156. RAL Weeskamer Voorschoten 3, 18 sept. 1625.
157. GALV RA Stompwijk 5 fol. 160v, 19 sept. 1625.
158. RAL RA Voorschoten 6 fol. 11, 14 dec. 1629.
159. RAL RA Voorschoten 2 fol. 124, 25 febr. 1590.
160. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 51 fol. 434 en 435, 16 okt. 1604.
161. RAL RA Voorschoten 33 (Dingboek), 28 jan. 1605, 15 juli 1605, omstreeks 8 aug. 1608.
162. RAL RA Voorschoten 118, 1600-1606, 29 mei 1604, 1607-1610, 22 okt. 1608.
163. RAL Weeskamer Voorschoten 5, 12 maart 1634.
164. RAL Stadsarch. Leiden II 4023 (hoofdgeld 1623), fol. 361v.
165. RAL RA Voorschoten 5 fol. 11, 23 maart 1625.
166. RAL RA Voorschoten 33, 30 aug. 1613, 35 fol. 35, 16 mei 1642.
167. RAL ONA Leiden 399 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 173, 12 okt. 1645.
168. RAL ONA Leiden 405 (notaris Henric Melchiorsz Brasser), akte 122 en 123, 3 mei 1651.
169. RAL RA Voorschoten 1 fol. 159(a)v, 11 nov. 1582.
170. OAR 9478 fol. 4, 13 jan. 1599.
171. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 52 fol. 114, 11 maart 1606.
172. RAL RA Voorschoten 7 fol. 106, 26 sept 1636.
173. RAL Stadsarch. Leiden II 4023 (hoofdgeld 1623), fol. 59v.
174. RAL Weeskamer Voorschoten 3, 16 jan. 1620.
175. RAL ONA Leiden 282 (notaris Jan Mote) akte 75, 11 april 1620.
176. RAL ONA Leiden 430 (notaris Kaerl Outerman) akte 68, 2 mei 1637.
177. RAL ONA Leiden 407 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) aktes 133 en 135, 19 mei 1653.
178. RAL RA Voorschoten 8 fol. 36, 10 april 1641.
179. RAL ONA Leiden 407 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 117, 2 mei 1653.
180. RAL RA Voorschoten 11 fol. 22, 17 mei 1658.
181. RAL RA Voorschoten 8 fol. 176v, 5 maart 1644, 9, fol. 212 30 april 1649, fol. 267v 26 okt. 1651.
182. RAL RA Voorschoten 9 fol. 289v, 6 mei 1652.
183. RAL ONA Leiden 394 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 199, 10 nov. 1640.
184. GALV RA Stompwijk 57 fol. 77v, 7 nov. 1601.
185. RAL ONA Leiden 390 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 107, 19 juli 1636.
186. RAL ONA Leiden 404 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 41, 9 febr. 1650.
187. GALV RA Stompwijk 57 fol. 93, 3 april 1602.
188. RAL ONA Leiden 397 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 191, 7 sept. 1643.
189. RAL ONA Leiden, 1046 (notaris Cornelis de Haas) akte 55, 14 oktober 1666, 934 (notaris Frans van Cingelshouck) akte 167, 16 dec. 1666.
190. RAL RA Voorschoten 14 fol.29, 29 april 1679.
191. RAL RA Voorschoten 118, 1614-1615, 17 febr. 1615.
192. RAL Stadsarch. Leiden II 4023 (hoofdgeld 1623), fol. 428.
193. ONA Den Haag 429 (notaris Jan Pietersz Nannius), fol. 79 en 80, 17 dec. 1656.
194. RAL RA Voorschoten 11 fol. 106v, 16 febr. 1661.
195. RAL RA Voorschoten 11, fol. 103 en 104v, 13 jan. 1661.
196. RAL ONA Leiden 399 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 61, 11 april 1645.
197. RAL ONA Leiden 86 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 86, 11 mei 1645.
198. RAL ONA Leiden 405 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 45, 18 febr. 1651.
199. RAL RA Voorschoten 13 fol. 101, 25 mei 1675.
200. RAL ONA Leiden 403 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 183, 1 juli 1649.
201. RAL RA Voorschoten 13 fol. 138v, 23 dec. 1676.
202. RAL RA Voorschoten 33 (Dingboek), 1636.
203. RAL ONA Leiden 935 (notaris Frans van Cingelshouck) akte 46, 28 april 1667, akte 53 3 mei 1667, 54 4 mei 1667, 57 7 mei 1667, 59 7 mei 1667, 68 21 mei 1667.
204. RAL RA Voorschoten 12, fol. 67v, 78-80, 1 april 1667.
205. RAL ONA Leiden 406 (notaris Melchiorsz Brasser) akte 122, 7 mei 1652.
206. RAL RA Voorschoten 11, fol. 134 4 maart 1662, fol. 182 28 sept. 1663.
207. RAL ONA Leiden 935 (notaris Frans van Cingelshouck) akte 29, 6 maart 1667, RA Voorschoten 12 fol. 84v, 1667.
208. RAL RA Voorschoten 12 fol. 153v, 9 mei 1670.
209. RAL ONA Leiden 399 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 86, 11 mei 1645.
210. RAL ONA Leiden 403 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 259, 26 okt. 1649.
211. RAL Weeskamer Voorschoten 3, 28 april 1628.
212. RAL ONA Leiden 403 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 248, 9 okt. 1649.
213. RAL ONA Leiden 400 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 153, 19 juli 1649.
214. RAL ONA Leiden 408 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 113, 2 mei 1654.
215. RepMade nr 8 (blz. 362).
216. RAL RA Voorschoten 3 fol. 153v, 5 dec. 1619.
217. RAL Stadsarch. Leiden II 4023 (hoofdgeld 1623), fol. 392v.
218. RAL ONA Leiden 221 (notaris Jan van Heussen) fol. 30, 19 mei 1629.
219. RAL RA Voorschoten 6 fol. 32, 14 juni 1630.
220. RAL ONA Leiden 223 (notaris Jan van Heussen) akte 86, 8 maart 1634.
221. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 52 fol. 193, 16 maart 1607.
222. RAL ONA Leiden 339 (notaris Henric Nachtegael) akte 107, 9 maart 1630.
223. OAR 9479 fol. 8v, 13 jan. 1599.
224. RAL ONA Leiden 339 (notaris Henric Nachtegael) akte 109, 9 maart 1630.
225. RAL Weeskamer Voorschoten 1, fol. 3v 29 okt. 1630, fol. 8 24 maart 1656.
226. RAL RA Voorschoten 11 fol. 5, 25 jan. 1658.
227. RAL ONA Leiden 339 (notaris Henric Nachtegael) akte 151, 22 nov. 1631.
228. RAL ONA Leiden 403 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 148, 5 juli 1649, 408 akte 22, 17 jan. 1654.
229. RAL RA Voorschoten 12, fol. 154v en 155v, 9 mei 1670.
230. RAL RA Voorschoten 11 fol. 165, 16 febr. 1663.
231. RAL ONA Leiden 886 (notaris Johan van Campen), nr 17 26 maart 1661, nr 38 18 aug. 1665, nr 39 18 aug. 1665.
232. RAL ONA Leiden 1005 (notaris Lambert van Swieten) dl 2 nr 15, 7 juni 1665, dl 3 nr 7, 17 febr. 1667, dl 3 nr 37, 17 dec. 1667.
233. RAL ONA Leiden 1007 (notaris Lambert van Swieten) dl 1 nr 65, 4 april 1671, dl 1 nr 24, 21 aug. 1671.
234. RAL Zoeterwoude SCH 76 fol. 426, 3 maart 1672, ONA Leiden 1052 (notaris Cornelis de Haes) nr 133, 27 mei 1672.
235. GALV RA Stompwijk 58 fol. 10, juni 1604, 60 fol. 3v, 10 juli 1611, 60 fol. 104v, 10 okt. 1612.
236. GALV RA Stompwijk 3, fol. 175 en 175v, 21 okt. 1620.
237. RA Zoetermeer 42 fol. 206, 211 en 214, 5 juni 1620, 43 fol. 137, 16 sept. 1621, 44 fol. 50 en 51, 31 mei 1624, 47 fol. 7, 16 juni 1640, 50 fol. 144v, 8 april 1655.
238. RAL ONA Leiden 1005 (notaris Lambertus van Swieten) dl 2 nr 14, 21 mei 1665.
239. RAL Arch. Zoeterwoude AD 980, haardstedengeld 1666.
240. RAL RA Voorschoten 13 fol. 125, 24 okt. 1676.
241. ONA Rotterdam 274 (notaris Gerridt van der Hout) akte 39 (blz. 67), 15 juni 1652.
242. ONA Rotterdam 553 (notaris Pieter van der Licht) fol. 135 (blz. 242), 23 juni 1652.
243. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 164 fol. 192, 5 maart 1657.
244. RAL ONA Leiden 881 (notaris Johan van Campen) nr 68, 15 juli 1660.
245. RAL ONA Leiden 404 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 233, 20 aug. 1650.
246. RA Zoetermeer 53 fol. 175, 11 mei 1667, 54 fol. 297v, 25 mei 1676, 55 fol. 94v, 9 mei 1681.
247. N.A. Zegwaard 8884 (notaris Simon van Berckel), 28 febr. 1681.
248. GALV RA Stompwijk 11, fol. 216 29 aug. 1646, fol. 222v 26 sept. 1646, 12 fol. 24v, 27 febr. 1647.
249. RA Zoetermeer 47 fol. 42 en 42v, 2 juni 1653.
250. RA Zoetermeer 52 fol. 172, 3 juni 1662.
251. GALV RA Stompwijk 6 fol. 172 en 172v, 31 mei 1630, 6 fol. 350 en 351, 11 febr. 1632, 7 fol. 38, 23 juli 1632, 8 fol. 197v, 1 okt. 1638, 9 fol. 59, 14 aug. 1640.
252. GALV RA Stompwijk 10, fol. 85v en 86, 20 aug. 1642, fol. 206v 22 juni 1644, 11 fol. 160v, 26 sept. 1646.
253. GALV RA Stompwijk 13 fol. 265, 1 nov. 1650, 14, fol. 197v en 198v, 1 mei 1652, 16 fol. 284, 1 nov. 1656.
254. GALV RA Stompwijk 11, fol. 20v 8 nov. 1645, fol. 162v en 163v, 26 okt. 1646, fol. 243 4 maart 1648.
255. GALV RA Stompwijk 10, fol. 86v 20 aug. 1642, fol. 162 12 sept. 1643.
256. GALV RA Stompwijk 16 fol. 285, 1 nov. 1656.
257. GALV RA Voorburg 10 fol. 98, 2 sept. 1671.
258. GALV RA Voorburg 8 fo. 107v, 12 mei 1654.
259. GALV RA Voorburg 9 fol. 241v, 14 mei 1666.
260. GALV RA Voorburg 10 fol. 33, 23 febr. 1680.
261. GALV RA Voorburg 11 fol. 96, 22 nov. 1684.
262. GALV RA Voorburg 11 fol. 238, 5 sept. 1693.
263. GALV RA Stompwijk 11 fol. 40v, 31 maart 1645, 12 fol. 61, 1 mei 1648.
264. GALV RA Stompwijk 13 fol. 128v en 129v, 2 febr. 1650, 14 fol. 28v en 29v, 1 mei 1651.
265. GALV RA Voorburg 8, fol. 98 20 april 1654, fol. 132 11 nov. 1654.
266. GALV RA Voorburg 8 fol. 265v, 8 dec. 1658.
267. GALV RA Stompwijk 17, fol. 274v en 277, 7 nov. 1657.
268. GALV RA Voorburg 11 fol. 79, 10 mei 1684.
269. GALV RA Voorburg 6, fol. 282v en 283, 14 mei 1643.
270. GALV RA Voorburg 8 fol. 270v, 24 febr. 1659.
271. GALV RA Voorburg 6 fol. 133, 27 maart 1663.
272. GALV RA Voorburg 11 fol. 95, 19 nov. 1684.
273. GALV RA Stompwijk 14, fol. 118v 12 okt. 1651, fol. 192v en 193v, 1 mei 1652.
274. RAL Weeskamer Voorschoten 1, fol. 4 en 4v, 15 juli 1626.
275. GALV RA Stompwijk 8 fol. 225v, 26 jan. 1639, 9 fol. 59, 14 aug. 1640, 10 fol. 17v, 18 dec. 1641.
276. GALV RA Stompwijk 10 fol. 118, 1 mei 1643, 11 fol. 218v, 7 nov. 1646.
277. RAL RA Voorschoten 35 fol. 154, 7 okt. 1650, ONA Leiden 405 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 266, 11 nov. 1651.
278. RAL ONA Leiden 406 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 292, 13 sept. 1652.
279. RAL ONA Leiden 408 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 36, 31 jan. 1654.
280. RAL ONA Leiden 262 (notaris Pieter Dircxz van Leeuwen) akte 124, 17 juni 1635.
281. GALV RA Stompwijk 6 fol. 221, 5 januari 1631.
282. ONA Den Haag 430 (notaris Jan Pieters Nannius) fol. 36, 15 juni 1661.
283. ONA Den Haag 430 (notaris Jan Pietersz Nannius) fol. 58, 22 sept. 1661.
284. GALV RA Stompwijk 10 fol. 207, 11 mei 1644.
285. GALV RA Stompwijk 18 fol. 47, 14 augustus 1658.
286. RAL RA Voorschoten 1 fol. 186(a), 12 nov. 1583.
287. GALV RA Stompwijk 60 fol. 23 en fol. 23v, 4 jan. 1612, 61 fol. 23 en fol. 23v, 4 juni 1614, 3 fol. 64, 11 maart 1620, 5 fol. 8v, 14 nov. 1623.
288. RAL Stadsarch. Leiden II 4023, fol. 407v.
289. GALV RA Stompwijk 5 148v, 4 nov. 1625, 7 fol. 239v, 20 dec. 1634.
290. GALV RA Stompwijk 8 fol. 324, 7 maart 1640, 12 fol. 130v, 6 mei 1648.
291. RAL ONA Leiden 403 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 54, 20 febr. 1649.
292. GALV RA Voorburg 4, fol. 185v, 186v, 187v en 188, 11 jan. 1626.
293. GALV RA Voorburg 6, fol. 85 4 okt. 1636, fol. 225v 11 dec. 1640.
294. GALV RA Voorburg 7, fol. 10 2 mei 1644, fol. 34 en 35, 17 mei 1645.
295. GALV RA Voorburg 9, fol. 253v en 254v, 2 okt. 1666.
296. GALV RA Voorburg 10, fol. 71v 15 mei 1670, fol. 73v 9 juli 1670.
297. NA RA Wassenaar 35 (Scabinale procuratiën), 3 mei 1665.
298. GALV RA Voorburg 10 fol. 226v.
299. GALV RA Voorburg 7 fol. 155, 11 mei 1650.
300. GALV RA Voorburg 8, fol. 34 en 35, 26 aug. 1651, fol. 60 27 nov. 1652.
301. GALV RA Voorburg 8, fol. 100 en 101, 29 april 1654, fol. 164v 8 april 1656.
302. GALV RA Voorburg 9, fol. 111v 21 juli 1662, fol. 124v 18 nov. 1662.
303. GALV RA Voorburg 10 fol. 125v, 20 april 1675.
304. GALV RA Voorburg 7, fol. 123 3 juni 1648, fol. 160 16 juni 1650.
305. GALV RA Voorburg 8, fol. 110 27 mei 1654, fol. 251 4 mei 1658.
306. GALV RA Voorburg 9 fol. 133v, 27 maart 1663.
307. RAL RA Voorschoten 11 fol. 142v, 5 mei 1662.
308. RAL RA Voorschoten 9, fol. 126v en 1276v, 16 maart 1647.
309. RAL RA Voorschoten 10 fol. 50, 8 mei 1654.
310. RAL RA Voorschoten 12 fol. 38, 15 mei 1665.
311. RAL ONA Leiden 420 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 49, 24 april 1666.
312. RAL NA Voorschoten 8267A (notaris Franchois Poyntz), 2 jan. 1675.
313. RAL RA Voorschoten 14 fol. 81v, 12 juni 1682.
314. RAL RA Voorschoten 12 fol. 65v, 28 mei 1666.
315. RAL RA Voorschoten 7 fol. 111, 28 nov. 1638.
316. RAL RA Voorschoten 13 fol. 4v, 21 mei 1671.
317. RAL RA Voorschoten 6 fol. 199, 30 dec. 1638.
318. RAL Weeskamer Voorschoten 1 fol. 16, 20 nov. 1654.
319. RAL RA Voorschoten 10 fol. 27v, 16 mei 1653.
320. RAL ONA Leiden 405 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 220, 8 sept. 1651.
321. RAL RA Voorschoten 4, fol. 3 en 4, 25 juni 1621.
322. RAL Stadsarch. Leiden II 4023 (hoofdgeld 1623), fol. 360v.
323. RepWarmond nr 84, blz. 713.
324. RAL RA Voorschoten 118, 10 mei 1655.
325. RAL ONA Leiden 1178 (notaris Pancras IJsselsteijn) akte 136, 28 maart 1670.
326. RAL ONA Leiden 390 (notaris Henric Melchiorsz Brasser), 5 juli 1639.
327. RAL ONA Leiden 405 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 233, 2 okt. 1651.
328. RAL ONA Leiden 221 (notaris Jan van Heussen) fol. 152, 17 febr. 1630.
329. RAL RA Voorschoten 7, fol. 57 en 58, 16 febr. 1635.
330. RAL ONA Leiden 389 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 64, 12 mei 1635.
331. RAL RA Voorschoten 13, fol. 95 en 96v, 3 jan. 1676, 97v 3 jan. 1676.
332. RAL NA Voorschoten 8267A (notaris Franchois Poyntz), 24 juni 1674.
333. RAL RA Voorschoten 14 fol. 9, 5 mei 1678.
334. RAL RA Voorschoten fol. 77v, 7 febr. 1682.
335. LeenkHvWassenaar n3 336 blz. 582.
336. RAL RA Voorschoten 14 fol. 103v, 29 mei 1683.
337. RAL RA Voorschoten 15 fol. 1, 13 mei 1684.
338. RAL RA Voorschoten 15 fol. 13v, 20 sept. 1684.
339. RAL RA Voorschoten 15 fol. 14v, 17 okt. 1684.
340. RAL RA Voorschoten 15 fol. 111v, 28 april 1691.
341. RAL RA Voorschoten 15 fol. 122, 28 sept. 1691.
342. RAL RA Voorschoten 15 fol. 168, 28 mei 1694.
343. RAL Weeskamer Voorschoten 3, 3 nov. 1620.
344. RAL RA Voorschoten 6 fol. 133, 22 sept. 1637.
345. RAL RA Voorschoten 12 fol. 21, 30 mei 1664.
346. RAL ONA Leiden 400 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 120, 2 juni 1646.
347. RAL ONA Leiden 407 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 130, 17 mei 1653.
348. RAL RA Voorschoten 12 fol. 88v, 19 mei 1667.
349. RAL ONA Leiden 935 (notaris Frans van Cingelshouck) akte 67, 19 mei 1667.
350. RAL RA Voorschoten 11 fol. 33, 21 juni 1658.
351. LeenkHvWassenaar nr 443B blz. 635.
352. RAL RA Voorschoten 5 fol. 80, 18 mei 1628, 6 fol. 210, 1 jan. 1639.
353. RAL RA Voorschoten 9, fol. 57v en 58v, 30 april 1646, fol. 180v 11 dec. 1648, fol. 193v 4 aug. 1649, fol. 264 9 juni 1651.
354. RAL ONA Leiden 408 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 66, 7 maart 1654.
355. RAL RA Voorschoten 10, fol. 70v 12 nov. 1654, fol. 158 en 159v, 9 juni 1656.
356. RAL RA Voorschoten 11 fol. 41, 15 nov. 1658.
357. RAL RA Voorschoten 12 fol. 39, 15 mei 1665.
358. RAL RA Voorschoten 16 fol. 12, 1 juni 1695.
359. RAL Weeskamer Voorschoten 3, 25 april 1628.
360. RAL ONA Leiden 1201 (notaris Jacob van der Stoffe), akte 38 24 maart 1703, akte 53 25 aug. 1703.
361. RAL RA Voorschoten 15 fol. 52, 27 mei 1687.
362. RAL RA Voorschoten 16 fol. 179v, 2 mei 1650.
363. RAL ONA Leiden 393 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 124, 2 juli 1639.
364. RAL ONA Leiden 406 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 336, 18 dec. 1652.
365. RAL ONA Leiden 883 (notaris Johannes van Campen) akte 81, 19 sept. 1662.
366. NA RA Wassenaar 11 fol. 21v, 9 mei 1630.
367. NA Weeskamer Wassenaar 9, 11 febr. 1631, en 10, 15 april 1636, 3 juni 1636, 17 juni 1636, 29 juli 1636, 12 aug. 1636.
368. RAL ONA Leiden 393 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 119, 26 juni 1639.
369. RAL RA Voorschoten 11 fol 111, 25 febr. 1661.
370. RAL RA Voorschoten 12 fol. 116, 7 juni 1668.
371. NA RA Wassenaar 36 (Attestatiën enz.), 18 juli 1657.
372. RAL RA Voorschoten 12 fol. 110, 25 april 1668.
373. RAL ONA Leiden 936 (notaris Frans van Cingelshouck) akte 42, 25 april 1668.
374. RAL RA Voorschoten 16 fol. 21v, 20 jan. 1696.
375. RAL RA Voorschoten 35 fol. 4, 8 maart 1641, 8 fol. 93v, 28 febr. 1642.
376. RAL RA Voorschoten 9, fol. 164v 8 mei 1648, fol. 288 en 289, 3 mei 1652.
377. RAL RA Voorschoten 10, fol. 178v en 179v, 8 mei 1657.
378. GALV RA Stompwijk 18 fol. 22, 3 mei 1658.
379. RAL RA Voorschoten 11, fol. 81 en 82, 17 okt. 1659, fol. 172v 24 mei 1663, fol. 186v 15 dec. 1663.
380. RAL RA Voorschoten 12 fol. 40, 15 mei 1665.
381. RAL RA Voorschoten 14 fol. 62v, 17 mei 1681.
382. RAL RA Voorschoten 15 fol. 77v, 15 juli 1688.
383. RAL RA Voorschoten 16 fol. 41, 31 mei 1697.
384. RAL RA Voorschoten 14 fol. 58v, 21 april 1681.
385. RAL Weeskamer Voorschoten 1 fol. 156, 25 nov. 1694.
386. RAL RA Voorschoten 14 fol. 51v, 23 sept. 1680.
387. RAL RA Voorschoten 15 fol. 45, 14 aug. 1686.
388. RAL RA Voorschoten 16, fol. 37v, 38, 39, 39v, 40 en 40v, 31 mei 1697.
389. RAL Weeskamer Voorschoten 3, 22 juli 1627.
390. RAL ONA Leiden 395 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 237, 19 oktober 1641, 403 akte 148, 5 juli 1649.
391. RAL Weeskamer Voorschoten 1 fol. 11v, 27 juli 1627.
392. RAL ONA Leiden 1122 (notaris Johan van Noort) akte 61, 5 mei 1670.
393. RAL RA Voorschoten 15 fol. 129v, 8 april 1692.
394. RAL RA Voorschoten 11 fol. 21, 22 mei 1658, 12 fol. 111, 25 april 1668.
395. RAL RA Voorschoten 15, fol. 97 en 97v, 25 mei 1690.
396. RAL RA Voorschoten 11, fol. 167v en 168v, 20 april 1663.
397. RAL Weeskamer Voorschoten 1 fol. 125v, 20 dec. 1682.
398. RAL RA Voorschoten 15 fol. 158, 26 juli 1693.
399. RAL ONA Leiden 395 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 21. 26 jan. 1641.
400. RAL RA Voorschoten 7 fol. 116v, 15 jan. 1637.
401. RAL RA Voorschoten 6, fol. 196 30 dec. 1638, fol. 231 9 sept. 1639.
402. RAL RA Voorschoten 8 fol. 120v en 121v, 16 mei 1642.
403. RAL ONA Leiden 401 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 130, 11 mei 1647, 403 akte 267, 6 nov. 1649, 404 akte 138, 7 mei 1650.
404. RAL RA Voorschoten 35 (Dingboek) fol. 159v, 5 mei en 29 sept. 1651.
405. RAL ONA Leiden, 401 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) 405 akte 112, 29 april 1651, 406, akte 146 15 mei 1652, akte 194 20 juli 1652, akte 318 7 dec. 1652.
406. GALV RA Stompwijk 14, fol. 22v 12 april 1651, fol. 231v 26 juni 1652.
407. RAL ONA Leiden 407 (notaris Henric Melchiorsz Brasser), akte 85 24 maart 1653, akte 156 5 juni 1653.
408. RAL ONA Leiden 405 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 51, 25 febr. 1651.
409. RAL ONA Leiden 408 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 68, 7 maart 1654.
410. RAL RA Voorschoten 10, fol 76v 19 nov. 1654, fol. 78 27 nov. 1654.
411. RAL RA Voorschoten 11 fol. 84, 31 okt. 1659.
412. RAL ONA Leiden 395 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 96, 25 april 1641.
413. RAL ONA Leiden 406 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 318, 7 dec. 1652.
414. RAL RA Voorschoten 10 fol. 91, 27 febr. 1655.
415. RAL ONA Leiden 407 (notaris Henric Melchiorsz Brasser) akte 243, 4 okt. 1653.
416. RAL Arch. Zoeterwoude SCH 111, 10 maart 1669.
417. GALV RA Voorburg 8 fol 207v en 209, 30 april 1657.
418. GALV RA Voorburg 11 fol. 152, 12 nov. 1687.
419. GALV RA Voorburg 11 fol. 282v, 24 april 1697.
420. De achternaam „Van Rhijn” van Maritge Lenaertsdr van Rhijn en haar vader is mogelijk incorrect, of is later vervangen door „Roderkerck” of „Oosterbroeck”.
421. GALV RA Voorburg 11, fol. 170v en 171v, 12 juni 1688, fol. 283 25 april 1697.
422. GALV RA Voorburg 11, fol. 167v 2 juni 1688, fol. 225 30 juni 1692, fol. 295 16 juli 1698.
423. RAL Arch. Zoeterwoude AD 955, 957, 958, 959 en 961.
424. NA RA Zoeterwoude 41 fol. 317, 29 dec. 1712.
425. NA Financ. van Holland 497, 37 no. 194 en 196.
426. GALV RA Voorburg 8 fol. 193, 7 maart 1657, 9 fol. 29v en 31v, 22 mei 1660.
427. GALV RA Voorburg 9 fol. 181, 1 juli 1664,
428. GALV RA Voorburg 11, fol. 249v 20 mei 1694, fol. 271 15 sept. 1696, fol. 292v 5 mei 1698.
429. GALV RA Voorburg 9, fol. 141v en 143, 27 april 1663.
430. RAL RA Voorschoten 14 fol. 33v, 10 nov. 1679.
431. RAL RA Voorschoten 8 fol. 19, 15 april 1644.
432. RepWarmond nr 84 blz. 713.
433. RAL RA Voorschoten 10, fol. 26 en 26v, 16 mei 1653, fol. 33 en 33v, 13 juni 1653.
434. RAL Weeskamer Voorschoten 1 fol. 112, 29 juni 1673.
435. RAL RA Voorschoten 15 fol. 123, 19 dec. 1691.
436. GALV RA Voorburg 11 fol. 42 en 42v, 13 juni 1682.
437. RAL RA Voorschoten 9 fol. 220v, 30 april 1649.
438. RAL RA Voorschoten 11, fol. 16 14 mei 1658, fol. 24 17 mei 1658, fol. 144v 5 mei 1662, fol. 153v 24 mei 1663.
439. RAL RA Voorschoten 12, fol. 62 en 63, 21 mei 1666, fol. 113 8 mei 1668, 13 fol. 139v, 18 dec. 1676.
440. RAL RA Voorschoten 13 fol. 142 en 143, 12 mei 1677.
441. NA NA 8267A (notaris Franchois Poynts te Voorschoten), 20 dec. 1676, 4 juni 1677, 6 sept. 1680.
442. RAL RA Voorschoten 16 fol. 111v, 27 maart 1705.
443. RAL Weeskamer Voorschoten 1 fol. 135, 22 febr. 1684.
444. RAL RA Voorschoten 15 fol. 75v, 19 juli 1688.
445. RAL RA Voorschoten 13 fol. 77v, 3 jan. 1676.
446. RAL ONA Leiden 1201 (notaris Jacob van der Stoffe) akte 124, 10 okt. 1705.
447. RAL RA Voorschoten 15 fol. 176v, 27 dec. 1694.
448. RAL RA Voorschoten 16 fol. 10v, 20 april 1695.

Voor aanmoediging en informatie ten behoeve van het onderzoek naar deze familie Van Rijn bedanken wij Drs H.M. Kuypers te Voorschoten en Drs J.F. Jacobs te Rijswijk. Ook zijn wij de heer J.J. Duivenvoorden erkentelijk voor aanvullingen uit zijn dossier „Woelwijk”.

  Cuijk, 18 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #