Naar beginpagina

Genealogie DE VRIES, van Beverwijk
(7 generaties)


>index

   I. Foeke (of Focke) de VRIES, getuige bij ondertrouw in Amsterdam van zijn zoon Sibrand,
tr. N.N.

   IIa. (van I) Siebrand de VRIES, geb. ca. 1711, impost op begr. Beverwijk 1 nov. 1763 (pro deo), ondertr. Amsterdam 11 mei 1742, ondertr. (impost) ald. 9 mei 1742 (impost ƒ 3 voor haar), ondertr. (impost) Beverwijk 4 mei 1742 (impost ƒ 3 voor hem), attestatie om te trouwen ald. 26 mei 1742 (zij wonende te Amsterdam, attestatie naar Amsterdam) Trijntje Jans van den ENDE, geb. ca. 1711, impost op begr. ald. 23 jan. 1768, begr. Beverwijk 23 jan. 1768 (gaarder, classis van 6 gld: 1:16:-, grote klok ½ uur 5:-:-), dr van Jan Ariensz van den ENDE en Philippijntje Philps van KAIJEREN.
   IIb. (van I) Johannes de VRIES,
tr. N.N.

   IIIa. (van IIa) Jan de VRIES, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 6 febr. 1745, overl. ald. 5 maart 1806 (voor de successie: 61 jaar, 4 kinderen uit 1 huwelijk), begr. ald. 6 maart 1806 (gaarder, voor opmaken van het graf 2:2:-, voor uitruimen van 't zelve 3:-:-, voor extra begraven 1:-:-),
tr. Beverwijk 26 juni 1768 Neeltje SCHAAP, ged. ald. 19 juli 1739 (doopgetuige Heyltje Salm), overl. 's-Gravenhage 24 dec. 1813, dr van Theunis Jansz SCHAAP, vleeshouwer, schepen van Beverwijk, schepen van Beverwijk, en Elisabeth SALM.

   IIIb. (van IIa) Arie de VRIES, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 3 maart 1748, impost op begr. ald. 29 dec. 1773 (impost ƒ 6, aangifte door Gijsbert Krak van zijn schoonzoon), begr. ald. 29 dec. 1773 (gaarder, classis van 6 gld: 1:16:-, grote klok ½ uur 5:-:-), tr. Beverwijk 23 okt. 1768 Gerritje KRAK, ged. (nederd. geref.) ald. 8 maart 1750, begr. ald. 23 mei 1799 (gaarder, classis van 3 gld: 1:16:-, voor extra begraven -:10:-), dr van Gijsbert KRAK, kastelein (in de Zwaan), en Trijntje KNAP, die hertr. met Thomas de WOLF.
   IIIc. (van IIb) Foeke Johannes de VRIES,
ondertr. (impost)/tr. Beverwijk 27 mei/2 juni 1757 Willemijntje Willems van der DOES, ged. Heemskerk 4 april 1734, dr van Willem van der DOES en Steijntje SWEERS.

   IVa. (van IIIa) Teunis de VRIES, geb./ged. (nederd. geref.) Beverwijk 12/20 okt. 1771, bouwman, venter, overl. ald. 16 juni 1835, ondertr. (impost)/tr. Beverwijk 6/21 sept. 1800 Grietje de MUNK, ged. (r.-k.) ald. 4 febr. 1777, ventster, overl. ald. 6 okt. 1821, dr van Jan de MUNK en Johanna van JESSEN.
   IVb. (van IIIa) Arie de VRIES, geb./ged. (nederd. geref.) Beverwijk 29 okt./6 nov. 1774, winkelier, overl. Amsterdam 22 juli 1813,
ondertr. Beverwijk 8 april 1804 (zij wonende te Amsterdam, toestemming verleend om in Amsterdam te trouwen), tr. Amsterdam 15 april 1804 Arnolda Geertruy SIMMELINK, geb./ged. (nederd. geref.) Eibergen 16 juli 1775, overl. Amsterdam 10 okt. 1861, dr van Wolter SIMMELINK en Berendina ROELEVINK, die hertr. met Jan BEUNING, timmermansknecht.

   IVc. (van IIIa) Elisabet de VRIES, geb./ged. (nederd. geref.) Beverwijk 26/29 juni 1777, overl. 's-Gravenhage 9 febr. 1833,
ondertr. (impost) 1°/tr. Beverwijk 8/24 april 1803 Johan Hendrik MENKEL, geb. Neederdorf (Hessen) 1766, voorheen gediend hebbende als sergeant, tapper, overl. 's-Gravenhage 16 dec. 1822, zn van Nicolaas MENKEL en Maria KRAUT,
tr. 2° 's-Gravenhage 3 dec. 1823 Jan Wilhelm BATENBURG, geb. ald. ca. 1778, metselaar, zn van Pieter BATENBURG en Pieternella LA GRANG, wedn. van Johanna Hendrica VINNEBERGER.

   IVd. (van IIIc) Johannes de VRIES, ged. Beverwijk 19 okt. 1760,
tr. Beverwijk 27 april 1783 (zij geboren te Deventer) Johanna KENNETES, geb. Deventer.

   Va. (van IVa) Antonius de VRIES, ged. (r.-k.) Beverwijk 18 sept. 1799, tuinder, vertrok in 1828 met attestatie van Beverwijk naar Heemskerk, woonde in Heemskerk in de Noorddorperbuurt, overl. Heemskerk 22 mei 1837, tr. 1°/tr. kerkel. (nederd. geref.) Beverwijk/Wijk aan Zee 21/24 dec. 1826 Evertje GAUKES, geb./ged. Velsen 13/18 febr. 1798, overl. Heemskerk 7 maart 1828, dr van Jan GAUKES en Albertje HARMSEN, kindermeid,
tr. 2° Velsen 24 jan. 1830 Neeltje KEIJZER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 22/25 juli 1802, overl. Heemskerk 21 jan. 1858, dr van Cornelis Jansz KEIJZER, dagloner, bij impost op trouwen in Koedijk jongeman van Oudkarspel, en Neeltje Cornelis WILLEGRIJP, die hertr. met Pieter BLAD, bouwman, arbeider.

   Vb. (van IVa) Jan de VRIES, geb. Beverwijk 26 dec. 1801, ged. (nederd. geref.) ald. 6 jan. 1802 (doopgetuige Neeltje de Vries geb. Schaap), landman, jachtopziener, rijksveldwachter, overl. Velsen 29 nov. 1866,
tr./tr. kerkel. (nederd. geref.) Wijk aan Zee en Duin/Wijk aan Zee 26/28 dec. 1828 Catharina de RUIJTER, alias Zondervan, geb. waarsch. Castricum ca. 1808, overl. Velsen 15 juni 1892, dr van Dirk de RUIJTER en Catharina HOOYMANS.

   Vc. (van IVa) Neeltje de VRIES, geb. Beverwijk 21 jan. 1803, ged. (nederd. geref.) ald. 2 febr. 1803 (doopgetuige Neeltje Schaap), overl. Wijk aan Zee en Duin 21 sept. 1848,
tr./tr. kerkel. (nederd. geref.) Beverwijk 31 okt./4 nov. 1827 Lammert ALBERTS, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 26/31 juli 1803, tuinder, tuinman, tuinier, overl. Wijk aan Zee en Duin 15 dec. 1875, zn van Albert ALBERTS, omroeper, en Antje SMIT.

   Vd. (van IVa) Sibrand de VRIES, geb. Beverwijk 3 maart 1804, ged. (nederd. geref.) ald. 11 maart 1804 (doopgetuige Neeltje Schaap nu de Vries), venter, tuinder, overl. ald. 3 febr. 1869, tr. 1°/tr. kerkel. (nederd. geref.) Beverwijk 4 mei 1834 Eijbertje PLETTING, geb. ald. 18 febr. 1805, ged. (nederd. geref.) ald. 3 maart 1805 (doopgetuigen Jan Seegers, Aaqgje Dasselaar), dienstbode (bij huwelijk), overl. Beverwijk 22 april 1838, dr van Eijbert Lubbertsz PLETTING, landbouwer, en Elisabeth DASSELAAR,
tr. 2° Beverwijk 4 nov. 1838 Marijtje BLOM, geb./ged. (nederd. geref.) Noordwijk-Binnen 10/19 febr. 1809, dienstbode (bij huwelijk), overl. Beverwijk 14 okt. 1848, dr van Pieter BLOM en Martijntje van HUIGEN,
tr. 3° Velsen 4 mei 1851 Guurtje WAGENAAR, geb. ald. 20 april 1825, boerin, overl. Beverwijk 8 juni 1858, dr van Abraham WAGENAAR en Jannetje ASJES,
tr. 4° Beverwijk 5 mei 1861 Ida SCHUIJLEMAN, geb. Uitgeest 30 nov. 1824, overl. Beverwijk 2 okt. 1863, dr van Thimotheus SCHUIJLEMAN, broodbakker, bouwman, en Johanna MUNTJEWERFF, wed. van Willem van der LINDE.
   Ve. (van IVa) Hendrik de VRIES, geb. Beverwijk 27 nov. 1805, ged. (nederd. geref.) ald. 4 dec. 1805 (doopgetuige Neeltje de Vries geb. Schaap), bouwman, werkman, boer, overl. Ouder-Amstel 9 dec. 1846,
tr. 1°/tr. kerkel. Wijk aan Zee en Duin/Beverwijk 29 april 1832 Aaltje OLDENBURG, geb. Velsen 19 okt. 1813, overl. ald. 25 mei 1833, dr van Lodewijk OLDENBURG en Jannetje ASSIES, bouwvrouw,
tr. 2° Velsen 16 maart 1834 Aaltje KEIJZER, geb./ged. (nederd. geref.) Koedijk 24/28 okt. 1804, dienstbode (bij huwelijk), overl. Ouder-Amstel 21 aug. 1851, dr van Cornelis Jansz KEIJZER, dagloner, bij impost op trouwen in Koedijk jongeman van Oudkarspel, en Neeltje Cornelis WILLEGRIJP.

   Vf. (van IVa) Eliza de VRIES, geb. Beverwijk 22 okt. 1808, ged. (nederd. geref.) ald. 30 okt. 1808 (doopgetuige Evertje de Jong geb. van 't Veld), warmoezenier, tuinder, venter, op 13 december 1870 met zijn vrouw Anna Meyer en hun kinderen Teun, Pieter, Hendrik, Neeltje, Margaretha en Jan, in Beverwijk uitgeschreven naar Wijk aan Zee en Duin, overl. Wijk aan Zee en Duin 16 sept. 1890, tr. Beverwijk 1 dec. 1844 Anna 'Naatje' MEIJER, geb. ald. 21 nov. 1820, overl. Wijk aan Zee en Duin 17 juli 1894, dr van Pieter MEIJER, dagloner, bouwman, en Alida 'Aaltje' KNOOP, dienstbode (bij huwelijk).
   Vg. (van IVb) Berendina de VRIES, geb./ged. (nederd. geref.) Amsterdam 17 febr./4 maart 1807, overl. ald. 3 febr. 1881,
tr. Amsterdam 10 febr. 1830 Johann Conrad Friedrich HÖPKEN  21, geb. Wardenburg (Old.) 17 sept. 1801, meester timmerman, overl. Amsterdam 7 dec. 1870, zn van Anton Friedrich Johann Diederich HÖPKEN, meester schrijnwerker, en Anna Catherine DEKEN.

   VIa. (van Va) Maartje de VRIES, geb./ged. (ned. herv.) Heemskerk 12/31 okt. 1830, overl. Velsen 13 juni 1873,
tr. Velsen 2 febr. 1851 Elis de BIE, geb. Driebergen 4 maart 1824, arbeider, landbouwer, overl. Velsen 18 jan. 1900, begr. Uitgeest, zn van Elis de BIE, landman, en Adriana VERVAT, die hertr. met Teuntje VERMEER.

   VIb. (van Va) Teunis de VRIES, geb./ged. (ned. herv.) Heemskerk 23 mei/8 juni 1835, dagloner, landbouwer, tuinder, tussen 15 januari 1876 en 6 augustus 1876 wonend in Wijk aan Zee en Duin, in welk tijdvak zijn afgebrand huis herbouwd is, overl. Heemskerk 25 nov. 1908, tr. 1° Wijk aan Zee en Duin 18 nov. 1860 Suzanna WESTERVELD, geb. Uitgeest 12 nov. 1837, overl. Heemskerk 2 juni 1898, dr van Hendrik WESTERVELD, onderwijzer, en Klaasje SLUIJK,
tr. 2° Heemskerk 19 nov. 1898 Dorothea Alberdina KOSTER, geb. Amsterdam 25 jan. 1853, overl. Heemskerk 13 mei 1901, dr van Jurgen Heinrich KOSTER en Maria Louisa SCHROEDER,
tr. 3° Heemskerk 26 sept. 1901 Petronella Maria MENSE, geb. Amsterdam 13 juni 1846, op 20 februari 1908 uit Heemskerk vertrokken naar Amsterdam, overl. Amsterdam 8 jan. 1919, dr van Jan MENSE en Cornelia de ROOIJ, wed. van Hendrik REURS.
   VIc. (van Va) Hendrik de VRIES, geb./ged. (ned. herv.) Heemskerk 22 nov./10 dec. 1837, bouwman, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 24 juni 1908,
tr. Wijk aan Zee en Duin 16 juni 1870 Eybertje van der KOLK, geb. ald. 29 maart 1840, dr van Christiaan van der KOLK, dagloner, tuinder, en Jansje PLETTING.

   VId. (van Vb) Jan de VRIES, geb. Velsen 15 febr. 1830, veldwachter, landbouwer, kastelein, koffiehuishouder, overl. Hoofddorp, gem. Haarlemmermeer 21 juni 1909,
tr. 1° Haarlemmermeer 26 juni 1856 Anna Maria van GELDER, geb. Haarlem 4 maart 1833, overl. Hoofddorp, gem. Haarlemmermeer 10 mei 1863, dr van Pieter van GELDER en Maria KERKHOVEN,
tr. 2° Haarlemmermeer 15 maart 1865 Antje LEWIS, geb. Wognum 17 febr. 1845, overl. Apeldoorn 29 nov. 1935, dr van Carel LEWIS, timmerman, logementhouder, en Trijntje HOL.

   VIe. (van Vb) Catharina de VRIES, geb. Velsen 28 maart 1831, overl. ald. 7 sept. 1872,
tr. Velsen 9 dec. 1858 Cornelis van AMERSFOORD, geb. ald. 10 sept. 1822, arbeider, tuinman, tuinder, overl. ald. (op Schoonenberg) 23 jan. 1891, zn van Matthijs van AMERSFOORD, werkman, en Annaatje SCHIPPERS.

   VIf. (van Vb) Siebrand de VRIES, geb. Velsen 13 aug. 1835, onbezoldigd rijksveldwachter, jachtopziener, overl. Wapenveld, gem. Heerde 8 jan. 1901,
tr. Velsen 19 febr. 1857 Arietta Agatha RIJS, geb. ald. 29 april 1834, dr van Johannes RIJS, werkman, arbeider, en Hendrica ENDEBROEK.

   VIg. (van Vb) Hendrik de VRIES, geb. Velsen 7 jan. 1840, buitengewoon veldwachter, arbeider, onbezoldigd rijksveldwachter, jachtopziener,
tr. Velsen 9 nov. 1865 Petronella Geertruida de WIT, geb. Schoten 17 april 1842, dienstbode (bij huwelijk), dr van Abraham de WIT, arbeider, en Petronella de BIE.
   VIh. (van Vb) Neeltje de VRIES, geb. Velsen 1 april 1842,
tr. Velsen 9 nov. 1865 Jacob Louwrens VELDE, geb. Beverwijk 19 okt. 1837, arbeider, overl. Velsen 12 juli 1870, zn van Jan VELDE, broodbakker, en Neeltje LOUWRENS.

   VIi. (van Vb) Eliza de VRIES, geb. Velsen 30 aug. 1845, onbezoldigd rijksveldwachter vanaf 1876 tot 1882, melkverkoper te Haarlem vanaf op 1884 tot 1887, jachtopziener te Heiloo vanaf 1889 tot 1904, tuinder, bleker (bij overlijden) ald., op 20 april 1874 in Velsen uitgeschreven naar Bloemendaal, op 28 maart 1884 met vrouw en 5 kinderen in Bloemendaal uitgeschreven naar Haarlem, overl. Heiloo 22 mei 1916, tr. Bloemendaal 14 april 1876 Berdina SCHOEP, geb. Boxtel 31 dec. 1857, wasvrouw (weduwe van Eliza de Vries) te Heiloo, overl. Alkmaar 15 okt. 1925, dr van Jan SCHOEP en Margaretha van der HAM.
   VIj. (van Vb) Johanna de VRIES, geb. Velsen 3 sept. 1849, overl. Haarlem 18 okt. 1928,
tr. Velsen 11 nov. 1869 Pieter VERMEER, geb. Uitgeest 5 maart 1837, landbouwer, eigenaar van de duinboerderij De Kikvorsch te Velseroord, van 16 mei 1882 tot 22 maart 1883 tolpachter aan de Straatweg in Heemskerk, overl. Velsen 17 april 1909, zn van Thomas VERMEER, kramer, later veldwachter te Uitgeest, en Antje POST.

   VIk. (van Vb) Theresia de VRIES, geb. Velsen 13 sept. 1851, op 20 januari 1874 inVelen uitgeschreven naar Spaarndam, overl. Heemskerk 20 nov. 1919,
tr. 1° Velsen 18 dec. 1873 Hendrik den OTTER, geb. Heiloo 31 okt. 1842, onderopzichter, opzichter, arbeider, koffiehuishouder, op 5 februari 1876, als arbeider, met vrouw en dochter in Velsen ingeschreven van Spaarndam, op 18 augustus 1876 met vrouw, dochter en zoon in Velsen uitgeschreven naar Amsterdam, overl. Haarlem 15 dec. 1915, zn van Harmen den OTTER, jager, arbeider, en Jannetje BALDEGOOIJEN,
tr. 2° Velsen 19 dec. 1918 Pieter de VRIES, geb. Beverwijk 4 april 1850, arbeider, tuinder, werkman, op 16 oktober 1976 met zijn vrouw Cornelia Ledder en kinderen Johanna en Dirk in Beverwijk uitgeschreven naar Heemskerk, en op 20 oktober 1876 ingeschreven in Heemskerk, als tuinder wonende in de Molenbuurt, huis 187a (waarin voordien Cornelis Molenaar gewoond had), overl. Heemskerk 11 aug. 1928, zn van Eliza de VRIES, warmoezenier, tuinder, venter, op 13 december 1870 met zijn vrouw Anna Meyer en hun kinderen Teun, Pieter, Hendrik, Neeltje, Margaretha en Jan, in Beverwijk uitgeschreven naar Wijk aan Zee en Duin, en Anna 'Naatje' MEIJER, wedn. van Cornelia LEDDER, dienstbode.

   VIl. (van Vd) Teunis de VRIES, geb. Beverwijk 1 okt. 1853, arbeider, tuinder, landbouwer, overl. ald. 5 sept. 1932,
tr. 1° Beverwijk 4 juni 1874 Johanna Hendrika ZEEGERS, geb. ald. 4 nov. 1852, overl. ald. 5 april 1918, dr van Rengert ZEEGERS en Kornelia Johanna HUBERT,
tr. 2° Beverwijk 24 nov. 1920 Grietje MERTENS, geb. Beets 14 juli 1866, overl. Beverwijk 13 okt. 1926, dr van Fredrik MERTENS, kleermaker, en Beinske ZWAAN, wed. van Albert LANGENBERG, watermolenaar, machinist.

   VIm. (van Vd) Grietje de VRIES, geb. Beverwijk 3 aug. 1855, dienstbode (bij huwelijk), overl. ald. 30 sept. 1882,
tr. 1° Wijk aan Zee en Duin 20 mei 1875 Johan Hendrik WERNKE, geb. Beverwijk 24 maart 1851, tuinder, overl. ald. 26 april 1876, zn van Albertus WERNKE, tuinier (bij eerste huwelijk), tuinder (bij tweede huwelijk), bloemkweker, en Wilhelmina van der WEL,
tr. 2° Beverwijk 22 maart 1877 Hendrik OPGELDER, geb. Wijk aan Zee en Duin 21 okt. 1846, arbeider, tuinder, overl. Beverwijk 18 maart 1909, zn van Willem OPGELDER, boerenknecht (bij huwelijk), werkman, arbeider te Velsen, schulper in Wijk aan Zee en Duin (achter Scheibeek) vanaf 1838, en Maria MEIJER, die hertr. met Johanna Maria KELLER.

   VIn. (van Ve) Eliza de VRIES, geb. Ouder-Amstel 3 juni 1844, boerenknecht (bij eerste huwelijk), werkman, melkboer, boer, overl. na 1912,
tr. 1° Vinkeveen en Waverveen 23 mei 1873 Hendrika van SCHERPENZEEL, geb. ald. 29 juni 1852, overl. Ouder-Amstel 5 juni 1889, dr van Hendrik van SCHERPENZEEL en Diewertje HEERES,
tr. 2° Ouder-Amstel 11 maart 1891 Alida ROOS, geb. Alkemade 18 okt. 1858, diensbode (bij huwelijk), overl. Ouder-Amstel 24 febr. 1918, dr van Gerrit ROOS en Emilia BOER.

   VIo. (van Vf) Teunis de VRIES, geb. Beverwijk 13 juli 1847, tuinman, bloemkweker, tuinder (in de Oostertuinen) te Wijk aan Duin, overl. Wijk aan Zee en Duin 1 mei 1909, tr. 1° Wijk aan Zee en Duin 13 nov. 1873 Berendina WERNKE, geb. ald. 12 juli 1848, overl. ald. 22 sept. 1886, dr van Albertus WERNKE, tuinier (bij eerste huwelijk), tuinder (bij tweede huwelijk), bloemkweker, en Wilhelmina van der WEL,
tr. 2° Wijk aan Zee en Duin 11 mei 1887 Hendrikje GEIJTENBEEK, geb. Woudenberg 15 juni 1855, overl. Beverwijk 29 mei 1937, dr van Hendrik Hermansz GEIJTENBEEK en Hendrikje HAK.

   VIp. (van Vf) Pieter de VRIES, geb. Beverwijk 4 april 1850, arbeider, tuinder, werkman, op 16 oktober 1976 met zijn vrouw Cornelia Ledder en kinderen Johanna en Dirk in Beverwijk uitgeschreven naar Heemskerk, en op 20 oktober 1876 ingeschreven in Heemskerk, als tuinder wonende in de Molenbuurt, huis 187a (waarin voordien Cornelis Molenaar gewoond had), overl. Heemskerk 11 aug. 1928,
tr. 1° Beverwijk 9 mei 1872 Cornelia LEDDER, geb. Krommenie 8 jan. 1847, dienstbode, overl. Heemskerk 3 april 1913, dr van Dirk LEDDER, slachter, en Jannetje HEYNIS,
tr. 2° Velsen 19 dec. 1918 Theresia de VRIES, geb. ald. 13 sept. 1851, op 20 januari 1874 inVelen uitgeschreven naar Spaarndam, overl. Heemskerk 20 nov. 1919, dr van Jan de VRIES, landman, jachtopziener, rijksveldwachter, en Catharina de RUIJTER, alias Zondervan, wed. van Hendrik den OTTER, onderopzichter, opzichter, arbeider, koffiehuishouder, op 5 februari 1876, als arbeider, met vrouw en dochter in Velsen ingeschreven van Spaarndam, op 18 augustus 1876 met vrouw, dochter en zoon in Velsen uitgeschreven naar Amsterdam.

   VIq. (van Vf) Hendrik de VRIES, geb. Beverwijk 7 okt. 1855, tuinder, bloemkweker, overl. Wijk aan Zee en Duin 10 maart 1918,
tr. Wijk aan Zee en Duin 11 april 1883 Hendrika Sophia ten HOPE, geb. ald. 12 maart 1859, overl. ald. 27 aug. 1898, dr van Willem ten HOPE, tuinder, en Geertje PLEGING.

   VIr. (van Vf) Neeltje de VRIES, geb. Beverwijk 4 juni 1858, overl. Castricum 23 maart 1935,
tr. Wijk aan Zee en Duin 10 juni 1880 Gerrit van der WEL, geb. Beverwijk 22 okt. 1853, tuinder, landbouwer, overl. Castricum 18 okt. 1927, zn van Willem van der WEL en Aaltje REEHORST.

   VIs. (van Vf) Margaretha de VRIES, geb. Beverwijk 15 juli 1861, overl. Wijk aan Zee en Duin 19 nov. 1918,
tr. Wijk aan Zee en Duin 16 mei 1883 Gerrit WERNKE, geb. ald. 26 juni 1862, tuinder, bloemkweker, bloemist, zn van Albertus WERNKE, tuinier (bij eerste huwelijk), tuinder (bij tweede huwelijk), bloemkweker, en Anna Elisabeth HOUTWIPPER.

   VIt. (van Vf) Jan de VRIES, geb. Beverwijk 21 dec. 1864, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 26 febr. 1932,
tr. 1° Wijk aan Zee en Duin 26 okt. 1888 Alida van HAAFTEN, geb. ald. 14 juni 1867, overl. ald. 2 juni 1898, gewettigde dr van Arie van HAAFTEN, arbeider, tuinder, en Alida GRAPENDAAL,
tr. 2° Heemskerk 16 mei 1900 Jannetje SCHIPPER, geb. Uitgeest 29 jan. 1871, overl. Beverwijk 11 febr. 1956, begr. ald. (begraafplaats „Duinrust”) 14 febr. 1956, dr van Willem SCHIPPER, landbouwer, en Elisabeth 'Betje' MUNTJEWERFF.

   VIIa. (van VIb) Hendrik de VRIES, geb. Heemskerk 24 aug. 1861, tuinder, veehouder, overl. Wijk aan Zee en Duin 17 aug. 1931,
tr. Beverwijk 7 aug. 1884 Aletta HOOGLAND, geb. Wijk aan Zee en Duin 31 jan. 1857, overl. ald. 10 jan. 1927, dr van Johannes 'Jan' HOOGLAND, tuinder, en Johanna Maria PLEGING.

   VIIb. (van VIb) Neeltje de VRIES, geb./ged. (ned. herv.) Heemskerk 15 dec. 1863/17 jan. 1864, overl. Beverwijk 13 juli 1944,
tr. 1° Heemskerk 13 mei 1891 Matheus Lubertus van der STEK, geb. Deventer 17 dec. 1862, conducteur te Amsterdam, zn van Leendert van der STEK en Theodora CLEMENTE, wedn. van Anna Jacoba MONDRIAAN,
tr. 2° Amersfoort 29 mei 1895 Dirk BOKHORST, geb. Elburg 23 maart 1863, schipper, fabrieksarbeider, overl. Bloemendaal 17 mei 1942 (wonende te Beverwijk), zn van Hermanus Gerhardus BOKHORST, schipper, en Hendrikje KLOMP.

   VIIc. (van VIb) Teunis de VRIES, geb. Heemskerk 23 mei 1866, tuinder, koffiehuishouder, overl. Beverwijk 4 sept. 1941,
tr. Beverwijk 15 okt. 1896 Antje BLOEMENDAAL, geb. Nieuwendam 28 sept. 1870, dr van Cornelis BLOEMENDAAL, werkman, koopman, en Amerensje BAKKER.

   VIId. (van VIb) Pieter de VRIES, geb./ged. (ned. herv.) Heemskerk 8/29 dec. 1872, tuinder, overl. 1950,
tr. Heemskerk 28 mei 1902 Maria Wilhelmina MICHEL, geb. Leimuiden 29 jan. 1872, dr van Gijsbert MICHEL en Jacoba Cornelia ROEST.

   VIIe. (van VIc) Jansje de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 4 april 1871, overl. Amsterdam 26 maart 1945 (wonende te Beverwijk),
tr. Wijk aan Zee en Duin 19 juni 1895 Barend MENSING, geb. Beverwijk 28 juli 1867, tuinder, overl. ald. 25 juli 1948, zn van Adrianus MENSING, werkman (bij huwelijk), tuinder, en Francina Alida VERHAGEN.

   VIIf. (van VIc) Neeltje de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 27 febr. 1872, overl. Beverwijk 19 maart 1924,
tr. Wijk aan Zee en Duin 9 juni 1897 Gerardus MENSING, geb. Beverwijk 21 jan. 1870, tuinder, overl. Wijk aan Zee en Duin 30 nov. 1905, zn van Adrianus MENSING, werkman (bij huwelijk), tuinder, en Francina Alida VERHAGEN.

   VIIg. (van VIc) Christiaan de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 21 okt. 1875, tuinder, overl. Beverwijk 11 juni 1958, tr. Wijk aan Zee en Duin 28 mei 1902 Hiltje BOORSMA, geb. Burgwerd, gem. Wonseradeel 8 maart 1876, overl. Beverwijk 29 dec. 1958, dr van Meindert Meinderts BOORSMA en Antje Jacobs WESTRA.
   VIIh. (van VIc) Hendrika de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 25 maart 1879,
tr. Wijk aan Zee en Duin 15 mei 1901 Marten LETTENMEIJER, geb. Velsen (op de Heide) 3 maart 1877, timmerman, op 27 mei 1907 met zijn vrouw Hendrika de Vries en hun kind Johan Fredrik in Velsen uitgeschreven naar Heemstede [alwaar niet aangetroffen], zn van Johan Frederik LETTENMEIJER, machinist, en Gerharda NIJMAN.

   VIIi. (van VId) Anna Maria de VRIES, geb. Haarlemmermeer 20 april 1857, overl. Amsterdam 13 aug. 1934 (wonende te Haarlemmermeer),
tr. Haarlemmermeer 17 sept. 1880 Johannes WESTDIJK, geb. Groote Lindt 9 febr. 1855, arbeider, nachtwacht (in 1915), overl. Haarlem 26 sept. 1925 (wonende te Haarlemmermeer), zn van Arie WESTDIJK, arbeider, en Maaike DORSMAN.

   VIIj. (van VId) Jan de VRIES, geb. Hoofddorp, gem. Haarlemmermeer 5 okt. 1859, kastelein, koetsier, werkman, spoorwegbeambte, seinhuiswachter, overl. Haarlem 12 maart 1925 (wonende te Schoten),
tr. Haarlemmermeer 1 juni 1883 Dingena van den HOUT, geb. ald. 10 mei 1864, overl. Haarlem 22 febr. 1934, dr van Cornelis van den HOUT en Johanna SOMERS.

   VIIk. (van VId) Catharina de VRIES, geb. Haarlemmermeer 19 dec. 1865, overl. ald. 15 okt. 1935,
tr. Haarlemmermeer 3 juni 1885 Dirk LANGEREIS, geb. ald. 1 aug. 1858, metselaar, overl. ald. 2 febr. 1935, zn van Arie LANGEREIS, metselaar, en Lijsbeth NIEROP.

   VIIl. (van VId) Anna Trijntje de VRIES, geb. Haarlemmermeer 25 april 1868,
tr. Haarlemmermeer 8 dec. 1886 Arie VELLEKOOP, geb. 's-Gravenzande 10 mei 1862, landbouwer, melkslijter, overl. Haarlemmermeer 15 april 1937, zn van Cornelis VELLEKOOP en Cornelia van der WEL.

   VIIm. (van VId) Cornelia Theresia de VRIES, geb. Haarlemmermeer 4 maart 1870,
tr. Haarlemmermeer 19 jan. 1894 Dirk TREUR, geb. Ter Aar 10 sept. 1865, landbouwer, melkslijter, zn van Hendrik TREUR en Dirkje VIS.

   VIIn. (van VId) Geertruida de VRIES, geb. Haarlemmermeer 16 febr. 1874,
tr. 1° Haarlemmermeer 22 mei 1896 Dirk David BUURMAN, geb. ald. 28 okt. 1870, landbouwer, overl. Haarlem 5 jan. 1916 (wonende te Haarlemmermeer), zn van Bernardus BUURMAN, landbouwer, en Lena van der STAM,
tr. 2° Haarlemmermeer 27 juni 1917 Maarten VELLEKOOP, geb. 's-Gravenzande 7 dec. 1860, landbouwer, zn van Cornelis VELLEKOOP en Cornelia van der WEL.

   VIIo. (van VId) Eliza de VRIES, geb. Haarlemmermeer 3 febr. 1876, landbouwer, melkslijter, op 7 december 1909 aangekomen op Ellis Island, New York, met bestemming Hanford, California, gevolgd op 28 oktober 1910 door zijn vrouw en kinderen Jan (10), Cornelia (1) en Eliza (2), en op 31 oktober 1915 door zijn vrouw en kinderen Cornelia (4) en Eliza (3), overl. Los Angeles, Californië (USA) 3 aug. 1938,
tr. Haarlemmermeer 15 febr. 1899 Barbara LINTHOUT, geb. Eenrum 24 april 1877, dr van Cornelis LINTHOUT, dagloner, koopman, en Antje BOS.

   VIIp. (van VId) Margaretha de VRIES, geb. Haarlemmermeer 14 febr. 1878, overl. ald. 24 jan. 1925,
tr. Haarlemmermeer 9 febr. 1900 Klaas BENJAMIN, geb. ald. 3 maart 1874, landbouwer, kastelein, zn van Klaas BENJAMIN, landbouwer, en Geertje DOETS.

   VIIq. (van VIf) Jan de VRIES, geb. Velsen 15 nov. 1857, landbouwer, winkelier te Wijk aan Zee, arbeider (bij overlijden), overl. Wijk aan Zee, gem. Wijk aan Zee en Duin 17 nov. 1884,
tr. Velsen 6 juni 1882 Hendrika WAGENAAR, geb. ald. 2 febr. 1864, overl. Beverwijk 27 nov. 1937, dr van Evert Assies WAGENAAR, landbouwer, en Guurtje REEHORST, die hertr. met Cornelis de BOER.

   VIIr. (van VIf) Bertha Sophia de VRIES, geb. Velsen 6 juni 1863, overl. Beverwijk 22 febr. 1939,
tr. Velsen 27 dec. 1883 Hendrik SCHOLTS, geb. Wijk aan Zee en Duin 10 juni 1860, tuinder, overl. ald. 6 april 1943, zn van Willem SCHOLTS, tuinder, en Klaasje REEHORST.

   VIIs. (van VIg) Johannes de VRIES, geb. Velsen 26 sept. 1866, veldwachter,
tr. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 16 april 1890 Jannetje van EDE, geb. Woudenberg 30 april 1866, dr van Jannetje van EDE.

   VIIt. (van VIg) Petronella Geertruida de VRIES, geb. Velsen 1 mei 1876, overl. ald. 4 febr. 1936,
tr. Bloemendaal 3 mei 1905 Gerrit Adrianus van den BROEK, geb. Haarlem 31 jan. 1873, koperslager, zn van Adrianus van den BROEK, fabriekwerker, en Petronella OTTER, wedn. van Maria Theodora FORMANOIJ.

   VIIu. (van VIi) Adrianus Jacobus de VRIES, geb. Overveen, gem. Bloemendaal 10 febr. 1879, melkhandelaar te Haarlem in 1908, boekhandelaar ald. in 1911, blekersknecht en bleker te Amsterdam, op 13 januari 1916 ingeschreven in Amsterdam vanuit Velsen, op 9 januari 1919 weer uitgeschreven naar Alkmaar, op 12 november 1921 in Heiloo ingeschreven van Alkmaar, op 9 augustus 1927 uitgeschreven naar Velsen,
tr. Heiloo 13 febr. 1911 Lijpke JANS, geb. Alkmaar 13 juli 1876, dr van Christiaan JANS, koopman, tuinder, en Hendrika de LAUW.

   VIIv. (van VIi) Jacob Hendrik de VRIES, geb. Overveen, gem. Bloemendaal 22 mei 1880, arbeider, jachtopziener, parkwachter te Velsen, plantsoenarbeider,
tr. Heiloo 23 aug. 1908 Cornelia Wilhelmina BOER, geb. Hillegersberg 24 nov. 1877, dr van Paulus BOER, werkman, en Barbara SCHENK.

   VIIw. (van VIi) Hendrik Dirk de VRIES, geb. Overveen, gem. Bloemendaal 24 juli 1881, bloemistknecht (bij huwelijk), arbeider, jachtopziener, grondwerker (bij overlijden), op 28 september 1905 in Emond-Binnen ingeschreven van Warnsveld, op 1 juni 1922 uitgeschreven naar Zijpe, op 24 juli 1924 in Zijpe uitgeschreven naar Heiloo, op 17 april 1925 in Heiloo uitgeschreven naar Schoorl, op 7 december 1925 weer in Heiloo ingeschreven van Schoorl, overl. Alkmaar 20 febr. 1943,
tr. Heemstede 20 mei 1903 Alida BOS, geb. ald. 17 aug. 1880, overl. Alkmaar 30 maart 1937 (wonende te Heiloo), dr van Petrus Gerardus BOS, arbeider, en Johanna Elisabeth HENDRIKSE.

   VIIx. (van VIi) Margaretha de VRIES, geb. Overveen, gem. Bloemendaal 1 dec. 1882,
tr. Heiloo 6 aug. 1904 Andries BUTTER, geb. Koedijk 22 aug. 1875, arbeider, werkman te Heiloo, melkslijter te Schoorl, zn van Jacob BUTTER, arbeider, spekslager, en Rinkje KOOIMAN.

   VIIy. (van VIi) Catharina de VRIES, geb. Haarlem 28 aug. 1887,
tr. Heiloo 25 jan. 1908 Johannes Martinus Philippus CHATILLON, geb. Watergraafsmeer 15 april 1883, schoenmaker te Oudkarspel, zn van Philippus CHATILLON, timmerman, en Aagje SCHAGEN, kasteleines te Opmeer in 1908.

   VIIz. (van VIl) Johanna Hendrika de VRIES, geb. Beverwijk 28 okt. 1878, overl. ald. 20 dec. 1944,
tr. Beverwijk 19 juni 1902 Hendrik TABAK, geb. ald. 13 nov. 1874, landbouwer, overl. ald. 21 febr. 1947, zn van Cornelis TABAK, tuinder, landbouwer, en Jannetje van der SLUIS, dienstbode.

   VIIaa. (van VIl) Jan de VRIES, geb. Beverwijk 16 jan. 1881, landbouwer, tuinder,
tr. 1° Beverwijk 21 juni 1906 Hendrika Adriana MULDER, geb. ald. 1 aug. 1881, overl. Wijk aan Zee en Duin 18 nov. 1913, dr van Dirk MULDER, timmerman, en Elisabeth van der WAL,
tr. 2° Wijk aan Zee en Duin 1 maart 1916 Beitske LANGENBERG, geb. Beets 6 mei 1888, huishoudster, overl. Beverwijk 29 mei 1948, dr van Albert LANGENBERG, watermolenaar, machinist, en Grietje MERTENS.

   VIIab. (van VIl) Margaretha de VRIES, geb. Beverwijk 2 okt. 1882,
tr. Beverwijk 16 juni 1911 Jan Pieter MUNTJEWERF, geb. Wijk aan Duin, gem. Wijk aan Zee en Duin 27 dec. 1879, tuinder, zn van Gerrit MUNTJEWERF, tuinder, en Elisabeth van RIJSWIJK.

   VIIac. (van VIl) Antoon de VRIES, geb. Beverwijk 26 nov. 1884,
tr. Wijk aan Zee en Duin 24 juni 1908 Francina Alida AMSE, geb. ald. 3 okt. 1885, dr van Hendrik AMSE, tuinder, en Petronella MENSING.

   VIIad. (van VIn) Dieuwertje de VRIES, geb. Vinkeveen en Waverveen 22 dec. 1877, overl. Amsterdam 11 okt. 1956,
tr. Ouder-Amstel 6 jan. 1897 Willem KUIJL, geb. Poolland 26 dec. 1871, overl. Den Haag 5 nov. 1963, zn van Willem KUIJL, werkman, en Jannetje de VINK.

   VIIae. (van VIn) Hendrik de VRIES, geb. Diemen 20 sept. 1883, kruitwerker, brugwachter, overl. Ouder-Amstel 10 jan. 1947,
tr. 1° Ouder-Amstel 6 nov. 1907 Henderika BOUTERSE, geb. Groningen 21 aug. 1886, dienstbode (bij huwelijk), overl. Nieuwer-Amstel 4 okt. 1911, gewettigde dr van Gerard BOUTERSE en Alberdina JANSEN,
tr. 2° Nieuwer-Amstel 27 maart 1912 Geesje BOUWKNEGT, geb. Harlingen 3 juli 1875, overl. Nieuwer-Amstel 4 april 1947, dr van Harmen BOUWKNEGT, schipper, winkelier, en Rinske TICHELAAR.

   VIIaf. (van VIo) Eliza de VRIES, geb. Beverwijk 3 april 1874, bloemist, florist, is in Beverwijk op 3 december 1919 uitgeschreven naar Amerika, komt op 18 december 1919 aan op Ellis Island, New York, met bestemming Cleveland, Ohio, op 19 oktober 1920 gevolgd door zijn vrouw Johanna Cornelia Marseille en hun zoon Teunis Eliza de Vries, overl. Rocky River, Cuyahoga County, Ohio (USA) 28 nov. 1953,
tr. 1° Beverwijk 11 nov. 1897 Elisabeth EGGERAAT, geb. ald. 12 april 1874, overl. ald. 18 maart 1899, dr van Jan Frederik EGGERAAT, vrachtrijder, en Elisabeth van AMERSFOORT,
tr. 2° Beverwijk 4 okt. 1900 Johanna Cornelia MARSEILLE, geb. ald. ca. 1876, dr van Gerrit MARSEILLE en Cornelia KNEGJES.

   VIIag. (van VIo) Albertus de VRIES, geb. Wijk aan Duin, gem. Wijk aan Zee en Duin 23 april 1877, tuinder te Wijk aan Zee en Duin, winkelier (bij overlijden), overl. Beverwijk 7 jan. 1946,
tr. Uitgeest 28 juni 1903 Dientje van LITH, geb. ald. 3 mei 1880, dr van Willem van LITH, timmerman, en Sientje ABBESTEE.

   VIIah. (van VIo) Anna de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 25 nov. 1887, overl. 9 maart 1980,
tr. Wijk aan Zee en Duin 20 mei 1914 Gerrit van den OUTENAAR, geb. Velsen 15 mei 1888, tuinder, overl. 8 maart 1973, zn van Gerrit van den OUTENAAR, arbeider (bij huwelijk), en Jannetje LIJNSLAGER.

   VIIai. (van VIo) Hendrik de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 18 nov. 1889, bloemkweker, overl. 12 febr. 1941,
tr. Wijk aan Zee en Duin 5 mei 1920 Teuntje HEIJBOER, geb. Sint Philipsland 1 nov. 1886, overl. 9 okt. 1968, dr van Marinus HEIJBOER en Suzanna ROMEIJN.

   VIIaj. (van VIo) Teunis de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 16 mei 1892, tuinder, bloemkweker, overl. 6 sept. 1982,
tr. Velsen 4 dec. 1919 Hester ZWART, geb. Wormer 6 juni 1890, overl. 17 april 1963, dr van Dirk ZWART, smid, en Gerritje de REUS.

   VIIak. (van VIo) Margaretha de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 22 nov. 1894,
tr. Wijk aan Zee en Duin 1 juni 1921 Remmert de BOER, geb. Venlo 9 sept. 1893, spoorwegconducteur, zn van Rutgert de BOER en Roelfien HALMINGH.

   VIIal. (van VIo) Henri Martinus de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 17 juli 1896, bloemist (bij huwelijk), tuinder,
tr. Beverwijk 31 okt. 1923 Geertruida Johanna van der WAAL, geb. ald. 22 okt. 1901, dr van Leendert Pieter van der WAAL en Grietje WOLFSWINKEL.

   VIIam. (van VIp) Dirk de VRIES, geb. Beverwijk 8 maart 1874, tuinder, overl. Heemskerk 5 maart 1954,
tr. Heemskerk 18 mei 1898 Trijntje BARK, geb. Oosthuizen 22 dec. 1872, dr van Maarten BARK, landbouwer, en Engeltje HOVENIER.

   VIIan. (van VIp) Liza de VRIES, geb./ged. Heemskerk 27 dec. 1876/28 jan. 1877, tuinder, overl. ald. 9 nov. 1968,
tr. Heemskerk 11 juni 1902 Grietje MEULENBROEK, geb. Warder 5 febr. 1879, overl. Heemskerk 6 jan. 1961, dr van Jan MEULENBROEK, arbeider, en Trijntje STORM.

   VIIao. (van VIp) Nicolaas de VRIES, geb. Heemskerk 22 juni 1881, tuinder, overl. ald. 2 febr. 1968,
tr. Assendelft 4 juni 1908 Neeltje CORVER, geb. ald. 7 sept. 1881, overl. Heemskerk 12 febr. 1948, dr van Louwrens CORVER, boekhandelaar, en Gerritje KOOMEN.

   VIIap. (van VIp) Pieter de VRIES, geb. Heemskerk 13 juni 1885, tuinder, overl. ald. 2 juli 1954,
tr. Heemskerk 26 mei 1909 Guurtje KLUFT, geb. ald. 14 maart 1886, overl. ald. 6 juni 1970, dr van Hendrik KLUFT, tuinder, en Kniertje WINTER.

   VIIaq. (van VIp) Jansje de VRIES, geb. Heemskerk 8 nov. 1887, overl. 12 febr. 1974,
tr. Heemskerk 27 mei 1908 Cornelis KLUFT, geb. ald. 2 jan. 1884, tuinder, overl. 7 okt. 1970, zn van Jan KLUFT, tuinder, en Adriana LUIJT.

   VIIar. (van VIq) Anna de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 27 mei 1883,
tr. Wijk aan Zee en Duin 25 mei 1904 Cornelis Hendrik SCHELLEVISCH, geb. Haarlem 27 okt. 1874 (de moeder wonende te Uitgeest), tuinder, zn van Geertrui Alida SCHELLEVISCH, dienstbode.

   VIIas. (van VIq) Willem de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 25 juli 1884, tuinder, tuindersknecht, op 8 juni 1910 met vrouw en kinderen Hendrik en Jannetje in Wijk aan Zee en Duin uitgeschreven naar Beverwijk, overl. 21 mei 1977, begr. Uitgeest,
tr. Beverwijk 24 okt. 1907 Jansje HEIJNE, geb. ald. 4 mei 1887, overl. 10 aug. 1973, begr. Uitgeest, dr van Johannes Jacobus HEIJNE, zadelmaker, en Jannetje DIK.

   VIIat. (van VIt) Eliza de VRIES, geb. Beverwijk 6 april 1889, tuinder, schipper (in 1922), arbeider (in 1902 en 1932), overl. ald. 4 april 1962,
tr. Beverwijk 12 dec. 1912 Aagje HEIJNE, geb. ald. 11 mei 1886, overl. Velsen-Noord 16 jan. 1970, dr van Johannes Jacobus HEIJNE, zadelmaker, en Jannetje DIK.

   VIIau. (van VIt) Arie de VRIES, geb. Beverwijk 30 juli 1890, bloemistknecht, tuinknecht, fabrieksarbeider, ammoniamaker, op 24 juni 1913 met vrouw en kind Alida in Wijk aan Zee en Duin uitgeschreven naar Velsen, op 15 november 1937 met 3 kinderen in Velsen uitgeschreven naar Beverwijk,
tr. 1° Wijk aan Zee en Duin 8 mei 1912 Cornelia STEIJN, geb. Uitgeest 18 sept. 1890, overl. Bloemendaal 20 april 1935 (wonende te Velsen), dr van Klaas STEIJN, bloemistknecht, en Mietje KOSTER,
tr. 2° Margaretha van HATTEM, huishoudster (in 1942).

   VIIav. (van VIt) Teunis de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 29 jan. 1895, arbeider, fabrieksarbeider (papierfabriek), in Velsen met zijn gezin op 28 juni 1928 ingeschreven van Heemskerk en op 14 december 1935 uitgeschreven naar Wijk aan Zee en Duin, overl. 29 okt. 1971,
tr. Beverwijk 23 maart 1922 Christina van KRUISTUM, geb. Maarssen 9 mei 1899, overl. 25 april 1978, dr van Jan KRUISTUM, groentehandelaar, en Helena van VREDENDAAL.

   VIIaw. (van VIt) Jan de VRIES, geb. Amsterdam 26 maart 1897, geëcht, schipper,
tr. Beverwijk 20 maart 1919 Wilhelmina Francisca KOOIMAN, geb. Ilpendam 29 juni 1892, dr van Willem KOOIMAN, landman, stoombootondernemer, en Francisca DOCTER.

   VIIax. (van VIt) Pieter de VRIES, geb. Wijk aan Zee en Duin 1 april 1904, tuinder, overl. Beverwijk 3 sept. 1991,
tr. Heemskerk 17 maart 1934 Grietje Engeltje PRINS, geb. Schardam, gem. Beets 27 aug. 1911, overl. Beverwijk 3 mei 1972, dr van Pieter PRINS en Aaltje BARK.

Noten
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
1. NHA ONA Beverwijk 277 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 128, 8 aug. 1739.
2. NHA ONA Beverwijk 279 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 385, 29 juni 1747.
3. NHA ONA Beverwijk 280 (notaris Abraham Henry Castelyn), akte 47 5 juni 1749, akte 53 15 sept 1749.
4. NHA ONA Beverwijk 294 (notaris Jan Barrevelt) akte 49, 15 dec. 1740.
5. NHA ONA Beverwijk 284 (notaris Abraham Henry Casteleyn), 30 dec. 1759.
6. NHA ORA Beverwijk 1224 blz. 166, 7 jan. 1739.
7. NHA ORA Beverwijk 1224 blz. 310, 27 juni 1740.
8. NHA ONA Beverwijk 274 (notaris Jan Barrevelt) akte 31, 30 juni 1740.
9. NHA OA Beverwijk 272 (Schippers varende op Amsterdam), 273 (Lotingslijsten van de vaarbeurten der veerschippers op Amsterdam).
10. NHA ONA Beverwijk 315 (notaris Jan Karshoff) akte 80, 3 juni 1815.
11. NHA ONA Beverwijk 315 (notaris Jan Karshoff), akte 85 10 juni 1815, akte 197 28 dec. 1815.
12. NHA ORA Uitgeest 215, fol. 48v en fol. 49, 25 mei 1772.
13. NHA ORA Beverwijk 1247 (Diverse schepenakten) akte 7, 18 febr. 1778.
14. NHA ONA Beverwijk 314 (notaris Jan Karshoff) akte 81, 31 mei 1814.
15. NHA Ned. Herv. Gem. Beverwijk/Heemskerk 685, 25 febr. 1858.
16. NHA NA Beverwijk I 38, 20 mei 1869, nr 38 en 39.
17. NHA NA Beverwijk I 48, 22 juli 1876, nr 78 en 79.
18. NHA ONA Beverwijk 343 akte 42, 8 juni 1837, NA Beverwijk I 7, akte 71 14 sept. 1846, 12, akte 22 16 april 1851 (notaris Jan de la Chambre Karshoff).
19. NHA NA Beverwijk I 40 (notaris Cornelis Janszoon Prins) nr 36, 13 mei 1870.
20. NHA NA Beverwijk II, 10, nr 2602, 28 juni 1895.
21. De gegevens over de families Höpken en Berkhout zijn deels afkomstig van de heer Hans Johann Conrad Friedrich Hermanus Berkhout te Losser.
22. NHA NA Beverwijk I (notaris Cornelis Janszoon Prins) 26 akte 26, 5 maart 1859.
23. NHA Herv. Gem. Beverwijk/Heemskerk 685, 22 dec. 1877.
24. NHA Notaris W. Boerlage te Velsen, 4 nov. 1898, rep. 118, 119, 120.
25. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/9975.
26. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/9101.
27. NHA NA Beverwijk II 4 (notaris C.H. Moens) akte 539, 30 nov. 1882.
28. Windmill Herald #924, April 23, 2001.
29. Windmill Herald #765, September 7, 1994 (70th wedding anniversary).
30. Windmill Herald #947, April 8, 2002.

Nawoord.
  Belangrijke bijdragen aan deze genealogie zijn geleverd door Klaas de Vries te Heemskerk, Wil de Vries te Castricum, Hans de Vries te Hoofddorp (eerder Velserbroek), Jan de Vries te Borne (eerder Enschede), en Truus de Vries te Alkmaar.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #