Naar beginpagina

Kwartierstaat HINRICHS - VAN DER SLUIS

>indexGeneratie I (>II)

1a Aaltje HINRICHS, geb. Heiloo 4 jan. 1844, overl. ald. 31 juli 1882,
tr. Heiloo 5 mei 1867 Jan Willem van de POLL, geb. Alkmaar 3 nov. 1838, timmermansknecht (bij huwelijk), timmerman, overl. Heiloo 7 jan. 1882, zn van Willem van de POLL, warmoezier, en Johanna Barendina ROCHEL.
1b Bregje HINRICHS, geb. Heiloo 17 juni 1845, overl. ald. 6 juni 1858.
1c Johannes Dirk HINRICHS, geb. Heiloo 29 april 1848, seinwachter, oppasser (bij overlijden), overl. Stad Almelo 23 febr. 1887,
tr. Stad Almelo 31 juli 1873 Frederika Johanna NIJKAMP, geb. ald. ca. 1845, dienstbode (bij huwelijk), overl. Enschede 1915, dr van Johannes NIJKAMP, machinist, en Berendina PEZIE.
1d Petronella HINRICHS, geb. Heiloo 9 maart 1850, ongehuwd, overl. ald. 10 nov. 1884.
1e Catharina HINRICHS, geb. Heiloo 18 juni 1852, overl. Haarlem 24 jan. 1942,
ondertr. Heiloo, tr. ald. 5 jan. 1880 Gerrit van der KOLK, geb. Wijk aan Zee en Duin 17 febr. 1842, tuinder, overl. Beverwijk 17 okt. 1938, zn van Christiaan van der KOLK, dagloner, tuinder, en Jansje PLETTING.
1f Jacob HINRICHS, geb. Heiloo 8 mei 1854, timmermansknecht, overl. ald. 2 febr. 1886,
tr. Heiloo 29 april 1880 Adriana van den BERG, geb. Egmond-Binnen 6 maart 1858, overl. Heiloo 27 mei 1885, dr van Cornelis van den BERG, schulper, landman, en Matje BROUWER.
1g Hendrik Hermanus HINRICHS, geb. Heiloo 22 juni 1856, boerenknecht, vrachtrijder, overl. ald. 2 okt. 1927,
tr. Heiloo 1 maart 1894 Jacoba Cornelia OLREE, geb. Zierikzee 19 aug. 1863, overl. Heiloo 20 nov. 1927, dr van Jacob OLREE en Jacoba van den BERGE. 1h Dirk HINRICHS, geb. Heiloo 21 nov. 1857, overl. ald. 25 sept. 1858.
1i Bregje HINRICHS, geb. Heiloo 6 dec. 1858, overl. Heemskerk 13 maart 1939,
tr. Heiloo 28 mei 1886 Johannes BLOM, geb. Groet, gem. Schoorl 29 dec. 1860, watermolenaar, boer, overl. Alkmaar 8 juni 1937, zn van Jan BLOM, arbeider, watermolenaar, en Helena BAKKER.
1j Maria HINRICHS, geb. Heiloo 18 dec. 1859, overl. ald. 18 juni 1860.
1k (levenl. kind) HINRICHS, geb. Heiloo 24 dec. 1862.


Generatie II (<I, >III)

2. (>4, >5) Johan Siuts HINRICHS  3, geb./ged. (ev. luthers) Oldendorf/Esens (O.-Fr.) 17/23 april 1815, timmerman en metselaar, timmermansbaas te Heiloo, overl. ald. 2 jan. 1892,
tr. Heemskerk 10 dec. 1843
3. (>6, >7) Hillegonda van der SLUIJS, geb. Heemskerk 1 febr. 1818, overl. Heiloo 2 jan. 1892.
       Uit dit huwelijk:
  1. Aaltje HINRICHS, geb. Heiloo 4 jan. 1844, zie 1a.
  2. Bregje HINRICHS, geb. Heiloo 17 juni 1845, zie 1b.
  3. Johannes Dirk HINRICHS, geb. Heiloo 29 april 1848, zie 1c.
  4. Petronella HINRICHS, geb. Heiloo 9 maart 1850, zie 1d.
  5. Catharina HINRICHS, geb. Heiloo 18 juni 1852, zie 1e.
  6. Jacob HINRICHS, geb. Heiloo 8 mei 1854, zie 1f.
  7. Hendrik Hermanus HINRICHS, geb. Heiloo 22 juni 1856, zie 1g.
  8. Dirk HINRICHS, geb. Heiloo 21 nov. 1857, zie 1h.
  9. Bregje HINRICHS, geb. Heiloo 6 dec. 1858, zie 1i.
  10. Maria HINRICHS, geb. Heiloo 18 dec. 1859, zie 1j.
  11. (levenl. kind) HINRICHS, geb. Heiloo 24 dec. 1862, zie 1k.


Generatie III (<II, >IV)

4. (<2) (>8, >9) Johann Diedrich HINRICHS, geb. ca. 1780, Arbeiter, Warfsmann, overl./begr. Oldendorf 10/14 sept. 1847,
tr. Werdum (O.-Fr.) 2 mei 1807
5. (<2) (>10, >11) Adelheid JANSSEN, geb./ged. Gröninger Häuser/Werdum (O.-Fr.) 29 aug./1 sept. 1778, overl./begr. Oldendorf/Esens (O.-Fr.) 8/14 april 1845.
       Uit dit huwelijk:
  1. Hinrich Heeren HINRICHS, geb./ged. Schillhörn/Werdum (O.-Fr.) 19/22 mei 1809, Arbeiter, warfsman, overl. Oldendorf 1860, tr. Esens (O.-Fr.) 31 maart 1839 Taalke Margaretha JANSSEN, geb./ged. Bense/Werdum (O.-Fr.) 4/6 febr. 1815, overl. Oldendorf 25 jan. 1863, dr van Frerich JANSSEN, Warfsmann, en Ikke Margaretha HERBUR.
  2. Johan Siuts HINRICHS, geb./ged. (ev. luthers) Oldendorf/Esens (O.-Fr.) 17/23 april 1815, zie 2.
6. (<3) (>12, >13) Jacob van der SLUIJS, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 12/30 mei 1790, dagloner, tuinder (bij overlijden), overl. ald. 23 nov. 1848,
    In 1813 verkoopt Jacob van der Sluis, dagloner te Heemskerk, aan Lourens Schuijtemaker, schoolonderwijzer te Heemskerk, een stukje teelland, genaamd Kerkenakkertje en Pieter Krofje, gelegen aan de Wijkerweg, in eigendom bekomen op 30 mei en 12 september 1812 bij notaris Niehout van der Veen te Alkmaar 4.
    In februari 1849 wordt door Lobberegtje Berghuis de nalatenschap aangegeven van Jacob van der Sluijs, haar man, overleden te Heemskerk op 23 november 1848. Erfgenaam is zijn weduwe voor het beschikbare deel, blijkens testament op 3 augustus 1848 gepasseerd bij notaris Jan de la Chambre Karshoff te Beverwijk. Hun kinderen zijn Hillegonda van der Sluijs getrouwd met Jan Hendriks, timmerman te Heiloo, Petronella van der Sluijs, meerderjarig en ongehuwd, dienstbode te Haarlem, en de minderjarige kinderen Gerrit, Maria en Jan, met hun moeder als voogdesse. De nagelaten onroerende goederen bestaan uit de helft van een huis, schuur en erf in Heemskerk in de Kerkbuurt, kadastraal D149, groot 3 a 60 ca. Van deze nalatenschap is geen successie verschuldigd. 5
tr. Heemskerk 2 febr. 1817
7. (<3) (>14, >15) Lobbregtje BERGHUIS, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 10/18 febr. 1798, overl. ald. 25 okt. 1860.
       Uit dit huwelijk:
  1. Hillegonda van der SLUIJS, geb. Heemskerk 1 febr. 1818, zie 3.
  2. Gerrit van der SLUYS, geb. Heemskerk 12 nov. 1819, overl. ald. 20 jan. 1820.
  3. Petronella van der SLUIS, geb. Heemskerk 21 dec. 1820, overl. Haarlem 25 febr. 1866, tr. Adrianus HOUTMAN, geb. Dubbeldam 15 mei 1814, schipper (in 1837), meesterknecht in een zoutkeet, keetbaas (in 1866), overl. Haarlem 21 febr. 1898, zn van Johannis HOUTMAN, zeeman, en Jannigje van EIJK, laatst wedn. van Aaltjen MEIJER, eerder wedn. van Jacomina Catharina BROEKMEIJER, en die hertr. met Alida Johanna van DELFT.
  4. Jan van der SLUYS, geb. Heemskerk 16 mei 1823, overl. ald. 27 juli 1833.
  5. Gerrit van der SLUYS, geb. Heemskerk 29 maart 1825, overl. ald. 21 sept. 1826.
  6. Gerrit van der SLUIS, geb. Heemskerk 8 maart 1827, tuinman (bij huwelijk), dagloner, arbeider, landbouwer ald. (in de Kerkbuurt), overl. Zijpe 30 juli 1881 (op 13 augustus 1881 is zijn lijk gevonden in het Noord-Hollands Kanaal bij St. Maartensvlotbrug), tr. Egmond-Binnen 1 nov. 1857 Sijtje SCHOEN, geb. Alkmaar 8 febr. 1831, dienstbode (bij huwelijk), overl. Heemskerk 11 febr. 1886, dr van Cornelis SCHOEN, watermolenaar, en Antje PRINSEN.
  7. Hendrik van der SLUYS, geb./ged. (ned. herv.) Heemskerk 25 febr./23 maart 1828, overl. ald. 12 juli 1829.
  8. Willem van der SLUYS, geb./ged. (ned. herv.) Heemskerk 4 mei/8 juni 1829, overl. ald. 12 juli 1829.
  9. Maria van der SLUIS, geb./ged. (ned. herv.) Heemskerk 6 maart/10 april 1831, overl. Wijk aan Zee en Duin 9 mei 1894, tr. ald. 15 jan. 1854 Lodewijk OLDENBURG, geb. ald. 24 juli 1824, boer, schulper, arbeider, overl. Wijk aan Zee en Duin 25 mei 1891, zn van Lodewijk OLDENBURG en Jannetje ASSIES, bouwvrouw.
  10. Jan van der SLUYS, geb. Heemskerk 24 april 1836, overl. ald. 1 mei 1836.
  11. Jan van der SLUYS, geb./ged. (ned. herv.) Heemskerk 29 aug./30 sept. 1838.


Generatie IV (<III, >V)

8. (<4) Hinrich CHRISTOPHERS, geb. ca. 1753, Hausmann, Heuermann, inwoner van Edelserloog, overl. Warfe 11 sept. 1798,
tr. 2° Werdum (O.-Fr.) 18 juni 1789 Anke AEYLDS, geb. ca. 1760, overl. Warfe 22 okt. 1805, dr van Eilt TJARKS, Hausmann in Stedesdorf, en Lükke Margarethe,
tr. 1°
       Uit het tweede huwelijk:
  1. Aeyld HINRICHS, geb. Warfe 22 juni 1790, overl. ald. 11 juli 1790.
  2. Aeyld Tjarks HINRICHS, geb. Warfe 25 dec. 1791.
  3. Christopher HINRICHS, geb. Warfe 11 aug. 1794.
  4. (doodgeb. kind) HINRICHS, geb. Warfe 14 jan. 1797, begr. Werdum (O.-Fr.) 14 jan. 1797.
  5. Ette Margarethe HINRICHS, geb. Warfe 4 maart 1798, tr. Werdum (O.-Fr.) 18 maart 1820 Harm Ewen BEHRENDS, geb. Wallum 14 april 1790, zn van Berend Ewen UPKEN, Hausmann in Wallum, en Eyte HARMS.
9. (<4) Ette Margarethe HINRICHS, geb. ca. 1753, overl. Warfe 10 juli 1788.
       Uit dit huwelijk:
  1. Johann Diedrich HINRICHS, geb. ca. 1780, zie 4.
  2. Tomke HINRICHS, geb./ged. Edenserloog/Werdum (O.-Fr.) 17/20 april 1785, overl. Warfe 10 sept. 1798.
  3. Ulferd HINRICHS, geb./ged. Edenserloog/Werdum (O.-Fr.) 2/10 juli 1788, overl. Warfe 26 okt. 1789.
10. (<5) (>20, >21) Johann HEEREN, geb. ca. 1749, Warfsmann, overl. Gröninger Häuser 26 febr. 1782,
tr. Werdum (O.-Fr.) 6 juli 1777
11. (<5) (>22, >23) Inse HEEREN, geb. ca. 1757, overl. Gröninger Häuser 20 juli 1813,
tr. 2° Werdum (O.-Fr.) 4 dec. 1785 Sjud SIBERNS, geb. ca. 1759, Warfsmann, overl. Gröninger Häuser 30 april 1824, zn van Siebern SIEBELS, Warfsmann in Burhafe, en Anke.
       Uit het eerste huwelijk:
  1. Adelheid JANSSEN, geb./ged. Gröninger Häuser/Werdum (O.-Fr.) 29 aug./1 sept. 1778, zie 5.
  2. Heere Janssen MEIER, geb. Gröninger Häuser 16 okt. 1779, Warfsmann, Arbeiter, tr. 1° Werdum (O.-Fr.) 4 nov. 1805 Trienke GÖCKEN, geb. 1773, overl. Gröninger Häuser 22 jan. 1806, dr van Göcke HINRICHS, Warfsmann in Osteraccum, en Maria, tr. 2° Werdum (O.-Fr.) 2 mei 1807 Frauke GÖCKEN, geb. ca. 1783, dr van Göcke HINRICHS, Warfsmann in Osteraccum, en Maria.
  3. Berend JANSSEN, geb. Gröninger Häuser 30 sept. 1781, overl. ald. 1 okt. 1781.
       Uit het tweede huwelijk:
  1. Anke SJUDS, geb. Gröninger Häuser 5 febr. 1786, overl. Altharlingersiel 7 maart 1828, tr. 1° Werdum (O.-Fr.) 22 febr. 1807 Ulrich Janssen JULIUS, geb. ca. 1788, Dienstknecht, zn van Johann Hinrich JULIUS en Gretke ULRICHS, die hertr. met Metke Maria JANSSEN, tr. 2° Werdum (O.-Fr.) 12 april 1818 Christoffer ÖHLRICHS, geb. ca. 1789, Arbeiter, overl. Schillhörn 3 febr. 1848, zn van Öhlrich CORDES en Ette Margaretha.
  2. Gesche Margarete SJUDS, geb. Gröninger Häuser 18 aug. 1788, overl. Neuharlingersiel 9 aug. 1829, tr. Werdum (O.-Fr.) 4 mei 1811 Hinrich Janssen SIBERNS, geb. Neuharlingersiel 21 dec. 1780, Arbeiter, overl. Neuharlingersiel 8 okt. 1853, zn van Sibern CHRISTOFFERS en Teite JÜRGENS.
  3. Sibern SJUDS, geb. Gröninger Häuser 2 dec. 1790.
  4. Jan SJUDS, geb. Gröninger Häuser 24 sept. 1794, overl. ald. 2 okt. 1794.
  5. Janna SJUDS, geb. Gröninger Häuser 25 okt. 1795, heeft niet-huwelijkse relatie 1° met Eilt SJAMKEN, geb. Bettenwarfen 20 maart 1786, Deichrichter, overl. Bettenwarfen 11 mei 1830, tr. 2° Werdum (O.-Fr.) 3 april 1825 Jan Rolfs REMMERS, in Thunum, zn van Remmer SIEBERNS en Maria Elisabeth.
  6. Siebelt Sjudts SIEBERNS, geb. Gröninger Häuser 13 mei 1798, Arbeiter, overl. Werdum (O.-Fr.) 10 jan. 1871, tr. Middoge 20 juni 1824 Talke Margarete WEHEN, geb. 14 jan. 1799, overl. Neuharlingersiel 18 mei 1856, dr van Gerd WEHEN en Gesche.
12. (<6) (>24, >25) Jan Derks van der SLUIS, geb. Nieuwleusen verm. ca. 1739 of ca. 1749, doet op 25 september 1785 als Jan Dirkse belijdenis in Castricum, overl./begr. Heemskerk 19/21 febr. 1807,
ondertr. Nieuwleusen 24 maart 1769 (Jan Derks, j.m. in den Hulst, met Hilligen Roelofs, j.d. wonende in den Hulst; alhier getrouwd)
    Op 30 april 1786 zijn Jan Dirkse en Hilligje Roelofs met attestatie uit Castricum naar Heemskerk vertrokken.
13. (<6) Hilligje ROELOFS, geb. ca. 1744, doet belijdenis (nederd. geref.) Castricum 10 april 1783, dagloonster, overl. Heemskerk 23 juni 1814.
    In 1813 verleent Hillegond Roelofs, weduwe van Jan Dirkse van der Sluis, dagloonster te Heemskerk, toestemming aan haar zoon Barend van der Sluis,'préposé der douanen', 30 jaar oud, gestationeerd in Harderwijk, om te trouwen met Jannetje Pietersdr Groen, ongeveer 20 jaar oud, wonende te Zandvoort, dochter van Pieter Groen en Trijntje Dirksz Schaap 6.
        Uit dit huwelijk:
   1. Janna van der SLUIS, ged. (nederd. geref.) Zwartsluis 11 febr. 1770 (doopgetuige Jannigjen Jans).
   2. Margjen van der SLUIS, ged. (nederd. geref.) Zwartsluis 1 aug. 1773 (doopgetuige Hermptien Derks).
   3. Dirk van der SLUIS, ged. (nederd. geref.) Zwartsluis 29 juni 1775 (doopgetuige Hermijntjen Derks), kleermaker, overl. Heemskerk 4 sept. 1837, tr. 1° Aatje HASTIG, tr. 2° ald. 28 juni 1818 Maartje MASENS, geb. ald. ca. 1774, overl. Heemskerk 31 maart 1826, dr van Willem MASENS en Antje Jans de JONG, tr. 3° ald. 27 aug. 1826 Henderiekie KORTHOUWER, geb. Kortenhoef ca. 1791, overl. Heemskerk 10 juni 1831, wed. van Pieter BORGER.
      In 1818 testeert Dirk van der Sluis, kleermaker te Heemskerk, aan zijn tegenwoordige huisvrouw Maartje Masens 7.
   4. Hendrik van der SLUIS, ged. (nederd. geref.) Zwartsluis 20 okt. 1778 (doopgetuige Hermpien Derks).
   5. Marijtje van der SLUIS, geb. Castricum 1 maart 1782, ged. (nederd. geref.) ald. 3 maart 1782 (doopgetuige Dirkje Jans).
   6. Barend van der SLUIJS, geb. Bakkum 12 okt. 1783, preposé der douanen, schoenmaker, werkman, brievenbesteller, postloper, tr. Harderwijk 21 juni 1813 Jannetje Pietersdr GROEN, geb. Zandvoort 13 okt. 1792, overl. Uitgeest 21 nov. 1848, dr van Pieter Jansz GROEN en Trijntje Dirks SCHAAP.
   7. Klaas van der SLUIJS, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 6/10 dec. 1786, dagloner, jachtopziener, overl. ald. 14 febr. 1855, tr. 1° ald. 25 maart 1812 Aagje DUIN, geb./ged. (r.-k.) Heemskerk 22 jan. 1793, overl. ald. 30 juni 1818, dr van Wouter Dirksz DUIN en Hendrika HEYSTEK, tr. 2° ald. 20 sept. 1818 Jannetje HESSING, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 20 jan./8 febr. 1795, overl. ald. 25 dec. 1825, dr van Hendrik HESSING, koetsier ald. (bij de heer van Assendelft), en Grietje ZWEEKHORST.
      In 1818 testeert Klaas van der Sluis, dagloner te Heemskerk, aan zijn tegenwoordige vrouw Jannetje Hessing en aan de kinderen van zijn eerste vrouw Aagje Duijn met als voogd zijn broer Dirk, kleermaker te Heemskerk 8.
      Op 22 maart 1856 wordt in openbare veiling gebracht door Jan van der Sluis, koetsier te Heemskerk, Hilletje van der Sluis gehuwd met Klaas Harder, schilder te Heiloo, en Hendrik van der Sluis, timmerman te Heemskerk, enige nagelaten kinderen van Klaas van der Sluis overleden te Heemskerk op 14 februari 1855, de beide eerste uit zijn huwelijk met Aagje Woutersdr Duin, en de laatste uit zijn tweede huwelijk met Jannetje Hessing, een huismanswoning, schuur, erf en tuin te Heemskerk in de Kerkbuurt, sectie D nr 363a, toegewezen aan mede-comparant Jan van der Sluis voor ƒ 1175 9.
   8. Jacob van der SLUIJS, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 12/30 mei 1790, zie 6.
  14. (<7) (>28, >29) Gerrit BERGHUIS, geb. Doesburg (onder Ede), ged. (nederd. geref.) Ede 3 febr. 1754, koetsier, overl. Heemskerk 12 okt. 1823,
  ondertr. 1°/tr. Beverwijk 3/7 mei 1788 Wijntje Gerrits BLAD, ged. (nederd. geref.) ald. 19 dec. 1762 (doopgetuige Lobbregt Jansze Spijkerman), dr van Gerrit Gerritsz BLAD en Cornelia Jans SPIJKERMAN,
  tr. 2° Heemskerk 25 april 1790
        Uit het eerste huwelijk:
   1. Willem BERGHUIS, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 10/12 okt. 1788.
  15. (<7) (>30, >31) Pietertje SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Velsen 1 april 1759, overl. Heemskerk 25 okt. 1821.
        Uit dit huwelijk:
   1. Willem BERGHUIS, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 5/12 juni 1791, overl. ald. 25 dec. 1814.
   2. Mies BERGHUIS, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 14/17 febr. 1793, kleermaker, overl. Uitgeest 14 febr. 1839, tr. ald. 13 mei 1821 Cornelia INEKE, geb. ald. 22 sept. 1797, ged. (nederd. geref.) Uitgeest 13 okt. 1799 (Luthers gereformeerd), winkelierster, overl. Beverwijk 1 dec. 1888, dr van Hermanus INEKE, landman, en Trijntje Doedes WILDEMAN.
   3. Fredrik BERGHUIS, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 13/14 juni 1795.
   4. Lobbregtje BERGHUIS, geb./ged. (nederd. geref.) Heemskerk 10/18 febr. 1798, zie 7.


  Generatie V (<IV, >VI)

  20. (<10) (>40, >41) Heere BOYUNGS,
  tr. 2° Werdum (O.-Fr.) 27 febr. 1744 Wilhelmina MEINDERTS,
  tr. 1° Werdum (O.-Fr.) 18 mei 1734
  21. (<10) (>42, >43) Alheit TJARKS, geb. ca. 1714, overl. Husens 9 sept. 1749.
        Uit dit huwelijk:
   1. Fulke HEEREN, geb. Husens 21 maart 1735.
   2. Gesche Maria HEEREN, geb. Husens 29 nov. 1736.
   3. Tjark HEEREN, Warfsmann neu. Friedr.-Groden, tr. Werdum (O.-Fr.) 29 juni 1774 Anke Margarethe HEEREN, geb. Klein Charlottengroden 5 dec. 1746, dr van Hero WARRINGS, Hausmann, Erbpächter, en Anke MARTENS.
   4. Ricleff HEEREN, geb. ca. 1744, overl. Husens 2 mei 1749.
   5. Johann HEEREN, geb. ca. 1749, zie 10.
  22. (<11) Hero UPKEN, Schiffer in Altfunnixsiel,
  tr. 1° 1739 Heilke JOHANSEN, uit Berdum, overl. vóór 1744,
  ondertr. 3° Werdum (O.-Fr.) 26 okt. 1759 Rinste EDEN, dr van Ede HAYEN, Einwohner in Thunum,
  tr. 2° Funnix 31 jan. 1744
  23. (<11) Gesche BERENDS, geb. ca. 1719, overl. Funnix 26 juni 1759.
        Uit dit huwelijk:
   1. Inse HEEREN, geb. ca. 1757, zie 11.
  24. (<12) (>48, >49) Derk HENRIKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 18 aug. 1700,
  ondertr. Nieuwleusen 17 maart 1736 (Derk Henriks, j.m. in den Hulst, met Marijtgen Derks, j.d. uit de Ruite; getrouwd alhier)
  25. (<12) Marijtjen DERKS.
        Uit dit huwelijk (bij alle dopen: „in den Hulst”):
   1. Henrik DERKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 6 maart 1737.
   2. Jan Derks van der SLUIS, geb. Nieuwleusen verm. ca. 1739 of ca. 1749, zie 12.
   3. Hermtjen DERKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 27 nov. 1740, overl. Zwartsluis 9 okt. 1826, ondertr. Nieuwleusen 26 mei 1764 (Hermen Jans, weduwnaar uit de Ruite, met Hermtje Derks, j.d. uit de Hulsten; alhier getrouwd) Harm Jans de BOER, geb. ca. 1741, overl. Zwartsluis 30 aug. 1814, wedn. van Jennigjen JANS.
   4. Klaasjen DERKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 17 maart 1743.
   5. Fennigjen DERKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 7 maart 1745.
   6. Trijntjen DERKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 10 sept. 1747.
   7. Roelof DERKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 10 jan. 1751, ondertr. ald. 4 maart 1781 (hij jongman in den Hulst, zij jongedochter van Ruitenveen), tr. ald. Marrigjen JANS.
   8. (dochtertje) DERKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 29 juli 1753.
   9. Jantjen DERKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 24 aug. 1755.
  28. (<14) (>56, >57) Willem Aelbertsz van den BERGHUIS, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 19 april 1696,
     In het verpondingsboek van Ede van 1737-1751 wordt Willem Aelbers als volgt vermeld: onder „Harscamp”, van 't huis Harscamp ƒ 35-11-0, van Ceel Willemsen ƒ 3-3-0, samen ƒ 38-14-0, bruiksschatting ƒ 5-10-0, totaal ƒ 44-4-0, onder „Lunteren”, de Goor ƒ 0-15-4, d'Goor van Evert Wilemsen ƒ 0-15-4, 1 schepel in veen der Enk en Hul [?] ƒ 0-10-8, samen ƒ 2-1-0, bruiksschatting ƒ 0-5-8, totaal ƒ 2-6-8 10.
  ondertr. 1° Otterlo juni 1733, tr. ald. 19 juli 1733 (hij als Willem Albertzen, j.m. van Harskamp, zij als Hendrina Hendrikzen, j.d. van Harskamp) Hendrina HENDRIKSEN, overl. vóór 1744,
     In 1722 is Hendrina Hendricksen te Harskamp, j.d. van Hendrick Jansen, lidmaat in Otterlo.
  tr. 2° Ede 30 aug. 1744 (hij als Willem Albertse, weduwnaar van Hendrijntje Hendrix, te Doesborgh, zij als Jantje Frerix, j.d. geboortig van Lunteren)
        Uit het eerste huwelijk:
   1. Aalbert WILLEMSZ, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 27 juni 1734.
   2. Besseltje Willems BERGHUIS, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 31 juli 1735, ondertr. Ede 19 april 1765, tr. ald. 5 mei 1765 (hij jongman van Veenendaal) Claes JANZEN.
   3. Aalbert WILLEMSZ, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 17 febr. 1737.
   4. Gijsbert WILLEMSZ, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 19 okt. 1738.
   5. Gijsbert BERGHUIS, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 27 okt. 1740, overl. Beverwijk 28 maart 1808 (voor de successie: 68 jaar, 2 kinderen uit 1 huwelijk), begr. ald. 30 maart 1808 (gaarder, voor 't opmaken van 't graf 1:4:-), tr. ald. 11 okt. 1778 Marijtje VROEGOP, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 5 maart 1751 (doopgetuige Lijsbeth Vroegop), dr van Jacob Jansz VROEGOP en Magtelt Arents van SITTERT.
  29. (<14) (>58, >59) Jantje FREDERIKS, ged. (nederd. geref.) Lunteren 7 jan. 1712.
     In het lidmatenboek van Ede: in 1744 Jantje Frerix te Doesborgh en in 1751 Jantje Fredrikse, vrouw van Willem Aalbertse, te Doesburg; in 1756 vertrekt Jantje Fredriks met attestatie naar Barneveld.
         Uit dit huwelijk:
    1. Frederik BERGHUIS, geb. Doesburg (onder Ede), ged. (nederd. geref.) Ede 15 april 1745, impost op begr. Beverwijk 13 dec. 1781, begr. ald. 13 dec. 1781 (gaarder, classis pro deo: 1:4:-, grote klok ¼ uur 3:-:-).
    2. Hendrientje WILLEMS, geb. Doesburg (onder Ede), ged. (nederd. geref.) Ede 22 jan. 1747.
    3. Dirk BERGHUIS, geb. Doesburg (onder Ede), ged. (nederd. geref.) Ede 4 mei 1749, tapper, overl. Velsen 13 aug. 1827, ondertr./tr. ald. 21 okt./7 nov. 1784 Geertje HARMSE, geb. ca. 1760, overl. ald. 7 nov. 1833.
    4. Hendrik WILLEMSZ, geb. Doesburg (onder Ede), ged. (nederd. geref.) Ede 6 juni 1751.
    5. Gerrit BERGHUIS, geb. Doesburg (onder Ede), ged. (nederd. geref.) Ede 3 febr. 1754, zie 14.
   30. (<15) (>60, >61) Mies Miesz SCHOTTEN, ged. Beverwijk 20 dec. 1730, impost op begr. ald. 2 april 1770 (pro deo), begr. ald. 2 april 1770 (gaarder, classis pro deo: 1:4:-, kleine klok ½ uur 1:-:-),
   ondertr. (impost) Beverwijk 13 jan. 1753 (beiden pro deo), tr. ald. 4 febr. 1753
   31. (<15) (>62, >63) Lobbregt Jans SPIJKERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 16 april 1730, begr. ald. 8 dec. 1797 (gaarder, Lobberigh Spijkerman classis pro deo: 1:4:-, kleine klok ½ uur 1:-:-, van de diaconie begraven),
   tr. 2° Beverwijk 10 dec. 1775 Mies Klaasz de BOER, ged. (nederd. geref.) ald. 31 jan. 1740 (doopgetuige Aagt Jans Valk), impost op begr. ald. 3 nov. 1797 (pro deo, van 't Gasthuys begraven), zn van Klaas Klaasz de BOER en Marijtje Alberts SCHOTTEN.
         Uit het eerste huwelijk:
    1. Wijntje SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Velsen 26 mei 1754, begr. Hillegom 7 april 1789, ondertr./tr. ald. 18 juli/10 aug. 1783 Jan Hendrik KOGENHOP, bij eerste huwelijk uit Braambeke in het Osnabrugse en wonende te Haarlem, die hertr. met Eva ROTTELER.
       Wijntje Schotten kwam als lidmaat in Beverwijk op 6 juni 1781 met attestatie uit Amsterdam, en in Hillegom op 8 augustus 1783 met attestatie uit Beverwijk.
    2. Pietertje SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Velsen 28 maart 1756, overl. ald. 17 sept. 1757.
    3. Jannetje SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Velsen 15 mei 1757, overl. Amsterdam 9 maart 1846, tr. ald. 20 april 1786 Engbert Juriens DRIJFHOUT, geb. ca. 1766, zn van Janke EGBERTS.
    4. Pietertje SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Velsen 1 april 1759, zie 15.
    5. Mies SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Velsen 11 mei 1760.
    6. Antje Mies SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 5 juli 1761, impost op begr. ald. 22 nov. 1763 (pro deo).
    7. Aaltje SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 23 okt. 1763, impost op begr. ald. 7 jan. 1764 (pro deo).
    8. Mies SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 20 jan. 1765, impost op begr. ald. 5 febr. 1782, begr. ald. 5 febr. 1782 (gaarder, Mies Schotten oud 18 jaar, classis pro deo: 1:4:-, kleine klok ½ uur 1:-:-).
    9. Aaltje SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 27 febr. 1766, ondertr./tr. Hillegom 28 okt./13 nov. 1791 Hendrik SEEL, geb. ald.
    10. Antje (Anna) SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 2 juli 1769, overl. Heemskerk 7 mei 1836 (vrouw van Jan Afterheide, dagloner wonende op Assumburg), ondertr. (impost) Beverwijk 14 juli 1797 (hij uit Heemskerk, zij pro deo), ondertr. (impost) Heemskerk 14 juli 1797 (pro deo voor hem, wonende alhier, geboortig van Braams, zij jongedochter te Beverwijk) Jan ACHTERHEIDE, dagloner.


   Generatie VI (<V, >VII)

   40. (<20) (>80, >81) Boyung RICKLEFS, geb. 1651, erbgesessener Hausmann in Klein Husens, overl. Husens 14 dec. 1716,
   tr. 1° Werdum (O.-Fr.) 26 mei 1674 Tomcke HAYEN, dr van Haye TJARKS,
   tr. 2°
         Uit het eerste huwelijk:
    1. Ricklef BOYINGS, geb. Werdum (O.-Fr.) 21 okt. 1676, overl. ald. 2 juli 1682.
    2. Haye BOYINGS, geb. Werdum (O.-Fr.) 9 dec. 1678, overl. ald. 29 nov. 1688.
    3. Trienke BOYINGS, overl. Werdum (O.-Fr.) 10 sept. 1688.
    4. Ricklef BOYINGS, geb./ged. Werdum (O.-Fr.) 21 dec. 1686, overl. ald. 21 dec. 1686.
    5. Rickleff BOINKS, geb. Werdum (O.-Fr.) 28 juni 1688, overl. ald. 10 nov. 1715.
    6. Haye BOINGS, ondertr. Werdum (O.-Fr.) 10 sept. 1717 Anne Cathrin ADDEN, dr van Adde HAYEN, vornehmer Hausmann in Husens, en Alste.
   41. (<20) Fulke, geb. ca. 1669, overl. Klein Husens 3 maart 1721.
         Uit dit huwelijk:
    1. Tombcke BOYINGS, overl. Werdum (O.-Fr.) 25 dec. 1755, tr. 1° ald. 28 april 1729 Hertken OLTMANNS, geb. ald. 18 aug. 1676, erbgesessener Hausmann te Gröninger Häuser (Seriem), Kirchen- und Armenvorsteher in Werdum, overl. Gröninger Häuser 24 juni 1741, zn van Oltmann HERTKENS, vornehmer Hausmann, en Rienelt TANNEN, tr. 2° Werdum (O.-Fr.) 28 mei 1743 Marten ALBERTS, erbgesessener Hausmann in Werdum (O.-Fr.), overl. ald. 21 aug. 1755.
    2. Heere BOYUNGS, zie 20.
    3. Gretke BOYUNGS, geb. 1 sept. 1704, overl. Werdum (O.-Fr.) 19 juli 1778, tr. ald. 7 mei 1737 Heere FOLCKERTS, geb. ca. 1708, Heuermann in Nord Werdum, in 1778 Einwohner im Kirchdorf (Werdum), uit Addenhausen, overl. Werdum (O.-Fr.) 4 sept. 1778, zn van Folkert FRERKS en Hauke.
    4. Friese BOYINGS, geb. ca. 1711, overl. Klein Husens 14 juni 1750.
   42. (<21) Tjark JANSSEN, geb. ca. 1682, Warfsmann, Maurer, Grützmacher, overl. Gastriege 23 april 1756,
   tr.
   43. (<21) Gesche, geb. ca. 1691, overl. Gastriege 10 juni 1756.
         Uit dit huwelijk:
    1. Ocke TJARKS, geb. ca. 1713, overl. Gastriege 19 jan. 1738.
    2. Alheit TJARKS, geb. ca. 1714, zie 21.
    3. Johann TJARKS, geb. 10 nov. 1716, Maurer, begr. Werdum (O.-Fr.) 20 juni 1786, tr. ald. 29 okt. 1742 Wolberich CLASSEN, geb. ca. 1717, overl. ald. 12 maart 1795, dr van Class HINRICHS, Einwohner in Oldendorf (Esens).
    4. Gretke TJARKS, geb. Gastriege 29 jan. 1722, overl. ald. 11 febr. 1722.
    5. Mense TJARKS, geb. Gastriege 14 sept. 1723, Maurer, overl. Gastriege 24 jan. 1777, tr. Werdum (O.-Fr.) 1 dec. 1750 Anke EDEN, geb. Nord Werdum 5 mei 1730, overl. Gastriege 21 okt. 1808, dr van Ede EDEN, Warfsmann, Grützmacher, en Wüpke JANSSEN.
    6. Hilke TJARKS, geb. Gastriege 21 maart 1729, overl. Werdum (O.-Fr.) 16 mei 1805, tr. ald. 15 dec. 1762 Hilrich Euken PETERS, geb. Edenserloog 1 juli 1738, Maurer, Warfsmann, overl. Werdum (O.-Fr.) 30 aug. 1805, zn van Peter HILLRICHS en Fraucke ONNEN.
    7. Hinrich TJARKS, geb. Gastriege 11 nov. 1731, tr. Werdum (O.-Fr.) 3 mei 1756 Assel CHRISTOFFERS, geb. ca. 1733, overl. Gastriege 27 juni 1758, dr van Christoffer JANSSEN, Einwohner in Endzettel, en Ette.
   48. (<24) Henrik STEVENS,
   tr.
   49. (<24) Hermtjen DERCKS, doet belijdenis (nederd. geref.) Nieuwleusen 17 maart 1695 (Hermtjen Derks, huisvrouw van Henrik Stevens in den Hulst).
         Uit dit huwelijk:
    1. (kind) HENRIKS, begr. Nieuwleusen maart 1695 (op het kerkhof, kind van Henrik Stevens en Hermtjen Derx wonende in het Rouveensche gebied).
    2. Annechien HENRIKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 24 nov. 1695.
    3. Steven HENRIKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 19 dec. 1697 (in den Hulst).
    4. Derk HENRIKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 18 aug. 1700, zie 24.
    5. Jan HENRIKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 25 febr. 1703 (in den Hulst), begr. ald. 19 maart 1703.
    6. Trijntjen HENRIKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 25 febr. 1703 (in den Hulst).
    7. Jan HENRIKS, ged. (nederd. geref.) Nieuwleusen 28 okt. 1707 (in den Hulst).
   56. (<28) (>112) Aelbert DIRCKSZ,
      In het verpondingsboek van Ede van ca. 1690, onder „Harscamp”: Albert Dercksen, huis, hof van 't huis Harscamp ƒ 35-11-0, van Seel Willemsen ƒ 3-3-0 11.
      In de verponding in Ede als verdeeld in 1713, onder „Harscamp”: Jacob Hendricksen, van 't huis Harscamp, huis, hof, Berghuijs genaamd, 10 molder, 5 schaar, 9 voer hooi: aan Albert Dercksen, ƒ 35-11-0 12.
      In het verpondingsregister van Ede van 1714-1719, onder „Harscamp”: Albert Dercksen, van 't huis Harscamp ƒ 35-11-0, van Ceel Willemse ƒ 3-3-0, samen ƒ 38-14-0, ook in de periode 1720-1728 met de spellingen 'Derksen' en 'Willemsen' 13.
   ondertr. Otterlo 22 mei 1692, tr. ald. 5 juni 1692 (hij als Albert Dirkz j.m. soon van Dirk Albertz tot Bennekom, zij als Garbregt Willems j.d. van wijlen Willem Ceelen tot Harskamp, getuige voor de bruid is Gerrit Peterz haar verwant; in 1702 is dit echtpaar lidmaat in Otterlo, wonende te Harskamp)
   57. (<28) (>114, >115) Garbrecht WILLEMS.
         Uit dit huwelijk:
    1. Niesje AELBERTS, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 19 april 1693, tr. ald. 7 aug. 1712 (hij als Jorden Willemse, j.m. soone van Willem Jordense in Stoutenburgh onder Leusden, zij als Niesijen Aelberts, j.d. van Aelbert Dircksen tot Harskamp onder Otterloo) Jorden WILLEMSZ, zn van Willem JORDENSZ.
    2. Willem Aelbertsz van den BERGHUIS, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 19 april 1696, zie 28.
    3. Jannetje AELBERTS, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 27 nov. 1698, overl. vóór 1754, tr. ald. 12 febr. 1727 (hij als Jan Hendricksen j.m. soon van Hendrick Jantsen, zij als Jantijn Aelberts j.d. van Aelbert Dircksen, beyde tot Harskamp onder Otterloo) Jan HENDRICKSEN, ged. ald. 9 okt. 1701, zn van Hendrick JANTSEN en Besseltje GERRITS, die hertr. met Neeltje BARENDS.
       Op 2 september 1718 is Jantijen Aelberts, j.d. van Aelbert Dircksen, te Harskamp, lidmaat in Otterlo.
    4. Hendrickjen AELBERTS, geb. Harskamp, ged. (nederd. geref.) Otterlo 25 mei 1704, overl. vóór 1754, tr. ald. 20 nov. 1729 Willem EVERSEN.
       In 1722 is Hendrickijen Aelberts te Harskamp, j.d. van Aelbert Dircksen, lidmaat in Otterlo.
   58. (<29) Frederik HERMSEN, overl./begr. Lunteren 26 febr./3 maart 1772,
      In lidmatenboek van Lunteren: op 22 april 1707 als lidmaat aangenomen Frerick Hermsen, Peter Jansens neef (aen den Hul, Drie-huysen, Achter-veenen).
   tr. 2° Lunteren 20 febr. 1728 (Frederik Hermsen, wedn. van Hendrijkje Claasse, met Aaltje Teunisse, j.d., beyde onder Lunteren) Aaltje TEUNISSE,
   tr. 1° (nederd. geref.) Lunteren 4 sept. 1707 (Frerijk Hermsen, j.m. van Driehuysen, met Hendrijcken Claes, j.d. uyt de Veen)
         Uit het tweede huwelijk:
    1. Jantje FREDERIKS, ged. (nederd. geref.) Lunteren 16 juli 1730, tr. ald. 25 febr. 1755 (Jan Masseling, j.m. geboore van Gendringen gewoont hebbende te Doorn, met Jantje Freeriks, j.d. geboore en woonende onder Lunteren) Jan MASSELING.
    2. Hendrikje FREDERIKS, ged. (nederd. geref.) Lunteren 7 maart 1734.
   59. (<29) (>118, >119) Hendrikje CLAASSEN, ged. (nederd. geref.) Lunteren 23 jan. 1678, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 10 april 1696 (Hendrickjen Claes, in de Veen, dochter van Clas Jansen).
         Uit dit huwelijk:
    1. Gijsbertjen FREDERIKS, ged. (nederd. geref.) Lunteren 22 juli 1708, ondertr. ald. 2 nov. 1738 Cornelis WILLEMS.
    2. Claes FREDERIKS, ged. (nederd. geref.) Lunteren 23 febr. 1710.
    3. Jantje FREDERIKS, ged. (nederd. geref.) Lunteren 7 jan. 1712, zie 29.
    4. Hermijntjen FREDERIKS, ged. (nederd. geref.) Lunteren 7 juli 1715, overl. vóór 1756, tr. Ede 12 jan. 1744 Robbert TEUNISSE, geb. Ederveen, die hertr. met Jenneke LAURENS.
    5. Grietje FREDERIKS, ged. (nederd. geref.) Lunteren 7 jan. 1720.
   60. (<30) (>120, >121) Bartelmies Jacobsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 9 sept. 1698 (doopgetuige Mary Hendriks), overl. 1730,
      Op 8 maart 1723 is Mies Jacobsz Schotten voor een vierdepart mede-erfgenaam van wijlen Marijtje Hendricx, weduwe van Mies Aalbertsen Schotten 14.
      In Beverwijk verkoopt in 1728 Louris Pieters, weduwnaar van Antje Ziewerts die een dochter was van Ziewert Symons, aan Mies Jacobsz Schotten een huis, schuur en erf aan de Houtstraet, strekkende tot achter Cornelis Cramer, belend ten noorden de tuin van de verkoper, ten westen Aeght Jacobs, waarvoor Mies Jacobsz Schotten 190 gld schuldig is aan Louris Pieters 15.
   ondertr. (impost) Beverwijk 26 okt. 1720 (beiden pro deo)
   61. (<30) (>122, >123) Aaltje Menno COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk juli 1698 (doopgetuige Trijntje Pieters), impost op begr. ald. 19 nov. 1762 (weduwe van Pieter van Stigt, impost ƒ 3),
   tr. 2° Beverwijk 15 nov. 1733 Pieter Willemsz van STIGT.
      In Beverwijk stelt in 1759 Aaltje Coelombie, weduwe van Pieter van Stigt, als voogden over haar na te laten kinderen Nicolaas Meerhuyzen en Pieter Venlet aan 16.
          Uit het eerste huwelijk:
     1. Menno SCHOTTEN, ged. Beverwijk 27 juni 1723, turfdrager, overl. Amsterdam 27 dec. 1792, tr. 1° ald. 25 juni 1753 (hij wonende te Amsterdam) Trijntje BONT, overl. ald. 23 april 1779, tr. 2° Amsterdam 17 maart 1786 Helena LINCKERS, geb. Hagen, Duitsland, overl. Amsterdam 23 jan. 1799, wed. van Hendrik MOORMAN.
     2. Bartelmies SCHOTTEN, ged. Beverwijk 25 jan. 1728.
     3. Pieter SCHOTTEN, ged. Beverwijk 14 aug. 1729.
     4. Mies Miesz SCHOTTEN, ged. Beverwijk 20 dec. 1730, zie 30.
          Uit het tweede huwelijk:
     1. Jozijntje van STIGT, ged. Beverwijk 17 maart 1737.
     2. Willem van STIGT, ged. Beverwijk 1 juli 1742.
    62. (<31) (>124, >125) Jan Engelsz SPIJKERMAN, ged. (r.-k.) Beverwijk 6 dec. 1700 (doopgetuige Marijtje), overl. 1737,
       Op 10 juni 1727 verklaart Jan Engelsz Spijkerman aan Jacob Theunisz van Steenis voor ƒ 200 verkocht te hebben het recht van het leggen van bruggen tot de notweg in Wijckbroeck en de nog in gebruik zijnde bruggen, mitsgaders bijbehorende papieren, met referentie naar een akte van 16 juli 1631 te Beverwijk gepasseerd voor notaris Damiaan Vergouw 17.
       In Beverwijk verkoopt in 1729 Jan Engels Spijkerman wonende alhier, zoon en mede-erfgenaam van Maertje Floris Boshman bij akte van scheiding op 17 februari 1727 gepasseerd bij notaris Barreveldt, aan Cornelis Engel Spijkeran zijn broer een huis en erf op de Achterwech, strekkende tot aan 't erf van Baltus Boekhout die ook ten noordoosten en met een gemene gang belend is, en Jan Schaap, ten zuidwesten de erfgenamen an Joris Jansz Verbindt en IJsbrant Craemer, voor 180 gld 18.
    ondertr. (impost) Beverwijk 29 aug. 1723 (impost ƒ 3 voor hem, zij pro deo)
    63. (<31) (>126, >127) Wijntje Jacobs van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 27 okt. 1700 (doopgetuige Willemtje Cornelis), impost op begr. ald. 29 aug. 1777 (pro deo), begr. ald. 29 aug. 1777 (gaarder, classis pro deo: 1:4:-, grote klok ¼ uur 3:-:-, doch van de diaconie begraven).
          Uit dit huwelijk:
     1. Engel Jansz SPIJKERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 5 juni 1724.
     2. Jacob Jansz SPIJKERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 2 sept. 1725, vertrekt in 1751 naar Amsterdam, tr. Johanna WEIJER.
     3. Cornelis Jansz SPIJKERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 18 aug. 1726.
     4. Lobbregt Jans SPIJKERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 16 april 1730, zie 31.
     5. Cornelia Jans SPIJKERMAN, impost op begr. Beverwijk 4 nov. 1777 (impost ƒ 3), begr. ald. 4 nov. 1777 (gaarder, classis van 3 gld: 1:4:-, kleine klok ½ uur 1:-:-), ondertr. (impost) ald. 9 nov. 1753 (impost ƒ 3 voor hem, zij pro deo), tr. Beverwijk 25 nov. 1753 Gerrit Gerritsz BLAD, ged. (nederd. geref.) ald. 15 juni 1727 (doopgetuige Eva Blad), begr. ald. 26 mei 1796 (gaarder, classis pro deo: 1:4:-), zn van Gerrit Gerritsz BLAD en Aaltje Lammerts van DIJK, die hertr. met Johanna 'Antje' MEIJ.
        In Beverwijk testeren op 1 november 1777 Gerrit Blad en Cornelia Spijkerman, wonende in het Clooster, zij ziek te bedde, op de langstlevende die de kinderen moet grootbrengen 19.
        In 1754 verzoekt Gerrit Gerritsz Blad de weeskamer om een voorschot uit de gemene boedel van zijn moeder Aaltje Lammers en zijn overleden vader Gerrit Blad; hij krijgt ƒ 100 20.

    Generatie VII (<VI, >VIII)

    80. (<40) (>160) Ricklef HINRICHS, erbges. Hausmann in Husens, overl. Werdum (O.-Fr.) 6 febr. 1675,
    tr.
    81. (<40) Friese, overl. Werdum (O.-Fr.) 4 juni 1677.
          Uit dit huwelijk:
     1. Boyung RICKLEFS, geb. 1651, zie 40.
     2. Hayke RICKLEFFS, tr. Werdum (O.-Fr.) 26 mei 1687 Aische JOHANSEN, begr. ald. 23 sept. 1707, dr van Johan TJARTS, Hausmann in Buttforde.
    112. (<56) Dirk ALBERTSZ,
    tr. N.N.
          Uit dit huwelijk:
     1. Aelbert DIRCKSZ, zie 56.
    114. (<57) (>228) Willem CEELEN, overl. ca. 1691,
       In de verponding van Ede over 1671 met de bruiksschatting, onder „Harskamp”: Willem Ceelen, van 't huis te Harscamp, ƒ 35-11-0 + ƒ 5-0-0, van Jan Jacobs ƒ 3-3-0, op 9 juli 1675 betaald 21.
       In register en ontvangst in Ede van de verponding van 1680 en de halve verponding van 1681, onder „Harscamp”: Willem Ceelen ƒ 2-7-0, Extra ƒ 1-3-8, nog ƒ 1-3-8, geeft 4-14-0; Willen Ceelen van 't huis te Harscamp ƒ 35-11-0, van ƒ 3-3-0, bruikschatting ƒ 5-0-0, Extra ƒ 19-7-0, nog ƒ 24-7-0, geeft ƒ 87-8-0 22.
       In Verpondingsposten in Ede van 1647 en 1651 als verdeeld in ca. 1682, onder „Harscamp”, Jacob Henricksen, van 't huis Harscamp, huis, hof, Berchhuijs genaamd, 10 molder, 5 schaar [weiland], 9 voer hooi: Willem Ceelen ƒ 35-11-0, en Ceel Willemsen van 't huis Harscamp, huis, hof, 5 molder, 3 voeder hooi ƒ 17-5-0: o.a. Willem Ceelen ƒ 3-3-0 (2 keer vermeld) 23
    tr.
       In 1690 zijn in Otterlo Willem Ceelen en Besseltje Hendrikse zijn huisvrouw te Harskamp lidmaat.
    115. (<57) Besseltje HENDRIKSE.
          Uit dit huwelijk:
     1. Ceel WILLEMS.
        In de verponding van Ede over 1671 met de bruiksschatting, onder „Harskamp": Ceel Willems, voor enig land van 't huis te Harscamp ƒ 1-3-12 + ƒ 0-15-0, op 12 februari 1675 is de ƒ 1-3-12 voldaan door Willem Ceelen en de 15 st op 6 april 1677 door Willem 24.
     2. Aaltje WILLEMS, tr. Gerrit PETERS.
        In Harskamp in Verpondingsposten van 1647 en 1651 als verdeeld in ca. 1682, Ceel Willemsen van 't huis Harscamp huis, hof, 5 molder, 3 voeder hooi, ƒ 17-5-0: o.a. Gerrit Petersen van 't nieuwe huis bevorens Gijsbert Ceele ƒ 1-3-12 25.
        In 1690 zijn Gerrit Peters en Aaltje Willems zijn huisvrouw lidmaten te Harskamp.
        In het verpondingsboek van Ede van ca. 1690, onder „Harscamp”: Gerrit Petersen, huis, hof, van 't huis Harscamp ƒ 11-3-0, van Ceel Willemsen ƒ 1-3-12 26
        In het verpondingsregister van Ede van 1714-1719, onder „Harscamp”: Gerrit Petersen van 't huis Harscamp ƒ 11-3-0, van Ceel Willemsen ƒ 1-3-2, samen ƒ 12-6-12 27.
     3. Garbrecht WILLEMS, zie 57.
     4. Hendrik WILLEMSE, ondertr./tr. Otterlo 19 jan./9 febr. 1696 Gerritje WILLEMS, dr van Willem EVERS.
    118. (<59) (>236) Claes JANSEN,
       In Ede in Verpondingsposten van 1647 en 1651 als verdeeld in [ca.] 1682, onder „Lunteren en Meulunteren", Willem Jansen 't Veen, huis, hof, 6½ molder, 6 schaar: Claes Jansen ƒ 15-3-8 28.
       In Ede in Ligger van de verponding van 1682 [in feite ca. 1690], onder „Lunteren en Meulunteren”: Claes Jansen, huis, hof in 't Veen ƒ 5-3-8 (ervóór, doorgehaald: ƒ 15-3-8) 29.
       In een kopie uit de maancedulle van Ede van 1704, onder „Lunteren en Meu Lunteren”: Claes Jansen, van 't goed Veen ƒ 5-3-8, van zijn moeder ƒ 2-10-1; Claes Jans' weduwe, van 't Hooge Veentgen ƒ 1-2-1 30.
    tr.
    119. (<59) Grietjen HENDRIKS.
          Uit dit huwelijk:
     1. Maaitjen CLAASSEN, ged. (nederd. geref.) Lunteren 21 jan. 1677.
     2. Hendrikje CLAASSEN, ged. (nederd. geref.) Lunteren 23 jan. 1678, zie 59.
     3. Gerrit CLAASSEN, ged. (nederd. geref.) Lunteren 16 okt. 1681.
     4. Jan CLAESEN, ged. (nederd. geref.) Lunteren 16 okt. 1681, ondertr. ald. 17 maart 1709 (Jan Claesen uyt de Veen, j.m., met Styntjen Masen, j.d. van Doesburgh) Stijntje MASEN.
        Op 6 april 1703 doet in Lunteren belijdenis: Jan Claesen in de Veen, Claes Jansenssoon.
        In het verpondingsregister van Ede over 1714-1719, onder „Lunteren”: Jan Claesen, van scholtis Otters 't herengoed 5-3-8, van bouw- en weiland ƒ 2-10-0, totaal ƒ 7-13-8 31.
    120. (<60) (>240, >241) Jacob Miesz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 4 maart 1676 (doopgetuige Teuntje Jacobse), impost op begr. ald. 29 juni 1722 (pro deo),
       In 1699 Jacob Mies Schotten van Pieter Jan Lamberden een opstal van een tuin liggende in de banne van Wijk aan Duin, genaamd Mies Ooms Hooghje, voor 275 gld, te betalen de helft op St. Jacob 1699, de helft op St. Jacob 1700 32.
    ondertr. (nederd. geref.) Beverwijk 2 febr. 1697, ondertr. (impost) ald. 2 febr. 1697 (tezamen ƒ 6), tr. ald. 17 febr. 1697
    121. (<60) (>242, >243) Grietje Hendriks RAS, alias Zale, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 28 febr. 1676 (doopgetuige Neeltje Theunis).
          Uit dit huwelijk:
     1. Bartelmies Jacobsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 9 sept. 1698, zie 60.
     2. Willem Jacobsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 17 okt. 1700 (doopgetuige Willem Hendriks).
     3. Willem Jacobsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 23 aug. 1702 (doopgetuige Trijntje Hendriks).
     4. Hendrik Jacobsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 19 sept. 1703 (doopgetuige Marijtje Hendriks).
     5. Maritje Jacobs SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 28 sept. 1704 (doopgetuige Aagt Jans).
     6. Marij Jacobs SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 11 juli 1708.
     7. Willem Jacobsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 26 maart 1710 (doopgetuige Besje Zale).
    122. (<61) (>244, >245) Menno Jansz COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 31 dec. 1673 (doopgetuigen Abrahamus Braekenburgh, Grietje de Gojer), impost op begr. ald. 29 april 1722 (pro deo),
       In Beverwijk verkoopt op 25 januari 1708 Jan Aldertsz, wagenmaker binnen dezer stede, aan Minno Jansz wonende binnen dezer stede een huisje en erf in de Kerckbuurt, strekkende tot achter 't erf van de verkoper genaamd de Swaan die ook ten noorden belend is, belend ten zuiden Abrahamus Postumus en Neeltje Laurits, voor een lijfrente van 51 gld 's jaars, welke huisje getaxeerd is op ƒ 175 contant, de lijfrente ingang genomen hebbende op 1 januari 1705 ten lijve van Gerrit van der Aerde 33.
       In Beverwijk verkopen op 23 september 1723 Jan Karelsz Sparendam en Abram van der Ende, beiden wonende binnen dezer stede, als omen en bloedvoogden over de nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Minno Jansz Coelenbie, in zijn leven wonende alhier, aan Cornelis Jacobsz Booij, nachtwaker alhier, een huisje, erf en schuur in de Kerckbuurt, strekkende tot achter aan 't erf van Jan Aldertsz genaamd de Swaan waaraan 't ook ten noorden belend is, belend ten zuiden Pieter van Diest en Jan Jansz Voorhout, voor ƒ 227, te betalen de helft gereed, de helft mei 1724 34.
    ondertr./tr. (nederd. geref.) Beverwijk 14 febr./13 maart 1697
    123. (<61) (>246, >247) Josijntje Pieters DELFT, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 28 jan. 1671 (doopgetuige Aeghje Heindricks).
          Uit dit huwelijk:
     1. Aaltje Menno COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk juli 1698, zie 61.
     2. Pieter COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 26 juli 1699 (doopgetuige Lysbeth Pieters).
     3. Assa COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 21 aug. 1700 (doopgetuige Francijntje Coelombie).
     4. Pieter COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 27 nov. 1701 (doopgetuige Diewertje Pieters).
     5. Jan COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 22 nov. 1702 (doopgetuige Hester Coelombie), vertrekt in 1735 naar Amsterdam, tr. Beverwijk 8 april 1725 Ida VOOGT, wed. van N.N.
     6. Assa Mennes COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 1 jan. 1704 (doopgetuige Hester Coelombie), tr. (nederd. geref.) ald. 15 nov. 1733 Pieter Claasz de VRIES, wedn. van N.N.
     7. Dieuwertje COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 22 dec. 1704 (doopgetuige Diewertje Pieters), impost op begr. ald. 30 juni 1749 (pro deo).
     8. Jannetje COELOMBIE, geb. ca. 1706, vertrekt in 1737 naar Haarlem, ondertr. 1° Bennebroek 14 mei 1729, ondertr. (impost) Beverwijk 13 mei 1729 (hij wonende te Bennebroek, zij pro deo), tr. (nederd. geref.) ald. 29 mei 1729 (hij weduwnaar van Bennebroek) Arij Cornelisz van HOUTEN, wedn. van Trijntje Engels OUWEKIND, tr. 2° ald. 19 dec. 1734 Boudewijn NIJBOER.
        Op 16 april 1736 zijn Jannetie Coelenbie en Boudewijn Nieuboer in Haarlem komen wonen 35.
     9. Vroutje COELOMBIE, ged. Beverwijk 24 aug. 1707.
     10. Pieter COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 26 sept. 1708 (doopgetuige Lijsbet Pieters), impost op begr. ald. 28 okt. 1775 (pro deo), begr. ald. 28 okt. 1775 (gaarder, classis pro deo: 1:4:-, van 't gasthuis begraven), tr. 1° Velsen 15 aug. 1734 Geertruij van der HULST, geb. Overveen, dr van waarsch. Thomas Evertsz van der HULST en verm. Immetje van LEEUWEN, ondertr. (impost) 2° Beverwijk 17 maart 1737 (hij pro deo, voor haar ƒ 3), tr. ald. 31 maart 1737 Trijntje BAKKER.
     11. Kornelis COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 16 maart 1710 (doopgetuige Francijn Coelombie).
     12. Vroutje COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 3 mei 1711 (doopgetuige Hester Coelombie).
     13. Josijntje COELOMBIE, begr. Beverwijk 29 sept. 1800 (gaarder, classis pro deo: 1:4:-, voor steken en extra begraven -:16:-), tr. 1° Haarlem 27 mei 1764 Jan DANKERS, tr. 2° Beverwijk 18 mei 1788 (hij geboren te „Hunnepel, Roomsch”) Jan BAKKER.
    124. (<62) (>248, >249) Engel Rieuwertsz SPIJKERMAN, overl. Beverwijk 6 april 1708, impost op begr. ald. 14 april 1708 (impost ƒ 3),
       In Beverwijk verkoopt in 1727 Jan Engelsz Spijckerman wonende binnen dezer stede, zoon en mede-erfgenaam van Maritje Floris Bosman indertijd weduwe van Engel Riewertsz die een zoon en mede-erfgenaam was van wijlen Aeltje Cornelis waarvan het navolgende huisje en erf is gekomen, aan Jan Pietersz van der Vloet het voorschreven huisje en erf in de Cloosterstraat, srekkende tot achter Jacob Sijmonsz van Dijck, belend ten noordwesten Gijsbert van Alphen, ten zuidoosten de stedepet [put], voor 78 gld; de koper zal niet gehouden wezen aan enige reperatiën, lasten of onderhoud van de beek aan de zuidoostzijde 36.
    ondertr. (schepenbank) Beverwijk 24 sept. 1700, ondertr. (impost) ald. 24 sept. 1700 (impost elk ƒ 3), tr. ald. 17 okt. 1700
    125. (<62) (>250, >251) Maartje Floris BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 20 jan. 1672, impost op begr. ald. 10 febr. 1727 (pro deo),
       In Beverwijk verkoopt op 8 maart 1709 Cornelis Cornelisz de Boer, huistimmerman alhier, aan Maartje Floris Bosman, weduwe van Engel Riewertsz, een huis en erf in de Cloosterstraat, strekkende tot achteraan 't erf van Claes Jansz van Nes, belend ten noordwesten de erfgenamen van Dirck van der Stoel, ten zuidoosten de diaconie van de gereformeerde kerk alhier, met een gemene put en gemene gang met de erfgenamen van der Stoel, voor ƒ 130, welke huis op 13 augustus 1709 door haar verkocht wordt aan Maartje Robbertsz voor ƒ 135, te betalen de helft gereed, de helft mei 1710 37.
       Op 20 mei 1712 compareren Marytje Floris, weduwe van Engel Rieuwertse Spykerman, wonende in de Beverwijk, ter eenre, en Cornelis Rieuwertse Spyckerman wonende binnen de stad Haarlem en Claes Rieuwertse Spyckerman mede woonachtig in de Beverwijk, als voogden over de 4 minderjarige kinderen van de voorschreven Engel Rieuwertse Spykerman bij de eerste comparante verwekt, ter andere zijde, te kennen gevende dat de voornoemde Engel Rieuwertse Spyckerman, met haar, comparante, zijnde getrouwd in gemeenschap van goederen, op 6 april [er staat „juni”] 1708 was komen te overlijden, nalatende 4 kinderen, met namen Jan, Deliana, Aeltje en Cornelis Engels Spyckerman, bij haar verwekt, zonder dat hij van zijn goederen heeft gedisponeerd, hebbende alleen bij akte van voogdij de eerste comparante benevens de tweede comparanten aangesteld tot voogden over zijn voornoemde minderjarige kinderen. Zij, eerste comparante, van mening zijnde zich weder ten huwelijk te begeven, en de tweede comparanten ziin met elkaar overeengekomen dat de eerste comparante ten behoeve van haar 4 minderjarige kinderen overgeeft een stuk wei- of hooiland, groot omtrent 3 morgen 61 roeden in de Waarderpolder buiten de stad Haarlem, item een huisje en erf in de Beverwijk op de hoek van 't Klooster bij de put, nog een zesdepart in 2 huizen binnen Haarlem, een op de Burgwal en een in de Klyne Houtstraat, en eindelijk al hetgeen nog open en uitstaande is van de boedel van Willemina Floris van Schooten mits dat de kosten op de processen vallende voor rekening van de kinderen zullen zijn, alles voor zoveel de portie van de voornoemde Engel Rieuwertse Spykerman aangaat, en de eerste comparante zal behouden alle verdere goederen. 38
       In Beverwijk verklaart op 23 juli 1713 Willem IJven van der Maar, binnen dezer stede, in huwelijk hebbende Maartje Floris Boschman tevoren weduwe van Engel Riewertsz, getrouwd geweest in gemeenschap van goederen, welke Engel Riewertsz in zijn leven een zoon en mede-erfgenaam is geweest van Aeltje Cornelis weduwe van Riewert Cornelisz, ingevolge de akte van scheiding tussen zijn huisvrouw en haar kinderen bij Engel Riewersz verwekt voor notaris Casparus Noppen te Haarlem op 20 mei 1712 gepasseerd en achter deze akte geregistreerd, verkocht te hebben aan Grietje Gerrits, weduwe van Adriaen van de Trappen, alhier, een huis en erf in de Bagijnestraat, strekkende tot achter aan de schuur van Jan Cornelisz Schaap, voor ƒ 230 39.
       In Beverwijk verkoopt op 6 augustus 1723 Jacobus van der Biese wonende te Haarlem, in huwelijk hebbende Juffr. Catharina Schoute bevorens weduwe van Aris Cornelisz Blom waarvan het navolgende huis is gekomen, aan Maartje Floris Bosman alhier een huis en erf op de Aghterwegh, belend ten noordoosten een gemene gang van twee huizen daaraan belend, ten zuidwesten Joris Jansz Verbint, voor ƒ 110, te betalen 1/3 gereed, 1/3 mei 1724, 1725 40.
       Op 10 februari 1727 41 compareren Jan Engelse Spijckerman en Willem Cornelis Lijnslager in huwelijk hebbende Dilliaantje Engels Spijckerman, kinderen en erfgenamen van wijlen hun moeder Maartje Floris Bosman. Zij accepteren de boedel en beloven hun halve broer Floris Willems, nagelaten minderjarige zoon van Maartje Floris verwekt bij Willem Jacobs van der Maar, te onderhouden.
    tr. 2° Willem Jacobs (IJven) van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk dec. 1686 (doopgetuige Weintje Ieven), zn van Jacob IJven van der MAAR en Hillegond SIMONS.
          Uit het eerste huwelijk:
     1. Jan Engelsz SPIJKERMAN, ged. (r.-k.) Beverwijk 6 dec. 1700, zie 62.
     2. Aeltje Engels SPIJKERMAN, ged. (r.-k.) Beverwijk 18 okt. 1702 (doopgetuige Pieter[?] Riewers), begr. ald. 11 aug. 1768 (gaarder, classis 3 gld: 1:16:-, grote klok ½ uur 5:-:-).
     3. Dilleaantje Engels SPIJKERMAN, ged. (r.-k.) Beverwijk 18 okt. 1702 (doopgetuige Lijsbeth Gerrits), impost op begr. ald. 4 nov. 1776 (pro deo), begr. ald. 4 nov. 1776 (gaarder, Deliana Spijkerman classis pro deo: 1:4:-, van de diaconie begraven), ondertr. (impost) Beverwijk 17 sept. 1723 (impost 3 gld voor haar, hij pro deo) Willem Cornelisz LIJNSLAGER.
        Op 13 april 1728 testeren Willem Cornelis Lijnslager en Dilleaantje Engels Spijkerman, op de langstlevende 42.
        In Beverwijk verkoopt in 1740 Willem Cornelis Lijnslager aan Cornelis Crijgsman, meester broodbakker alhier, een huis, schuur en erf aan de Smitstraat, strekkende tot het erf van Sluijs die ook ten noordoosten belendt, belend ten zuidwesten Gerrit Gerrits, voor 275 gld 43.
     4. Cornelis Engelsz SPIJKERMAN, ged. (r.-k.) Beverwijk 12 juni 1704 (doopgetuige Cnelis Riwersse).
        In Wijk aan Duin verkopen in 1729 Joannis van Coevenhoven, Adrianis van der Meij in huwelijk hebbende Debora van Coevenhoven en Pieter van Coevehoven, tezamen kinderen van Catherina Valckenburgh en Adrianis van Coevehoven in zijn leven burgemeester van Beverwijk, aan Cornelis Engelsz Spijkerman wonende te Beverwijk een stuk tuinland genaamd op de banscheidinge van Hillegond Cornelis, groot 404 roeden, belend ten zuiden de erfgenamen van Jan Aldertsz, ten westen de Groote Houtwegh, ten oosten de Arentswegh, ten noorden de verkopers, voor ƒ 215, te betalen de helft gereed op mei, de helft Allerheiligem 1729, en verkoopt de koper dit land aan Juffr. Marija van Poelenburgh wonende te Beverwijk, nog tot Kerstmis 1729 in huur aan Teunis Jansz voor 16 gld, voor 300 gld 44.
        In Beverwijk verkoopt in 1730 Cornelis Engels Spijkerman, meerderjarige jongeman wonende tegenwoordig te Amsterdam, aan Gerrit van Bergen, meester schoenmaker, een huis en erf op de Achterwegh, strekkende tot achter aan de werf van Claes Jansz Dekker, belend ten noordoosten Dekker voorschreven, mede Jan Schaap, ten zuidwesten de erfgenamen van Joris Jansz Verbint en van IJsbrant Cramer, voor 200 gld 45.
     5. Aaltje Engels SPIJKERMAN, ged. (r.-k.) Beverwijk 18 aug. 1705 (doopgetuige Maartje Symis), begr. ald. 11 aug. 1768 (onder de classis van 3 gld: 1:16:-, grote klok 1/2 uur 5:-:), ondertr. (impost) 1° ald. 13 febr. 1728 (impost voor elk ƒ 3), tr. Beverwijk 29 febr. 1728 Jacob Teunisz van STEENIS, ged. (nederd. geref.) Velsen 14 april 1697 (doopgetuigen Willen Arentse, Dorothe Jacobs de Hart), meester broodbakker, impost op begr. Beverwijk 9 nov. 1751 (impost ƒ 3), zn van Theunis Cornelisz van STEENIS en Sara Jacobs de HART, wedn. van Jannetje Jentis van der HEIJDE, tr. 2° ald. 27 juli 1760 Enoch REMI, eerder gehuwd met N.N.
        Op 23 juli 1726 46 testeert Aaltje Engels, ziekelijk te bedde, aan haar moeder.
        In 1757 wordt in Wijk op Zee en Duin als Hondsbos morgengeld ontvangen van de weduwe van Jacob van Steenis ƒ 1.15.0, voor 1 morgen 764 roeden 47.
        Op 8 december 1728 testeren Jacob Theunisz van Steenis, meester broodbakker, en Aaltje Engels Spijckerman, op elkaar 48.
        Op 22 november 1751 stelt Aaltje Spijkerman, weduwe van Jacob van Steenis, Jacob Joosten Leempoel en Agge Roscam Kool tot voogden aan over haar 5 nog minderjarige kinderen Sara, Marijtje, Teunis, Cornelia en Aagje van Steenis 49.
        In Beverwijk verkopen op 1 juli 1723 Jan Barrevelt en Agge Jansz Roscam thesaurier, als voogden over Anna Jentis van der Heijde, minderjarige dochter, en Jacob Teunisz van Steenis, broodbakker alhier, in huwelijk hebbende Jannitje Jentis van der Heijde, kinderen en tezamen erfgenamen van wijlen Jopje Melis Roscam en Jentis Jacobsz van der Heijde, indertijd echteluiden gewoond hebbende alhier, aan Grietje Gerrits Plemp, weduwe van Aerijaen van de Trappen, een huis, erf en pakhuis aan de Breestraat, strekkende tot achter aan 't erf van de Doopsgezinde Vermaning, belend ten noordoosten de herberg de Prins, ten zuidwesten het huis, erf en schuur in koop aangestaan door heer Pieter Kool, voor ƒ 900, te betalen de helft gereed, de helft mei 1724, belast met 2½ st 's jaars, en aan de heer Pieter Kool, koopman alhier, een huis, erf en schuur bestaande uit 2 woninkjes annex elkaar aan de Breestraat, belend ten zuidwesten Joannis Rollerus, ten noordoosten de berriegang of het steegje waarin dit huis, erf noch schuur geen [sic] uitgang heeft (met bepalingen over o.a. dak en muur), voor ƒ 1000, te betalen de helft gereed, de helft mei 1724 50
        Op 28 februari 1728 51 compareren Jacob Theunisz van Stenis, weduwnaar van Jannitje Jentis van der Heyden, ter eenre, en Jan Joosten Leempoel en Hendrick Berckhuijsen, als voogden over zijn minderjarige dochter en over haar erfenis van de moederlijke goederen. Hij is van plan te hertrouwen. Op 2 mei 1731 52 verklaart Jacob Theunisz van Steenis, meester broodbakker, verkocht en overgedragen te hebben aan Huygh Jansz van Velsen, meester molenaar tot Heemskerk, het recht van leggen van bruggen tot de notwegh in Wyckbroeck ... enz.
        In Beverwijk verkoopt op 10 februari 1729 Sijmon Alberts wonende te Zandvoort, man en voogd van Marijtje Willems eertijds weduwe van Aerijen van Zitteren zoon en erfgenaam van Willem Aerijens van Zitteren, aan Jacob Teunis van Steenis, meester broodbakker alhier, en huis en erf in de Breestraat, strekkende tot achter aan de uitgang van Aeijen Dekker, en ook nog een loods en erf aan de Meijrstraat, strkkende tot achter aan de molenwerf, belend ten noordoosten Jannitje Jacobs, voor 800 gld 53.
        In Wijk aan Duin heeft op 5 juni 1731 Jacob Teunisz Steenis, meester broodbakker te Beverwijk, bij ruiling getransporteerd aan Sr Baltus Boekholt, mr loodgietern aldaar, een stuk land genaamd het Kerkebuitendijkje, belend ten zuidwesten de Kerk...[?], ten noorden de St. Agtendijk, in ruil voor de helft van een stuk land in Heemskerk aan de Suijdtmaatweg genaamd de Clijne Neelst[?]-maaden, groot in 't geheel 2964 roeden, en daarboven 20 gld aan geld 54.
        In Beverwijk verkoopt op 19 april 1732 Cornelis Flipse Krijsman, meester boodbakker, aan Gerrit de Vries, schepen, en Jacob Teunis Steenis, meester broodbakker, een huis en erf op de Achterwegh, strekkende tot achter aan Scheepmaker, belend ten noordoosten de Peperstraat, ten zuidwesten Hendrik Davidts Krack, voor ƒ 400, en ruilt op 16 oktober 1733 Jacob Teunis van Steenis met Hendrik Davidts Krack een half huis en erf op de Achterwegh (als eerder gekocht) voor een stuk land in Wijk aan Duin genaamd Sieteke[?]buytendijck, groot 965 roeden, belend ten noorden de Sint Aagtendijck 55.
        In Wijk aan Duin verkoopt op 10 oktober 1733 Hendrik Davitsz Krack, broodbakker binnen Beverwijk, aan Jacob Teunisz van Steenis, mede broodbakker te Beverwijk, een stuk land genaamd Kerkebuytendijkje, groot 965 roeden, belend ten zuiden de kerk van Beverwijk, ten noorden de St. Aagtendijk, doende in de verponding ƒ 7-10-12, betaald met de ruiling van een half huis en erf in Beverwijk op de Agterweg, strekkende van de straat tot achter aan Antonij Scheepmakers, belend ten noordoosten de Scheepmaker 56.
        op 17 juni 1735 bij een tweede verdeling tussen Catharina Roscam, bejaarde ongehuwde dochter, en Anna Roscam, weduwe van Pieter Kool, als erfgenamen van hun vader Agge Roscam, in ijn leven koopman in de Beverwijk, o.a. vermeld een schuld aan Jacob Teunis Steenis 2 jaar interest van de nalatenschap van Annetje Jantdr verschenen 1732 en 1733 ƒ 40-0-0, op 3 januari 1735 aan Bastiaen van Rosgen en Willem Claesz de Vries als voogden over Jopje Jacobs van Steenis, erfgenaam vaan haar „motje” Anna Janten van der Heijden, ƒ 523-6-10 57.
        In Wijk aan Duin heeft op 5 juni 1737 Jacob Teunisz Steenis, meester broodbakker in Beverwijk, bij ruiling getransporteerd aan Sr Baltus Boekholt, meester loodgieter aldaar, een stuk land genaamd het Kerkebuitendijkje, belend ten zuidwesten de kerk...[?], ten noorden de St. Agtendijk, in ruil voor de helft van een stuk land in Heemskerk aan de Suijdtmaatweg genaamd de Cleijne Naalst[?]-maaden, groot in 't geheel 2964 roeden en daarboven 20 gld aan geld 58.
           Uit het tweede huwelijk:
      1. Floris Willemsz van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 7 aug. 1712, begr. ald. 22 mei 1782 (gaarder, classis van 3 gld: 1:4:-, grote klok ½ uur 5:-:-), tr. 1° ald. 11 febr. 1733 (zij te Wijk op Zee) Kniertje Daniels SCHOON, overl. vóór 1754, dr van Daniel SCHOON en Jopje PIETERS, ondertr. (impost) 2° Beverwijk 13 dec. 1754 (impost beiden ƒ 3), tr. ald. 29 dec. 1754 Aaltje Lammerts van DIJK, begr. ald. 25 febr. 1767 (gaarder, classis van 3 gld: 2:2:-, grote klok ½ uur 5:-:-, graf schoonmaken 3:-:-), wed. van Gerrit Gerritsz BLAD, tr. 3° Beverwijk 31 jan. 1770 Johanna 'Antje' MEIJ, impost op begr. ald. 20 okt. 1798 (pro deo), die hertr. met Gerrit Gerritsz BLAD.
         In Uitgeest verkopen in 1736 de weduwe van Daen Schoon en Jan Danielsz Schoon, zoon en mede-erfgenaam van gemelde Daen Schoon, beiden wonende te Wijk op Zee, ook voor Floris Willemsz van der Maer als in huwelijk hebbende Cniertje Daniels mede erfgename van meergemelde Daen Schoon, wonende in de Beverwijk, aan Jacob Schoon wonende te Overveen 1/3 van de Groote Hem, de 1/3 groot [niet ingevuld], belend ten zuiden Cornelis Jansz Swan, ten noorden de Buijtenhem, voor 10 gld 59.
         Op 25 december 1754 60 compareert Floris Willemsz van der Maar, weduwnaar van Cuniertje Daniels Schoon. Hij gaat weer trouwen en wenst zijn zwager Willem Lijnslager en Teunis Knaap, raad en schepen, als medevoogden over hun kind Jannetje van der Maar.
         In 1736 is er scheiding van de boedel van Jacobus Daniels Schoon, tussen Floris Willemse van der Maar als in huwelijk hebbende Cniertje Daniels Schoon, en Jan Daniels Schoon, kinderen van Daniel Schoon en Jopje Pieters, en Marijtje Kaaij, weduwe van Daniel Schoon 61.
         In 1740 testeren Floris Willems en Kniertje Daniels Schoon, op de langstlevende 62.
      2. Hillegond Willems van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 24 jan. 1713.
      3. Jacob Willemsz van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 26 mei 1715.
     126. (<63) (>252, >253) Jacob IJven van der MAAR, impost op begr. Beverwijk 19 maart 1721 (pro deo),
        In Beverwijk verkoopt op 23 oktober 1676 Maritjen Gerrets, weduwe van Dirck Thomasz, wonende alhier, aan Jacob IJven van der Maer mede wonende alhier een huis en erf op de Couwen Horn, strekkende tot achter aan de weid van Meerwijck, belend ten noordwesten Arent Engelsz, ten zuidoosten Aerjaentje Sijmons, voor 240 gld, te betalen de helft gereed en de helft mei 1677 (de koop was eerst aangegeven door Daniel Danielsz Smit, die hem heeft overgedaan aan Jacob IJven) 63.
        In Beverwijk bekent in 1678 Jacob IJven wonende alhier schuldig te wezen de kinderen en erfgenamen van wijlen Aeryaantje Sijmons in haar leven wonende alhier 240 gld, met als onderpand zijn huis en erf 64.
        In Beverwijk is in 1672 Jacob IJven bij de schutterij, onder het oude vendel, met een musket. Op 23 februari 1721 benoemt Jacob IJven van der Maar zijn tegenwoordige huisvrouw Lobbrig Cornelis tot voogd 65.
        In Beverwijk verkoopt op 15 maart 1680 Jacob Iven wonende alhier aan Jan Pietersz alhier een huis en erf op de Couwenhoorn, strekkende tot achter aan Meerwijck, belend ten zuidoosten Jan Paulusz, ten noordwesten de verkoper, voor 205 gld, te betalen 70 gld gereed, mei 81 en 82 50 gld en mei 83 35 gld 66.
        In Beverwijk verkoopt in 1687 Jacob IJven van der Maar, wonende binnen dezer stede, aan Gerrit Antonisz alhier een huis en erf op de Couwenhoorn, belend ten noordwesten Arent Engelsz, ten zuidoosten Jan Pietersz, voor 170 gld, te betalen 1/3 gereed, mei 1688 en 1689 telkens 1/3 67.
        Op 17 maart 1692 attesteren burgemeesters van Beverwijk dat zij wel kennen en lange jaren gekend hebben Jacob IJven van der Maar, commandeur op Groenland (wonende binnen de stad Beverwijk), dat dezelve hem (hun wetens) altijd eerlijk en wel heeft gecomporteerd en gehouden, en zijn eigen brood heeft gegeten zonder ooit tot laste van de plaats geweest te zijn 68.
        In Beverwijk blijkt in 1698 volgens een kopie van een akte gepasseerd voor notaris Jan Cornelisz Velsen, dat Jacob IJve van der Maer, wonende binnen dezer stede, bekent schuldig te wezen aan Annitje Baltis, weduwe van Isack de Hart, 200 gld, zo over huishuur als geleende penningen, en daar hij niet wel kan voldoen verklaart hij in mindering van zijn schuld over te geven 3 bedden, 6 dekens, 12 slopen, 6 oorkussens, 2 kasten, 2 kisten, 6 slaaplakens, en al zijn andere goederen (die hij mag gebruiken, tot het ontvangen van de penningen door comparante) 69
     tr. 1° Maretje JANS, overl. vóór 1673,
     tr. 2° Anne JANS, overl. vóór 1 dec. 1687,
        Op 4 maart 1685 doen te Beverwijk Jacob IJven en Annetje Jans zijn huisvrouw belijdenis.
     ondertr. 3°/tr. Beverwijk 1/16 dec. 1687 Hillegond SIMONS, wed. van N.N.,
     tr. 4°
           Uit het eerste huwelijk:
      1. Lysbeth van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 28 aug. 1672 (doopgetuigen Aeghje Cornelis en Weintje IJven).
      2. Trijntje van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 28 aug. 1672 (doopgetuigen Aeghje Cornelis en Weintje IJven).
           Uit het tweede huwelijk:
      1. Klaes van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 6 aug. 1673 (doopgetuige Weyntje Yven).
      2. Trijntje van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 13 juni 1677 (doopgetuigen Voockel Jans en Willemijntje Cornelis).
           Uit het derde huwelijk:
      1. Willem Jacobs (IJven) van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk dec. 1686 (doopgetuige Weintje Ieven), tr. Maartje Floris BOSMAN, ged. (nederd. geref.) ald. 20 jan. 1672, impost op begr. ald. 10 febr. 1727 (pro deo), dr van Floris Pietersz BOSMAN en Dilleaantje WILLEMS, wed. van Engel Rieuwertsz SPIJKERMAN.
         In Beverwijk verkoopt op 8 maart 1709 Cornelis Cornelisz de Boer, huistimmerman alhier, aan Maartje Floris Bosman, weduwe van Engel Riewertsz, een huis en erf in de Cloosterstraat, strekkende tot achteraan 't erf van Claes Jansz van Nes, belend ten noordwesten de erfgenamen van Dirck van der Stoel, ten zuidoosten de diaconie van de gereformeerde kerk alhier, met een gemene put en gemene gang met de erfgenamen van der Stoel, voor ƒ 130, welke huis op 13 augustus 1709 door haar verkocht wordt aan Maartje Robbertsz voor ƒ 135, te betalen de helft gereed, de helft mei 1710 37.
         Op 20 mei 1712 compareren Marytje Floris, weduwe van Engel Rieuwertse Spykerman, wonende in de Beverwijk, ter eenre, en Cornelis Rieuwertse Spyckerman wonende binnen de stad Haarlem en Claes Rieuwertse Spyckerman mede woonachtig in de Beverwijk, als voogden over de 4 minderjarige kinderen van de voorschreven Engel Rieuwertse Spykerman bij de eerste comparante verwekt, ter andere zijde, te kennen gevende dat de voornoemde Engel Rieuwertse Spyckerman, met haar, comparante, zijnde getrouwd in gemeenschap van goederen, op 6 april [er staat „juni”] 1708 was komen te overlijden, nalatende 4 kinderen, met namen Jan, Deliana, Aeltje en Cornelis Engels Spyckerman, bij haar verwekt, zonder dat hij van zijn goederen heeft gedisponeerd, hebbende alleen bij akte van voogdij de eerste comparante benevens de tweede comparanten aangesteld tot voogden over zijn voornoemde minderjarige kinderen. Zij, eerste comparante, van mening zijnde zich weder ten huwelijk te begeven, en de tweede comparanten ziin met elkaar overeengekomen dat de eerste comparante ten behoeve van haar 4 minderjarige kinderen overgeeft een stuk wei- of hooiland, groot omtrent 3 morgen 61 roeden in de Waarderpolder buiten de stad Haarlem, item een huisje en erf in de Beverwijk op de hoek van 't Klooster bij de put, nog een zesdepart in 2 huizen binnen Haarlem, een op de Burgwal en een in de Klyne Houtstraat, en eindelijk al hetgeen nog open en uitstaande is van de boedel van Willemina Floris van Schooten mits dat de kosten op de processen vallende voor rekening van de kinderen zullen zijn, alles voor zoveel de portie van de voornoemde Engel Rieuwertse Spykerman aangaat, en de eerste comparante zal behouden alle verdere goederen. 38
         In Beverwijk verklaart op 23 juli 1713 Willem IJven van der Maar, binnen dezer stede, in huwelijk hebbende Maartje Floris Boschman tevoren weduwe van Engel Riewertsz, getrouwd geweest in gemeenschap van goederen, welke Engel Riewertsz in zijn leven een zoon en mede-erfgenaam is geweest van Aeltje Cornelis weduwe van Riewert Cornelisz, ingevolge de akte van scheiding tussen zijn huisvrouw en haar kinderen bij Engel Riewersz verwekt voor notaris Casparus Noppen te Haarlem op 20 mei 1712 gepasseerd en achter deze akte geregistreerd, verkocht te hebben aan Grietje Gerrits, weduwe van Adriaen van de Trappen, alhier, een huis en erf in de Bagijnestraat, strekkende tot achter aan de schuur van Jan Cornelisz Schaap, voor ƒ 230 39.
         In Beverwijk verkoopt op 6 augustus 1723 Jacobus van der Biese wonende te Haarlem, in huwelijk hebbende Juffr. Catharina Schoute bevorens weduwe van Aris Cornelisz Blom waarvan het navolgende huis is gekomen, aan Maartje Floris Bosman alhier een huis en erf op de Aghterwegh, belend ten noordoosten een gemene gang van twee huizen daaraan belend, ten zuidwesten Joris Jansz Verbint, voor ƒ 110, te betalen 1/3 gereed, 1/3 mei 1724, 1725 40.
         Op 10 februari 1727 41 compareren Jan Engelse Spijckerman en Willem Cornelis Lijnslager in huwelijk hebbende Dilliaantje Engels Spijckerman, kinderen en erfgenamen van wijlen hun moeder Maartje Floris Bosman. Zij accepteren de boedel en beloven hun halve broer Floris Willems, nagelaten minderjarige zoon van Maartje Floris verwekt bij Willem Jacobs van der Maar, te onderhouden.
     127. (<63) Lobbregtje CORNELIS.
        Op 7 juni 1734 bevindt zich in de inventaris van Cornelis Arijensz van Trappen een obligatie van ƒ 30 vanwege huurschuld ten laste van Lobberigh Cornelis, weduwe van Jacob IJven van der Maar 70.
            Uit dit huwelijk:
       1. Wijntje van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk juli 1698 (doopgetuige Trijntje Pieters).
       2. Wijntje Jacobs van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 27 okt. 1700 (doopgetuige Willemtje Cornelis), zie 63.
       3. Cornelis Jacobsz van der MAAR, impost op begr. Beverwijk 31 mei 1724 (pro deo).


      Generatie VIII (<VII, >IX)

      160. (<80) Hinrich RICKLEFFS, overl. Werdum (O.-Fr.) 12 jan. 1670,
      tr. N.N.
            Uit dit huwelijk:
       1. Ricklef HINRICHS, zie 80.
      228. (<114) Ceel WILLEMSZ,
         In een verpondingsboek van Ede van 1651, onder „Harscamp”: Ceel Willemsz heeft van de weduwe van Jr Ripperda huis, hof van 3/4 spint, 4 molder gezaais een deel leeg, de koeien met de paarden op de gemeente, wat hooiland tot 3 voeder hoois, ƒ 13-15-0 71.
         In Verpondingsposten in Ede van 1647 en 1651 als verdeeld in [ca.] 1682, onder „Harscamp”: Ceel Willemsen, van 't huis Harscamp, huis, hof, 5 molder, 3 voeder hooi, ƒ 17-5-0, verdeeld in: Jan Evertsen Mulder ƒ 1-11-12, Gerrit Petersen van 't nieuwe huis, bevorens Gijsbert Ceele, [geen bedrag], 't huis Harscamp ƒ 6-6-0, Jan Jacobsen ƒ 3-1-0, Jan Willemse, bevorens Gerrit Petersen, ƒ 1-3-12, Willem Ceelen ƒ 3-3-0, Jan Willemsen, bevorens Rijck Jansen, ƒ 0-15-12 72.
      tr. N.N.
            Uit dit huwelijk:
       1. Willem CEELEN, zie 114.
       2. Gijsbert CEELEN, tr. Annetje WILLEMS.
          In de verponding van Ede over 1671 met de bruiksschatting, onder „Harskamp”: Wilem Stevens' weduwe, vervangen door Gijsbert Ceelen, ƒ 8-16-8, bruiksschatting ƒ 2-10-0, van de vicarie ƒ 1-16-0 73.
          In het verpondingsboek van Ede van ca. 1690, onder „Harscamp”: Gijsbert Ceelen, van 't nieuwe huis, bevorens Gerrit Petersen, ƒ 1-3-12 74 Met deze post van ƒ 1-3-12 voor huis en hof wordt Gijsbert Ceelen vermeld tot in het verpondingsboek van 1737-1751 waarin Wyn Ellersen in 1745 als zijn opvolger staat 75.
          In Otterlo is in 1690 te Harskamp lidmaat Annetje Willems, huisvrouw van Gijsbert Ceelen.
      236. (<118) Jan CLAESEN,
         In de verponding over 1671 van Ede met de bruiksschatting, onder „Lunteren”: Jan Claesen's weduwe ƒ 2-8-4, op 29 augustus 1675 voldaan door Gerrit Jansen 76.
         In de verpondingsposten in Ede van 1647 en 1651 als verdeeld in ca. 1682, onder „Lunteren en Meulunteren”, Bessel Willemsen huis, hof, 1 molder, ƒ 2-8-0: Jan Claesen's weduwe ƒ 1-0-8 28.
      tr. N.N.
            Uit dit huwelijk:
       1. Claes JANSEN, zie 118.
       2. Gerrit JANSEN.
      240. (<120) (>480, >481) Mies Aelbertsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 26 juli 1654 (doopgetuigen Symon Meeusz Schotten en Maritge Meeus), tuinman, overl. vóór 9 maart 1714,
         In of kort na 1672 is Bartelmies Aelbers in Beverwijk bij de schutterij, onder het blauwe vaandel.
         In Beverwijk bekent in 1688 Mies Aelbertsz Schotten wonende binnen dezer stede schuldig te wezen aan de minderjarige kinderen van wijlen Jacob de Hart en Sara Jacobs 235 gld, ter cause van de koop van een huis en erf in de Kerckbuerdt, te betalen de helft gereed, de helft mei 1689 77.
         In Wijk aan Duin verkoopt in 1694 Ds Petrus van Hulle, bedienaar des Goddelijken woords te Zevenhoven, als in huwelijk hebbende Juffr. Maria van Mijerop dochter en mede-erfgenaam van zal. Jacob van Mijerop, aan Mies Aelbertsz Schotten, wonende in Beverwijk, een stukje land genaamd de Gier, met 't kleine snipje dat daaraan ten noorden gelegen is, tegenwoordig gemaakt tot een tuin, liggende aan de Cleyne Houtwegh, groot omtrent 1 morgen, belend ten zuiden de erfgenamen an zal. Juffr. Hillegont Hasselaer, ten zuidwesten de kerk van Beverwijk, ten oosten de Schoubeecq, voor 400 gld, en verkoopt in 1695 Juffr. Cornelia van Mijerop wonende te Beverwijk, van Hendrick op de Camp haar man gescheiden van tafel en bed volgens verbaal van 13 december 1694, en krachtens hun huwelijkse voorwaarden, aan Mies Albertsz Schotten, mede wonende te Beverwijk, 2 stukken geestland genaamd de Daele en de Belt, de eerste belend ten noorden Dr van Campen te Haarlem, ten zuiden van der Lijn te Alkmaar, ten noordwesten de Kuijckerswegh tot aan de Schouwbeecq toe, de Belt belend ten noorden Ds Fredricus Molerus, ten zuiden de erfgenamen van Dirck Garbrantsz, ten oosten de Heemskerckerwegh, haar aangekomen van haar vader zal. Jacob van Mijerop, voor 630 gld, te betalen 315 gld gereed, 315 gld op St. Jacob 1696 78.
         In Beverwijk verkoopt in 1690 Hendrick Engelsz Vinckestijn wonende in 's-Gravenhage aan Mies Aelbertsz Schotten wonende binnen dezer stede een huis en erf genaamd de Gloeijende Oven in de Peperstraat, strekkende tot achteraan 't erf van de erfgenamen van de heer Momma, belend ten zuidoosten de heer officier dezer stede, ten noordwesten Mevr. van der Aa, belast met een rentebrief van 600 gld kapitaal ten behoeve van de heer Jacob van Mijerop officier dezer stede, tegen 4½ gld van de honderd in 't jaar, voor 130 gld boven de voornoemde 600 gld, en verkopen in 1694 de [met namen genoemde] erfgenamen van Lammert Dirksz aan Mies Aelbertsz Schoten wonende binnen dezer stede een huis en erf in de Kerckbuerdt, belend ten zuiden de weduwe van Jan Willemsz metselaer, ten noorden de koper, voor 295 gld, te betalen 1/3 gereed, 1/3 mei 1695, 1/3 mei 1696 79.
         In Beverwijk verkoopt in 1697 Juffr. Elisabeth de Bruijn wonende binnen dezer stede, weduwe, voor haarzelf en als voogdesse van Joannis Molerus, minderjarige zoon, en Nicolaes Molerus, medicinae doctor, meerderjarige zoon, tezamen erfgenamen van Ds Federicus Molerus, aan Mies Aelbertsz Schotten een huisje en erf in de Peperstraat, belend ten zuidoosten het wagenhuis van Matthijas Coddijn, voor 230 gld, te betalen de helft mei 1697 en de helft mei 1698, en verklaren in 1698 de [met namen genoemde] erfgenamen van Jacob van Mijerop in openbare veiling verkocht te hebben aan Mies Aelbertsz Schotten binnen dezer stede een huis en erf bestaande uit 2 woningen aan de Oostzijde van de Houtwegh, strekkende met zijn erf aan de tuin van Cornelis Cruijsvelt en aan 't erf van de kinderen van Cornelis Jansz Loots, belend ten noorden en noordoosten 't Nieuwen Weghjen, zijnde nog 4 jaren in huur voor 30 gld 's jaars, 't eerste mei 1699, reeds voldaan met 301 gld 80.
         In 1699 verklaren Pieter Schuijt, regerend schepen van Wijk aan Duijn, en Tomas Louwers, ook te Wijk aan Duijn, ten verzoeke van Mies Aelberts Schotten, dat Schotten in de voorleden zomer heeft geteeld een stuk land met vetzaad ter grootte van een en een half morgen, zijnde een stuk land gelegen bezijden de laan van Oosterwijk 32. In 1700 verkoopt in Wijk aan Duin Mies Aelbertsz Schotten, wonende in Beverwijk, aan Gerrit Pietersz Schuijt twee stukken land genaamd de Daele en de Belt, de Daele belend ten noorden Dr van Campen te Haarlem, ten zuiden de erfgenamen van Van der Lijn te Alkmaar, ten noordwesten de Kuijckerswegh tot aan de Schouwbeecq toe, de Belt belend ten noorden de erfgenamen van Ds Fredericus Molerus, ten zuiden de erfgenamen van Dirck Garbrantsz, ten oosten de Heemskerckerwech, zijnde nog 5 jaar in huur aan Pieter Jansz Lammerden voor 100 gld 's jaars, voor 1800 gld 81.
         In Beverwijk verklaren in 1700 Cornelis Jacobsz Vlaanderen en Cornelis Vlaanderen, beiden wonende te Amsterdam, als last hebbende van Jacob Gijsbertsz Vlaenderen, in openbare veiling verkocht te hebben aan Mies Aelbertsz Schotten een huis en erf in de Toornstraat, belend ten zuidoosten Riewert Jansz Graefmaker en Siewert Sijmisz, ten noordwesten Ourijn Aldertsz, belast met een duit thijns, voor 615 gld, te betalen de helft gereed, de wederhelft mei 1701, en verkoopt in 1701 Sr Johannis Boekers, oud-burgemeester, aan Mies Aelbertsz Schotten alhier een huis, schuur en erf op de Breestraat op de hoek van de Hobbesteegh, strekkende tot achter aan 't erf van de verkoper, belend ten noordoosten de Hobbesteegh, ten zuidwesten Claes Danielsz en de verkoper, voor 900 gld, te betalen 1/3 gereed, mei 1702 1/3 en mei 1701 1/3 82.
         In Beverwijk verkopen in 1704 Grietje van Hulle, weduwe wonende te Haarlem, en de voogden van het nagelaten kind van wijlen Jannitie van Hulle, erfgenamen van Ds Petrus van Hulle, aan Mies Aelbertsz Schotten een huis en erf aan de Groote Houtstraat, voorheen geweest het armenweeshuis, strekkende tot achter aan Sijmon Poelenburgh en Claes Jansz Gelijn, belend ten noordoosten Jacob Dircksz Vis, ten zuidwesten Aelbert Miesz Schotten, voor ƒ 700, verkoopt in 1711 Mies Aelbertsz Schotten aan Cornelis Huijbertsz alhier een huis, erf en tuin aan de Groote Houtstraat, geweest het armenweeshuis, nu genaamd Toornwijck, strekkende tot achter aan de erfgenamen van Sijmon van Poelenburgh en Pieter Barentsz, belend ten noordoosten Jacob Dircksz Vis, ten zuidwesten Maartje Robberts, met de oude brief tussen Jacob van Myerop en Cornelis Cornelisz Rijnberckhout dd. 10 jun 1665, voor 800 gld, te betalen een vierdepart gereed en voorts met een vierdepart 's jaars op meidagen, en verklaren in 1711 Jacob Cornelisz Schaap wonende te Velsen, in huwelijk hebbende Celitje Jans Braak dochter en erfgenaam van Jan Jansz Braack, in openbare veiling verkocht te hebben aan Mies Aelbertsz Schotte alhier een huis en erf aan de Meijrstraat, strekkende tot achter aan het Achterweghje toe, belend ten zuidwesten Lauris Pietersz, ten noordoosten de gemene gang tussen dit huis en 't huis van Jopje Thijs, voor ƒ 400, te betalen de helft gereed, de helft mei 1712 (voldaan op 27 december 1721) 83.
         In Wijk aan Duin heeft in 1707 Mies Aelbertsz Schotten wonende te Beverwijk openbaar verkocht aan Pieter Bastijaensz Huijsman en Adrijaentje Pieters weduwe van Cornelis Jansz Bierom, beiden mede wonende te Beverwijk, een stuk land genaamd de Gier met het kleine snipje daarbij dat ten noorden daaraan gelegen is, tegenwoordig een tuin toebehorende Willem Adrijaensz, groot omtrent 1 morgen, belend ten westen de heer Joannis Boelkens, ten zuidwesten de kerk van Beverwijk, ten oosten de Schouwbeeck, zijnde 6 jaar in huur ingegaan Kerstmis 1706 aan de voorschreven Willem Adrijaensz jaarlijks voor 33 gld, bij welke verkoop de verkoper aan zich heeft gehouden de wilg die ten tijde van de verkoping op 't bosje was staande, voor 450 gld, en verkopen in 1709 de executeurs van het testament van Abram Molerus, in zijn leven predikant te Wijk op Zee, aan Mies Aelbertsz Schotten wonende te Beverwijk een stuk geestland van omtrent 600 roeden, genaamd de Tuijn van Mies, belend ten westen de verkopers in hun qualiteit, zijnde gekocht door de heer Matthyas Coddijn, ten noorden de Banckenlaan, ten oosten de heer Isnout van Veen, ten zuiden Pieter Siewertsz, voor een schuldbekentenis van 325 gld (geroyeerd op 12 mei 1721) 84.
         In Beverwijk verkoopt op 17 juni 1711 Mies Aelbertsz Schotten, tuinman binnen dezer stede, aan Sr Jacob de Groot, vroedschap dezer stede, een huis en erf aan de Coningstraat, strekkende tot achter aan 't erf van de weduwe en kinderen van Lambert Jacobsz Metselaer, belend ten noordoosten de koper en de erfgenamen van heer Hendrick Muijlman, ten zuidwesten Aelbert Pontsz en de erfgenamen van Hendrick Teunisz Zaal, met een vrije gang aan de noordoostzijde van dit huis, voor 630 gld, te betalen een derdepart gereed, een derdepart mei 1712, een derdepart mei 1713 (voldaan op 16 januari 1716) 85.
         In Beverwijk verkoopt in 1716 Marij Hendricx, weduwe en erfgenaam van Mies Aelbertsz Schotten, binnen dezer stede, aan Jan de la Chambre, meester glazemaker en schilder alhier, een huis, schuur en erf op de Breestraat op de hoek van de Hobbesteegh, belend ten noordoosten de Hobbesteegh, ten zuidwesten de erfgenamen van Claes Danielsz, en Claes Poulusz Langevelt, voor ƒ 450, te betalen de helft gereed, de helft mei 1717 86.
         In Wijk aan Duin bekennen in 1721 Frans Harduynenbergh en Teuntje Miessen Schotten, echteluiden wonende te Beverwijk, als aministrateurs van de boedel van wijlen Marijtje Hendricx indertijd weduwe van Mies Albertsz Schotten, mitsgaders zo nodig als voogd en voogdesse over de minderjarige nagelaten kinderen erfgenamen vn de voornoemde Marijtje Hendricx en Mies Schotten, volgens testamentaire dispositie van Mies Schotten voor notaris Jan Barrevelt te Beverwijk dd. 1 oktober 1720, in openbare veiling verkocht te hebben aan Cornelisz Velsen, secretaris alhier, een stuk geestland met de ganse opstal, groot omtrent 600 roeden, genaamd de Tuijn van Mies, gelegen ten westen van de koper, belend ten noorden de Banckenlaan, ten oosten Jan Schaap, ten zuiden Pieter Riewerts, belast met een jaarlijkse thijns doende in de verponding ƒ 2-16-8, voor 280 gld 87.
      ondertr. Beverwijk 10 nov. 1673, attestatie om te trouwen Amersfoort 29 nov. 1673 (om te Beverwijk te trouwen), tr. Beverwijk 20 dec. 1673
         In Beverwijk testeren in 1702 Mies Aelbert Schotten en Marijtje Hendrickxe van Rossel op de langstlevende en de langstlevende op ieder der 2 dochters of hun kinderen en op de kinderen van hun 2 zonen Aelbert en Jacob Mies Schotten een vierde, en testeren in 1711 Mies Alberts Schotten, ziekelijk te bedde, en Marijtje Hendricx, op de langstlevende, met de kinderen hun legitieme portie, onder herroeping van het testament van 14 augustus 1702 voor Arent Rollerus, en wordt in 1720 de inventaris opgemaakt van Marijtje Hendricx, weduwe van Mies Alberts Schotten, inhoudende een huis en erf in de Peperstraat, op de Meer, over 't school, in de Torenstraat, op de Houtweg, in de Peperstraat, 'Het Stapelhuijs' over 't school, en verder de schuur 'De Kat' op de Houtweg, een stuk land in Wijk aan Duin, 9 opstallen op eigen en op gehuurd land, en een inboedel 88.
      241. (<120) (>482, >483) Maritje Hendricx ROCHEL, impost op begr. Beverwijk 11 okt. 1720 (impost ƒ 3).
         Op 1 maart 1682 doet Maritje Hendricks, huisvrouw van Mies Aelberts Schotten, te Beverwijk belijdenis. In Beverwijk compareren in 1714 Teunis Teunis de Waal, weduwnaar van Fronica Miessen, en Marijtje Hendricx, weduwe van Mies Albertsz Schotten, als grootmoeder en bloedvoogdesse over het minderjarige nagelaten kind van wijlen Fronica Miessen en Cornelis Cornelisz Koningh, haar eerdere man zaliger, waarbij overeengekomen is dat Teunis Teunis de Waal het kind Cornelis Cornelisz Koningh zal opvoeden en 100 gld betalen van zijn moeders erfenis en 500 gld van zijn vaders erfenis, verklaren Marijtje Hendricx, weduwe van Mies Albert Schotten, en Jacob Schotten ten verzoeke van Cornelis Phlipsz Crijghsman, meester bakker alhier, dat omtrent 1 januari 1710 aan Willem Hendriks Ras zal. ten huize van Crijghsman 342 gld betaald is voor een obligatie van 300 gld die Willem Henriksz Ras toekwam uit een boedel van Grietje Zalen, en testeert Marijtje Hendricx, weduwe van Mies Albertsz Schotten, aan Teuntje Miessen al het goud, zilver en linnen en 500 gld voor trouwe hulp en aan haar, Aalbert Miessen, Jacob Miessen en tezamen Cornelis Cornelisz Coningh, Stijntje Teunis en Teunis Teunis de Waal vanwege haar overleden dochter Fronica Miessen, elke een vierdepart 89.
         In Beverwijk verkoopt in 1716 Marijtje Hendricx, weduwe van Mies Aelbertsz Schotten, aan Jan Jansz Voorhout binnen dezer stede een huis en erf aan het Eijlant, belend ten zuidoosten Hendrick Davitsz Krack en Jan Joosten Varenhorst, ten oosten Barent Jansz Boter, ten noordoosten Jan Aldertsz, ten noordwesten de erfgenamen van Cornelis Claesz Metselaer, ten noorden de Toornstraat, voor ƒ 350, te betalen ƒ 250 gereed, ƒ 100 te houden op interest 3 jaren vast 90.
         In 1717 benoemt Marijtje Hendricx, weduwe van Mies Aalbertsz Schotten, Symon Willemsz Slootmaacker en Cornelis Flipsz Crijghsman als voogden over na te laten kinderen, ook van Cornelis Cornelisz Koningh over hetgeen hem reeds van zijn vader vader en moeder opgestorven is, ten bedrage van 600 gld, noemt in 1720 Marijtje Hendricx, weduwe van Mies Aalbertsen Schotten, Frans Hardduijnenbergh en diens huisvrouw om na haar dood haar begrafenis en nalatenschap te verzorgen, en zijn in 1723 Aelbert Miessen Schotten en Mies Jacobsz Schotten ieder voor een vierdepart mede-erfgenamen van wijlen Marijtje Hendricx, in haar leven weduwe van Mies Aalbertsen Schotten 91.
         In Beverwijk verkopen Frans Harduijnenbergh en zijn huisvrouw Teuntje Mies, als administrateurs van wijlen Marijtje Hendricx weduwe van Mies Aelbertsz Schotten en voogden over de minderjarige kinderen, in 1720 aan Joannis Lincklaan wonende te Amsterdam een huisje en erf in de Peperstraat, belend ten zuidoosten de koper, voor ƒ 163, verder in 1721 aan Huijbert Dorlant, tuinman alhier, een huis en erf genaamd de Gloeyende Oven in de Peperstraat, belend ten zuidoosten Dr Theodorus van Zelst, ten noordwesten Jan Joosten Varenhorst, voor ƒ 260, te betalen 1/3 gereed, 1/3 Allerheiligen, 1/3 mei 1722, aan Bastijaen van Rossen een huis en erf aan de Meerstraat, belend ten zuidwesten Lauris Pietersz biersteecker, ten noordoosten de gemene gang tussen dit huis en het huis van Jopje Thys, voor ƒ 255, te betalen als voren, aan Dirck Leendertsz Knaap een huis en erf in de Toornstraat waar tegenwoordig Aelbert Schotten en Bruijn Otte in wonen, belend ten zuidoosten Jan Joosten Varenhorst en de erfgenamen van Willem Claesz Manevelt, ten noordwesten de koper, voor ƒ 340, te betalen als voren, aan Pieter Jacopsz Vroegop een huis en erf in de Kerckbuurt, belend ten zuidoosten Bruijn Otte, ten noorden het huis en erf gekocht door Aelbert Schotten, voor ƒ 120, te betalen als voren, aan Hendrick Davitsz Krack een schuur met erf aan de oostzijde van de Groote Houtwegh, voor ƒ 70, betaling als voren, en aan Mies Claesz Schotten wonende te Velsen een huis en erf bestaande uit 2 woninkjes aan de oostzijde van de Groote Houtwegh, belend ten noorden en noordoosten het Nieuwe Weghje, voor ƒ 185 92.
             Uit dit huwelijk:
        1. Aalbert Miesz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 16 sept. 1674 (doopgetuige Teuntje Jacobs), impost op begr. ald. 31 aug. 1723 (pro deo), ondertr./tr. ald. 10/25 maart 1696 Aagt Jans VALK, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 5 aug. 1674, impost op begr. ald. 14 dec. 1754, dr van Jan Thamisz VALK en Aefje RIEUWERTS.
           In 1696 insinueert Aelbert Miesz Schotten aan Willem Jansz Rootbol, dat geïnsinueerde zich niet ontzien heeft zijn insinuants huisvrouw te zijnen huize te behouden, met enig goud, zilver, enz.; hij eist dat de geïnsinueerde binnen driemaal 24 uur insinuants huisvrouw Aechtje Jans uit zijn huis zal doen vertrekken 93.
           In Beverwijk verkoopt in 1702 Pieter Dircksz Vis, zoon en mede-erfgenaam van wijlen Dirck Garbrantsz, aan Aelbert Miesz een huis en erf aan de Arentswegh, strekkende tot achter Ds Petrus van Hulle, belend ten oosten de voornoemde van Hulle en Claes Jansz Gelijn, ten westen Sijmon van Poelenburgh, voor ƒ 387, te betalen de helft gereed, de helft mei 1703, zijnde belast met ƒ 6 's jaars erfpacht wat de koopsom vergroot met ƒ 150 94.
           In Beverwijk verkoopt in 1709 Aelbert Miesz Schotten alhier aan Maartje Robberts alhier een huis en erf aan de Arentswegh, strekkende tot achter aan 't erf van Mies Aelbertsz Schotten, die ten oosten belend is, belend ten westen de erfgenamen van Sijmon van Poelenburgh, voor 200 gld, te betalen de helft gereed mei 1709, de helft mei 1710, belast met 6 gld 's jaars wat de koopsom vergroot met ƒ 150 95.
           In Beverwijk verkopen in 1723 Frans Harduijnenbergh en Teuntje Mies Schotten, echteluiden alhier, administrateurs over de boedel van Marijtje Hendricx weduwe van Mies Aelbertsz Schotten, aan Aelbert Miesz Schotten alhier 3 vierdeparten in een huis en erf in de Kerckbuurt, belend ten noordoosten de diaconie alhier, ten zuidwesten Pieter Jacobsz Vroegop, genaamd het Stapelhuijs, waarvan koper een vierdepart competeert, voor ƒ 22-10-0 96.
           In Beverwijk leggen in 1722 Engel Jansz Hughtenburgh, wonende te Velsen, en Aalbert Miesse Schotten met zijn huisvrouw Aaghje Jans Valck, wonende te Beverwijk, een verklaring af over verkoop van rapen in 1721 op het land van secretaris Velsen, en testeren in 1723 Aalbert Miessen Schotten, ziekelijk, en Aaght Jans, zijn huisvrouw, op de langstlevende 97.
           Op 19 april 1728 te Beverwijk prelegateert Aaght Jans Valk, weduwe van Aelbert Miessen Schotten, aan haar dochter Jannetje Aalberts Schotten, nomineert haar drie kinderen tot enige en universele erfgenamen, met als executeurs Hendrick Cornelisz Russel en Jan Vroeghop 98.
        2. Jacob Miesz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 4 maart 1676, zie 120.
        3. Teunisje Mies SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 22 jan. 1682 (doopgetuige Teunisje Jacobs).
        4. Teuntje Mies SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk dec. 1685 (doopgetuige Teuntje Jacobs), overl. ald. 1753, ondertr. (impost) 1° ald. 20 sept. 1714 (impost ƒ 6, beiden wonende alhier) Evert NIEUWLAND, tr. 2° Frans HARDUYNENBERGH, geb. ca. 1682, impost op begr. Beverwijk 7 juni 1725 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) 3° ald. 10 maart 1729 (impost beiden ƒ 3), tr. ald. 27 maart 1729 IJf Cornelisz KNAP, veerschipper, gasthuismeester te Beverwijk, overl. 4 april 1729, laatst wedn. van Trijntje Jans SCHAAP, eerder wedn. van N.N.
           Op 4 april 1726 99 is Jan Joosten Leempoel 400 gld schuldig aan Teuntje Miessen Schotten, weduwe van Frans Hardduijnenbergh, als voogdesse over de minderjarige kinderen van wijlen Marijtje Hendricx. Op 14 januari 1731 100 legateert Teuntje Miessen Schotten, laatst weduwe van IJff Cornelisz Knap, aan de 2 kinderen van Mies Jacobsz Schotten, de 3 kinderen van Aelbert Miessen, Neeltje de Lachambre waarvan zij dooppeet is, en Stijntje Teunis de Waal, dochter van Teunis Teunisz de Waal. Op 7 april 1750\NHA ONA Beverwijk 280 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 71, 7 april 1750 testeert Teuntje Miesse Schotte, laatst weduwe van IJff Knap, aan de kinderen vam Stijntje Teunis de Waal bij Sander van Laar en bij Jan Verheul.
           In Beverwijk is in 1736 Pieter Bos ƒ 300 schuldig aan Teuntje Mies Schotten waarvoor hij verbindt een huis en erf aan de Breestraet, strekkende tot de Coningstraat, belend ten noordoosten Jacob Cnegje, ten zuidwesten Jan van der Linden (geroyeerd op 2 augustus 1749), en verkoopt in 1738 Christoffel Gallemeijer wonede te Velsen als in huwelijk hebbende Jannetje Claasdr van den Bergh aan Teunisje Mesdr Schotten, weduwe, een huis en erf aan de Breestraat, belend ten zuidwesten het Brandsteegej, ten noordoosten Hendrikje Pieters Spijckers, comparants huisvrouw aangekomen bij legaat van Cornelis Jacobsz Oudt en Geertje Tomas uit hun testamentaire dispositie gepasseerd voor notaris Jan Barreveldt op 2 februari 1732, voor 440 gld 101.
           In 1753 benoemt Teuntje Miesse Schotten, laatst weduwe van IJff Knap, als enige erfgenaam Stijntje Teunis de Waal, getrouwd met Jan Verheul 102.
           Op 10 december 1720 zijn Frans Harduinenbergh en zijn vrouw Teuntje Miessen Schotten eisers tegen Cornelis van Oosten, wonende op de Blommarckt te Amsterdam, die schulden heeft aan wijlen Marijtje Hendricx voor het leveren van erwten 103.
           Huwelijksvoorwaarden worden op 28 februari 1729 opgesteld tussen IJff Cornelisse Knap, regerent diaken van de gereformeerde kerk, mitsgaders veerschipper op Amsterdam, laast wednuwnaar van Trijntje Jans Schaap, en Teuntje Miessen Schotten, laast weduwe van Frans Harduynenbergh 104.
           In Beverwijk verkoopt in 1712 Joost Joosten Varenhorst, meester schoenmaker alhier, aan IJff Cornelisz Knap, veerschipper, een huis en erf bestaande uit 2 woningen aan het Eijlant of anders op 't Weghje, belend ten oosten Cornelis Noom, ten westen Claes Pas, voor 145 gld, te betalen 1/3 gereed, 1/3 Allerheiligen 1712, 1/3 mei 1713 105.
           In Beverwijk verkopen in 1721 Cornelis Velsen, secretaris, als curateur over de insolvente boedel van wijlen Trijntje Hendricx Ras, laatst huisvrouw van Jan Janse van Gent, voor de helft, en Jacob Claesz Langevelt, gasthuismeester, het recht verkregen hebbende van voornoemde Jan Jansz van Gent, voor de helft, aan IJff Cornelisz Knap, veerschipper en mede gasthuismeester, een huis en schuur in de Bagijnestraat, belend ten zuidoosten Adrianis van Coevenhoven, ten noordwesten Jan Willemsz Valck, voor ƒ 105 106.
           In Beverwijk verkoopt in 1726 IJff Cornelisz Knap alhier aan Hendrick Jacobsz de Munck wonende alhier een huis en erf bestaande uit 2 woninkjes staande aan het Eijlant of anders op 't Weghje, strekkende van 't voorschreven Weghje tot achter tegen de erven van Dirck Borte, Rijck Pas en Hendrick Davitsz Krack, belend ten oosten Rijck Pas, ten westen de voornoemde Krack, voor ƒ 120, te betalen ƒ 30 gereed en voorts ƒ 30 's jaars op meidagen, 3 termijnen 107.
        5. Fronica Mies SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 21 juli 1686 (doopgetuige Trijntje Jacobs), overl. vóór 1727, ondertr. (impost) 1° ald. 27 juli 1706 (impost elk ƒ 3) Cornelis Cornelisz KONING, meester hoefsmid, ondertr. (impost) 2° ald. 10 april 1711 (impost voor haar ƒ 3, hij pro deo) Teunis Teunisz de WAAL, overl. vóór 1727, zn van Teunis Jansz de WAAL en Stijntje Jans BROERS, die hertr. met Pietertje Cornelis van LOENEN.
           In Beverwijk zegt op 10 april 1711 108 Fronica Miessen, weduwe van Cornelis Cornelisz Koningh, geassisteerd met haar vader Mies Aalberts Schotten, haar kind Cornelis Cornelisz Koninghs ƒ 500 toe. In 1727 109 compareert Anthonij Scheepmaacker, meester hoefsmid alhier, als in huwelijk hebbende Pietertje Cornelis van Loenen, eertijds weduwe van Teunis Teunisz de Waal, in zijn leven weduwnaar van Fronica Miessen Schotten, dewelke in eerder huwelijk heeft gehad Kornelis Kornelisz Koningh, in zijn leven mede meester hoefsmid alhier. Hij ontvangt 80 gld. en 2 ducatons uit de nalatenschap van Fronica Miessen Schotten, op hem gedevolveerd bij 't overlijden van Teunis Teunisz de Waal, nagelaten zoon van Fronica Miessen Schotten.
           Op 26 mei 1710 testeren Cornelis Cornelisz Koningh, meester hoefsmid, en Fronica Miessen Schotten, onder herroeping van de huwelijkse voorwaarden van 11 september 1706 bij Arent Rollerus 110.
       242. (<121) Hendrick Theunisz RAS, doorgaans handelend onder de achternaam 'Saal', geb. ca. 1633  111, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 13 juni 1660 (Heindrick Theunissen, een bejaarde persoon op gedane belijdenis), schoenmaker, tuinman (als zodanig vermeld in 1701) ald.,
          In Beverwijk verkoopt in 1668 David Pietersz, verwer, aan Hendrick Theunisz een huis en erf in de Peperstraat, strekkende tot de heer van Meeresteijn, belend ten noordwesten de weduwe en kinderen van Wormer, ten zuidoosten het slot van Coningsbergen, voor een schuldverklaring van ƒ 550, weer verkocht voor dezelfde prijs aan Dielof Cornelisz Immerseel 112.
          In Beverwijk verkoopt in 1668 Hendrick Theunisz, schoenmaker, aan Maritjen Cornelis, weduwe van Joannes Jacobsz, een huis en erf in de Kerckbuerdt, strekkende tot de erfgenamen van Frans Cornelisz Poelenburgh, belend ten noorden Trijntje Pieters, weduwe van Jan Jansz Kuijper, ten zuiden de gemelde erfgenamen, voor ƒ 261:11:8 113.
          In Beverwijk verkoopt in 1674 Willem Jansz Breda, weduwnaar van Jannetje Pieter Jacobs, aan Hendrick Theunisz, schoenmaker, een huis en erf in de Cloosterstraet, strekkende tot Jan Pietersz Block, belend ten oosten Nan Corsz Smit, ten westen de kinderen van Jan Dircksz Scherp, hem comparant aangekomen bij erfenis van Pieter Jacobsz, linnenwever, die zijn huisvrouws vader was, voor een schuldbekentenis van ƒ 230 114.
          In Beverwijk bekent in 1674 Hendrick Theunisz wonende alhier schuldig te wezen Jan Cornelisz Velsen, secretaris, 100 gld, verbindende zijn huis en erf in de Coningstraet, strekkende tot achter aan het huis van Stijntje Willems, belend ten zuidwesten de Bagijnestraet, ten noordwesten Claas Claver (op 20 juni 1686 voldaan) 115.
          In Beverwijk verkoopt in 1675 Hendrick Theunisz wonende alhier aan Dirck Arijaen van Egmondt een huis en erf in de Cloosterstraet, strekkende tot achter aan 't erf van an Pietersz Block, belend ten oosten Nan Cornelisz Smit, ten westen de kinderen van Jan Dircksz Scherp, voor 235 gld contant, daarbij nog een errfpacht van 30 st 's jaars 116.
          In 1677 wordt een verklaring afgelegd over Hendrick Saeltje, Pieter Cornelis Suijtboer en Engel Claesz Boers, die samen stukken land in Heemskerk gepacht hadden en daarover onenigheid gekregen hebben 117.
          In Beverwijk bekent in 1679 Hendrick Teunisz, schoenmaker wonende alhier, schuldig te wezen Cornelis Jansz Velsen, secretaris, 325 gld, ter cause van koop van vruchten in verschillende tuinen gekocht, als te Baart Symonsz, Laurens Jacobsz en in de boomgaard van mijn heer de Geer (betaald en gerooid op 24 juni 1682) 118.
          In Beverwijk verkoopt in 1682 Grietje Mieuwis, weduwe van Jan Cornelisz Immerseel, wonende alhier, aan Hendrick Teunisz Saal wonende alhier een huis en erf in de Bagijnestraet, voor 292 gld, te betalen 1/3 gereed, 1/3 mei 1683 en 1/3 mei 1684 (geroyeerd op 20 juni 1686) 119.
          In Beverwijk verkopen in 1685 Arent Rollerius, als procuratie hebbende van Cornelis Meersbeeck in huwelijk hebbende Janneken Boelkens, en Aeltje Boelkens weduwe van Cornelis Holleman, beiden wonende te Amsterdam, aan Hendrick Teunisz Saal wonende alhier een huis en erf in de Cloosterstraet, belend ten noordwesten Pieter Florisz Boschman, ten zuidoosten Maert Jorisz, voor 125 gld, te betalen 1/3 gereed, mei 1686 en mei 1687 een derdedeel 120.
          In Wijk op Zee verkoopt in 1689 Hendrick Teunisz Saal wonende in Beverwijk aan Gerrit Lubbertsz van den Brinck een huis en erf in de Kerckstraet strekkende tot achter aan het gemene slop, belend ten oosten Cornelis Clijnde, ten westen Maerten Jansz Groen, voor 700 gld, waarvan 200 gereed en voorts 100 gld 's jaars (voldaan en geroyeerd op 27 juni 1695) 121.
          In Beverwijk verkoopt in 1691 Hendrick Teunisz Saal, wonende binnen dezer stede, aan Trijntje Willems, weduwe wonende te Haarlem, een custingbrief van 700 gld kapitaal waarvan al 300 gld betaald is, ten laste van ene Gerrit Lubbertsz wonende te Wijk op Zee, ter cause van een huis en erf binnen 't voorschreven dorp gekocht op 10 mei 1689, voor 363 gld 10 st, en verkoopt in 1693 Sijmon Evertsz de Braack wonende in De Rijp aan Hendrick Teinis Zaall binnen dezer stede een huis en erf in de Cloosterstraat, belend ten westen Cornelis Aerijensz, ten oosten de gang tussen dit huis en 't huis van Pieter Florisz Boschman, welke gang, de put en de pomp daarin staande door de eigenaars van dit huis en 't huis van Pieter Florisz Boschman voornoemd gemeen gebruikt worden, voor 500 gld, te betalen de helft gereed, de wederhelft mei 1694 122.
          In Wijk aan Duin verkoopt in 1692 Pieter Wildeman, tegenwoordig wonende te Beverwijk, als zoon en mede-erfgenaam van wijlen Arent Wildeman, aan Hendrick Teunisz Zaal, mede wonende te Beverwijk, een stuk teelland met de opstal van tuinderij genaamd de Brouwerscroft, groot omtrent 1179 roeden, belend ten oosten de Oudendijck, ten zuiden de Zeewegh, ten westen Dirck Engelsz, ten noorden Jacob Pietersz, voor 590 gld, welke tuin door Hendrick Teunisz Saal in 1696 verkocht wordt aan Dirck Engelsz wonende aan 't Heck voor 1100 gld, te betalen 300 gld gereed, voorts 200 gld 's jaars, de eerste termijn 8 oktober 1696 123.
          In Beverwijk verkoopt in 1698 Hendrick Teunisz Zaal, wonende binnen dezer stede, aan Pieter Philipsz Mol, bakker te Uitgeest, een huis en erf in de Cloosterstraat, belend ten westen IJtje Cornelis, ten oosten de gang tussen dit huis en 't huis van Pieter Florisz Boschman, voor 525 gld en 2 zilveren ducatons, te betalen 100 gld 's jaars, en bekent in 1701 Pieter Dircksz Vis, tuinman alhier, schuldig te zijn Hendrick Teunisz Zaal, mede tuinman alhier, 225 gld, te betalen interest 4 gld 10 st in 't jaar 124.
          In Beverwijk verkopen in 1715 Cornelis Krijsman en Cornelis Huybertsz, wettige voogden over het minderjarige nagelaten kind van Grietje Hendricx, voor een derdepart, Jan Jansz van Gent wonende alhier, als in huwelijk gehad hebbende Trijntje Henricx, uit kracht van de gemeenschap der goederen voor een zesdepart, Harmanis Nieulandt, schepen, en Cornelis Velsen, secretaris, als curateurs over de gerepudieerde boedel van Trijntje Hendricx Ras, voor een zesdepart, en Teunisje Hendricx, weduwe alhier, voor een derdepart, gezamenlijke erfgenamen van wijlen Hendrick Teunisz en Maartje Robberts, in hun leven wonende alhier, aan Jan Adryaensz scheepmaacker een huis en erf in de Kerckbuurt, strekkende tot achter aan 't erf van de herberg de Zwaan die ook ten oosten belend is, belend ten westen de verkopers, voor ƒ 330, te betalen de helft mei 1715, de helft mei 1716, aan Claes Riewertsz, meester huistimmerman, een huis en erf in de Kerckbuurt, strekkende tot achter aan de schuur van Sijmon Vroegop, belend ten noordoosten het huis in koop aangestaan door Jan Aryensz Vroegop, ten zuidwesten voorschreven Symon Vriegop, voor ƒ 175, te betalen de helft mei 1715, de helft mei 1716, aan Claes Riewertsz een huis en erf in de Breestraat, strekkende tot de Aghterwegh, belend ten noordoosten Cellitje Harmens, ten zuidwesten Cornelis Jansz Poorter, voor ƒ 165, te betalen de helft mei 1715, de helft mei 1716, aan Jacob Gerritsz Metselaer alhier een huis en erf in de Cloosterstraat, strekkende achtraan tot de Raamcroft van de erfgenamen van Dirck Engelsz, timmerman, belend ten westen de verkoprs nu koop aangestaan door Willem Jansz Mannevelt, ten zuiden de gang tussen dit huis en Gerrit van Laar, voor ƒ 100, te betalen de helft mei 1715, de helft mei 1716, en aan Abram Aeryaensz van der Ende binnen dezer stede een huis en erf in de Cloosterstraat, strekkende tot achter aan 't erf van Claes Jansz van Nes, belend ten noordwesten de erven van wijlen Dirck van der Stoel, ten zuidwesten de diaconie, voor ƒ 80, te betalen de helft gereed, de helft mei 1716 125.
       tr. Beverwijk 14 juni 1658
       243. (<121) Maartje ROBBERTS.
          In Beverwijk in 1706 verkoopt Neeltje Steenis, weduwe van Gerrit Bartelmiesz Klock, wonende binnen dezer stede, aan Maartje Robberts, weduwe alhier, een huis en erf aan de Breestraat, strekkende tot de Achterwegh, belend ten noordoosten Cellitje Harmans, ten zuidwesten Cornelis Jansz Poorter, voor 277 gld, te betalen 1/3 gereed, 1/3 op mei 1707, 1/3 op mei 1708, en verklaart Sr Jan van der Woude, wonende binnen dezer stede, in openbare veiling verkocht te hebben aan Maartje Robberts, weduwe van Hendrick Teunisz Saal, wonende alhier, een huis en erf bestaande uit 2 woninkjes genaamd de Kaetsen aan de Coningswegh, strekkende tot achter Joris Jansz Verbint, belend ten noorden Aris Cornelisz Blom, ten zuidwesten de kinderen van Sijmon Rijnberckhout, voor ƒ 195, te betalen 1/3 gereed, 1/3 mei 1707, 1/3 mei 1708 126.
          In Beverwijk in 1709 verkoopt Aelbert Miesz Schotten alhier aan Maartje Robberts alhier een huis en erf aan de Arentswegh, strekkende tot achteraan 't erf van Mies Aebertsz Schotten die ten oosten belend is met Pieter Barentsz, belend ten westen de erfgenamen van Sijmon van Poelenburch, voor ƒ 200, te betalen de helft gereed mei 1709, de helft mei 1710, belast met 6 gld 's jaars wat de koopsom vergroot met ƒ 150, verkoopt Maartje Floris Bosman aan Maartje Robberts het huis en erf in de Cloosterstraat [op 8 maart 1709 gekocht voor ƒ 130] voor ƒ 135, te betalen de helft gereed, de helft mei 1710, verkoopt Pieter Florisz de Mol binnen dezer stede aan Maartje Robberts weduwe alhier een huis en erf in de Cloosterstraat, strekkende tot aan de Raem-croft van de erfgenamen van Dirck Engelsz timmerman, belend ten westen Aelbert de Harder, ten oosten de gang tussen dit huis en 't huis van Adryaen van Hede, voor ƒ 475, belast met een erfpacht van 3 gld 15 st 's jaars wat de koopsom verhoogt met ƒ 93:15:0, en koopt Maartje Robberts een huis in de Peperstraat voor ƒ 130, te betalen de helft gereed, de helft mei 1710 127.
          In 1710 128 verklaart Jan Janse van Gent dat Maartje Robberts aan hem en zijn vrouw ƒ 380 voorgeschoten had en dat hij als voldoening enig meubilair in volle eigendom gegeven heeft, waarvan akte op 4 januari 1709. Op 6 april 1714 129 geeft Maartje Robberts, weduwe van Hendrick Teunis Ras, volmacht aan Paulus Dier, mede notaris, en Jan Louritsz Compagnje om uit haar naam zich te vervoegen in het sterfhuis van haar zoon zal. Willem Hendricx Ras op de Hofgeest in Velsen, om haar legitieme portie op te eisen volgens zijn huwelijkse voorwaarden met Aryaantje Cornelis Voort, gepasseerd bij notaris de Nijs te Amsterdam.
          In Beverwijk verkoopt op 7 juli 1711 Albert de Harder wonende te Amsterdam aan Maartje Robberts wonende alhier een huis en erf in de Cloosterstraat, strekkende tot achter aan 't erf van Jan Joosten Varenhorst, belend ten noordwesten Jan Jansz van Nes, ten zuidoosten de koopster, voor 116 gld, te betalen de helft gereed, de helft mei 1712 130.
          Op 25 mei 1717 131 is er boedelscheiding onder de erfgenamen van Maartje Robberts. Cornelis Krijghsman en Cornelis Huyberts, als voogden over Mies Jacobs, minderjarige zoon van wijlen Jacob Miesen en Grietje Hendricx, een derde, Jan Jans van Gent, in huwelijk gehad hebbende Trijntje Hendriks, een zesde, evenals Cornelis Velsen als curator over de gerepudieerde boedel van Trijntje Hendrix, Teunisje Hendricx, weduwe van Jacob Pietersz, een derde. Verder Jan Lourits Compagnje voor zichzelf en Jan Adriaansz Scheepmaacker en Adriaan Voorhout als voogden over Casparina van Nes, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Casper van Nes en Trijntje Hendricx, als legaat elk ƒ 250; dit was oorspronkelijk ƒ 500 elk.
              Uit dit huwelijk:
         1. Teunisje Hendriks RAS, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 30 jan. 1661 (doopgetuige Aelte Wilhems), ondertr./tr. ald. 8/24 maart 1697 Jacob Pietersz COELEMAY, overl. vóór 25 mei 1717.
         2. Willem Hendriksz RAS, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 9 juli 1664 (doopgetuige Aeltje Wilhems), overl. 1714, tr. Aryaantje Cornelis VOORT.
         3. Jacob Hendriksz RAS, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 2 jan. 1667 (doopgetuige Aeltje Wilhems).
         4. Grietje Hendriks RAS, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 28 febr. 1676, zie 121.
         5. Trijntje Hendricx RAS, alias Zaal, tr. 1° Louris DIRCKSZ, ondertr. 2° (schepenbank) Beverwijk 27 okt. 1696 (hij: weduwnaar van Amsterdam), betoog gegeven ald. 26 nov. 1696 Caspar van NES, wedn. van N.N., ondertr. 3° (schepenbank) ald. 8 mei 1699 (hij: Jan Jansz Stoffelsz jongeman van Gent in Gelderlandt), betoog gegeven Beverwijk 26 mei 1699 Jan Jansz van GENT.
            In Beverwijk verklaren blijkens „copie extract” van 20 april 1715 Jan Adrijensz scheepmaacker en Adrijaen Voorhout, voogden over Casparina van Nes, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Trijntje Hendricx Ras, mitsgaders Jan Louritsz Companje, meerderjarige nagelaten zoon van dezelve Trijntje Hendricx Ras, de erfenis van hun moeder te repudiëren 132.
            In Beverwijk verkopen in 1716 Harmanis Nieulant en Cornelis Velsen, curateuren over de gerepudieerde boedel van wijlen Trijntje Hendricx, indertijd weduwe van Louris Dircksz en gewezen huisvrouw van Jan Jansz van Gent, voor de ene helft, en Jan Jansz van Gent wonende alhier, in huwelijk gehad hebbende Trijntje Hendrixz, voor de andere helft, aan Jan Willemsz wonende te Oostzaan een huis, erf en camer in de Bagijnestraat, belend ten zuidoosten het huis en erf van de verkopers, ten noordwesten Trijntje Fulphs, voor ƒ 510, te betalen 1/3 mei 1716, 1/3 mei 1717, 1/3 mei 1718 133.
            In Beverwijk verkopen in 1721 Cornelis Velsen, secretaris, als curateur over de insolvente boedel van wijlen Trijntje Hendricx Ras, laatst huisvrouw van Jan Janse van Gent, voor de helft, en Jacob Claesz Langevelt, gasthuismeester, het recht verkregen hebbende van voornoemde Jan Jansz van Gent, voor de helft, aan IJff Cornelisz Knap, veerschipper en mede gasthuismeester, een huis en schuur in de Bagijnestraat, belend ten zuidoosten Adrianis van Coevenhoven, ten noordwesten Jan Willemsz Valck, voor ƒ 105 106.
        244. (<122) (>488, >489) Jan Cornelisz COELENBIER, geb. ca. 1638, ged. (nederd. geref.) Haarlem 16 juli 1667 (catechumenus, oud 29 jaar, doopgetuige Jelis Jelisz Heynsbergen), bij huwelijk jongeman van Haarlem wonende in de Kleyne Houtstraat, impost op begr. Beverwijk 7 maart 1697 (impost ƒ 3),
        ondertr./tr. (nederd. geref.) Haarlem 28 aug./11 sept. 1667
           Op 3 december 1673 nemen Jan Colomby en Assa Brakenburgh voor het eerst deel aan het heilig avondmaal te Beverwijk, na met attestatie uit Haarlem gekomen te zijn.
        245. (<122) (>490, >491) Assa BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Oude Kerk) 28 febr. 1636 (doopgetuigen Dirck Jansz, Grietgen Rijckhart, Hester Evers), bij huwelijk wonende in de Groote Houtstraat jongedochter van Amsterdam.
              Uit dit huwelijk:
         1. Johannes COELENBIER, ged. (nederd. geref.) Haarlem 23 sept. 1668 (doopgetuigen Jelis Jelisz Heijnsbergen, Sara Brakenburg), ondertr. 1° ald. 13 juni 1694, attestatie om te trouwen ald. 27 juni 1694 (akte gegeven voor Bloemendaal) Lijsbeth ROEVE, overl. vóór 1700, wed. van Cornelis STRAATE, ondertr. 2°/tr. Haarlem 31 okt./14 nov. 1700 Johanna van der SPRANG, wed. van Cornelis MULRAET.
         2. Hester Jans COELENBIER, ged. (nederd. geref.) Haarlem 26 mei 1670 (gedoopt als Esther; doopgetuigen Jillis Jillisz Heijnsbergen, Sara Brakenburgh), komenijhoudster te Beverwijk, tr. Jacob GERRITSZ.
            In Beverwijk verkoopt in 1716 Abram Pietersz Cruijtpenningh wonende in Wijk aan Duin, als in huwelijk gehad hebbende Lijsbeth Jans van Nes, een dochter en voor een vijfdepart erfgenaam van Jan Hans van Nes en Cornelia Jacobs, in hun leven echteluiden te Beverwijk, aan Hester Coelenbier, komenijhoudster alhier, een huis en erf aan de Coningstraat, belend ten zuidwesten de Bagijnestraat, ten noordoosten Jacob de Groot, voor ƒ 120, te betalen de helft gereed, de helft mei 1716 134.
            In Beverwijk testeren in 1720 Jacob Gerritsz en Hester Jans; zij legateert aan Francijntje Coelenbie, aan Jannitje Coelenbie, dochter van Menno Coelenbie, aan Aaltje Coelenbie en aan Asje, dochter van Jan Coelenbie te Haarlem 135.
         3. Menno Jansz COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 31 dec. 1673, zie 122.
         4. Cornelis COELENBIER, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 19 april 1676 (doopgetuigen Hendrick Janse, Petronella Braeckenburgh).
         5. Francijntje COELOMBIE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 17 okt. 1677 (doopgetuigen Dirck Lucassen, Grietje Jans), overl. 1739, tr. 1° ald. 20 dec. 1699 Jacob van der ARENT, tr. 2° Jan Karelsz SPARENDAM, later Van den Bos, geb. ca. 1657.
            In Beverwijk testeren in 1717 Jan Carels Sparendam, ziek, en Francijntje Coelenbie, op de langstlevende en op hun dochter Aaltje Jans, en leggen in 1734 Jan Karelsz van den Bos, oud 77 jaar, en Francijntje Coelombie, oud 57 jaar, echtelieden, een verklaring af 136.
            In Beverwijk in 1723 verkoopt Huijbert Dorlant alhier aan Jan Karelsz Sparendam alhier een huis en erf genaamd de Gloeijende Oven in de Peperstraat, belend ten zuidoosten Dr Theodorus van Zelst, ten noordwesten Jan Joosten Varenhorst, voor ƒ 280, bekent Jan Karelsz Sparendam schuldig te wezen Louwies Vosmeer, tuinman alhier, 400 gld tegen 4 ten honderd, verbindende een lijnbaan binnen dezer stede aan de Wyck op Zee-er Wagenwegh, belend ten zuidoosten Hendrik Muilman als eigenaar van de plaats genaamd den Doelen of nu Zeewyck, en de lijnbaan van Cornelis Aerijensz van der Meer, ten noordwesten de Wagenwegh, met nog een „mishoekje” voor zover het nog is, tegenover de zij van voornoemde lijnbaan, achter 't huisje van comparant dat nu verkocht is, verkoopt Jan Karelsz Sparendam aan Barent Harmensz een lijnbaan aan de Wyck aan Zee-er Wagenwegh [als eerder] voor een koopbrief van ƒ 200, belast met ƒ 8 's jaars erfpacht wat de koopsom vergroot met ƒ 200, en verkoopt Jan Karelsz Sparendam aan Lowies Vosmeer een huis en erf aan de Zeewegh voor ƒ 160 gld 137.
        246. (<123) Pieter Adriaensz DERKS,
        ondertr. Beverwijk 6 febr. 1671 (hij van Delft), tr. ald. 4 maart 1671
        247. (<123) (>494) Aeltje Jans VELSEN.
              Uit dit huwelijk:
         1. Josijntje Pieters DELFT, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 28 jan. 1671, zie 123.
         2. Lijsbeth Pieters DELFT, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 29 mei 1672 (doopgetuigen Cornelis Jansz, Annetje Harmens), impost op begr. ald. 15 febr. 1730 (impost ƒ 3), ondertr. ald. 27 aug. 1694 Jan Gerritsz PEREBOOM.
         3. Trijntje Pieters DELFT, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 11 maart 1674 (doopgetuige Aegje Jans), tr. Cornelis KNAP.
         4. Dieuwertje Pieters DELFT, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 8 dec. 1676 (doopgetuige Aegt Jans), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. sept. 1691 (als Dieuwertje Pieters), overl. vóór 2 nov. 1738, tr. ald. 13 juli 1698 Abraham Adriaansz van der ENDE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 9 maart 1666 (doopgetuige Aefje Jans), baander ald., overl./impost op begr. ald. 11/17 nov. 1739, zn van Adriaen Abrahamsz van den ENDE en Dirckgen JANS.
            Op 30 april 1722 testeren Abram Arijens van der Ende en Dieuwertje Pieters, ziekelijk, op elkaar 138. Op 2 november 1738 treft Abraham Arijensz van der Enden voorzieningen betreffende het testament van 30 april 1722 met zijn overleden huisvrouw Diewertje Pieters; hij heeft twee kinderen, Ary van der Enden en Pieter van der Enden, waarvan de laatste minderjarig is en over wie Arij van der Enden en Jan Janse van der Enden tot voogden aangesteld worden 139.
            In Beverwijk verkoopt in 1708 Tomas Sijmonsz Bom, wonende binnen dezer stede, aan Abram Aerijensz alhier een huis en erf met een lijnbaan daarachter, zo in Beverwijk als in Wijk aan Duin zijnde de zuidzijde van de banen, belend ten noorden Claes Jansz van Nes en Evert Verlaen, ten zuiden de weduwe van Cornelis Grasbos, zijnde gemeen met Evert Verlaen de wagenweg met de put, tot beider gebruik en onderhoud, voor ƒ 400, te betalen de helft gereed, de wederhelft mei 1709 140.
            In Beverwijk verkopen in 1715 de erfgenamen van Hendrick Teunisz [Ras] en Maartje Robberts aan Abram Aeryaensz van der Ende binnen dezer stede een huis en erf in de Cloosterstraat, strekkende tot achter aan 't erf van Claes Jansz van Nes, belend ten noordwesten de erfgenamen van wijlen Dirck van der Stoel, ten zuidwesten de diaconie, voor ƒ 80, te betalen de helft gereed, de helft mei 1716 141.
            In Beverwijk verkoopt in 1719 Adrianis van Coevenhoven, curateur over de gerepudieerde boedel van wijlen Claes Jansz van Nes, aan Abram Arijensz van der Ende, wonende alhier, een huis, erf en land daaraan gelegen met de opstal van tuinderij en houtgewas, liggende zowel in Beverwijk als in Wijk aan Duin aan de banen, strekkende tot achter aan de Heerewech, belend ten zuiden de baan van Lambert Woutersz, ten noorden Jan Maarte Kesen als bruiker, belast met een erfpacht van 10 gld 10 st, welke koper de ongelden over 1719 tot zijn last heeft genomen, voor ƒ 200, te betalen de helft gereed, de helft mei 1720 142.
            In 1740 143 wordt de inventaris opgemaakt van Abram Arijense van der Ende, overleden Beverwijk 11 november 1739, ten verzoeke van Jan van der Ende en Arijen Abramse van der Ende, als voogden over Pieter van der Ende, minderjarige nagelaten zoon van Abram van der Ende, volgens akte van 2 november 1738 bij Abraham Henrij Kastelijn. Hierin, op de Kloosterstraat, een huis en erf met een baanhuis en een baan, een baanhuis met een baan, een huis en erf, een loods met erf. Als mobiele goederen o.m. de gehele winkel in 't voorhuis.
         5. Adriaentje Pieters DELFT, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 24 sept. 1679 (doopgetuige Aegt Jans).
        248. (<124) (>496, >497) Rieuwert CORNELISZ, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 27 maart 1617, overl. vóór 23 juni 1669,
           Rieuwert Cornelisz was kort vóór en in 1652 in Beverwijk bij de schutterij, met een musket, opv. in de Nieuwe Steeg en op de Meer. Als beurtschipper op Amsterdam wordt hij vermeld als schipper en als borg voor andere schippers van 1650 tot 1661 144. In 1648 145 leggen Quijrijn Hendricsz, Willem Jansz en Gillis Claesz op verzoek van Rieuwert Cornelisz, veerschipper op Amsterdam, een verklaring af over de belasting van de boot.
           In Beverwijk leggen in 1660 146 op verzoek van Dirck Cornelisz Schaep, pachter van de Wage, Riewert Cornelisz en Frans Thomasz een verklaring af; zij hadden beiden een vierde deel van een koe gekocht van Jan Cornelisz Poelenburg. In 1669 koopt Aeltje Cornelis, weduwe van Riewert Cornelisz, een huis en erve in de Bagijnestraet 147.
        ondertr. (schepenbank) Beverwijk 6 nov. 1644 (zij wonende te Velsen), tr. nov. 1644
        249. (<124) (>498, >499) Aeltje CORNELIS, overl. tussen 4 febr. 1695 en 25 nov. 1697.
           In 1695 machtigt Aeltje Cornelis, weduwe van Riewert Cornelisz, Pieter Jansz van Bolswaert, wonende te Haarlem, om haar recht en gerechtigheid te vorderen jegens de erfgenamen van Willemijntje Floris van Schoten. In 1697 wordt deze machtiging vernieuwd door Cornelis, Claes en Engel Riwersz, gebroeders, ook namens Pieter Riewersz, allen kinderen en erfgenamen van Aeltje Cornelis hun moeder. In 1698 machtigen Cornelis, Engel, Claes en Pieter Riewersz, gebroeders, meerderjarige kinderen en erfgenamen van Aeltje Cornelis, in haar leven weduwe van Riewert Cornelisz, Johan van Huyte, procureur voor beide de hoven van justitie in Holland 148.
           In de zaak hangende voor het Hof van Holland tussen Cornelis, Engel en Claes Rieuwerts, gebroeders, ook voor hun broer Pieter Rieuwerts, allen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Aeltje Cornelis, weduwe van Rieuwert Cornelisz, „advoijerende de impetratie ende exploicteringe van seecker mandament van rauactie” door de voornoemde Aeltje Cornelis benevens Pieter Jansz van Bolswaert als in huwelijk hebbende Guertje Philipsdochter van Schooten, van dit hof geïmpetreerd en gedaan exploiteren, mitsgaders de voornoemde Guertje Philipsdochter van Schooten, weduwe en boedelhoudster van voornoemde Pieter Jansz van Bolswaert, advoyerende de procedures op de naam van dezelve Pieter Jansz van Bolswaert gehouden, en zulks tezamen impetranten van mandament van rauactie, ter eenre, en Mr Jodocua Koussebandt, advocaat, en Cornelis van der Meer, medicinae doctor, beiden wonende te Haarlem, als executeurs van het testament van wijlen Willemijntje Florisdochter van Schooten, gedaagden, ter andere zijde, wordt op 18 december 1705 als volgt uitspraak gedaan. De gedaagden worden veroordeeld tot het maken van een nieuwe inventaris waarvan een authentieke kopie aan de impetranten moet worden overgeleverd. Daarin moet verwerkt worden, en aan impetrenten als enige [?] erfgenamen ab intestato uitgekeerd, een lijst van goederen [kennelijk in ieder geval deels niet in de oorspronkelijke inventaris vermeld], nl. boeken, brieven, munimenten, papierem en andere bescheiden, en onderscheidenlijk te specificeren, het kerkegoed in de Gravinnesteegh, nog 300 gld, nog gelijke 300 gld, nog hetgeen daarbij ging, nog 3 huizen, twee op de Burghwal en een in de Kleijne Houtstraet, nog de beste lakense mouwen, de beste lakense rok, de beste heresaaien schort, nog 500 gld, nog al het altaar- of kerkgoed of al wat de kerk aangaat aan de stoel van pater Everard gemaakt, nog hetgeen was in de kist onderaan, boven de „Spin”, achter in het hoogste kastje als het plankje uitgelicht was, boven op 't houthoekje op de trap, boven onder de oude kast aan elke zijde in de spin, achter of bij een plankje dat opgelicht moest worden, op de bedstede op de kamer van de voornoemde Willemijntje Florisdochter van Schooten, in de bedstede onder 2 sleutels, onder in de kast het plakje of plankje opgelicht zijnde en 't tweede tussen beide planken, nog 300 gld, nog 250 gld, nog 100 gld, nog gelijke 100 gld, nog 1000 gld, nog het beste tapijtkleed dat boven in de kast op de kamer lag, en het kleed op de voetbank van het altaar, nog het doodskleed, en het zilveren bord waar een zwaantje op staat, nog 3 bollen, een verguld kopje, nog de „Paus”, kast, strijkdeken, en het schilderij van de geboorte in 't kamertje, nog 25 gld, nog 6000 gld, nog 1000 gld. Ook moeten de legaten, giften of andere handelingen of contracten, simulatelijk in prejudictie van de placcaten van den lande aangelegd of gedisponeerd, aan of ten behoeve van enige zogezeide geestelijke persoen, kloppen, nonnen of andere Pausgezinde geördende personen, hoe die ook genaamd zouden mochten wezen, of aan enige Pauselijk gezeide geestelijke armen, gestichten of godshuizen, en moet de staat en inventaris geleverd worden van alle goederen of erfportie de voornoemde Willemijntje Florisdochter van Schooten bij dode van haar ouders aanbestorven. In een daaropvolgende akte in de zaak van dezelfde personen contra Jannetje van Erfford, meerderjarige dochter wonende te Haarlem, wordt de gedaagde gecondemneerd te voorschijn te brengen en te exhiberen de ingelegde brieven in zekere aantekeningen van Willemijntje Florisdochter van Schooten, breder ten processe vermeld, nog zeker ingelegd briefje, gesloten in bewaring van haar, gedaagde, gelaten, mitsgaders nog de brieven die geweest zijn datgene geweest was boven en onder de „kasse” aan elke zijde, nog moet gedaagde te voorschijn brengen en exhiberen al het altaargoed door de voornoemde Willemijntje Florisdochter van Schooten aan pater Everard, of diegenen die te eniger tijd aan deszelfs stoel zouden succederen, vermaakt en in bewaring van haar, gedaagde, gelaten. Nog wordt dezelfde gedaagde gecondemneerd aan de impetranten te doen visie, lecture en copie athentique van alle donatiën, contracten, gelimiteerde conditiën en instructiën, mitsgaders over te leveren pertinente staat en inventaris van alle goederen van de voornoemde Willemijntje Florisdochter van Schooten, door haar aanvaard en geadministreerd of die haar zouden wezen vermaakt. 149
               Uit dit huwelijk:
          1. Cornelis Rieuwertsz SPIJKERMAN, impost op begr. Beverwijk 3 april 1715 (impost twee keer 6 gld, voor het lijk van Cornelis Rieuwertsz, nooit getrouwd, van Overveen hier gevoerd).
             In 1672 is Cornelis Rieuwerts in Beverwijk bij de schutterij, onder het oranje vaandel, met een musket. Cornelis Rieuwerse Spij(c)kerman wordt vermeld in het transportboek van Haarlem, voor aankoop op 7 april 1707 en 13 augustus 1710.
             In Beverwijk is in 1692 Aerijen Elijasz, wonende binnen dezer stede, aan Cornelis Riewertsz, huistimmerman alhier, 150 gld schuldig, tegen 5 gld van de 100 gld, en is in 1694 Cornelis Willemsz Kneghjen, wonende binnen dezer stede, aan Cornelis Riewertsz, huistimmerman, 300 gld schuldig, tegen 4 gld 10 st voor iedere 100 gld 150.
             In Beverwijk verkoopt op 28 november 1696 Aerijen Elijasz, wonende binnen dezer stede, aan Cornelis Riewertsz, huistimmerman binnen dezer stede, een huis met erf bestaande uit 3 woninkjes op de Paterswegh, belend ten noordwesten de banen, voor 157 gld 10 st 151.
             Op 20 maart 1715 testeert Cornelis Rieuwertse Spijckerman, althans wonende te Overveen, ziekelijk. Hij stelt tot zijn enige erfgenamen de 2 kinderen van zijn broer Claas Rieuwertse Spykerman, het kind van zijn overleden broer Jan Rieuwertse Spykerman, en de 4 kinderen van zijn broer Engel Rieuwertse Spykerman, of degenen van deze kinderen die op testateurs afsterven in leven zijn, hoofd voor hoofd in gelijke gedeeltes, onder conditie dat zijn nalatenschap zal komen onder de nagenoemde voogden en executeurs van dit testament en onder de administratie van dezelven onverdeeld moeten blijven de tijd van 12 jaren na testateurs afsterven, en dat middelerwijl de vruchten, na aftrek van alle lasten en kosten, zullen worden beheerd en gebruikt tot beter en rijkelijker onderhoud, alimentatie en opvoeding van de gemelde kinderen. Voorts begeerde de testateur dat gedurende de gemelde tijd de gelden die Joris Jansz Hamburger, schipper, van hem onder zich heeft niet zullem mogen worden opgeëist mits betaald de interest, item wilde hij dat de 2 huizen te Haarlem, het ene in de Klyne Houstraat aan de oostzijde, 't andere op de Burgwal in 2 partijen bewoond wordende, afkomstig van Willemina van Schoten, zullen blijven gemeen en onverkocht het leven lang gedurende van Willem Jansz Roos dewelke de directie en administratie daarvan hebben zal, ten ware nochtans de hierna genoemde voogden en executeurs anders mochten oordelen. Qualificerende hij, testateur, tot executeurs van dit testament, tot administrateurs van zijn boedel en nalatenschap, en tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen, zijn broer Claas Rieuwertse Spykerman en Willem Jansz Roos mitsgaders tot toeziende mede-executeur en voogd Sr Claas de Wit, met uitsluiting van weesmeesters en anderen. 152
             In Wijk aan Duin verkopen op 17 april 1727 Sr Willem Roos en Claas de Wit, beiden wonende te Haarlem, executeurs van het testament van wijlen Cornelis Rieuwertsz Spijkerman gepasseerd voor notaris Casparus Noppen te Haarlem op 20 maart 1715, voogden over deszelfs minderjarige erfgenamen in het voorschreven testament vermeld, aan Grietje Gerrits Plemp, weduwe van Adryaen van de Trappen, wonende te Beverwijk, een stuk land in Wijck-broeck genaamd de Twee-madt, belend ten noordwesten de kadijk van de banscheiding van deze banne en Heemskerk, ten westen de erfgenamen van Jan van Vollenhoven de Ouden en de erfgenamen van Dirck Claesz van den Hoeff, ten zuiden vanouds Keniertje Jans, nog een stuk in Wyck-broeck genaamd de Naarden, groot omtrent 1203 roeden, belend ten zuiden de erfgenamen van Dirck Clasz van den Hoeff, ten westen de Wateringh, ten noorden de kadijk, voor 725 gld, de helft 1 maart, de helft op Allerheiligen 1727 153.
             In Beverwijk verkopen op 19 april 1727 Willem Roos en Claas de Wit beiden wonende te Haarlem, executeurs van het testament van wijlen Cornelis Riewerts Spijckerman, met procuratie van notaris Casper Noppen, aan Pieter Cornelisz Backer wonende alhier een huis en erf aan de Breestraat, belend ten noordoosten de erfgenamen van Evertje Hendricx, ten zuidwesten Egbert Elseneur, voor ƒ 390, te betalen de helft gereed, de helft Allerheiligen 1727, en aan Willem Cornelisz Lijnslager, wonende binnnen dezer stede, een huis met erf bestaande uit 3 woninkjes op de Paterswegh met de schuur daarachter, strekkende van de weg met een snip tot achter heer Johannis van Coevenhoven die ook ten zuidoosten belend is, belend ten noordwesten de banen, voor 180 gld 154.
          2. Claes Rieuwertsz SPIJKERMAN, meester huistimmerman, impost op begr. Beverwijk 19 febr. 1720 (impost ƒ 6), ondertr. (schepenbank)/tr. ald. 13/29 sept. 1686, tr. kerkel. (r.-k.) ald. 29 sept. 1686 (getuigen Trijntje Fransse, Trijntje Bartholomeeus) Dieuwertje Frans van HOOGE, dr van Frans TOMASZ en Trijntje PIETERS.
             In Beverwijk in 1688 verkoopt op 16 april Treijntje Frans, bejaarde dochter, aan Claes Rieuwertsz in huwelijk hebbende Diewer Fransdr haar zuster, allen wonende binnen dezer stede, kinderen en erfgenamen van wijlen Frans Tomasz en Treijntje Pieters, de helft van een huis en erf aan de Breestraet, belend ten zuiden Willem van der Burgh, ten noorden Koenraet Kies, voor 350 gld, en verkoopt op 5 juni Claes Riewertsz wonende binnen dezer stede, als in huwelijk hebbende Diewertje Frans, dochter en mede-erfgenaam van wijlen Frans Tomasz en Trijntje Pieters, in hun leven echte man en vrouw binnen dezer stede, aan Treyntje Frans, bejaarde dochter binnen dezer stede, de helft van een huis en erf aan de Breestraat, strekkende tot aan 't erf van Willem van der Burgh, belend ten zuiden de voornoemde van der Burgh, ten noorden Coenraet Kies, waarin de verkoper de wederhelft competeert als in huwelijk hebbende een dochter van Frans Tomasz en Treijntje Pieters, voor 350 gld 155.
             In Beverwijk verkoopt op 25 juni 1691 Jacob Jansz Sluijs wonende binnen dezer stede, in huwelijk hebbende Trijntje Frans, dochter en mede-erfgenaam van Frans Tomisz en Trijntje Pieters in hun leven wonende binnen dezer stede, aan Claes Riewertsz mede alhier een huis en erf aan de Breestraadt over de Blocksteegh, strekkende tot achter aan 't erf van Willem van der Burgh die ten zuiden daaraan belend is, belend ten noordem Teunis Jansz Helderman 156.
             In Beverwijk verkopen in 1715 de erfgenamen van wijlen Hendrick Teunisz [Ras] en Maartje Robberts aan Claes Riewertsz, meester huistimmerman alhier, een huis en erf in de Kerckbuurt, strekkende tot achteraan de schuur van Sijmon Vroegop, belend ten noordoosten het huis in koop aangestaan door Jan Adrijaensz Vroegop, ten zuidwesten de voorschreven Symon Vroegop, voor ƒ 175, te betalen de helft mei 1715, de helft mei 1716, en een huis en erf aan de Breestraat, strekkende tot de Aghterwegh, belend ten noordoosten Cellitje Harmens, ten zuidwesten Cornelis Jansz Poorter, voor ƒ 165, te betalen de helft mei 1715, de helft mei 1716 157.
             In Beverwijk hebben op 8 juni 1720 Jan Barrevelt, notaris, en Bastijaen van Rossen, boomkweker alhier, wettige voogden over Jan Engelsz, Dilliaantje Engels, Maartje Engels en Cornelis Engelsz, nagelaten kinderen van wijlen Engel Riewertsz, mitsgaders over Jan Jansz, nagelaten kind van wijlen Jan Riewers, tegenwoordig uitlandig in Oost-Indië, mitsgaders Nicolaes Steenhuysen, schoolmeester van 't armenkinderhuis te Haarlem, in 't kinderhuis opgenomen hebbende Marijtje Pieters, minderjarige dochter van Pieter Riewertsz, gezamenlijke erfgenamen ab intestato van wijlen Claes Riewertsz, der kinderen oom, in openbare veiling verkocht, aan Claes Paulusz Langevelt wonende te Haarlem een huis en erf aan de Breestraat, strekkende tot de Aghterwegh, belend ten noordoosten de erfgenamen van Celletje Harmens, ten zuidwesten Cornelis Jansz Poorter, voor ƒ 125, te betalen de helft gereed, de helft mei 1721, aan Jan de la Chambre, meester glazemaker, een huis en erf in de Kerckbuurt, belend ten noordoosten Aert Lubbertsz, ten zuidwesten Sijmon Vroegop, zijnde nog een jaar in huur aan Adam Jansz voor ƒ 23, voor ƒ 125, te betalen de helft gereed, de helft mei 1721, aan Wouter Barentsz alhier een huis en erf op de Couwenhoorn, strekkende tot achter aan 't weidje van Joris Janse Verbint, belend ten zuidoosten IJff Cornelisz Knap, ten noordwesten Jacob Pietersz Wijngaert, zijnde nog een jaar in huur aan Claes Pietersz Hans voor ƒ 20, voor ƒ 100, te betalen de helft gereed, de helft mei 1721, en aan Mr Jan van Gennip, advocaat alhier, een huis en erf aan de Breestraat over de Blocksteegh, belend ten zuiden de erfgenamen van Jean Ostame, ten noorden de weduwe van Teunis Jansz Helderman, voor ƒ 300, te betalen de helft gereed, de helft mei 1721 158.
             Op 2 oktober 1723 verkopen de voogden over de onmondige kinderen van Engel Rieuwerts, mede-erfgenamen van wijlen Claas Riewerts Spijckerman, o.m. een obligatie van ƒ 1000 159.
          3. Jan Rieuwertsz SPIJKERMAN, begr. Haarlem 5 juli 1696, tr. (schepenbank) ald. 15 jan. 1690 (hij jongman van Beverwijk, zij jongedochter van Alkmaar), tr. kerkel. (r.-k.) ald. (St. Anna-statie) 15 jan. 1690 Maria Jans HICK/VAN HEK, die hertr. met Nicolaes PROVO.
             Op 8 februari 1698 compareert Juffr. Maria van Hek, laatst weduwe en boedelhoudster van Jan Riewerse en nu huisvrouw van Sr Nicolaes Provo, wonende te Haarlem, geassisteerd met dezelve haar man en Sr Jacobus Opmeer, haar gekoren voogden in dezen, en nog als moeder en voogdesse over haar onmondig kind bij haar voornoemde man Jan Riewerse zal. geprocreëerd, te kennen gevende dat Pieter Janse Bolswaert mitsgaders Pieter, Claes en Engel Rieuwerse, haar overleden mans broers, voor het Hof van Holland een proces hebben gemoveerd tegen Mr Judocus Kousebant en Doctor Cornelis van Meer als executeurs van het testamewnt van Willemina van Schooten zal., en dat zij, comparante, na gedaan onderzoek bevonden heeft dat dit proces op zeer losse gronden en abusieve „prateis” is gefundeerd en ook directelijk strijdig met het compromis gemaakt door comparantes voorschreven man en zijn broers mitsgaders Pieter Janse Bolswaert, de voorschreven executeurs benevens de andere erfgenamen op 12 februari 1691 ten tijde dat de voorschreven executeurs de goederen wilden sequestreren, en verklaart zij van het voorschreven proces af te staan, niet willende dat in haar regarde verder aan 't proces tegen de voorschreven heren voogden zal mogen worden voortgegaan 160.
          4. Engel Rieuwertsz SPIJKERMAN, zie 124.
          5. Pieter Rieuwertsz SPIJKERMAN, tr. Engeltje PIETERS.
         250. (<125) (>500, >501) Floris Pietersz BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Zwijndrecht 3 mei 1622,
            In Beverwijk verkoopt in 1668 Floris Pietersz Boschman aan Jacob Willemsz Hagelingen een huis en erf in de Bagijnestraet, strekkende tot Arent Groenhout en Cornelis van Bennebroeck, belend ten zuidoosten Wouter Lambertsz, ten noordwesten de Coningstraet, voor een schuldbekentenis van 600 gld 161. In 1672 is in Beverwijk Floris Pieters Bosman bij de schutterij, onder het blauwe vaandel, met een roer.
            In 1676 verklaren Louweris Garbrantsz, wonende te Heemskerk, en Cornelis Ariens Sgravema, buurvrijer te Noortdorp, ten verzoeke van Floris Pietersz Bosman, dat hij van Gerrit Dircks Bosman, te Noortdorp woonachtig, al zijn vetzaad gekocht had dat hij van zeker stuk land zou winnen 162.
            Op 4 juni 1680 transporeert Floris Pietersz Boschman, burger binnen der stede Beverwijk, aan Cornelis Nannen, timmerman, en Gerrit Hendricxe, schavemaker, beiden wonende in de Beverwijk, eerstelijk de opstal ofte bomen, zowel fruit dragende als andere, mitsgaders aard- en zaaivruchten, zo dezelve tegenwoordig zijn staande op een croft land toekomende Pietertje Gerrits wonende te Sassenheim, groot 2 morgen, genaamd de Boeckcrofft, liggende in de banne van Wijk op Zee, belend ten oosten de Kerckwegh ten westen de Kleijne Houtwegh, ten noorden de erfgenamen van Jelis Albertsz, ten zuiden de kinderen van Cornelis Lambertsz, item van gelijken alles op een croft land toekomende Gerrit Dircxe Alckemade, wonende binnen de stede Beverwijk, genaamd mede de Boeckcrofft, liggende in de banne van Wijk op Zee, belend ten westen de Kerckwegh, ten oosten de banscheiding van de Wijk en Wijk aan Duin, ten noorden Cees Dielderweghie, ten zuiden de Vijffackerscroft, voor 600 gld (verkoper tekent als Floris Pietersz Bosman), en bekent op 5 juni 1680, 's morgens tussen 6 en 7 uren, Floris Pietersz Boschman, burger der stede Beverwijk, verkocht te hebben en dienvolgende bij dezen over te geven aan Gerrit Damius, wonende te Assendelft, een appelgrauw merriepaard van omtrent 4 jaar, met speelkar en hetgeen tot het karregereedschap en paardetuig is behorende, op heden aan voornoemde Damius geleverd volgens diens verklaring, voor 150 gld 163.
            In Beverwijk heeft op 18 juli 1680 Floris Pieters Boschman in huur van de burgemeesters een stuk hooiland genaamd de Smeenhoeven in de Wijckerbroeck, in de jurisdictie van Wijk aan Duin, en is hij schuldig 45 gld als restant van 1679, 145 gld volle huur van 1680, en nog schuldig te worden 145 gld voor 1681, 1682 en 1683, tezamen 625 gld, waarvoor als onderpand dient alle opstal van comparants tuinen 164.
         ondertr. 1° Beverwijk 20 mei 1650 (hij van Zwijndrecht, wonende te Heemskerk), tr. Heemskerk 11 juni 1650 Trijntje Mies SCHOTTEN, overl. tussen 1666 en 1672, dr van Mieus Sijmonsz SCHOTTEN en Grietje JANS,
         ondertr. 2°/tr. Beverwijk/Aalbertsberg 21 aug./6 sept. 1671
               Uit het eerste huwelijk:
          1. Pieter Florisz BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 18 dec. 1650, ondertr. 1°/tr. ald./Aalbertsberg 8/23 april 1684 Annetje Adriaens van BERGH, ondertr. 2° Beverwijk 11 aug. 1687, tr. Aalbertsberg Geertje Willems PUT, ondertr. 3°/tr. Beverwijk/Egmond 6/22 mei 1695 Aeltje Melis ROSCAM, die hertr. met Bastijaen van ROSSEN.
             In of kort na 1672 is in Beverwijk Pieter Florisz Boschman bij de schutterij, onder het oranje vaandel, met een musket.
             In Beverwijk verkoopt in 1684 Jan Baptist, die op dezelfde dag 2 huizen gekocht had van Jan en Grietje Jans Verlaen, kinderen en erfgenamen van Jan Gerrytsz Verlaen, een van die twee aan Pieter Florisz Boschman, belend ten noordoosten Pieter Poulusz en Willem Evertsz Claver, ten zuidwesten Claes Cruijsveldt, voor 625 gld; Pieter Florisz Boschman verkoopt dit in 1686 aan Claes Ottersz Brughman en Jan Ottersz Brughman, beiden wonende te Haarlem, voor 353 gld 165.
             In Beverwijk verkopen in 1685 de erfgenamen van David Pietersz en Treijntje Jans Ketelaers aan Pieter Florisz Boschman een huis en erf in de Cloosterstraat, belend ten zuidoosten de erfgenamen van Lijsbet Jans, ten noordwesten Hendrick Jacobsz Nacker, voor 650 gld, te betalen 1/3 gereed, mei 1686 en mei 1687 telkens 1/3 166.
             In Beverwijk verkoopt in 1723 Bastijaen van Rossen, in huwelijk gehad hebbende Aeltje Melis die bevorens weduwe en erfgenaam is geweest van Pieter Florisz Bosman waarvan het navolgende huis is gekomen, aan Gerrit Willemsz Bladt, timmerman alhier, een huis, erf en camer in de Cloosterstraat, voor 335 gld, te betalen in 7 termijnen beginnende Allerheligen 1723 167.
          2. Jannetje Floris BOSMAN, ondertr. Beverwijk 31 dec. 1680 (hij van Aalbertsberg, zij van Beverwijk wonende te Haarlem), tr. Haarlem 19 jan. 1681 Gerrit WILLEMS.
          3. Bartholomeus Florisz BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 2 jan. 1656, ondertr. ald. 4 maart 1679 (betoog overhandigd om buiten te gaan trouwen) Maritje Simons van SCHOREL, ged. (nederd. geref.) ald. 6 okt. 1647 (doopgetuigen Ariaentge Symons, Heyndricge Gerrits), dr van Sijmon Cornelisz van SCHOORL, schoenmaker, en Maritje GERRITS, bij haar eerste huwelijk 'jongedochter van Amersfoort'.
          4. Grietje Floris BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 6 jan. 1658.
          5. Jan Florisz BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 2 maart 1660.
          6. Annetje Floris BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 3 sept. 1662.
          7. Maritje Floris BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 27 juli 1664.
          8. Coenraat Florisz BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 28 nov. 1666.
         251. (<125) (>502, >503) Dilleaantje WILLEMS.
            In 1652 maakt Andries Hellerus, wonende binnen Beverwijk, ziekelijk te bedde, een codicil waarin hij o.a. prelagateert aan Deleantgen Willems zijn dienstmeid 150 gld en aan haar zuster Claesjen 25 gld 168.
                Uit dit huwelijk:
           1. Maartje Floris BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 20 jan. 1672, zie 125.
          252. (<126) (>504, >505) IJff Bouwensz van der MAER, wagenmaker, biersteker te Castricum, overl. vóór 22 jan. 1677,
             In Castricum verkoopt in 1635 Jan Dieloffsz van Heemskerk aan IJff Bouwensz, nu wonende te Castricum, een huis en erf in de Kerckbuert, belend ten zuiden Bancris Arijsz met de halve sloot, ten westen het kerkhof, ten noorden de Dingstal, ten oosten de Buerewech, voor 800 gld, te betalen op 3 meien, en is in 1636 IJff Bouwensz schuldig aan Barbar Jansdr een losrente met hoofdsom 400 gld, met als hypotheek zijn huis en werf, groot omtrent 200 roeden, belend ten zuiden Bancris Arijsz, ten westen het kerkhof, ten noorden de Dingstal, ten oosten de Buerwech 169.
             In Wijk aan Duin zijn in 1640 Jan Fransz en Claes Pietersz, als ingaarders van de boelceduul toebehorende de kinderen van Willem Jansz Netten, eisers contra Iven Bouwens wonende te Castricum, om betaling van 81 gld 10 st over de koop van een koebeest 170.
             In Castricum vermeld voor het morgengeld (in het begin, d.w.z. kort bij de kerk): Eyff/IJff Bouwensz, in 1640 0-90 [0 morgen 90 roeden] 0:0:6 [bedrag], in 1641 0-90 0:0:12, in 1642 0:0:6, in 1643 0:0:10, in 1644 0-90 0:0:6, in 1645 1-218 0:3:8 171.
             In Castricum is in 1643 IJff Bouwensz, buurman te Castricum, schuldig aan Jan Cornelisz d'Jong z.g., d.w.z. aan Kniertge Claesdr zijn weduwe, een hoofdsom van 80 gld, met als onderpand zijn huis en erf waar hij in woont, belend ten oosten de gemene weg, ten zuiden Banckeris Arentsz, ten westen het kerkhof, ten noorden de Dinghstal, en bekent in 1644 IJff Bouwemsz, wagenmaker, schuldig te wezen Heindrick van der Hove, brouwer van de Eene Star te Haarlem, 250 gld, welke hij zal mogen houden zonder interest zo lang hij van de voornoemde brouwer „bierend” blijven zal, mits hij zal halen en betalen met gereed geld 172.
             In 1645 bekent Eijff Bouwensz, wagenmaker en buurman te Castricum, schuldig te wezen aan Gerrit Bouwensz zijn broer 400 gld, en transporteert hij aan Gerrit Bouwensz al zijn roerende goederen, linnen, wollen, gereedschap, hout en alle andere huisraad in en om comparants huis, door comparant alleen te bezitten bij gedogen tot de voorschreven som zal zijn voldaan 173.
             In Castricum in 1648 is Wybrant van den Berge, als last hebbende van Eijff Bouwensz, gewezen biersteker te Castricum, eiser contra de erfgenamen van Maerte Pouwelsz, gewezen molenaar aldaar, om betalign van 7 gld 16 st ter zake van geleverde bieren (gedaagden worden gecondemneerd), en eiser contra de erfgenamen van Aerian Banckertsz, in zijn leven buurman te Castricum, om betaling van 3 gld 4 st ter zake van een half vat zwaar bier (gedaagden worden gecondemneerd) 174.
          tr.
          253. (<126) (>506, >507) Lijsbeth WILLEMS, turfvolster te Beverwijk in 1666.
             In Beverwijk verklaart op 15 december 1666 Lijsbet Willems, huisvrouw van If Bouwens, turfvolster alhier, ten verzoeke van Herman Bauman, impostmeester van de turf, dat zij en haar maat hebben gevuld in een schuit die voor rekening van Jacob Michiels was, dat er meer uit gevuld is dan 253 manden, maar dat zij niet weet hoeveel meer 175.
             (Kopie van een akte op 10 oktober 1670 gepasseerd voor notaris Jan Cornelis Poorter te Beverwijk.) Lysbeth Willems, weduwe van IJf Bouwensz, wonende te Beverwijk, maakt volmachtig al haar meerderjarige zoons, Willem en Jakob IJven, mitsgaders Cornelis A[ertsen] haar zwager (=schoonzoon], om zich te vervoegen in het sterfhuis van wijlen Pieter Willemsz haar broer, in zijn leven gewoond hebbende te Akersloot en aldaar overleden, en aldaar voor haar te accepteren zodanige erfenis als haar van gemelde Pieter Willemsz nagelaten, mitsgaders in cas van liquidatie, overeenkomst of uitkoop met de weduwe van gemelde Pieter Willemsz, of degenen die het bewind zal toevertrouwd zijn, het nodige te doen en verder de 20e pennng voor de collaterale successie te betalen 176.
                 Uit dit huwelijk:
            1. Willem IJven van der MAER, geb. ca. 1634  177, overl. vóór 25 maart 1678, ondertr. 1° Beverwijk 15 febr. 1664 (hij van Castricum), tr. Castricum 2 maart 1664 Lijsbeth Abrahams van den ENDE, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 16 maart 1640, overl. ald. 24 aug. 1666, dr van Abraham Adriaensz van den ENDE, linnenwever, en Josijntje FRANSSEN, ondertr. 2° ald. 5 aug. 1667 (op 21 augustus betoog gegeven), tr. Heemskerk 21 aug. 1667 Neeltje JANS, overl. vóór 1669, ondertr. 3° Beverwijk 26 okt. 1669 Aeghje Cornelis BORST, dr van Cornelis Claesz BORST, bakker, en Dirckie ARIS, wed. van Gerrit Claesz GAEL, en die hertr. met Hillebrant Jacobsz van BEMMEL, en Hendrick de BRUIJN.
               In Beverwijk verkopen op 24 april 1670 Cornelis Claesz Borst voor de ene helft, Aris Cornelisz Borst en Arent Cornelisz Fluijt als man en voogd van Anna Cornelis Borst, kinderen van wijlen Dirckjen Aris geprocreëerd bij de voorschreven Cornelis Claesz Borst, elk voor een derdepart van de wederhelft, aan Willem IJven als man en voogd van Aechtie Cornelis de helft en 2 derdeparten van een huis en erf aan de Breestraet, belend ten zuidwesten de erfgenamen van Symon Hansz van Nes, ten noordoosten Jan Dircksz Smit 178.
               In 1672 is in Beverwijk Willem IJven bij de schutterij, onder het blauwe vaandel, met een musket; vermoedelijk kort daarna is hij vervangen door Michiel Willems van der Maar.
               In Beverwijk compareert in 1685 Floris Jansz van Groet, geassisteerd met Jan Dircks van Groet zijn vader; hij trekt belediging en beschuldiging tegen het dochtertje van wijlen Willen IJven van der Maer in en zal de proceskosten betalen (hij had gezegd dat haar vader kleren van iemands land had gestolen) 179.
               In Beverwijk verkoopt in 1699 Hendrick de Bruijn, bakker alhier, man en voogd van Aeghje Cornelis die mede-erfgenaam is geweest van wijlen Cornelis Claesz Borst en weduwe van Willem IJven, aan Pieter Moerbeeck binnen dezer stede een huis, erf en schuur aan de Breestraat, strekkende tot de Coningswegh toe, belend ten zuidwesten Maartje Sijmons van Nes, ten noordoosten de weduwe van Jan Dircksz Smit, voor 770 gld, te betalen met 70 gld 's jaars ingaande mei 1699 180.
            2. Wijntje IJven van der MAAR, geb. ca. 1638, ondertr. Beverwijk 14 aug. 1665 (hij van Nieuweveen, zij van Castricum), tr. ald. 2 sept. 1665 Cornelis Aertsz KAAP, geb. Nieuwveen, overl. vóór 23 mei 1681.
               In Beverwijk wordt in 1681 een verklaring afgelegd door Wyntje IJven, weduwe Cornelis Arisz Kaap, omtrent 43 jaar oud 181. In 1688 en 1689 wordt Weyn IJven vermeld als schipper op de lotingslijsten voor vaarbeurten op Amsterdam 182.
            3. Bouwen IJven van der MAAR, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 3 sept. 1649, ondertr. 1° ald. 29 nov. 1670 (zij van Texel) Geertje CORNELIS, overl. vóór 1691, ondertr. 2° ald. 5 jan. 1691 Grietje LOUWRENS, overl. 4 jan. 1692, wed. van N.N., ondertr. 3°/tr. Beverwijk 1/17 febr. 1692 Judit Pieters PIEROT, overl. vóór 1702, tr. 4° ald. 10 jan. 1702 Lysbeth DIRKS, eerder gehuwd met N.N.
               In 1672 is in Beverwijk Bouwen IJven bij de schutterij, onder het oranje vaandel, met een musket.
               In Beverwijk transporteert in 1677 IJven van der Maar aan Lysbeth Willems, weduwe van IJff Bouwens van der Maar, zijn moeder, de opstal van een tuin, bestaande uit kruisbessen, aalbessen en vruchtbomen, op een morgen land genaamd de Boelelanden te Wijk aan Duin aan de Groote Houtwech, toebehorend de stad Haarlem 183.
               In Beverwijk verklaart op 4 januari 1692 Bouwen IJven van der Maar, wonende alhier, dat hij enige weken geleden, nadat hij van de „Moscovisien vaert” was thuis gekomen, ziek is geworden en enige tijd ziek te bedde heeft gelegen, dat hij niet bekwaam was om uit te kunnen gaan, dat daarna zij huisvrouw Griet Louweris mede is ziek geworden, waarvan zij is komen te overlijden 184.
            4. Jacob IJven van der MAAR, zie 126.


           Generatie IX (<VIII, >X)

           480. (<240) (>960, >961) Aelbert Mieusz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 5 okt. 1631, hovenier, overl. vóór 26 jan. 1664,
              In 1652 185 wordt Aelbert Mieus voor de achtste penning over een nieuw gebouwd huis aangeslagen voor ƒ 4:0:0. Kort vóór en in 1652 is te Beverwijk Aelbert Mieusz bij de schutterij, met een roer, opv. in de Achterwegh en bij 't Clooster. Op 24 oktober 1652 is Aelbert Mieusz Schotten 1000 gld schuldig aan Pieter Fassin, voldaan op 12 juli 1670 186.
              Op 26 januari 1664 187 wordt een inventaris opgemaakt voor de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Aelbert Mieusz Schotten geprocreëerd bij Theunisje Jacobs, mede-erfgenamen voor een zesdepart van wijlen Griet Jans, weduwe van Mieus Symonsz Schotten. Deze bestaat o.m. uit een tuin, genaamd de Raam, aan de Coningsstraat, een huis met erf aan de Bagijnestraat, belend ten Zudoosten Lijsbeth Jans, ten noordoosten de Coningsstraat, een obligatie van ƒ 500 ten laste van Jacob Mieusz Schotten, een boek van uitstaande schulden en ƒ 700 ten laste van Symon Mieusz Schotten over het huis aan de Coningsstraat.
              In Beverwijk heeft Sijme Miesz Schotte, als administrateur over de boedel van zijn overleden moeder Griet Jans op 10 september 1665 ter weeskamer zijn rekening gedaan en bevonden dat de kinderen van Aelbert Miesz Schotte en hun moeder Tuenisje Jacobs voor een zesdepart uit de gemelde boedel competerende was, na aftrek van kosten ƒ 267-7-4, waarvan ƒ 48-17-14 betaald aan de voogden Heijndrick Bieling en Cornelis Claesz Gael van de kinderen van Albert Miesz op 23 oktober 1664 ten laste van Tuenisje Jacobs, van wie hij ook nog ƒ 186-19-4 tegoed was, samen ƒ 25-17-2, en ƒ 30-4-6 op 27 augustus 1665 van Sijme Miesz ter weeskamer ontvangen, ƒ 1-5-12 op 10 september 1665 per slot van rekening ontvangen, en nog van ten gelde gemaakte roerende goederen na aftrek van ƒ 8-0-0 kosten ƒ 27-4-8, makende ƒ 286-11-12, waarvan een vierdepart, nl. ƒ 71-13-9, voor de moeder Tuenisje Jacobs is, en ƒ 214-18-12 voor de kinderen (ondertekend op 8 oktober 1665) 188.
              Op 19 mei 1670 wordt te Amsterdam door Jacob van Thol en Paulus Buijs een verklaring opgesteld, gezien zekere akte van bewijs van Teuntien Jacobs, weleer weduwe van Albert Mieussen Schotten ter eenre, en de voogden over de onmondige kinderen van dezelve Albert Mieussen en Teuntien Jacobs ter andere zijde, ten overstaan van de weesmeesters der stede Beverwijk, gepasseerd op 13 maart 1664, en onderricht dat Teuntien Jacobs naderhand is gekomen te trouwen met Abram Jansz Verscheepker, gezien mede de akte van verkoop van 't huis en erf in de akte van bewijs vermeld en gelet op de vragen daaruit voorgesteld, dunkt ten eerste dat de kinderen niet zijn verkort door de verkoping, dunkt ten tweede dat de kinderen niet zijn geprefereerd voor crediteuren die bij het leven van hun vader crediteur zijn geworden, maar zijn in tegendeel gehouden dezelve crediteuren te moeten betalen, zowel als hun moeder, maar dat dezelve kinderen wel zijn geprefereerd voor alle schulden die hun moeder in haar weduwelijke staat heeft gemaakt alsmede die hun moeder met hun stiefvader heeft gemaakt, zodat de kinderen geprefereerd zijn voor alle crediteuren en schulden die na hun vaders dood gemaakt zijn 189.
           ondertr. Beverwijk 2 sept. 1650 (zij van Amsterdam, oud 26 jaar, met haar vader Jacob Gerrits), ondertr./tr. Amsterdam 3/18 sept. 1650
           481. (<240) (>962) Teuntje JACOBS, geb. ca. 1624,
              In Beverwijk bekent Abraham Jansz Verscheepker wonende alhier op 8 oktober 1665 schuldig te zijn aan aan de minderjarige kinderen van Aelbert Mieusz Schotten, mede-erfgenamen van Griet Jans, hun grootmoeder, 64 gld 18 st 12 penn, met voor interest tegen de penning 25 in 't jaar, met als borgen Willem Dircksz, huistimmerman, met zijn huis en erf in de Cloosterstraet, en Hendrick Engelsz Backer, wonende alhier, en op 25 oktober 1664 150 gld tegen de penning 25 in 't jaar, verbindende zijn huis en erf in de Coningstraet, belend ten zuidwesten Sijmon Mieusz Schotten, ten noordoosten de officier dezer stede, op 19 mei 1670 door Hendrik Bieling en Cornelis Claesz Gael, voogden van de kinderen, met kennis van de weesmeesters uit het speciaal verband ontslagen dewijl het voorschreven onderpand voor minder prijs is verkocht als het belast is geweest (maar de kinderen zijn niet tekortgekomen) 190.
              In Beverwijk bekent op 13 november 1668 Abraham Verscheepker ten verzoeke van Robbert van Breen, impostmeester van de Wage, dat zijn huisvrouw heeft gekocht een „voete” vlees van Arent Wildeman voor een stoter het pond zonder wel te weten het gewicht vandien. Hendrick Theunisz, schoenmaker alhier, verklaart dat hij neffens Theuntje Jacobs, huisvrouw van Abraham Verscheepker, Aaltjen Jacobs en Lambert Bijns heeft gekocht van voornoemde Wildeman een vierendel vlees, elk voor een stoter het pond. 191
           ondertr. 2° Beverwijk 13 maart 1664 (hij jongman van Haarlem, wonende alhier), tr. ald. 2 april 1664 Abraham Jansz VERSCHEEPKER.
                 Uit het eerste huwelijk:
            1. Sijmon Aelbertsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 2 maart 1651 (doopgetuigen Meeus Symonsz en Geertge Meeusen), ondertr. ald. 29 nov. 1675 (zij van Amersfoort) Hendrikje THEUNIS.
               In Beverwijk ondertr. geref. op 29.11.1675 Simon Aelbertsen Schotten, j.m. van Beverwijck, met Hendrickje Theunis, j.d. van Amersfoort, beyde alhier.
            2. Jacob Aelbertsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 27 okt. 1652 (doopgetuige Sybrichie Jans).
            3. Mies Aelbertsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 26 juli 1654, zie 240.
            4. Maartje Aelberts SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 2 juli 1656 (doopgetuigen Gerrit Jansz en Tryntge Miesen).
            5. Maarten Aelbertsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 21 maart 1658 (doopgetuigen Floris Pietersz en Griet Jans).
            6. Jan Aelbertsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 21 april 1660 (doopgetuigen Jacob Mieussen en Cornelisje Dirx).
            7. Jan Aelbertsz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 1 nov. 1662 (doopgetuigen Simon Miesse Schotte en Jannetje Pieters), ondertr./tr. ald. 20 nov./6 dec. 1683 Jannetje Adriaens STOUTENBURG, wed. van N.N.
           482. (<241) Hendrick ROCHEL,
           ondertr./tr. Amersfoort 11 april/5 mei 1661
           483. (<241) Fronica REYERS.
                 Uit dit huwelijk:
            1. Maritje Hendricx ROCHEL, zie 241.
            2. Margrit ROCHEL, ged. (nederd. geref.) Amersfoort 21 mei 1662.
            3. Ariaentjen ROCHEL, ged. (nederd. geref.) Amersfoort 17 nov. 1663.
            4. Sophia 'Fijtje' HENDRICX, ged. (nederd. geref.) Amersfoort 5 juli 1665, ondertr. 1° (schepenbank) Beverwijk 10 mei 1704 (zij: Fijtje Hendricx, jongedochter van Amersfoort; Vroonica Rijers, moeder van Vijtie Henderickx, consenteert in dit huwelijk met Louris Sijmonse), tr. ald. 1 juni 1704 Louris SIJMONSZ, ondertr. 2° (schepenbank)/tr. ald. 18 dec. 1716/3 jan. 1717 Jan DOMINICUS.
            5. Besseltje ROCHEL, ged. (nederd. geref.) Amersfoort 9 juli 1667.
            6. Susanna ROCHEL, ged. (nederd. geref.) Amersfoort 18 juli 1669.
            7. Reyertje ROCHEL, ged. (nederd. geref.) Amersfoort 7 dec. 1671.
           488. (<244) (>976, >977) Cornelis Jansz COELENBIER, geb. ca. 1612, koperslager,
              In Haarlem stelt op 9 december 1642 Cornelis Coelenbier, koperslager binnen Haarlem, zich borg voor het namptissement van 300 gld door Leendert Reyersz, getrouwd hebbende Grietge Blancke, op 15 oktober 1642 ten laste van Engel Francken geobtineerd 192.
              In Haarlem verkopen in 1643 Johan, Jacob en Cornelis van Teijlingen, gebroeders, aan Cornelis Jansz Coelenbier een huis en erve in de Lange Veerstraet recht over de Korte Veerstraet, belend Gerrit Pietersz aan de ene en de weduwe van Jacob Jansz Smuijser aan de andere zijde, met een last van 1000 gld die de verkopers erop houden, voor 1600 gld, te betalen 1/5 in gereed geld en daarna 4 meidagen, met als borgen Jan Cornelisz Coelenbier en Dirck Jansz Coelenbier 193.
              Op 2 november 1646 wordt in Haarlem een getuigenis geleverd door Cornelis Coelenbier, koperslager; hij ondertekent als Kornelis Jansz Koelombije) 194.
              In Haarlem constitueert op 18 juni 1647 Frederick Stevensz, wonende op 't Groot Heyligelant. zich borg voor 't arrest op de koperen loogketel van Bastiaen Cornelisz van Kessel wonende te Heemstede, door of vanwege Cornelis Jansz Koelbier gedaan doen op huiden 3 weken geleden, en 't gewijsde 't voorschreven arrest belangende voor de schepenen alhier te voldoen 195.
              In Haarlem constitueert op 3 januari 1648 Cornelis Jansz Coelenbij zich borg voor 't namptissement van 111 gld door Iemant Ariaensz van Serooskerken jegens Saertge Cornelis van Hoorn op 6 december 1647 voor de schepenen geobtineerd 196.
              In het verpondingskohier van Haarlem van 1650 wordt Cornelis Jansz Coelenbier (in de index: Coelombie) vermeld in de Lange Veerstraat, homanschap X, in de poort, voor 18-12-8 197.
              Op 11 november 1655 verklaart Jan de Meij wonende te Amsterdam, tegenwoordig te Haarlem, als mede-koper voor een vierdepart van het huis en erf staande recht tegenover de Corteveerstraet, door hem benevens anderen gekocht van Cornelis Coelombie, koperslager, te machtigen Abraham Davitsz, mede-koper, om voor schepenen van Haarlem de opdracht aan te nemen 198.
              Op 12 juni 1660 verklaren Willem van Heule, burger van Haarlem, zwager van Ds Josephus van den Rogiere in zijn leven predikant aldaar, oud 59 jaren, Jacobus Koets goutsmit, 45 jaren, Jan Jansz cleermaecker, 34 jaren, Johannes Snyder gezworen roedrager, 35 jaren, Johan de Wit, 60 jaren, en Francois Adriaensz Cuylemans, 49 jaren, ten verzoeke van Cornelis Jansz Koelenbie, dat Koelenbie een eerlijk, oprecht en deugdelijk persoon is 199.
              In Haarlem machtigt op 3 mei 1666 Cornelis Jansz Coelombij, pompmaker en koperslager tegenwoordig zijnde binnen deze stad, Cornelis Sesmus(?), apotheker, en Jan Cornelisz Groen, om te onderhandelen met zijn crediteuren over een akkoord 200, en verkoopt op 1 maart 1668 Cornelis Jansz Coelenbier, zoon en mede-erfgenaam van Jan Cornelisz Coelenbier, aan Ysabella van Werve, laatst weduwe van Jan Hendricx Millaert, een kamer in de Lange Veerstraet, aan weerszijden belend aan de koopster, voor 500 gld contant 201.
           tr.
           489. (<244) Pietertge CORNELIS.
                 Uit dit huwelijk:
            1. Jan Cornelisz COELENBIER, geb. ca. 1638, ged. (nederd. geref.) Haarlem 16 juli 1667, zie 244.
            2. Beletje COELENBIER, geb. ca. 1642, ged. (nederd. geref.) Haarlem 16 okt. 1668 (catechumena, oud 26 jaar, doopgetuige Fransientje Mulraets).
           490. (<245) (>980, >981) Menno Rijchartsz BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 4 febr. 1607 (doopgetuige Henrick Tielmans), voorzanger te Haarlem (in de Groote Kerck) 202, begr. ald. 28 maart 1658,
              Mr. Menno Rychartsz Brakenburg vestigde zich kort voor 1648 te Haarlem en ondertekende de formulieren van de Dortsche Synode.
              Op 26 september 1654 verklaren drie getuigen ten verzoeke van Menno Rychardts Braeckenburgh, voorzanger van de Groote Kerck, dat omtrent 3 weken voor Amsterdamse kermis 1653 is thuis gekomen Evert Evertsz Westhoff en te hebben horen verhalen dat hij was geweest in de tuin van de requirant die bij zich was hebbende zijn huisvrouw, en dat hij kwijt gescholden had het kapitaal van 150 gld met conditie dat de requirant aan hem jaarlijks zo lang hij leeft de interest zal betalen 203.
              Op 1 januari 1655 bekent Menno Richardus Braeckenburgh, voorzanger in de Groote Kerck, schuldig te wezen Mr Francois Valcke 200 gld met interest de penning 16, met als borg Willem Gael, brugophaalder aan de Grauwe Steenebrugghe binnnen Haarlem 204.
           ondertr. Amsterdam 3 mei 1631 (geboden gehad in Sloterdijk)
           491. (<245) (>982, >983) Vroutjen ALBERTS, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14 okt. 1607 (doopgetuige Lieve de Bruijn), bij ondertrouw geassisteerd met Albert Albertsz en Marrij Claes haar ouders wonende in de Angelierstraet, begr. Haarlem 5 jan. 1662.
                 Uit dit huwelijk:
            1. Sara Mennesdr BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 7 maart 1632 (doopgetuige Albert Albertsz), tr. Haarlem 2 maart 1662 Gillis Gillisz van HEYNSBERGEN, wedn. van N.N.
            2. Abraham Mennesz BRAKENBURGH, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25 sept. 1633 (doopgetuige Rijchart Mennensz), praeceptor der Latijnse school, begr. Haarlem 13 aug. 1676, tr. Amsterdam 13 nov. 1666 Grietje de GOYER, dr van Elbert Cornelisz de GOYER en Cathlijntje ANTHONISDR.
            3. Isaac BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19 nov. 1634 (doopgetuige Haesje Rijchards).
            4. Assa BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Oude Kerk) 28 febr. 1636, zie 245.
            5. Elisabeth Mennesdr BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15 sept. 1637 (doopgetuige Philip de Bruijn), tr. 1° Haarlem 31 juli 1663 Paulus van HEEREVEEN, tr. 2° Abraham UYLENBROEK, tr. 3° 6 jan. 1673 Johan WAGERS, wedn. van Catherina de la BORNIE.
            6. Rijchart BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 2 jan. 1639 (doopgetuige Hester Evers).
            7. Petronella Mennesdr BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17 april 1640 (doopgetuige Maritje Claes), tr. Haarlem 16 april 1675 Hendrik JANSZ.
            8. Stijntgen BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Oude Kerk) 3 okt. 1641 (doopgetuigen Jan Otsen, Sara Wissels, Aeltje Claesdr).
            9. Rijchart BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Noorderkerk) 5 april 1643 (doopgetuigen Jan Jansz Winckelman, Maria Winckelman).
            10. Rebecca BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Noorderkerk) 13 nov. 1644 (doopgetuigen Hester Everts, Trijntgen Alberts).
            11. Rebecca BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Haarlem 12 april 1646.
            12. Rebecca Mennesdr BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam 13 april 1648, tr. Haarlem 22 april 1668 Simon Pietersz van AARDENBURG.
            13. Richard Mennesz BRAKENBURG  205, ged. (nederd. geref.) Haarlem 22 mei 1650, portretschilder, dichter, overl. ald. 28 dec. 1702, ondertr./tr. Leeuwarden 7/22 jan. 1671 Aelke Hendriksdr FENNEMA.
               Op 20 april 1687 wordt te Leeuwarden Richaeus Braeckenburgh. mr schilder, als aangehuwde oom benoemd tot medecurator van Lyntie (18 jr), Feijcke (16 jr) en Hendrik Jans (12 jr), kinderen van Jan Feijckes, bode aan het Hof van Friesland, en Grietie Hendricks, beiden overleden.
               Richard Brakenburg werd op 17 oktober 1671 burger van Leeuwarden, was als kunstschilder leerling van Adriaan van Ostade, werd lid der Vlaamsche kamer van Rhetorica „De Witte Angieren” te Haarlem, trad op 3 december 1687 als meester schilder toe tot het St. Lucasgilde te Haarlem. Op 27 en 28 maart 1703 vond er een veiling plaats van zijn nagelaten bezittingen in een zaal van de Prinsenhof (Gazet van Haarlem 10 maart 1703).
            14. Albertus Mennesz BRAKENBURGH, ged. (nederd. geref.) Haarlem 22 nov. 1651, begr. ald. 3 juni 1692, tr. ald. 26 dec. 1674 Lysbeth Adamsdr MULLER.
           494. (<247) Jan VELSEN,
           tr. N.N.
                 Uit dit huwelijk:
            1. Aeltje Jans VELSEN, zie 247.
            2. Cornelis Jansz VELSEN, smid, ondertr. 1°/tr. Beverwijk 29 mei/14 juli 1669 Aeghje HEINDRICKS, ondertr. 2° Amsterdam 17 juli 1689 (Corn. Jansz van Velsen van de Beverwijck, smit, wedn. Aeghie Hendricx, woont in de Beverwijck, en Marritje Jacobs van A. oud 36 jaer op de Brouwersgracht ouders doot, geass. met haar mottje Hendrickje Jacobs), ondertr. Beverwijk 17 juli 1659 (hebben hun betoog overgeleverd van hun ondertrouw te Amsterdam) Maretje JACOBS, geb. ca. 1653.
            3. Jacob Jansz VELSEN, ondertr./tr. Beverwijk 2/18 juni 1673 Aeght JANS.
           496. (<248) (>992, >993) Cornelis RIEUWERTSZ, biersteker, overl. vóór 10 febr. 1642,
              In Velsen is in 1617 Cornelis Rieuwertsz, biersteker in de Beverwijk, eiser contra Gerrit Willemsz Haecken, om betaling van 23 gld 14 st over geleverd bier met de kosten; schepenen condemneren de gedaagde 206.
              In Beverwijk verkoopt in 1616 Reijer Bastiaensz, wonende te Wijk op Zee, aan Cornelis Rieuwertsz, poorter dezer stede, een huis en erf op de Meer, strekkende van de Meer tot aan Jan Claesz laeckencooper, belend ten zuidwesten Dirck Baertsz, ten noordoosten Jop Dircksz, vrij huis, erf en platingdijk, betaald met een custingbrief van 1000 gld 207.
           tr.
              In Beverwijk stelt in 1659 208 Trijntje Cornelis, weduwe van Cornelis Riewertsz, een codicil op waarin het testament van 4 juli 1645 bij notaris Nicolaes d'Assonville te Haarlem en het codicil van 27 september 1649 bij notaris Jan Cornelisz Velsen bevestigd wordt, en waarin o.m. Rochus van Veen en Willem Cornelis van Poelenburg tot voogden over haar onmondige erfgenamen aangesteld worden.
           497. (<248) (>994, >995) Trijntje CORNELISDR, steenkoopster, bierbeschooister, overl. tussen 8 nov. 1664 en 6 juni 1665,
              Op 14 februari 1625 209 geeft Trijntgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Riewertsz, volmacht aan Joris Cornelisz, weesmeester, om custingpenningen te ontvangen van een custingbrief gepasseerd voor schout en schepenen van Sparendam op 16 januari 1623, van Claes Jansz Schipper.
              In Beverwijk bekent op 9 maart 1625 Tryntgen Cornelis, weduwe van Cornelis Ryeuwerden, geassisteerd met Joris Cornelisz, burgemeester, schuldig te zijn aan Baert Claesz, buurman te Westzaan, 500 gld, spruitende uit koop en leverantie van een schuit van 5 lasten, te betalen 1/3 gereed, de resterende 2/3 op 24 februari 1626 210.
              In Uitgeest verkoopt op 28 mei 1631 Trijntgen Cornelisdr, geassisteerd met Joris Cornelisz haar voogd in dezen, beiden woonachtig in de Beverwijk, aan Aerien Pouwelsz onze buurman een stuk land genaamd Clatereyd, groot omtrent 22 snees, belend ten oosten de Coochdijck, ten zuiden Cornelis Nannen en de Vaersloot, ten westen de Langmeer, ten noorden de vaarsloot van Guierte Cornelis 211.
              In Beverwijk is in 1639 Cornelis Willemsz van Toern, poorter van Beverwijk, aan Tryntgien Cornelisdr, weduwe van Cornelis Rieuwerdsz, een jaarlijkse losrente van 27 gld. schuldig (afgelost op 31 mei 1641) 212, verkopen in 1642 Cornelis Lambertsz, zoon van Trijntgen Cornelis weduwe van Cornelis Rieuwerts, als haar voogd, en zoon Dirck Lambertsz, aan Lauris Reael, brouwer te Amsterdam, een stukje weiland voor zijn hofstede, strekkende van de Heerwech tot in de Wijckermeer, voor 3115 gld, en is in 1647 is Jan Arentsz kleermaker 250 gld schuldig aan Trijntje Cornelis, weduwe van Cornelis Rieuwertsz 213. In 1651 is Claes Biertensz slotemaecker een jaarlijkse losrente van 5 gld. schuldig aan Trijntgen Cornelisdr steencoopster, in 1652 verkoopt Arent Schout te Campen aan Trijntgen Cornelis steenkoopster een huis en erf in de Nieuwe Steech voor 655 gld, waarvoor zij zich geassisteerd met haar zoon Rieuwert Cornelis schuldig verklaart, sluit Trijntgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Rieuwerts, een overeenkomst met Jan Baert over de waterlozing van zijn huis in de Nieuwe Steech, en is Joost Jansz de Wolff 300 gld schuldig aan Trijntgen Cornelis, biersteekster 214.
              In 1653 is Sander Willemsz Smit een jaarlijkse losrente van 6 gld 7 st en Wijbrant Dauwensz alhier een jaarlijkse losrente van 5 gld schuldig aan Trijntgen Cornelisdr steenkoopster 215.
              In Heemskerk verkopen in 1655 Cornelis Jansz Hoogeduijn en Jan Laurensz Hoogeduijn, gebroeders, aan Trijntie Cornelis steenkoopster in Beverwijk een akker geestland genaamd de Beslooten Acker, groot 561 roeden, belend ten oosten de Kuijkerswech, ten zuiden Cornelis Laurensz Stuijffsant, ten westen dat Holle Beeckie, ten noorden de Holle Beeckscroft, voor 800 gld, verkoopt in 1657 Claes Jansz Cleybroeck aan Trijntje Cornelis steenkoopster, beiden wonende te Beverwijk, een croft geestland aan Duin genaamd de Hoffstee, groot omtrent 788 roeden, belend ten oosten Jacob Cije, ten zuiden Willem Lourisz, ten westen de Voorwech, ten noorden de Bavenlaen, voor 1000 gld, verkopen in 1659 Lambert Jacobsz onze buurman aan Duin en Louris Jacobsz wonende te Wijk aan Duin, als omen en voogden van de kinderen van zal. Maerten Jacobsz, aan Thrijntgen Cornelis steenkoopster in Beverwijk een stukje land genaamd Neel Aelwertscamp in de Noorder Polder, groot omtrent 1272 roeden, belend ten oosten Coeren, ten westen Leeghlant, ten zuiden Sartogenven, ten noorden Cleijnmeer, voor 1400 gld, verkopen in 1660 Louris Willemsz buurman op 't Hoflant in Wijk aan Duin, Dirck Willemsz, Cornelis Lourisz als getrouwd met Maritje Willems, Gerrit Gysberts als getrouwd met Lysbet Willemsz, voor henzelf en voor de verdere kinderen en erfgenamen van wijlen Willem Lourisz in zijn leven buurman aan Duin, aan Trijntje Cornelisdr steenkoopster in Beverwijk een croft teelland groot omtrent 1½ morgen, genaamd Jonghe Dirckencrofjen, belend ten oosten de Cleijne Houtwech, ten zuiden Jancewaij, ten westen de Schouwbeeck, ten noorden Louris Jansz Lamberden, voor 1200 gld, verkopen in 1663 Baert Sijmonsz, Gerrit Sijmonsz, Jan Sijmonsz en Willem Sijmonsz, onze buurluiden, ook voor Jacob Sijmonsz en Dirck Sijmonsz hun broers, aan Trijntje Cornelisdr steenkoopster in Beverwijk een croftje land genaamd Pieter Voochtencroft, groot 606 roeden, belend ten westen de Groote Houtwech, ten noorden en oosten de stad Alkmaar, ten zuiden Jan van Schooten, voor 900 gld, en verkopen in 1664 Jannitje Jansdr, weduwe van Willem Maertsz, en Seeger Seegersz als oom van de kinderen, aan Trijntjen Cornelis steenkoopster te Beverwijk een croftje geestland groot omtrent een halve morgen, belend ten oosten Louris Engelsz, ten zuiden Cornelis Willemsz, ten westen Aerjan Blom, ten noorden de verkopers, voor 600 gld [alle kopen met gereed geld] 216.
              In Beverwijk is op 11 juni 1661 Jan Gerritsz Block schuldig aan Trijntjen Cornelis, steenkoopster, 73 gld, zijnde rest van meerdere somme ter cause van steen en kalk aan hem geleverd, en nog 16 gld 8 st over 4½ jaar verlopen interest (voldaan op 18 aug. 1665) 217.
              Op 7 oktober 1662 testeert Trijntjen Cornelis, weduwe van Cornelis Riewerts, steenkoopster en bierbeschooister, aan Cornelis Lamberts, haar zoon bij Lambert Cornelisz haar eerdere man, aan Maritje Cornelis haar dochter, mitsgaders aan de kinderen van wijlen Dirck Lambertsz, de kinderen van Riewert Cornelisz en de kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz, op de plaats van hun vaders, mede haar zonen, elk een vijfde part; Riewert heeft al ƒ 1184:10:0 ontvangen en verkrijgt het vruchtgebruik van het erfdeel van zijn kinderen 218.
              Op 6 juni 1665 heeft Kunier Engels, weduwe van Dirck Lambertsz, steenkoopster te Beverwijk, voor haarzelf en als mede-erfgenaam van Trijntjen Cornelis, in haar leven mede steenkoopster, die haar schoonmoeder was, volmachtig gemaakt Hessel Jansz Bonckenburgh, secretaris van Castricum en Heemskerk, om van de griffier van het Hof van Holland te ontvangen voor Kunier Engels 220 gld 14 st en nog voor dezelve uit hoofde van haar voornoemde schoonmoeder 16 gld 17 st, beide voor leverantie van steen en kalk, verstrekt tot reparatie van het Huis van Marquette, hun toegevoegd bij preferentie uit de penningen gekomen bij verkoping van het voorschreven Huis en Hoge Heerlijkheid van Marquette, volgens de verbalen daarvan gehouden, op 11 februari laatstleden, tussen de gemene crediteuren van Maximilliaen de Hertaing, kapitein tot dienste dezer landen 219.
           tr. 1° (schepenbank) Beverwijk 8 febr. 1609 (hij uit Beverwijk, zij van Heemskerk) Lambert CORNELISZ, overl. vóór 8 dec. 1612, zn van Cornelis LAMBERTSZ, burgemeester (o.a. in 1592 220) ald., schepen (o.a. in 1594 en 1600 221) ald., en Maritgen JORISDR.
              In Beverwijk verkoopt op 12 april 1609 Jacop Jansz Hampson, wonende te Amsterdam, aan Lambert Cornelisz, poorter van Beverwijk, een huis en erf, strekkende tot achter aan Dirck Joosten, belend ten zuidwesten Louris Maertensz, ten noordoosten Jannetgen Pietersdr 222.
              In Beverwijk verkopen op 1 mei 1609 Joris Cornelisz, Mr Willem chirurgijn als man en voogd van Adriana Cornelisdr, en Lambert Cornelisz, erfgenamen van Maritgen Jorisdr, aan Pieter Camps, koopman te Amsterdam, een huis en erf met een schuur, strekkende tot aan 't Achterwechgen, belend ten zuiden Jan Jacopsz wielmaker, ten noorden Claes Harmansz 223.
              In Wijk aan Duin verkopen Mr Willem Jansz, chirurgijn, en Lambert Cornelisz, beiden poorters in de Beverwijk, op 26 maart 1609 aan Jelis Aelbertsz, burgemeester van Beverwijk, een stuk land genaamd de Rietcamp, groot omtrent 1024 roeden, belend ten zuidoosten Aryan van Zonnevelt wonende te Leiden, ten zuidwesten de Schouwatering en de nonnen van 't Zijlclooster te Haarlem, ten noordwesten Joffr. Maria van Adrichem, ten noordoosten Maritgen Everts en de comparanten zelf, en op 25 maart 1612 aan Willem Cornelisz, bakker in de Beverwijk, 2 derdeparten van een mad land in de Rietcamp, gemeen en ongedeeld met Maritgen Joris, weduwe van Jacop Aryaents, en Joris Cornelisz, belend de Rietcamp in 't geheel ten zuidwesten Jelis Aelbertsz, ten noordwesten de erfgenamen van Jan Havicxz zal., ten noordoosten de erfgenamen van Claes Jansz in zijn leven secretaris van Beverwijk, ten zuidoosten Aryaen van Zonnevelt wonende te Leiden 224.
              Op 8 december 1612 verklaart Dirckgen Sijmonsdr, huisvrouw van Thonis Willemsz tegenwoordig waard in de Nijeupoort, oud omtrent 44 jaar, ten verzoeke van Joris Cornelisz wonende in de Beverwijk als oom en voogd van de nagelaten kinderen van zal. Lambert Cornelisz zijn broer, dat in de nazomer van 1611 te haren huize, nog op de Hoeve wonende, is geweest wijlen Lambert Cornelisz en Jan de Backer van Egmond op Zee, en dat Jan de Backer zei dat hij enige dagen bevorens aan de voornoemde Lambert Cornelis verkocht had een gediend schuitje voor niet ouder dan 6 of 7 jaar 225.
                  Uit het eerste huwelijk:
             1. Cornelis LAMBERTSZ, steenkoper, veerschipper op Amsterdam, ondertr. (schepenbank) Beverwijk 22 april 1646 (eerste proclamatie, zij wonende te Soest), tr. ald. 6 mei 1646 Geertien JANS.
                In Beverwijk is op 3 maart 1667 Cornelis Lambertsz, veerschipper op Amsterdam, schuldig aan Rochus van Veen een jaarlijkse losrente van 8 gld over 400 gld, met als onderpand een huis op de Meijr, strekkende tot aan het Achterwegje, belend ten noordoosten de kinderen van Cornelis van Tooren, ten zuidwesten Arent Wildeman (voldaan op 23 december 1676), en aan Anthony van Mierop 600 gld, met als onderpand een huis en erf in de Toorenstraet, strekkende tot achter aan de tuin van Cruijsveldt, belend ten noordwesten de weduwe van Jan Dircksz Scherp, Maritjen van der Boomgaerdt, Belitjen Maertens en Aelbert Aelbertsz, ten zuidoosten Pietertje Laurens met haar kinderen (voldaan op 23 december 1670) 226.
                In Beverwijk wordt op 6 december 1669 de inventaris gemaakt vanwege Jan Dircksz Duijn, „triumphater” jegens Cornelis Lambertsz Steencoper wonende hier ter stede, met als vaste goederen van de laatste vermeld een huis en erf op de Meijr, bewoond door de gecondemneerde, een huis en erf in de Nieuwe Steegh, bewoond door Claes Melisz, en een huis en erf in de Toorenstraet, bewoond door Dirck Lambertsz 227.
                In Beverwijk worden in 1670 bij executie in veiling verkocht, bij begeren van Jan Evertsz kalkbrander en de erfgenamen van wijlen Jan Dircksz Duijn, na geobtineerde vonnissen ten laste van Cornelis Lambertsz, steenkoper, in zijn leven wonende hier ter stede: (1) aan Aerijaen Gerritsz Scheepmaker een huis, erf en kaai, strekkende tot achter aan het Achterstrantje, belend ten zuidwesten Arent Wildeman, ten noordoosten de Schouwbeeck, (2) aan Jan Cornelisz Immerseel een huis en erf in de Toorenstraet, strekkende tot aan de tuin van Cruijsveldt, belend ten noordwesten Jacob de Hart, Thomas Jansz van den Bogaerdt, Dirck Sijmonsz Castricum en Aelbert Aelbertsz, ten zuidoosten Pietertje Laurens met haar kinderen, belast met een duit tijns 's jaars, (3) aan Dirck Sijmonsz Castricum een huis en erf in de Nieuwe Steegh, strekkende tot de gemene gang van Battje Jans, belend ten oosten de erfgenamen van Trijntje Cornelis, ten westen Dirck Jacobsz 228.
             2. Dirck LAMBERTSZ, geb. ca. 1611, veerschipper op Amsterdam, overl. vóór 21 aug. 1659, ondertr. (schepenbank) Beverwijk 13 mei 1634 (zij van Velsen), tr. ald. 28 mei 1634 Cunier ENGELSDR, steenkoopster, biersteekster, overl. tussen 19 okt. 1674 en 9 mei 1675, dr van Engel Sijmonsz ENDELGEEST en Griet LUYTGEN.
                In 1653 verkoopt in Beverwijk Jan Cornelisz Velsen, als curator over de desolate boedel van Cornelis Cornelisz alias Broer, kuiper in zijn leven alhier, aan Dirck Lambertsz en Jan Dircks Scherp een huis, erf en kaai op de Meijr, belend o.a. Trijntje Cornelis, biersteekster 229.
                In Beverwijk is op 21 augustus 1659 Alexander Jacobsz Salemaker, althans wonende te Haarlem, schuldig aan Cunier Engels, steenkoopster alhier, ƒ 106:3:8 uit leverantie van steen en kalk, met als onderpand zijn huis op de Achterwegh (voldaan op 23 juni 1662) 230.
                In Beverwijk op 19 mei 1660 verkopen Kunier Engels, biersteekster, weduwe van Dirck Lambertsz, voor haarzelf, mitsgaders Cornelis Lambertsz, veerschipper op Amsterdam, als oom en bloedvoogd over de nagelaten kinderen van Dirck Lambertsz zijn broer, aan Cornelis van Halewijn, burger der stad Haarlem, de helft in een huis, erf en kaai op de Meijr, belend ten zuidwesten Tryntjen Cornelis, waarvan de wederhelft competeert Jan Dirckx Scherp, herbergier, zijnde het gehele huis en erf belast met 7 st 4 penn jaarlijks, voor ƒ 640, vorr betaling van schulden over geleverde bieren gemaakt ten tijde van het leven van de voornoemde Dirck Lambertsz zal. aan Sr Anthonij van Halewijn, brouwer in de brouwerij van de Twee Ruijten te Haarlem, en bekent Kunier Engels verkocht te hebben aan Cornelis van Halewijn recht en eigendom van zekere schuldbrief van ƒ 110:3:8, ten laste van Alexander Jacobsz Salemaecker en op zijn huis en erf op de Achterwegh, en een schuldbrief van ƒ 214 ten laste van Allert Thomasz en op zijn huis en erf te Wijk op Zee 231.
                Op 24 maart 1638 is o.a. Dirck Lambertsz, man en voogd van Knier Engels, oom van de 4 „ongelijke” onmondige kinderen van Griet Luyts, weduwe van Engel Sijmonsz Endelgeest, geprocreëerd staande huwelijk 232.
                In Velsen verkopen op 12 februari 1642 de kinderen en schoonzoons van zal. Engel Sijmonsz en Griet Luytgen in hun leven wonende te Velsen, onder wie Cornelis Engelsz Endelgeest, ook voor Dirck Lambertsz man en voogd van Knier Engelsdr, land en een hofstede 233.
                Op 7 september 1662 234 bekent te Beverwijk Kunier Engels, weduwe van Dirck Lambertsz, bierbeschooister, aan Jan Dircksz Scherp, herbergier binnen deze stede, schuldig te zijn een jaarlijkse losrente van 52 gld, met haar huis, erve en kaai aan de Meijr tot onderpand. Borg is Trijntgen Cornelis, weduwe van Cornelis Riewertsz, steenkoopster en bierbeschooister alhier.
                Op 7 juli 1664 geven 5 personen, allen wonende binnen de stad Bevwerijk, onder wie Kunier Engels, weduwe van Dirck Lambertsz, machtiging aan Willem van Ravensteijn, procureur voor het Hof van Holland, om overeenkomstig het verbaal van 25 juni laatstleden over te leveren hun bescheiden waaruit blijkt wat hun nog van de vrouwe van Marquette competerende is, en wijders hun zaken waar te nemen 235.
                In Beverwijk verkopen op 19 oktober 1674 Lourens Sijmonsz Roaen in huwelijk hebbende Meijnsjen Jans, mitsgaders Claes Cruijsveldt en Aris Cornelisz Borst als wettige voogden over Trijntjen Jans, minderjarige dochter, beiden erfgenamen van wijlen Jan Dircksz Scherp, aan Aeltje Cornelis weduwe alhier ƒ 812-6-0 wezende het restant ten laste van Cunier Engels, weduwe van Dirck Lambertsz bierbeschooier, en op haar huis, erf en kaai gepasseerd op 8 september 1662 236.
                In Beverwijk verkopen op 9 mei 1675 Lambert Dircksz en Cornelis van Groenendijck als voogd over de nagelaten kinderen van wijlen Grietje Dircks, zoon en dochterskinderen van wijlen Cunier Engels in haar leven weduwe van Dirck Lambertsz, wonende alhier, aan Maerten Sijmonsz Fortuijn alhier een huis, erf, kaai en schuurtje op de Meijr, strekkende tot achter het schuurtje van de kinderen van wijlen Nicolaes Cotjens en wederom van dit schuurtje af tot achter aan het erf van Jan Gerritsz Gorter, belend ten noordoosten de weduwe van Floris Cornelisz Dorregeest, ten zuidwesten de gemene gang, voor ƒ 1125-0-0, te betalen een derde gereed, en een derde mei 1676, mei 1677 237.
                   Uit het tweede huwelijk:
              1. Cornelis CORNELIS RIEUWERTSZ, beurtschipper.
                 In 1651, 1652, 1653, 1655 en 1654 wordt Cornelis Rieuwertsz, en in 1654 en 1656 Cornelis Cornelis Rieuwertsz, vermeld als beurtschipper op Amsterdam en als borg voor andere schippers, meestal tezamen met Rieuwert Cornelisz, ook met Theunis Cornelisz Roos 238.
                 Op 13 mei 1654 getuigen Gys Jansz, oud omtrent 50 jaar, Cornelis Joppen, 28 jaar, buurluiden te Wijk op Zee, en Dieloff Cornelisz, 32 jaar, wonende te Beverwijk, ten verzoeke van de baljuw van Bloijs, dat zij deze achternamiddag ten huize van Cornelis Jansz herbergier te Beverwijk in het gezelschap van Jan den diender, mede wonende te Beverwijk, hebben zitten drinken, en aldaar is ingekomen Cornelis Cornelis Rieuwertsz die beschonken was en zeer vijandig heeft gesproken en uitgevallen met scheldwoorden tegen de gemelde diender die behoorde uit de kamer te gaan als er zulke eerlijke luiden kwamen als hij, Cornelis Rieuwertsz, (enz.) 239.
              2. Rieuwert CORNELISZ, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 27 maart 1617, zie 248.
              3. Nicolaes CORNELISZ, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 16 juni 1619.
              4. Maritje CORNELIS, ondertr. Beverwijk 26 april 1648 (voor schepenen; attestatie verleend) Cornelis Hendricsz van LIMMEN, zn van Hendrick ROELOFFSZ.
                 Op 8 oktober 1664 verklaart Trijntje Cornelis, laatst weduwe van Cornelis Riewertsz, dat zij tot nog toe van haar dochters dochtertje Cornelis van Limmem had genoten kostpenningen voor haar onderhoud in haar huis, en nu met deszelfs moeder, Maritje Cornelis, was versproken dat die met haar dochtertje Cornelia bij haar, comparante, zou blijven metterwoon, tot het afsterven van haar, comparante, toe, om haar werk te doen en de huishouding op te houden zonder iets daarvoor te genieten, des dat haar dochter met haar dochtertje Cornelia tezamen zouden hebben het onderhoud van kost zonder daarvoor iets te betalen, zulks dat haar andere kinderen en erfgenamen na haar dood op haar voorschreven dochter dienaangaande niets zullen vermogen te eisen of aan haar erfenis iets zou mogen afgekort worden 240.
                 In Beverwijk bekennen in 1674 Maritie Cornelis, weduwe van Cornelis Hendricsz van Limmen, en Dr Cornelis Groenendijck als man en voogd van Cornelia Cornelis van Limmen haar dochter bij Cornelis Hendricsz van Limmen geprocreëerd, ontvangen te hebben van Johan van Schoten wonende te Haarlem 850 gld, hun gelegateerd door wijlen Engel Gerretsz van Schoten en Aeltjen Roelen, in hun leven echte man en vrouw wonende te Haarlem, volgens testament van 25 augustus 1666 gepasseerd voor Willem van Kittensteijn notaris te Haarlem, en de uitspraak daarop gevolgd door Mr Dammas Guldewagen en Willem van Groenhout, advocaten, op 22 januari 1674, ten beste van de kinderen van Willem Sijmonsz Ruijmgaerdt zo de voorschreven Cornelia Cornelis van Limmen geraakt te sterven zonder wettige descendenten na te laten, met als onderpand haar huis en erf op de Meyr 241.
                 In Beverwijk verkoopt in 1693 Sr Jacobus Opmeer, goudsmid binnen dezer stede, als man en voogd van Juffr. Cornelia van Limmen te voren weduwe van Sr Cornelis Groenendijck en dochter en erfgenaam van Marijtje Cornelis in haar leven weduwe van Cornelis Hendricksz van Limmen, welke Marijtje Cornelis is geweest dochter en mede-erfgenaam van wijlen Trijntje Cornelis, van wie het navolgende huis en erf is gekomen, aan Sr Joannes Boelkens, vroedschap dezer stede, een huis en erf met een gang waarnaast aan de zuidwestzijde een kaai met de gerechtigheid en eigendom van de bierstal daarbij, aan de Mijerstraat, belend ten zuidwesten Maarten Sijmonsz Fortuijn, ten noordoosten het navolgende huis, erf en kaai, item nog een huis en schuur met een gang aan de zuidwestzijde mitsgaders met een kaai aan de Mijerstraat, belend ten noordoosten Jan Jansz Braack, ten zuidwesten het voorgaande huis, erf en kaai, voor 5200 gld, te betalen 1/3 van 3200 gld gereed en mei 1694 en 1695 telkens nog 1/3, en de resterende 2000 gld tegen een interest van 4 ten honderd 242.
                 Op 24 november 1653 testeren Engel Gerritsz en Aeltie Roelen, wonende te Haarlem; Aeltie prelegateert aan neven en nichten. tantezeggers, veel geld, maar aan Cornelis Hendrickxz van Limmen. getrouwd met Maritge Cornelisdr, heel weinig, maar wel 1000 gld aan hun kind, te delen met eventuele meerdere kinderen als hij, die tegenwoordig van zijn vrouw is, terugkomt en meer kinderen bij haar teelt 243.
             498. (<249) (>996) Cornelis Pietersz OUWENEEL, schepen (o.a. in 1629 244) van Velsen,
                In Velsen verkopen in 1630 Anna Dircxdochter weduwe van Adryaen Sijmonsz Roos, geassisteerd met Engel Sijmonsz haar wettige voogd, voor haarzelf, item Aris Sijmonsz Roos en Louris Sijmonsz Roos mitsgaders Pouwels Jansz man en voogd van Engeltgen Dircxdr met Thomas Aelbertsz man en voogd van Griet Dircxdr en Fredrick Dircx, als omen en bloedvoogden over de 8 onmondige nagelaten kinderen van voornoemde Anna Dircxdr geprocreëerd bij Adryaen Sijmonsz Roos, en met advies van Claes Fredericx Jongh en Gerrijt Fredericx, eigen omen van de voorschreven weduwe, aan Gerrijt Fredericx voornoemd en Cornelis Pietersz Ouwe Neel, buurluiden te Velsen, elk de helft van een stuk land genaamd d'Achterste Buijtendijck gelegen in de Buijtendijck, groot omtrent 9½ hond, belend ten oosten de Velsermeer, ten zuiden Heijndrick Arentsz c.s., ten westen Claes Cornelisz Neeskens c.s., ten noorden Willem van Trier, voor 450 gld, te betalen 1/3 gereed, 2/3 op navolgende meidagen 245.
                In Velsen verkopen op 11 februari 1632 Reijer Bastiaensz wonende te Wijk op Zee, Pieter Riewertsz man en voogd van Guertgien Outgers, Cornelis Willemsz van Thoorn man en voogd van Anneken Outgers, Dirck Outgersz, en Joris Cornelisz uit de naam en als voogd benevens Adrijaen Dirxz die hij in dezen vervangt, over de kinderen van Sijmon Outgersz zal. ged., altezamen poorters van Beverwijk, nl. Reijer Bastiaensz voor de helft en de verdere comparanten voor de andere helft, gemeen en onverdeeld, aan Cornelis Pietersz Oude Neel, buurman in Bresaep, een croft geest- of teelland, groot 1½ morgen, belend ten oosten Cornelis Pietersz Oude Neel voornoemd, ten zuiden de erfgenamen van Aeff Thamis, ten westen de Nattewecht, ten noorden Hans Gerrijtsz van Goor. Cornelis Pietersz voornoemd zal moeten laten volgen 2 jaar huur nog aan Jan Cornelisz Post voor 34 gld 's jaars, die hij ieder jaar daarvan zal trekken. Voor 1500 gld, te betalen 400 gld gereed, en de rest op 2 Lucasmarktdagen 1632 en 1633. 246
                Op 1 januari 1640 onder de pachters en gebruikers van Bresaep, voor huur aangeslagen door een gemachtigde van Johan van Matenesse die na het overlijden van Johan van Schagen leenman was geworden, voor 3 jaren expirerende Kerstmis 1642, o.a. Cornelis Pietersz Ouwenelen, voor ƒ 130-0-0 247.
                In 1642 worden ten verzoeke van Tamis Claes c.s. verklaringen afgelegd door Cornelis Pietersz, oud-schepen te Velsen, Jan Dircxz, welboren man te Velsen, en Borrit Jeroensz, oud-schepen te Velsen; Cornelis Pietersz verklaart dat hij landen is hebbende gelegen ten noorden van de landen van Aecht Tamis zal., welke hij tegenwoordig verhuurt 't honderd voor een rijksdaalder, eer minder als meer, en dat de landen van Aecht Tamis zal. veelal slechter zijn als die van hem, en Borrit Jeroensz verklaart dat hij buurlanden heeft, en nog in huur voor omtrent een rijksdaalder 't honderd, en weet dat de landen omtrent de landen van Aecht Tamis zal. veel minder in prijs zijn geweest 248.
                In Velsen verkopen in 1643 Cornelis Pietersz Oude Neel voor zichzelf, mitsgaders Marijtgen Cornelisdr weduwe van Engel Pieters Oude Neel, geassisteerd met voornoemde Cornelis Pietersz haar zal. mans broer, zo voor haarzelve en vervangende al haar kinderen, aan Louris Engelsz Bos een vrij wegje, om te varen grint en modder, met het land, genaamd de Kerckweg, over dit voorschreven wegje of gescheiden liggende van 't bosje west[?], voor 7 gld 10 st 249.
                In Velsen verkopen in 1655 Aelbert Cornelisz, Rywert Cornelisz, Louris Cornelisz en Dirck Nannen, allen nomine uxorum afwezende, erfgenamen van Cornelis Pietersz Ouweneel, aan Cornelis Guldewagen, burgemeester van Haarlem, een stuk hooiland in Velserbrouck genaamd de Korenkroft, groot omtrent 2 mad, belend ten oosten de officier Jan Schatter, ten zuiden de kinderen van Arent Jan Arenden, ten westen de Coorecamp, ten noorden de Lichtcamp, belast met een notweg, voor 3950 gld 250.
             tr.
             499. (<249) (>998, >999) Marijtjen Gerrits van SCHOTEN.
                Op 5 maart 1653 transporteert in Velsen Marytgen Gerrits, weduwe van Cornelisz Pietersz Ouweneel, geassisteerd met Cornelis Heijndricxz, schepen, haar gecoren voogd, aan Adrianus Boelens wonende te Beverwijk een stuk geestland, groot omtrent 2 morgen, belend ten oosten de Zeewech, ten zuiden Sr Johan Schatter, ten westen de Buijrwech, ten oosten het Zeepadt, ten noorden de bruiker Gerrit Jeroensz, voor 1160 gld, te betalen op 2 termijnen (gekocht op openbare veiling op 8 januari 1653) 251.
                In Velsen verkoopt in 1655 Marijtjen Gerrits, weduwe van Cornelis Pietersz Ouweneel, geassisteerd met Cornelis Heijndrixz haar gecoren voogd in dezen, aan Aris Jans, buurman te Velsen, een huis, erf en werf met de aankleve vandien, groot omtrent 1½ morgen, belend te zuiden en oosten Dammas Guldewagen, ten westen de Wildernis van Brederode, ten noorden de koper, met een vrije notweg oostwaarts uit tot de Houtwech toe, met dijk, dam, weg en watering, voor 2800 gld, en aan Claes Luijdens wonende te Amsterdam, een hoekje geestland, groot omtrent 50½ roede, belend ten oosten de Buijrwech, ten noorden de erfgenamen van Louris Baeck, ten westen en zuiden Marijtjen Gerrits, waarbij de koper gehouden zal wezen rondom het voorschreven land te stellen een bekwame heining en dezelve tot zijn kosten gedurig te onderhouden, voor ƒ 127-5-0 252.
                Op 10 augustus 1661 testeert Maritjen Gerrits, weduwe van Cornelis Pietersz Oude Neelen, wonende binnen Beverwijk op de Achterwegh, ziekelijk. Zij benoemt tot haar enige erfgenamen Gerrit, Annetje, Neeltjen, Gooltjen en Guertjen Cornelis, haar 5 kinderen, elk voor een zesdepart, en de kinderen van haar dochter Aeltjen tezamen voor een zesdepart, waarvan Aeltjen haar leven lang zal genieten de vruchten, welke vruchten alsmede een somma van 300 gld door haar alreeds van testatrice genoten zullen strekken in voldoening van haar legitieme portie. De testatrice begeert dat ingeval iemand van de kinderen van Aeltjen kwam te overlijden bij het leven van de vader, dat dan het gedeelte van de erfenis van de overledene zal gaan op de kinderen van Aeltjen in leven zijnde. Na overlijden van de testatrice zullen haar 5 voornoemde kinderen elk inbrengen in de boedel 300 gld alreeds genoten mitsgaders dat Louris Cornelisz, getrouwd met voornoemde Annetje, boven de voornoemde 300 gld nog zal inbrengen 800 gld door hem daarenboven genoten met alle verschenen en onbetaalde renten. 253
                Op 31 oktober 1665 verklaart Maritjen Gerrits, weduwe van Cornelis Pietersz Oude Neelen, wonende binnen Beverwijk, gerevoceerd te hebben haar testament gepasseerd voor dezelfde notaris Jan Cornelisz Velsen op 10 augustus 1661, begerende ab intestato te overlijden 254.
                Op 29 januari 1670 wordt in Velsen een transportakte opgesteld van de verkoop door Marie Gerrets, weduwe van Cornelis Pieterse Oueweneelen, geassisteerd met Dirck Nanninge van der Stoel, aan Niclaes Luyders te Amsterdam, van een hoekje land aan de zuidzijde van kopers huis, niet langer dan kopers erf, strekkende oost op aan de zuidzijde, belend Jacob Fije, met expresse conditie dat de koper moet laten naast zijn tuin een bekwame notweg om met hooiwagens als andere op het land te rijden en een greppel om het water van 't land voor zijn huis te lozen (niet gepasseerd) 255.
                In Velsen verkopen op 29 mei 1675 Neeltje Cornelis, Aeltje Cornelis, Cornelis Gerritse, Aris Jansen Hogersteijn en Willem Engelse als voogden van de kinderen van Gerrit Cornelisse zal., Cornelis Louwerse, Pieter Louwerse en Jan Louwerse, als ooms van 't kind van Maertje Louwers alsmede voor henzelf, Claes Claver en Bartelmies Willemse als voogden van de kinderen van Gooltje Cornelis zal. en Dirck Nanningse van der Stoel als voogd van de kinderen van Guertje Cornelis zal., allen kinderen en kindskinderen van wijlen Maritje Gerrits van Schoten, in haar leven weduwe van Cornelis Pietersz Oude Neelen, aan Bartolemeus Schout wonende te Amsterdam [de helft] in een stuk weiland aan de Heerewegh, omtrent Schilpen, gemeen en onverdeeld met de heer Schatter, groot in 't geheel 5 morgen 4 roeden Rijnlandse maat, als te weten de weid 4 morgen 218 roeden, en het rietland 286 roeden, strekkende van de Heerewegh af oostaan tot in de Meyr toe, belend ten noorden Sr van Schoten, ten zuiden Gysbert Sijmense Lans, zijnde de helft belast met 1 gld 5 st 's jaars ten behoeve van de stad Haarlem en 1 st 14 penn ten behoeve van zijne Excellentie van Brederode, voor ƒ 3175, 1/3 reeds betaald, de resterende 2/3 te betalen op meidagen 1676, 1677, idem aan de heer Johan van Munten, burgemeester van Amsterdam, de helft van een stuk buitendijks land gemeen met de weduwe van Sijmen Roos, groot in 't geheel 2 morgen, belend ten westen de stad Haarlem, Beverwijk en Gysbert Lans, strekkende vandaar tot in de Meyr toe, belend ten noorden Juffr. Vroom, ten zuiden de erfgenamen van Van Santen, voor ƒ 910, te betalen op meidagen in 3 termijnen 1675, 1676, 1677, idem aan Pieter Jacobse Breetvelt 2 stukken teelland annex elkaar, tezamen groot 2 morgen 104 roeden Rijnlandse maat, gelegen aan het Achterweghie achter de hofstede Scheybeeck, strekkende van hezelve wegje westaan tot aan de Schoubeeck toe, belend ten zuiden Jacob Sij, ten noorden Sr Bentens c.s., voor ƒ 260, te betalen op 3 meidagen 1675, 1676, 1677 256.
                Op 7 januari 1706 compareren voor een notaris in Haarlem Cornelis, Engel en Claas Rieuwerts, gebroeders, ook voor hun broer Pieter Rieuwerts, allen meerderjarige kinderen en erfgenamen van Aaltje Cornelis weduwe van Rieuwert Cornelisz, Guurtje Philips van Schooten weduwe en boedelhoudster van Pieter Jansz van Bolswaart, ter eenre, en de kinderen van Annetje Cornelis, bij namen Jan Laurensz Duineveld, ook voor zijn broers Willem em Pieter Laurensz Duineveld, de kinderen van Neeltje Cornelis, zijnde Hendrik Pietersz Kemp als in huwelijk hebbende Engeltje Aalberts, Maartje Aalberts en Gijsbert Aris Dreger nagelaten kind van Duifje Aalberts, de kinderen van Gerrit Cornelisz, bij namen Arij en Pieter Gerritsz Ouweneel, Cornelis Cornelisz Noom als in huwelijk hebbende Antje Gerrits Ouweneel, mitsgaders Pieter Bakker als in huwelijk hebbende Maartje Bakker, Pieter Gerrtisz Ouweneel en Dirk van der Stoel als voogden over Ermpje Bakker, gezamenlijke kinderen van Neeltje Gerrits Ouweneel, de kinderen van Gooltje Cornelis, te weten Dirk, Marijtje en Geertruid van der Stoel, het kind van Geurtje Cornelis te weten Marijtje Aris Hagestein geassisteerd met haar gekoren voogd in dezen Dirk van der Stoel, en eindelijk Jacobus en Pieter Kiliaan, ter andere zijde. De tweede comparanten verklaren te approberen en goed te keuren zeker vonnis uitgesproken door het Hof van Holland dd. 28 december 1705, geslagen tegen de heren Mr Jodocus Cousebant en Jacobus van der Meer medicinae doctor, als executeurs van het testament van Willempje Floris van Schooten, en dat uit dien hoofde de tweede comparanten aan de eerste comparanten laten volgen alle de goederen of erfportie welke de voorschreven Willempje Floris van Schoten van haar ouders heeft geërfd, nochtans dat dezelve goederen door 2 neutrale personen zullen worden getaxeerd, en verklaarden de eerste comparanten hetzelve te approberen. Verder zijn de gezamenlijke eerste en tweede comparanten geaccordeerd dat de goederen welke volgens de inventaris, door de heren executeurs over te leveren, zullen worden bevonden (na aftrek van al hetgeen volgens de taxatie door de eerste comparanten moet worden genoten) verdeeld te moeten worden, zullen worden verdeeld volgens de divisie in 32 portiën welke reeds gemaakt en geapprobeerd is in de eerste verdeling die tussen de respectievelijke comparanten voltrokken is. 257
                    Uit dit huwelijk:
               1. Gerrit Cornelisz OUWENEEL, zeevonder, tr. N.N.
                  In Velsen verkoopt in 1655 Gijsbrecht Cornelisz van der Burch, wonende te Nieuwkoop in de banne van Pijnacker, aan Gerrit Cornelisz Ouweneel een stuk hooiland in Velserbrouck genaamd de Dammer, groot omtrent 2 mad, belend ten oosten de Wijckermeer, ten zuiden Gerbrant Dobbitsz, ten westen de Westerlaen, ten noorden het land van de armen van Velsen, met dijk, dam, weg en watering, voor 1250 gld 258.
                  Op 5 mei 1661 heeft Jan Cornelisz Poorter, notaris te Beverwijk, zich laten vinden aan de persoon van Gerrit Ouwenele, zeevonder van de baljuw, uit naam van de reders van de boeier genaamd Abrams Offerande waarop schipper is geweest Pieter Claesz Neus zal. ged., welk schip gestrand is en waarvan door de voorschreven zeevonder enige scheepsbehoeften naar zijn huis geborgen zijn, en alzo de voorschreven zeevonder onredelijk is de gemelde goederen te laten volgen voor een redelijke en meer dan redelijke prijs, is hem bekend gemaakt dat hij die goederen daar zou laten liggen, die geantwoord heeft tevreden te zijn 259.
                  In 1696 worden als erfgenamen van Willemina Floris van Schooten o.a. genoemd Arien Gerritsz Ouweneel, Cornelis Cornelisz Noom als in huwelijk hebbende Annetie Gerrits Ouweneel, Pieter Gerrits Ouweneel, Dirk van der Stoel en Pieter Gerritsz Ouweneel als voogden over de minderjarige kinderen van Neeltie Gerrits Ouweneel, bij een machtiging om de uitstaande schulden van de boedel van Willemina van Schooten te innen 260.
               2. Annetje CORNELIS, tr. Louris Cornelisz DUIJNMEIJER, duinmeier te Bakkum, zn van Cornelis WILLEMSZ en Doutgen JANSDR.
                  In 1660 verklaren Louris Cornelisz, duinmeier en buurman te Bakkum, en Jan Cornelisz anders Jan Jacopsz, duinmeier en buurman te Castricum [gebroeders], ten verzoeke van Jacop Willemsz, buurman te Castricum, en Hillegont Willemsz, huisvrouw van Pieter Symensz tegenwoordig in „apperensie” [hechtenis] in 's-Gravenhage, mede buurvrouw aldaar, dat zij verscheidene malen aan Jacop Willemsz, requirant, „soo hont beetten als harmes ende soo gedrenckte als gevonden konijnen” hebben verkocht 261.
                  In 1663 bekent Louris Cornelisz, duinmeier en buurman te Bakkum, schuldig te wezen aan Alit Cornelis zijn zuster, buurvrijster op 't Hoflandt, 750 gld ter zake van al over enige jaren geleende penningen, en belooft daarom een gelijke somme weder te betalen, met interest tegen 4 gld 10 st in 't jaar, en transporteert aan haar al zijn meubele goederen, koeien, paarden, schapen, hooi, stro, al zijn inboedel, en huisraad, voor voornoemde hoofdsom; Aellit Cornelis laat comparant de goederen ter liefde gebruiken 262.
                  In 1696 worden als erfgenamen van Willemina Floris van Schooten o.a. genoemd Willem Lourisz Duijnevelt, Jan Lourisz Duijnevelt en Pieter Lourisz van Duijnevelt, bij een machtiging om de uitstaande schulden van de boedel van Willemina van Schooten te innen 260.
               3. Aeltje CORNELIS, zie 249.
               4. Neeltgen CORNELISDR, tr. Aelbert CORNELISZ.
                  Op 31 mei 1659 bekent Gerrit Gysbertsz wonende te Heemskerk, in huwelijk hebbende Lysbeth Willemsdr weduwe van Maerten Jacobsz, 300 gld schuldig te wezen aan Neeltgen Cornelisdr, weduwe van Aelbert Cornelisz, wonende te Akendam, waarvoor Willem Lourisz wonende te Heemskerk, schoonvader van de comparant, zich borg stelt 263.
                  Op 16 oktober 1721 compareren voor een notaris in Haarlem Aalbert Jeroense van der Veldt en Cornelis Jeroense van der Velt, beiden kinderen van Jeroen Klaasse van der Velt en Maretje Aalberts, wonende te Overveen, Huijch van der Willege[n] als voogd over het minderjarige kind van Gijsbert Dreger die een zoon was van Arie Dreger en Duijffie Aalberts, wonende binnen Haarlem, Wouter Jacobse van de Vijver als in huwelijk hebbende Neeltje Hendricks Cempen, ook voor Willem Pieterse Winter als getrouwd mer Marijtje Cempen, wonende binnen deze stede, item Lijsbet Jans weduwe en boedelhoudster van Pieter Kempen wonende onder de vrijdom van deze stad, de 3 laatstgenoemde comparanten kinderen van Hendrick Pieterse Cempen en Neeltje Aalberts, zijnde de voornoemde Maretje Aalberts, Duijffie Aalberts en Engeltje Aalberts nagelaten kinderen van Neeltje Cornelis, en in die qualiteit uit de nalatenschap van Willemina van Schooten gekregen hebbende de navolgende obligatie, als breder blijkende bij een specificatie door notaris Mr Pieter Baas dd. 7 januari 1694, welke Willemina van Schooten volgens de verklaring van de comparanten een zuster en enige erfgenaam geweest is van de weduwe van Adriaan Janse Visscher genaamd Guertje van Schooten, en verklaren comparanten verkocht te hebben en nu overdragen ten behoeve van de heer Rijnier Penijn een obligatie van 810 gld dd. 12 februari 1676 staande op naam van de weduwe van Adriaan Janse Visscher 264.
               5. Gooltje CORNELIS, tr. Dirck Nanningsz van der STOEL, geb. ca. 1627, bakker, zn van Nanning JACOBSZ, bakker, van Uitgeest, en Guertje CLAES, wedn. van Weijntje Barents CRUIJSVELDT, en die hertr. met Grietien DEIJMAN.
                  In Beverwijk is op 11 december 1660 Dirck Nanninckse Stoel één van de kinderen en erfgenamen van Guertje Claes, weduwe van Nannigh Jacobs backer 265. Op 11 juli 1666 wordt door o.m. Dirck Nannings, bakker, ongeveer 39 jaar, een verklaring afgelegd, en op 25 juni 1667 testeren Dirck Nannings Backer en zijn vrouw Gooltje Cornelis 266.
               6. Guertjen CORNELIS, tr. Aris Jansz HAGESTEIJN.
              500. (<250) (>1000) Pieter FLORISZ,
              ondertr. 1°/tr. Zwijndrecht/'s-Gravendeel 29 mei/26 juni 1611 Janneken JORISDR, geb. Haarlem, overl. vóór 24 juli 1613,
              ondertr. 2°/tr. (nederd. geref.) Zwijndrecht/Dordrecht 24 juli/26 sept. 1613
              501. (<250) Suzanna IEMANTSDR, in 1613 weduwe te Oud Beijerland,
              tr. 1° Pieter CORNELIS, overl. vóór 24 juli 1613.
                    Uit het tweede huwelijk:
               1. N.N. Pieters BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Zwijndrecht 14 juli 1615.
               2. Floris Pietersz BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Zwijndrecht 3 mei 1622, zie 250.
               3. Jannetje Pieters BOSMAN, tr. Loosduinen 11 okt. 1654 Jan Willemsz VROEGHOP, alias Metselaer, ged. (nederd. geref.) Naaldwijk 25 april 1632, zn van Willem Florisz VROEGHOP en Barber CORNELIS.
              502. (<251) (>1004, >1005) Willem Cornelisz van TOOREN, geb. ca. 1608, schipper,
                 In 1634 wordt ter requisitie van Cornelis Lamberts, ordinaris veerman in 't veer van Beverwijk en Amsterdam, een verklaring afgelegd door onder meer Willem Cornelisz van Thoorne, schipper, ongeveer 25 jaar oud 267.
                 Op 23 juni 1637 worden twee keer getuigenverklaringen afgegeven ten verzoeke van Mr Johannis Harmensz, chirurgijn en buurman te Uitgeest, over de patiënt Willem Cornelisz van Toorn en het „accident” aan diens been. De eerste keer verklaren Allert Arentsz Bonckenburch schout, Jacob Fransz en Claes IJsbrantsz, buurluiden binnen Uitgeest, dat op de zesde van deze maand in de herberg de Swan, waarvan Tijmen IJsbrantsz de waard is, aanwezig waren ene doctor Dilmans, ene Mr Hans en ene Mr Rieuwert, allen wonende binnen Beverwijk, die tegen de requirant zeiden dat zijluiden aldaar gekomen waren als onpartijdige personen om van hem te verstaan hoe het accident met Willem Cornelisz van Toorn stond toen dezelve van Uitgeest naar Beverwijk vertrok, en de requirant beginnende redenen te geven van dezelve zaak de voornoemde doctor de requirant verder spreken verhinderde en tegen de requirant zei dat die de patiënt ongeneselijk gemaakt heeft en de requirant uitgemaakt heeft voor kwakzalver, fielt en meer andere vuile en ongeschikte woorden, en nadat de doctor opgehouden was met schelden de requirant vroeg hoe de patiënt gesteld was eer hij, requirant, dezelve onder hem kreeg, waarop de voornoemde doctor en de meesters alle drie antwoordden dat de patiënt al ongeneselijk was. De tweede keer getuigen Albert Jacobsz, oud 70, Tijmen IJsbrantsz, oud 55, en Jacob Fransz, oud 41 jaren, of elk daaromtrent, dat zij Willem Cornelisz van Toorn wonende te Beverwijk en zijn huisvrouw met zijn moeder, in 't begin toen hij onder de requirant kwam om van zijn accident verlost te worden, hebben horen zeggen dat de meesters in Beverwijk hem hadden opgegeven, en dat hij dikwijls te Uitgeest op krukken zo hier zo daar is gegaan, dat zij hem dankbaar over Mr Jan hebben horen spreken, en zij wel weten dat de requirant eer hij het accidenet aan het been van de patiënt doorsneed de patiënt heeft voorgehouden hetgeen uit het accident zou kunnen ontstaan, nl. een geheel kwaad been met stinkende gaten waarop uiteindelijk de dood zou volgen, en het beste was dat het been zou stijf blijven met enige open gaten, doch dat hij nog wel met het stijve been zonder krukken zou kunnen gaan (enz., o.a. over afhalen door zijn vader en moeder, en dat de requirant geen betaling verlangde) 268.
              ondertr. (schepenbank) Beverwijk 8 nov. 1630 (zij van Amersfoort), tr. ald. 24 nov. 1630
              503. (<251) Maritje GERRITS, bij haar eerste huwelijk 'jongedochter van Amersfoort',
                 In 1671 verkopen in Beerwijk Cornelis Claes Gael als voogd van Maritjen Sijmons, mitsgaders Deliaentje Willems, bejaarde dochter, kinderen en mede-erfgenamen van wijlen Maritje Gerrits, in haar leven laatst weduwe van Sijmon Cornelisz van Schoorl, aan Gerrit Hendricsz Schavenmaker twee derdedelen van een huis, erf en schuurtje aan de Breestraet, waarvan comparant [de koper], als in huwelijk hebbende Claesje Willems, mede dochter en erfgename, het resterende derdedeel competeert, strekkende tot het erf van wijlen Mr Pieter Brugman, belend ten noordoosten de erfgenamen van Cornelis Everts, ten zuidwesten Wouter Arentsz 269.
              ondertr. 2° (schepenbank) Beverwijk 29 mei 1644 (zij van Amersfoort), tr. ald. 12 juni 1644 Sijmon Cornelisz van SCHOORL, schoenmaker, zn van Cornelis Symensz van SCOREL en Mary JANS.
                 In Beverwijk transporteert op 19 augustus 1662 Neeltje Cornelis, bejaarde dochter wonende hier ter stede, als haar „onderworden” hebbende de boedel van zal. haar broer Dirck Cornelisz Schaep vanwege deszelfs nagelaten kinderen, aan Symon Cornelisz van Schoorl, schoenmaker, een huis en erf met het schuurtje aan de Breestraet, strekkende tot achter aan het erf van Cornelis Evertsz die ook ten noordoosten belend is, belend ten zuidwesten Wouter Arentsz. De achtergevel van het huis is een gemene muur met de voornoemde Cornelis Evertsz geslagen om de goot op te leggen, is bij gedoging en tot wederzeggen toe, mitsgaders het pothuis aan het schuurtje staande behoort aan de voornoemde Wouter Arentsz, voor 825 gld 270
                     Uit het eerste huwelijk:
                1. Dilleaantje WILLEMS, zie 251.
                2. Claesje WILLEMS, doet belijdenis (nederd. geref.) Beverwijk 5 sept. 1660, tr. 1° Cornelis Claesz GAEL, weesmeester ald., zn van Claes Gerritsz GAEL en Grietje CORNELISDR, wedn. van Geertge EVARTS, tr. 2° Gerrit Hendricksz SCHAEFMAKER, zn van Hendrick Claesz SCHAEFMAKER en Aefie GERRITS.
                   In 1650 verkoopt in Beverwijk Willem Jacobsz Kuijper aan Cornelis Claesz Gael een huis in de Coningstraet 271.
                   In Beverwijk verkoopt in 1673 Bartholomeus Cornelisz Hagenaer wonende te Amsterdam, nagelaten zoon van Neeltje Cornelis, als mede-erfgenaam voor 1/6 van de helft van de nagelaten goederen van Geertruijt Cornelis in haar leven weduwe van Cornelis Laurensz Meurs, aan Cornelis Claesz Gael, weesmeester, zijn erfportie bestaande uit losrentebrieven en obligatiën, voor ƒ 280 272.
                   In Beverwijk verkoopt in 1674 Cornelis Claesz Gael aan Bartholomeus Schout wonende te Amsterdam een huis, schuur en erf aan de Coningswegh, strekkende tot de koper, belend ten noordoosten de koper, ten zuidwesten de koper en Mr Jan Verbindt 273.
                   In Beverwijk verkoopt in 1674 Thijmon Thijmonsz, nagelaten zoon van Thijmon Cornelisz, wonende te Amsterdam, als mede-erfgenaam voor 1/6 van de helft van de nagelaten goederen van wijlen Gerrtruijt Cornelis, in haar leven weduwe van Cornelis Laurensz Meurs, comparants moei, aan Cornelis Claesz Gael zijn erfportie voor ƒ 297 274.
                   In Beverwijk verkopen in 1670 Gerrit Hendricsz Schaefmaecker en Abraham Hendricsz wonende te Amsterdam, zonen en mede-erfgenamen van Hendrick Claesz Schaefmaecker en Aafie Gerrits, aan Cornelis Jansz Slotemaecker, hun zwager, 2 derdedelen in een huis en erf in de Blocksteegh, belend ten noorden de erfgenamen van Hendrick van Wijck, ten zuidoosten en noordwesten Pieter Jacobsz Breedtveldt, ten zuidwesten de Blocksteegh 275.
                      Uit het tweede huwelijk:
                 1. Cornelis Sijmonsz van SCHOORL, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 8 okt. 1645 (doopgetuigen Adriaentge Symons, Heyndrickge Gerrits).
                 2. Maritje Simons van SCHOREL, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 6 okt. 1647 (doopgetuigen Ariaentge Symons, Heyndricge Gerrits), ondertr. ald. 4 maart 1679 (betoog overhandigd om buiten te gaan trouwen) Bartholomeus Florisz BOSMAN, ged. (nederd. geref.) ald. 2 jan. 1656, zn van Floris Pietersz BOSMAN en Trijntje Mies SCHOTTEN.
                504. (<252) (>1008, >1009) Bouwen IJFFVENSZ, wielmaker, schepen van Heemskerk in 1622 en 1623, overl. vóór 8 maart 1640,
                   In Heemskerk leggen op 1 januari 1621 Lambert Frederickxsz, oud schepen, en Jan Cornelisz Taruve, tegenwoordig schepen van Heemskerk, een verklaring af ten verzoeke van Bouwen IJffvensz, wielmaker en buurman te Heemskerk, over de moeder Wen Claesdr van zijn huisvrouw, die kort na de troebelen hertrouwd was met Willem Lourens van der Maer, schout vam Heemskerk en schuitevoerder, o.m. dat de 100 gld die zij eertijds bezeten had bij haar eerste man gestoken was in een huis te Uitgeest dat door de Spanjaarden afgebrand was, en verklaren op 21 januari 1621 Franciscus Stockius, predikant van Heemskerk en Castricum, en Alyt Cornelis, weduwe van Harmen Harmensz, dat zij negen tot tien weken geleden geroepen zijn ten huize van Bouwen IJffvensz aan het ziekbed van Wen Claesdr, die verklaarde dat zij de 100 gld „min hadde dan niet” toen zij met Willem van der Maer trouwde 276.
                   Op 3 maart 1636 getuigt Gerrit Corneliz wonende op Assum, oud omtrent 25 jaren, ten verzoeke van de gecommitteerden en molenmeesters van de Wtgeesterbroeck, dat gisteren tot zijn huis geweest is ene Jan Maertsz wonende te Heemskerk, die hem verklaard heeft dat die van Heemskerk op 1 maart gekomen zijn ten huize van Bouwen IJven te Heemskerk, die bij hen hadden Damiaen Voorgou notaris te Beverwijk, en die tegen hem, Jan Maertsz die aldaar was, vele „reeden” gehad hebben van de nieuwe watermolen, waarop Jan Maertsz antwoordde dat hij veel liever had dat die weg was en dat hij 't land dat hij in Heemskerk gebruikte veel liever droog had als nat, en dat Dirck Gerritsz en Bouwen IJven van Heemskerk o.a. toen zeiden dat zij wel wilden dat de molen in kwestie weg was, en dat wij met elkaar een nieuwe molen in de plaats ervan zouden zetten, zeggende daarbij dat de gemene roep in Heemskerk zo was 277.
                   In Heemskerk in 1640 verkoopt Jan Pietersz wonende te Winkel als gemachtigde van Sij Pouelisdr weduwe van Aeris Cornelisz, buurvrouw te Winkel, aan Claer Willemsdr, weduwe van Bouwen IJfsen, de helft van 705 roeden weiland genaamd de Matten, waarvan de wederhelft de kinderen van wijlen Grietgen Aerisdr toebehoort, belend in 't geheel ten zuiden de Maer, ten westen de Hecksloot, ten noorden de erfgenamen van Cornelis Gerritsz, ten oosten de erfgenamen van Marij Suijckers te Haarlem, en verkopen Willem Lourensz van 't Heck, buurman tot Heemskerk, als wettig gekozen voogd voor Claer Willemsdr, weduwe van Bouwen IJffvensz, buurman en wielmaker te Heemskerk, voor de ene helft, en IJff Bouwensz, wielmaker tot Castricum, Pieter Bouwensz, wielmaker, Cornelis Claesz Blom, in huwelijk hebbende Ariaentje Bouwens, ook voor Lourens Bouwensz, scheepmaker te Saerdam, Willem Bouwensz, koetsier bij de Heren van Assendelft, en Gerrit Bouwensz, hun jongste broer, voor de andere helft, aan Dijrck Gerritsz Welbooren, buurman tot Heemskerk, ten behoeve van Anna Cornelisdr, weduwe van Gerrit Dyrcksz zijn overleden zoon, buurweduwe tot Egmond op den Hoef, „huys, erve ende werve met alle het gereyt” staande aan de Oosterzije, groot in 't geheel 270 roeden, belend ten oosten en zuiden Jaecop van de Broeck te Haarlem, ten westen Claer Willems zelve, ten noorden de Maeten, voor een termijnbrief van 763 gld, te betalen op 3 achtereenvolgende Lucasmarkten 1640, 1641, 1642 278
                   In Heemskerk verkopen in 1644 Willem Louerensz van 't Heck als voogd van Claer Willemsdr weduwe van Bouwen IJffsoon, onze buurweduwe, voor de ene helft, IJff Bouwensz, Louerens Bouensz, Willem Bouwensz, Gerit Bouwensz, Pieter Bouwensz, Cornelis Claesz Blom man en voogd van Aerian Bouwensdr, voor de andere helft, aan Cornelis Aelbartsz Lachers een stuk wei- of hooiland genaamd de Matten, groot 1805 roeden, belend ten zuiden de Maer, ten westen de Hecksloot, ten noorden Gysbert Maertsz en Marij Suijckerswaijtgen, voor een custingbrief van 3480 gld te betalen op drie eerstkomende Lucasmarkten, welke custingbrief door de verkopers voor 3200 gld verkocht wordt aan de regenten van het St. Elisabethgasthuis te Haarlem, verkopen in 1646 Claer Willemsdr weduwe van Bouwen IJFFsoon, buurweduwe te Heemskerk, IJff Bouwensz, Louerens Bouwensz, Pieter Bouwensz, Willem Bouwensz en Gerrit Bouwensz, Cornelis Claesz Blom man en voogd van Aerian Bouwensdr, zich sterk makende voor Claer Willemsdr hun moeder, aan heer Nicolaes van Rhenesse, o.a. vrijheer van Assendelft, een huis en erf op 't Veer waar Claer Willemsdr nu woont en haar leven lang zal blijven wonen mits zij het huis in goede reparatie houdt, belend ten oosten, zuiden en westen voornoemde heer, ten noorden de Veerlaen, voor een termijnbrief van 900 gld, in twee termijnen op Lucasmarkt, en IJff Bouwensz, Louerens Bouwensz, Pieter Bouwensz, Willem Bouwensz en Gerrit Bouwensz, allen kinderen en erfgenamen van Bouwen IJffsoen, ook voor hun moeder Claer Willemsdr, aan Cornelis Claesz Blom, man en voogd van Aerian Bouwensdr, mede erfgenaam van Bouwen IJffsoen hun overleden vader, een kroft teelland genaamd de Maercroft, groot 705 roeden, belend ten zuiden die van den Broeck, ten westen de Oosterwech, ten oorden de Maerlaen, ten oosten Cornelis Jaecopsz snijder, voor 1150 gld, contant of op interest naar wens van de koper 279.
                tr.
                505. (<252) (>1010, >1011) Claer WILLEMSDR.
                   Voor het haardstedengeld in Heemskerk wordt voor 1638 Claer Willemsdochter aangeslagen voor 3 schoorstenen (voorafgegaan door Pieter IJffsoon met 1 schoorsteen) 280.
                       Uit dit huwelijk:
                  1. IJff Bouwensz van der MAER, zie 252.
                  2. Pieter Bouwensz van der MAER, geb. ca. 1611, wielmaker, bij het geven van een getuigenis in september 1666 vermeld als Pieter Bouwensz, oud omtrent 52 jaar, buurman in de Kerckbuijrt te Heemskerk 281, overl. Heemskerk 30 jan. 1680, tr. IJfie CORNELIS, overl. ald. 30 jan. 1679, dr van Cornelis Lourensz SCHOUTEN.
                     In Heemskerk verkoopt in 1655 Ariaen Pietersz Cuijper, waard in Wijk op Zee, aan Pieter Bouwes, buurman te Heemskerk, een huisje met een erfje in de Kerckbuijrt, belend ten oosten Michiel Croisijn, ten zuiden 't armenhuisje van Dirck Cornelisz, ten westen de gemene weg, ten noorden Cornelis Willemsz, voor 200 gld, welke verkoop in 1656 herhaald wordt met iets andere bewoordingen, o.a. dat het huis en erf belast is met een dubbele stuiver aan de kerk 282.
                     OP 15 april 1659 heeft Maerijtge Gerretsdr, huisvrouw van Claes Cornelisz Kat en weduwe van Dirck Claesz „distilate”, wonende binnen Alkmaar, ten verzoeke van Pieter Bouwens wagenmaker wonende te Heemskerk verklaard dat Jan Cornelisz van der Winden wonende te Wormerveer aan haar lange jaren een grote somme ten achteren is geweest en alsnog is, en dat haar overleden man na verscheidene aanmaningen het zover heeft gebracht dat van der Winden aan haar man heeft gegeven een assignatie houdende op Pieter Bouwens, toen wonende op de Hoef, ter somme van 6 gld 3 st, welke assignatie aan haar man van Pieter Bouwens ten volle is betaald op 31 augustus 1647 283.
                     In 1662 wordt Pieter Bouwensz van der Maer in het testament van Cornelis Lourensz Schouten vermeld als man en voogd van Ieffjen Cornelis, dochter van de testateur 284.
                  3. Ariaentje BOUWENS, tr. Cornelis Claesz BLOM, zn van Claes Aeriaensz BLOM en Trijn JANSDR.
                     In Heemskerk verkopen in 1665 Jan Jacob Heynstman en Claes Pietersz als last hebbende van zijn vader die impotent is, beiden alhier, aan Aerjan Bouwesdochter, weduwe van Cornelis Claesz Blom, en Aerjan Cornelisz Blom haar zoon, tezamen een stuk land genaamd Smalweer, groot 2012 roeden, belend ten oosten de Mantels, ten zuiden de Twaelffmaet, ten westen de Armen van Heemskerk, ten noorden Cornelis Claesz, voor 2400 gld 285.
                     In Heemskerk verkoopt in 1641 Cornelis Claesz Blom aan Loet en Dijrck Schoudt, brouwer te Haarlem, een huis, erf, werf, gepoot en geplant aan Duijn, groot 6 morgen 50 roeden, belend ten zuiden Aerian Lourensz Duven en Huychgen Willes, ten westen de wildernis, ten noorden de erfgenamen van Nelle Gerritsdr, ten oosten de Grooten Cijebeeck, voor een termijnbrief van 6000 gld, te betalen op 3 Lucasmarkten 1641, 1642, 1643 286.
                     In Heemskerk verkoopt in 1647 Claes Cornelisz Blom aan de regenten van het St. Elisabethgasthuis te Haarlem voor 1840 gld een custingbrief van 2080 gld 287.
                  4. Louris Bouwensz KET, alias van der Maar, scheepmaker, timmerman, boommaker te Zaandam, tr. 1° Hillegont ARIAENS, tr. 2° Barber Jans te MAATJES.
                     In Zaandam geven op 29 september 1649 de erfgenamen van zal. Pieter Ariaensz van Zaandam, onder wie Louris Bouwensz man en voogd van Hillegont Ariaens, volmacht aan Lysbeth Ariaens, hun mede-erfgenaam, om te ontvangen van de Bewindheeren van de Westindische Camer te Amsterdam alle maand- en buitgelden als voornoemde Pieter Ariaensz ten dienste van de voornoemde compagnie als timmerman verdiend heeft met het schip de Wakende Boey 288.
                     In de banne van Westzaan heeft op 18 februari 1659 Louris Bouwensz zijn 4 kinderen, te weten Bouwen, Claes, Jan en Cornelis, geprocreëerd bij Hillegunt Ariaens, hun moeders erfenis bewezen, bestaande uit 600 gld berustende onder de vader, en zijn Cornelis Gerritsz Ouwe Kees en Claes Alewijnsz vervangende Claes Alewijnsz 't Hooft [?] en Cornelis Heijndricx Cardinael, voogden van de voorschreven kinderen, met de vader geaccordeerd dat die de kinderen zal alimenteren, dewelke daaraan verbindt zijn huis aan de Zaandammer Overtoom, belend ten zuiden Michiel Cornelisz Calff, ten noorden Lambert Jacobsz van Thuijn. Op 1 april 1670 verklaren Jan Lourisz, Cornelis Lourisz en Grietje Heyndricx nagelaten weduwe van Claes Lourisz, ook voor alle verdere erfgenamen, voldaan te zijn. 289
                     Op 31 oktober 1667 verklaart Grietje Aryaens, weduwe van Alewyn Francen, wonende te Zaandam, ziek te bedde, dat haar man zal. met Louris Bouwensz haar gewezen zwager, mede wonende te Zaandam, in eigendom had toebehoord, en met dezelve tot nog toe, zeker huis en erf op de Overtoom, belend ten zuiden Evert van Vliet, ten noorden de Oude Hollandsche Tuijn, en dat dezelve daarin enige jaren had gewoond, doch dat hij de laatste 12 jaren aan haar geen huurpenningen heeft betaald, willende dat Louris Bouwensz nog betaalt, waartoe hij enige malen is gemaand 290.
                     Op 24 november 1667 compareren Louris Bouwensz, timmerman wonende te Zaandam, en Cornelis Gerritsz Ouwekees, groot-schipper, nopende de erfenis van Bouwen Lourisz, gewezen zoon van de eerste comparant. Ouwekees heeft een voorschot gehad op zijn uitreding naar Oost-Indië uit het bewijs van 't moederlijke goed door Louris Bouwensz op 18 februari 1659 ter weeskamer van Westzaan bewezen. 291
                     Bij de deling in vieren op 19 januari 1668 door de erfgenamen ab intestato van zal. Marij Jans te Maatjes krijgt Louris Bouwensz Ket als getrouwd hebbende Barber Jans te Maatjes een huis en erf te Zaandam op Krimpenburgh ter waarde van 550 gld 292.
                     Op 31 december 1668 wordt machtiging verleend aan Louris Bouwensz van der Maar, boommaker te Zaandam, om een huis en erf op Crimpenburgh te transporteren 293.
                     Op 19 januari 1669 verklaren Claes Alewyns 't Hooft, koopman te Oostzaandam, en Trijn Alewyns huisvrouw van Claes Heyndricsz Salm wonende te Westzaandam, ten verzoeke van Cornelis Bartelen wonende aldar, dat zij wel weten dat Louris Bouwensz, boommaker, schuldig is aan Cornelis Bartelen als erfgenaam van zijn zuster Griete Cornelis 66 gld 10 st; de gemelde somme is door zijn vrouw aan de vrouw van de requirant betaald 294.
                     In de banne van Westzaan bekent in 1669 Jan Abrahamsz Oosterhooren, regerend schepen, van Lourus Bouwensz Ket wonende te Zaandam gekocht te hebben de helft van een huis en erf te Zaandam bij de Overtoom, belend ten zuiden Ewout van Vliet, ten noorden d'Oude Hollantsche Tuyn, gemeen met ene Jan Cornelissen, voor 2100 gld, te betalen de helft gereed mei eerstkomende en de wederhelft mei 1670 (waarna de opdracht door Simon Oosterhooren als last en procuratie hebbende van Lourens Bouwenz Ket) 295.
                     In de banne van Westzaan bekent in 1678 Louris Bouwensz Ket, als man en voogd van Barber Jans, aan Simon IJsbrantsz haar zwager, allen wonende te Zaandam, verkocht te hebben een huis en erf op Krimpenburgh, belend ten zuiden Claes Kuyper, ten noorden Griet d'Gorters, met de conditie dat de voorschreven Louris Bouwensz in 't achterhuis met zijn voornoemde huisvrouw, zo lang dito zijn huisvrouw leeft, zal mogen blijven wonende zonder huur te betalen, voor 291 gld 13 st 5 penn, waarmee dit huis ter weeskamer alhier ten behoeve van de huisvrouw van de voorschreven koper staat belast, hetwelk derhalve met dit transport wordt gemortificeerd 296.
                  5. Willem Bouwensz van der MAER, geb. ca. 1617, schout van Castricum  en Heemskerk (o.a. vermeld op 3 november 1656 297 en 6 mei 1664 298), herbergier (in 't Hoff van Hollandt) te Beverwijk, tr. Catharina BERCKMANS.
                     Op 2 december 1645 verkopen de weduwe en kinderen van Gerrit Jansz Helderman aan Jan Cornelis Bennebroeck, brouwer in de Twee Ruyten te Haarlem, en Willem Bouwensz, waard in 't Block, elk de helft van de herberg van de Morinne in de Breestraet, voor ƒ 5175, en verkoopt Willem Bouwens, waard in 't Hoff van Hollant, aan Jan Cornelis Bennebroeck, brouwer tot Haarlem, de helft van voornoemd huis in de Breestraet waar hij in woont, voor ƒ 2100 299. In 1651 verkoopt Arianus Boelens aan Willem Bouwens herbergier in 't Hoff van Hollandt een huis en erf aan de Eemskerckerwech, die het doorverkoopt aan Pieter Brugman 300.
                     Kort vóór en in 1652 is in Beverwijk Willem Bouwensz bij de schutterij, als „landtspessaet”, met een musket. Tussen 1645 en 1655 wordt Willem Bouwensz verschillende keren vermeld als herbergier in het Hoff van Hollandt in Beverwijk, op 6 september 1657 als schout te Castricum. Op 21 juni 1655 301 treedt Willem Bouwens van der Maar op als gemachtigde van de Heer van Assendelft voor ontvangst van de thijnspenning. Op 6 juni, 16 september, 11 oktober 1663 en 7 juli 1664 wordt Willem Bouwens van der Maar vermeld als schout van Castricum en Heemskerk.
                     Op 9 juni 1654 getuigt Mr Gerrit Bril, chirurgijn, ten verzoeke van Floris Pietersz Bosch [ = waarschijnlijk Bosman] hoe dat op 27 mei laatstleden 's avonds hij met andere schutters binnen Beverwijk met het roer of musket heeft geschoten, tot teken van blijdschap over de publicatie van de vrede tussen deze Staat en de republiek van Engeland, en gekomen is met de requirant in gezelschap van een onbekende persoon voor de deur van de huizinge van Willem Bouwensz herbergier, en dat de onbekende persoon heeft gestaan in de Bagynesteegh met zijn roer aangelegd (houdende de tromp van het roer naast de glazen van voornoemde Willem Bouwensz) en de requirant de voornoemde persoon vermaande om niet te schieten omdat de glazen zouden uitspringen, en dat naderhand zij met hun drieën tegelijk wederom geschoten hebben en dat de glazen van de voornoemde Willem bouwensz zijn „uijtgeborsten” zonder te weten van wiens schieten 302.
                     In Heemskerk verkoopt op 9 februari 1656 Adriaen Boele wonende te Beverwijk aan Willem Bouwensz, herbergier in Beverwijk, een perceel land beplant met wilg en „wassen elst” en meer andere stalbomen, gelegen buiten Nordorp, belend ten oosten de heer van Meeresteijn, ten zuiden Adriaen Cornelisz Duijnmaijer, ten westen de Wildernis, ten noorden de Noort Madwech, voor 275 gld, terwijl een soortgelijke akte, waarin de koper schout van Castricum en herbergier in Beverwijk genoemd wordt, volgt op een akte dd. 20 juni 1656, en nog een akte dd. 2 juli 1658 waarin de koper schout van Heemskerk genoemd wordt, en verkoopt in 1661 Willem Bouwensz van de Maer onze schout aan Constantijn Sohier c.s. een perceel land aan de Wildernis, zoals het bepoot en beplant is, belend ten oosten Jeronimus Sohier, ten zuiden Aerjan Nol, ten westen de wildernis, voor 800 gld 303.
                     Op 31 mei 1662 geeft Willem Bouwensz van der Maer, schout van Heemskerk en Castricum, volmacht aan Homerus Imkes, makelaar te Amsterdam, om 14 gld te vorderen van Sinjeur de Wolf, wijnkoper te Amsterdam, over kosten door voornoemde De Wolf in het huis van de constituant verteerd 304.
                     Op 24 september 1663 getuigt voor de heer van Markette o.m. Willem Bouwens van der Maer, leenman van den Huize van Markette 305.
                     Op 12 januari 1667 testeren Willem Bouwensz van der Maer, schout van Castricum en Heemskerk, wonende binnen Beverwijk aan de Breestraet, en zijn huisvrouw Catharina Beeckmans, te zijnen huize, op elkaar. De langstlevende blijft gehouden hun na te laten kinderen te alimenteren en te onderhouden tot hun mondige jaren of huwelijkse staat toe en dan elk 6 gld uit te keren in voldoening van de legitieme portie, met aanstelling van elkaar tot voogd of voogdesse over de minderjarige kinderen, met uitsluiting van de weeskamer. 306
                     Op 10 augustus 1667 getuigt Jacob Teuniusz Drijver, groot-schipper wonende te Zaandam, ten verzoeke van Aagtge Huygen weduwe van Bernard van der Spijck, dat hij als schipper op 't schip 't Huijs van Assendelft de persoon van Bernard van der Spijck nooit als reder in 't voorschreven schip heeft gehad en nooit aangenomen in plaats van Willem Bouwensz van der Maer, en dienvolgens nooit enige uitgifte aan de voorschreven Spijck heeft gedaan, maar in contrarie aan de voorschreven Willem Bouwensz van der Maer 307.
                  6. Gerrit Bouwensz KET, wagenmaker te Heemskerk in 1649, bode te Assendelft.
                     In 1649 geeft Pieter Jansz, schipper van Harderwijk, volmacht aan Sijmon Jansz leproosvaer om te ontvangen 48 gld als hem over leverantie van spaken van Gerrit Bouwensz, wagenmaker te Heemskerk, competerende zijn 308.
                     In 1658 is Gerrit Bouwensz Ket een getuige voor de notaris in Uitgeest in een zaak van Jr Ambrosius van Renoij en legt Gerrit Bouwensz, bode te Assendelft, een verklaring af ten verzoeke van Jr Ambrosius van Renoij, baljuw van Assendelft, dat veel ingezetenen tevreden zijn met de baljuw, andere (met namen erbij) niet, en is in 1666 Gerrit Bouwensz Ket een getuige voor de notaris in een zaak van Jonkvr. Anna de Renesse, vrijvrouwe van Assendelft en vrouwe van Heemskerk 309.
                 506. (<253) (>1012) Willem Louwerisz van 't HECK, overl. tussen 22 maart 1644 en 28 april 1646,
                    Voor het haardstedengeld in Heemskerk voor 1638 wordt Willem Louerens vant Heck aangeslagen voor 2 schoorstenen 280.
                    In Wijk aan Duin verkoopt op 11 september 1639 Willem Louwerisz van der Heck, buurman in Heemskerk, aan Louweris Reijndertsz, nu wonende te Velsen, de helft van de volmolen hem opgedragen door zijn zoon Jan Willemsz van der Heck, voor 1050 gld, te betalen 200 gld gereed, mei 1640 nog 200 gld, mei 1641 nog 650 gld 310.
                    In Wijk aan Duin is op 4 maart 1640 Louweris Aerijaensz, molenaar te Beverwijk, actie hebbende van de weduwe geprefereerde op de halve verkochte volmolen van Jan Willemsz Gorter, eiser contra Willem Louwerisz wonende op de Maedtwech, possesseur van de wederhelft van de volmolen staande in Wijk aan Duin, is op 7 juni 1640 Willem Louwerisz van der Heck wonende op de Maedwech eiser contra Louweris Reijnerts, molenaar op de volmolen op de Gasthuijscroft in Wijk aan Duin, om betaling van 400 gld custingpenningen verschenen september 39 en mei 40, over koop van een halve volmolen, en is op 10 maart 1641 Willem Louwerisz wonende op de Maedwech in Heemskerk eiser contra Louweris Aerijaensz Molebeecq, molenaar op de korenmolen in Beverwijk, die een halve volmolen gekocht heeft en niet betaald 311.
                    In de maand juni 1640 heeft Willem Louwerisz weder naar hem overgenomen door wanbetaling de helft van een volmolen, huizinge en schuur voor zoveel als hij had verkocht aan Louweris Reijndertsz 312.
                    In Wijk aan Duin heeft op 17 februari 1641 Willem Louwerisz van der Heck, wonende op de Maedwech in Heemskerk, verkocht aan Louweris Aerijaensz Molebeeck, molenaar van de korenmolen in Beverwijk, de helft van een volmolen met het halve huis en schuur en de opstal vandien staande op de Gasthuijscroft, met de halve last van de wind de Grafelijkheid jaarlijks toekomende, voorts alles zo 't de comparant toegekomen is en de koper de wederhelft is gebruikende, voor 800 gld, te betalen op 4 termijnen 313.
                    In Heemskerk verkopen op 28 apeil 1646 Aeris Cornelisz Singuer als voogd van Marijtghen Jans, weduwe van Willem Louerensz van 't Heck, in zijn leven buurman te Heemskerk, Pieter Willemsz, IJf Bouwensz als man en voogd van Lijsbet Willems, die zich ook sterk maken voor Jan Willemsz, kinderen en erfgenamen van Willem Louerensz van 't Heck, aan de heer van Assendelft, Heemskerk, Castricum enz., een huis of timmeragie zonder de grond of erf 't welk de heer van Assendelft toebehoort, op de Maetwech, belend ten zuiden en westen de voorschreven Maetwech, ten noorden en oosten de heer van Assendelft, voor een termijnbrief van 500 gld 314.
                    In Heemskerk verkopen op 31 december 1647 Aeris Cornelisz Singuer, wettige voogd voor Marijtghen Jansdr weduwe van Willem Lourensz van 't Heck in zijn leven buurman alhier, Pieter Willemsz, ook vervangende zijn broer Jan Willemsz wonende te Hoorn, Iff Bouwensz rademaker wonende te Heemskerk man en voogd van Lijsbet Willemsdr, aan Lourens Dijrcksz en Neeltghen Dijrcksdr zijn zuster, nagelaten kinderen van Dijrck Jaecopsz en Guirte Willemsdr in hun leven wonende te Heemskerk, ten overstaan van Dijrck Cornelisz en Claes Cornelisz hun wettige voogden, een croftje teelland, groot omtrent 376 roeden, belend ten zuidoosten de Hoochdorperwech, ten zuidwesten de heer van Assendelft, ten noordwesten het Achterwechgen, ten noordoosten voornoemde kinderen, voor 825 gld te betalen over een jaar 315.
                 tr.
                 507. (<253) Marijtghen JANS.
                       Uit dit huwelijk:
                  1. Pieter Willemsz van der HECK, tr. Ermtje JANS.
                     Op 22 oktober 1670 zijn Kornelis Jansz van der Heck wonende te Hoorn, zoon van zal. Jan Willemsz van der Heck, en Jakob IJven wonende in de Beemster, zoon en procuratie hebbende van Lijsbet Willems wonende in de Beverwijk, tezamen erfgenamen ab intestato van Pieter Willemsz van der Heck overleden te Akersloot, ter eenre, en Ermtje Jans, weduwe van dezelve Pieter Willemsz, ter andere zijde, geaccordeerd nopende de schifting en deling van de boedel, te weten dat de voorschreven erfgenamen zullen genieten uit de penningen die Floris Pietersz Huijsman in de Starmeer over de koop van een huis met 2 kavelingen land aldaar gelegen bij kustingbrief d.d. 12 mei 1669 schuldig is, een somme van 3150 gld zonder meer, waarvan zij ook de 20e penning zullen moeten betalen (was getekend: Cornelis Jansen van der Heck, Jacob IJven Stam) 316.
                  2. Lijsbeth WILLEMS, zie 253.
                  3. Jan Willemsz van der HECK, gorter.
                     In Wijk aan Duin in 1638 bekennen Louweris Aerijaensz, molenaar binnen de stede Beverwijk, en Jan Willemsz de grutter, mede poorter van Beverwijk, dat hun verleend is de gerechtigheid van de wind van een volmolentje in Wijk aan Duin op zeker stuk hoog land toebehorende het gasthuis van Beverwijk, belend ten oosten de Groenelaen, ten zuiden de Naerderwech, ten westen de driesprong genaamd de Ses Weghen, ten noorden de wagenweg, onder de huur van 24 gld jaarlijks, aan de Grafelijkheid voor erfpacht jaarlijks 3 gld, en verkoopt Louweris Aerijaensz, molenaar te Beverwijk, aan Jan Willemsz van der Heck, nu wonende in de banne van Wijk aan Duin bij de volmolen, de halve volmolen staande op het Gasthuijslant waarvan de voornoemde Jan Willemsz van der Heck de wederhelft toebehoort, voor 1800 gld, te betalen de helft gereed, de wederhelft mei eerstkomende 1639 317.
                     In Beverwijk verkoopt in 1639 Jan Willemsz, wonende bij de volmolen in Wijk aan Duin, aan Coenraet Claes van Iperen een huis, kamer en erf op de Meyr, strekkende tot achter de Achterwech, belend ten zuiden de Brandsteech, ten noorden de koper 318.
                     In Wijk aan Duin in 1639 verkoopt Jan Willemsz van der Heck wonende in de banne van Wijk aan Duin aan Willem Louwerisz van der [eerst stond er „vant”] Heck, zijn vader, de helft van de volmolen op het gasthuisland, voor 800 gld, en verkopen de curateuren van de desolate boedel van Jan Willemsz, anders genaamd Jan de grutter, aan Sr Pieter Grint en Claes Pietersz van Opmeer, beiden wonende te Leiden, mitsgaders Lauweris Aeryaensz, molenaar van de korenmolen te Beverwijk, elk voor 1/3, de helft van de volmolen met de helft van de opstal van het huis en de schuur, de voorschreven Jan Willemsz toebehoord hebbende, voor 1160 gld, ten betalen 1/3 gereed tot 387 gld, zo ook 2 februari 1640 en 2 februari 1641 319.
                     In Wijk aan Duin op 13 november 1639 zijn de curateuren over de boedel van Jan Willemsz van der Heck eisers contra de crediteuren van Jan Willemsz van der Heck, gorter, nl. Louweris Aeryaenszz, molenaar van de korenmolen te Beverwijk, voor een custingbrief van 1120 gld, Pieter en Jan van Dijck voor 5 gld 17 st gemene-landsmiddelen, Trijntge Cornelis, steenkoopster, voor 103 gld 11 st geleverde materialen en 29 gld 15 st gehaalde bieren, is Willem Louwerisz wonende op de Maedtwech in de banne van Heemskerk eiser contra de andere crediteuren van Jan Willemsz van der Heck, nl. Maritgen Cornelisdr weduwe van Gerrits Jansz hoefsmid in de Beverwijk, Arent Pietersz bode voor 10 st 8 penn vanwege schutten, Jan Jansz Blommen en Jan Fransen, collecteuren van de verponding, voor 12 gld 15 st, Willempge Aeryans weduwe van Dirck Willemsz van Toorn voor 73 gld 11 st, is op 22 januari 1640 Jan Willemsz Gorter fugitief, en is er op 12 februari 1640 deling onder de crediteuren van Jan Willemsz van der Heck (die woonde in een volmolen, huizinge en schuur) 320.

                 Generatie X (<IX, >XI)

                 960. (<480) (>1920, >1921) Mieus Sijmonsz SCHOTTEN, overl. vóór 22 nov. 1661,
                    In Wijk aan Duin verkoopt op 19 november 1638 Hillegont Cornelisdr, weduwe van Gerrit Pietersz ofte Gerrit Pieterooms, geassisteerd met Dirck Tamisz haar zwager [= schoonzoon], aan Mees Symonsz [Schotten], poorter van Beverwijk, de helft vann een stukje geestland genaamd het Dijckcroftgen, gemeen liggende met Jooris Cornelisz, schepen der stede Beverwijk, in 't geheel groot 715 roeden, belend ten zuidoosten de steden Haarlem en Beverwijk, ten noordoosten Willem Cornelis Fransz, ten noordwesten de Hofflanderwech, ten zuidwesten de erfgenamen van zal. IJsbrant Dircksz schoenmaecker, met de grond van de hele wal, voor 795 gld, te betalen 1/3 gereed Lucasmarkt 1638 verschenen, de andere 2 derdeparten Lucasmarkt 1639 en 1640, en verkoopt op 5 december 1638 Joris Cornelisz, oud-burgemeester en nu regerend schepen van Beverwijk, aan dezelfde koper de wederhelft gelegen bij de Sint Aechtendijck, voor 795 gld 8 st 12 penn, te betalen 1/3 gereed verschenen Lucasmarkt 1638, de andere 2 derdeparten Lucasmarkten 1639 en 1640 321.
                    In Wijk op Zee verkoopt in 1639 Adrijaen Jacobsz Haken aan Mees Symonsz een houten schuur of huizingen met het erf beoosten het dorp, waar de voornoemde Mees Sijmonsz nu in woont, belend ten oosten Harman Harmansz van der Vlucht, ten zuiden Aelbert Cornelisz, de Wildernis en de verkoper, ten westen de gemene burenwagenweg, ten noorden de Zeewech, voor 200 gld, te betalen 35 gld gereed, voor 33 [?] 's jaars op Pinksterdagen [dit is doorgehaald] 322.
                    In Beverwijk verkoopt in 1644 Joost Jansz Cruijsvelt, wonende in Amsterdam, aan Mijes Simensz Schotten een erf genaamd het Raemerff, gelegen aan de Coningswech, en verkoopt in 1647 Mies Simensz Schotten aan Dirck Blevet twee strookjes erf, elk voor ƒ 25 323.
                    In Beverwijk wordt in 1652 Mieus Sijmons Schotten, horende bij de uitkopers en wachtvrije personen, voor de schutterij aangeslagen voor ƒ 2:10:0.
                    In 1651 worden verklaringen afgelegd ten verzoeke van Mieus Symonsz Schotten betreffende verspreide laster over zijn dochter Geert Mieus, dienstmeid bij Thomas Cornelisz, wagenmaker, en zijn vrouw Itgen Lamberts 324.
                    In 1652 leggen Gerrit Arentsz Brouwer en Eijmert Gerritsz Brouwer, 40 jaar, wonende te Velsen, een verklaring af ten verzoeke van Mieus Symonsz Schotten te Beverwijk, over 'ruijlinge van syn peerdt in de merct tot Valckenburgh' 325.
                    Op 13 mei 1650 geeft in Beverwijk Mieus Symonsz Schotten een hoekje erf van zijn tuin aan de Coningswegh aan zijn zoon Aelbert Mieusz Schotten 326.
                    In Beverwijk verklaart op 28 mei 1664 Wouter Lambertsz, burger dezer stede, schuldig te zijn aan de kinderen en kindskinderen van wijlen Mieus Symonsz Schotten en Griet Jans 925 gld, ter cause van koop van een camer en erf in de Bagijnenstraet, strekkende tot achter aan de gemene gang van Jan Thysz Colthof en Cornelis van Bennebroek, belend ten zuidoosten Lysbet Jans, ten noordwesten Floris Pietersz Boschman 327.
                 tr.
                    Op 17 augustus 1651 testeren Mieus Symonsz Schotten en Griet Jans, aan de langstlevende, die gehoudn zal zal zijn aan ieder van hun kinderen uit te keren de somme van 6 gld in voldoening van hun legitieme portie, en voor na het overlijden van de langstlevende hebben zij vermaakt aan hun dochter Jannetgen de somme van 100 gld eens, aan hun dochter Maritgen 25 gld jaarlijks, en aan hun zoon Jacob 30 gld jaarlijks, tot hun ouderdom van 18 jaren, alles onder vermindering van hun erfportie 328.
                 961. (<480) Grietje JANS, overl. tussen 22 nov. 1661 en 26 jan. 1664.
                    Op 22 november 1661 leggen Jan Claesz, omtrent 33 jaren, en Gerritge Kroese, omtrent 21 jaren, een verklaring af ten verzoeke van Griet, weduwe van Mies Symons Schotten (over een geschil met Davit Pietersz Verwer) 329.
                        Uit dit huwelijk:
                   1. Jan Mieusz SCHOTTEN.
                      Op 26 april 1650 testeert Jan Mieusz Schotten, jonggezel, in mening een reis te doen naar Oost-Indië, de legitieme portie aan zijn vader Mieus Symonsz Schotten en moeder Griet Jans, en institueert tot universele erfgenaam Jannitgen Mieus zijn zuster 330.
                      In Beverwijk geeft op 5 mei 1650 Jan Mieus Schotten, tegenwoordig te Beverwijk, volmacht aan zijn vader Mieus Symonsz Schotten om 50 stukken van achten op te eisen van Capiteyn Francken Gijseling, wonende te Oostende, vanwege buitgeld van een Hamburger en van een Lubecks schip, en nog van enige „concenillie” (veroverd en op St. Lucas in Spanje verkocht) 326.
                   2. Jannetgen Mieus SCHOTTEN.
                   3. Jacob Mieusz SCHOTTEN, ondertr. 1° Beverwijk 7 nov. 1659 Cornelisje DIRCKS, dr van verm. Dirck Maertensz KEES en Balichjen CORNELIS, ondertr. 2° ald. 7 juli 1672 (zij van „Walsburgh”, wonende alhier) Vrouwtje MATTHIJS, van Walsburgh.
                      Op 16 september 1663 leggen Jacob Miessen Schotten en zijn huisvrouw Cornelisje Dirks een verklaring af, ten verzoeke van Willem Bouwens van der Maar, schout van Heemskerk en Castricum 331. In 1672 is Jacob Mieus Schotten bij de schutterij van Beverwijk, onder het oranje vaandel.
                      Op 24 maart 1663 is Jacob Mieusz Schotten schuldig aan heer Cornelis Geelvinck, oud-schepen en raad van Amsterdam, de somme van 283 gld 3 st 8 penn, zijnde de rest van meerdere somme gesproten over pacht van aalbessen, kruisbessen en andere vruchten in de boomgaard van houder dezes voornoemd van verleden zomer 1662, waarvoor hij interest tegen de penning 25 in 't jaar zal betalen, alsmede de kapitale somme te betalen op Jacobi toekomende en 1664 telkens 100 gld en Jacobi 1665 de resterende 82 gld 4 st 8 penn 332.
                      Op 21 februari 1664 heeft Jacob Miesz Schotten, erfgenaam ab intestato van Griet Jans, zijn overleden moeder, weduwe van Mies Symons Schotten, meubelen en goederen getransporteerd ten behoeve van de verdere kinderen en erfgenamen van Griet Jans 333.
                      Op 11 december 1665 heeft Willem Schuijfhil, als procureur van Willem Bartholomeusz, oud-burgemeester van Beverwijk, impetrant, als inerveniërende voor Dirck Maertens Kees wonende te Beverwijk, Arien Jansz wonende te Velserduin met zijn knecht, en Jacob Meese Schotte, voor het Hof van Holland doen dagvaarden de burgemeesters en regeerders van Haarlem, doende eis dat de impetrant gehandhaafd wordt in de possessie ofwel van te genieten de vruchten jaarlijks komende van een stuk land op de Hem in de banne van Wijk aan Duin omtrent de Achtendijck, van hooi en rietgewas, voor zover dat land vanaf de Achtendijck strekt van de rooipaal tot beneden in de Beverwijkermeer, volgens de rooiing van de oude sloot tussen des impetrants voorschreven land en 't land gekomen van de Commandeurs te Haarlem ten noorden 334.
                      Op 26 november 1664 wordt in Beverwijk een inventaris opgemaakt bij panding op Jacob Mieusz Schotten, gecondemneerde, ten verzoeke van Stijntjen Willems, weduwe van Gerrit Jacobsz 335.
                      In Beverwijk zijn in 1671 Maerten Dircksz, Willem Dircksz en Jacob Mieusz Schotten als in huwelijk Cornelisje Dircks, kinderen van Balichjen Cornelis, voor 3/7 erfgenaam van wijlen Trijntje Cornelis, in haar leven bejaarde dochter, hun moei 336.
                   4. Trijntje Mies SCHOTTEN, overl. tussen 1666 en 1672, ondertr. Beverwijk 20 mei 1650 (hij van Zwijndrecht, wonende te Heemskerk), tr. Heemskerk 11 juni 1650 Floris Pietersz BOSMAN, ged. (nederd. geref.) Zwijndrecht 3 mei 1622, zn van Pieter FLORISZ en Suzanna IEMANTSDR, in 1613 weduwe te Oud Beijerland, die hertr. met Dilleaantje WILLEMS.
                      In Beverwijk verkoopt in 1668 Floris Pietersz Boschman aan Jacob Willemsz Hagelingen een huis en erf in de Bagijnestraet, strekkende tot Arent Groenhout en Cornelis van Bennebroeck, belend ten zuidoosten Wouter Lambertsz, ten noordwesten de Coningstraet, voor een schuldbekentenis van 600 gld 161. In 1672 is in Beverwijk Floris Pieters Bosman bij de schutterij, onder het blauwe vaandel, met een roer.
                      In 1676 verklaren Louweris Garbrantsz, wonende te Heemskerk, en Cornelis Ariens Sgravema, buurvrijer te Noortdorp, ten verzoeke van Floris Pietersz Bosman, dat hij van Gerrit Dircks Bosman, te Noortdorp woonachtig, al zijn vetzaad gekocht had dat hij van zeker stuk land zou winnen 162.
                      Op 4 juni 1680 transporeert Floris Pietersz Boschman, burger binnen der stede Beverwijk, aan Cornelis Nannen, timmerman, en Gerrit Hendricxe, schavemaker, beiden wonende in de Beverwijk, eerstelijk de opstal ofte bomen, zowel fruit dragende als andere, mitsgaders aard- en zaaivruchten, zo dezelve tegenwoordig zijn staande op een croft land toekomende Pietertje Gerrits wonende te Sassenheim, groot 2 morgen, genaamd de Boeckcrofft, liggende in de banne van Wijk op Zee, belend ten oosten de Kerckwegh ten westen de Kleijne Houtwegh, ten noorden de erfgenamen van Jelis Albertsz, ten zuiden de kinderen van Cornelis Lambertsz, item van gelijken alles op een croft land toekomende Gerrit Dircxe Alckemade, wonende binnen de stede Beverwijk, genaamd mede de Boeckcrofft, liggende in de banne van Wijk op Zee, belend ten westen de Kerckwegh, ten oosten de banscheiding van de Wijk en Wijk aan Duin, ten noorden Cees Dielderweghie, ten zuiden de Vijffackerscroft, voor 600 gld (verkoper tekent als Floris Pietersz Bosman), en bekent op 5 juni 1680, 's morgens tussen 6 en 7 uren, Floris Pietersz Boschman, burger der stede Beverwijk, verkocht te hebben en dienvolgende bij dezen over te geven aan Gerrit Damius, wonende te Assendelft, een appelgrauw merriepaard van omtrent 4 jaar, met speelkar en hetgeen tot het karregereedschap en paardetuig is behorende, op heden aan voornoemde Damius geleverd volgens diens verklaring, voor 150 gld 163.
                      In Beverwijk heeft op 18 juli 1680 Floris Pieters Boschman in huur van de burgemeesters een stuk hooiland genaamd de Smeenhoeven in de Wijckerbroeck, in de jurisdictie van Wijk aan Duin, en is hij schuldig 45 gld als restant van 1679, 145 gld volle huur van 1680, en nog schuldig te worden 145 gld voor 1681, 1682 en 1683, tezamen 625 gld, waarvoor als onderpand dient alle opstal van comparants tuinen 164.
                   5. Simon Mieusz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 29 mei 1622, overl. tussen 1 juni 1671  337 en 1 juni 1672, ondertr. Amsterdam, tr. Beverwijk 5 juni 1645 (zij Jannetge Pieters van Annelt[?], wonende te Amsterdam, daar ondertrouwd) Jannetje PIETERS.
                      In 1663 338 hebben Symon Miesz Schotten en Cornelis Nannen als pachters van de boomgaard van Marquette betaald ƒ 52:19:12, ƒ 29:1:0 en ƒ 20:4:4. In 1667 wordt ten verzoeke van Symon Miesz Schotten te Beverwijk een verklaring afgelegd 339.
                      Op 17 juni 1670 leggen Anna Claes, weduwe van Dirck Lourens van Ravesteijn, Symon Mieusz Schotten, 48 jaar, en Cornelis Nanningsz, huistimmerman, 42 jaar, ten huize van wijlen Aegie van der Meer een verklaring af ten verzoeke van Grietgen Juriaens 340.
                      In Beverwijk vindt in 1674 de registratie plaats van een opdracht voor notaris Jan Coemans te Amsterdam door Jannetjen Pieters, weduwe van Sijmon Mieusz Schotten, met de notaris als haar gecoren voogd, tot verzekering van de 660 gld als zij schuldig is aan de weduwe van Willem Brugman volgens een obligatie van 2 mei 1671, en dat ten behoeve van Warnaer Brugman wonende alhier, erfgenaam van zijn moeder. (Hiervan betaalt zij een gedeelte, nl. een obligatie van 200 gld ten laste van Pieter Brugman, een ten laste van Pieter Brugman van 40 gld 19 st, en een rekening van 49 gld 5 st 8 penn ten laste van Pieter Brugman over verdiend loon.) 341
                      In Beverwijk hebben in 1679 de wettige curateuren van de insolvente boedel van Jannitien Pieters, weduwe van Sijmon Mieusz Schotten, in veiling verkocht aan Abram van Cuelen wonende alhier een huis en erf op de Achterwegh strekkende tot achter aan 't erf van Dirck Engelsz timmerman toe, belend ten noordoosten Dirck Engelsz voornoemd, ten zuidwesten het weeshuis, voor 370 gld, te betalen een derde gereed, en een derde mei 1680 en 1681.\.
                   6. Geertruydt Mieus SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 28 april 1624.
                   7. Claes Mieusz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 13 mei 1627, hovenier ald. 342, overl. tussen 11 april 1672 en 15 juni 1674, ondertr./tr. ald./Castricum 25 dec. 1648/10 jan. 1649 Maartje HARMENS, van Deventer, overl. tussen 11 april 1672 en 15 juni 1674.
                      Kort vóór en in 1652 is in Beverwijk Claes Mieusz bij de schutterij, met een musket, opv. in de Achterwegh en bij 't Clooster; in 1672 is Claes Mieus Schotten onder het blauwe vaandel (later doorgehaald).
                      Op 11 april 1672 is er in Beverwijk een certificaat dat „Claes Mieusz Schotten een persoon sonder eenige middelen ofte goederen te hebben, sijn handtwerck is in die borgerstuijnen te arbeijden om een gering daghloon, belast met vrouw en kinderen, ende mede dat sijn dochter Marij buijten haer vaders huys synde haer broodt moet winnen” 343.
                      In 1674 wordt in Beverwijk de inventaris opgemaakt van de goederen van wijlen Maritgen Harmens, weduwe van Claes Mieusz Schotten 344.
                   8. Aelbert Mieusz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 5 okt. 1631, zie 480.
                   9. Geertruyt Mieus SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 23 juli 1633, overl. na 1669, ondertr./tr. ald. 29 jan./5 maart 1655 Pieter Simonsz NIEUWPOORT, zn van Sijmon Jansz NIEUWPOORT, herbergier in de Moriaen, en Stijntje Laurensdr WIT.
                   10. Maritgen Mieusz SCHOTTEN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 1 jan. 1636, overl. na 1654.
                  962. (<481) Jacob GERRITS,
                  tr. N.N.
                        Uit dit huwelijk:
                   1. Teuntje JACOBS, geb. ca. 1624, zie 481.
                  976. (<488) (>1952, >1953) Jan Cornelisz COELEMBIER, meester koperslager,
                     In Haarlem verkoopt op 4 februari 1623 Jan Cornelisz Coelembyer, koperslager, aan Bartram Beeckaert een huis met het erf in de Oude Raemen in de Bereyderstraet waar Swanenburch uithangt, belend Job Claesz Gyblanc, oud-schepen, aan de ene zijde, en Dirck Fredericxz aan de andere zijde, voor 1900 gld, te betalen op 10 eerstkomende meidagen telkens 200 gld, op de laatste termijn 150 gld 345.
                     In Haarlem verkopen op 10 mei 1627 Geertruyt Jans voor haarzelf en Maycken Claes weduwe van Jan Jansz de Jonge, beiden geassisteerd met Jacob Anthonisz, stadssmid, kinderen en erfgenamen van Jan Jansz hoedemaecker zal. ged., aan Jan Cornelis Koelembier, koperslager, een huis in de Warmoesstraet op de hoekvan de Aneganck, dezelve Aneganck onder het huis gaande aan de zuidzijde, aan de noordzijde Jan Jansz van Kessel met gemene scheidsmuren, het erf of de plaats van dit huis komende achter de huizinge van de voorschreven Kessel met een gemene muur tot aan het erf van Jaques Werrebroeck, op welk erf of plaats is gemaakt een gemeen secreet, tot gemene kosten van dit huis met de huizen van de voorschreven Jan van Kessel en Jaques Werrebroeck, dat zij met hun drieën moeten onderhouden en waarvan elk met een pijp zijn gerief heeft. Met de lasten, eerst 300 gld, jaarlijkse tegen de penning 16, en nog 275 gld hoofdsom tegen jaarlijks 16 gld 10 st aan de stad Haarlem, voor 2700 gld boven de lasten, te betalen op 5 achtereenvolgende meidagen, waarvan met 1627 de eerste geweest is. Borgen voor de 2 eerste termijnen zijn Cornelis Cornelisz Coelembier en Jan Jansz Backer (de schuldbrief bij assignatie te maken op Harm de Witte, bakker). 346
                     In het verpondingskohier van Haarlem van 1628 wordt Jan Coelenbier als eigenaar en verhuurder van een pand in de Aneganck Noortsyde in homanschap Y aangeslagen voor 14-7-0, en Jan Cornelisz Coelenbier als eigenaar in de Warmoesstraet in homanschap Y voor 21-0-0, en in het verpondingskohier van 1650 wordt Jan Coelenbier voor dezelfde bedragen aangeslagen 347.
                     In Haarlem verklaart op 22 juni 1629 Michiel van Limmen, als procureur van Jan Cornelisz Colembier, zich in die qualité te bevoelen grotelijken bezwaard door zeker appointement ten nadele van dezelve Colembier en tot voordele van Jacques Warrebroeck 348.
                     In Haarlem verkoopt in 1635 Jan Cornelisz Koelenbier aan Pieter Gyselaer een huis met erf in de Beryderstraet waar Swanenburch uithangt, recht tegenaan de Nyeuwe Remsstraet, belend ten noorden Job Claesz Gyblant, ten zuiden de huizinge van Joost Noose, voor 675 gld boven de last van 300 gld hoofdsom 349.
                     In Haarlem verkopen in 1636 Jan Fransz, Lourens de Luytere, Chaerl de Hont en Gerard Beeckaerts als last en procuratie hebcbende van Joost Warrebroeck als vader en erfgenaam van Jaques Warrebroeck, voor de helft, en de (vele) erfgenamen van Janneken Caluwaerts in haar leven huisvrouw van Jaques voornoemd, aan Jan Cornelisz Coelembier een huis met erf in de Aneganck, belend ten oosten voornoemde Coelembier, ten westen de verkopers, met de last van 175 gld hoofdsom wezende de helft van 350 gld tezamen met de verkopers van het andere huis, voor 1900 gld op termijnen precies, met als borgen Gerrit Beeckaert en Chaerl de Hont 350.
                     In Haarlem verkopen in 1640 Aeltgen Jans, weduwe van Jan Joosten Lybaert, voor de ene helft, en Joost Lybaert, als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen Jan Joosten voorschreven, voor de andere helft, aan Jan Cornelisz Coelenbier, koperslager, een huis en erve in de Aneganck, belend ten westen Jaecques Lambertijn, ten oosten Joost Michielsz, strekkende tot Joost Michielsz voorschreven, met de last van 800 gld, voor 1585 gld, te betalen over 5 jaar, met als borgen Henricus Gestranus de Jonge en Cornelis Coelenbier, verkoopt in 1643 Jan Cornelisz Coelenbier aan Ysaack Beck een huis en erve in de Aneganck waar tegenwoordig „De Bonte Mantel” uithangt, eertijds gekomen van het Vrouwenbroersconvent, belend aan de ene zijde de verkoper en aan de andere zijde Joost de Vlaming, achter strekkende aan de gemene heining aan de weduwe van Pieter Pietersz Schonck (met veel voorwaarden), met de last van 1000 gld die de verkoper erop houdt, voor 2000 gld te betalen over 5 jaar, en verkopen in 1643 Johan, Jacob en Cornelis van Teijlingen, gebroeders, aan Jan Cornelisz Coelenbier, koperslager, de kamer met erve in een gemene gang uitkomende in de Lange Veerstraet, naast de huizinge gekocht door Cornelis Jansz Coelenbier, voor 480 gld, te betalen 1/5 gereed en daarna 4 meidagen, met als borgen Cornelis Jansz en Dirck Jansz Coelenbier 351.
                     In 1643 testeren in Haarlem Jan Cornelisz Coelembier (hij ondertekent: Jan Cornelisz Coelombije), meester koperslager, en Belijtgen de Vondt, echte man en wijf, wonende in Haarlem, kloek en gezond, met nog 6 kinderen in leven, namelijk Cornelis, Jan, Dirck, Vijntgen, Franchijntgen en Janneken Jans Coelenbier, waarvan de oudste drie, te weten de drie zonen, reeds ten huwelijk besteed zijn, en hopelijk met de andere insgelijks zal kunnen geschieden; buiten de legitieme portie van de kinderen testeren zij op elkaar, waarbij na het overlijden van de langstlevende alles wat dan over is gelijkelijk onder de kinderen verdeeld zal worden maar elk ongehuwd kind vooruit zal hebben een goed bed met toebehoren, 3 paar kussenslopen en 600 carolusguldens, met uitsluiting van de weeskamer en deferentie aan hun tweede zoon Jan Jansz Coelembier 352.
                     Op 14 september 1641 is Jan Cornelisz Coelenbier, koperslager, poorter en inwoner van Haarlem, een jaarlijkse rente van 45 gld schuldig aan Elijsabet van Maele, van 450 gld kapitaal, bevestigd op 9 september 1646 door Jan Cornelisz Colombije, koperslager, en de erfgenamen van wijlen Elijsabet van Maele 353.
                     Op 23 november 1654 testeren Jan Cornelisz Coelenbier, koperslager, en Ysabeau de Vondt, geëchte luiden wonende binnen Haarlem, zij ziekelijk te bedde liggende, op elkaar. Zij prelegateren na het overlijden van de langstlevende aan Cornelis Jansz Coelenbier hun zoon een huis en erf op de Voldersgracht op de hoek van de Vestesteech alsmede een camer in zekere gang uitkomende in de Lange Veerstraet, aan de twee kinderen van hun overleden zoon Jan Janssen Coelenbier tezamen 2000 gld uit de eerste en gereedste goederen van de testateurs, te versterven van het ene kind op het andere, bij overlijden van het laatste kind vóór de mondige jaren of huwelijkse staat te gaan naar vaderszijde, en welke 2000 gld eerst naar de weeskamer gaat, aan Vijntie Jans Coelenbier hun dochter een huis en erf in de Kerck- of Warmoesstraet op de hoek van de Aneganck waar de Vergulde Lantaern uithangt, tegenwoordig door de testateurs bewoond, aan Francijntie Jans Coelenbier hun dochter een huis en erf in de Smedestraet, tegenwoordig bewoond door Willem Willemsen bussemaecker, aan Janneken Jans Coelenbier hun dochter een huis en erf in de Aneganck, tegenwoordig door haar zelf bewoond, en ten laatste aan Dirck Janssen Coelenbier hun zoon zodanige 2000 gld als die zoon aan hen, testateurs, schuldig is. Voor de overige goederen nomineren zij als erfgenamen hun 5 kinderen Cornelis, Vijntie, Francijntie, Janneken en Cornelis, elk voor een zesdepart, eveneens voor een zesdepart de twee kinderen van hun overleden zoon Jan in hun vaders plaats. Gedaan ten huize van de testateurs in de Warmoesstraet. [Zij zet een merk, hij tekent als Jan Cornelijsen Coelombye.] 354.
                     In Haarlem verkoopt in 1658 Metje Dirks, weduwe van Mr Hendrick van Heeten, in zijn leven picqeur dezer stad, geassisteerd met Hendrick van Heten de Jonge haar zoon, aan Jan Cornelisz Coelenbier het sterke wel betimmerde huis met het erve in de Groote Houtstraet, belend ten zuiden verkoper, ten noorden Maerten Sadelmaker, achter strekkende aan de verkoper, voor 3400 gld, te betalen 1480 pond contant en de rest op 4 eerstkomende meidagen, en hebben op 25 juni 1659 Jan Cornelissen Coelembier en Cornelis van Campen, curateuren over de geabandonneerde boedel van Mr Henrick Picqeur de Jonge, aan Jan Cornelissen Coelembier en Willem Cornelissen timmerman samen, verkocht een huis met het erve mitsgaders paardenstal en tuin, aan de voorschreven Mr Hendrick Picqeur toebehorende, buiten de Groote Houtpoort tussen de Baen en de poort waar „t Swarte Paert” uithangt (met een lange lijst van belendingen), voor 4200 gld, te betalen op 4 eerstvolgende St. Jacobsdagen, met als borg Cornelis Jansz Coelembier 355.
                     Op 25 september 1662 oorkonden schout en schepenen van Nieuwerkerk dat voor hen compareerden Crijn Henydricxz en Lodewijck Agens als executeurs ven het testament en mede-erfgenamen van zal. Guijrtge Huijgen weduwe van Jan Huijbertsz, ook voor de verdere erfgenamen, die bekenden op te dragen Jan Coelenbier een jaarlijkse losrentebrief van 18 gld losbaar met 400 gld hoofdsom tot laste van Heijndrick Maertsz, buurman op Nieuwerkerk, onder speciaal verband van omtrent 2 morgen land te Nieuwerkerk, alles conform de inhoud van de voorschreven brief 356.
                     Op 31 december 1662 testeert Jan Cornelisz Coelenbier, koperslager binnen Haarlem, revocerende het testament d.d. 23 november 1654 door hem en zijn huisvrouw Ysabeau de Vont. Hij prelegateert om redenen hem moverende aan zijn dochter Vijntge Jans Coelenbier de helft van een huis en erf in de Kerck- of Warmoesstraet op de hoek van de Aneganck, waar de Vergulde Lantaerne uithangt, waarvan de wederhelft aan de voornoemde dochter door haar voornoemde moeder alreeds vermaakt is, en prelegateert nog aan dezelfde dochter 2000 gld mitsgaders het bed met toebehoren als eerder bij het voorschreven testament besproken. Nog prelegateert hij aan zijn dochter Janneken Jans Coelenbier de helft van zeker huis en erf in de Aneganck waar dezelve dochter vóór dezen in woonachtig is geweest, en aan zijn dochter Francyntge Coelenbier de helft van zeker huis en erf in de Smeestraet, waarvan aan hen beiden respectievelijk de wederhelft door hun moeder alreeds gemaakt is. Hij prelegateert aan de 3 kinderen van zijn zoon Cornelis Jansz Coelenbier de helft van een huis en erf [in de kantlijn met meer maar niet goed leesbare bijzonderheden]. Hij prelegateert aan de 2 kinderen van zijn overleden zoon Jan Jansz Coelenbier tezamen 1000 gld, makende met de 1000 gld door hen verkregen uit de goederen van hun overleden grootmoeder 2000 gld, welke gelden zullen versterven van het ene kind op het andere bij overlijden vóór hun mondige jaren of huwelijkse staat en bij overlijden van het laatste naar de vaderlijke zijde, zonder vervreemding, welke penningen na het overlijden van testateur worden gebracht ter weeskamer om ten voordele van de kinderen met goede hypotheek uitgezet te worden, blijvende de admistratie daarvan bij zodanige voogden van vaderlijke zijde als de weesmeesters voor de 2 kinderen gelieven te verkiezen, bij betaling met aftrek van 400 gld verschuldigd door hun moeder Ytge Gorties aan testateur. Wat de overige goederen betreft benoemt testateur tot zijn erfgenamen de voornoemde Wyntge, Francyntge en Janneken Coelenbier, zijn 3 dochters, of bij hun overlijden hun kinderen en verdere descendenten in hun plaats, elke voor een zesdepart. En de kinderen van Cornelis, van Jan en van Dirck Coelenbier, zijn 3 zoons, bij representatie mede ieder een zesdepart, waarbij uit het zesdepart aan de kinderen van Cornelis en van Dirck dezelve Cornelis en Dirck alleen zullen genieten hun legitieme portie, en dat slechts tot hun onderstand en alimentatie, zonder dat hun crediteuren daarop iets te eisen of te pretenderen zullen hebben, waarmee zij tevreden moeten zijn, met aftrek van de legitieme porties van wat zij testateur schuldig zijn voor zover dat naar rechte mogelijk is, authoriserende de weesmeesters om over testateurs genoemde onmondige kinderen voogden te stellen als voor de kinderen van Jan Jansz Coelenbier is gedisponeerd. Doch ingeval de weesmeesters zouden gewaar worden dat de voornoemde Cornelis en Dirck zich met hun handwerk en goederen niet zouden kunnen onderhouden, machigt testateur de weesmeesters om uit de vruchten van de voornoemde goederen van hun kinderen het nodige voor hun onderhoud jaarlijks uit te keren, echter niet voor hun crediteuren, willende nog bij overlijden van het kind van Dirck Coelenbier vóór of na testateur, zonder wettige blijkende geboorte na te laten, dat diens portie naar hem of zijn geslacht zal devolveren, zonder enige vervreemding of alienatie, met dezelfde bepaling voor het geval van overlijden van het laatste kind van Cornelis of van Jan in diens staak, zonder dat nochtans de voornoemde Cornelis of Dirck daarin alsdan zullen participeren. Als executeurs van het testament zijn verzocht en gecommitteerd Jacob Baert en Cornelis van Campen, beiden binnen Haarlem woonachtig, om met zijn dochter Vyntge Coelenbier zijn sterfhuis te redden en voorts alles te doen waartoe een executeur verplicht is, zonder dat de voorschreven Cornelis, Dirck of Francyntge of haar man zich met testateurs sterfhuis zullen hebben te bemoeien, waarvan dezelve expresselijk uitgesloten zijn. 357
                     Op 25 september 1665 maakt Jan Cornelisz Coelenbier [ondertekent als Jan Cornelijssen Coelombije] een codicil bij zijn testament van 31 december 1662, waarbij hij prelegateert aan zijn zoon Dirck Jansz Coelenbier en huis met erf in de Franckensteech waar 't Vergulde Hooft uithangt, verklarende nog dat hij zijn zoon Dirck Jansz tot mede-erfgenaam nomineert in plaats van diens kinderen. Willende dat zijn kinderen aan hun portie erfenis zullen worden gekort met wat zij hem schuldig zijn, namelijk Cornelis 700 gld, Gerrit Mullaert getrouwd hebbende Francynte 800 gld, Johannes Syncxpenningh in huwelijk hebbende Janneken 500 gld, en Dirck 2000 gld. Zijn dochter Vijntgen Jans Coelenbier is overleden. 358
                     Op 14 juni 1667 delen in Haarlem Cornelis Jansz Coelenbie, Theodorus Jansz Coelenbie, Gerrit Mulraet in huwelijk hebbende Franchina Coelenbie, Johannes Sinspenningh in huwelijk hebbende Janneken Coelenbie, en Daniel Hercules in huwelijk hebbende Belitgen Jans Coelenbie, erfgenamen van Jan Cornelisz Coelenbie hun resp. vader en grootvader, als volgt. Cornelis Jansz Coelenbie krijgt een huis en erf op de hoek van de Vestesteegh, in twee partijen bewoond, en een kamer met erf in een gangetje uitkomende op de Lange Veerstraet. Theodorus Jansz Coelenbier krijgt een huis met erve in de Franckesteegh alwaar „t vergulde Hooft” uithangt. Gerrit Mulraet krijgt een huis met erf in de Warmoesstraet op de hoek van de Anegangh alwaar „De Vergulde Lantaren” uithangt, en een huis en erf in de Smestraet. Johannes Sinspenningh krijgt een huis met erf in de Anegangh over de Franckesteegh, en een huis met erf in de Groote Houtstraet op de hoek van de Piekuersstal. Daniel Hercules zal hebben 3500 gld aan obligaties en contante penningen. Zij ondertekenen als: Cornelis Jansen Kolombij, Theodore Coulombye, Gerrijt Mulraet, Johannes Zinspenninck, Daniel Herculus. 359
                  tr.
                  977. (<488) Belijtgen de VONDT.
                        Uit dit huwelijk:
                   1. Cornelis Jansz COELENBIER, geb. ca. 1612, zie 488.
                   2. Jan Jansz COELEMBIER, geb. ca. 1615, vlaskoper te Haarlem, overl. vóór 23 nov. 1654, tr. (schepenbank) ald. 15 april 1635 Ytgen VORTGENS.
                      In Haarlem verkopen op 10 februari 1636 Dirck Dircxz Keyser, mitsgaders Pieter Christiaensz „bordugewercker”[?] getrouwd hebbende Aeltgen Dircxdr en Grietgen Dircxdr weduwe van Cornelis Willemsz 't Vaendel met Dirck voornoemd haar broer, aan Jan Jansz Coelembier een huis met erf in de Smeedestraet, belend aan de ene zijde Hendrick Dircxz boeckvercoper, de andere zijde Jan Pietersz, met de oude brieven van 5 maart 1590 en 11 mei 1610, belast met 25 st 's jaars en een last van 900 gld hoofdsom, voor 950 gld, te betalen op 5 eerstkomende meiendagen, met als borgen Jan Cornelisz Coelembier en Jan Vortgens van Goch 360.
                      Op 2 november 1640 getuigt Lubbert Baerentsz, vlaskoper binnen Haarlem, oud omtrent 40 jaren, ten verzoeke van Jan Jansz Coelenbier, vlaskoper, hoe dat tegen hem gezegd was dat Jan Jansz Coelenbier geslapen had bij de meid die voor Coelenbier gewerkt had, en dat Coelenbier met Tryn Pietersdr naar zijn huis was gekomen, maar dat hij, deposant, dat niet gezegd had. Op 25 november 1640 wordt getuigd dat Neeltge Pietersdr, met haar dochters Griete en Tryn, aan de deur van Jan Jansz Coelenbier geweest was toen hij weg was in Alkmaar, en dat Neeltge zoveel gore woorden gebruikt heeft dat de vrouw van Jan Jansz Coelenbier zo geschrokken was dat zij op bed moest gaan liggen. 361
                      In Haarlem wordt op 3 januari 1642 getuigenis geleverd door o.m. Jan Jans Coelombie, oud omtrent 28 jaar; hij ondertekent als Jan Jansen Koelombye 362. Op 26 maart 1642 verkoopt Harman Jansz vlascoper aan Jan Jansz Coelenbier een huis en erf in de Achterstraet tussen Naentgen Corstiaens, weduwe van Jochem Claesz vlascoper, en Heijndrick Barentsz, voor 1750 gld, te betalen op 5 eerstkomende en achtereenvolgende meien, met als borgen Jan Voortgens en Jan Coelenbier 363.
                   3. Dirck Jansz COELENBIER, winkelier.
                      In Haarlem verkoopt op 14 mei 1644 Cornelis Guldewagen, burgemeester, aan Dirck Coelenbier een huis en erf in de Groote Houtstraet, belend ten zuiden de weduwe van Mr Thomas Pietersz Breugel, ten noorden Jan Bardoel, met conditiën voor vertimmering, voor 3225 gld, te betalen 1/5 gereed en de rest op 4 daaraanvolgende meidagen, met als borgen Cornelis Cornelisz Coelenbier en Cornelis Jansz Coelenbier 364, en op 29 december 1668 Dirck Coelenbier aan Gerrit Mulraet een huis met erf in de Vranckesteegh genaamd „'t Vergulde Hooft”, belend ten zuiden Abram Gerritsz de Zanger, ten noorden Jan Claesz Cronenburch, achter strekkende aan Leendert van de Cooge, voor 1400 pond 365.
                      In Haarlem op 12 juli 1644 stelt Jan Beleyn, wonende buiten de stads Groote Houtpoort, zich borg voor Dirck Coelenbier, om voor hem te voldoen zodanige 547 gld 16 st met de interest vandien tegen de penning 16 als waarin voorschreven Coelenbier op 31 mei 1644 ten behoeve van Adriaen Jansz Pellicaen door schepenen is gecondemneerd, en is Jan Beleyn borg voor Dirck Coelenbier voor zodanige 465 gld 8 st met de interest als waarin voorschreven Coelenbier op 31 mei 1644 ten behoeve van Otto Fransz van Flodrop is gecondemneerd 366.
                      In Haarlem is op 21 oktober 1645 Jacob de Ketelaer borg voor 't namptissement van ƒ 230 door Aernout Ackerman op 10 oktober 1645 geobtineerd voor de schepenen ten laste van Dirck Coelenbier, winkelier 367.
                   4. Vijntgen Jansdr COELOMBIJE.
                   5. Franchijntgen Jansdr COELEMBIER, tr. (schepenbank) Haarlem 12 febr. 1645 (hij jongman van Goch) Gerrit MULRAET.
                      Op 26 november 1645 testeren in Haarlem Gerrit Jansz Mulraet, koperslager, en Franchijntgen Coelenbiers, geëchte luiden, poorter en poortersse alhier, zij ziekelijk, aan elkaar, en aan hun ouders indien nog in leven elk 50 gld (ondertekenen als Gerrijt Jansen Mulraet, Fransyntgen Coelombie) 368.
                   6. Janneken Jansdr COELOMBIJE, ondertr./tr. (schepenbank) Amsterdam/Haarlem 27 mei/24 juni 1651 Johannes ZINSPENNINCK, bij huwelijk jongeman van Amsterdam, overl. vóór 27 april 1671.
                  980. (<490) (>1960) Rijck MENNESZ, geb. ca. 1580, cornet, droogscheerder, ondertekent bij ondertrouw als Rijcke Mennensoen van Marien Have,
                     Rijck Mennesz, van Marienhafe (Oost-Friesland), diende eerst als soldenier en later als cornet onder Elbert Diercxz Emaus, vestigde zich in 1597 te Amsterdam als droogscheerder en werd lid van het lakenbereiders- en droogscheerdersgilde.
                  ondertr. Amsterdam (kerk) 21 febr. 1604
                  981. (<490) (>1962, >1963) Esther Evertsdr du CROCQUIE, geb. ca. 1586, bij ondertrouw geassisteerd met haar moeder Margriete Le Clerc.
                        Uit dit huwelijk:
                   1. Daniel RIJCKSZ, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20 febr. 1605 (doopgetuige Maritje Graef).
                   2. Menno Rijchartsz BRAKENBURG, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 4 febr. 1607, zie 490.
                   3. Haesje RIJCHARTS.
                   4. Evert RIJCKSZ, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Oude Kerk) 9 jan. 1611 (doopgetuigen Jan Willems, Anne Machielsdr).
                   5. Grietgen RIJCHARTS.
                  982. (<491) Albert ALBERTSZ, droogscheerder, bij zijn ondertrouw „van Dockum”,
                  ondertr. (kerk) Amsterdam 27 mei 1606
                  983. (<491) (>1966, >1967) Marry CLAES, geb. ca. 1584.
                        Uit dit huwelijk:
                   1. Vroutjen ALBERTS, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14 okt. 1607, zie 491.
                   2. Stijntje ALBERTS, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 31 jan. 1610 (doopgetuige Maritje Jans), ondertr. ald. (kerk) 2 juni 1635 Dirck JANSZ, schoenmakersgezel, bij ondertrouw van Groningen, geassisteerd met zijn moeder Jannetie Harms, zn van Jannetie HARMS.
                  992. (<496) Rieuwert AERIAENSZ, biersteker te Beverwijk, overl. 5 aug. 1613  369, begr. ald. (in de Grote Kerk),
                     Op het request van Rywaert Ariensz wonende in de Beverwijk, te kennen gevende dat hij in 1599 in pacht genomen had van de burgemeesters der stad Haarlem zeker eiland aan de oostzijde van de Beverwijk voor 12 jaar, waarop hij gaarne een vogelkooi zou leggen, verzoekende toestemming op een jaarlijkse recognitie. Gezien het schriftelijk advies van de rentmeester generaal van Kennemerland en Westfriesland, die daarvan oculaire inspectie genomen had, is door de rekenmeesters van de Grafelijkheid Rywaert Adriaensz geconsenteerd de verzochte vogelkooi te mogen leggen mits jaarlijks voor een recognitie betalende 30 schellingen, en dit onverminderd de gerechtigheid die de Grafelijkheid op de grond van 't voorschreven eiland of rietbos enigszins zou mogen hebben of pretenderen. 370
                     In Wijk aan Zee is in 1612 Rieuwert Aryaensz, biersteker te Beverwijk, eiser contra Dirck Pietersz te Wijk op Zee, om betaling van 5 gld van 3 halfvaten bier over lang gehad, met de kosten; schepen condemneren de gedaagde volgens de eis 371.
                     Op 24 juli 1614 bekennen Cornelis, Risgen en Pieter Rieuwertsz, alledrie volle broers en zuster, kinderen van Rieuwert Adriaensz in zijn leven poorter te Beverwijk, van Anna Claes, nagelaten weduwe van Rieuwert Adriaensz, voldaan te zijn van hun zal. vaders erfenis 372.
                  tr.
                  993. (<496) (>1986, >1987) Anna CLAESDR, overl. tussen 5 april 1636 en 10 febr. 1642.
                     In Heemskerk verkoopt op 21 oktober 1615 Anna Claesdr, weduwe van Ryeuwert Aeriaensz, poorteresse van Beverwijk, geassisteerd met Cornelis Ryeuwerts haar zoon, ook met machtiging van Trijn Claesdr, weduwe van Jan Pouwelsz, poorteresse binnen Haarlem, haar zuster, aan Reijer Thymansz en Willem Pietersz onze buurluiden aan Heemskerkerduin, 2 akkers zaadland in Noortdorp, belend ten zuiden voornoemde Willem Pietersz, ten westen de Luttick Cie, ten noorden Reyer Thymansz, ten oosten de Regulyiers uit Beverwijk, voor een termijnbrief van 635 gld, met conditie dat de akkers een vrije notweg hebben over een kroft vrij land genaamd Capmans kroft die tegenwoordig gebruikt wordt door Lourens Dirckxz, tot op de Grote Houtwech toe 373.
                     In Beverwijk is in 1616 Anna Claes, weduwe van Rieuwert Adrijaens, wonende alhier, eiser contra Lambert Jans Snyder, voor betaling van 27 gld huishuur 374.
                     In Beverwijk toont op 12 juli 1617 Maerten Claes, notaris te Beverwijk, zekere promesse dat Jan Gerrits ...maecker te Alkmaar, gepasseerd voor notaris te Alkmaar 17 juni voorleden, opgedragen heeft aan Anna Claesdr, weduwe van Rieuwert Adriaensz, poorteresse dezer stede, een huis en erf gelegen binnen de stad voornoemd, en verkoopt op 28 april 1639 Anne Claesdr, weduwe van Rieuwert Arijansz, geassisteerd met Jan Barentsz burgemeester haar gekoren voogd, aan Willem Michiels Put, wollewever alhier, een huis en erf in de Cloosterstraet 375.
                     Op 2 juli 1617 testeert Anna Claesdr, weduwe van Rieuwert Adriaensz, wonende in Beverwijk, verklarende dat zij in leven heeft 4 kinderen, als Cornelis, Risgen, Pieter en Guertgen, die haar rechte erfgenamen zullen wezen. Testatrice heeft gewild dat haar jongste dochter Guertgen, indien zij ongeguwd blijft, overmits zij haar kost niet wel kan verdienen vooruit 800 gld, behalve haar kindsgedeelte, zal hebben. Gepasseerd binnen Haarlem ten woonhuize van testatrices zuster op Oude Haerlem. 376
                     In Wijk aan Duin verkopen op 7 mei 1628 Anna Claes, weduwe van Rieuwert Aerijaensz, geassisteerd met Pieter Rieuwertsz haar zoon, ook Pieter Rieuwertsz voor hemzelf, poorter en poortersse van Beverwijk, aan Jacop Jansz Slommer, poorter van Beverwijk, een stukje hooiland of weiland in Wijckbrouck genaamd Suijtkamp, groot omtrent 643 roeden, belend ten oosten Joffr. Marij van Burch, ten zuiden de Sint Aechtendijck, ten westen de Groote Sluijssloot, ten noorden de koper, nog een croftje geestland genaamd d'Ackers bij Joosten Moolen, groot omtrent 411 roeden, met een elzenbosje op 't oosteinde, welke voorschreven akkers springen met een staartje in de banne van Beverwijk, belend ten oosten de gemene buur- of kerkenweg, ten zuiden de koper, ten westen 't Galghwechgen, ten noorden Meijns van Tooren en Maritgen Cornelisdr weduwe van Wessel Phillipsz, voor 1650 gld, te betalen op 3 Sinte Catrijnendagen 377.
                     In Beverwijk verkopen op 10 februari 1642 Joris Cornelisz burgemeester, als voogd over de nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Rieuwertsz, voor een vierdepart, en Jeroen Jansz onze medebroeder in officio, als voogd van Guertgien Rieuwerts, voor een vierdepart, Guert Outgers, weduwe en boedelhoudster van Pieter Rieuwertsz, geassisteerd met voornoemde Joris Jansz, ook voor een vierdepart, mitsgaders Claes Cornelisz als man en voogd van Griet Jacobsdr, de dochter van Rischgen Rieuwerts, mede voor een vierdepart, erfgenamen van wijlen Anna Claesdr, weduwe van Rieuwert Aryansz, aan Trijntgen Cornelis, weduwe van Cornelis Rieuwertsz, een huis, erf en kaai op de Meyr, voor 900 gld 378.
                         Uit dit huwelijk:
                    1. Cornelis RIEUWERTSZ, zie 496.
                    2. Rusgen RIEUWERTS, tr. (schepenbank) Beverwijk 11 aug. 1619 (hij van 't Hoflandt, zij uit Beverwijk) Jacob THOMASZ, zn van Thomas MICHIELSZ en Griet JANSDR.
                       Op 4 april 1664 compareerden in Beverwijk Cornelis Thomasz, oud-schepen van Wijk aan Duin, Thomas Michielsz nagelaten zoon van wijlen Michiel Thomasz, wonende alhier, Claes Cornelisz metselaer als man en voogd van Maritje Jans die een dochter is van wijlen Jan Thomasz, wonende alhier, Sijmon Gerritsz wonende te Uitgeest als man en voogd van Trijn Jans die een dochter was van wijlen Sijtje Thomas, Jasper, Cornelis en Thomas Corneliszonen wonende in Heemskerk, nagelaten kinderen van wijlen Neeltje Thomas, Thomas Claesz wonende alhier en Theunis Claesz wonende te Heemskerk, ook voor Jan, Jacob Grietje, Trijntje en Wentje Claes, hun broers en zusters, kinderen van wijlen Baertje Thomas, en Riewert Cornelisz wonende alhier, ook voor Maritje Cornelis zijn zuster, kinderen van wijlen Cornelis Riewertsz, oom en zusterlingen mitsgaders gemene erfgenamen van wijlen Rijewert Jacobsz die een zoon was van wijlen Jacob Thomasz en Risgen Riewerts, in zijn leven wonende te Amsterdam, en verklaarden comparanten volmachtig te maken Cornelis Pietersz van Wiltsnes wonende te Amsterdam, mede zusterling en erfgenaam van de voornoemde Rijewert Jacobsz, om bij openbare veiling te verkopen 7 achtsteparten van een stuk land in de banne van Spaarnwoude op het Hofambacht, en over te dragen voor het gerecht aan de koper vandien, alsmede voor schepenen van Amsterdam aan de kopers van het verkochte huis en erf bij de Niewe Tertuijnen te Amsterdam en van het lichterschip liggende aldaar, door hun neef nagelaten, en de penningen te ontvangen 379.
                    3. Pieter RIEUWERTSZ, schepen van Beverwijk, overl. vóór 13 mei 1635  380, tr. (schepenbank) ald. 27 april 1614 Guirtgen OETGERSDR, overl. vóór 16 april 1644, dr van Oetger SIJMONSZ, schepen 381 van Heemskerk, kuiper te Beverwijk, en Aechtgen CLAESDR 382.
                       Op 26 juni 1614 testeren Pieter Rieuwertsz en Guertgen Outgers uit de Beverwijk, „soe wel zyluyden noch wesende jonck van jaeren evenwel considereerden de broscheyt des menschen levens op desen aerden als een schaduwe verganckelick zynde”, op hun eventuele kinderen, en anders op de langstlevende 383.
                       In Wijk aan Duin verkoopt op 20 februari 1627 Willem Willemsz Schipper, poorter van Haarlem, aan Pieter Rieuwertsz, poorter van Beverwijk, eerst 2 zesdeparten in een stuk land in Wijckbrouck genaamd Sluijscamp, liggende gemeen en onverdeeld met Anna Claesdr, weduwe van Rieuwer Aerijaentsz en moeder van de voornoemde Pieter Rieuwertsz, belend in 't geheel ten oosten de Sluijssloot, ten westen de St. Aechtendijck, ten noorden Jacob Jansz Slommer poorter van Beverwijk, item 2 zesdeparten in een stukje geestland, eensdeels in Beverwijk, genaamd de Twee Ackers, belend ten oosten Meins Cornelisdr met haar kinderen, ten zuiden een gemene wagenweg, ten westen 't gasthuis van Beverwijk, ten noorden Maritgen Cornelisdr weduwe van Wessel Phillipsz poortersse van Beverwijk, en nog Wouter van Lievendael procureur der stad Haarlem, als curateur over de desolate boedel van Lijsbet Aedryaens Terriers, weduwe van Jelis Jansz in zijn leven poorter van Haarlem, aan Pieter Rieuwertsz 2 zesdeparten in beide voorschreven stukjes land 384.
                       Op 16 april 1644 is er een boedelscheiding van de nagelaten goederen van Pieter Rieuwertsz en Guijrtgien Outgers. Rieuwert Pietersz, Claes Pietersz en Cornelis Pietersz als getrouwd hebbende Aechien Pieters, zullen hebben, eerst 2 obligaties op 't Gemeneland van 900 gld, tezamen 1800 gld, nog een obligatie op Jannitgien Cleijn Louwen op Hoochdorp van 100 gld, item een obligatie ten laste van Jan Keessen te Wijk op Zee van 350 gld, nog een bezegeldheid op de huizinge genaamd de Hollantsche Tuijn te Wijk op Zee van 100 gld, nog een schuld van Willem Bastiaensz van 75 gld, nog een obligatie op 't Gemeneland van 200 gld, nog de navolgende vaste goederen, eerstelijk 't land te Heemskerk genaamd Breetweer, groot 1496 roeden, nog een gedeelte in een weid met een croftje liggende gemeen groot dit gedeelte 1147 roeden, nog 't land buiten de St. Aechtendijck gemeen met het gasthuis van Beverwijk van 627 roeden, nog de obligatie van Piet Jan Wouterss van 100 gld. Mitsgaders Cornelis Pietersz, Maritgien Pieters, Annitgien Pieters, onmondige kinderen van wijlen Pieter Rieuwertsz en en Guijrtgien Outgers, zullen hebben 2 obligaties op 't Gemeneland elk 900 gld, tezamen 1800 gld, nog een bezegelde brief op de huizinge toebehorende Thomas Frans Thomasz in de Beverwijk ter somme van 700 gld, nog het land in Wijk aan Duin bewesten de Hooge Boomen alsook Maertenscroft tezamen groot 4 morgen 6 roeden, nog een stuk land genaamd Catgenslant in de voorschreven banne groot 1417 roeden. Welverstaande met conditie dat Rieuwert Pietersz, Claes Pietersz en Cornelis Pietersz uit de gereedste penningen voor hun uitzet zullen hebben elk 250 gld, en Maritgien en Annitgien Pieters voor hun minderjarigheid elk 150 gld en dan nog voor hun uitzet elk 250 gld, blijvende alsdan het land te Spaarnwoude gemeen en onverdeeld alsmede de overige penningen gekomen of te komen van het land te Egmond verkocht aan Gillis Eenigenburch te Alkmaar. Compareerden nog Claes Pietersz en Cornelis Pietersz, en Cornelis Pieters als getrouwd hebbende Aechte Pieters wonende te Alkmaar, en Joost Jansz Cruijsvelt wonende te Amsterdam en Willem Cornelisz Poelenburgh wonende in de Beverwijk, bloedvoogden van Cornelis Pietersz, Maritgien Pieters en Annitgien Pieters, van wie vader en moeder was Pieter Rieuwertsz en Guijrtgen Outgers, en hebben machtig gemaakt Rieuwert Pietersz hun oudste broer om aan Gillis van Eenigenburch op te dragen het Ooster Wiltsenis in de Sammerpolder in de banne van Egmond-Binnen, groot 4848 roeden, volgens de oude kwijtschelding daarvan zijnde. 385
                       In Wijk aan Duin bekent in 1645 Jan Dircksz Duijn, poorter van Beverwijk, schuldig te zijn Cornelis, Maritge en Annetge Pieters, kinderen en erfgenamen van zal. Pieter Rieuwertsz en Guertgen Outgersdr, wonende allen te Amsterdam, 1960 gld ter cause van een stuk geestland genaamd Aertsenlandt, groot 1470 roeden, belend ten oosten Joris Cornelisz, ten zuiden en westen de comparant en Willem Cornelis Lans, ten noorden de comparant (geroyeerd) 386.
                       In Castricum is in 1603 Symon Garbrantsz alhier aan Guyrtgen Ougers wonende in de Beverwijk een losrente van 35 gld 's jaars schuldig, te lossen met 500 gld 387.
                       In 1619 transporteert in Beverwijk Maerten Claes, notaris en procureur, poorter der stede Beverwijk, aan Pieter Rieuwerts en Geurtgen Otgers, zijn zuster zwager [schoonzoon] en dochter, die tegenwoordig bij hem inwonen, een huis en erf met originele brief van opdracht van 25 april 1594, en verkoopt in 1626 in Heemskerk Pieter Rieuwertsz, burger van Beverwijk en voogd van Guiertgen Oetgersdr als erfgename van zal. Maerten Claesz, in zijn leven notaris dezer stede, aan Cornelis Sijmonsz wonende in Noortorp een kroft van omtrent 1812 roeden, belend ten zuiden de Schoubeeck en Willem Pietersz, ten westen de wildernis, ten noorden 't gasthuis te Wijk op Zee, ten oosten de koper 388.
                       In Beverwijk verkoopt in 1635 Geurtgie Outgers, weduwe van Pieter Rieuwerts, geassisteerd met Jan Barentsz weesmeester, aan Enoch Coymans een stuk land, en verkoopt in 1642 Geurt Outgersdr, weduwe van Pieter Rieuwertsz, in zijn leven schepen, geassisteerd met Willem Cornelisz tresorier, aan Andries Hellerus, apothecaris wonende tot Amsterdam, een huis, erf, schuur, boomgaard en kroft land aan de Zeeweg, voor 4500 gld 389.
                       In Haarlem constitueren op 9 november 1640 Sijmon de Braij, als procureur van Guijrtgen Outgerts, mitsgaders de burgemeesteren van Beverwijk, zich appellant aan het Hof van Holland van de sententie van 1 november door schepenen dezer stad gewezen ten voordele van Heyndricken van Brienen, weduwe van Jan de Vries, en ten nadele van Guijrtgen Outgerts 390.
                       In Wijk aan Duin in 1642 verkoopt Guert Ootgersdr, weduwe van Pieter Rieuwertsz, poortersse van Beverwijk, geassisteerd met Rieuwert Pietersz haar zoon, aan Claes Jacobsz Lakeman, poorter van Beverwijk, een stukje geestland genaamd 't Wintglop, groot omtrent 612 roeden, belend ten oosten de Kleijne Houtwegh, ten zuiden Dirck Ootgersz, ten westen de Schoubeecq, ten noorden 't Comisgilt van Haarlem, voor 680 gld, en verkoopt Guertgen Outgersdr, weduwe van Pieter Rieuwertsz, eertijds poortersse van Beverwijk, nu wonende in Amsterdam, geassisteerd met Claes Pietersz haar zoon, aan Dirck Thamisz, poorter van Beverwijk, en stukje geestland, belend ten oosten de Schoubeecq, ten zuiden Willem Florisz, ten westen de Kuijckerswegh, ten noorden St. Theunisacker, voor 670 gld 391.
                       In Wijk aan Duin verkopen in 1645 Rieuwert en Claes Pieterszoonen, mitsgaders Cornelis Pietersz getrouwd hebbende Aechtgen Pietersdr, allen kinderen en erfgenamen van zal. Pieter Rieuwertsz en Guertgen Outgersdr, allen wonende te Amsterdam, elk voor 1/3, aan Claes Jacobsz Lakeman, burgemeester der stede Beverwijk, de helft van een stuk buitendijks land gemeen en onverdeeld met het Gasthuijs binnen Beverwijk, groot in 't geheel omtrent 1200 roeden, belend ten westen de Sluijssloot, ten noorden Jr Anthony van Burch, strekkende uit het oosten van de St. Aechtendiujck af zuid op tot in de Wijckermeijr toe, hun bij loting uit de erfenis van hun moeder toegevallen, en verkoopt in 1646 de erfgenaam van Guert Outgers Cornelis Pietersz wonende te Amsterdam, ook als last en procuratie hebbende van Rieuwert Pietersz zijn broer als voogd over de 2 onmondige kinderen van Pieter Rieuwertsz en Guertgen Outgers zal., genaamd Maritgen en Annetgen, procuratie gepasseerd voor Jan de Graef notaris te Amsterdam op 11 januari 1646, aan Jan Dircksz Duyn, poorter van Beverwijk, een stuk geestland genaamd Katsenlant, groot 1470 roeden, belend ten oosten Joris Cornelisz, ten zuiden en westen de koper, hem comparant met zijn 2 zusters aangekomen, voor 1960 gld, te betalen in 4 achtereenvolgende termijnen, mei eerstkomende de eerste 392.
                       In Wijk aan Duin verkoopt in 1649 Cornelis Pietersz, ook als procuratie hebbende van Maritgen Pieters en Annetgen Pieters, zijn zusters, allen wonende te Amsterdam, aan Evert Evertsz Backer, poorter van Beverwijk, een stuk geestland groot 1526 roeden, belend ten oosten de Kleijne Houtwegh, ten zuiden Frans Cornelisz Poelenburgh, ten westen Cornelis Engelsz en Jan Thomasz, ten noorden 't gasthuis van Beverwijk, voor 800 gld, te betalen 1/3 gereed, en op mei 1650 en 1651 nog een derdepart 393.
                       In Heemskerk verkoopt in 1656 Cornelis Willemsz, tegenwoordig schepen van Heemskerk, aan Aefgen Willems, bedaagde dochter binnen Haarlem, de helft van een kroft land genaamd de Halve Croft en nog de helft van een stuk weiland genaamd de Halve Weijt, aan elkaar gelegen, gemeen en onverdeeld met de kinderen en erfgenamen van Guiert Ootgers, groot de helft 1147 roeden, belend ten zuiden de heer van Meeresteijn, ten westen de Oosterwech, ten noorden de erfgenamen van Pieter Riviere in Den Haag, ten noorden en oosten Pieter Jacopsz Bruijn c.s., voor 1800 gld 394.
                    4. Guertgien RIEUWERTS.
                   994. (<497) (>1988) Cornelis DIRCK PIETERSZ, geb. ca. 1549, overl. tussen 19 okt. 1603 en 31 dec. 1604,
                      In Heemskerk verkoopt in 1581 Jan Fredricxz aan Cornelis Dircxz [in de marge: Cornelis Dirck Pietersz] een hofstee, werf en land met de materialen van stenen en anders daarop zijnde aan d'Oesterzijde, zo Fredrick Jansz des comparants vader in zijn leven in eigendom bezeten heeft, eertijds gekomen van Floris Lourijsz, met een notweg die behoort tot een stuk weiland, genaamd Vrou Elyzabethscamp, toebehorende de heer van Assendelft, met een jaarlijkse losrente van 6 gld, losbaar met 100 gld, eertijds verleden de Nonnen in de Beverwijk, belend ten zuiden en oosten de erfgenamen van Jan Stevensdr te Haarlem, ten westen de Oesterwech, ten oosten Dirck de Vries te Haarlem en enigen te Leiden 395.
                      In Heemskerk in 1582 verkoopt Cornelis Dirck Pietersz aan Mr Jan Couck van Amsterdam een jaarlijkse losrente van 16 gld, losbaar met 256 gld, met als onderpand de helft van een weide met de helft van een morgen land in Heemskerk aan de Oosterzijde, belend ten zuiden de pastorie van Heemskerk, ten westen de Oesterwech, ten noorden de erfgenamen van Joffer Clemeijns Hannemans en van Dirck van Bekesteijn te Haarlem, ten oosten voornoemde Bekesteijn, en nog de hofstede, werf en kroft met het getimmerte waar hij nu woont, groot omtrent 10 hond land Hondsbossche maat, belend ten zuiden en oosten de erfgenamen van Havick Jansz en Louris Splintersz, ten westen de Oesterwech, ten noorden Dirck de Vries met enigen van Leiden, waarbij waarborgen zijn geworden Cornelis Dircxz en Aechtgen Dircxdr, broer en zuster van de huisvrouw van Cornelis Dirck Pietersz, verkopen Cornelis Dirck Pietersz en Dirck Gerritsz Coper zijn zwager als man en voogd van Maritghen Dircxdr, aan Jan Jorisz een akker land, belend ten zuiden Jan Jacopsz Keursz, ten westen een Schoubeeckgen, ten noorden de weduwe en erfgenamen van Jan Arijsz, ten oosten de Beijfferdse wech, en heeft in 1584 Cornelis Dirck Pietersz een zesde part van een kampje land, groot stijf 1 morgen, gemeen met Louris Jansz Schouten c.s., gekocht uit de desolate boedel van Alydt Jonge Willem op 26 mei 1583, voor 28 gld doorverkocht aan Cornelis Jacops 396.
                      In Heemskerk verkoopt in 1586 Cornelis Dircxz met Dirck Gerritsz zijn zwager van Akersloot aan Jonghe Louris Lourisz 2 maden hooiland in Breedtweer, gemeen met Bruijn Gerritsz van Uitgeest, belend ten zuiden Zijbrantghen Zijbrantsdr, ten westen de Schouwateringhe, ten noorden het Vrouwengilt te Haarlem, ten oosten het Edije, waarbij Cornelis Dirck Pietersz als onderpand opgeeft de halve weide en kroft benoorden de pastorie, belend ten noorden Bekesteijn te Haarlem en de erfgenamen vam Mr Jan van Ilpendam, ten westen de Oesterwech, ten zuiden voorschreven pastorie, ten oosten voorschreven Bekesteijn, en Bruijn Gerrits waarborg van Dirck Gerritsz alias Coper is, voor 2 obligaties van tezamen 275 gld, te betalen op de twee eerstkomende meidagen, en verkoopt in 1589 Cornelis Dirck Pietersz, buurman te Heemskerk, aan Maerten Claesz in Beverwijk een jaarlijkse losrente van 5 gld 5 st, af te lossen met 75 gld, waaraan hij verbindt de helft van de weide en kroft waarvan voornoemde Maerten Claesz de wederhelft toebehoort, belend ten zuiden de pastorie van Heemskerk, ten westen de Oesterwech, ten noorden Mr Jan van Riviere en Bekesteijn te Haarlem, ten oosten voornoemde Bekesteijn 397.
                      Op 10 april 1595 verklaren, ten verzoeke van Jaspar de Vries, Cornelis Dircxz, buurman te Heemskerk, oud omtrent 45 jaren, en Griete Dircxdr zijn huisvrouw, oud omtrent 48 jaren, dat zijluiden, schuldig zijnde aan de boedel van Balich van Paenderen 6 gld uit zake van gehaald laken, al vóór het beleg van Haarlem gehaald, nu omtrent 12 jaren geleden dezelve 6 gld betaald hebben aan Claes Jansz van Paenderen ten tijde dat hij woonde over 't Spaerne in de huizinge van „de Arm”, zoals dezelve Claes henluiden dikwijls daarom gemaand had en niet tevreden was totdat hij 't geld had 398.
                      In Heemskerk is op 18 juni 1647 aan de secretaris een rentebrief met afgetogen zegel overhandigd, gepasseerd voor schout en schepen van Heemskerk op 28 maart 1599 ten laste van Cornelis Dyrck Pietersse, van een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st, hoofdsom 200 gld, daarvoor verbindende zijn huis en het land ervoor gelegen, groot omtrent 1080 roeden, belend ten zuiden en oosten Cornelis Lourensse en Maritgen Cornelis weduwe van Willem van Foreest, ten westen de Oesterwech, ten noorden de dochters van Pieter van Sonnevelt, met Cornelis Jacopsz als borg 399.
                      In Haarlem constitueert Cornelis Dirick Pietersz van Heemskerk op 19 oktober 1603 Medenblick ad lites contra Cornelis Diricxz Goesinnen, om zijn zaken te vervolgen [voor de vierschaar van Haarlem] als gecommitteerden van de gemene-landsmiddelen 400.
                      Voor het haardstedengeld in Heemskerk van 1604 wordt de weduwe van Cornelis Dirck Pieters aangeslagen voor 2 schoorstenen 401.
                      In Heemskerk verkopen in 1616 Gerrit Pietersz, Wessel Phillipsz en Cornelis Rieuwertsz, allen poorters van Beverwijk, mitsgaders Quiryn Dirckxz mede poorter aldaar als oom en voogd van Baertgen Cornelisdr, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirck Pietersz en Gryete Dirckxdr, in hun leven buurluiden te Heemskerk, aan Symon Arentsz een huis met erve en werve, enz., mitsgaders de kroft land daar vooraan gelegen, groot omtrent 1011 roeden, belend ten zuiden Cornelis Lourensz, ten westen de Oosterwech, ten noorden Cornelis Cornelisz Clock te Leiden, ten oosten de schout Heyndrick Lourensz van Veen, waarbij de heer van Assendelft met zijn daarachter gelegen weide een vrije notweg heeft over de laan van deze kroft tot op de Oosterwech, voor een termijnbrief van 1975 gld, aan Lourens Jansz buurman in Heemskerk de helft van een weide en een kroft land naast de andere liggende, gemeen en onverdeeld met Maerten Claesz in Beverwijk aan wie de andere helft toebehoort, deze helft groot 1148 roeden, belend ten zuiden de pastorie van Heemskerk, ten westen de Oesterwech, ten noorden Pieter van de Riviere en jonckheer Franchois van Beeckesteyn, ten oosten voornoemde Beeckesteyn alleen, en dat met de gehele wal aan de noordzijde, voor een termijnbrief van 2000 gld, en aan Jan Lambertsz buurman en mede schepen te Heemskerk een kampje hooiland genaamd het Oortgen glegen op Breedweer, groot omtrent 654 roeden, belend ten zuiden de Wateringe, ten westen de commandeurs te Haarlem, ten noorden de kampjes van Smidt, ten oosten Reyer Thymansz met bruikwaar, strekkende over wat Reyer Thymansz tegenwoordig gebruikt tot op de Maedwech toe, voor een termijnbrief van 560 gld (met in de kantlijn op 22 november 1622 de vermelding dat de erfgenamen de bijbehorende notweg niet hebben kunnen leveren en met de koper hierover zijn geaccordeerd) 402.
                   tr.
                   995. (<497) (>1990) Gryete DIRCXDR, geb. ca. 1546.
                      Voor het haardstedengeld in Heemskerk voor 1606 wordt Griete Dircksdr aangeslagen voor 1 schoorsteen 403.
                          Uit dit huwelijk:
                     1. Hillegont CORNELISDR, tr. Gerrit PIETERSZ, alias Gerrit Pieterooms, zn van Pieter GERRITSZ en Marritgen CORNELISDR.
                        In Wijk aan Duin in 1638 verkoopt Hilegont Cornelisdr, weduwe van Gerrit Pietersz ofte Gerrit Pieterooms, geassisteerd met Dirck Tamisz haar zwager [=schoonzoon], aan Mees Symonsz, poorter van Beverwijk, de helft van een stukje geestland genaamd het Dijckcroftgen, gemeen liggende met Jooris Cornelisz schepen der stede Beverwijk, in 't geheel groot 715 roeden, belend ten zuidoosten de steden Haarlem en Beverwijk, ten noordoosten Willem Cornelis Fransz, ten noordwesten de Hofflanderwech, ten zuidwesten de erfgenamen van zal. IJsbrant Dircksz schoenmaecker, met de grond van de hele wal, voor 795 gld, te betalen 1/3 gereed op Lucasmarkt 1638 verschenen, de andere 2 derdeparten Lucasmarkt 1639 en 1640, en is dezelfde Hillegont, poortersse van Beverwijk, geassisteerd met Cornelis Theunisz onze secretaris, aan Maerten IJsbrantsz, buurman te Zaandam. een jaarlijkse losrente schuldig van 12 gld 10 st, hoofdsom 200 gld (geroyeerd op 29 juni 1641) 404.
                        In Beverwijk verkoopt in 1640 Hillegund Cornelisdr, weduwe van Gerrit Pietersz, geassisteerd met Dirck Taemissoon haar schoonzoon, aan Pieter Oelicksz wonende te Wijk op Zee een huis en erf, belend ten zuidoosten Simon Claesz, Dirck Dircksz en Jan van den Bomgaerde, ten noordoosten Rieuwert Willems, ten noordwesten Jan Barentsz en Jacques Marijn, vóór de Heerwech 405.
                        In Wijk aan Duin verkoopt in 1640 Hillegont Cornelisdr, weduwe van Gerrit Pieter Ooms, poortersse van Beverwijk, geassisteerd met Wouter Pietersz haar zwager [=schoonzoon], aan Wouter Barentsz, poorter van Beverwijk, een stuk geestland, groot omtrent 200 roeden, belend ten oosten de Kerckelaen van Beverwijk, ten zuiden de banscheiding tussen Beverwijk en Wijk aan Duin, ten westen de Groote Houtwech, ten noorden Willem Bartholmeesz, voor 290 gld 406.
                        In Wijk aan Duin verkopen in 1641 Dirck Tamisz getrouwd hebbende Trijn Gerritsdr, Wouter Pietersz getrouwd hebbende Maertgen Gerritsdr, Grietgen Gerrits weduwe van Pieter Cornelisz Metselaer en Neeltgen Gerritsdr, beiden geassisteerd met hun voornoemde zwagers, allen kinderen en erfgenamen van zal. Hillegont Cornelisdr, weduwe van Gerrit Pietersz, hun vader en moeder, aan Willem Bartelmiesz poorter van Beverwijk een stukje geestland genaamd de Sieckesackers, groot omtrent 500 roeden, belend ten westen de Arentswegh, ten noorden Jacob Jansz Slommer en Grietgen Arus laatst weduwe van Willem Thijsz tegenwoordig getrouwd met Claes Cornelisz van 't Calf, ten oosten de Groote Houtwech, ten zuiden de banscheiding van Beverwijk met de kerk der voorschreven stede, voor 715 gld 407.
                        In Wijk aan Duin verkoopt in 1615 Gerrit Pieters, anders genaamd Gerrit Pieterooms, te Beverwijk, aan Joffr. van Burch een akker geestland, groot omtrent 370 roeden, belend ten zuidwesten Jan Thonis wonende te Hem, ten noordwesten de Hooghe Hofflanderwech, ten noordoosten de koopster, ten zuidoosten de Laege Hofflanderwech, belast met 35 st jaarlijkse erfpacht, voor een obligatie van 292 gld 408.
                        In Beverwijk wordt in 1629 de overdracht ingeschreven van de geabandonneerde huizinge met erf van Pieter Pieter Dammisz, in de Breestraet, strekkende tot Barent Gijsbertsz, belend ten noordoosten Claes Pietersz Molenaer, ten zuidwesten Gillis Albarts, vanwege diens vlucht openbaar verkocht op 29 september 1627 aan Gerrit Pietersz 409.
                        In Beverwijk zijn in 1652 erfgenamen van Trijn Pieters, in haar leven weduwe van Davidt Lambertsz, o.a. Dirck Thamisz als getrouwd met Trijn Gerrits, Maritgen Gerrits, Quijrijn Hendricsz als getrouwd met Grietgen Gerrits, en Jan Jacobsz als getrouwd met Neeltgen Gerrits, nagelaten kinderen van Gerrit Pietersz 410.
                     2. Maritgen CORNELISDR, geb. ca. 1583  411, tr. Wessel PHILLIPSZ, zn van Phillips WESSELSZ, varkensdrijver te Beverwijk 412, waard in 't Moeriaenshooft 413 te Beverwijk, en Jannetgen GERRITS, meesteresse 414.
                        In Wijk aan Duin verkoopt in 1630 Maritgen Cornelisdr, weduwe van Wessel Phillipsz, waardin in de Moeriaen der stede Beverwijk, geassisteerd met Joris Cornelisz, oud-burgemeester van Beverwijk, aan Willem Bartelmiesz, tegenwoordig schepen van Beverwijk, 3 perceeltjes land, (1) een stukje land genaamd de Taruwcroft, belend ten oosten de weduwe van Jacop Jansz Slommer, ten westen de gemene Lij- of Notwech, ten noorden de Arentswech, (2) een croft land genaamd de Ghaeghcroft, belend ten zuiden de Arentswech, ten westen de Ghaeghwech, ten noorden de Grote Houtwech, ten oosten de weduwe van Bartholomeus Cornelisz en Willem Thijsz, (3) zeker eigendom de gemelde weduwe toebehorende beoosten de Grote Houdtwech tegenwoordig beplant met elzen, voor 2950 gld, te betalen 1/3 gereed, de rest op 2 jaarcustingen telkens 1/3 415.
                        In Beverwijk verkoopt op 2 april 1616 Wessel Phillipsz, waard in 't Moeriaenshooft, aan Harman Gerritsz cleermaker, poorter dezer stede, een huis en erf op de hoek van de Bagijnesteech, belend ten noorden de Conincxwech, ten oosten voornoemde steeg, ten zuiden Cornelis Claesz Keesoom, ten westen de gemene uitgang; nog compareerden Crijn Dircksz, welgeborene van Velsen, en Gerrit Pietersz, beiden poorters deze stede, en stelden zich waarborgen 416.
                        In Beverwijk heeft op 21 maart 1624 Wessel Phillipsz, waard in 't Moriaens, 300 gld op interest genomen van Jannitgen Jacopsz zijn broers dochter, welke 300 gld gekomen zijn van Jannitgen Gerritsdr haar overleden bestemoeder (op 8 mei 1631 betaald door Maritgen Cornelisse, weduwe van Wessel Philipsz) 417.
                        Op 11 september 1653 testeren Philps Wesselsz, Pietertje en Grietje Wesselsdochteren, broer en zusters, op de langstlevende(n), en na het overlijden van de langstlevende op hun zuster Cornelisje Wessels als enige erfgenaam, of haar kinderen of verdere descendenten 418.
                        Op 27 oktober 1657 testeert Pietertje Wessels, bejaarde dochter wonende te Beverwijk; zij legateert aan Theunisje Jans, dochter van haar zuster, al haar kleren met haar goud en zilverwerk tot haar lijf behorende, en vermaakt aan haar broer Philps Wessels het bezit, gebruik en de vruchten van al haar goederen, en benoemt voor na het overlijden van haar voorschreven broer als universele erfgenaam haar zuster Cornelia Wessels 419.
                        Op 16 januari 1660 verklaarden Philps Wesselsz en Pietertie Wessels, broer en zuster wonende te Beverwijk, dat de heren Mr Willem van Groenhout, advocaat, en Fredrick Vroom, beiden wonende te Haarlem, commissie waren hebbende om met Claes Dircksz Hoijpoel te verkopen alle landen, huizen en erven de voorschreven Hoijpoel toebehorende, verleend door de comparanten van de crediteuren van dezelve Hoijpoel 420.
                        Ten huize van Cornelia Wessels, weduwe van Jan Willemsz, biersteekster, testeert op 25 mei 1660 Philps Wesselsz, bejaarde jongman, liggende onmachtig zijns lichaams te bedde, en institueert tot zijn enige erfgenamen de kinderen en descendenten van voornoemde Cornelia Wessels, zijn zuster, waarvan zij haar leven lang de vruchten mag nemen, willende nog wijders dat na overlijden van testateurs zuster Cornelia de erfgenamen zullen uitreiken aan Marten Mieusz, zoon van zijn overleden zuster, 200 gld uit de gereedste goederen, tot een legaat 421.
                     3. Trijntje CORNELISDR, zie 497.
                     4. Baertgen CORNELISDR.
                    996. (<498) (>1992) Pieter Cornelisz alias OUWE NEELEN, schepen (o.a. in 1592 422 en in 1612 423) van Velsen, overl. vóór 22 sept. 1621,
                       In Velsen bekennen op 10 oktober 1581 Pieter en Frederyck Corneliszoonen, gebroeders, Pieter Wyllemsz voor hemzelf en voor zijn andere zusters en broers, nog Cornelys Cornelysz en Claes Dircksz Roe als man en voogd van Maritgen Cornelisdr, gezamenlijk verkocht te hebben aan Cornelys Dirckz Baenman (volgt een lijst van stukken land, nl. een weiland genaamd Schilpersaet, het Loetge, de Myldelcroft, hoog geestland genaamd de Venesecroft) 424.
                       In Velsen verkoopt op 18 oktober 1581 Pieter Cornelysz aan Cornelys Dirckz Baenman een stuk hoog geestland genaamd de Cruijscroft, groot omtrent 1½ morgen, belend ten oosten de Houtwech, ten zuiden Frederick Cornelys, ten westen Arent van der Hooch, ten noorden [onleesbaar, Schylp?], met als borg Claes Dirckz Roe [houtkoper te Haarlem] 425.
                       In het verpondingsboek van Velsen beginnende 1584, onder 'Breesaep', Pieter Cornelisz gebruikt zijn eigen 1 morgen 3 hond land genaamd Baertecroft, 't morgen 's jaars getaxeerd op 4 gld 10 st, nog zijn eigen 1 morgen hooiland op de Gindersten Dammer 's jaars getaxeerd op 5 gld 11 st, nog heeft hij in huur 3 mad 1 hond hooiland in de Laenweer, 't morgen 's jaars getaxeerd op 5 gld 11 st, nog in huur 1 mad hooiland in de Cruyceven 't hond 's jaars getaxeerd op 18 st 8 penn, nog in huur van Freerck Cornelisz zijn broer 1 morgen geestland in Aercom, 't morgen 's jaars getaxeerd op 4 gld 10 st (doorgehaald), verder later ingevoegd in huur 1 morgen op de Meer bij Laddersbeeck 's jaars getaxeerd op 5 gld 11 st, zijn eigen helft van 't Legewandt groot 4½ hond gelegen benoorden Schilpen, 't hond 's jaars getaxeerd op 15 st, een vierendeel van een hond, de helft van 2 endjes, gekomen van Willem Backer, 't hond getaxeerd op 15 st, nog zijn eigen 1 morgen 5 hond land gelegen benoorden de hofstede van Aernt Engelsz, 't morgen getaxeerd 's jaars op 4 gld 10 st, en nog onder 'duijncroften geheten Breesaep', Pieter Cornelisz gebruikt 12 morgen 's jaars getaxeerd op 12 gld 426.
                       In Velsen verkoopt in 1586 Pieter Cornelys aan Dirck Fyck van Hoven 1½ mad land op de Grynsker Dammer, belend ten zuiden de pastorie van Velsen, ten noorden de heer Dirck Wit te Haarlem, ten oosten de Velsermeer, ten westen de Westlaen 427.
                       In velsen verkoopt in 1587 Dirck Allertsz alias Cleyntgen uit de Beverwijk aan Hendrick Engelsz en Pieter Cornelisz, buurluiden te Velsen, elk de helft van een stuk land genaamd 't Lage Wandt, groot 1½ morgen, belend ten oosten een gemene Buerwech, ten zuiden Willem Backer in de Beverwijk, ten westen Hendrick Engelsz voorschreven, ten noorden Jacob Engelsz 428.
                       In Velsen verkoopt op 15 januari 1593 Matheus Wandelman, koopman te Amsterdam, aan Pieter Cornelisz, buurman in de Bresape, een stuk land genaamd de Tollenaersacker in Aercommerthienden, groot omtrent 7 hond, belend ten noorden Jacop Engelsz c.s., ten westen de Cleyne Houtwech, ten zuiden Hendrick Engels c.s,, ten oosten de Buerwech 429.
                       In Velsen verkoopt in 1600 Jan Gerrijtsz Schoterbosch, poorter te Haarlem, aan Pieter Cornelisz en Pieter Willemsz gezamenlijk een stuk land in Velzerbrueck op de Dammer genaamd Ciprianencamp, groot omtrent 5 maden, belend ten noorden de erfgenamen van Pieter Jansz Kies te Haarlem, ten zuiden Luydt Pietersz c.s., ten westen de Zantpoorterlaen, ten oosten de Velzerdijck, voor 1025 gld 430.
                       In Velsen verkoopt op 26 juni 1602 Mr Nicolaes Evertsz Hulst, wonende te Velsen, aan Pieter Cornelisz de helft, Jeroen Heyndricsz een vierdepart en Pieter Willemsz en Cornelis Jansz van Haarlemmerliede elk een achtstepart, van een weide land genaamd de Schilperweijde, groot omtrent 3 morgen min 2 hond, in Aercom, belend ten oosten de Velzermeer, ten zuiden voornoemde Nicolaes Hulst zelf met de halve sloot, ten westen de Heerewech, ten noorden het convent van de Carthuizers buiten Amsterdam, voor 4350 gld, waarvan 4000 gld spruitende uit koop en de andere 350 gld uit zeker akkoord, te betalen op 3 eerstkomende Kerstmissen, telkens een derdepart 431.
                       In Velsen wordt in 1607 door Heyndrick Engelsz te Velsen o.a. verkocht 5 morgen land in Aercom, belend ten oosten de Kerckelanden, ten zuiden Pieter Cornelisz en Auwel Jansz, ten westen de Zeewech, ten noorden Aernt Engelsz, en verkoopt in 1625 Auwel jansz een croft geest- of teelland, groot omtrent 1½ morgen, belend ten oosten Cornelis Pietersz Oude Neel, ten zuiden Aeff Jansz, ten westen de Waterwech, ten noorden Heijndrick Engelsz 432.
                       Op 14 juli 1610 verkoopt in Velsen Pieter Cornelisz, oud-schepen wonende in Bresaep, voor hem en de kinderen en erfgenamen van zal. Pieter Willemsz tezamen, elk de helft, aan Dirck Sijmonsz wonende in de Santpoorte een stuk land in de Velserbrouck op de Dammer voor 5 maden, belend ten noorden de erfgenamen van Pieter Jansz Kies te Haarlem, ten zuiden Marijtgen Sijmonsdr de huisvrouw van Luijt Pietersz c.s., ten westen de Zantporterlaen, ten oosten de Velserdijck 433.
                       In Velsen is op 18 mei 1611 Marijtgen Sijmonsdr, huisvrouw van Luijt Pieters wonende in de Santpoort, eiser contra Pieter Cornelisz wonende in Bresaep, om geld voor een pintgen bier; gedaagde bekent dit schuldig te zijn 434.
                       In Velsen verkoopt op 22 juni 1611 Arent Heijndricsz, brouwer wonende te Haarlem, aan Pieter Cornelisz, buurman in Bresaep, 2 croftjes in Aercom, aan elkaar, groot in 't geheel 1 morgen, belend ten oosten de Beurwech, ten zuiden de erfgenamen van Claes Fransz te Enkhuizen, ten westen de Schoubeecke, ten noorden de nagelaten kinderen van Cornelis Dammisz te Beverwijk 435.
                       In Velsen in 1615 zijn op 17 juni Claes Woutersz, Matthijs Heijndricxz, Cornelis Jansz Post, Cornelis Jansz Bruijn, Cornelis Cornelisz Leuter, Thamis Claesz en Dirck Jansz huistimmerman, eisers contra Willem Pieters om betaling van 40 gld spruitende uit zekere obligatie dd. 6 mei 1613, ook eisers contra Wouter Jansz, verder samen met Heyndrick Engelsz, Arent Engelsz en Aris Dircxz van Aecken eisers contra Pieter Cornelisz alias Pieter Oudenelen om betaling van 14 gld 18 st 1 penn van zijn croft binnen Aercom mitsgaders een zesdepart van 162 gld 12 st over een gedeelte van de Bresaep, met de kosten, volgens uitspraak van goede mannen (gedaagde zegt daarin nooit geconsenteerd te hebben), en zijn op 8 juli Claes Woutersz c.s. eisers contra Pieter Cornelisz Oudeneelen en Willem Pietersz. Op 17 juli condemneren schepenen Pieter Cornelisz alias Oude Neelen om de geëiste som bij provisie te namptiseren en condemneren schepenen Willem Pietersz 200 gld met interest te betalen maar absolveren hem van de overige eisen. De zaak tegen Pieter Cornelisz Oude Neelen wordt wegens wanbetaling op 13 december 1617 voortgezet en op 31 januari 1618, toen zijn zoon Jan Pietersz nog een verklaring aflegde, afgesloten. 436
                       In Velsen compareren op 22 september 1621 schout en schepenen van Velsen als collecteurs van de boelceel ten behoeve van Pieter Cornelisz Oude Neel zal. ged., contra Willem Dammisz en Willem Jeroensz, buurluiden te Velsen, als borgen voor Cornelis Engelsz in Beverwijk, om betaling van 10 gld 10 st als rest van koop van 2 schapen 437.
                       Op 12 maart 1640 wordt een akkoord gesloten tussen Aeffgen Huygendr, weduwe van Jan Pietersz Ouweneelen, geassisteerd met Adam Cornelisz verwer haar kozijn en gecoren voogd, ter eenre, en Cornelis Pietersz Ouweneelen, buurman in Bresaep, Maritgen Cornelisdr, weduwe van Engel Pietersz Ouweneelen, geassisteerd met Aris Cornelisz buurman op de Hoffgeest in de banne van Velsen, item Neeltgen Engels en Ermtgen Engels, bij hen hebbende Garbrant Engels hun broer, mondige kinderen van voorschreven Engel Pietersz, en Cornelis Pietersz Ouweneelen en Aris Cornelisz tezamen voogden over de onmondige kinderen van Engel Pietersz voornoemd, zijnde de voornoemde Cornelis en Engel Pieterszonen geïnstitueerde erfgenamen van voornoemde Jan Pietersz Ouweneelen hun overleden broer, ter andere zijde. Verklarende Aeffgen Huygensdr dat bij testament dd. 13 april 1635 bij notaris Jacob Schoudt alles aan de langstlevende is die in 't geheel of deels tot zijn of haar nooddruft mag verkopen, aantasten of gebruiken zonder tegenzeggen van iemand. Na het overlijden van Jan Pietersz voornoemd zijn tussen Aeffgen Huygendr en Cornelis en Engel Pieters Ouweneelen verscheidene discoursen gevallen. Nu is geaccordeerd dat Aeffgen Huygendr zal blijven bezitten inboedel en huisraad, belovende aan de huisvrouw van Cornelis Pietersz Ouweneelen en aan voornoemde Maritgen Cornelisdr te betalen elk een rozenobel en aan ieder van hun beider zonen een ducaton, en daarenboven aan de voorschreven erfgenamen in 't gemeen een bed met peluw, 2 dekens, een kist met een tafel, een „kannebert”, een grote koperen ketel en enige boeken, en een somme van 1400 gld, de ene helft gereed, de andere mei 1640 (op 14 mei 1640 verklaarden Adam Cornelisz verwer en Aris Cornelisz Roos dat de penningen door Aeffgen Huygendr ten volle voldaan en betaald zijn). 438
                    tr. N.N.
                          Uit dit huwelijk:
                     1. Cornelis Pietersz OUWENEEL, zie 498.
                     2. Engel Pietersz OUWENEEL, schepen van Velsen, overl. vóór nov. 1640, tr. Marijtgien Cornelis ROOS, dr van Cornelis Arisz ROOS en Alijt CORNELISDR.
                        In Velsen verkopen in 1631 Claes Jansz Kuijper en Jacob Claesz, gasthuismeesters in de Beverwijk, aan Engel Pietersz Ouweneel, buurman en schepen te Velsen, een stuk land genaamd Sint Anthoniscroft, groot 1 morgen, belend ten zuiden Engel Pietersz zelf, ten westen de Cleijne Houtwech, ten noorden Joris Cornelisz, ten oosten Joris Cornelisz met Engel Pietersz voornoemd, voor 500 gld, te betalen mei 1632, de 40e penning voor de helft alzo 't gasthuis vrij is voor de andere helft 439.
                        In Velsen verkopen in 1655 Neeltjen Engels, Barbara Engels, Gooltjen Engels, Ermpjen Engels en Trijntjen Engels, mitsgaders Willem Engelsz voor hemzelf en als voogd van zijn voornoemde zusters, item Cornelis Cornelisz Leenman als getrouwd hebbende Cornelisjen Engels, Claes Dirxz Roijer als getrouwd hebbende Aeltje Engels, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Engel Pietersz Ouweneel en Marijtjen Cornelis Roos, aan heer Pieter Oliecan, burgemeester van Haarlem, een huis, erf en werf met de aankleve vandien, mitsgaders een stuk land daaraan gelegen op Schillepen naast de woning van Sr van Teylingen, groot omtrent 3 morgen, item de helft van een perceel land gelegen op de Meer genaamd de Schilpweijt, groot ruim 4 morgen, behalve het weiland liggende gemeen met de weduwe van Cornelis Pieters Ouweneel, met de last van een notweg toekomende die van Adricommerduijn of een andere, nog met de last van 1 gld 5 st erfhuur 's jaars aan de rentmeester Jan de Wael te Haarlem, en van 1 st 14 penn 's jaars toekomende zijn excellentie van Brederode, voor 7000 gld, te betalen de helft gereed en het ander op mei 1655, en aan heer Johan Schatter, hoofdofficier te Haarlem, een stuk land genaamd Pieter Ouwenelenbosch aan de Kerckwech, voor 202 gld 440.
                        In Velsen verkopen in 1655 Neeltje en Barbara Engels, geassisteerd met Willem Engelsz hun broer, aan de kinderen van heer Johan van Opstraeten een stuk land genaamd de Haeder in Velserbrouck, groot omtrent 2 morgen, belend ten zuiden Cornelis Heyndricxz, ten westen de Wateringe, ten noorden de weduwe van Simon Cornelisz Lans, ten oosten de Velsermeer, voor 1500 gld, te betalen op 2 St. Petrusdagen ad cathedram, te weten 1655 en 1656 441.
                        In Velsen verkoopt in 1655 Pieter Arijsz van der Vaert, mr schoenmaker wonende te Haarlem, man en voogd van Trijntjen Engels van Schilpen, aan Pieter Olican, burgemeester van Haarlem, een halve croft land waarvan Willem Engelsz van Schilpen de wederhelft is competerende, belend ten zuiden Jr Jan van Teijlingen, ten oosten Ermtgen Engels en Claes Roijer, ten noorden advocaat Brugman, ten westen Willem Engelsz voornoemd en zijn zuster Gooltjen Engels, voor 585 gld 442.
                        In Velsen verkopen in 1640 de kinderen en kindskinderen van zal. Cornelis Arisz Roos en Alijt Cornelisdr in hun leven wonende op de Hoffgeest, onder wie de zoons Aris, Jacob, Jan en Willem, mede vervangende Marijtgien Cornelis en haar kinderen geprocreëerd bij Engel Pietersz Oude Neel haar zal. man, huizen en land 443.
                        In Velsen verkoopt in 1653 Marijtgen Cornelis, weduwe van Engel Pietersz, geassisteerd met Cornelis Heyndricxz, schepen, haar gecoren voogd, aan Heer Johan Schatter een stuk teelland gelegen tussen beken, groot omtrent 1 morgen, belend ten oosten Jan Engelsz, ten zuiden het Beundelwechjen, ten westen Jan Cornelisz Roos, ten noorden Jillis en Frederick Claesz, voor 788 gld, te betalen op 2 Sint Pietersdagen ad cathedram 444.
                        In Velsen verkopen in 1662 de erfgenamen van Jacob Cornelisz [Roos], onder wie Willem Engelsz, ook als procuratie hebbende van zijn zuster Annetje Engels gepasseerd te Haarlem voor notaris Willem van Kittesteijn op 20 maart 1662 en als voogd van zijn zusters Neeltjen, Trijntjen en Gooltjen Engels, Cornelis Cornelisz Leenman als getrouwd hebbende Cornelisje Engels, Claes Roijer als getrouwd hebbende Aeltjen en Cornelis Pietersz de Ruijter als getrouwd hebbende Maritien Engels, aan de kinderen van Cornelis Schatter een stuk hooiland groot 3½ mad op de herwaartse Dammer, belast met 13 st 4 penn 's jaars toekomende de heerlijkheid van Brederode, belend ten oosten de Velsermeer, ten zuiden Cornelis Willemsz Lans, ten westen de Westerlaen, ten noorden de dochter van Frans Kies, voor 2750 gld, te betalen op 2 St. Petridagen ad cathedram 1662 en 1663 445.
                     3. Jan Pietersz OUWENEEL, alias van Schilpen, overl. tussen 13 april 1635 en 25 febr. 1636, tr. Aeffgen HUIJGEN, wed. van Baert Gerritsz BUN.
                        In Velsen verkopen in 1623 Jacob Huygensz Gael, oud-burgemeester van Haarlem, en Jan Foppensz, wettige voogden over Jacobmina Vroom Fredricxdr weduwe van Claes Pouwelen, wonende te Haarlem, aan Jan Pietersz van Schilpen nu wonende te Schoten, een perceel land genaamd de Hader in Velserbroeck, groot 3 mad, volgens meting 2 mad 322 roeden 17 voet, belend ten oosten de Wyckermeer, ten zuiden de erfgenamen van Cornelis Willemsz Lans, ten westen de Wateringe, ten noorden Stijn Dircxdr, voor 1500 gld, te betalen op Sinte Pieters ad cathedram 1623, 1624 en 1625 (gecasseerd op 4 maart 1625) 446.
                        In Velsen verkoopt in 1623 Johannis Cock, koopman te Amsterdam, als man en voogd van Marijtgen van Winterswijck, aan Jan Pietersz Oude Neel, buurman te Schoten, een stuk hooiland in Velserbrouck, groot omtrent 3 mad, genaamd de Rietcamp, belend ten oosten Claes Cornelisz Neeskens, ten zuiden Dammis Pietersz, ten westen de Nieuwe Wateringe, ten noorden Matthijs Jansz te Velsen, met als waarborg voor Johannis Cock zijn schoonvader Augustijn van Winterswijck wonende te Amsterdam, voor 1625 gld, te betalen 1/3 gereed, 2/3 op 2 meidagen 1624 en 1625 447.
                        In Schoten zijn in 1626 o.a. Arent Jacobsz getrouwd met Cornelisgen Huijgen en Jan Pietersz getrouwd met Aeffgen Huijgen mede-erfgenamen van Cornelis Sijmonsz 448.
                        In Velsen verkoopt in 1631 Jan Pietersz Oude Neel van Velsen, nu wonende te Schoten, aan Rem Fonteijn, apotheker te Amsterdam, een stuk land genaamd de Hader in Velserbroeck, belend ten oosten de Velsermeer, ten zuiden Sijmon Cornelisz Lans, ten westen de Wateringe, ten noorden de erfgenamen van Stijn Dircx, groot 3 mad, voor 1600 gld.\.
                        In Schoten verkoopt op 29 december 1631 Jan Pietersz, getrouwd met Aeffgen Huygen eerder weduwe van Baert Gerritsz, aan Gysbert Arentsz alhier 4 hond land, belend ten oosten 't Spaarne, S.J. van Wassenberch, ten westen de stad Haarlem, ten noorden de erfgenamen van Gerrit van Schoterbosch, voor 1000 gld, te betalen de helft gereed, de helft december 1632 449.
                        In Velsen verkoopt op 9 juni 1632 Jan Pietersz Oude Neel, buurman te Schoten, aan Johan Gerrijtsz van Schotterbosch wonende te Haarlem, een stuk hooiland in Westbroeck, groot omtrent 3 mad, genaamd de Rietcamp, belend ten oosten Claes Cornelisz alias Claes Maertensz, ten zuiden Dammis Pietersz, ten westen de Nieuwe Wateringe, ten noorden de kinderen en erfgenamen van zal. Matthijs Jansz, zoals gekocht op 10 mei 1623, voor 1600 gld 450.
                        Ten verzoeke van Jan Pietersz Ouwe Neelen, buurman in Schoten, verklaren op 22 mei 1634 Aris Cornelisz Dregers, oud omtrent 66 jaren, en Cornelis Cornelisz Jonge Krieck, oud omtrent 41 jaren, buurluiden te Schoten en Schotervlieland resp., hoe dat zij op 24 maart 1634 samen met de producent zijn geweest in de herberg van Henrick Willemsz den Abt, genaamd 't Schilt van Vranckryck, te Haarlem in de Damstraet, en ene Thewes Dircksz Schoterman, tussen dewelken voor het gerecht van Schoten kwestie en proces was ontstaan nopende zekere somme van penningen die dezelve Schoterman van de producent eisende was 451.
                        Op 26 januari 1635 geeft Jan Pietersz Ouweneelen, buurman in Schoten, volmacht aan Jacob Vilveers[?], procureur voor de Hoge Raad en Provinciale Raden in Holland, om te procederen op en jegens Gerrit Florisz, eertijds buurman aan de Leytschen Dam 452.
                        Op 13 april 1635 testeren Jan Pietersz Ouweneelen en Aeffgen Huijgendr, echtelieden wonende te Schoten, Jan Pietersz ziekelijk zittende op een stoel bij 't vuur, doende de huwelijkse voorwaarden gepasseerd bij notaris Willem van Triere teniet. Zij hebben geen kinderen noch ouders in leven, en verklaten dat na de dood van de eerstgestorvene de langstlevende afstand zal moeten doen van zodanige landerijen, vaste en onroerende goederen als de eerstgestorvene ten huwelijk mag hebben aangebracht en die laten volgen aan de erfgenamen ab intestato van de eerstgestorvene, en ware het zake dat hiervan enige zouden zijn verkocht dat dezelve met gelijke somme als bij verkoping daarvan zou mogen zijn geprocedeerd. Ingeval van eerlijke nooddruft en behoeftigheid zouden goederen verkocht mogen worden. Gepasseerd ten huize van de testateur te Schoten. 453
                        In Schoten verkoopt op 25 februari 1636 Aeffken Huijgen, weduwe van Jan Pietersz Ouweneelen, geassisteerd met Jacob Schout, aan Sr Michiel de Decker, koopman te Haarlem, een stuk land met de huizinge daarop staande, belend ten zuiden Lijsbeth IJsbrants van Limmen en Gijsbert Arentsz, ten westen de Heerewech, ten noorden Trijn Engels, ten oosten de notweg genaamd Luttickerlaen, voor 900 gld, te betalen op 3 Sint Pietersdagen ad cathedram 454.
                        Op 25 april 1620 wordt een huwelijkscontract gesloten tussen Jan Pietersz, jonggezel van Velsen, vermits de indispositie van zijn ouders, die oude personen zijn, geassisteerd met Engel Pietersz zijn broer, en Aeffgen Huygendochter, de nagelaten weduwe van Baert Gerritsz Bun, wonende in de banne van Schoten, geassisteerd met Cornelis Dircxz mede van Schoten wonende te Haarlem, haar neef en voogd. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn, als hij vóór haar sterft krijgt zij 1000 gld, als zij als eerste sterft krijgt hij 500 gld. 455
                        Op 24 juni 1639 bekent Maerten Luijcasz, parsemaecker wonende te Haarlem, schuldig te wezen Aeffgen Huijgen, weduwe van Jan Pietersz Ouweneel, een jaarlijkse losrente van 10 gld, hoofdsom 200 gld 456.
                        In Schoten verkopen op 24 juni 1641 Aeffgen Huijgen, weduwe van Jan Pietersz, geassisteerd met Adam Cornelisz haar neef, mitsgaders Adam Cornelisz getrouwd hebbende Maritgen Arents nagelaten dochter van Cornelisgen Huijgen, ook vanwege zijn kinderen, aan Willem Sicxz te Amsterdam land 457.
                    998. (<499) Gerrit Jacobsz (van SCHOTEN)  458,
                    tr.
                       Op 1 december 1608 testeren Gerrit Jacobsz, buurman te Schoten, en Alidt Cornelisdr, zijn wettige huisvrouw, ten eerste dat de langstlevende ten overlijden van de eerstgestorvene zal blijven zitten in de gehele boedel en het sterfhuis en van alle goederen zal genieten de lijftocht en volkomen gebrui gedurende 't leven van dezelve langstlevende, en institueren zij, testanten, bij aflijvigheid van de langstlevende, tot hun erfgenamen Philps, Jacob, Floris, Guerte, Engel, Maritgen en Lysbeth, hun zeven kinderen, bij overlijden van enig van hen diens kinderen op de plaats van de aflijvige, welverstaande dat hun dochter Lysbeth Gerrits, van de Heere met een vallende ziekte, „poplexie” en andere zware accidenten gevisiteerd is, en doorzulks geheel onmachtig om iets te winnen, zo hebben dezelve aan haar vooruitgemaakt 500 gld, begerende dat hun kinderen haar deze somme vóór elke deling zullen voldoen uit de gereedste goederen om te haren profijt uitgezet te worden, onverminderd haar hereditaire portie 459.
                       Op 23 november 1620 delen Philps Gerritsz, Jacob Gerritsz, Floris Gerritsz, Engel Gerritsz en Cornelis Pietersz als getrouwd hebbende Maritgen Gerritsdochter, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Jacobsz en Alidt Cornelisdochter, in hun tijd buurluiden de Schoten, de nalatenschap van hun ouders. Philps Gerritsz zal voor zijn portie hebben 2 maden land in Noortaeckendam, belend ten oosten de Havedyck, ten zuiden en noorden Jan Foppensz, ten westen de 9 hond land Engel Gerritsz hierna aanbedeeld mitsgaders Cornelis Dircxz c.s., en nog een stukje geestland aan Luttekelaen in de banne van Schoten, belend ten zuiden dezelve laan, ten westen en noorden Claes Martsz, ten oosten Gysbert Arentsz. Jacob Gerritsz zal voor zijn portie hebben de huizinge door hun ouders in hun leven bewoond, mitsgaders een derdepart van de landen bij hetzelve huis gelegen, belend ten westen de Heereweg, ten oosten de Reguliers, ten noorden Cornelis Dircxz, ten zuiden Aris Dircxz Roos met 't land van de stad van Haarlem, en nog 2 akkers land achter Schotercapelle, belend ten oosten de Middelwech, ten westem het Sandtpoordse Voetpadt, ten zuiden en noorden de weduwe van Huych Claesz. Floris Gerritsz zal hebben een derdepart in de landen bij 't voorschreven huis gelegen, en nog een stuk land op de Dammer in Velserbroeck, belend ten oosten de Wyckermeer, ten westen de Sandtpoorderlaen, ten noorden Jacob Vrancken, ten zuiden zeker Capelrijlant. Engel Gerritsz zal voor zijn portie hebben 9 hond land in Noortaeckerdam, belend ten oosten voorschreven Jan Foppensz, ten noorden Cornelis Dircxz, ten zuiden de Leprosen, ten westen de Vlielander Geest. Cornelis Pietersz vanwege zijn huisvrouw Maritgen Gerritsdochter zal voor zijn portie hebben een derdepart in de landen bij 't voorschreven huis gelegen, en nog een stuk land in de banne van Velsen genaamd de Coorncrocht, belend ten oosten de Schuttelcamp, ten westen de erfgenamen van Lysgen Roothooft, ten zuiden Hendrick van Berckenrode. 460
                    999. (<499) Alidt CORNELISDR.
                          Uit dit huwelijk:
                     1. Philips Gerritsz van SCHOTEN, tr. Trijntgen PIETERSDR.
                        Op 21 februari 1655 verklaren Maria Philipsdochter van Schoten, van competente ouderdom, en Gerrit Philpsz van Schoten, beeldsnijder, dezelve Maria zo nodig geassisteerd met de voorschreven Gerrit Philpsz haar broer, item Sijmon Jansz Robol, schoenmaker, getrouwd hebbende Magdaleentgen Philpsdr van Schoten, en nog de voorschreven Gerrit Philpsz met Engel Gerritsz van Schoten testamentaire voogden over Guijrtgen en Aeltgen Philpsdochteren van Schoten beiden nog onmondig, tezamen kinderen en erfgenamen van zal. Philps Gerritsz van Schoten en Trijntgen Pietersdochter, dat zij goedgevonden hadden met elkaar de nagelaten goederen van hun vader en moeder te delen en in die deling hun toegevoegd was ieder een vijfdepart van de inboedel en het huisraad ten afsterven van de voornoemde Trijntgen Pieters, maar belangende de twee huizen met erven, waarvan het ene in de Cleyne Houtstraet en het andere op 't Spaerne of de Coudehorn, is ten tijde van het huwelijk tussen Sijmon Jansz Robol en Magdaleentgen Philpsdochter van Schoten geaccordeerd en besloten dat dezelve in 't geheel tussen henluiden gemeen en onverdeeld zullen blijven, trekkende ieder een vijfdepart van de huren en vruchten, zolang het de twee voogden Gerrit Philpsz en Engel Gerritsz van Schoten believen zal. Eindelijk is nog geconditioneerd en aangenomen bij dezen, dat de renten van de 200 gld, door de voornoemde Magdaleentgen Philps ten tijde van haar huwelijk opgenomen van de voorschreven Engel Gerritsz van Schoten, haar oom, tot betaling van haar kleren, bruiloftsonkosten met de aankleven vandien, betaald zullen worden uit de huurpennigen van de voorschreven huizen inkomende voor de portie van Magdaleentgen Philpsdochter. 461
                        Op 8 maart 1659 testeren Gerrit Flipsz van Schoten, Maritie Flips van Schoten, Guyrtie Flips van Schoten en Maritie Flips van Schoten [in de tekst steeds abusievelijk „Sloten” in plaats van „Schoten”], broer en zusters wonende te Haarlem, Aeltie ziekelijk te bedde, op elkaar mits overleden zonder wettige descendanten, ten huize van testateurs op de Coude Horn 462.
                        Op 26 mei 1684 hebben Pieter Schuijremans, weduwnaar van Maddeleentie Philips, ter eenre, en Pieter Jansz van Bolswaert, als in huwelijk hebbende Guijrtie Philips van Schooten, en Cornelis Zeeman, als vader en voogd over zijn minderjarige dochter Catarina Zeeman bij Aeltie Philips van Schooten, zusters van de voorschreven Magdaleentie Philips, ter andere zijde, welke eerste comparant met zijn voorschreven huisvrouw een huwelijkscontract had opgericht op 24 januari 1670 voor notaris Hendrick van Gellinckhuijsen waarbij door dezelven geen gemeenschap van goederen was gestipuleerd, een akkoord gesloten, waarbij o.a. de tweede comparanten de begrafeniskosten voor Magdaleentie Philips, nog boven aarde staande, op zich nemen 463.
                        Op 11 maart 1692 verklaart Guijrtie Philips van Schooten, huisvrouw van Pieter Jansz van Bolswaert, „grotelijk” te bedde liggende, dat zij in het jaar 1668 in de maand juni metterwoon en in de kost is geweest ten huize van Cornelis Seeman zal., in zijn leven tinnegieter binnen de stad Haarlem, haar zwager, en dat zij voor de kost bij dezelve Seeman heeft verteerd en besteed de somme van 80 gld jaarlijks en zo gedurende 7 jaren, en toen de huisvrouw van voornoemde Corelis Seeman, Aeltie Philips van Schooten, comparantes zuster, is komen te overlijden de voornoemde Cornelis Seeman met haar geaccordeerd is dat zij bij hem metterwoon zou blijven en zijn huishouden als gouvernante waarnemen; zij is bij hem 2 jaar blijven wonen, nl. van 23 juli 1675 tot het laatst van juni 1677, waarvoor zij nog geen penningen heeft genoten 464.
                        Op 28 mei 1692 verklaren Floris Seeman en Pieter Keeljaam getrouwd met Johanna Seeman, beiden kinderen van Cornelis Seeman, als erfgenamen van zijn dochter Catarina Seeman, zuster van de comparanten, verwekt bij Aeltie Philips Gerrits, en Trijntge Pietersdr, aan Pieter Jansz van Bolswaert in eigendom te hebben aanbedeeld en overgegeven de helft in het huis met het erf in de Kleijne Houtstraet, hun, comparanten, aanbestorven en waarvan dezelve Bolswaert de wederhelft is aangekomen van zijn huisvrouw Guijrte Philips van Schooten 465.
                     2. Jacob GERRITSZ.
                     3. Floris Gerritsz van SCHOTEN, schilder, tr. Rijcklandt Willems BOL, dr van Willem Gerritsz BOL, moutmaker, en Henrickgen CLAES.
                        Op 29 december 1612 geven Gerryt Jacobsz van Schoten, nu inwoner der stad Haarlem, als vader van Florens Gerryts schilder, ter eenre, en Willem Gerrytszoon Boll, moutmaker, poorter van Haarlem, met Henrick Claesdr zijn huisvrouw, wezende vader en moeder van Rycklant Willems, ter andere zijde, toestemming tot het huwelijk van zoon en dochter. Gerryt Jacobsz zal inbrengen 1000 gld, en Willem Gerrytsz Bol en zij huisvrouw 1200 gld. Bij het sterven van enig van de voorschreven jongeluiden, hetzij met of zonder kinderen in 't leven na te laten, zal altoos de langstlevende 't aangebrachte huwelijksgoed en erfenissen staande huwelijk aangekomen, insgelijks de kleren, kleinodiën (enz.), naar zich toe nemen, waartegen de kinderen, of bij gebreke vandien de naaste erfgenamen, insgelijks de goederen van de eerstoverledene, ook met erfenissen, kleren (enz.) zullen hebben [dit lijkt tegenstrijdig]. Als hij als eerste overlijdt zonder kinderen krijgt zij 400 gld als een douarie. Verder zijn er bepalingen voor het overlijden van kinderen zonder wettige descendenten. 466
                        Op 22 december 1654 testeert Adriaen Jansz Visscher, wonende te Haarlem, alsnu geen kinderen of descendenten in 't leven hebbende overmits zijn enige dochter Yda Visscher [getrouwd met Johan Florisz van Schoten] en kind enige maanden geleden zijn komen te overlijden; hij revoceert eerdere testamenten en de huwelijkse voorwaarden tussen hem en Guyertgen Florisdr van Schoten [zijn tweede vrouw], vermaakt, naast enkele legaten aan zusterlingen, aan Willemtgen en Aeltgen Florisdochteren van Schoten, zusters van zijn huisvrouw Guyertgen, gezamenlijk 1200 gld, aan Jan Florisz van Schoten zijn zwager [= schoonzoon] het huis en erf op de Burchwal tegenwoordig bewoond door Jan Cornelisz, en stelt tot universele erfgenaam Guyertgen Florisdr van Schoten (gepasseerd ten huize van comparant aan de Crofte) 467.
                        Op 4 juni 1657 bekent Cryn Jacobsz, buurman te Heemskerk, schuldig te wezen Sr Jan van Schoten en Willemtgen van Schoten de somme van 900 gld, tegen 4 gld 10 st interest, het eerst op 4 juni 1668; borg is Laurent Lauweres de Jonge, mede wonende te Heemskerk 468.
                        Op 31 maart 1673 verklaren Guijrtie van Schoten, nagelaten weduwe van Adriaen Jansz Visscher, en Willemtie van Schoten, bejaarde dochter, mede-erfgenamen ab intestato benevens hun broer Johan van Schoten van wijlen Gerrit Willemsz Boll hun oom, dat de gemelde Johan van Schoten bij scheiding is te beurt gevallen een vierdepart van een stuk veenland, groot in 't geheel 3 morgen 4½ hond, gelegen in „out ofte zuyt Aechendam” binnen de vrijheid van Haarlem; zij en Johan van Schoten geven machtiging om voor de leenmannen van het Huis van Naaldwijk, Honselersdijk en Wateringen het voorschreven derdepart te verlijen op naam van Johan van Schoten 469.
                        Op 5 mei 1690 testeert Willemtie Floris van Schoten, bejaarde dochter wonende binnen de stad Haarlem. Zij prelegateert aan Mr Pieter Leijnaer, advocaat, Dr Adriaen Berckenrode, Pieter Guiljaem wonende te St. Kapp[?], olderman aldaar, en deszelfs broer Jacobus Guiljaem nu in Spanje zijnde, haar vrunden van 's moeders zijde, tezamen 12000 gld, en bespreekt nog aan het kind van Maritie dochter van haar overleden nicht Annetie Cornelis van Breesaep 600 gld, met conditie dat ingeval het kind kwam te overlijden vóór zijn mondige jaren of trouwdag het geld zal versterven op de gezamenlijke kinderen of descendenten van Annetie Cornelis. Zij nomineert in al haar verdere goederen tot haar erfgenamen, telkens voor een negendepart, Guirtie Philips van Schoten haar nicht, getrouwd met Pieter Jansz van Bolswaert, item Aeltie Cornelis weduwe van Cornelis Rieuwerse [moet zijn diens vader, Rieuwert Cornelisz], mede haar nicht, item de gezamenlijke kinderen van voornoemde Annettie Cornelis van Bresaep, item de gezamenlijke kinderen van haar overleden neef Gerrit Cornelis, item de gezamenlijke kinderen van haar overleden nicht Neeltie Cornelis, item de kinderen van haar overleden nicht Gooltie Cornelis, item de gezamenlijke kinderen van Guerte Cornelis haar overleden nicht, item Grietie Willems van Schoten wonende te Schoten [wie is dit?], en Mr Pieter Leijnaer, Dr Adriaen Berckenrode, Pieter en Jacobus Guilljaem tezamen. Was verder testatrices expresse begeerte dat alles, uitgezonderd een somme van 1000 gld in iedere staak behalve die van de kinderen van Annettie Cornelis van Breesaep, zullen vererven op hun wettige kinderen of verdere descendenten. 470
                        Op 6 februari 1698 verklaren Arien Gerritsz, Pieter Gerritsz, Cornelis Cornelisz als in huwelijk hebende Annetie Gerrits, Jeroen Claesz als in huwelijk hebbende Maritie Alberts, Hendrick Pietersz van Kempen getrouwd hebbende Engeltie Alberts, kinderen van Aeltie [bedoeld zal zijn: Neeltie] Cornelis, Dirck van der Stoel. Maritie van der Stoel weduwe van Jan Philipsz azijnmaker, Cornelis Willemsz van Velsen in huwelijk hebbende Grietie Willems van Schooten, Dr Adrian Berckenrode, Pieter Kiliaen en Jacobus Kiliaen, altezamen mede-erfgenamen van Willemijne van Schooten, in haar leven bejaarde dochter te Haarlem, overleden op 14 oktober 1691, alsdat tot executeurs van haar uiterste wil waren gesteld Mr Judocus Cousebant en Dr Cornelis van der Meer, dat de voornoemde executeurs ordentelijk en eerlijk het lichaam hebben laten begraven en alle lijksplichten waargenomen, dat zij vervolgens zijn getreden tot het maken van de staat en inventaris en nazien van de boeken, charters en papieren, en daaronder hebben gevonden haar testament gepasseerd voor notaris Leonard van Asperen op 5 mei 1690 wezende daags na het overlijden van haar broer Jan van Schooten, item nog een akte door haarzelf op dezelfde datum geschreven waar zij bij stelde in hoeveel portiën de goederen moesten verdeeld worden en de namen van de personen daarbij gespecificeerd, altemaal zusterlingen en zusterlingskinderen van vaderszijde en een staak van moederszijde, item nog een akte van verdeling geschreven door Jan van Schooten en door Willemina van Schooten ondertekend dezelfde dag als zij haar testament heeft gepasseerd, mitsgaders nog enige aktes onder de hand. En alzo de comparanten door de contradictie van het testament en de aktes van verdeling verwering en processen tegemoet zagen, zo hebben de voornoemde executeurs te rade wezende de gezamenlijke erfgenamen comparanten in dezen op 12 december 1691 door notaris Pieter Baes laten voorlezen het voorschreven testament en de aktes van verdeling en nog enige disposities van legaten en uitdeling van kleren en andere zaken door Willemina van Schooten geschreven of ondertekend. Op dezelfde dag is verdeeld en aan deposanten overgeleverd, en is verder boelhuis gehouden, en zijn de comparanten wederom geconvoceerd op 12 juni 1692 en zijn alsdan verdeeld de rentebrieven, obligatiën en contante gelden, zonder dat de executeurs meer in handen hebben gehouden dan enige penningen tot betaling van de collaterale successie en tot vergoeding van de kwade schulden die de erfgenamen mochten zij aanbedeeld, en nog enige brieven van kwade schulden alzo de goederen van de boedel met enige fideïcommis waren bezwaard, en nog weinige dingen die in de verkoping van de inboedel vergeten waren. Voorts hebben de executeurs de gezamenlijke comparanten en erfgenamen op 2 september 1695 ten overstaan van Pieter Baes als notaris weder bij elkaar geroepen om rekening te doen en over te leveren al hetgeen overgebleven was, uitgezonderd Bolswaert, de kinderen van Aeltie Rieuwers [bedoeld: Cornelis] en die van Bakkum die de kinderen van Aeltie Cornelis hadden aangenomen te waarschuwen, waardoor de comparitie toen vruchteloos afliep. 471
                        In Haarlem verkopen in 1635 Hendrick Pieterssoon Gans, concierge van het stadhuis dezer stede, als getrouwd hebbende Tryntgen Willemsdr, ook voor Gerrit Willemsz en Cornelis Claesz Taenman getrouwd hebbende Jannetgen Willemsdr, zijn zwagers, mitsgaders voor de kinderen van Floris Gerritsz van Schooten geprocreëerd bij Rycklandt Willems, kinderen van Willem Gerritsz Bol en Henrickgen Claes, voor de ene helft, en Nicolaes Lubbertsz van de Weyde getrouwd hebbende Catharina Pieters en vervangende Adriaen PIetersz en Maritgen Pieters, zijn zwager en schoonzuster, kinderen van Pieter Claesz Winthout, voor de andere helft, erfgenamen van Claes Gerritssoon, aan Willem Willemsz, meester metselaar, een huis met erf op het Spaerne, belend aan de ene zijde Jan Jansz Backer, houtkoper, en aan de andere zijde Philpsz Gerritsz van Schooten, voor 1700 gld, te betalen op 5 achtereenvolgende meiendagen, het eerst mei 1635 472.
                        Op 27 januari 1653 testeert Catarijna Willems Bol, weduwe van Hendrick Pietersz Gans in zijn leven concierge van het stadhuis van Haarlem. Zij legateert vooreerst aan Willempgen, Jan en Aeltgen Floris van Schooten, kinderen van Rijcklandt Willems Bol, haar overleden zuster, onverminderd hun portie hereditair, 1000 gld, nog legateert zij aan Guijrtgen Floris van Schooten mitsgaders de voornoemde Willempgen, Jan en Aeltgen, mede onverminderd hun hereditaire portie, gezamenlijk, al haar inboedel en huisraad, zoals kleren, tafels, stoelen, koperwerk, goud en zilver (enz.), niets uitgezonderd, en in alle ongedisponeerde goederen. Tot haar universele erfgenamen institueert zij de voornoemde Guijrtgen, Willempgen, Jan en Aeltgen, elk voor een vierdepart, bij vooroverlijden hun wettige descendenten, met conditie dat de erfgenamen gehouden zullen zijn jaarlijks aan Jannitgen Willems Bol en Gerrit Willemsz Bol, haar zuster en broer, hun leven gedurende elk uit te keren een derdepart van de jaarlijkse renten en vruchten van de kapitale goedern die zij van haar zullen komen te erven, doch daaronder niet begrepen de gelegateerde goederen. Tot executeur en administrateur stelt zij de voornoemde Jan Florisz van Schooten, haar neef. 473
                     4. Guerte GERRITSDR.
                     5. Engel Gerritsz van SCHOTEN, tr. Aeltgen ROELEN.
                        In Zuid- en Noord-Akendam verkoopt op 17 maart 1670 Johan van Schooten wonende te Haarlem, als executeur van het testament van Engel Gerritsz van Schooten vermogens de codicillaire dispositie onder zijn eigen hand, uit kracht van de clausule reservatoir in zijn voorschreven testament geïnsereerd gepasseerd op 9 december 1667 present de notaris Willem van Kittesteyn, aan de diakenen van Aelbertsbergh en Overveen een stuk weiland groot 833 roeden, belend ten noordoosten de kinderen van Cornelis Dircx, ten zuidoosten de kinderen van Jan Fopsz, ten zuidwesten het St. Elisabethsgasthuis te Haarlem en ..., ten noordwesten Krijn Claesz c.s., belast met 11 stuivers 's jaars erfhuur, voor 1495 gld, te betalen op 3 eerstkomende St. Petri ad cathedrams dagen, de eerste dit jaar 1670 474.
                        Op 24 november 1653 testeren Engel Gerritsz en Aeltie Roelen, wonende te Haarlem; Aeltie prelegateert aan neven en nichten. tantezeggers, veel geld, maar aan Cornelis Hendrickxz van Limmen. getrouwd met Maritge Cornelisdr, heel weinig, maar wel 1000 gld aan hun kind, te delen met eventuele meerdere kinderen als hij, die tegenwoordig van zijn vrouw is, terugkomt en meer kinderen bij haar teelt 243.
                        Met herroeping van alle eerdere disposities testeren op 26 juli 1659 opnieuw Engel Gerritsz van Schooten en Aeltie Roelen, geëchte luiden wonende binnen Haarlem. Als hij vóór haar overlijdt is zij zijn enige erfgenaam, maar zal zij dadelijk na zijn overlijden aan zijn zusters en broers moeten uitkeren, elk evenveel, al zijn kleren. Als zij als eerste overlijdt is hij haar enige erfgenaam, maar zal hij dadelijk na haar overlijden aan haar broers kinderen, nl. Cuniertie en Gritie Jacobs, en Roeloff Hendrickxe en Dirckien Hendrickx, mitsgaders Cornelia van Limmen, dochter van Cornelis Hendricxe van Limmen, elk evenveel, uitkeren haar kleren, zilverwerk, gouden ringen en anders tot haar lijf behorende, behoudens haar lakense „vlieger” die zij was makende en die zij bespreekt aan de voorschreven Cornelis Hendricxe van Limmen mits dat de voorschreven kinderen daarvan een pak kleren moeten doen maken, en als het gebeurde dat Cunertie of Griete Jacobs vóór testatrice kwam te overlijden zal haar gedeelte van de kleren en juwelen moeten vererven op de kinderen van Willem Sijmonsz Ruijmgaert te Alkmaar. Wat inboedel en huisraad betreft, die zal als Aeltgen Roelen de langstlevende is bij haar afsterven aan elks erfgenamen ab intestato toekomen. Voorts legateren zij bij de dood van de langstlevende aan haar broers kinderen, te weten aan Cuniertie Jacobs, huisvrouw van Willem Sijmonsz Ruijmgaert, 700 gld, aan Grietie Jacobs gelijke 700 gld, bij vooroverlijden van elk aan Willem Sijmonsz Ruijmgaert en zijn kinderen, aan Roeloff Hendricxe en aan Dirckien Hendricx elk 400 gld, bij vooroverlijden aan de kinderen van Willem Sijmonsz Ruijmgaert, of hun wettige descendanten, en nog aan Cornelia van Limmen, dochter van Cornelis Hendricxe van Limmen, het huis en erf in de Battejorisstraet binnen Haalrem, tegenwoordig door testateurs bewoond, bij vooroverlijden zonder wettige descendenten van Cornelia van Limmen te versterven aan de descendenten van Willem Sijmonsz Ruijmgaert. Nog begeren testateurs dat Cornelia van Limmen en haar moeder aan de voornoemde Cornelis Hendricxe van Limmen, haar vader, zijn leven lang zullen uitkeren jaarlijks 25 gld, die hij niet in handen mag krijgen maar door een ander bekwaam persoon ontvangen moet worden om zijn nooddruft daarvoor te kopen, en als Cornelis Hendricxe en Maritje Cornelis zijn huisvrouw wederom bij elkaar kwamen zal hij geen recht op het huis hebben. Als hij, testateur, vóór zijn huisvrouw overlijdt stellen zij tot executeurs van dit testament en voogden over minderjarige kinderen Jan Florisz van Schoten en Gerrit Flipsz van Schoten. Aldus gepasseerd ten huize van testateurs. 475
                        Op 25 augustus 1666 testeren Engel Gerritsz van Schoten en Aeltie Roelen, geëchte luiden wonende binnen Haarlem. Het is hun wil en begeerte dat de langstlevende zal blijven in het volle bezit van de gehele boedel, zijn of haar leven gedurende. Als legatarissen worden o.a. genoemd Grietie Jacobs, oude bejaarde dochter, Jacob Willemsz Ruymgaert, Cornelis Hendricxe van Limmen, Maritie Cornelis en haar dochter Cornelia Cornelis (van Limmen), de 5 kinderen van Willem Symonsz Ruymgaert, Roeloff Hendricxe. De universele erfgenamen zijn de broers- en zusterskinderen van de testateurs, hoofd voor hoofd in gelijke portiën. 476
                        Op 27 oktober 1657 verklaart Aeltie Roeloffsdr, huisvrouw van Engel Gerritsz, wonende te Haarlem, liggende ziekelijk te bedde, alsnog te approberen het testament van haar en haar voornoemde man d.d. 24 november 1653, voorts daarbij doende de volgende dispositie. Bij het genoemde testament had zij 500 gld vermaakt aan elk van de 3 kinderen van haar broer Jacob Roeloffs en de 3 kinderen van haar broer Hendrick Roeloffs, van wie intussen het kind Grietien Hendricx zonder kinderen is overleden. Zij bepaalt nu dat de 500 gld van dat kind niet verdeeld zullen worden onder de overgebleven 5 kinderen, maar moeten toekomen aan het kind van Cornelis Hendricxe, genomineerd in het vermelde testament, en dat bovendien de 5 voorschreven kinderen van haar „rouvlieger” zullen moeten doen maken een pak kleren, een „slechte” hoed en een paar kousen, op hun kosten, ontlastende het kind van Cornelis Hendricxe. 477
                     6. Marijtjen Gerrits van SCHOTEN, zie 499.
                     7. Lijsbeth GERRITSDR.
                    1000. (<500) Floris, alleen bekend van 3 zoons,
                    tr. N.N.
                          Uit dit huwelijk:
                     1. Coenraedt Florisz BOSMAN, geb. Zwijndrecht, schrijnwerker, ondertr./tr. (nederd. geref.) ald./Dordrecht 25 nov. 1611/1 jan. 1612 Stijnken Hendricksdr JOPPEN.
                     2. Pieter FLORISZ, zie 500.
                     3. Hendrick Fleurissen BOSMAN, houtvletter, tr. Zwijndrecht 14 febr. 1621 Mariken JACOBSDR, dr van Jacob CORNELISZ.
                    1004. (<502) (>2008, >2009) Cornelis Willemsz van TOOREN, geb. ca. 1584, biersteker te Beverwijk,
                       In Beverwijk verkoopt op 25 augustus 1608 Jan Jansz Kinneman poorter van Alkmaar aan Cornelis Willemsz van Toren onze medepoorter een huis en erf [in de Breestraet], strekkende tot achter aan de Coninckswech, belend ten noordoosten Pieter Cornelisz Voocht, ten zuidwesten de Molensteech 478, is er in 1626 een ondervraging van Joris Cornelisz burgemeester en Cornelis Willems van Thoren biersteker, beiden in verleden februari als leenmannen op 't stadhuis gezeten, wordt in 1627 een verklaring afgelegd door Cornelis Willemsz van Thooren, oud ongeveer 45 jaar, poorter van Beverwijk, vinden in 1627 en 1629 (twee keer) zaken plaats ten huize van Cornelis Willemsz van Thooren, verklaart in 1634 Jacob Outgers oud schepen en ordinaris veerman in 't veer van de Beverwijk dat hij in 1632 ontboden is door Sr Nicolaes van Ryck van Ryetwyck, schout van Beverwijk, tezamen met Cornelis Willemsz van Thoren, Dirck Willemsz van Thoren, Jan Dircks, Gerrit Jansz, Maerten Claesz en Cornelis Lamberts mede ordinaris veerluiden in 't voornoemde veer, en is er een aanbesteding met bestek door Cornelis Willemsz van Thooren aan Maerten Pietersz Voocht voor de bouw van een achterhuis achter het huis van Cornelis Willemsz op de hoek van de Dodestraet 479.
                       In Wijk aan Duin verkoopt op 21 november 1610 Cornelis Willemsz van Thoorn, poorter van Beverwijk, aan Cornelis Pietersz Smacker, buurman in Heemskerk op Hoochdorp, anderhalve koegang gelegen in een weid beoosten het Hofflant, gemeen en ongedeeld met de heer Commandeur en met mijn „Heere van Noortwycx cappelrye”, belend ten oosten de heer van Assendelft met de weduwe van Gerrit Dircxz, ten zuiden de voornoemde heer van Assendelft met de weduwe van Thomas Michielsz, ten westen Aeryaen Pietersz met de weduwe van Heyndrick Claesz, ten noorden de banne van Heemskerk, voor 625 gld, met Outgert Symonsz, buurman en waard in de banne van Heemskerk te Noortdorp, als borg voor Cornelis Willemsz van Thoorn 480.
                       In Haarlem stelt op 24 april 1611 Jan Foppesz zich borg voor Cornelis Willemsz van Thoorn uit de Beverwijk, gearresteerde van Willem Jansz Potterloo, om 't gewijsde van schepenen van Haarlem te voldoen voor de voorschreven Cornelis Willemsz die Medenblick constitueert ad lites contra Willem Jansz Potterloo 481.
                       In Wijk aan Duin verkoopt op 9 september 1612 Cornelis Pietersz Voocht, wonende in de Beverwijk, aan Cornelis Willemsz van Thooren 1/16 van een stuk land genaamd het Wintglop, waarvan de helft toebehoort Guyrtgen Outgersz en 1/16 Anna Pietersdr, comparants zuster, en de koper toekwam 3 achtsteparten 482.
                       In Wijk aan Duin verkoopt op 21 oktober 1612 Cornelis Willemsz van Thoren aan Gijstgen Claesdr, weduwe van Gerrit Jansz Duynmeyer, in onze banne, een perceeltje land genaamd het Halve Haverlant, belend ten oosten Jan Michielszcroft, ten zuiden Gijsgen Claesdr zelf, ten westen Cornelis Pietersz Bosman, ten noorden het „Lyen” toebehorend Cornelis en Aris Dircxz 483.
                       In Haarlem heeft op 22 december 1612 Pieter Dircxz biersteker in de Wijk, en evenzo Cornelis Corstiaensz waard in de Wijk, geconstitueerd Jan van Velsen, procureur, ad lites tegen Cornelis van Thoorn, pachter van de bieren in de Wijk 484.
                       In Haarlem verklaart op 15 december 1614 Mathias van Lievendael als procureur van Beyer Cornelisz Poot zich grotelijks te bevinden bezwaard door zeker vonnis door schepenen in Haarlem gewezen op 29 november laatstleden te zijnen nadele en tot voordele van Cornelis Willemsz van Thoorn, mitswelk hij zich constitueert appellant of reformant aan de gecommitteerde raden van Holland 485.
                       In Haarlem stelt op 11 mei 1615 Symon Dirick Symonsz, poorter dezer stad, zich borg voor Cornelis van Toorn uit de Beverwijk, met zijn schuit gearresteerd ten verzoeke van Gerryt Jansz sceepmaker te Leimuiden, om voor hem 't gewijsde van schepenen te voldoen 486.
                       In Velsen is in 1623 Cornelis van Toorn eiser contra Huych Huygensz om betaling van 52 st van ½ „vant” bier, en contra Abraham Verstraeten om betaling van 5 gld van ½ vat bier 487.
                       In Wijk aan Duin op 4 november 1628 verkoopt Jan Gerritsz Roos, buurman in Velsen, als man en voogd van Anna Pietersdr, aan Cornelis Willemsz van Thoorn een strengetje land liggende gemeen met het land van de voorschreven Thooren, zijnde 1/16 in zeker stuk land genaamd het Wintglop, voor 60 gld, en verkoopt Cornelis Willemsz van Thoorn, poorter van Beverwijk, aan Gerrit Willemsz, zijn medepoorter, een strengetje geestland liggende gemeen in 't leenland hetwelk door voornoemde van Thoorn eerder mede aan voornoemde Gerrit Willemsz is verkocht, blijkende bij de leenbrief te Alkmaar in de leenkamer gepasseerd, in Heynencroft, groot 146 roeden, belend ten oosten Jooris Cornelisz, ten westen Jan Dircksz in de Bresape, voor 80 gld 488.
                       In Wijk aan Duin verkopen op 14 januari 1629 Cornelis Willemsz van Thoorn, voor hemzelf, en Meijns Cornelisdr, zijn moeder, geassisteerd met dezelve Cornelis van Tooren, aan Gerrit Willemsz hun medepoorter een stuk geestland genaamd de Langhe Ackersz, groot omtrent 1300 roeden, waarvan hun, comparanten, elk de helft competeert, belend ten oosten de Lijwech, ten zuiden 't gasthuis van Beverwijk, ten westen de Cleijne Houtwech, ten noorden de steden Haarlem en Beverwijk, voor 1900 gld, te betalen op 4 Lucasmarkten, 1629 de eerste 489.
                       In Beverwijk verkoopt op 9 mei 1631 Cornelis Willemsz van Toorn aan Alijdt Jansdr, weduwe van Bartelmeus Jansz, een stuk land groot omtrent 686 roeden, waarvan omtrent 586 liggende in de jurisdictie van Beverwijk en de rest in de banne van Wijk aan Duin, belend ten zuiden Jacob Jansz Slommer, tresorier, met een molenwerf, ten westen Willem Bartelmeusz, burgemeester, ten noorden voorschreven Alijdt Jansdr 490.
                       In Beverwijk verkoopt in 1635 Cornelis Willemsz van Toorn aan Hans van Nes een stuk land van 618 roeden, belend ten noorden en westen Gerrt Jacobsz, verkoopt in 1638 Cornelis Willemsz van Toorn, onze mede-poorter, aan Frans Pels, boekdrukker, een huis en erf in de Breestraet, strekkende tot achter aan de Coonningswech, belend ten noordosten Gerrit Willemsz Vrancken, ten zuidwesten de Molensteech, en aan Joffrou Alydt Meermans, weduwe van Francoijs van Bergh, een custingbrief van 1103 gld 491.
                       In Beverwijk in 1639 verkoopt en is schuldig Cornelis Willemsz van Toorn, onze mede-poorter, aan Tryntgien Cornelisdr, weduwe van Cornelis Rieuwertsz, een jaarlijkse losrente van 27 gld, met als onderpand zijn huis en erf op de Meijr op de hoek van de Nieuwe Steech, strekkende tot achter het huis van de weduwe van Dirck Willemsz van Toorn, ook ten zuidwesten belend, evenzo aan Gerrit Jansz Wildeman een jaarlijkse losrente van 42 gld, te lossen met 840 gld, die hij, comparant, schuldig was aan wijlen Claes Hermansz, de vader van de huisvrouw van Wildeman, met als onderpand zijn huis en erf op de Meijr, strekkende tot het erf van de erfgenamen van Dirck van Toor die ook ten zuidwesten en de Nieuwe Steech belenden, nog belast zijnde met 750 gld, en aan Grietgien Dircksdr, weduwe van Oent Simons, wonende in Amsterdam, een jaarlijkse losrente van 36 gld, aflosbaar met 600 gld, met als speciale hypotheek zijn huis en erf aan de Bieuwe Steech, strekkende tot achter aan het erf van Rijck Cornelisz, belend ten noordwesten Aert de Backer en Pieter Pas, ten zuidoosten Dirck Brughman 492.
                       In Wijk aan Duin is in 1638 Cornelis Willemsz van Thoorn, poorter van Beverwijk, aan de weeskinderen van zal. Claes Pietersz Bas, poorter te Amsterdam, een jaarlijkse losrente van 38 schuldig, hoofdsom 800 (afgelost op 10 december 1640), is in 1639 Cornelis Willemsz van Toorn, poorter van Beverwijk, aan Pieter Dircksz Emans, poorter van Amsterdam, een jaarlijkse losrente van 25 gld schuldig, hoofdsom 400 gld (op 22 mei 1640 afgelost door Dierck Ootgertsz), en verkoopt in 1640 Cornelis Willemsz van Thoorn, poorter van Beverwijk, aan Willempjen Adriaensdr, laatst weduwe van Dirck Willemsz van Thoorn, in zijn leven comparants broer, poorter van Beverwijk, een achtenveertigstepart van het schip genaamd de Vergulden Lelije, een pinas groot omtrent 75 lasten, toebehorende schipper Jan Cornelisz Back van Wijk op Zee met zijn verdere gemene reders, voor 100 gld 493.
                       In Beverwijk in 1640 verkoopt Cornelis Willemsz van Toorn aan Claes Jacobsz Lakeman een huis en erf in de Nieuwe Steech, strekkende tot achter Rijck Cornelisz, belend ten oosten Sr Brugman en Jan Barentsz, ten westen Aert de Backer en Pieter Pas, aan Willempgien Aryaensdr, weduwe van Dirck Willemsz van Toorn, een schuit groot omtrent 10 lasten, zijnde een damloper, met al zijn toebehoren, in mindering van zodanige penningen als hij, comparant, aan de voornoemde weduwe volgens slot van rekening tussen henlieden gedaan nog schuldig is, verkoopt en is schuldig Cornelis Willemsz van Toorn aan Cornelis Engelsz Duijnmeijer, wonende in Wijkerduin, een jaarlijkse losrente van 15 pond 2 st 's jaars, losbaar met 241 pond 12 st, alzo comparant een somme van 200 schuldig op rente gekocht had van Mathys Hendricks waarvoor de voornoemde Cornelis Engelsz borg staat, en de resterende 41-12-0 spruitende uit zake van geleverde konijnen, verbindt hij tot een speciale hypotheek zijn huis en erf met de kooi en de platingdijk voor hetzelve huis op de hoek van de Nieuwe Steech, strekkende van de Meijr tot achter aan het erf van Dirck van Toorns weduwe en erfgenamen, en verkoopt en is schuldig Cornelis Willemsz van Toorn aan Cornelis Engelsz wonende te Wijk aan Duin, een jaarlijkse losrente van 15 gld 2 st, losbaar met 241 gld 12 st (als hiervoor), waarna op 19 april 1641 Cornelis Engels door handen van de tresorier Cornelis Lambertsz in mindering hiervan 84 gld 9 st 6 penn heeft ontvangen 494.
                       In Wijk aan Duin verkoopt op 25 maart 1640 Cornelis Willemsz van Toorn, poorter der stede Beverwijk, aan Willempgen Aerijaensdr, weduwe van Dirck Willemsz van Toorn, poortersse der stede Beverwijk, een stuk geestland, groot omtrent 1125 roeden, genaamd Schoutencroft, belend ten zuiden Jacob Jansz Slommer, ten westen de Schoubeeck, ten noorden de erfgenamen van zal. Gelis Aelbertsz, ten oosten de Galgwech, voor 1350 gld, en aan Dirck Outgertsz, comparants zwager, een stuk geestland genaamd 't Wintglob, groot omtrent 650 roeden, belend ten zuiden en oosten Claes Cornelisz Calf, ten noorden Guert Outgersdr weduwe van Pieter Rieuwertsz, strekkende van de Cleijne Houtwech tot aan de Schoubeeck, voor 750 gld 495.
                       In de inventaris opgemaakt op 27 juli 1656 van de goederen nagelaten door Adriaen Jacobsz van der Wijck, fabriekmeester der stad Alkmaar, wordt onder nr 21 vermeld een obligatie op Cornelis Willemsz van Thoren (te Beverwijk) van 200 gld kapitaal dd. 5 mei 1629, die gehouden wordt voor kwade schuld 496.
                    tr.
                    1005. (<502) (>2010, >2011) Annitgen OETGERSDR, geb. ca. 1582.
                       Op 17 juli 1627 is het leengoed te Wijk aan Duin bestaande uit 2 croften land, tezamen groot 1569 roeden, belend ten noorden Ootger Sijmonsz, ten oosten Aris Cornelisz, ten zuiden Lammert Isbrantsz, ten westen Cornelis Bos en Jan Cornelis, opgedragen aan Gerrit Willemsz van der Burg, oud omtrent 46 jaar, wonende in de Beverwijk, door Cornelis Willemsz van Tooren, biersteker in de Beverwijk, als man en voogd van Anna Ootgersdr 497.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Willem Cornelisz van TOOREN, geb. ca. 1608, zie 502.
                      2. Claes Cornelisz van TOOREN, geb. ca. 1610.
                         Op 23 april 1634 legt in Beverwijk Claes Cornelisz van Tooren, jonggezel, poorter dezer stede, oud omtrent 23 jaar, een verklaring af ten verzoeke van Jan Willemsz gorter 498.
                      3. Aecht Cornelis van TOOREN, tr. Sijmon ADRIAENSZ, schuitvoerder van Beverwijk op Alkmaar.
                      4. Meijnsgen Cornelis van TOOREN, tr. Sijmon Dircksz QUANT.
                         In 1643 is er een afvraging door notaris Simon Lantsknegt in naam van Meijnsgen Cornelis (vader is Cornelis van Toorn) over een zilveren kelk 499.
                         In Beverwijk verkoopt in 1676 Sijmon Dircksz Quant, in huwelijk hebbende Meijns van Tooren, aan de kinderen van Willem Cornelisz Poelenburch, met namen Aeltjen en Achtgen Willems, een derdepart van een negendepart van zekere erfenis haar aangekomen bij overlijden van Claes Jansz Beverwijck, bestaande in een huis en erf, custingbrief en een notariële akte van 400 gld, tezamen voor 70 gld 500.
                     1008. (<504) (>2016) IJef ZEGERSZ,
                        In Heemskerk verkoopt op 24 juli 1586 Jacop Huijgens aan IJef Zegersz zeker getimmerte met erf en aankleve liggende op de Maer, zo groot en klein als voornoemde Jacop Huijgens en zijn voorzaten het bezeten hebben, belend ten zuiden de Maersloet, ten westen de Maerlaen, ten noorden de Kerckbeeck, ten oosten de gemene Wateringhe, waar de kerk van Heemskerk jaarlijks 5 stuivers op heeft, met vrije aanvaart en afvaart als een gemene buursteiger, met dien verstande dat niemand zal mogen lossen op erf en werf zonder toestemming van de eigenaar, met als waarborgen Louris Aerijsz, Willem Willemsz, Arijs Dircxz en Jan Woutersz 501.
                        In Heemskerk dragen op 3 augustus 1607 Cornelis Claesz alias Jongkees, buurman aan duin, en Bouwen IJffvensz en Lourens Jansz, mede buurluiden, als oom en voogden van IJffve Willemsz, nagelaten zoontje van Willem IJffvensz zal., op aan Gerridt Cornelisz, mede buurman te Heemskerk, een huis, erf en aankleve met nog omtrent 200 roeden land, belend ten noorden Jacob Pietersz, ten westen de Wildernis, ten zuiden Cornelis Jeroensz, ten oosten de Schilpwech, met de last van 2 gld 10 st jaarlijkse losrente, en verkopen op 22 november 1622 Bouwen IJffsoen en Pieter IJffsoen, gebroeders, als zonen en voogd van Guiert Jacopsdr, weduwe van IJff Zegersz, hun moeder, nu ter tijd buurluiden van Heemskerk, aan Cornelis Aeriansz alias Buer, buurman te Noertdorp, alle rechten van een opdrachtbrief, voor een custingbrief van 159 gld (in de kantlijn: Cornelis Aeriansz ... biersteker heeft gekocht van Bouwen en Pietert IJffsoenen een huis en erf op de Maer) 502.
                        Voor het haardstedengeld in Heemskerk voor 1604 wordt Guert Iijven weduwe aangeslagen voor 1 schoorsteen, evenzo voor 1606 de weduwe van IJff Zegersz 403.
                     tr.
                     1009. (<504) Guiert JAECOPSDR.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Bouwen IJFFVENSZ, zie 504.
                      2. Pieter IJVEN, veerman te Heemskerk.
                         Op 10 september 1621 verklaren Andries Andriesz, oud omtrent 65 jaren, en Joost Cornelisz Janu, oud omtrent 43 jaren, beiden buitenpoorteren van Alkmaar op 't Seggelis, ten verzoeke van Pieter IJven, veerman te Heemskerk, hoe dat zij op zondag laatstleden namiddag benevens meer ander gezelschap in de schuit van de requirant als ordinaris veerman gevaren zijn van Heemskerk op Assum, en dat tuusen die plaatsen hen voorbij gezeild zijn 6 personen in een speelschuitje hetwelk zij van Heemskerk hadden genomen, hebben zij, getuigen, de requirant de 6 personen horen vragen of zij het ordinaris veergeld al betaald hadden, waarop dezelve stil zwegen en menende voort te zeilen, sloeg de requirant de helt van zijn kloet aan het voorschreven schuitje en haalde hetzelve aan, zeggende daarbij „betaelt mij mijn veergelt, ick sal de schuijt wederom brengen”, waarna een uit die schuit in des requirants schuit sprong en meteen de requirant bij 't hoofd greep en daar wat op sloeg, waarover groot rumoer in de schuit van requirant ontstond en een kind dat in die schuit was zijn arm brak, en dat ook geschapen was veel meer ongelukken daaruit te ontstaan 503.
                      3. Maritgen IJFFVENDR, tr. IJsbrant Willemsz van RIETWIJCK, werd in 1587 poorter van Alkmaar, van Heiloo, zn van Willem Cornelisz van RIETWIJCK, kastelein van Assumburg, en Aefgen PIETERSDR.
                         In Heemskerk worden in 1588 huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen IJsbrant Willemsz van Rietwijck en Maritgen IJefvendr, geassisteerd met Pieter Segersz haar oom en bestorven bloedvoogd, nu beiden wonende in Heemskerk; als hij eerst overlijdt zonder kinderen krijgt zij de helft van zijn goederen hem aangestorven van zijn moeder Aefgen Pietersdr, als zij eerst overlijdt zonder kinderen gaan haar goederen terug naar haar familie 504.
                         Beleningen door de graaf in Kennemerland, onder 'Egmond': nr 82, 24 honderd land in Wimmenum, waar zijn woning op staat (na 1525 gesplitst in 82A, 82B en 82C); nr 82A, een derde van het leen, 18-9-1574 Gerrit Willemsz Korffaer, burger van Amsterdam, voor IJsbrant van Rietwijck bij dode van Willem, diens vader, 19-1-1589 hulde van IJsbrant van Rietwijck, 27-3-1607 Boudewijn van Rietwijck Willemsz, voor IJsbrant van Rietwijck, zijn neef [(half)broerszoon], bij dode van IJsbrant, diens vader, 1-5-1630 Jacob Luck Woutersz, te Limmen bij overdracht door IJsbrant van Rietwijck IJsbrantsz; nr 82B, een derde van het leen, 12-1-1589 IJsbrant van Rietwijck bij overdracht door Willem, zijn neef [vadersneef], [met een derde?], 6-1-1590 Meinert van Rietwijck Cornelisz, bij dode van Willem van Rietwijck, zijn neef [moedersneef], met twee derde, verder als onder 82A; nr 82C, een derde van het leen, 15-10-1578 Willem van Rietwijck bij dode van Catharina, zijn nicht, 12-11589 IJsbrant van Rietwijck bij overdracht door Willem, zijn neef [vadersneef], verder als onder 82A 505.
                         In Alkmaar verkopen op 13 juli 1591 Andries Thomasz van Leeuwarden als vader en voogd van zijn kinderen, Pieter Roemersz mede van Leeuwarden als vader en voogd van zijn 6 kinderen geprocreëerd bij Mary Thomasdr zijn huisvrouw, Cornelis Pietersz van Schagen als voogd van de 6 jongste kinderen van Aelbert Thomasz geprocreëerd bij Maritgen Aelbertsdr, IJsbrant van Rijetwyck voor hemzelf en als voogd van zijn onmondige broer en zusters, allen erfgenamen van zal. Willem van Rietwyck [volgens diens testament dd. 30 april 1589 506], aan Cornelis van Rietwyck, mede erfgenaam van dezelve Willem van Rietwyck, de helft van een huis en erf aan de Zuidzijde van de Langestraet, strekkende tot de Breestraat toe, belend ten oosten Anthonis Willemsz Souck, rentmeester van de Grafelijkheid van Egmond, ten westen Claes Jorisz Princen stadsbode, waarvan Symon Cornelisz Comans nomine uxoris en Cornelis Claesz Heck de andere helft toebehoort, voor 772 gld 10 st, te betalen op 3 naastkomende meidagen, te weten mei 92, 93 en 94, telkens een derdepart 507.
                         Op 10 maart 1615 wordt door het Hof van Holland, in het geschil tussen Guerte IJevendr als bestemoeder en Bouwen IJeffsz als oom van 's moeders zijde van IJsbrant van Rijetwijck, nagelaten weeskind van wijlen IJsbrant van Rijetwijck Willemsz geprocreëerd bij Maritgen IJevendr, impetranten, ter ene zijde, en Boudewijn van Rijetwijck wonende te Alkmaar, oom van 't voorschreven kind van 's vaders zijde, gedaagde, ter andere zijde, de weeskamer der stede Alkmaar geordonneerd te leveren staat en inventaris van de goederen van 't voorschreven weeskind van wijlen IJsbrant van Rijetwijck Willemsz en daarvan voor commissaris van dit hof te doen rekening van de administratie door hen tot nog toe van dezelve goederen gehad, en verklaard dat er geen verdere provisie voor de impetranten vooralsnog valt 508.
                         In Alkmaar heeft op 20 oktober 1621 Boudewijn van Rietwyck, oom van 's vaders zijde en voogd van 't nagelaten weeskind van wijlen Isbrant van Rietwyck zijn broer, geleverd zekere inventaris van de goederen van het kind, dit ten verzoeke van Adriaen van Veen, en [gevraagd] of hij niet begeerde dat de goederen daarin verhaald te weesboek gesteld zouden worden 509.
                      4. Willem IJFFVENSZ, tr. N.N.
                         Voor het haardstedengeld in Heemskerk voor 1604 wordt Wilm Ivesz aangeslagen voor 1 schoorsteen 510.
                         In Heemskerk verkoopt in 1607 Cornelis Claesz alias Jongkees, buurman aan Duyn, met Bouwen IJffvensz en Lourens Jansz, mede buurluiden binnen deze banne, als oom en voogden van IJffve Willemsz, nagelaten zoontje van Willem IJffvensz zal., aan Gerridt Cornelisz, mede buurman te Heemskerk, een huis met het erf met al de aankleve met nog 200 roeden land, belend ten noorden Jacob Pietersz, ten westen de wildernis, ten zuiden Cornelis Jeroensz, ten oosten de Schilpweg, belast met 2 gld 10 st jaarlijkse losrente 511.
                         In Heemskerk verkopen in 1634 Maerten Aeriansz, schepen en buurman van Heemskerk, als broer en voogd in dezen van Neelighe Aeriansdr, Cornelis Willemsz voor hemzelf, Frans Joostensz als man en voogd van Anna Claesdr zijn tegenwoordige huisvrouw, henluiden sterk maken voor Cornelis Cornelisz hun zwager als man en voogd van Willemtge Willemsdr, Bouwen Iffsoen, buurman en wagenmaker te Heenskerk, als voogd in dezen van Marijtghen Willemsdr zijn overleden broers dochter, aan Jaecop Huijghens buurman te Heemskerk een huis, erf en werf in de Kerckbuert waar hij, Jaecop, tegenwoordig in woont, belend ten zuiden Ghijsbert Claesz, Gerrit Aerisz en Neeltgen Lourensdr, ten westen de gemene Buierwech, ten noorden Jan Woutersz, ten oosten de Affterwech, met lasten aan de heer van Marquette en de interest van 200 gld aan de armen van Heemskerk; Neell Aeriansdr mag in het huis blijven wonen tot meidagen 1635 512.
                     1010. (<505) (>2020, >2021) Willem Lourensz van der MAER, geb. ca. 1545, schout van Heemskerk,
                        Uit het kasboek van een lakenkoper: gerekend met Willem Lourensz, Griet Niellen zoon van 't Hoflant, wonende met Bouwen Willemsz, schuldig van zwart laken 4 Rijnse gld 12 schellingen 1 blank, op 13 maart 1568, nog voor het maken van 14 franjeknopen 2 Rijnse gld 10½ schelling op 20 maart 1568, nog heeft Willem Lourensz gekocht op 19 mei 1568 een el en een half vierendel rood laken tot een wollen hemd voor 32 schellingen, van scheren 1 schelling, van linnen 3 schellingen, van zijden franjeknopen aan de mouwen 3 schellingen, nog Willem Lourensz gehad 3 ellen en een half vierendel linnen tot een kazak, dat voor 3 schellingen, van maken 4 schellingen. Op de laatste juni 1568 dit schrift bedraagt 10 k[arolusguldens] 4 schellingen, en nog Willem Lourensz gekocht een el en een half vierendel blauw laken tot „ghelij bocx”, dat voor 24 schellingen, van een band „piessack” 1 schelling, nog Willem Lurensz gekocht anderhalf vierendel rood laken tot voethozen voor 14 schellingen, van scheren, maken, gestikt 3½ schelling 513.
                        In Heemskerk verkoopt in 1582 Claes Pouwelsz van Crabbedam, ook als gemachtigde van zijn moeder de weduwe van Pouwels Cornelisz, aan Willem Lourisz (in de kantlijn: Willem van der Maer) een erf en werf op 't Veer waar Dirck Claes Hugen placht te wonen, belend ten zuiden en westen de heer van Assendelft, ten noorden de Veerlaen, ten oosten Cornelis Dircxz Ketghen, en verkoopt in 1613 Willem Lourensz van de Maer, tegenwoordig schout van ons dorp, aan Bouwen IJffvensz zijn zwager [schoonzoon] een huis met erve en werve enz. op 't Veer, tegenwoordig door Bouwen IJffvensz bewoond, belend ten oosten, zuiden en westen de heer van Assendelft, ten noorden de erfgenamen en bezitters van 't huis te Reedtwijck 514.
                        In Heemskerk verkoopt in 1589 Louris Jansz, tegenwoordig schout te Heemskerk, aan Willem Lourysz (in de marge: Willem van de Maer) de helft van zeker weiland genaamd de Matten, belend ten zuiden de Maer, ten westen de Necksloot, ten noorden Elijas de Haes, ten oosten de erfgenamen van Aeryaen Gerritsz te Wijk op Zee 515.
                        Voor het haardstedengeld in Heemskerk voor 1604 wordt Wilm Vermaer aangeslagen voor 2 schoorstenen, evenzo voor 1606 Willem Lourensz van der Maer 403.
                        In 1608 legt o.a. Willem Lourisz van der Maer, schout te Heemskerk, oud 63 jaar, een verklaring af ten verzoeke van Cornelis Cornelisz Limmen en Aelbert Jansz Vachtecoper c.s. (over de bekostiging van de hertenheiningen in Heemskerk langs de Wildernis) 516.
                     tr.
                     1011. (<505) Wen CLAESDR, overl. Heemskerk dec. 1620,
                     tr. 1° N.N.
                           Uit het tweede huwelijk:
                      1. Claer WILLEMSDR, zie 505.
                     1012. (<506) Lourens, alleen bekend van 2 zoons,
                     tr. N.N.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Willem Louwerisz van 't HECK, zie 506.
                      2. Theunis Laurensz van der HECK, grutter, tr. Lijsbet ARENTS.
                         In Wijk aan Duin verkoopt in 1643 Theunis Louwerisz, poorter van Beverwijk, aan Joris Cornelisz, oud-burgemeester van Beverwijk, een stuk geestland genaamd Sijmon Duijnencroft, groot omtrent 1251 roeden, belend ten oosten de Kleijne Houtwegh, ten zuiden de Zeewegh, ten westen de Schouwbeecq, ten noorden de koper, voor 1850 gld, te betalen in 2 termijnen, St. Jacob 1643 en St. Jacob 1644, gevolgd door een schuldbekentenis (voldaan op 6 oktober 1645) 517.
                         In Wijk aan Duin verkoopt 1645 Theunis Laurensz van der Heck, poorter van Beverwijk, aan Frans Cornelisz (van) Poelenburgh, mede poorter van Beverwijk, in 1645 3/4 in een kroft geestland genaamd de Twee Ackerscroft, gemeen en onverdeeld met de steden Haarlem en Beverwijk, groot in 't geheel omtrent 1065 roeden, belend ten oosten de Groote Houtwegh, ten zuiden de steden Haarlem en Beverwijk, ten westen Claes Cornelis Ceesoom, voor 1110 gld, te betalen op 2 eerstkomende Lucasmarkten, gevolgd door een schuldbekentenis (voldaan op 25 augustus 1656), en in 1646 een zeker gedeelte van 578½ roeden in een stuk hooiland in Wijckbroeck, zo binnen als buitendijks, genaamd de Havercamp, groot in 't geheel 2571 roeden, gemeen en onverdeeld met de steden Haarlem en Beverwijk en Cornelis Aerijaensz Natteboer mitsgaders de kerk van Beverwijk, belend in 't geheel ten zuiden de stad Haarlem en Jacob Cijen, ten westen de steden Haarlem en Beverwijk, ten noorden de erfgenamen van Gerrit Barentsz en Jacob Jansz Slommer, voor 800 gld 518.
                         In 1653 hebben Claes Pietersz wonende in 't Noordeijndt van Assendelft, man en voogd van Aecht Frans laatst weduwe van Maerten Pietersz Voocht, ter eenre, en Theunis Laurensz van der Heck, grutter, wonende te Beverwijk, ter andere zijde, een akkoord bereikt over de penningen die Theunis Laurensz, als borg voor de voornoemde Maerten Pietersz Voocht, van huur van geestelijke landen toebehorende de stad Haarlem in Beverwijk, lange jaren geleden had moeten opleggen ter somme van 442 gld gld 12 st 519.
                         Op 14 april 1654 verklaren Maritgen Gerrits vrouw van Jan Maertensz, oud 44 jaar, en Maritje Douwen vrouw van Pieter Jansz tuinier, 50 jaar, ten verzoeke van Theunis Lourensz gorter, dat toen zijn huisvrouw Lysbet Arents overleden was zij, deposanten, een nieuwe hemd gebracht werden [brachten?] en de buren hebben gezegd dat het nieuwe hemd daartoe te goed was en een zekere meid uit Amsterdam zei dat zij de kast niet kon openen omdat de overledene de sleutel van de kast te Amsterdam gelaten had 520.

                     Generatie XI (<X, >XII)

                     1920. (<960) (>3840, >3841) Sijmon Miesz SCHOTTEN, geb. ca. 1556  521,
                        In 1574 wordt bij verpachting van land voor het jaar 1574 Symen Myes Jonge Schotgen vermeld als borg voor Jan Cornelisz van Egmont op de Hoeve 522.
                        In Egmond-Binnen bekent Symon Miesz Schotten schuldig te zijn aan Loeff van Harlaer, onze schout, 180 gld ter cause van koop van des heren accijns te Egmond op Zee, door de voornoemde Harlaer eerst gepacht om te ontvangen van het jaar 1606, te betalen op 21 februari 1607, zo ver de voorschreven Haerlaers zeven kinderen, als bij namen Geldoff, Annetgen, Floris, Nan, Ariaen, Frederick en Maritgen op die datum nog in leven zijn 523.
                        Op 15 juli 1610 verkoopt Sijmon Miesz Schotten, onze buurman te Egmond op de Hoeve, aan Cornelis van Egmont Aelbertsz een hooibarg met zijn toebehoren en erf op het westeinde van de Caffgen zo 't afgepaald is, belend ten oosten de comparant, ten zuiden Sijmon Pietersz Heeroom, ten westen Ariaen Jansz Coopman, ten noorden de weg naar Egmond op Zee, waaraan de comparant heeft verbonden zijn huis met toebehoren te Egmond op de Hoeve, belend ten noorden en oosten de Wagenwech, ten zuiden Sijmon Pietersz, ten westen voornoemde Cornelis van Egmont met het gekochte west zijnde van 't tuintje met de barg, en nog een croft land te Rinnegum groot omtrent 12000 roeden, belend ten oosten Reyn Huygen, ten zuiden de Laen, ten westen de Wildernis, ten noorden Comen Ghijs Diercksz 524.
                        Op 20 maart 1611 verkoopt Sijmon Miesz Schotten, buurman te Egmond op de Hoeve, aan Gerrit Jansz Bijl, buurman te Egmond op de Hoeve, een croft land te Rinnegum groot omtrent 2 morgen, belend ten oosten Reyn IJsbrantsz, ten zuiden de gemene weg, ten westen de Wildernis, ten noorden Comen Ghijs Diercksz, met als onderpand zijn huis te Egmond op de Hoeve 525.
                        Op 22 mei 1612 is voor het Hof van Holland Reyer Quirijnsz Lanella, poorter te Alkmaar, impetrant jegens Symon Miesz Schotten, wonende te Egmond op de Hoef, te kennen of ontkennen zijn 3 distincte huurcedullen , eerst van 30 gld als rest van een jaar landpacht verschenen Kerstmis 1606, nog 150 gld van een jaar landpacht verschenen de ene helft Allerheiligen en de andere helft Kerstmis 1609, en nog van 2 jaar landpacht tot 155 gld 's jaars verschenen Allerheiligen en Kerstmis 1610 en 1611. Gedaagde is niet verschenen en heeft geen procureur benoemd. Het Hof condemneert de gedaagde te namptiseren in handen van de impetrant deze landpachten, restituerende wat namaals bevonden wordt zulks te behoren. 526
                        Op 29 oktober 1611 verklaart Fredrick Cornelisz Kinnemans, buurman te Egmond-Binnen, ontvangen te hebben van Sijmon Miesz Schotten, buurman te Egmond op den Hoef, de somme van 50 gld, onder conditie dat indien Sijmon Miesz wettelijk huwelijkt vóór Vastenavond eerstkomende comparant gehouden zal zijn hem 98 gld 10 st te betalen 527.
                        Op 7 juni 1616 heeft Pieter Lourisz Coman, poorter van Alkmaar, ter instantie van Thijs Jansz van Koedijk getuigd dat hij ten tijde Sijmon Miesz Schotten gevangen lag van deszelfs wegen meer dan eens betaling heeft ontvangen, van de zoon van Gerrit Hasen of van de zoon van diens huisvrouw, van de obligatie van de uitkoop van 33 tonnen bier, iedere ton 54 stuiver, door de voorschreven Gerrit Hasen ten behoeve van de voorschreven Sijmon Schotten verleden, waarvoor hij, getuige, quitantie heeft gegeven, en verklaart getuige nog present geweest te zijn in de herberg van de Blinde Werelt op de Nieuwesloot benevens Dirck Heindricxz schout van Warmenhuizen, toen de voornoemde Sijmon Schotten uit de gevangenis was ontslagen, te welken tijde voorschreven Gerrit Hasen en Sijmon Schotten afgerekend hebben van heteen de voorschreven Hasen op de obligatie betaald had, en alsdan bevonden werd dezelve betalingen met de betaling door Cornelis Pietersz Kintge te bedragen 70 gld 4 st, en verklaart getuige verder dat dezelve Hasen bevonden werd ook een som van penningen over de collecte van de huisluiden van Warmenhuizen aan de voorschreven Sijmon Schotten schuldig te zijn en zei dat zijn zoon de collecte had bewaard en nog verscheidene penningen openstonden 528.
                        In Alkmaar verklaart op 1 december 1616 Pieter Adriaensz Graeff, herbergier en kramer in 't Ooch, rechtelijk gedaagd om der waarheid getuigenis te geven ter instantie van Sijmon Meusz Schotten pachter geweest zijne van de bieren en wijnen over de dorpen onder Alkmaar sorterende, ingegaan 1 april 1611, dat hij, getuige, de boeten ter somme van 100 gld, die hij bij akkoord beloofd had te betalen aan de requirant met Adam Hinderduijn c.s. over zekere fraude waarvan hij door de requirant c.s. achterhaald is, voldaan en betaald heeft, te weten Pouwels Cornelisz Halffbergen een koe en de rest met geld ten huize van Adam Hinderduijn 529.
                        Op 2 oktober 1621 verklaart Claes Harcxz, waard in de Eenigenburg, oud omtrent 42 jaar, ten verzoeke van Sijmon Mieusz Schotten wonende op de Hoeve, dat hij, getuige, van de imposters van de bieren achterhaald geweest is van zekere „contraventie” enige jaren geleden, toen Pieter Laedge en Dirck Harcx pachters of medestanders waren, en ter zake vandien met de pacht is verdragen geweest voor over de 100 gld, en dat hij die boete betaald heeft aan Pieter Jansz Laedges 530.
                     tr.
                     1921. (<960) (>3842) Jannetgen AELBERTSDR, overl. vóór 29 okt. 1611.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Mieus Sijmonsz SCHOTTEN, zie 960.
                      2. Jan Sijmonsz SCHOTTEN, tr. N.N.
                      3. Maartje SIJMONS, tr. Pieter Jacobsz WALENBURG, zn van Jacob Cornelisz WALENBURG, notaris.
                         In Egmond-Binnen compareren op 8 juni 1672, behalve de erfgenamen van Pieter Sijmonsz Walenburg voor de helft, als erfgenamen van Maartje Sijmons zal., gewezen huisvrouw van Pieter Jacobsz Walenburg, tezamen voor de andere helft, Claas Miesz Scotten en Pieter Sijmons Nieuwpoordt, voor henzelf en voor Jacob Miessen Scotten, mitsgaders als omen en bloedvoogden van de onmondige kinderen van Aelbert en van Trijntje Miessen, en Jannitje Pieters, moeder en voogdesse van haar kinderen geprocreëerd bij Sijmon Miessen Scotten, geassisteerd met de secretaris haar voogd in dezen, voor 2 elfdeparten, Teunis Pietersz Valk, voor hemzelf en voor Claas Jansz zoon van Jan Sijmonsz Scotten en voor Sijmin Jansz Scotten, en Tunisje Jans weduwe van Ysaack van Scin, geassisteerd met Teunis Pietersz Valk haar voogd in dezen, voor 2 elfdeparten, Jacob Willemsz Speck, zoon van Willem Aarjensz, voor hemzelf en voor Trijn Sijmons, voor 2 elfdeparten, Reijn Pietersz, timmerman, voor hemzelf, Tijmon IJsbrantsz mede voor hemzelf, Floris Cornelisz Welboren, vader en voogd van zijn 3 kinderen geprocreëerd bij Jannitje IJsbrants, en Louris Aarjensz getrouwd met Annitje IJsbrants, voor 2 elfdeparten, Neeltje Jans, huisvrouw van Harmen Willemsz te Dordrecht voor wie zij intervenieert, dochters dochter van Maartje Sijmonsz, geasisteerd met Jan Pontiaansz, wagenmaker, haar voogd in dezen, voor een elfdepart, Cnier Aris, weduwe van Jacob van Egmondt, geassisteerd met de secretaris haar voogd in dezen, voor haarzelf en voor haar broer Sijmon Arisz Scotten, Anna Aris, huisvrouw van Joost Garbrantsz die uit zijn dienst niet kunnende zelf niet compareert, geassisteerd met Louris Aerjensz haar voogd in dezen, voor haarzelf en voor Maartje Aris getrouwd met Reijer Cuijper, en Teunis Pietersz Valk interveniërende voor Alidt Aris weduwe van Claas Jansz, voor een elfdepart, Tomas Sijmensz Bom, voor hemzelf, voor Jan Sijmonsz Bom, voor de kinderen van Claas Sijmonsz Bom, voor Trijn, Lambert en Griet Sijmons, voor het rersterende elfdepart, bij de verkoop van een huis en erf en kroft [van 300 roeden] te Egmond op den Hoef aan Teunis Pietersz Valk, biersteker te Egmond op den Hoef, belend ten oosten Jacob Jacobsz, wever, ten zuiden Mr Cornelis Neeringh en Helena Jans, weduwe, ten westen dezelfde weduwe, ten noorden Pieter Ariensz Valk, belast met 1 gld 8 penn jaarlijkse erfpacht, voor ƒ 450 (afgelost op 27 juni 1674) 531.
                      4. Maartje SIJMONS, tr. N.N.
                      5. Trijn Sijmons SCHOTTEN, tr. Willem Aerjensz SPECK, overl. vóór 1672.
                      6. N.N. Sijmons SCHOTTEN, tr. Symon BOM.
                      7. Arij Sijmonsz SCHOTTEN, tr. N.N.
                         Op 4.6.1685 (hist. kad. Binnen-Egmonden Q fo. 122vo) is er transport van huis en erf te Egmond-Binnen door Sijmon Arisz Schotten, Maartje Aris en Alidt Arisdr en Cornelis Gerritsz metselaar te Alkmaar, getr. met Maartje Jansdr, dochter van Anna Arisdr, samen erfgenaam van hun overleden zuster Cnier Arisdr, wed. Jacob Jansz van Egmond, aan Jacob Willemsz Biersteker, oud schepen; prijs 100 gld.
                      8. Anna Sijmons SCHOTTEN, overl. vóór 10 juni 1672, tr. 1° IJsbrant TYMONSZ, te Egmond a/d Hoef, tr. 2° Pieter REIJNEN, overl. vóór 1664.
                         Op 10 juni 1672 vindt er scheiding plaats van de nagelaten boedel van wijlen Annitje Symonsdr door Louris Aerjensz getrouwd met Annetje IJsbrantsdr, Floris Cornelisz Welboren als voogd en vader van zijn kinderen bij Jannetje IJsbrantsdr, en Tijmon IJsbrantsz ter ene zijde, als kinderen van IJsbrant Tijmonsz en Annitje Sijmonsdr, en Reyn Pietersz, zoon van Annitje Sijmonsdr bij Pieter Jonge Reynen, ter andere zijde.
                     1952. (<976) (>3904, >3905) Cornelis Jansz COELENBIER, geb. te Kortrijk in Vlaanderen 1558  532, koperslager, overl. tussen 19 juni 1625 en 12 maart 1626,
                        In Haarlem verkoopt op 31 december 1594 Abraham Cornelisz, garentwijnder, aan Cornelis Jansz Coelenbier, koperslager van Kortrijk, een huis met erf in de Warmoesstraet tussen Magdalena Basgens aan de ene zijde en Andries Jansz Cristal aan de andere zijde, achter strekkende met een vierkante plaats aan de dwarsmuur van 't erf van voorschreven Magdalena Basgens, met voorwaarde dat Cornelis Jansz Coelenbier de zomerkeuken die uit de „gronste” [?] van de voornoemde Magdalena getimmerd is gehouden zal wezen ten believe van Magdalena en haar nakomelingen af te breken, met nog veel meer voorwaarden, o.a. over goten, licht en afwatering, en op de vierkante plaats geen varkens te mogen houden; voor 4300 gld, te betalen op 8 eerstkomende meien, anno 1595 de eerste 533.
                        In Haarlem stelt op 23 maart 1601 Cornelis Jansz Coelenbier, koperslager, zich borg voor Abraham Coelenbier voor 't namptissement van 15 ponden 11 schellingen Vlaams door hem op 21 november 1600 geobtineerd ten laste van Passchier Lammertyn, om dezelve somme in 't geheel of deel te restitueren indien namaals bevonden wordt zulks te behoren 534.
                        Op 18 maart 1604 testeren Cornelis Jansz Coelembier, koperslager geboren van Kortrijk, en Jozyna Kyeckens van Roeselare. Zij verklaren dat de voorkinderen genoten hebben hun overleden moeders goederen in Vlaanderen zodat Cornelis Jansz Coelembier daarin part noch deel gehad heeft, willende dat de nakinderen vooruit zullen hebben al hun moeders goederen in Vlaanderen. 535
                        Op 18 maart 1604 verklaren Cornelis Jansz Coelembier ter eenre, en Pieter Bouckaert, kozijn van de voorkinderen van de voornoemde Cornelis Jansz Coelembier geprocreëerd bij Levijntgen Stampers, als voogd, ter andere zijde, dat zij op 20 mei 1595 geaccordeerd waren, en dat Cornelis Jansz, nog weduwnaar wezende, op het bewijs van de moederlijke erfenis van de kinderen wezende vijf, met namen Jan, Barbara, Pieter, Cornelis en Anneken, de kinderen tezamen boven hun moeders goederen bewezen heeft met de somme van 1500 gld, en hij daarenboven voor de vruchten der voorschreven goederen de voorschreven kinderen zal opbrengen tot hun mondige jaren of huwelijkse staat toe en daar toegevende elk hun portie in de voorschreven 1500 gld. En Jozyna Kyeckens bekende dat zij voor de aanvang van haar huwelijk van deze bewijzing wel verwittigd is geweest. 536
                        In Haarlem verkopen op 15 maart 1613 Cornelis Jansz Coelembijer en Barbara Coelembiers met Mr Wouter Govertsz als haar voogd, aan Adriaen Jansz Coelembijer hun broer twee derdeparten van een huis met erf in de Aneganck, tussen Willem Fransz linnewever en Reyer Baltensz smid, achter strekkende aan Dr Augustijn van Teijlingen, met 10 schellingen 9 penningen 's jaars daarop te huur staande, voor 2000 gld 537.
                        In Haarlem bekent op 23 december 1616 Roelant van Dickele schuldig te wezen Cornelis Jansz Coelembyer een losrente van 9 gld 7½ st 's jaars, af te lossen met 150 gld, bekennende ten onderpande specialijk zijn huis en erf op de Raemgraft, belend ten noorden Jan van Dickele, ten zuiden []. achter strekkende aan Job Claesz Gyblant schepen dezer stad, met de last van 400 gld hoofdsom; gecasseerd op 19 november 1618 538.
                        In Haarlem constitueert Pieter Marynsz, oom en bloedvoogd van Jeremius Govert Thielmansz' zoon, nog onmondig, in die qualité op 7 maart 1619 Matthys van Lievendael, procureur, om zijn recht en actie te vervolgen benevens Thielman Govertsz zijn broer, op en jegens Cornelis Jansz Coelembier, en stelt Symon Henricxz op 22 maart 1619 zich borg voor 't namptissement van 200 gld door Thielman Govertsz zijn zwager op de 15e dezer maand voor schepenen dezer stad geobtineerd ten laste van Cornelis Jansz Coelembier, om dezelve somme te allen tijde wederom in 't geheel of deel te restitueren indien bij sententie ten principale zulks bevonden wordt te behoren 539.
                        In Haarlem verklaart op 12 maart 1620 Thielman Govertsz, voor zichzelf en zijn broer, kinderen van Govert Thielmansz, zich te bevoelen bezwaard door zeker vonnis eergisteren te hunnen nadele en voordele van Cornelis Coelenbier gewezen, mitswelk hij zich daarvan geconstitueerd heeft appellant of reformant aan het Hof van Holland 540.
                        Op 27 mei 1620 testeert in Haarlem Cornelis Jansz Coelenbier, koperslager, geboren in Kortrijk in Vlaanderen, inwoner van Haarlem, gezond, ten eerste 30 gld aan het oudemannenhuis in Haarlem. Hij heeft nog 10 kinderen in leven, namelijk vijf, Jan, Barbel, Peter, Cornelis en Tanneken, uit zijn eerste huwelijk met Livyntgen Stampen, die allen behalve Peter gehuwd zijn en elk hun moederlijke erfenis genoten hebben, en nog vijf bij Josyne Kieckens zijn tegenwoordige huisvrouw, namelijk Jacques die al getrouwd is en Janneken, Mayken, Beelken en Adriaen nog ongetrouwd. Omdat hij de vijf kinderen van den voorbedde voor hun moederlijke erfenis gezien zijn staat destijds te veel heeft gegeven, en zijn staat en conditie na het opkomen van de goederen in Vlaanderen wat beter was geworden, wil hij dat bij zijn overlijden de voornoemde Jacques vooruit 50 gld zal hebben, overmits hij zijn huwelijksgoed genoten heeft, Janneken Coelenbier 600 gld, en Mayken, Beelken en Adriaen, de drie jongste kinderen, elk 800 gld. Verder zullen zijn 10 kinderen in gelijke mate erven, maar Josyne Kieckens, zijn tegenwoordige huisvrouw, de helft. Op 25 april 1621 wordt er nog een codicil opgemaakt ten huize van Cornelis Jansz Coelenbier in de Kerckstraet, waarin hij, krank te bedde liggende, aan Peter Coelenbier die nog ongetrouwd is gebleven 50 gld eens bespreekt, boven zijn kindsgedeelte. Hij vertrouwt erop dat zijn kinderen zich naar zijn wensen zullen regulieren. Ieder die dat niet doet krijgt slechts de legitieme portie, en testateur machtigt Adriaen Jans Coelenbier zijn broer en Abraham Mathysz garentwijnder om hierop toe te zien. 541
                        Op 24 mei 1624 testeert Cornelis Jans Colombier [tekent als Cornelys Jansz Coelombier], koperslager binnen Haarlem, ziekelijk. Hij legateert aan zijn 4 nakinderen Janneken, Maycken, Beelcken en Aeryan, behalve hetgeen tot hun lijven behoort, elk 500 gld, mitsgaders aan Josyna, de dochter van Jaques Colembier, om „zonderlinge” redenen 100 gld, en institueert in de verdere goederen Jan, Barbar, Pieter, Cornelis en Tanneken, zijn voorkinderen, en Jacques, Janneken, Maycken, Beelcken en Adriaen, zijn 5 nakinderen, bij vooroverlijden hun kinderen bij representatie in plaats van de ouder, elk evenveel. 542
                        In Haarlem stelt op 19 juni 1625 Cornelis Coelembier, koperslager, zich borg voor 't namptissement van 200 gld hoofdsom en de interest vandien geobtineerd door Barthelt Gerritsz coperslager c.s. op 8 januari laatsleden ten laste van Cornelis Douden coperslager, om dezelve somme in 't geheel of deel te restitueren indien bij sententie principaal bevonden mocht worden zulks te behoren 543.
                        In Haarlem verkopen op 12 maart 1626 Jaques Coelembier voor hemzelf mitsgaders Janneken Coelembier voor haarzelf, met Joost de Wolff en voorschreven Jaques Coelembier tezamen voogden over Beelken en Adriana [sic] nog onmondig, geautoriseerd door de heren weesmeesters op 12 december 1625, alle vier kinderen en mede-erfgenamen van wijlen Cornelis Jansz Coelembier en Josina Kieckens, aan Jan Heymansz [doorgehaald: 4 vijfdeparten, alzo hem vanwege zijn huisvrouw Maeycken Coelembiers 't laatste vijfdepart toekomt, van] een huis met het erf waar de Brouketel uithangt in de Warmoesstraet tussen de erfgenamen van zal. Magdalena Basgers en Bastiaen Abels, achter strekkende met een vierkant plaats aan de dwarsmuur van 't erf van voorschreven erfgenamen van Magdalena Basgers, met de last van 1000 gld hoofdsom toekomende voornoemde Adriaen en Belyken, met een jaarlijkse rente tegen 5 ten honderd tot hun mondige jaren of huwelijk, voor 3700 gld, te betalen op 5 eerstkomende en achtereenvolgende meidagen. Borgen voor de eerste 2 termijnen zijn Adriaen Jansz Coelembier en Joost de Wolff. (De 4 laatste custingen te maken bij assignatie op Gerrit, Frans en Magdalena, nagelaten kinderen van zal. Hans van der hulst mits dat Jaques Coelembier zich zal verbinden als borg.) 544
                        Op 2 februari 1639 verkopen Jan, Pieter, Cornelis, Jaecques en Adriaen Coelenbier, gebroeders, mitsgaders Jan Jansz timmerman getrouwd hebbende Barbara Coelenbier, Pouwels Marchelis in huwelijk gehad hebbende Belitgen Coelenbier, en voorschreven Jan vanwege Gillis Bockou, nagelaten zoon van zal. Tanneken Coelenbier, tezamen erfgenamen van Barbara Coelenbier hun moei en oudmoei, aan Jan Heijmansz Vinckensteijn, koperslager, hun zwager, 8 negende parten van een huis met erf waarvan de koper het laatste negendepart competeert, gelegen in de Aneganck tussen Thonis Wolphertsz slootemaecker en Ysaack Anthonis backer, strekkende tot achter Dr Augustijn van Teijlingen, voor 2582 gld 4 st 8 penn, te betalen op 5 eerstkomende meidagen; het huis is verhuurd aan Willem Melsers, koperslager. Er is melding van een akkoord op 26 januari 1589 en van een akkoord op 2 juni 1611 tussen Cornelis Jansz Coelenbier, koperslager, vanwege zijn moeder, en Reyer Balthensz, smid. Barbara Coelenbier heeft op 18 oktober 1634 voor notaris Pieter d'Assonville een codicil gemaakt waarin staat dat als voorschreven Bockou komt te overlijden zonder wettelijke nakomelingen, de goederen die hij van haar zal erven, inbegrepen die haar van haar zal. broer Adriaen Jansz Coelenbier aanbestorven zijn en door Maeycken Aerts zijn weduwe in lijftocht bezeten worden, wederom aan haar andere erfgenamen zullen komen. 545
                        Op 27 september 1647 verklaren Jan en Cornelisz Coelenbier (ondertekenen als Jan Cornelissen Coelombije en Cornelis Cornelissen Coelombije), wonende binnen Haarlem , mede-erfgenamen van zal. Pieter Cornelisz Coelenbier, hoe dat Mr Henrick Schoots de Jonge als getrouwd hebbende Levyntje Jansdr, mede als erfgenaam van voornoemde Pieter Coelenbier, te beurt is gevallen een huis en erf in de Gasthuysstraet op de hoek van de Boeresteech, belend de Boerestraet onder dit huis gaande en Cornelis Coelenbier, waarvan een eerdere opdracht was op 27 april 1642 546.
                     tr. 2° Josyne KIECKENS,
                        Op 13 maart 1639 bekennen Jan Heymansz van Vinckesteyn, koperslager, getrouwd hebbende Maycken Coelenbiers, ook als erfgenaam van Janneken Coelenbiersz, zuster van zijn huisvrouw, kinderen van zal. Jozyne Kieckens, in haar leven huisvrouw van Cornelis Coelenbier, mitsgaders Pouwels Marcelis in huwelijk gehad hebbende Belytgen Cornelis Coelenbiers, zuster geweest van Maycken en Janneken, aan Aeriaen Coelenbier, hun zwager, verkocht te hebben hun gedeelte van alle goederen die zij in Vlaanderen hebben, voor een zekere somme van penningen 547.
                     tr. 1°
                           Uit het tweede huwelijk:
                      1. Jacques Cornelisz COELENBIER, koperslager, tr. 1° vóór 27 mei 1620 Franchijntgen de HONDT, dr van Pieter Henricx de HONDT, van Roeselare, en Jannetgen Jansdr de LEEUW, van Antwerpen, tr. 2° (schepenbank) Haarlem 22 okt. 1633 Maeijcken LIJBAERTS, tr. 3° (schepenbank) ald. 15 jan. 1640 Geertje GERRITS, bij haar huwelijk met Jaccques Coelenbie weduwe van Tarnon, wed. van Willem WILLEMSZ, kuiper.
                         In Haarlem verkoopt op 5 mei 1614 Abraham Ampe aan Cornelis Coelembyer, ten behoeve van Jacob Cornelisz Coelembyer zijn zoon, een tuin met de geboomten, potinge, plantinge en tuinhuisje, gelegen buiten de Cleyne Houtpoort binnen de vrijheid van Haarlem, groot 14 roeden 12 voeten, belend ten westen Pieter de Hont, ten oosten Jan Segersz, ten zuiden de gemene laan van Henrick Coninck, Frans Theunisz en Henrick Vestersz, voor 216 gld, te betalen een vierdepart gereed en de rest op 3 eerstkomende meien 548.
                         Op 6 mei 1633 heeft bij codicil Jannetgen Jansdr de Leeuw van Antwerpen, wonende binnen Haarlem, weduwe van Pieter de Hondt van Roeselare, ziekelijk te bedde liggende, verklarende hoe zij Jaques Coelembier, getrouwd hebbende Franchyntgen de Hondt haar dochter, bij codicil dd. 10 juli 1620 gesteld had, benevens Vincent de Hondt en Abraham Mathysz, tot voogd over Henrickgen en Cathalyntgen, haar 2 onmondige kinderen bij voornoemde Pieter de Hondt, hem nu bij zekere consideratie van dezelve last bevrijd en ontslagen 549.
                         Op 15 december 1634 verklaart Catalina de Hondt, oud omtrent 31 jaar, wonende te Haarlem, dat enige tijd geleden Vincent de Hondt aan Janneken de Leeu rekening gedaan heeft over hetgeen hij met haar uitstaande had, waarvan Vincent de Hondt, haar oom, tijdens zijn ziekte begeerde dat zeker geschrift hiervan door haar moeder en Jaecques Coelenbier als haar zwager en voogd ondertekend zou worden; Coelenbier weigert te ondertekenen en is uit de voogdij van het innocente kind van Janneken de Leeu gezet 550.
                         Op 10 januari 1635 verklaren Mr Adriaen Wath, chirurgijn, oud omtrent 34 jaar, en Pieter Jacobsz Cooren, oud omtrent 36 jaar, ten verzoeke van Jaeques Coelenbier, dat zij op 26 december 1634 ene Jacob Harmans hebben horen zeggen dat requirant een persoon was die iederen zoekt te bedriegen en zijn schulden niet kan betalen waarover hij genoegzaam een „bankroetier” was, met nog veel meer andere „diffameuse” woorden 551.
                         In Haarlem constitueert op 24 oktober 1635 Joost de Wolff, wonende in de Corte Suijerstraet, zich borg voor Jaques Cornelisz Coelembier, koperslager, ter somme van 2835 gld 18 st, om dezelve som bij „faulte van betaling” te voldoen op Jacobus de Bouverye predikant te Hillegom en Paulus Galliet als last en procuratie hebbende van Jan Moors en Hendrick Hondius, burgers te Amsterdam, beiden borg geworden ten behoeve van de crediteuren van IJsaacq Boers en meer van dezelve crediteurs actie en transport hebbende, van alle goederen en schulden op de boedel van de voorschreven IJsaacq aangaande, op viermaal 4 maanden telkens een vierdepart, al ingegaan op 9 augustus laatstleden, vermogens de sententie van 9 oktober 1635 laatstleden 552. Op 9 november 1635 stelt Cornelis van Schoorl, als procureur van Jaques Coelenbier, koperslager, zich appellant van 't vonnis op 3 november 1635 gewezen ten nadele van appellant en ten voordele van Paulus Galliet Pietersz 553.
                         Op 23 november 1635 heeft Abraham Mathijsz, bedienaar van de armen, aangediend bij Mr Pauwels van Beresteijn, omdat Jaecques Coelenbier 300 gld, die hij onder zich heeft als rest van 't legaat door Janneken de Leeu, zijn schoonmoeder, aan de armen vermaakt, nog niet betaald heeft 554.
                         In 1635 heeft de notaris op 21 november en 7 december, ten verzoeke van Abraham Mathijsz wonende te Haarlem, als door Janneken de Leeu, weduwe van Pieter de Hont, benevens Vincent de Hont gesteld tot voogden over Catalina en Henrickgen de Hont, zich bevonden aan de persoon van Chaerl de Hont, door de weesmeesters gesteld tot voogd over de nagelaten kinderen van Franchyntgen de Hont geprocreëerd bij Jaecques Coelenbier, die zijn kinderen 1115 gld schuldig is uit het sterfhuis van Pieter de Hont en Janneken de Leeu, en nog onder Coelenbier berustende, en Chaerl de Hont laten weten dat die dezelve penningen allerspoedigst zal innen en ter weeskamer brengen, en dat eventuele schade ten laste van Chaerl de Hont zal komen 555.
                         In Haarlem verkoopt op 19 december 1635 schepen Arnoult Fabricius, uit kracht van zijn verkregen recht van condemnatie ten laste van Jaques Coelembier, koperslager, bij executue van justitie ten profijte van de crediteuren, aan Lambert Reyniersz ten behoeve van Aeffgen en Lysbeth Jansdochteren, onmondige kinderen van zijn broer Jan Reynier Claesz, een huis met erf in de Groote Houtstraet, belend aan de ene zijde Ypolitus Pieters, aan de andere zijde de Guldeberchspoort, voor 6000 gld, te betalen op 5 eerstkomende meiendagen 556.
                         In Haarlem verkoopt op 13 februari 1636 Salomon Cousaert, als geordonneerde curateur over de gecedeerde boedel van Jaques Coelembier, bij executie van justitie ten profijte van de crediteuren, aan Pieter de Graeff een tuin met het opgetimmerde vandien buiten de Cleyne Houtpoort, belend aan de ene zijde Gerrit Dircxz Schepers, aan de andere zijde de bezorgers van de gemeente van zal. Vincent de Hont, voor 300 gld, te betalen op 3 eerstkomende meiendagen 557.
                         Op 25 maart 1636 geeft Jacques Coelembier, koperslager binnen Haarlem, volmacht aan Abraham Ackerdyck, wonende te Amsterdam, om waar te nemen al zijn zaken en gegevens vandien, waar ter wereld 558.
                         Op 23 juni 1639 verklaren Dirck Jansz coperslager, oud omtrent 23 jaren, en Matheus Calantius, oud omtrent 42 jaren, ten verzoeke van Jaques Coelenbier, koperslager, hoe dat zij eergisteren ten huize van requirant gehoord hebben dat mr Thymen Maertsz, chirurgijn, tegen requirant zei „Ghy duyvels cop ick sal u den neck breecken ende ghy zult geen ander doot sterven dan van myn”, en requirant tegen hem met alle beleefdheid bescheiden zei dat hij weg zou gaan, en mr Thymen, zijn mantel over de deur werpende en zijn hand in zijn zak stekende, zei „Doeter myn eens vuyt gaen, ick salde soe lang blyven als ick wil” 559.
                         Op 10 januari 1642 hebben de weesmeesters van Haarlem op zijn verzoek Jan Scheersz ontslagen van zijn voogdij over de kinderen van Jacques Coelenbier, in presentie van de vader (tekent als Jackes Cornelisz Coelembie coperslager) 560.
                         In Haarlem constitueert op 12 augustus 1642 Jaques Coelenbier, koperslager, zich appellant aan het Hof van Holland van de sententie op de 9e dezer maand door schepenen dezer stad te zijnen nadele en voordele van Denys Ballij, koopman te Amsterdam, gewezen 561.
                         Op 11 oktober 1642 komen Jan Heijmansz van Vinckensteijn ter eenre, en Jackques Cornelisz Coelembier, ter andere zijde, beiden koperslagers, overeen dat Jan Heijmans niet ter executie zal stellen de sententie door hem omtrent september voor schepenen geobtineerd ten nadele van Jackques Coelembier zijn zwager ter somme van 540 gld over de vijfde custing van 't huis en erf in de Aneganck waar de Lantaern uithangt, verschenen meiendag voorleden, zo lang dezelve Jan Heymansz rechtelijk niet wordt gemaand 562.
                         Op 15 november 1642 verklaren Jaques Cornelisz Coelenbier, koperslager, en Geertie Gerritsdr, echteluiden en poorters van Haarlem, schuldig te zijn aan Louris van Daelen, mede poorter van Haarlem, 1200 gld, en beloven zij deze 1200 gld met de interest vandien tegen de penning 16 te restitueren, waarvoor zij tot zekerheid bij deze verkopen en transporteren aan de voornoemde van Daelen al hun inboedel, huisraad, meubelen, linnen, wollen, schilderijen, kleren, ijzer, koper en tinnenwerk, ketels, pannen, kasten, kisten, houtwerk, goud, zilverwerk, met alle winkelwaren en gereedschappen behorende tot de nering van koperslagerij, door de voornoemde van Daelen te aanvaarden als het hem believen zal, en compareerde mede de voornoemde Louris van Daelen die verklaarde de voornoemde opdracht te aanvaarden, niettemin, om de voornoemde Jaques Coelenbier en zijn huisvrouw zo veel doenlijk te accomoderen en gerieven, heeft de voornoemde Louris van Daelen uit compassie en medelijden al de voorschreven roerende goederen onder de voornoemde Coelenbier en zijn huisvrouw als „depositium precario” en tot wederzeggen gelaten, onder de vaste beloft alle dezelve goederen simpelijk vermaand zijnde zonder enige contradictie aan de gemelde van Daelen als wezende zijn eigen goed te allen tijde te zullen laten volgen, en constitueren de voornoemde Coelenbier en Geertie Gerritsdr tezamen Willem van Ravesteijn en Hendrick Boom, procureurs bij de Hoge Raad van Holland, om hen, comparanten, desnoods door de voorschreven Hoge Raad gewilliglijk te laten condemneren [hij tekent als Jackes Cornelisz Coelombier] 563.
                         In velsen is op 21 oktober 1643 Jacques Cornelisz Coelembier, koperslager binnen Haarlem, eiser contra Maerten Pietersz, bleker te Velsen, om betaling van 18 gld 10 st over geleverd koperwerk en blekerijgereedschap; gedaagde bekent de schuld 564.
                         In 1645 wordt door de schatbewaarders van Haarlem 90 pond uitbetaald aan Jacques Coelenbier, koperslager, voor het model van een kerk zonder pilaren, met toebehoren 565.
                         In Haarlem constitueert op 1 augustus 1646 Evert Danielsz, deurwaarder aan het Hof van Holland, zich borg voor 't namptissement van ƒ 68-1-0 voor schepenen op 22 juni 1646 door Jacques Coelenbier ten laste van Pieter de Ketelaer geobtineerd 566.
                         Op 29 juli 1648 bekent Jacques Coelenbier, koperslager wonende te Haarlem, dat hij overgedragen heeft aan Pieter Hendricxz van Dyck wonende te Haarlem 86 gld als rest van 102 gld die hij tot last van zijn 2 onmondige kinderen sprekende heeft volgens de rekening van de weesmeesters d.d. 28 november 1647, autoriserende de voornoemde van Dyck om de jaarlijkse rente van 16 poden op de stad Haarlem op naam van Catalina, dochter van Pieter de Hont, op 1 november aan de thesaurier te betalen totdat de 86 gld voldaan is 567.
                         Op 8 augustus 1648 is een insinuatie uitgebracht aan Lourens van Daelen, uit naam van van Jaecques Coelenbier, koperslager binnen Haarlem, die samen met Adriaen Coelenbier wonende te 's-Gravenhage met de geïnsinueerde op 28 augustus 1642 voor notaris Dirck van Schoonderwoert in 's-Gravenhage zeker akkoord is aangegaan, o.a. medebrengende dat tussen de insinuant mitsgaders de voorschreven Adriaen Coelenbier en geïnsinueerde zouden gemeen zijn alle goederen die hij in de provincies Brabant en Vlaanderen heeft en aldaar elk aanbestorven zouden wezen, en die in drie gelijke portiën zouden delen, dat Jaques Coelenbier en Louris van Daelen gehouden waren op eigen kosten een reis naar Brabant en Vlaanderen te doen, om daar te informeren en naar bevinding te handelen, dat geïnsinueerde tot twee maal toe daar geweest is zonder iets te verrichten maar wel insinuant kosten in rekening heeft gebracht van omtrent 300 gld die hij ook heeft voldaan, dat bovendien geïnsinueerde ingehouden heeft des insinuants principale brieven van de steenoven en van 't land mitsgaders de brief van het verheffen van zijn wijfs leenlanden, die geïnsinueerde beloofd heeft over te leveren, waarover insinuant groot misnoegen heeft, en dat nu de insinuant alles herroept, en van de geïnsinueerde overlevering van alle bescheiden mitsgaders de akte van 't voorschreven akkoord verlangt 568.
                         Op 2 september 1633 is er een deling van de nagelaten goederen van wijlen Jannetgen Jansdr de Leeuw van Antwerpen, in haar tijd weduwe van Pieter de Hondt van Roeselare, ter presentie van Vincent de Hondt en Abraham Mathysz als testamentaire voogden over Hendricgen en Cathalyntge de Hont, mitsgaders Jaques Coelembier en Charl de Hont als voogden van de 6 onmondige kinderen van wijlen Franchyntgen de Hont waar vader van is voornoemde Jaques Coelembier, allen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Jannetgen Jans de Leeuw en Pieter de Hondt. Aan Franchyntgen de Hondt was door haar ouders 1200 gld ten huwelijk gegeven. De 6 onmondige kinderen van Franchyntgen krijgen 2097 gld 9 st 9 penn min de genoemde 1200 gld, en ook nog de helft van een obligatie van 500 gld ten laste van Jan Jansz de Leeuw en van een obligatie van 150 gld ten laste van Aeltgen Jans de Leeuw. 569
                         In Haarlem constitueren Mr Pouwels van Beresteyn en Chaerl de Hondt, beiden voogden van de kinderen van Jaques Coelembier geprocreëerd bij Franchyntgen, op 17 juli 1635 Symon de Bray, procureur, ad lites op en jegens de erfgenamen van Vincent de Hondt en alle anderen 570, en verklaart op 18 augustus 1635 Chaerl de Hondt, voor hemzelf en in naam van Mr Pouwels van Beresteyn, als voogden van de nagelaten kinderen van wijlen Franchyntgen de Hondt geprocreëerd bij Jaques Cornelisz, zich bezwaard door zekere sententie op de vierde dezer maand te hunnen nadele en voordele van Vincent de Hondt c.s. gewezen door schepenen dezer stad, mits welke zij zich stellen appellant of reformant aan het Hof van Holland 571.
                         Op 19 november 1639 verklaart Jan Scheeris dat hij is gesteld tot voogd bij besloten testament van Maeycken Lijbaert, gewezen huisvrouw van Jacques Coelenbier, over haar nagelaten kinderen geprocreëerd bij voornoemde Coelenbier; volgens testament mag hij een adjunct-voogd kiezen waarvoor hij Jacob van der Kooghe kiest (op dezelfde dag is Jacques Coelenbier tot mede-voogd over Janneken Scheeris, dochter van Jan Scheeris, benoemd) 572.
                         Op 31 december 1639 worden huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Jaques Coelenbier, koperslager binnen Haarlem, en Geertge Gerrits, weduwe van Willem Willemsz cuyper; elk zal diens goed buiten dit huwelijk aan zich behouden 573.
                      2. Janneken Cornelisdr COELENBIER.
                         Op 16 mei 1626 bekent Janneken Cornelis Coelenbiers dochter, mondig, uit handen van Jaques Coelenbier haar broer en Pieter Bouckaert ontvangen te hebben de somme van 700 gld en daarmee van moeders erfenis ten volle voldaan te zijn 574.
                      3. Maycken Cornelisdr COELENBIER, tr. Jan Heijmansz VINCKENSTEIJN, koperslager.
                         Op 21 juli 1626 testeren Jan Heymans, koperslager, en Maycken Cornelis Coelembiersdr, poorter en poortersse binnen Haarlem, zonder blijkende geboorte, op de langstlevende 575.
                         Op 15 november 1643 testeren Jan Heymansz van Vinckesteyn, koperslager, en Maycken Coelenbiers, geëchte luiden wonende te Haarlem, hij ziekelijk te bedde, op de langstlevende; als zij alsdan kinderen hebben zal de langstlevende de helft en de kinderen een legitieme portie krijgen, met exclusie van de weeskamer 576.
                      4. Belijtgen Cornelisdr COELEMBIER, tr. (schepenbank) Haarlem 18 aug. 1629 Pauwels MARCELIS, koperslager.
                         Op 15 augustus 1629 geeft Pouwelis Marcelis, koperslager, getrouwd hebbende Belytje Cornelis Colenbier, machtiging aan Barbara Jan Colembier, moei van zijn huisvrouw, om te ontvangen van Jan Heymansz, mede koperslager, zijn zwager, alzulke 500 gld als Jan Heymansz aan Belytge Cornelis schuldig is 577.
                      5. Adriaen Cornelisz COELEMBIER, tr. 1° Haarlem 14 mei 1634 Janneke de HONT, ondertr. 2°/tr. ald./Heemstede 28 dec. 1642/11 jan. 1643 Grietjen MAERTENS, wed. van Simon SIMONSZ.
                         In Haarlem verkoopt op 21 november 1635 Johan Polle, korenkoopman te Amsterdam, als actie en transport hebbende van Gerard Sas, aan Adriaen Coelembier een huis met erf buiten de Cleyne Houtpoorte, getekend nr 8, belend ten westen nr 7, ten oosten nr 9, voor 205 gld, te betalen op 3 eerstvolgende meiendagen, met als borgen Matthijs van Lievendael en Jan Heymansz, en verkoopt op 10 januari 1636 Gillis de Coockere aan Adriaen Coelembier een grote, schone, welbeplante tuin, groot omtrent 60 roeden, buiten de Cleyne Houtpoorte in de Rozenpriel, voor 1000 gld, te betalen op 3 eerstkomede meiendagen, met als borg Henrick van Breemen 578.
                         Op 5 augustus 1638 geeft Adriaen Coelembier wonende binnen Haarlem volmacht aan Jan Heymansz van Vinckesteyn koperslager, zijn zwager, om aan Michiel Bonsergent[?] te verkopen zodanige huizinge met erf buiten de Cleijne Houtpoort in de Noorderlaen op erfpachtgrond van Sr Outger Pietersz, waar de voornoemde koper woonachtig is 579.
                         In het verpondingskohier van Haarlem van 1650 wordt Adriaen Coelembier in de Gasthuijsstraet aangeslagen voor 10-11-8 580.
                         Op 24 juni 1653 zijn in Haarlem door de kerkeraad Ariaen Cornelisz Columbier, over zijn huisvrouw Grietje Maertens wonende buiten de Schalkwijkerpoort bestraft zijnde over hun onderlinge huistwisten, [en zijn huisvrouw] voor deze maal van het H. Avondmaal gesuspendeerd; en om hen, die in huishouding van elkaar gescheiden zijn, wederom met elkaar te verenigen en te bevredigen zijn daartoe gecommitteerd Ds Crucius en Ds Tegularius met hun resp. ouderlingen 581.
                     1953. (<976) (>3906, >3907) Livijntgen STAMPAERT/STAMPEN, overl. vóór 20 aug. 1595.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Anneken Cornelisdr COELEMBIER, overl. vóór 31 jan. 1639, tr. Jacob BOUCKAU  582, geb. Middelburg 20 maart 1577 583, zn van Remeus BACKAU en Tanneke JACOBS.
                      2. Pieter Cornelisz COELEMBIER.
                         In 1639 testeert in Haarlem Pieter Cornelisz Coelembier, ongehuwde persoon, wonende hier ter stede, ziek van lichaam te bedde liggende; hij legateert aan de armen van de gemeente waarvan hij tegenwoordig lidmaat is 100 gld, aan het nagelaten kind van zal. Tanneken Coelembier zijn zuster, genaamd Gillis Bouckau, 200 gld, waarmee het kind afgesloten is van de verdere nalatenschap, en nomineert tot universele erfgenamen Jan Cornelisz Coelembier, Barbara Coelembier Cornelisdr, thans huisvrouw van Jan Jansz Tinneman backer, en Cornelis Cornelisz Coelembier, zijn twee gebroeders en zuster 584.
                      3. Jan Cornelisz COELEMBIER, zie 976.
                      4. Barbara Cornelisdr COELEMBIER, overl. tussen 31 mei 1639 en 25 maart 1640, tr. Jan Jansz TINNEMAN, bakker, die hertr. met N.N.
                         Op 31 mei 1639 testeren in Haarlem Jan Jansz Tinneman backer en Barbara Cornelis Coelembiers dochter, echteluiden, zij ziek van lichaam te bedde liggende, op de langstlevende, die de kinderen van de eerst gestorvene moet opvoeden, met eventueel Jan Cornelisz Coelembier en Cornelis Cornelisz Coelembier, haar broers, als voogden; Jan Jansz Tinneman de Jonge hun zoon zal vooruit 1000 gld hebben, met uitsluiting van de weeskamer, welk testament grotendeels herhaald wordt op 31 mei 1640 585.
                         Op 25 maart 1640 compareert Jan Jansz Tinneman, bakker hier ter stede [Haarlem] woonachtig, weduwnaar van Barbara Cornelis Coelembiers van wie hij 2 kinderen, met namen Vijntgen en Jan, in leven behouden heeft, verklarende hoe dat hij en zijn voornoemde overleden huisvrouw van hun tijdelijke goederen disponerende onder andere gewild hebben dat de langstlevende van hun tweeën in de ganse gemene boel zou blijven zitten en de langstlevende de kinderen van de eerste afgestorvene zou onderhouden tot hun mondige jaren of huwelijkse staat, en dat de langstlevende bij een tweede huwelijk de kinderen zou moeten bewijzen voor hun vaders of moeders erfenis ten overstaan van Jan Cornelisz Coelembier en Cornelis Cornelisz Coelembier, gebroeders van de voornoemde Barbara Cornelis, des wilden zijluiden dat in elk geval Jan Jansz Tinneman den Jongen, hun zoon, vooruit zou hebben een somme van 1000 gld eens, alles breder blijkende bij het reciproque testament daarvan gemaakt op 5 mei 1639, en alzo hij, comparant, van mening is zich ten huwelijk alsnu te veranderen, zo verklaarde hij zijn twee behouden kinderen bewezen te hebben voor 's moeders erfenis, te weten de voornoemde Vijntgen 1000 gld en de voorschreven Jan Jansz Tinneman den Jongen 2000 gld, en belooft hij dezelven voor 't gebruik der voorschreven penningen op te brengen en te onderhouden tot hun mondige jaren of huwelijkse staat, waaraan hij specialijk verbindt zijn huis en erf waar hij nutertijd woont in de Groote Houtstraet genaamd de Duvecoolmeter. Jan Cornelisz Coelembier en Cornelis Cornelisz Coelembier hebben deze bewijzingen gelaudeerd en geapprobeerd [zij ondertekenen als Jan Cornelijsz Coelombije en Cornelis Cornelisz Coelombye]. 586
                         Op 10 november 1640 bekent Henrick Henricxz den Jongen Piquer binnen Haarlem, in huwelijk hebbende Vijntgen Jan Tinnemans dochter van wie de moeder was Barbara Coelembiers, ontvangen te hebben van Jan Jansz Tinneman zijn schoonvader de moederlijke erfenis van zijn voornoemde huisvrouw 587.
                         Op 17 december 1660 testeert Jan Jansz Tinneman, althans wonende aan de St. Anthonisdijck buiten Amsterdam, oud van dagen, verklarende in leven te hebben een zoon Jan Jansz, mede wonende te Amsterdam, mitsgaders 5 kindskinderen van wie moeder was Levijntgen Jans zijn overleden dochter, in haar tijd huisvrouw van Mr Henrick den Jongen piqueur, dewelke 2 staken hij, testateur, van hun moederlijke erfenis gedaan heeft. Indien hij komt te overlijden en de 2 jongste dochters van voornoemde Levijntgen nog niet gekomen zijnde tot 16 jaren, zullen zij van hun staak vooruit trekken elk 250 gld, en mocht zijn zoon Jan Jansz vóór zijn vader komen te overlijden zullen zijn kinderen en wettige afkomelingen in zijn plaats komen. Hij benoemt als voogden over zijn minderjarige erfgenamen Huijte Pietersz wonende te Amsterdam en Frans Dircxz meester timmerman wonende te Haarlem, zijn 2 „familiare vrunden”. 588
                         Op 19 juli 1662 testeert opnieuw Jan Jansz Tinneman, woonachtig buiten de St. Antheunispoorte der stad Amsterdam, oud van dagen, verklarende in leven te hebben een zoon mede Jan Jansz genoemd, ook te Amsterdam woonachtig, mitsgaders 5 kindskinderen van wie moeder was Levijntgen Jansz zijn overleden dochter, in haar tijd huisvrouw van Mr Henrick den Jongen piqueur, dewelke 2 staken hij, testateur, tot contentement en satisfactie hun moederlijk goed heeft gedaan, en vervolgens alleen gerechtigd zijn te bezitten de goederen die hij met de dood zal ontruimen, namelijk zijn zoon Jan Jansz de ene helft en de kinderen en verdere descendenten van de voornoemde dochter Levijntgen Jans bij representatie de andere helft, alles onder de navolgende conditiën. Ten eerste, als Jan Jansz zijn zoon, of iemand namens hem of diens descendenten, poogt, niettegenstaande de akte van kwitantie, ten opzichte van zijn moederlijk goed actie te maken en pretentie te hebben over zekere 1000 gld in zijn faveur vermeld in een testament van testateur en wijlen Barbara Colombie zijn eerste huisvrouw die de moeder was van hem, Jan Jansz, mitsgaders de interest vandien, zo begeert testateur dat daarover door 3 eerlijke en kennis hebbende neutrale luiden beslist zal worden zonder in proces te treden, waarbij eventuele proceskosten van de gemene boedel afgetrokken zullen worden en als legaat aan de voornoemde kindskinderen vergoed zullen worden. Ten tweede, dat de kinderen en descendenten van zijn voornoemde dochter Levijna Jans in hun erfenisportie zullen hebben de huizinge met erf in Haarlem in de Groote Houtstraet, tegenwoordig bewoond door Gerrit Vogel laeckencoper, tot taxatie van de weesmeesters van Haarlem als oppervoogden. Ten derde en laatste, dat bij aflijvigheid van minderjarige kindskinderen de portie van de overledene in dezelfde stan zal vererven. Eindelijk behoudt de testateur zich het recht voor dit testament te veranderen als hem zal goed dunken, in geschrifte onder zijn eigen hand of anders. [De testateur ondertekent als Jan Jansz Teneman.] 589
                      5. Cornelis Cornelisz COELENBIER, geb. ca. 1592  590, garentwijnder, overl. tussen 4 jan. 1653 en 23 jan. 1653, tr. Maeycken LIEMANS.
                         In Haarlem verkoopt in 1614 Jan Jansz Braam aan Cornelis Cornelisz Coelenbyer een huis met erf en achterhuis in de Nieuwe Doelstraet op de hoek van de Laeckenstraet, belend dezelve Laeckenstraet onder dit huis gaande aan de ene zijde, Pieter de Coninck met gemene muur, achter strekkende aan de huizinge van Barent Anthonisz Cruijthoff, voor 2200 gld, te betalen op 8 eerstkomende meidagen 591.
                         In Haarlem verkoopt op 13 augustus 1621 Cornelis Cornelisz Coelenbier aan Colaert Jansz Braem een huis met het achterhuis in de Nyeuwe Doelstraet op de hoek van de Laeckenstraet, belend dezelve Laeckenstraet onder dit huis gaande aan de ene zijde, Pieter de Coninck met gemene muren en loden goten aan de andere zijde; de waterput zal gemeen wezen en er is de voorwaarde dat de verkoper naar hem zal mogen nemen het uithangbord van de Groene Olijffboom, met alle winkelgereedschappen en alle twijngereedschappen, met de last van 800 gld die Claes Cornelisz timmerman daarop heeft, met tevens 100 gld tot aflossing, voor 1800 gld, te betalen op 6 achtereenvolgende meien, de eerste in 1621 592.
                         In Haarlem verkoopt op 20 januari 1632 Cornelis Cornelisz Coelembier aan Olivier de Boeriere[?] een huis met erf buiten de Cleyne Houtpoorte, belend ten zuiden de Spyckermaeckerslaen, ten noorden de kinderen en erfgenamen van zal. Pieter van Campen, met de last van 5 gld 's jaars pachtgeld aan Cornelis Gerritsz Quackel c.s., voor 57 gld gereed geld 593.
                         Op 27 december 1638 verklaren Willem Jacobsz, meester metselaer en roijmeester binnen Haarlem, en Cornelis Cornelisz Coelembier, twijnder aldaar, geaccordeerd te zijn over de onderhouding van een gemen muur tussen hun huizingen in de Gasthuysstraet 594.
                         In Haarlem verkopen op 16 april 1639 de erfgenamen van Maria van Berckenrode van der Nyenburch aan Cornelis Coelenbier een huis en erf in de Groote Houtstraet, belend ten zuiden Symon Raphelsz, ten westen de plaats en poort in de Gierstraet, ten noorden Neeltgen Jans de weduwe van Walich Pietersz, voor 2730 gld, te betalen de eerstkomende 5 meidagen 595.
                         Op 28 januari 1644 verklaart Immetgen Gerrits, huisvrouw van Daniel Bruynen, wonende te Haarlem, oud 45 jaren, ten verzoeke van Cornelis Coelenbier, twijnder te Haarlem, hoe dat Hester Abels op „Hertgesdach” laatstleden [= 16 augustus 1643] bij haar was gekomen en dat Hester „swaer was”, en dat zij zo gebracht was door een vrijer genaamd Thomas Meynersz, anders Thuyndieff, en hij nu naar Groenland is; ook genoemd ene Pieter Loenes vettewarier, oud 53 jaar, en vermeld dat Cornelis Coelenbier een getrouwd man van 51 jaar is die zegt met Hester niets van doen te hebben en niet in zijn leven in haar gezelschap geweest is 596. (Op 3 februari 1644 wordt in Haarlem gedoopt Cornelisie, dochter van Cornelis Koelenbier van Haarlem en Hester Abels.)
                         In Haarlem constitueert op 30 januari 1644 Cornelis Coelembier, twijnder, zich appellant of reformant aan het Hof van Holland van zodanige appointement als op huiden bepaald ten voordele van Hester Arents en nadele van hem 597.
                         Op 14 november 1645 wordt een verklaring afgegeven door Cornelis Coelembier, garentwijnder, waarin o.a. staat dat hij ongeveer tien jaar geleden is begonnen te werken en te twijnen voor de oude Pieter van Regemorter, en later voor de jonge Pieter van Regemorter, tot nu toe 598.
                         In Haarlem constitueert op 14 september 1649 Cornelis Coelenbier zich appellant of reformant aan het Hof van Holland van zodanige sententie als door de schepenen dezer stede op 6 september 1649 tot zijn nadeel en voordeel van Pieter van Regenmorter is gewezen, protesterende zijn grieven aldaar of elders zo hij te rade worden zal 599.
                         Op 20 maart 1650 testeren Cornelis Cornelisz Coelenbier en Maeijcken Liemans, geëchte luiden binnen Haarlem. Aan Wijntgen Cornelis Coelenbier, hun dochter getrouwd met Pieter de Wael, zowel hetgeen dezelve voor haar uitzet, bruiloftskosten, kleding en anderszins heeft genoten, alsook hetgeen de voorschreven Pieter de Wael sedert hij met de voorschreven Wyntge Cornelis getrouwd van testanten aan geld of contante penningen heeft ontvangen, en dat in plaats van haar legitieme portie die meer is belopende dan haar voorschreven legitieme portie zou mogen importeren, en alle andere goederen aan de langstlevende (hij tekent als Cornelis Cornelissen Coelombye). 600
                         Op 30 mei 1650 geeft Cornelis Coelenbier (ondertekent als Cornelis Coelombije), twijnder, volmacht aan Gerard de Roodere om voor het Hof van Holland zijn zaak te dienen als impetrant jegens Pieter de Regenmorter, mede twijnder, wonende te Dordrecht 601.
                         In Haarlem testeren op 4 januari 1653 Cornelis Cornelisz Coelembier, poorter dezer stede, en Maeycken Liemans, echteluiden, hij krank van lichaam, aan Vijntgen Cornelis Coelembier, hun enige dochter en enig kind, haar legitieme portie, inbegrepen wat zij bij haar huwelijk of anderszins genoten heeft, en institueren zij als universele erfgenamen Pieter Lijemans of Jan de Meijer 602. Op 23 januari 1653 geeft Maeijcken Liemans, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Coelenbier, garentwijnder, machtiging om van Joachim Bousius 286 gld 8 penningen verdiend twijnloon te innen, en wordt op 17 november 1653 ten verzoeke van Maeijcken Liemans, weduwe van Cornelis Coelembier, in zijn leven garentwijnder, een verklaring afgelegd door Anna Jansdr, huisvrouw van Gerrit Jansz, meester kleermaker in de Lange Begynestraet, dat zij van 1650 to 1652 gediend heeft bij Joachim Boutius en menigmaal ten huize van Cornelis Coelenbier gekomen is waar Coelenbier lange tijd in huis zat [enz.] 603.
                         Op 19 maart 1661 stelt Jan Cornelisz Coelenbier, burger te Haarlem, zich borg voor de betaling vanwege de verkoop door Pieter Liemans aan Joost Willemsz van een huis in de Gasthuijsstraet voor 1060 gld, boven de last van 1000 gld, te betalen in 5 termijnen 604, en verklaart op 8 maart 1662 Jan de Meijer, vanwege de dispositie van 4 januari 1653 door Cornelis Cornelisz Coelenbier en diens vrouw Maeycken Liemans waarbij Pieter Liemans of hij, Jan de Meijer, tot enige universele erfgenaam was geïnstitueerd, dat hij geen rechten doet gelden op het huis en erf door Pieter Liemans aan Joost Willemsz verkocht, noch op enige andere goederen door voorschreven Coelenbier en Maeycke Liemans achtergelaten 605.
                     1960. (<980) (>3920, >3921) Menno Rychartsz BRAKENBURG, cornet, overl. vóór 1604,
                        Menno Rychartsz Brakenburg diende als cornet, nam deel aan de slagen bij Heiligerlee en Jemmingen, werd door Alva bij vonnis van 20 mei 1569 verbannen en vluchtte naar Oost-Friesland.
                     tr. vóór 1580 N.N.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Rijckje MENNESDR, tr. Amsterdam Pyter RYWERTS.
                      2. Rijck MENNESZ, geb. ca. 1580, zie 980.
                     1962. (<981) Evert du CROCQUIE,
                     tr.
                     1963. (<981) Marguérite le CLERC.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Esther Evertsdr du CROCQUIE, geb. ca. 1586, zie 981.
                     1966. (<983) Claes WILLEMSZ, korendrager,
                     tr.
                     1967. (<983) Pietertgen AGGES,
                     ondertr. 2° Amsterdam 3 sept. 1588 (hij geasssiteerd met Trijn Jansen zijn bestemoeder, zij twee en een half jaar weduwe geweest van Claes Willemsen) Jacob JACOBSZ, geb. ca. 1568, metselaar, van Alkmaar.
                           Uit het eerste huwelijk:
                      1. Lysbet CLAES, ged. Amsterdam (Oude kerk) 1578, ondertr. 1° ald. 9 sept. 1600 (zij geassisteerd met Pietertgen Aggesdr haar moeder) Barent Jansz ter VELDHUIS, geb. ca. 1574, kleermaker (van Munster), overl. ca. 1602, ondertr. 2° Amsterdam 6 dec. 1608 (zij 6 jaar weduwe geweest, geassisteerd met Pietertgen Agges haar moeder) Jan JANSZ, geb. ca. 1584, kuipersgezel, van Slochteren.
                      2. Marry CLAES, geb. ca. 1584, zie 983.
                      3. Sara CLAES, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 19 juni 1583 (doopgetuige Trijn Vreryckx), ondertr. ald. 17 maart 1607 (zij geassisteerd met Pietertje Agges haar moeder) Lieven de BRUIJN, geb. ca. 1581, van Middelburg.
                           Uit het tweede huwelijk:
                      1. Trijn JACOBS, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19 april 1589 (doopgetuige Trijn Jacobs).
                      2. Weijn JACOBS, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18 april 1593 (doopgetuige Frow Jans).
                     1986. (<993) (>3972, >3973) Claes CORNELISZ, scheepstimmerman, schepen van Beverwijk, timmerman, leverancier van bouwmaterialen, overl. 1 april 1614  606, begr. Beverwijk (Ned. Herv. Kerk),
                        In Velsen voor de 10e penning van 1561, fol. 4, onder 'landen tussen de Houtwech en de Heerenwech van Wyckerban tot aan de Schilpwech' Claes Cornelisz uit Beverwijk huurt van Gerritgen Kay in de Wyck 1½ morgen teelland, 's jaars om 7 gld (10e penning 14 st) 607.
                        In Beverwijk verkoopt in 1560 Lysbet Jacopsdr weduwe van Gerryt Claesz, met Claes Gerrytsz alias Braeck haar zoon, aan Claes Cornelisz een losrente van 10 st 's jaars, is in 1560 Jelis Bartolmies 400 gld schuldig aan Claes Cornelisz ter cause van een karveelschip, met als borgen zijn vader Bartolmies Jelisz en Pieter Jansz als zwager van Jelis, is in 1563 Anthonis Jacopsz schipper, de zoon van Jacop Hendricxz, 200 gld schuldig aan Claes Cornelisz ter cause van een karveelschip, heeft in 1565 Pieter Cornelisz wonende te Spaarndam van Claes Cornelisz een karveelschip gekocht voor 758 gld, betaald met een scheepsbrief van 425 gld waarna nog 333 gld schuld overblijft, en is in 1566 Baert Jan Schipper aan Claes Cornelisz 333 gld schuldig, met Gerryt Pietersz grootschipper als borg 608.
                        Op 20 oktober 1566 verklaart Claes Cornelisz, medeschepen van Beverwijk, aan zijn zes kinderen bij zijn eerdere overleden huisvrouw Marytgen Maertensdr, namelijk Gerryt, Jelis, Cornelis, Tryn, Anna en Rusgen, 5 carolusguldens 's jaars, elk gelijk aan 40 groot vlaams, schuldig te zijn, aflosbaar met 84 carolusgulden, welke hoofdsom afkomstig is van de bestemoeder van de kinderen. Als onderpand stelt hij zijn huis en erf in de Nieuwe Steech strekkende tot de erfgenamen van Jacob Jansz, belend ten noordwesten de Achterwech, ten zuidoosten Pieter Hendricxz en Arent Pieters. 609
                        In Noordwijk bekent op 20 oktober 1577 Jan van Heusden, baljuw en schout van Noordwijk, ter presentie van schepenen van Noordwijk opgedragen te hebben aan Claes Cornelisz van Beverwijk, volgende de naasting door deze gedaan en schepenvonnis daarop dd. 4 september 1577, alzulke erfenis als Dirck Willemsz van Sassenheim, bij overlijden van Jeroen Claesz, en Claes Jeroensz, zoon van de voorschreven Jeroen Claesz, aanbestorven is, en als aan hem, Jan van Heusden, door Pieter Pietersz, schepen van Leiden, en de voorschreven Dirck Willemsz verkocht is 610.
                        In Haarlem op 26 mei 1579 constitueert Claes Cornelisz uit de Wijk Louff [Gerritsz] ad lites contra quoscumque, en Jacob Anthonisz uit de Wijk Auwel contra Claes Cornelisz uit de Wijk 611.
                        In Lisse verkoopt in 1585 Claes Cornelisz, scheepstimmerman, thans woonachtig in de Beverwijk, als man en voogd van Duijffgen Jeroensdr van Langevelt, aan Cornelis Gerritsz, tegenwoordig duinmeier te Langevelt, 2 derde parten van 9½ hond land genaamd Ruycherve, waarvan het andere derde part nu competeert Claes Willemsz te Leiden, eertijds gekomen van wijlen Jeroen Claesz van Langevelt 612.
                        In Heemskerk koopt in 1579 Claes Cornelisz scheepmaecker te Beverwijk de desolate boedel van Balich Dircxdr, zijnde twee akkers teelland groot 678 roeden, belend ten westen de Beecke, ten oosten de Reguliers van Beverwijk, ten zuiden de erfgenamen van Guert Splintersdr, ten noorden de weduwe van Louris Wijnants te Haarlem, bij opslag voor 61 gld, waarbij Maerten Claesz Schoudt in Beverwijk zijn borg is geworden, verkoopt in 1587 Cornelis Jansz Hoegeduijn aan Claes Cornelisz in Beverwijk een stuk hooiland op de Hem in de gemene maden van omtrent 1 morgen, „wandelende jaer om jaer over de Zedt”, belend west over de voorschreven Zedt ten zuiden het armenland van Heemskerk, ten westen de commandeur te Haarlem, ten noorden de heer van Assendelft, ten oosten het Dijewater, voorts oost over de voorschreven Zedt ten zuiden de erfgenamen van Dirck Jansz op 't Hoflandt, ten noorden Engel Dircxz, met voornoemde Engel Dircxz als waarborg, verkoopt in 1590 Jasper Gerritsz aan Claes Cornelisz scheepmaecker in Beverwijk een jaarlijkse losrente van 4 gld 7 st, hoofdsom 62 gld 10 st, en droeg in 1609 Claes Cornelisz scheepmaecker, poorter binnen Beverwijk, aan Pieter Cornelisz buurman te Heemskerk een huis of getimmerte op, met al de materialen daaraan behorende, liggende op de grond van de heer van Assendelft buiten de Kerckbuijert op een kroft land genaamd Stuyffsant, voor een termijnbrief van 840 gld 613.
                        In Beverwijk bekent in 1592 Pieter Dammisz, poorter van Beverwijk, 94 gld schuldig te zijn aan Claes Cornelisz, zijn medepoorter, met als onderpand zijn huis, erf en schuur in de Breestraet, strekkende tot het Achterwechge, belend ten noorden Jan Jaecop, ten zuiden Jelys Albertsz, en in 1593 Grietgen Jacopsdr wonende te Beverwijk, weduwe van Claes Gerritsz Block, met Claes Jansz als voogd, een jaarlijkse losrente van 3 gld 1 st, aan Claes Cornelisz, poorter van Beverwijk, met als onderpand haar huis en erf in de Breestraet, strekkende tot achter aan de Heerwech, belend ten zuiden Hillegont Joesten, ten noorden Symon Claessen 614.
                        In Haarlem verklaart op 3 mei 1595 Joseph van Triet, als procureur van Claes Jansz buurman te Spaarndam, hem te bevoelen grotelijken bezwaard door zeker vonnis ten achterdele van de voorschreven Claes Jansz en ten voordele van Claes Cornelisz in de Beverwijk door het gerecht van Spaarndam op 25 april laatstleden gewezen, en heeft hem gesteld appellant aan het Hof van Holland 615.
                        In Wijk op Zee in 1600 is Gerit Aeryens 850 gld schuldig aan Claes Cornelys, timmerman, poorter van Beverwijk, ter cause van timmerage en oplevering van een nieuw huis (op 5 juni 1616 betaald), en is Huijbert Pieters onze buurman 330 gld schuldig aan Claes Cornelijs wonende te Beverwijk voor timmerage van een nieuw huis (betaald op 18 mei 1643) 616.
                        In Beverwijk is in 1600 Oetger Fransz, poorter van Beverwijk, een jaarlijkse losrente van 6 gld, en Hans Jansz, bode te Beverwijk, een jaarlijkse losrente van 7 gld, schuldig aan Claes Cornelisz, poorter van Beverwijk, testeert in 1601 Claes Cornelisz, poorter van Beverwijk, aan Outger Claesz zijn zoon vooruit een rentebrief van 25 gld 15 st staande op de stad Rotterdam, en zijn boeken behalve het schuldboek, aan elk van zijn kindskinderen 100 gld met aan Guertgen Rieuwertsdr bovendien nog een lijfrentebrief van 18 gld 's jaars en een rentebrief van 6 gld 10 st, en aan Marytgen Cornelisdr zijn oudste zuster 25 gld 's jaars zo lang zij leeft, is in 1601 Leenert Jansz poorter van Beverwijk aan Claes Cornelisz een jaarlijkse losrente schuldig van 3 gld 10 st (afgelost op 24 november 1611), en is in 1603 Griete Jacopsdr, poorteresse van Beverwijk, met Gerrit Claesz als haar momber, 100 gld, en Mr Jan Bluesz, schoolmeester, 593 gld schuldig aan Claes Cornelisz, medepoorter 617.
                        In Wijk aan Duin is op 25 februari 1607 Dirrick Oodgertsz alias Dirrick Cuyper, onze buurman, schuldig aan Claes Cornelisz, timmerman, poorter der stede Beverwijk, 742 gld 10 st ter cause van geleverde materialen voor het opmaken van een nieuw huis waar Dirrick nu in woont, te betalen op St. Jansdagen 50 gld tot de penningen geheel betaald zijn, met als onderpand zijn huis, belend ten oosten de Cleynen Houtwech, ten zuiden Cornelis Pietersz Bosman, ten westen de Schouheiningh, ten noorden Auwel Jansz (op 18 mei 1637 bekenden Jan Barentsz en Pieter Jeroensz als mede-erfgenamen van Claes Cornelisz voldaan te zijn) 618.
                        In Wijk op Zee is op 12 juni 1607 Dirrick Dirricksz te Wijk aan Duin schuldig aan Claes Cornelisz, timmerman, poorter der stede Beverwijk, 517 gld, ter cause van geleverde materialen tot het maken van een nieuw huis, belend ten oosten, noorden en westen de Heerenwech, ten zuiden Jan Gerritsz, bekent op 10 december 1608 Tielleman Jansz schuldig te zijn aan Claes Cornelisz, timmerman, poorter der stede Beverwijk, 158 gld, ter cause van geleverde materialen, hout, steen, kalk, ijzerwerk, dak en arbeidsloon, voor een nieuw huis, belend ten oosten de droogtuin van Pieter Jansz, ten zuiden de Heerenwech, ten westen en noorden de duin, en is op 23 mei 1610 Symon Dircxz alhier schuldig aan Claes Cornelisz, poorter van Beverwijk, 950 gld, ter cause van geleverd materiaal, zo hout, steen, kalk, dak, ijzerwerk, en arbeidsloon 619.
                        In Beverwijk is op 20 februari 1608 Gillis Fredericks Cuyper schuldig aan Claes Cornelisz scheepstimmerman, oud-burgemeester dezer stede, een jaarlijkse losrente van 3 gld 10 st, met als onderpand zijn huis en erf, strekkende van de Breestraet tot de Achterwech, belend ten oosten Gillis Jacobs, ten westen Dirck Jansz, bekent op 20 februari 1609 Cornelis Cornelisz Halen den Ouden schuldig te wezen aan Claes Cornelisz, oud-burgemeester, 32 gld, met als onderpand zijn huis en erf, strekkende van de halve straat tot achter aan Cock zijn tuin, belend ten noorden Maerten Gerritsz, ten zuiden Lourys Andriesz, en bekent op 10 juni 1609 Gerrit Claesz Blocklyn wonende ten Wijk aan Duin schuldig te wezen aan Claes Cornelisz, oud-burgemeester, een jaarlijkse losrente van 10 gld, met als borg Jan Claesz, comparants broer 620.
                        In Beverwijk verkoopt op 18 juni 1609 Claes Cornelisz, oud-burgemeester, aan Frans Tomasz een zesdepart van een croft land vóór bij de kerk, waarvoor Frans Tomasz bekent schuldig te wezen een jaarlijkse losrente van 14 gld, met als onderpand het gekochte, strekkende van de Meerwech tot achter aan de Heemskerckerwech, belend ten westen Claes Cornelisz zelf, ten noorden Cornelis Karstiaensz 621.
                        In Beverwijk verkoopt op 1 mei 1610 Claes Cornelisz, oud-burgemeester, aan Jan Heyndricksz wollewever een erf met een camer, strekkende van de halve straat tot achter aan het erf van Claes Cornelisz, belend ten zuidwesten Aert Jansz, ten noordoosten Jan Heyndricksz 622.
                        In Beverwijk heeft op 22 maart 1611 Claes Cornelisz, scheepstimmerman, in eeuwige erfpacht gegeven aan Leyn Furensz, zijn medepoorter, 4 egale parten van 700 roeden land, belend ten westen en noorden 't Sieckhuys, ten oosten de Eemskerckerwech, ten zuiden Gerrit Claesz Block, voor 20 gld 's jaars 623.
                        In Beverwijk heeft op 5 mei 1611 Claes Cornelisz, scheepstimmerman, verkocht aan Heyndrick Arentsdr decker een huis en erf in de Peprerstraet, strekkende tot achter Heyndrick Willemsz, belend ten zuiden Heyndrick voorschreven, ten noorden Hubert Hubertsz, voor een custingbrief (welke koper het verkocht heeft aan Annetgen Dierten, weduwe van Diert Claesz) 624.
                        In Beverwijk testeert op 8 juni 1611 Claes Cornelisz, scheepstimmerman, woende alhier, verklarende te hebben 6 kinderen, bij namen Maerten, Gerrit en Otger Claesz, Trijn, Anna en Maritgen Claesdochteren, mitsgaders de kinderen achtergelaten door wijlen Jeroen Claesz, zijn overleden zoon, welke kinderen die door de voornoemde zijn kinderen geprocreëerd zijn of die zij nog bij hun leven zullen procreëren bespreekt hij na zijn overlijden uit zijn gereedste goederen, elk hoofd voor hoofd, 100 gld. Omdat zijn zoon Otger Claesz 100 gld ten huwelijk gehad heeft vermaakt hij zijn voornoemde andere kinderen, of hun kinderen in plaats van hun ouders, elk 100 gld uit zijn goederen vóór deze gedeeld zullen worden. Alzo zijn overleden zoon Jeroen Claesz 't huis staande in de Nieuwe Steech, 't welk door diens weduwe en kinderen bewoond wordt en door hem, testateur, goedkoop gegeven was, begeert hij, testateur, dat tegen Maerten en Gerrit Claesz, of hun kinderen in de plaats van hun ouders, elk 100 gld hebben zullen, insgelijks Trijn, Anna en Maritgen Claesdr en Otger Claesz, of hun kinderen, elk gelijke 100 gld. Hij vermaakt nog aan Otger Claesz alleen al het timmergereedschap. met al zijn boeken, uitgescheiden zijn schuldboek, en vermaakt nog na zijn overlijden aan Guertgen Rieuwertsdr 25 gld jaarlijks haar leven lang. Voor al zijn verdere goederen die hij met de dood achter laten zal institueert hij als erfgenamen de voornoemde zijn kinderen en kindskinderen of hun kinderen in de plaats van hun ouders, mits dat als kinderen door Jeroen Claesz achtergelaten overlijden zonder kinderen de goederen zullen succederen van het ene kind op de andere, en allen tezamen overlijdende zonder blijkende geboorte zullen de goederen succederen aan de naaste zijde van de testateur. 625
                        In Beverwijk bekent op 28 juni 1611 Frans Tomasz, poorter dezer stede, schuldig te wezen Claes Cornelisz scheepstimmerman, zijn medepoorter, een losrente van 7 gld 's jaars, hoofdsom 100 gld, waaraan hij verbindt zijn huis en erf bij de kerk, strekkende van de Heerwech tot achter aan de Heemskerckerwech, belend ten westen Gerrit Claesz Block, ten noorden Cornelis Korstiaensz 626.
                        In Beverwijk is op 1 oktober 1612 (Copie) Hubert Hubertsz de la Motte, inwoner dezer stede, schuldig aan Claes Cornelisz timmerman, mede-poorter, 125 gld ter zake van geleverde materialen als steen, kalk, „vloer”, verkoopt en is schuldig op 25 mei 1613 Hubert Hubertsz de la Motte aan Claes Cornelisz scheepstimmerman, zijn mede-poorter, een jaarlijkse losrente van 3 gld 10 st, hoofdsom 50 gld, met als hypotheek zijn huis en erf in de Peperstraet, en verkoopt op 8 september 1613 Hans Jansz Stockman, oud-stadsbode dezer stede, aan Claes Cornelisz timmerman, zijn mede-poorter, de custingbroef op Jacques Grummen ... [?], baljuw van Beverwijk, gepasseerd op 1 mei 1600 voor schepenen dezer stede 627.
                        In Velsen is op 4 en 18 maart 1615 Duijffgen Jeroensdr, weduwe van Claes Cornelisz in zijn leven poorter te Beverwijk, geassisteerd met Outger Claesz haar zoon, eiser contra Heijndrick Arentsz, brouwer te Velsen, om betaling van 200 gld verschenen op 1611, 1612, 1613 en 1614 en onbetaald; schepenen condemneren de gedaagde 628.
                        In Heemskerk hebben op 28 april 1615 Maerten Claesz en Jeroen Gerritsz, poorters van Haarlem, als mede-erfgenamen van wijlen Claes Cornelisz, in zijn leven poorter van Beverwijk, tezamen verkocht aan Dirck Symonsz wonende aan Velserduijn een stuk hooiland op de Hem, groot omtrent 700 roeden, belend ten zuiden de armen van Heemskerk, ten westen de Commandeur van St. Jans in Haarlem, ten noorden de heer van Assendelft, ten oosten Cornelis Jansz 629.
                        In 1617 verkopen in Beverwijk Jan Barentsz, medeschepen, en Outger Claesz, ook voor de nagelaten kinderen van Jeroen Claesz, allen poorters dezer stede en erfgenamen van wijlen Claes Cornelis en Duyffgen zijn huisvrouw, aan Lysbet Cornelis, weduwe van Frans Tomasz, mede poorteresse alhier, een erf in de Kerkcroft 630.
                     tr. 2° vóór 20 okt. 1566 Duijffgen Jeroensdr van LANGEVELT, overl. 4 sept. 1617  606, begr. Beverwijk (Ned. Herv. Kerk), dr van Jeroen Claesz van LANGEVELT,
                        In 1636 631 compareren in Beverwijk Jan Barentsz en Claes Cornelisz Calff, beiden oud-burgemeester en tegenwoordig weesmeesters, vanwege de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jeroen Jeroensz, en de heren burgemeesters als oppervoogden van de voorschreven kinderen, Jan Barentsz ook vanwege Marijtge Claesdr zijn huisvrouw en als voogd in dezen van Anna Claesdr, weduwe van Rieuwert Aeriaensz, en Pieter Jeroensz, oud-schepen dezer stede, broeder van Jeroen Jeroensz, voor zichzelf en als vader en voogd van zijn kinderen, allen erfgenamen van wijlen Claes Cornelisz scheepstimmerman en Duyffgen Jeroens zijn huisvrouw zaliger.
                        In Beverwijk testeert op 19 april 1613 (ten huize van Claes Cornelisz en Duyfgen Jeroensdr, echte man en wijf) Duyfgen Jeroensdr, wat ziekelijk. Zij benoemt tot haar universele erfgenamen haar twee kinderen Otger Claesz en Maritgen Claesdr, mitsgaders Pieter, Frans, Jeroen Jeroenszoon en Neeltgen Jeroensdr, alle vier kinderen van Jeroen Claesz haar zoon, voor een derdepart, met een legaat van een jaarlijkse lijfrente van 6 gld aan Guertgen Rieuwertsdr 632.
                        In Wijk aan Duin verkoopt in 1616 Cornelis Gerritsz Schoemaecker, poorter van Beverwijk, aan Duyffien Jeroensdr, weduwe vn Claes Cornelisz, mede wonende te Beverwijk, 2 akkers land, belend ten oosten Eevert Maertensz, ten zuiden de Zeewech, ten westen het Achterwechien, voor 375 gld 633.
                     tr. 1°
                           Uit het tweede huwelijk:
                      1. Jeroen CLAESZ, overl. vóór 23 maart 1617, tr. Aeffgen JEROENSDR, die hertr. met Pieter Dirck JOOSTEN.
                         In Beverwijk verkoopt in juni 1608 Claes Cornelisz, oud-burgemeester, aan Pieter Dircksz een huis en erf in de Nieuwe Steech, strekkende tot achter aan het erf en de schuur van Claes Cornelisz, belend ten zuidoosten Claes Cornelisz, ten noordwesten Mens van Toren; Pieter Dircksz zal moeten gedogen dat de wijngaard op het huis zal moeten blijven liggen en hij afstand zal moeten doen wanneer de kinderen van Aefghen zijn huisvrouw geprocureerd bij Jeroen Claesz tot hun mondige jaren zullen zijn gekomen 634.
                         In Beverwijk compareert op 23 maart 1617 Outger Claesz als oom en bloedvoogd van de nagelaten kinderen van Jeroen Claesz zijn broer, met namen Pieter, Frans, Jeroen en Neeltgen, Jeroens zonen en dochter (volgt deling), en nog compareerde Aeffgen hun moeder 635.
                      2. Oetger CLAESZ, overl. vóór 8 mei 1637.
                         In Wijk aan Zee is in 1615 Outgert Claesz, als zoon en erfgenaam van Claes Cornelisz, eiser contra Cornelis Jacobsz Kyves, om betaling van 19 gld 10 st renten over lang verschenen, met de kosten 636.
                         In Beverwijk verkoopt in 1617 Cornelis Cornelisz alias Maerts aan Outger Claesz een jaarlijkse losrente, en verkoopt en is schuldig in 1618 Outger Claesz een lijfrente van 25 gld 's jaars aan Guertgen Rieuwertsdr, de dochter van Rieuwert Adriaensz zaliger, met als onderpand huis en erf en timmerhuis in de Nieuwe Steech 637.
                         In Beverwijk verkopen in 1637 Jan Barentsz, weesmeester, Pieter Jeroensz, oud schepen, Jacop Teunissoon en Gerrit Jeroensz tot Haarlem, voogden van Martgien Willemsdr, ook voor mede-erfgenamen van Outger Claesz, aan Claes Jansz Clapmaeker een huis en erve in de Bagijnestraet 638.
                      3. Marijtje CLAESDR, tr. Jan Barentsz (CRUYSVELT), burgemeester en weesmeester van Beverwijk, overl. vóór 29 sept. 1641, wedn. van Maritgen DIRCKSDR.
                         In Beverwijk verkopen in 1649 Martie Claesz, weduwe van Jan Barentsz, en Jeroen Jansz burgemeester aan Wouter Gerritsz lijndraaier een erf of de grond waarop het nieuwe huis van Wouter Gerritsz staat, en verkoopt in 1652 Maritje Claesz, weduwe van Jan Barentsz, geassisteerd met haar zoon Jeroen Jansz Cruijsveldt, aan Dirck Cornelisz huistimmerman een hoekje erf 639. In 1651 maakt Maritgen Claes, weduwe van Jan Barentsz, een codocil voor de kinderen van Cornelis Jansz Cruijsveldt, haar overleden zoon 640.
                         In Beverwijk maakt op 11 maart 1655 Maritgen Claesdr, weduwe van Jan Barentsz in zijn leven burgemeester, ziekelijk, een codicil, waarbij zij het prelegaat, gemaakt dd. 9 september 1644 bij Jacob Baert, notaris te Alkmaar, van een half huis en halve schuur vermaakt aan Jeroen Jansz haar zoon en Grietjen Jans haar dochter, nu vermaakt aan de descendenten in geval van vooroverlijden, en aan Jeroen Jansz 2000 gld met de rente als in het testament dd. 29 september 1638 en 100 gld jaarlijks zijn leven lang of tot de huwelijkse staat toe 641.
                         Op 29 mei 1638 maken Jan Barentsz, burgemeester der stede Beverwijk, en Maritje Claesdr, geëchte man en wijf, een codicil waarin zij prelegateren aan Jeroen Jansz hun zoon en Grietje Jans hun dochter elk 600 gld, en dat boven hetgeen zij, comparanten, de voorschreven kinderen hebben geprelegateerd, tot vergelijking van hetgeen hun andere kinderen gaande in de echte staat gehad en genoten hebben 642.
                         In Beverwijk verkopen in 1610 de burgemeesters aan Jan Barentsz, oud-burgemeester, en Pieter Claesz, koopman te Amsterdam, 4 erven op de Meer, strekkende van de Meerwech tot aan de Nieuwe Molensloodt, belend ten noorden Willem Cornelisz en het erf van Jan Ibesz, ten oosten de platingedijk van Louris Claesz, heeft in 1618 Jan Barentsz, burgemeester, als vader van Barent Jansz uit zekere autoriteit van het hof van Holland van 26 maart 1615, aan Sr Heyndrick de Haes, koopman te Amsterdam, opgedragen een huis en erf aan de Breestraet, strekkende tot achter Sr Jacques Niquet, belend ten zuidwesten Bartholomees Cornelisz en Joris Cornelisz, ten noordoosten Gerrit Barthelmeesz Cuyper, en verkoopt in 1618 Jan Barentsz, burgemeester, aan Ryck Cornelisz Houffsmit een erf achter het huis van de koper in de Breestraet, en aan Dirck Willemsz van Toren een erf achter het huis van de koper in de Nieuwe Steech 643.
                         In Beverwijk is in 1635 Christian Wolterings, ook voor Pieter Wolterings zijn broeder, aan Jan Barentsz, burgemeester, een jaarlijkse losrente van 96 gld schuldig (voldaan op 17 juli 1666), verkoopt in 1638 verkoopt Neeltgen Jansdr, weduwe van Jan Pieters anders Jan van Emden, geassisteerd met IJsbrandt Dircksz schoenmaeker, aan Jan Baerentsz weesmeester een custingbrief, verkoopt in 1638 Jan Barentsz weesmeester aan Cornelis Gerritsz Block een huis en erf tegen het Leprooshuijs, en verkopen in 1639 Jan Barentsz burgemeester en Pieter Jeroensz schepen aan Maerten Pietersz Voocht een huis en erf met de kaai op de Meijr 644.
                     1987. (<993) Marytgen MAERTENSDR, overl. vóór 20 okt. 1566.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Maerten CLAESZ.
                      2. Gerryt CLAESZ, tr. N.N.
                      3. Jelis CLAESZ.
                      4. Cornelis CLAESZ.
                      5. Tryn CLAESDR, tr. Jan POUWELSZ, boomsluiter te Haarlem, overl. vóór 3 jan. 1616.
                         Op 3 januari 1616 geeft Tryn Claesdr, weduwe van Jan Pouwelsz, poorterse van Haarlem, volmacht aan Anna Claesdr haar zuster, weduwe van Ryeuwert Adriaensz, wonende in de Beverwijk, om te eisen en te ontvangen van Willem Pietersz en zijn zwager Reyer, wonende te Heemskerk, haar portie en aanpart over zeker stuk land in de banne van Heemskerk door haar en haar zuster aan Willem Pietersz en zijn zwager verkocht 645.
                         Op 2 juli 1617 testeert Trijn Claesdr, weduwe van Jan Pouwelsz boomsluiter in zijn leven op Sinte Caterynenbrugge binnen Haarlem, wezende naar haar ouderdom redelijk te passen behalve dat zij wat „qualick quick” en wat doofachtig was. Zij heeft in leven 4 kinderen als Cornelis, Jannetgen, Gillis en Symon Jansz. Zij maakt vooruit aan Symon haar jongste zoon 100 gld, onverminderd zijn recht kindsgedeelte, en aan Marijtgen Gillis 't kind van haar zoon Gillis 100 gld, en nomineert haar 4 kinderen als erfgenamen, met conditie dat de portie van voorschreven Cornelis Jansz indien hij zonder kinderen geraakt te sterven niet zal mogen gaan aan de zijde van Aechte Cornelisdr zijn tegenwoordige huisvrouw. Gepasseerd binnen Haarlem ten woonhuize van testatrice op Oude Haerlem. 646
                         Op 8 februari 1624 testeert Tryn Claesdr, weduwe van Jan Pouwelsz boomsluyter, dezer stede poortersse, wat hard van gehoor. Zij prelegateert aan Guertgen Rijeuwerts, de dochter van Anna Claesdr testatrices zal. [quod non] zuster, 6 gld eens, nog aan Aechte Cornelis, weduwe van Cornelis Jansz testatrices zoon, gelijke 6 gld, aan haar zoon Sijmon Jansz boven zijn hereditaire portie 150 gld, en aan de kinderen van haar zoon Gillis Jansz die bij haar overlijden in leven zijn 350 gld. Universele erfgenamen, elk voor een derdepart, zijn haar dochter Jannetgen Jans, en Symon en Gillis Jansz haar twee zonen. 647
                         In Haarlem verkopen in 1583 Jan Hubertsz scipper man en voogd van Cornelia Jacobsdr, Sophia Jacobsdr weduwe van Thielman Jacobsz, voor haarzelf en geassisteerd met Jan Hubertsz voornoemd haar zwager, Jan Arysz man en voogd van Maritgen Jacobsdr en vervangende de 2 achtergelaten kinderen van wijlem Dirick Jacobsz. allen erfgenamen van wijlen Jacob Jansz Sack scipper, hun vader en grootvader, aan Jan Pouwelsz boomsluyter een camer met erf op Oude Haerlem, tussen burgemeester Pieter Kies en Fye Jacobsdr voornoemd, al vrij, voor 140 gld, te betalen 25 gld gereed en de rest op 5 eerstkomende meien 648.
                         In Haarlem verkoopt op 26 januari 1587 Jan Pouwelsz, boomsluyter aan St. Katherynenbrugh binnen deze stad, aan Claes Cornelisz uit de Beverwijk een huis met erf op Oude Haerlem in een steegje tussen de cameren van Fye Jansdochter en Fye Jacobsdochter, achter strekkende een Maritgen Jacobsdochter, al vrij, losbaar met 100 gld hoofdsom waarvan jaarlijks rente te betalen 6 gld 5 st 649.
                      6. Anna CLAESDR, zie 993.
                      7. Rusgen CLAESDR.
                     1988. (<994) (>3976) Dirck PIETERSZ,
                        In Heemskerk in 1562 verkoopt Dirck Pietersz aan Dirck Maertsz buurknecht te Heemskerk een jaarlijkse losrente van 3 gld, met als onderpand een akker zaadland in de Wateracker, belend ten zuiden voornoemde Dirck Maertsz, ten noorden de erfgenamen van Pieter Allartsz, ten westen de erfgenamen van de weduwe van Joest Splinter IJsbrantsz, en verkopen Huijch Heijndricxz en Willem Gerritsz voogd van de weeskinderen van zal. Anthonis Gerritsz aan Dirck Pieter Allartsz een akker zaadland, belend ten zuiden Dirck Maertsz, ten noorden Dirck Pietersz voornoemd, ten westen de erfgenamen van de weduwe van Joest Splinters, ten oosten een schouwbeek 650.
                        Uit het kasboek van een lakenkoper: Dirck Pieter Allertsz van Heemskerk heeft gekocht drie vierendel grauw [laken] tot een paar voeteinden aan een „zeemse” broek voor 30 schellingen, van scheren ½ schelling, [...?] zij tot die voeteinden 1 schelling, van het maken van de voeteinden aangezet aan de broek 4 schellingen [ingeschreven in de periode mei-september 1572, of eerder] 651.
                        In Heemskerk in 1576 verkoopt Jan Pietersz aan Philps Bruijnsz poorter te Amsterdam de helft van een stuk hooiland in de Zuijdtmaedt, genaamd de Hulstenaer, waarvan het weerdeel de erfgenamen van Dirck Pietersz Aerts van Uitgeest toebehoort, zonder maat, zo groot en klein als van zijn ouders bestorven, belend ten zuiden de erfgenamen van Risghen de weduwe van Willem Willemsz, ten westen de Breecamp, ten noorden de Lanckcamp, ten oosten de Tochtsloet, met als waarborg Cornelis Dirck Pietersz, zijn broers zoon, en verkopen Cornelis Dircxz voornoemd en Jan Pietersz als oom en voogd van Trijntgen en Maritghen Dircxdr, aan voornoemde Philps Bruijnsz een stuk hooiland in de Zuijdtmaede genaamd Dirck Pietersz' buufweer, belend ten zuiden de vrouwe van Assendelft, ten westen de erfgenamen van Jan Maertensz in Beverwijk, ten noorden de weduwe en erfgenamen van Lourijs Willem Arijsz, ten oosten de Baelliuscamp, met als waarborg Jan Pietersz voornoemd 652.
                     tr. N.N.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Cornelis DIRCK PIETERSZ, geb. ca. 1549, zie 994.
                      2. Trijntghen DIRCXDR.
                      3. Maritghen DIRCXDR, tr. Dirck Gerritsz COPER.
                         In Heemskerk verkoopt in 1583 Dirck Gerritsz van Akersloot als man en voogd van Maritgen Dircxdr aan Maritgen Cornelisdr wonende te Haarlem zaadland in de Wateracker, belend ten zuiden de erfgenamen van Garbrant Gerritsz, ten westen en noorden de erfgenamen van Louris Splintersz en de Commandeur te Haarlem, ten oosten het Schoubeeckgen (in de kantlijn: Dirck Paerdecopers van Aeckersloet nomine uxoris), en verkoopt in 1587 Dirck Gerritsz, buurman te Akersloot, aan Maerten Claesz (in de kantlijn: Maerten Schouten), poorter van Beverwijk, de helft van een stuk weiland en van zeker zaailand waarvan het weerdeel ten westen daarvan toebehoort Cornelis Dircxz, de broer van zijn huisvrouw, belend ten zuiden de pastorie van Heemskerk, ten westen de Oesterwech, ten noorden Johan van de Riviere met zaadland, ten noorden en oosten Mr Dirck van Bekesteijn te Haarlem met weiland, met als waarborg Jan Pieter Allertsz, voor een termijnbrief van 687 pond, met drie termijnen 653.
                     1990. (<995) Dirck GERRITSZ, schepen van Wijk aan Duin 654,
                        In Wijk aan Duin voor de tiende penning in 1557: Dirck Gherritsz bruikt van de kinderen van Jan Foreest te Haarlem 8½ morgen 172 roeden, de huur is 58 gld, nog van Aechgen Pickers te Zandvoort 1½ morgen 95 roeden, huur 5 gld, van Willem Luddolfsz te Wijk op Zee 1 morgen 238½ roede, huur 15 gld, zijn eigen land is groot 186½ roede, getaxeerd op 15 st, dat huis van Adrichem getaxeerd voor 7 gld, de boomgaard groot 2 morgen, getaxeerd voor 15 gld 655.
                        In Wijk aan Duin voor de tiende penning van 1561: (van de Grote Kerckbeeck tot de ban van Heemskerk, bewesten de Hoghe Hofflanderwech en beoosten de Grote Houtwech) Dirck Gerritsz gebruikt zijn eigen anderhalf honderd roeden, getaxeerd op 15 st facit de 10e penning 1½ st, (tussen de twee Hofflanderwegen) Dirck Gerritsz gebruikt van Aechte Pickers te Zandvoort een half morgen 95 roeden, 's jaars om 5 gld 10 st facit de 10e penning 11½ st, (beoosten de Laege Hofflanderwech tot de Broucksloot toe) Dirck Gerritsz gebruikt van Cornelia Foreest te Haarlem een sate land met zijn toebehoren met 11 morgen en een vierendeel en 12 roeden, waarin gelegen is 2 morgen hooiland, 's jaars om 67 gld, komt voor de 10e penning 6 gld 14 st (Cornelia behoudt de boomgaard van een half morgen en 174 roeden), (in de Brueck tussen het geestland en de Westersluyssloot en bewesten de Zwaensmeer) Dirck Gerritsz gebruikt van Willem Ludolfsz van Wijk op Zee 1 morgen en een vierendeel en 50 roeden, 's jaars om 16 gld facit de 10e penning 32 st 656.
                     tr. 1° N.N.,
                     tr. 2° N.N.
                           Uit het eerste huwelijk:
                      1. Gerrit DIRCXZ, schoenmaker te Haarlem, heeft niet-huwelijkse relatie met N.N.
                           Uit het tweede huwelijk:
                      1. Neeltgen DIRCXDR.
                         Op 14 oktober 1616 testeert Neeltgen Dircxdochter, geboren op 't Hofflandt buiten Beverwijk, tegenwoordig wonende binnen de stad Haarlem, ziekelijk, zittende op haar bed. Ten eerste heeft zij aan Grietgen Cornelisdochter, haar nicht die met haar woont, ten regarde van de diensten en handreiking van haar ontvangen en die zij haar, testatrice, in haar oude dagen en ziekte nog doen zal mogen, geprelegateerd testatrices koetsbedstede waar zij op slaapt, spinnewiel, turfton, zwarte lakense keurs, rood wollen hemd, het stoelkussen waar zij, Griete Cornelisdr, dagelijks op zit, met een vernaaid kussen, en daartoe nog 200 gld aan geld, boven en onverminderd haar hereditaire portie, legateert testatrice aan Dirck Gerritsz, de natuurlijke zoon van haar overleden halfbroer Gerrit Dircxz, 25 gld eens, en in alle overige goederen heeft zij tot haar erfgenamen gesteld Aecht Dircxdochter haar zuster, de vier kinderen van haar overleden zuster Griete Dircxdochter in hun moeders plaats, mitsgaders de vier kinderen van haar zal. broer Cornelis Dircxz op hun vaders plaats en het wettige kind van haar voorschreven overleden halfbroer Gerrit Dirxz op zijn vaders plaats, in 4 staken, mits dat het voorschreven wettige kind maar met een halve hand delen zal, willende mede dat als de voorschreven Aecht Dircxdr vóór haar, testatrice, mocht overlijden haar kinderen haar plaats zullen representeren. Gepasseerd ten huize en voor den bedde van de testatrice in de Bagynenstege. 657
                         In Wijk aan Duin in 1617 verkoopt Cryn Dircxz, poorter van Beverwijk, ook als procuratie hebbende van Cornelis Maertsz, Eewoudt Gerritsz, Wessel Phillipsz, Cornelis Rieuwertsz, Cornelis Tyssen en Gerrit Pietersz, allen tezamen erfgenamen van wijlen Neeltgen Dircxdr, vervangende hun mede-erfgenamen, bij procuratie gepasseerd voor schepenen van Beverwijk op 27 januari 1617, aan Jan Claesz Kotgien, lakenkoper en oud-burgemeester van Beverwijk, een croft land aan de Cleyne Houdtwech, groot omtrent 1000 roeden, belend ten zuiden het gasthuis van Beverwijk, ten westen Maritgen Dircxdr te Haarlem, ten noorden de heer van Assendelft, ten oosten de Cleyne Houdtwech, voor 800 gld gereed geld, en verkoopt Quyrin Dirckxz, poorter van Beverwijk, mede procuratie hebbende van alle erfgenamen van zal. Neel Dircks in haar leven wonende te Haarlem, aan Cornelis Cornelisz Leenman wonende op 't Hofflant een negendepart van een stuk land genaamd Breevelt gemeen met Pieter Pietersz in de Beverwijk, de 'cappelrye' en de voornoemde Leenman zelf, belend ten noorden de heer van Assendelft, ten oosten Pieter Pietersz voorschreven met de erfgenamen van Gerrit Dirckxz te Haarlem, ten zuiden Pieter van Dijck, ten westen de Swaensmeer, voor 600 gld 658.
                      2. (Oude) Cornelis DIRCKSZ, tr. N.N.
                         In Beverwijk verkoopt in 1611 Jacob Lievensz backer aan Nanning Jacopsz van Uitgeest een huis en erf op de Achterwech, strekkende tot achter het erf van Cornelis Dircksz, belend ten noordoosten de laan van Cornelis Dircksz voorschreven, ten zuidwesten Louris Florysz 659. In 1616 stelt Cornelis Dircksz Garrebranden als onderpand een huis en erf in de Breestraet, strekkende tot aan de Cooninckswech, belend ten zuidwesten de erfgenamen van Cornelis Dircksz, ten noordoosten Wouter Lambertsz, zo ook in 1617 met dezelfde belenders maar strekkende tot achter Cornelis Willemsz en Nanning de bakker met een [uit?]weg op de Cooningswech 660. In Beverwijk verkoopt in 1618 Cornelis Dirck Garrebrants aan Cornelis Luijts, poorter te Haarlem, een huis en erf, en verkoopt in 1619 Cornelis Luijtsz Groen, poorter te Haarlem, aan Harmen Jansz, slotemaker te Amsterdam, een huis en erf, belend als in de originele brieven 661. In 1632 verkoopt Jacob Jacobsz wonende te Petten, als man en voogd van Hillegund Cornelisdr, aan Aechte Thomasdr, weduwe van Cornelis Cornelisz, een huis en erf in de Breestraet, strekkende tot achter het erf van de erfgenamen van Harmen Jansz die ook ten noorden belend zijn 662.
                      3. Jonge Cornelis DIRCKSZ, [opgevoerd als tegenhanger van Oude Cornelis Dircksz].
                      4. Aechte DIRCXDR, tr. 1° Frans CORNELISZ, tr. 2° Crijn DIRCKSZ, zn van Dirck GERBRANTSZ, alleen bekend van 3 dochters en 3 zoons.
                         In Beverwijk compareren voor de weesmeesteren in 1587 Aechte Dircxdochter, eertijds weduwe van Frans Cornelisz, ten overstaan van Crijn Dirricksz haar man en voogd, geassisteerd met Cornelis Dirricksz haar broer, ter andere zijde, mitsgaders Jan Jansz als voogd over het nagelaten weeskind van Frans Cornelisz genaamd Cornelis Fransz, wiens moeder Achte Dirrix voornoemd volgens akkoord en bewijs van zijn vaderlijke erfenis van 2 januari jongstleden nu overgeleverd heeft [of is] de rentebrief van 3 gld 's jaars sprekende op Jan Rennen te Wijk op Zee, te lossen met 50 gld, welke 50 gld op 17 mei 1590 bij de weeskamer is afgelost en overgegeven is aan Cryn Dirricksz; in de marge bekent Cornelis Fransz de doos met brieven ontvangen te hebben 663.
                         Op 16 september 1593 testeert Cornelis Fransz, de zoon van Frans Cornelisz uit de Beverwijk, oud over de 15 jaren, wat ziekelijk zijnde, verklarende dat indien hij vóór Aechte Dircxde, weduwe van Frans Cornelisz, zijn zeer lieve moeder, zou sterven, hij haar benoemt tot zijn universele erfgenaam, mits dat zij alleenlijk zal uitkeren aan Marytgen Cornelisdr en Guertgen Cornelisdr, zijn moeien van vaderszijde, elk 50 gld eens zonder meer 664.
                         In Haarlem testeert in 1597 Cornelis Fransz de zoon van Frans Cornelisz uit de Beverwijk, oud omtrent 18 jaar, aan Aechte Dircxdr zijn zeer lieve moeder, indien zij hem overleeft, de lijftocht en het gebruik van al zijn goederen, dit evenzo, als zij vóór haar tegenwoordige man Cryn Dircxz aflijvig wordt, aan voorschreven Cryn Dircxz zijn oom [stiefvader], en vermaakt de goederen aangekomen van vaders zijde aan Marytgen en Guerte Cornelisdochteren, zijn moeien van vaders zijde 665.
                         In Velsen verkopen op 20 maart 1585 Cornelijs Dircksz en Wyllem Claes als man en voogd van Trijn Dircksdr, ook voor Crijn Dircksz, Engel Dircksz en Jan Dircksz, allen kinderen en erfgenamen van Dirck Gerbrans zal. ged., een werf met een croft land 666.
                         In Heemskerk verkoopt op 22 januari 1591 Cryn Dircksz aan Maerten Claesz, procureur en notaris, beiden wonende in Beverwijk, de zuidelijke helft van Laechlant, belend ten zuiden de erfgenamen van Louris Gerritsz, ten westen de Weteringe, ten noorden de erfgenamen van Guert Luytges, ten oosten de Liencamp, en verkoopt op 10 november 1609 Marijtgen Jacobsdr wonende te Alkmaar, geassisteerd met Gerridt Woutersz Lack, poorter van Beverwijk, aan Quiryn Dirckxz en Cornelis Fransz, beiden poorters van Beverwijk, een stuk paardeland, groot 1300 roeden, belend ten zuiden Jasper Pietersz, ten westen de graaf van Holland, ten noorden het gasthuis te Haarlem en Reyer Thymansz, ten oosten de Wyde Wateringe, voor een termijnbrief van 454 gld 667.
                         Op 8 februari 1598 verkopen in Wijk aan Duin Claes Bastiaensz wonende te Haarlem, ook als procuratie hebbende van Bastiaene Claesdr weduwe van Melchior Woutersz wonende te Enkhuizen, en Guerte Gerritsdr weduwe van Willem Bastiaensz, en Sybrant Jansz man en voogd van Alydt Willemsdr en Jacob Adriaensz als man en voogd van Claesgen Willemsdr, vervangende voorts Dirckgen en Gerritgen Willemsdochteren hun moeder en bestemoeder resp., aan Crijn Dircxz wonende te Beverwijk 4 croften land genaamd Aechte Pieterscroftgens, belend ten noorden Crijn Dircxz zelf en Jan Lucasz, ten oosten de Schoubeeck, ten westen de Cleyne Houtwech, ten zuiden Maerten Evertsz en Gerryt Jansz, voor een schuldbekentenis van 1700 gld 668.
                         In Wijk aan Duin verkoopt op 26 december 1599 Crijn Dijrcxz wonende te Beverwijk aan Joffr. Maria Burgh wonende op het Huis Adrichem 2 akkers land, belend ten oosten de Lage Hofflanderwech, ten zuiden Joffr. Maria zelf, ten westen de Hoegen Hofflanderwech, ten noorden de Commandeur van St. Jan binnen Haarlem, en aan Joffr. Elijsabeth van der Mijle een croft geestland, belend ten oosten de Hoghe Hofflanderwech, ten zuiden 't gasthuis van Wijk op Zee, ten westen Jan Dircxz, ten noorden Aeriaen Claesdr wonende op Hoechdorp, waarbij Jan Dircxz recht heeft op een notweg 669.
                         In Wijk aan Duin verkoopt op 3 december 1606 Crijn Dirricxz, poorter der stede Beverwijk, aan Jan Aryants Bloem, buurman te Heemskerk aan Duin, een stuk land, groot omtrent 1 morgen, belend ten oosten de Munnicken en 't ziekenhuis uit de Wijk, ten zuiden 't gasthuis van Beverwijk, ten westen en noorden de Bagijnen, voor een custingbrief van 550 gld 670.
                         In Wijk aan Duin geven op 1 september 1610 burgemeesters en regeerders van Haarlem en Beverwijk in eeuwige erfpacht aan Quyryn Dircxz en Pieter Dammensz, beiden wonende in de Beverwijk, 382 roeden land, belend ten zuiden het Gasthuyslant der stad Haarlem, ten westen Pieter Dammensz voornoemd, ten noorden Pieter Dammensz en Quyryn Dircxz voornoemd, ten oosten de Lywech, voor 7 gld 10 st 's jaars 671.
                         In Wijk aan Duin verkopen op 22 januari 1612 Pieter Jansz van Dijck en Gerrit Jansz Helderman ofte Gerrit Schouten, gebroeders, beiden poorters in Beverwijk, aan Cryn Dircxz mede poorter in Beverwijk 5 achtsteparten van een stuk weiland in Wijk aan Duin in Wyckerbrouck, zowel binnen- als buitendijks, gemeen met Goedelieff Jooris en Claes Cornelisz van 't Calff, belend in 't geheel ten oosten de Heer van Assendelft, ten noordwesten de Cleyne Sluyssloot, ten zuidwesten de Wyckermeer, voor 2 custingbrieven 672.
                         In Wijk aan Duin verkopen op 30 mei 1612 gasthuismeesteren van Haarlem aan Pieter Dammensz en Kryn Dircxz in de Beverwijk een akker zaadland groot 456 roeden, belend ten zuiden de nonnen in de Wijk, ten noorden de reguliers in de Wijk, ten westen de Cleyne Houdtwech, ten oosten de Lytwech, laatst gebruikt door Kryn Dircxz die daar nog 3 jaar huur aan heeft tot 8 gld 's jaars (van Pieter Dammensz 250 gld ontvangen) 673.
                         In Wijk aan Duin verkoopt op 7 oktober 1612 Mies Jansz, scheepmaker in Beverwijk, ook voor Gerrit Garbrantsz, mede scheepmaker in Beverwijk, aan Krijn Dircxz, mede in de Beverwijk, een perceel land, belend ten noordoosten de koper, ten zuidwesten Ymertgen Cornelisdr, ten zuidoosten Willem Cornelisz backer, ten noordwesten de Zeewech 674.
                      5. Gryete DIRCXDR, geb. ca. 1546, zie 995.
                     1992. (<996) (>3984) Cornelis (Ouwe Neel) PIETERSZ,
                        In Velsen voor de 10e penning in 1543, onder 'dit zijn de Bresaper croften' Cornelis Pietersz van een duincroft 12 gld 675.
                        In Velsen in 1544 voor de 10e penning, onder 'de tiende penning van de croften van Bresaep 'Cornelis Pietersz een huisje met een duincroft voor 12 gld 676.
                        In Velsen voor de 10e penning in 1555, blz. 16 (volgend op Griet Jans weduwe van Cornelis Pietersz) Cornelis Pieter Aelbrechtsz gebruikt zijn eigen land groot 2½ morgen, jaarlijks getaxeerd op 15 gld (10e pennng 30 st), en blz. 44, onder 'croften in de wildenis genaamd Bresaep' Cornelis Pieter Aelbertsz gebruikt 8 morgen jaarlijks om 13 gld 10 st (10e penning 27 st) 677.
                        In Velsen voor de 10e penning in 1561, fol. 6, onder 'landen bezuiden de Schilpwech tussen de Houtwech en de Herenwech' Claes Zymons huurt van Cornelis Pietersz cum cociis [?] te Velsen 1½ morgen teelland 's jaars om 8 gld (10e penning 16 st), fol. 57, onder 'landen gelegen in de Velser Broucke, te weten in de Westbrouck dewelke alle hooilanden en weilanden van eender kwaliteit' (volgend op Willem Pietersz) Cornelis Pietersz gebruikt zijn eigen morgen hooiland getaxeerd op 6 gld (10e penning 12 st), fol. 65v, ondr 'duyncroften genaamd Bresaep toebehorende Claes van Mathenesse, gelegen buiten de Schouheyninge, zijn dorre snode landen die tot de Hontsbosche niet contribueren' Cornelis Pietersz 8 morgen om 13 gld 10 st (10e penning 27 st), fol. 66, onder 'huyskens in de Bresaep zonder eigendom in de grond te hebben' Cornelis Pietersz gebeuikt zijn eigen huis getaxeerd op 3 gld (10e penning 6 st) 678.
                        In Velsen voor de 100e penning van 1570, fol. 54v, onder 'duijncroften geheten Bresaep toebehorende de erfgenamen van Claes van Matenesse, liggende buiten de Schouheijninge' Cornelis Pieters 16 morgen 's jaars om 32 gld 10 st (100e penning 7 gld 3 st 1 mijt[?]), fol. 55, onder 'huijskens staande in de voorschreven Bresaep zonder eigendom van de grond te hebben' Cornelis Pietersz' huizinge getaxeerd op 2 gld 10 st (100e penning 8 st) 679.
                     tr. N.N.
                           Uit dit huwelijk:
                      1. Pieter Cornelisz alias OUWE NEELEN, zie 996.
                      2. Frederyck CORNELISZ, geb. ca. 1548  680.
                         In Velsen verkoopt in 1581 Frederyck Cornelys aan Cornelys Dircksz Baenman een stuk weiland, groot omtrent 1½ morgen, genaamd de Cruysseven, belend ten oosten de Laen, ten zuiden Cornelys Cornelysz en Claes Beningen, ten westen de Heyligengeest te Haarlem, ten noorden Jan Claesz c.s., met als waarborg Claes Dircks Roe, houtkoper 681.
                         In het verpondingsboek van Velsen beginnende 1584, onder 'Breesaep' Freerck Cornelisz huurt van Aernt Gysbertsz c.s. 2 morgen hooiland buitendijks (vervangen door: van Claes Fransz in de Wyck 1 morgen gelegen op de Meer bij Ladderbeeck), 's jaars getaxeerd op 5 gld 11 st (later alles doorgehaald), en onder 'duijncroften geheten Breesaep' Freerck Cornelisz gebruikt 8 morgen, 's jaars getaxeerd op 8 gld 426.
                     2008. (<1004) Willem Dircksz van TOOREN,
                        In Beverwijk verkoopt in 1591 Dirck Allertsz wonende te Spaarndam aan Willem Dirckxz van Toren poorter binnen Beverwijk een erf met materialen van steen erop in de Breestraet, strekkende tot achter zo ver Nicolaes Jansz zijn erf van de schuur, met een berriegang tot op de Meer, verkoopt in 1593 Thonis Cornelisz wonende binnen Amsterdam aan Willem Dirckxz van Thoren zijn zwager, poorter binnen Beverwijk, een kroft land groot omtrent 600 roeden, belend ten zuidoosten Jan Harinckx, ten zuidwesten Claes Cornelisz, ten noordwesten Philips Wesselsoon, ten noordoosten Wouter Janssen, belast met 30 st aan de schutterij van Beverwijk, met de belofte Willem Dircksz te vrijwaren naar uitwijzen van hun scheidbrief tussen hun broers en zuster bij het delen van de erfenis van hun ouders, verkoopt in 1597 Thonis Cornelisz poorter van Amsterdam aan Willem Dirck van Thoren zijn zwager een kroft land, belend ten oosten de Lywech, ten zuiden Claes Harmansz, ten westen Gerrit Jacopsz wielmaker, ten zuiden de Zeewech, belast met 6 gld 's jaars, hoofdgeld 100 gld, aan de weduwe van Garbrant Nanninckxz, en nog 4 st 's jaars aan erfpacht aan de memoriemeesters van Beverwijk 682.
                        In Haarlem constitueert Willem Diricxz van Toorn uit de Beverwijk op 28 februari 1594 [Dirck] de Weent ad lites contra Jan Pietersz olyslager 683.
                        In Haarlem constitueren Symon Claesz en Willem Cornelisz, beiden poorters der stede Beverwijk, voor henzelf en hen sterk makende voor Willem Diricxz van Thoren hun medestander, op 23 mei 1598 Mr Jacob van Medenblick ad lites contra quoscumque (etc.) 684.
                        In Beverwijk verkopen in 1599 de weesmeesters aan Willem Dircksz van Thoren een huis en erf genaamd Die Roe Leeuw, toekomende jonge Jan Jansz het nagelaten weeskind van Machtelt Jacopsdr, in de Breestraet strekkende tot achter aan Claes Cornelisz zijn tuin, belend ten zuiden de Nieuwe Steech, ten noorden Claes Cornelisz zelf, belast met 17 st 's jaars erfpacht aan Claes Cornelisz, met als borg Griete Pietersdr met Jacop Oetgersz haar oudste zoon en bestorven voogd dat een oude custingbrief betaald zal worden, wordt in 1599 nogmaals deze verkoop vermeld volgens procuratie van jonge [Jan] Jansz Ruien in de herberg van Jan Jansz Ruien den Ouden, en verkoopt in 1599 Willem Dircksz van Thoren aan Pieter Jansz een huis en erf in de Breestraet strekkende tot achter aan Jacop Cornelisz zijn tuin, belend ten zuiden Jacop Jansz in de drie Kaersen, ten noorden Claes Velt van Amsterdam 685.
                        In 1600 komt Willem Dircksz van Thoren twee keer voor op de schepenrol van Beverwijk contra Willem die Vlaeming, op 22 februari en 13 maart 686.
                     tr.
                     2009. (<1004) (>4018) Meijnsgen CORNELISDR, biersteekster te Beverwijk.
                        In 1605 wordt getuigenis geleverd door Cornelis Claesz van Rijck, brouwer in de Oliphant binnen Haarlem, oud omtrent 49 jaren, ten verzoeke van Meijns Cornelisdr, biersteekster in de Beverwijk, dat hij in april laatstleden op 6 april uit zijn brouwerij heeft geleverd een half last vijf-guldensbier, en wel met zijn volle bier, wat hij en andere brouwers binnen deze stad gewoon zijn op 7 „wannen” tonnen te pompen geleverd heeft, in de schuit van de voorschreven Meijns Cornelisdr, zonder dat de voorschreven Meijns Cornelisdr of Maerten Evertsz of iemand anders vanwege hen, tussen 6 of 16 april enig ander bier dan het voorschreven half last van hem hebben gehad, noch ook daarvoor, noch daarvoor betaald is geweest, dan voor 6 tonnen bier of een half last en niet meer 687.
                        Voor het Hof van Holland dient op 10 maart 1605 een proces van Styn Jansdr, weduwe van Gerrit Ghysbrechtsz, te Amsterdam, als moeder en voogdesse van Cornelisge Gerritsdr, mitsgaders als bestemoeder en voodesse van Cornelisge Gerritsdr kind van haar overleden dochter, impetrante, tegen de weduwe van Willem Dircxz van Thoorn wonende in de Beverwijk, als possiderende zekere croft land aldaar, groot omtrent 600 roeden, wezende een legaal hypotheek van de impetrante, om betaling van 100 gld met de interest vandien tegen de penning 16 sedert het overlijden van Symon Cornelisz Seylmaecker. De gedaagde compareert niet en haar procureur begeerde niet te „occuperen”. Het hof condemneert defaillante de gevraagde som aan de impetrante voorlopig te namptiseren, behoudelijk dat de defaillante binen 14 dagen het voorschreven default zal mogen purgeren. 688
                        In Wijk aan Duin verkoopt in 1606 Dirrick Oodtgertsz wonende te Wijk aan Duin aan Meynsie Cornelisdr, poorteresse der stede Beverwijk, weduwe van Willem Dirricxz van Tooren, een halve croft land gemeen en ongedeeld in de Langhe Ackers met Cornelis Willemsz van Tooren, belend ten zuiden 't gasthuisland van Beverwijk, ten westen de Schoubeeck van de Cleyne Houtwech, ten noorden 't Begijnelant van Beverwijk, ten oosten de Lywech, voor een obligatie van 563 gld; Oodgert Symonsz, buurman te Heemskerk op 't Noordtdorp, als vader van de voornoemde Dirrick Oodtgertsz, stelt zich borg voor zijn zoon 689.
                            Uit dit huwelijk:
                       1. Dirck Willemsz van TOOREN, timmerman, houtkoper, collecteur van de wijnen en brandewijnen van Beverwijk, overl. tussen 25 maart 1637 en 11 maart 1638, tr. (schepenbank) ald. 1 febr. 1611 Willempgien ARIJAENSDR, dr van Aeriaen PIETERSZ, burgemeester ald., en Cuniertgen JANS.
                          In Beverwijk verkoopt op 20 mei 1613 Aris Meyndertsz slotemaker aan Pieter Dirck Joosten en Dirck Willemsz van Toorn een huis en erf op de Meer, strekkende tot aan het Achterwechgen, belend ten westen Jan Gerrits, ten oosten de Blocksteech, voor een custingbrief van 900 gld, en verkoopt op 20 mei 1618 Jan Barentsz burgemeester aan Dirck Willemsz van Toren een erf achter het huis van de koper in de Nieuwe Steech, belend ten noorden Pieter Pas en Ryck Cornelisz houffsmit, ten oosten de verkoper 690.
                          In Beverwijk verkoopt op 11 augustus 1616 Dirck Willemsz van Toorn, poorter dezer stede, aan Niclaes Heys, koopman te Amsterdam, een custingbrief sprekende op Harman Bruijns, poorter dezer stede, gepasseerd op 12 mei 1616 691.
                          Belendend in Beverwijk: in 1618 Dirck van Toren achter een huis aan de Breestraet, in 1620 Dirck van Toorn in de Nieuwe Steech, in 1622 Dirrick van Toorn in de Blocksteech, in 1623 Dirrick van Toorn achter een huis aan de Breestraet, in 1638 de weduwe van Dirck Willemsz van Toorn in de Blocksteech, in 1639 de weduwe en erfgenamen van Dirck van Toorn in de Cloosterstraet, in 1642 Willempgien Arijansdr weduwe van Dirck Willemsz van Toorn in de Cloosterstraet, in 1644 de erfgenamen van Dirck van Toorn in de Nieuwe Steech 692.
                          In Velsen is in 1619 en 1620 Dirck van Thoorn, houtkoper en timmerman in de Beverwijk, eiser contra Dirck Dammisz te Velsen om betaling van 65 gld 5 st vanwege gehaald hout en arbeidsloon; schepenen condemneren gedaagde 693.
                          In Heemskerk is op 13 februari 1623 Dirck Willemsz van Thoorn, timmerman in de Beverwijk, eiser contra Zeeger Zegersz, hoefsmid te Heemskerk, om betaling van 28 gld 14 st 12 penn, ter cause van koop van een varken op de Wijker varkensmarkt; schepenen condemneren de gedaagde 694.
                          In Velsen is in 1624 Dirck Willemsz van T(h)oorn eiser contra Adryaen Jansz (Roothooft) (van de Hoffgeest), om betaling van 21 gld 5 st evenals 7 gld 7 st berekend geld volgens eisers boek; schepenen condemneren gedaage 695.
                          In Beverwijk compareren in 1628 Dirck Willemsz en Cornelis Willemsz van Thoren, gebroeders, als verhuurders, en Symon Jansz [schoenmaker] als voogd van Jannetgen Nanningsdr, weduwe van Claes Symonsz als huurder, van een kroft geestland, legt in 1629 Nicolaes Heyndricxsz een verklaring af over een vaatje Spaanse wijn ten verzoeke van Dirck Willemsz van Thooren, wordt nog een verklaring afgelegd ter requisitie van Dirck Willemsz van Thoren als collecteur van de wijnen en brandewijnen in de Beverwijk ingegaan oktober 1628, en wordt een verklaring afgelgd door Pieter Jansz van Dyck, collecteur van de grafelijke tollen te Beverwijk, ten verzoeke van Dirck Willemsz van Thoren als collecteur van de wijnen en brandewijnen, en worden in 1635 penningen over dat jaar huishuur betaald aan Dirck Willemsz van Toren 696.
                          In Heemskerk verkoopt op 11 april 1628 Dijrck Willemsz van Thooren, burger der stede Beverwijk, aan Jan Lourensz vant Veen, tegenwoordig onze schout, een kroft teelland van 1610 roeden, belend ten zuiden Maerten Aeriansz, ten westen de Groote Houdtwech, ten noorden de Groote Hoff te Haarlem, ten oosten de Butteracker 697.
                          In Haarlem stelt op 16 augustus 1629 Thys Thysz zich borg voor 't namptissement van 490 gld door Pieter Maertsz oude Haech, oud-schepen dezer stad, voor de schepenen als commissarissen van derzelve stad geobtineerd ten laste van Dirck van Thoorn 698.
                          In Haarlem stelt op 30 maart 1630 Cornelis van Schoorl, procureur van Dirck van Thooren, zich appellant of reformant aan de Gecommitteerde Raden van de sententie op huiden door schepenen als commissarissen binnen deze stad ten nadele van Dirck van Thooren en ten voordele van Jan van Dalen gewezen 699.
                          In Beverwijk heeft op 3 augustus 1633 Cornelis Hendricxz houtcooper zich geconstitueerd borg voor 't namptissement van 222 gld geobtineerd door Dirck van Thoorn voor schepenen commissarissen dezer stad [voor?] 100 gld 10 st ten laste van Jan Cornelisz schout te Velsen 700.
                          In Uitgeest is op 4 maart 1633 Louris Claesz Matselaer alhier eiser contra Dirck Willemsz van Thooren, om betaling van 12 gld 12 st als rest van arbeidsloon hetwelk eiser van gedaagde heeft verdiend aan het bouwhuis van de Heer van Marquette. Eiser en gedaagde compareerden eerst niet. Op 11 maart 1633 zegt gedaagde een poorter binnen de stad Beverwijk te wezen, en dat hij uit kracht van het privilege door Johan, Graaf van Holland, in het jaar 1298 verleend, aan geen recht in eerste instantie onderworpen is dan schepenen aldaar. Schepenen renvoyeren partijen aan schepenen der stad Beverwijk. 701
                          Op 25 maart 1637 getuigt Dirck van Toren, wonende in de Beverwijk, hoe dat hij op 8 oktober laatstleden, wezende Wijker varkensmarkt, aanwezig is geweest bij een „differentie” 702.
                          In Beverwijk verkoopt in 1640 Willempgien Arijansdr, weduwe van Dirck Willemsz, geassisteerd met Willem Dircksz van Toorn haar zoon, aan Cornelis Willemsz van Toorn een schuit, verkoopt in 1642 Louris Arijansz, molenaar op de korenmolen, aan Willempgien Aryansdr, weduwe van Dirck Willemsz van Toorn, een leeg erf in de Cloosterstraet, compareert in 1642 Willempgien Aryansdr, weduwe van Dirck Willemsz van Toorn, geassisteerd met Willem Dircksz van Toorn haar zoon, over mindering van een rentebrief die Pieter Dirckxzoon Spaerpot schuldig is, verkoopt in 1642 Willemtie Ariaens, weduwe van Dirck Willemsz van Toorn, aan Claes Jansz Waecker een huis en erf in de Cloosterstraet, verkoopt in 1643 Willemtie Ariaens, weduwe van Dirc Willemsz van Toorn, aan haar zuster Maertie Ariens, jongedochter, een erf in de Blocksteech, en verkoopt in 1644 Willemtie Ariens, weduwe van Dirck Willemsz van Tooren, aan Elias Jacobsz Schoelapper een erf 703.
                          In 1652 verkoopt Willempje Aeriaens, weduwe van Dirck Willemsz van Tooren, wonende te Beverwijk, met Willem Dircksz van Tooren haar zoon, aan Sr Cornelis Duijves, raad van Haarlam, een tweeëndertigstepart van een haringbuis genaamd St. Pieter 704.
                          Op 1 januari 1627 testeren Aeriaen Pietersz, oud-burgemeester van Beverwijk, en Cuniertgen Jans zijn huisvrouw, ziekelijk, aan hun 2 zoons en 3 dochters onder wie Willempgen Aeriaensdr 705.
                          In Wijk aan Duin verkoopt in 1640 Mr Dirck Bont, chirurgijn en poorter der stad Haarlem, procuratie hebbende van Neeltgen Adriaensdr, weduwe van Cors Dircksz, poortersse der voorschreven stad, aan Willempgen Aerijaensdr, weduwe van Dirck Willemsz van Thoorn, poortersse der stad Beverwijk, 1/4 van een stuk geestland genaamd de Berchlingscroften liggende gemeen en onverdeeld met de kinderen van Pieter Aerijaensz, de kinderen van Jan Aerijaensz en Willempgen Aeriaens zelf, groot in 't geheel omtrent 2700 roeden, belend ten noordwesten de Cuijckerswech, ten noordoosten Jr Pieter Ruijs, ten zuidoosten de weduwe en kinderen van Cornelis Cornelisz Leenman, ten zuidwesten de bruiker van Cornelis Dircksz Decker, voor 1000 gld 706.
                          Op 19 maart 1658 testeert Willempjen Aeryaens, weduwe van Dirck Willemsz van Tooren, wonende op de Meijr. Zij nomineert Willem Dircksz van Tooren haar zoon voor 1/3, mitsgaders de nagelaten kinderen van Cornelis Dircksz van Tooren en het nagelaten kind van Sijbrichjen Dircks van Tooren elke staak mede voor 1/3, met de bepaling dat de goederen zullen erven van 't ene kind op het andere tot op het laatste toe, met als voogden over de voorschreven onmondige kinderen haar zoon Willem van Tooren en Jan Cornelisz van Poelenburgh 707.
                          Op 7 juli 1664 geven 5 personen, allen wonende binnen de stad Beverwijk, onder wie Willem van Tooren, voor hemzelf en als medevoogd van zijn broers- en zusterskinderen, erfgenamen van wijlen Willemtgen Arijaens, houtkoopster, die hun resp. moeder en grootmoeder was, machtiging aan Willem van Ravensteijn, procureur voor het Hof van Holland, om overeenkomstig het verbaal van 25 juni laatstleden over te leveren hun bescheiden waaruit blijkt wat hun nog van de vrouwe van Marquette competerende is, en wijders hun zaken waar te nemen 235.
                          Op 6 juni 1665 heeft Willem Dircksz van Tooren, houtkoper binnen Beverwijk, voor hemzelf en als mede-erfgenaam van Willemtjen Aerijaensz, in haar leven mede houtkoopster, die zijn moeder was, volmachtig gemaakt Hessel Jansz Bonckenburgh, secretaris van Castricum en Heemskerk, om van de griffier van het Hof van Holland te ontvangen voor Willem Dircksz van Tooren 68 gld 17 st, en voor dezelve uit hoofde van zijn moeder voornoemd 147 gld 2 st, verstrekt tot reparatie van het Huis van Marquette, hun toegevoegd bij preferentie uit de penningen gekomen bij verkoping van het voorschreven Huis en Hoge Heerlijkheid van Marquette, volgens de verbalen daarvan gehouden, op 11 februari laatstleden, tussen de gemene crediteuren van Maximilliaen de Hertaing, kapitein tot dienste dezer landen 219.
                       2. Cornelis Willemsz van TOOREN, geb. ca. 1584, zie 1004.
                      2010. (<1005) (>4020, >4021) Oetger SIJMONSZ, schepen 381 van Heemskerk, kuiper te Beverwijk,
                         In Velsen verkoopt op 12 december 1590 Outger Symens cuyper in de Beverwijk aan Willem Cornelis backer aldaar een stuk land in deze banne in Aercom, belend ten oosten de Schoubeecke, ten zuiden Jacop Engelsz timmerman, ten westen Aerndt Heydricxz brouwer c.s., ten noorden een akker abtsland met als gebruiker Willem Cornelisz voorschreven 708.
                         In Beverwijk verkopen in 1599 Oetger Symonsz als vader en voogd van Anna Oetghersdr voor de ene helft en Pieter Cornelisz Voocht als vader van zijn twee voorkinderen geprocreëerd bij Lysbet Claesdr voor de andere helft, aan Ryck Dircksz backer het huis met het erf waar Claes Jansz oude schout zal. in placht te wonen, in de Breestraet, strekkende tot achter aan de Conincxswech, belend ten zuiden Symon Jansz Plagger, ten noorden Dirck Garbrantsz, en verkoopt in 1608 Otger Simonsoon wonende te Noortdorp in Heemskerk aan Frans Tomasz poorter dezer stede een huis en erf met de boomgaard aan de Breestraet, strekkende tot achter aan Jacop van Foreest, ten westen Jan Hendricksz, en mede compareerde Cornelis Willemsz van Toren, poorter dezer stede 709.
                         Voor het haardstedengeld in Heemskerk voor 1604 wordt Outger Symonsz aangeslagen voor 4 schoorstenen, evenzo voor 1606 Oetger Sijmonsz 403.
                         In Heemskerk verkoopt in 1608 Jacob Maertsz wonende te Alkmaar aan Outgert Simonsz buurman te Heemskerk een vierde van een stuk hooiland genaamd Laechlant, groot in 't geheel 2 morgen 56 roeden, waarvan 3 vierdeparten toebehoren Jonge Pieter Cornelisz Voocht te Beverwijk, belend in 't geheel ten noorden de Cleyne Maedt, ten oosten Maerten Francken c.s., ten zuiden de wederhelft van voorschreven Laechlant, ten westen Symon Lambrechtsz, en verkoopt in 1610 Outgert Symonsz, buurman te Noortdorp, man en voogd van Neeltgen Orlewijnsdr, aan Pieter Sebastiaensz wonende te Wijk op Zee een croft zaadland, groot omtrent 1½ morgen, belend ten zuiden Maerten Francken, ten westen de Luttick Cije, ten noorden Cornelis Aeriaensz, ten oosten Reyer Sebastiaensz en Outger Symonsz c.s. 710.
                         In Heemskerk verkoopt in 1613 Cornelis Lourensz Oosterling buurman te Noortdorp aan Oetgert Sijmonsz mede buurman aldaar, samen met Neeltgen Orlowijnsdr zijn huisvrouw in hun gemene boedel, een kroft zaailand gelegen tussen de Groote en Cleijne Houdtweegen genaamde de Ghyere, groot 1197 roeden, belend ten zuiden de armen van Heemskerk, ten westen de Cleyne Houtwech, ten noorden Symon Lambertsz, ten oosten de Groote Houtwech, met de noorderwal die in 't geheel bij deze kroft hoort, belast met een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st, losbaar met 200 gld, verkoopt in 1622 Oetger Sijmonsz, eertijds onze buurman en waard in 't Heck te Noertorp, nu wonende in Beverwijk, aan Sijmon Aertsz als oom en Floeris Jaspersz als rechterlijk gecoren voogd, van de nagelaten kinderen van Gerrit Aerentsz Jongmans, beiden wonende in Heemskerk, alle rechten die comparant heeft gehad op deze tegenwoordige opdrachtbrief [niet verder vermeld], en verkoopt in 1624 Oetger Sijmonsz, eertijds buurman te Noortorp en nu wonende te Beverwijk, aan Willeboort Jansz een perceel hooiland aan de Breetweersloot, groot 1245 roeden, belend ten zuiden Jan Claesz met de Seven Hoeven, ten westen Dijrck Willemsz, ten noorden de voorschreven Breetweersloot, ten oosten Lambrecht Frericksz 711.
                         In Velsen is in 1617 Oetger Symonsz, met de kinderen van Neeltgen Orlewijns, eiser contra Dirck Symonsz wonende te Velserduyn, om betaling van 9 gld 6 st verteerde kosten en wijnkoop 712.
                         In Velsen verkoopt op 8 februari 1625 Auwel Jansz, poorter van Beverwijk, aan Otgert Sijmonsz, mede poorter van Beverwijk, en Reijer Bastiaensz wonende te Wijk op Zee, ieder de helft van een croft geest- of teelland, groot omtrent 1½ morgen, belend ten oosten Cornelis Pietersz Oude Neel, ten zuiden Aeff Thamis, ten westen de Waterwech, ten noorden Heijndrick Engelsz, voor 925 gld, te betalen 400 gld gereed, de resterende op Luijcasmarckt 1625 713.
                         In Wijk aan Duin verkoopt in 1627 Jan Gerritsz Roos, buurman te Velsen aan Velserduin, aan Ootger Sijmonsz, poorter van Beverwijk, een stukje geestland genaamd Jan Michielscroft, groot omtrent 734 roeden, belend ten oosten de weduwe van Jan Cornelisz Post te Velsen, ten zuiden en westen Gijsbertgen Claesdr weduwe van Gerrit Jansz Duijnmeijer, ten noorden de Leencroft, voor 575 gld, te betalen de helft gereed, de andere helft Kerstmis 1627 714.
                         In Heemskerk verkopen in 1632 Pieter Rieuwertsz, schepen van Beverwijk, als man en voogd van Guirtgen Oetgersdr, Cornelis Willemsz van Thooren als man en voogd van Annitgen Oetgersdr, burgers van Beverwijk, ook voor Dijrck Oetgersz, broer van hun huisvrouwen, en Joris Cornelisz als voogd en Claes Jaecopsz laeckencooper als noom van de nagelaten onmondige weeskinderen van zal. Sijmon Oetgersz, mede burger der voorschreven stede, allen tezamen erfgenamen van Oetger Sijmonsz, aan Cornelis Cornelisz leenman van het huis van Assendelft, buurman op 't Hofland in de ban van Wijk aan Duin, een kamp hooiland benoorden de Zuijdtmaetwech, groot 1040 roeden, belend ten zuiden Jan Lourensz schout te Heemskerk, ten westen de koper, ten noorden de heer van Assendelft, ten oosten de ban van Uitgeest, met een vrije notweg over 't land nu van Cornelis Cornelisz zelf en het land van Gerrit Oetgersz gemeen met de stad Haarlem, tot op de Maetwech 715.
                         In Velsen verkopen op 11 februari 1632 Reijer Bastiaensz wonende te Wijk op Zee, Pieter Riewertsz man en voogd van Guertgien Outgers, Cornelis Willemsz van Thoorn man en voogd van Anneken Outgers, Dirck Outgersz, en Joris Cornelisz uit de naam en als voogd benevens Adrijaen Dirxz die hij in dezen vervangt, over de kinderen van Sijmon Outgersz zal. ged., altezamen poorters van Beverwijk, nl. Reijer Bastiaensz voor de helft en de verdere comparanten voor de andere helft, gemeen en onverdeeld, aan Cornelis Pietersz Oude Neel, buurman in Bresaep, een croft geest- of teelland, groot 1½ morgen, belend ten oosten Cornelis Pietersz Oude Neel voornoemd, ten zuiden de erfgenamen van Aeff Thamis, ten westen de Nattewecht, ten noorden Hans Gerrijtsz van Goor. Cornelis Pietersz voornoemd zal moeten laten volgen 2 jaar huur nog aan Jan Cornelisz Post voor 34 gld 's jaars, die hij ieder jaar daarvan zal trekken. Voor 1500 gld, te betalen 400 gld gereed, en de rest op 2 Lucasmarktdagen 1632 en 1633. 246
                         In Wijk aan Duin verkoopt in 1638 Cornelis Willemsz van Thoorn, poorter der stede Beverwijk, aan Cornelis Dircksz Havick, mede poorter der voornoemde stede, een stukje geestland genaamd de Gier, groot omtrent 328 roeden, belend ten oosten de Lywech, ten zuiden de Scherpe Hoeck, ten westen de Schoubeeck, ten noorden de koper, lopende het voorschreven land met een scherpe hoek zuidwaarts tot op de weg, bij de Kennipcroft, hem comparant bij erfenis aangekomen van Ootger Symonsz, zijns huisvrouws zal. [vader], voor 400 gld 716.
                         Bij de verkoop van een huis en erf in Beverwijk in 1677 worden als erfgenamen van moederszijde van Claes Jansz Beverwijck via zijn halve broer Ootger Sijmonsz vermeld: (1) Cornelis Willemsz Poelenburch, David Wes als man en voogd van Neeltje Willems Poelenburch, Sijmon, Aeltjen, Aechtjen en Maritje Willems Poelenburch, kinderen van Maritjen Sijmons dochter van Sijmon Ootgers die een zoon was van Ootger Sijmonsz, (2) Aecht van Tooren weduwe, Meijns van Tooren, Floris Pietersz Boschman als man en voogd van Deliaentje Willems, en Gerrit Hendricksz Schaafmaker als man en voogd van Claesje Willems, nagelaten dochters van Willem van Tooren, kinderen en kindskinderen van Anna Ootgers die een dochter was van Ootger Sijmonsz, (3) Cornelis Pietersz, ook voor de kinderen van wijlen Claes Pietersz, Geertje Cornelis weduwe dochter van Aechtje Pieters, ook voor haar minderjarige broers en zuster Riewert, Claasje, Antje en Pieter Pietersz[sic], kinderen en kindskinderen van Guert Ootgers die mede een dochter was van Ootger Sijmonsz 717.
                      tr. 2° (schepenbank) Heemskerk 7 maart 1604 Neeltgen ORLEWIJNS, dr van Orlewijn SIJMONSZ,
                      tr. 1°
                      2011. (<1005) (>4022) Aechtgen CLAESDR  382.
                            Uit dit huwelijk:
                       1. Guirtgen OETGERSDR, overl. vóór 16 april 1644, tr. (schepenbank) Beverwijk 27 april 1614 Pieter RIEUWERTSZ, schepen ald., overl. vóór 13 mei 1635  380, zn van Rieuwert AERIAENSZ, biersteker ald., en Anna CLAESDR.
                          In Castricum is in 1603 Symon Garbrantsz alhier aan Guyrtgen Ougers wonende in de Beverwijk een losrente van 35 gld 's jaars schuldig, te lossen met 500 gld 387.
                          In 1619 transporteert in Beverwijk Maerten Claes, notaris en procureur, poorter der stede Beverwijk, aan Pieter Rieuwerts en Geurtgen Otgers, zijn zuster zwager [schoonzoon] en dochter, die tegenwoordig bij hem inwonen, een huis en erf met originele brief van opdracht van 25 april 1594, en verkoopt in 1626 in Heemskerk Pieter Rieuwertsz, burger van Beverwijk en voogd van Guiertgen Oetgersdr als erfgename van zal. Maerten Claesz, in zijn leven notaris dezer stede, aan Cornelis Sijmonsz wonende in Noortorp een kroft van omtrent 1812 roeden, belend ten zuiden de Schoubeeck en Willem Pietersz, ten westen de wildernis, ten noorden 't gasthuis te Wijk op Zee, ten oosten de koper 388.
                          In Beverwijk verkoopt in 1635 Geurtgie Outgers, weduwe van Pieter Rieuwerts, geassisteerd met Jan Barentsz weesmeester, aan Enoch Coymans een stuk land, en verkoopt in 1642 Geurt Outgersdr, weduwe van Pieter Rieuwertsz, in zijn leven schepen, geassisteerd met Willem Cornelisz tresorier, aan Andries Hellerus, apothecaris wonende tot Amsterdam, een huis, erf, schuur, boomgaard en kroft land aan de Zeeweg, voor 4500 gld 389.
                          In Haarlem constitueren op 9 november 1640 Sijmon de Braij, als procureur van Guijrtgen Outgerts, mitsgaders de burgemeesteren van Beverwijk, zich appellant aan het Hof van Holland van de sententie van 1 november door schepenen dezer stad gewezen ten voordele van Heyndricken van Brienen, weduwe van Jan de Vries, en ten nadele van Guijrtgen Outgerts 390.
                          In Wijk aan Duin in 1642 verkoopt Guert Ootgersdr, weduwe van Pieter Rieuwertsz, poortersse van Beverwijk, geassisteerd met Rieuwert Pietersz haar zoon, aan Claes Jacobsz Lakeman, poorter van Beverwijk, een stukje geestland genaamd 't Wintglop, groot omtrent 612 roeden, belend ten oosten de Kleijne Houtwegh, ten zuiden Dirck Ootgersz, ten westen de Schoubeecq, ten noorden 't Comisgilt van Haarlem, voor 680 gld, en verkoopt Guertgen Outgersdr, weduwe van Pieter Rieuwertsz, eertijds poortersse van Beverwijk, nu wonende in Amsterdam, geassisteerd met Claes Pietersz haar zoon, aan Dirck Thamisz, poorter van Beverwijk, en stukje geestland, belend ten oosten de Schoubeecq, ten zuiden Willem Florisz, ten westen de Kuijckerswegh, ten noorden St. Theunisacker, voor 670 gld 391.
                          In Wijk aan Duin verkopen in 1645 Rieuwert en Claes Pieterszoonen, mitsgaders Cornelis Pietersz getrouwd hebbende Aechtgen Pietersdr, allen kinderen en erfgenamen van zal. Pieter Rieuwertsz en Guertgen Outgersdr, allen wonende te Amsterdam, elk voor 1/3, aan Claes Jacobsz Lakeman, burgemeester der stede Beverwijk, de helft van een stuk buitendijks land gemeen en onverdeeld met het Gasthuijs binnen Beverwijk, groot in 't geheel omtrent 1200 roeden, belend ten westen de Sluijssloot, ten noorden Jr Anthony van Burch, strekkende uit het oosten van de St. Aechtendiujck af zuid op tot in de Wijckermeijr toe, hun bij loting uit de erfenis van hun moeder toegevallen, en verkoopt in 1646 de erfgenaam van Guert Outgers Cornelis Pietersz wonende te Amsterdam, ook als last en procuratie hebbende van Rieuwert Pietersz zijn broer als voogd over de 2 onmondige kinderen van Pieter Rieuwertsz en Guertgen Outgers zal., genaamd Maritgen en Annetgen, procuratie gepasseerd voor Jan de Graef notaris te Amsterdam op 11 januari 1646, aan Jan Dircksz Duyn, poorter van Beverwijk, een stuk geestland genaamd Katsenlant, groot 1470 roeden, belend ten oosten Joris Cornelisz, ten zuiden en westen de koper, hem comparant met zijn 2 zusters aangekomen, voor 1960 gld, te betalen in 4 achtereenvolgende termijnen, mei eerstkomende de eerste 392.
                          In Wijk aan Duin verkoopt in 1649 Cornelis Pietersz, ook als procuratie hebbende van Maritgen Pieters en Annetgen Pieters, zijn zusters, allen wonende te Amsterdam, aan Evert Evertsz Backer, poorter van Beverwijk, een stuk geestland groot 1526 roeden, belend ten oosten de Kleijne Houtwegh, ten zuiden Frans Cornelisz Poelenburgh, ten westen Cornelis Engelsz en Jan Thomasz, ten noorden 't gasthuis van Beverwijk, voor 800 gld, te betalen 1/3 gereed, en op mei 1650 en 1651 nog een derdepart 393.
                          In Heemskerk verkoopt in 1656 Cornelis Willemsz, tegenwoordig schepen van Heemskerk, aan Aefgen Willems, bedaagde dochter binnen Haarlem, de helft van een kroft land genaamd de Halve Croft en nog de helft van een stuk weiland genaamd de Halve Weijt, aan elkaar gelegen, gemeen en onverdeeld met de kinderen en erfgenamen van Guiert Ootgers, groot de helft 1147 roeden, belend ten zuiden de heer van Meeresteijn, ten westen de Oosterwech, ten noorden de erfgenamen van Pieter Riviere in Den Haag, ten noorden en oosten Pieter Jacopsz Bruijn c.s., voor 1800 gld 394.
                          Op 26 juni 1614 testeren Pieter Rieuwertsz en Guertgen Outgers uit de Beverwijk, „soe wel zyluyden noch wesende jonck van jaeren evenwel considereerden de broscheyt des menschen levens op desen aerden als een schaduwe verganckelick zynde”, op hun eventuele kinderen, en anders op de langstlevende 383.
                          In Wijk aan Duin verkoopt op 20 februari 1627 Willem Willemsz Schipper, poorter van Haarlem, aan Pieter Rieuwertsz, poorter van Beverwijk, eerst 2 zesdeparten in een stuk land in Wijckbrouck genaamd Sluijscamp, liggende gemeen en onverdeeld met Anna Claesdr, weduwe van Rieuwer Aerijaentsz en moeder van de voornoemde Pieter Rieuwertsz, belend in 't geheel ten oosten de Sluijssloot, ten westen de St. Aechtendijck, ten noorden Jacob Jansz Slommer poorter van Beverwijk, item 2 zesdeparten in een stukje geestland, eensdeels in Beverwijk, genaamd de Twee Ackers, belend ten oosten Meins Cornelisdr met haar kinderen, ten zuiden een gemene wagenweg, ten westen 't gasthuis van Beverwijk, ten noorden Maritgen Cornelisdr weduwe van Wessel Phillipsz poortersse van Beverwijk, en nog Wouter van Lievendael procureur der stad Haarlem, als curateur over de desolate boedel van Lijsbet Aedryaens Terriers, weduwe van Jelis Jansz in zijn leven poorter van Haarlem, aan Pieter Rieuwertsz 2 zesdeparten in beide voorschreven stukjes land 384.
                          Op 16 april 1644 is er een boedelscheiding van de nagelaten goederen van Pieter Rieuwertsz en Guijrtgien Outgers. Rieuwert Pietersz, Claes Pietersz en Cornelis Pietersz als getrouwd hebbende Aechien Pieters, zullen hebben, eerst 2 obligaties op 't Gemeneland van 900 gld, tezamen 1800 gld, nog een obligatie op Jannitgien Cleijn Louwen op Hoochdorp van 100 gld, item een obligatie ten laste van Jan Keessen te Wijk op Zee van 350 gld, nog een bezegeldheid op de huizinge genaamd de Hollantsche Tuijn te Wijk op Zee van 100 gld, nog een schuld van Willem Bastiaensz van 75 gld, nog een obligatie op 't Gemeneland van 200 gld, nog de navolgende vaste goederen, eerstelijk 't land te Heemskerk genaamd Breetweer, groot 1496 roeden, nog een gedeelte in een weid met een croftje liggende gemeen groot dit gedeelte 1147 roeden, nog 't land buiten de St. Aechtendijck gemeen met het gasthuis van Beverwijk van 627 roeden, nog de obligatie van Piet Jan Wouterss van 100 gld. Mitsgaders Cornelis Pietersz, Maritgien Pieters, Annitgien Pieters, onmondige kinderen van wijlen Pieter Rieuwertsz en en Guijrtgien Outgers, zullen hebben 2 obligaties op 't Gemeneland elk 900 gld, tezamen 1800 gld, nog een bezegelde brief op de huizinge toebehorende Thomas Frans Thomasz in de Beverwijk ter somme van 700 gld, nog het land in Wijk aan Duin bewesten de Hooge Boomen alsook Maertenscroft tezamen groot 4 morgen 6 roeden, nog een stuk land genaamd Catgenslant in de voorschreven banne groot 1417 roeden. Welverstaande met conditie dat Rieuwert Pietersz, Claes Pietersz en Cornelis Pietersz uit de gereedste penningen voor hun uitzet zullen hebben elk 250 gld, en Maritgien en Annitgien Pieters voor hun minderjarigheid elk 150 gld en dan nog voor hun uitzet elk 250 gld, blijvende alsdan het land te Spaarnwoude gemeen en onverdeeld alsmede de overige penningen gekomen of te komen van het land te Egmond verkocht aan Gillis Eenigenburch te Alkmaar. Compareerden nog Claes Pietersz en Cornelis Pietersz, en Cornelis Pieters als getrouwd hebbende Aechte Pieters wonende te Alkmaar, en Joost Jansz Cruijsvelt wonende te Amsterdam en Willem Cornelisz Poelenburgh wonende in de Beverwijk, bloedvoogden van Cornelis Pietersz, Maritgien Pieters en Annitgien Pieters, van wie vader en moeder was Pieter Rieuwertsz en Guijrtgen Outgers, en hebben machtig gemaakt Rieuwert Pietersz hun oudste broer om aan Gillis van Eenigenburch op te dragen het Ooster Wiltsenis in de Sammerpolder in de banne van Egmond-Binnen, groot 4848 roeden, volgens de oude kwijtschelding daarvan zijnde. 385
                          In Wijk aan Duin bekent in 1645 Jan Dircksz Duijn, poorter van Beverwijk, schuldig te zijn Cornelis, Maritge en Annetge Pieters, kinderen en erfgenamen van zal. Pieter Rieuwertsz en Guertgen Outgersdr, wonende allen te Amsterdam, 1960 gld ter cause van een stuk geestland genaamd Aertsenlandt, groot 1470 roeden, belend ten oosten Joris Cornelisz, ten zuiden en westen de comparant en Willem Cornelis Lans, ten noorden de comparant (geroyeerd) 386.
                       2. Annitgen OETGERSDR, geb. ca. 1582, zie 1005.
                       3. Dirck OETGERSZ, overl. tussen 25 mei 1648 en 18 aug. 1648, tr. Kenier JANSDR, geb. ca. 1562, overl. tussen 4 febr. 1648 en 18 aug. 1648, dr van Jan Cornelisz DOD en Marytgen Jans (ROOS), wed. van Cornelis Jansz van EGMONT.
                          In Wijk aan Duin is op 25 februari 1607 Dirrick Oodgertsz alias Dirrick Cuyper, onze buurman, schuldig aan Claes Cornelisz, timmerman, poorter der stede Beverwijk, 742 gld 10 st ter cause van geleverde materialen voor het opmaken van een nieuw huis waar Dirrick nu in woont, te betalen op St. Jansdagen 50 gld tot de penningen geheel betaald zijn, met als onderpand zijn huis, belend ten oosten de Cleynen Houtwech, ten zuiden Cornelis Pietersz Bosman, ten westen de Schouheiningh, ten noorden Auwel Jansz (op 18 mei 1637 bekenden Jan Barentsz en Pieter Jeroensz als mede-erfgenamen van Claes Cornelisz voldaan te zijn) 618.
                          In Wijk op Zee verkoopt in 1611 Dirck Outgersz, buurman te Wijk op Zee, aan Jan Dircxz wonende te Heemskerk een huis en erf in de Wyckstraet, belend ten oosten het erf dat Jacop Huygen placht toe te behoren welk erf nu mede aan 't voorschreven huis en erf toebehoort, ten zuiden de Wyckstraet, ten westen dat glop, ten noorden de Heerewech, alles zo als hij comparant 't gekocht heeft van Maritgen Aelberts, betaald met een obligatie, op dezelfde dag doorverkocht aan Jan Cornelisz Hoogeduyn 718.
                          In Wijk aan Duin verkoopt op 12 mei 1613 Dirck Oetgertsz, tegenwoordig buurman te Wijk op Zee, aan Claes Cornelisz van 't Calff, poorter van Beverwijk een huis, erf en boomgaard, met een stuk land, groot omtrent 1½ morgen, belend ten oosten de comparant met Jan Thonisz, ten zuiden Cornelis Pietersz Bosman, ten westen de Wildernis, ten noorden de comparant, welke hofstede een vrije notweg zal hebben over de laan zoals die tegenwoordig ligt tot de Houtwech toe, belast met 1152 gld, waarvan 4 rentebrieven en 1 custingbrief, welke laatste, van 492 gld, is toebehorende Claes Cornelisz, timmerman in Beverwijk (afgelost volgens verklaring op 18 mei 1637 van Jan Barentsz, oud-burgemeester van Beverwijk, en Pieter Jeroensz, oud-schepen van Beverwijk, als mede-erfgenamen van Claes Cornelisz), voor 1750 gld, te betalen op 4 eerstkomende meidagen 719.
                          In Wijk aan Duin verkopen en zijn schuldig in 1615 Dirck Oetgers en Kenier Jansdr zijn huisvrouw, buurluiden te Wijk op Zee, aan Griete Nanningsdr alias Griete Kenus, poorteresse binnen Haarlem, een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st, te lossen met 200 gld, met als onderpand eerst 2 akkers land strekkende van de Cleyne Houdtwech tot de Wildernis, belend ten noorden een akker waarin aan comparant 4 delen toebehoren en Jan Thonis 3 delen, ten zuiden Claes Cornelisz van 't Calff en voornoemde Jan Thonisz, met nog 4 akkers in de Oostersche Croften, belend ten noorden Jan Thonisz voornoemd, ten zuiden Cornelis Pietersz Bosman, ten oosten de Cleyne Houdtwech, ten westen voornoemde Claes van 't Calff, met nog 4 delen in een akker land liggende gemeen met voornoemde Jan Thonisz, belend ten noorden Auwel Jansz, ten zuiden de comparant, ten oosten de Houdtwech, ten westen de wildernis (afgelost op 14 sept. 1636), en verkoopt in Wijk aan Zee in 1615 Jan Claesz Stuyerman aan Dirck Oetgertsz mede onze buurman een voorcamer met erf, met nog een leeg erf vooraan dezelfde camer, mitsgaders nog een leeg erf aan de noordzijde van de voorschreven camer, voor een kustingbrief van 300 gld 720.
                          Op 1 maart 1627 legateert Dirck Outgersz om zekere redenen hem moverende aan zijn neef Cornelis Pietersz Vries de somme van 200 gld; deze akte is doorgehaald en in de kantlijn is geschreven dat op 4 juni 1638 voor Jacob Steyn, secretaris der stad Haarlem en notaris, gecompareerd is Dirck Outgersz, die verklaarde het nevenstaande codicil te revoceren, casseren, annuleren, en dood en teniet te doen 721.
                          Op 2 januari 1629 testeert Dirck Outgersz, wonende te Haarlem op de Sylwech, als hij overlijdt zonder wettige geboorte, aan Outgert Symonsz zijn vader indien nog in leven de legitieme portie, en nomineert hij tot zijn erfgenamen Annetgen Outgers zijn zuster of haar kinderen in hun moeders plaats, voor de ene helft, en de 2 nagelaten kinderen van Symon Outgersz zijn overleden broer, met namen Aechgen Symonsdr en Marytgen Symonsdr, voor de andere helft 722.
                          In Wijk aan Duin verkopen op 14 mei 1636 Claes Cornelisz van 't Kalff, oud-burgemeester van Beverwijk, en Dirck Ootgersz, wonende binnen de vrijdom van Haarlem, gezamenlijk aan Balthazar Coijmans, koopman te Amsterdam, al hun recht met de landen gementioneerd in de brieven, gelegen in Wijk aan Duin, in 't geheel 5650 roeden, genaamd Rosentreeders, liggende aan verscheidene kroften verdeeld, mitsgaders 45 roeden duinvelt binnen de Schouheininge, als te weten de voornoemde burgemeester is opdragende in de gemelde Rosentrederszaet 3/7, mitsgaders de voornoemde Dirck Ootgers 4/7, alles onverdeeld, met nog 2 akkers land daarin gelegen, strekkende van de Cleijne Houtwech af westwaarts tot aan de duinen toe, dewelke de voornoemde Dirck Ootgersz apart waren toebehorende (belend o.a. Maritgen Sijmonts weduwe van Cornelis Pietersz Boschman), voor 5673 gld 723.
                          In Wijk aan Duin verkoopt op 13 april 1642 Dirck Outgersz, buurman in de vrijdom van Haarlem, aan Claes Jacobsz Lakeman, poorter van Beverwijk, een stuk geestland genaamd 't Wintglop, groot omtrent 615 roeden, belend ten oosten de Kleyne Houtwech, ten zuiden Claes Cornelisz Calf en Willem Gerritsz, ten westen de Schoubeecq, ten noorden de koper met het land hem op dato dezes door Guert Outgersdr opgedragen, voor 700 gld 724.
                          Op 4 juni 1643 nomineert Dirck Outgersz, wonende in de jurisdictie van Overveen, bij testament als zijn enige erfgenamen Aechte Cornelis en Meynsgen Cornelis, zijn zusters kinderen, in al zijn goederen, roerend en onroerend 725.
                          In Haarlem stelt op 5 oktober 1643 Joost van der Berge zich borg voor het arrest door Dirck Ougertsz cool of Cuniera Jans deszelfs huisvrouw op de goederen van Neel Joppen viscoopster gedaan, om voor dezelve 't gewijsde van de schepenen dezer stad te zullen voldoen 726.
                          Op 4 februari 1648 compareren Dirck Ootgersz en Curina Jansdr, echteluiden wonende aan de Seijlwech in de banne van Overveen, Curiera [sic] geassisteerd met Jan Cornelisz Dod en Dirck Jansz Roos, haar „cousins” en gecoren voogden, verklarende dat zijluiden al in de 40 jaren tezamen getrouwd geweest zijnde en geen kinderen of descendenten hebbende, en ook voornoemde Curiena Jansdr overmits haar hoge ouderdom van omtrent 85 jaren, blind en impotent, van node hebbende meerdere hulp, als nu genoodzaakt waren in bijwoning, huishouding en goederen van elkaar te scheiden overmits zekere onlusten en ongelegendheden waren voorgevallen waarop zij elkaar niet hadden kunnen verstaan, verdelen alles in 2 delen; gepasseerd ten huize van de comparanten, mede present Sijmon Aertsz, veerman van Beverwijk op Alkmaar, en Aechtgen Cornelis zijn huisvrouw, vrunden van Dirck Ootgertsz 727.
                          In Wijk aan Duin verkoopt op 25 maart 1648 Dirck Outgersz wonende bij Haarlem aan Jan Pietersz Kaij, waard aan 't Zeeheck van Wijk aan Duin, een stuk geestland genaamd Jan Michielencroft, groot omtrent 734 roeden, belend ten westen en noorden Jacob Jansz Slommer, ten oosten Cornelis Engelsz Duijnmeijer [volgens de schuldbekentenis andersom], ten zuiden Jan Dircksz Duijn, voor 986 gld, te betalen 1/3 gereed, de andere 2/3 in 2 achtereenvolgende termijnen mei 1649 en 1650, gevolgd door een schuldbekentenis 728.
                          Op 24 augustus 1648 compareren Sijmon Adriaensz, schuijtvoerder wonende in de Beverwijk, getrouwd hebbende Aechtgen Cornelisdochter, en Meijnsgen Cornelisdochter huisvrouw Sijmon Dircxz varentman, overmits de uitlandigheid van haar man geassisteerd met dezelve Sijmon Adriaensz haar zwager en voogd in dezen, met hun beiden geïnstitueerde erfgenamen van zal. Dirck Ootgertsz, in zijn leven in huwelijk verzameld geweest zijnde met Cuniera Jansdochter, ter eenre, mitsgaders Arent Ghijsbertsz van Castricum, Jan Cornelisz Dod van Velserduijn en Dirck Jansz Roos van Haarlem, elk voor hemzelf en dan nog als last en procuratie hebbende van alle verdere geïnstitueerde erfgenamen van wijlen de voornoemde Cuniera Jansdochter volgens een akte van 18 augustus 1648 bij notaris Jan Cornelisz Velsen te Beverwijk, ter andere zijde, en verklaren geschift en gedeeld te hebben de goederen met de dood ontruimd door zowel Dirck Ootgertsz als Cuniera Jansdr, gesteld in de loten A en B. Onder lot A is begrepen eerst het huis met erf in Haarlem in de Witte-Heerenstege door Dirck Ootgersz zelf in zijn leven verkocht maar nog niet opgedragen, waarvan nu nog resteren, boven de last van 400 gld kapitaal op hetzelve huis in het verkopen behouden, 4 termijnen van elk 133 gld, gereduceerd tegen de penning 16 in contant de somme van 458 gld 4 st 9 penn, nog de rentebrief van de voorschreven 400 gld op het voorschreven huis gehypothekeerd, en eindelijk de obligatie ten laste van Pieter Buijser met een jaar interest 371 gld, de 3 partijen tezamen monterende de somme van 1229 gld 4 st 9 penn. En onder lot B eerst 2 termijnen of custingen die Jan Pietersz Kaij wonende aan 't Wijcker Heck nu schuldig is, gereduceerd in contant 600 gld 9 st 2 penn, item een obligatie van 400 gld ten laste van Claes Jacobsz Lakeman in de Beverwijk, en eindelijk de opstal van het huisje aan de Seijlwech in de banne van Overveen waarin de voorschreven Dirck Ootgertsz en Cunira Jans tezamen woonachtig zijn geweest, geëstimeerd in contant op 225 gld, de 3 partijen samen monterende de somme van 1225 gld 9 st 2 penn. Het lot A is te beure gevallen de voorschreven Sijmon Adriaensz schuijtvoerder cum socio, en lot B Arent Gijsbertsz van Castricum cum socijs. 729
                          Op 29 november 1593 bekent Cornelis Jansz van Egmont, buurman te Wijk aan Duin, man en voogd van Cunier Jansdr, schuldig te wezen aan Mathys Pietersz Herenga, secretaris en schoolmeester te Velsen, 100 gld, terug te betalen op Allerheiligen 1596 730.
                          In Wijk aan Duin verkopen in 1605 Pieter Gerritsz en Symons Claesz, poorter der stede Beverwijk als voogd van Pieter Gerritsz voornoemd, aan Kenier Jansdochter, weduwe van Cornelis Jansz in zijn leven buurman van Wijk aan Duin, 2 percelen land waarvan het eerste perceel gelegen is in de „saet” van wijlen Cornelis Jansz nu toebehorende Kenier Jans voornoemd, belend ten zuiden Cornelis Pietersz Bosman, ten westen en noorden Kenier Jans voornoemd, ten oosten de Cleyne Houdtwech, het tweede perceel ook in de „saet” groot omtrent 1 morgen, gedeeld in 7 delen, waarvan Kenier Jans 2 delen en nog 2 delen verkocht mogen worden en 3 delen toebehoren Jan Tuenisse 731.
                          Op 17 augustus 1648 hebben al de geïnstitueerde erfgenamen van zal. Cuniera Jansdr, in haar leven weduwe geweest van Dirck Oetgersz en woonachtig binnen de stad Haarlem, volmachtig gemaakt Aerent Gijsbertsz van Castricum, Jan Cornelisz Dod van Velserduijn en Dirck Jansz Roos van Haarlem, mede-erfgenamen, om te procederen tot scheiding en deling van de voorschreven overledens goederen, tussen hen en de vrunden van zal. Dirck Outgersz, en de vaste goederen die hun mochten aangedeeld worden te verkopen, daarvan opdrachtbrieven te passeren, mitsgaders ook de meubelen [d.w.z. roerende goederen] ten besten oirbaar te beschikken, penningen te ontvangen, quitantiën te passeren, en voorts alles te administreren, bedienen en verrichten. Gedaan en verleden binnen het dorp van Velsen [vermoedelijk in de herberg van Dirck Claesz Roijer die een getuige was]. Ondertekenaars (enkelen met een merk): Sijmon Thijsz, Willem Thijsz, Willem Iansen Roos „en voor min twee broeders”, Frans Claesz, Cornelyen Jan Roosen, Griet Jans, Cornelys Cornelys Dod, Teunyse Engelsen „voor myn broeder Jan Engelsen”, Jacob Engelsz, Willem Jansz, Trijn Ghisberts, Neeltgen Gysberts, Anna Gijsberts, Alijt Gijsberts, Cornelis Maer Duijven, Jan Jacobsz, Sijmen Engelsen, Dirck Engelsz, Yan Engel zoon, Gerent Gijsbertsz, Willem Iansen Roos „en voer syn sesters kinderen”, „foor de kinderen van Lammert”. 732
                          In Wijk aan Duin verkopen op 13 december 1648 Jan Cornelisz Dod van Velserduyn en Dirck Jansz Roos van Haarlem, beiden ook voor Arent Gijsbertsz van Castricum, en mede procuratie hebbende van hun mede-erfgenamen van zal. Cuniera Jans, huisvrouw geweest van zal. Dirck Outgersz, in hun leven wonende te Haarlem (machtiging bij notaris Jan Cornelisz Velsen in Beverwijk op 18 augustus 1648), aan Cornelis Hendricsz Marnis wonende te Haarlem hun recht aan een custingbrief van 657 gld 6 st 12 penn dd. 25 maart 1648, hun bij loting tegen de erfgenamen van Dirck Outgersz ten deel gevallen, voor 620 gld 733.
                          Op 8 maart 1649 verklaren Cornelis Cornelisz Dod, Sijmon Engels Moijduijven, Dirck Woutersz Havick, Frans Claesz en Claes Jansz Roos, allen buurluiden in de banne van Velsen, mitsgaders Theunis Engelsz Dod wonende buiten de Amsterdamse Waterpoort in de vrijheid van Haarlem, ten verzoeke van Dirck Jansz Roos. mr timmerman binnen Haarlem, als administrateur van de boedel en goederen van zal. Knier Jans, in haar leven weduwe van Dirck Oetgersz, benevens Arendt Gijsbertsz en Jan Cornelisz Dod, mede-administrateurs, dat omtrent 8 of 9 weken geleden zijluiden benevens de requirant en zijn mede-administrateurs, mitsgaders Neeltgen Gijsbertsz, Trijntgen Gijsberts, item Jacob Jansz als man en voogd van Guijrtgen Gijsberts mitsgaders Willem Tijsz Vader en Huijbert Theunis in plaats van zijn grootmoeder Josijntgen Claes in haar leven weduwe van Engel Claesz Cluijt, vergaderd zijn geweest in de herberg van de Witte Helm binnen Haarlem, en alzo de voorschreven Neeltgen Gijsberts, Trijntgen en Guijrtgen Gijsberts, mitsgaders Willem Thijsz Vader, Josijntgen Claes en deposant Theunis Engels pretendeerden uit de nagelaten goederen elk 100 gld volgens het testament van Knier Jans, tezamen 600 gld, welke eis door de erfgenamen werd tegengesproken, is overeengekomen dat zij in plaats van de 600 gld zullen hebben 150 gld. Op 22 maart 1649 verklaren Neeltgen Gijsberts, bejaarde dochter, Trijntgen Gijsberts en Jan Jacobsz als man en voogd van Guijrtgen Gijsberts, allen wonende in de banne van Velsen, elk hun portie van 25 gld ontvangen te hebben. 734
                       4. Sijmon OETGERSZ, overl. vóór 26 sept. 1624, tr. Aeltgen JACOBSDR, overl. 22 sept. 1623  735, begr. Beverwijk (in de Grote Kerk), dr van Jacob AERIJAENSZ en Maritgen JORISDR, alias Everts.
                          In Wijk aan Duin verkoopt op 26 september 1624 Ootger Sijmonsz, poorter van Beverwijk, als bestevader en bestorven bloedvoogd van de nagelaten en onmondige weeskinderen van zal. Sijmon Ootgersz, in zijn leven poorter binnen Rotterdam, aan Maritgen Eevertsdr, weduwe van Jacop Aerijaensz in zijn leven poorter van Beverwijk, een stukje geestland genaamd Realencroftgen, groot omtrent 1 morgen, belend ten zuidwesten de comparant, ten zuidoosten Jan Cornelisz Post te Velsen en Jooris Cornelisz, ten noordoosten Gijsgen Claesdr, ten noordwesten Willem Florisz, voor 600 gld, te betalen op 3 St. Lucasmarkten 736.
                          Op 27 september 1624 testeert Maritgen Jorisdr alias Everts o.a. een vijfdepart aan de twee onmondige kinderen van wijlen Sijmon Outgersz geprocreëerd bij zal. Aeltgen Jacobsdr haar overleden dochter, en nomineert zij tot voogden over de twee onmondige kinderen Adriaen Jacobsz haar zoon en Joris Cornelisz haar goede bekende en vrund, beiden wonende te Beverwijk 737.
                          In Heemskerk verkopen op 24 februari 1632 Jooris Cornelisz, oud burgemeester van Beverwijk, als voogd over de nagelaten weeskinderen van Sijmon Oetgersz, en Claes Jaecopsz Laeckencooper te Beverwijk als oom van moederszijde, Pieter Rieuwertsz als oom vanwege Guiertgen Oetgersdr zijn huisvrouw, van vaderszijde, aan Willeboort Jansz de helft van een kroft genaamd Baertenscroft, eertijds gemeen en onverdeeld met Reijer Bastiaensz te Wijk op Zee, in 't geheel 1626 roeden, belend ten zuiden de erfgenamen van Frans Claesz, ten westen Reijer Bastiaensz c.s., ten noorden Lourens Cornelisz, ten oosten de Cleijne Houdtwech 738.
                      2016. (<1008) Zeger, alleen bekend van 2 zoons,
                      tr. N.N.
                            Uit dit huwelijk:
                       1. IJef ZEGERSZ, zie 1008.
                       2. Pieter SEGERSZ.
                      2020. (<1010) Louris GIJSBERTSZ, overl. vóór 19 jan. 1575  739,
                         In Wijk aan Duin in 1561 gebruikt Lourys Ghysbertsz, onder 'landen benoorden de Grote Kerckbeeck tussen de Hoghe Hoflanderwech en de Grote Houtwech, hoog geestland' zijn eigen huis met een vierendeel van 1 morgen 50 roeden, hem getaxeerd op 6 gld 10 st, maakt de 10e penning 13 st, en onder 'landen tussen de beide Hofflanderwegen' van Dirck Jansz op 't Hoflant een half morgen land 's jaars om 4 gld, maakt de 10e penning 8 st, nog van de kerk van Beverwijk een vierendeel van een morgen en 50 roeden 's jaars om 51 st, maakt de 10e penning 5 st 1½ penn, komt voor 't derdedeel 3 groot 3 penn 740.
                         Uit het kasboek van een lakenkoper: Lourens Ghijsberts van Heemskerk, woont nuterijd op 't Hoflant, zijn huisvrouw Griet Niellen [„Trijn” doorgehaald] heeft gekocht met haar zoon Willem Lourensz, woont met Bouwen Willemsz, een grauw-rood laken, gerekend 3 Rijnsgulden 3 schellingen 1 blank, 21 december 1566, nog Willem Lourensz gekocht op 29 februari 1567, 25 oktober 1567 en 12 maart 1568, nog Lourens Ghijsbertsz zijn huisvrouw Trijn [sic] Niellen voor haar zoon Cornelis Lourensz, 3 augustus 1568 741.
                         Volgens een kopie in Heemskerk is er op 7 augustus 1581 een verkoop geweest van de desolate boedel van Louris Gijsbertsz en Griete Nielen, in hun leven buurluiden op 't Hoflandt, door Simon Dircsz Steijn, curateur, waaronder een akker land genaamd de Vrijacker, groot omtrent ½ mad, belend te oosten de Groeten Houdtwech, ten westen 't Wendt, ten zuiden de erfgenamen van Joris Jansz, ten noorden de pastorie van Heemskerk; koper is gebleven Burger Reijersz van Naerden 742.
                         In Heemskerk verkopen in 1585 Willem Lourisz alias Willem Vermaer met Niel Lourisz zijn broer vervangende Griete Lourisdr hun zuster, mitsgaders Willem Jansz van Dijck, allen erfgenamen van Niesghen Willemsdr, aan Dirck Cornelisz Buets een croftje land in Noertdorp waar voornoemde Niesghen Willemsdr placht te wonen, belend ten zuiden de weduwe en erfgenamen van Jan Jacobsz wonende te Alkmaar, ten westen de Schouheijning, ten noorden Adriaen Cornelisz van Coeckelenberch, ten oosten de Heerenwech, belast met 25 gld hoofdsom 743.
                      tr.
                      2021. (<1010) Griet NIELEN.
                            Uit dit huwelijk:
                       1. Willem Lourensz van der MAER, geb. ca. 1545, zie 1010.
                       2. Niel LOURISZ.
                       3. Griete LOURISDR.
                       4. Cornelis LOURISZ.


                      Generatie XII (<XI, >XIII)

                      3840. (<1920) Meeus Symonsz SCHOTGEN  744, overl. vóór 21 aug. 1574,
                         Bij de verkoop van nieuw bedijkte landen in Egmond in 1567 koopt Myes Symonsz Schotge te Egmond voor 9£ een stuk land van de Visserij-watermolentocht af strekkende aan de Koetemeersdyck en zo opgaande tot de Beerhemmer watermolen, al begrepen tussen de Groote-watermolentocht en de Beerhemmer-watermolentocht, met als borg Dierick Cornelisz Clopper te Egmond 745.
                         De volgende vermeldingen komen uit het „Verhuyrbouck” van Egmond beginnende in 1572. In 1572 heeft Severyn Jans te Egmond op de Hoeve gekocht de Hoeverthienden voor 53£, met als borgen Meus Symonsz Schotgen en Albrecht Pietersz Bylen op de Hoeve, en Meeus Symonsz Schotgen, waard in St, Aelbrecht op de Hoeve, de thienden van enige oude landen, voor 26£, met als borg Severyn Jansz mede aldaar, en heeft Meeus Symensz Schotgen, waard in St. Aelbrecht op de Hoeve, gepacht voor 3 jaar de bieraccijns te Egmond op de Hoeve voor 80£, met als borgen Aelbrecht Pietersz Bylen op de Hoeve en Willem Jansz van Egmont te Egmond-Binnen, en de wijnaccijns te Egmond Binnen en op de Hoeve voor 22£. In 1573 wordt Myes Symonsz (Schotge) 4 keer vermeld als eerdere pachter van land, en heeft Myes Symonsz Schotge(n), waard in St. Aelbrecht te Egmond, gepacht voor 1573 4 akkers die Aelbrecht Pietersz Byl op de Hoeve in pacht gehad heeft, groot ½ morgen 245 roeden 10 voeten, voor 4£ (met als borg Aeriaen Joosten moelenaer), een half kalfgars dat Willem Louwen op de Hoeve in pacht gehad heeft, voor 5 st (borg is Frans Boon), een weide ten westen van de Hoffweyde die Albert van der Nol van Wimmenum laatst in pacht gehad heeft, groot 1539 roeden Hondbossche maat en naar de maat van Egmond 636 roeden waarvan 300 roeden 1 morgen maken, voor 13£ (borg is Jonge Jan Riddersz op de Hoeve, zijn zwager), het westerstuk aan de Vaert van de vierendelen in de Noortma beoosten de Hoffweyde, groot 2974 roeden 4 voeten Hondsbossche maat, naar de roeden te Egmond 1299 roeden, voor 28£ (borg is Jonge Jan Riddersz zijn zwager), en de Laege Weyde, groot 2½ morgen 9 roeden Geestmerambachtse maat, die Albert Albertsz van der Nol van Wimmenum laatst in pacht gehad heeft, voor 35£ (met als borg Pieter Florisz Glaesemaecker op de Hoeve). Ook is in 1573 Myes Symonsz Schotge enkele malen borg, o.a. voor Jonge Jan Riddersz te Egmond op de Hoeve.\NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 751A (Verhuyrbouck van Egmond, beghinnende aº 1572).
                         Bij verhuring van landen van de abdij van Egmond in 1573 vermeld onder 'Egmond': Bartelmeeus Symonsz alias Schotgen op de Hoef, Pieter Florysz Glas mede op de Hoef en Jan Pietersz te Rinnegom, gebruikende tezamen het bouwhuis van de abdij van Egmond met alle bijbehorende landen, 's jaars behalve de thienden tot 4 jaar 574 abtsponden, te boek gesteld voor 325 gld, met elkaar als borgen 746.
                      tr.
                      3841. (<1920) Marytgen.
                         In de verklaring van het achterwezen van de crediteuren van de abdij van Egmond van 21 augustus 1574 wordt vermeld: Marytgen de weduwe van Meeus Symonsz alias Schotgen komt van de abdij van de levering van koren, varkens, een koe en van een stuk land door de vicaris van hem overgenomen 413£ 12 sch 6 d (in de marge: het is de rentmeester kennelijk dat Mies Symonsz zal. ged. als pachter van de abdijbouwerij veel geleverd heeft en hij gelooft daarom wel dat deze penningen haar toekomen) 747.
                             Uit dit huwelijk:
                        1. Aelbrecht Miesz SCHOTGEN, geb. ca. 1550  521, tr. N.N.
                           In 1574 wordt in Egmond voor het jaar 1574 gepacht door Aelbrecht Myesz Jonge Schotgen de Zuytoostercamp van Oestelick voor 5 st (borg is Dierick Josephsz), en door Aelbrecht Myesz van de Hoef de Breckamp bewesten de Vaert naar Egmond voor 20 st (met als borg Dierick Josephsz de Boer van Egmond) 522.
                        2. Sijmon Miesz SCHOTTEN, geb. ca. 1556  521, zie 1920.
                        3. Claes Miesz SCHOTTEN, overl. Egmond a/d Hoef vóór 1599, tr. N.N.
                           In 1599 wordt de weduwe van Claas Miesz Schotten genoemd als eigenares van hofstede en kroftland die voor dat jaar waren gekomen op Sijmon Schotten opv. Pieter Symonsz Heeroom.
                        4. Teunis Miesz SCHOTTEN, schepen in 1602 en 1603 te Egmond a/d Hoef, overl. ald. tussen 1631 en 1637, tr. Griete PIETERSDR.
                           Op 14 februari 1614 verkoopt Jan Maertsz van de Hoeve aan Loeff van Harlaer, rentmeester op de Hoeve, een huis met zijn toebehorem te Egmond op de Hoeve, belend ten oosten van Harlaer zelf, ten zuiden Jan van de Camer, Dierck Pietersz in de Swan, ten westen de Heerenwech, ten noorden Willeboort Gerritsz, belast met 15 st jaarlijks erfpacht, welk huis en erf voorschreven Harlaer overgedaan heeft aan Tonis Miesz Schotten, voor 440 gld te betalen in 6 termijnen 748.
                           Op 15 december 1596 testeren Theunis Miesz Schotten en Griete Pietersdr, geëchte man en wijf, wonende op de Nieuwe Vaart te Egmond a/d Hoef, met als getuige Symon Pietersz Heeroom 749
                       3842. (<1921) Aelbert Cornelisz CNAEP,
                          Bij verhuring van landen van de abdij van Egmond in 1573 vermeld: onder 'Egmond' Aelbert Cornelisz Knaep gebruikt een stuk land voor 7 [abts]ponden, nu te boek gesteld voor 5 gld 15 st, met Heyndrick Dircksz als borg, onder 'Bakkum' Aelbert Cornelisz en Huych Engelsz de Memoriecamp of de Buefweijdt, groot 3½ morgen min 35 roeden, makende 6 koeweiden, nog ten noorden daarvan de hem in de Gheersacker, voor 22 [abts]ponden, nu te boek gesteld voor 11 gld, met elkaar tot borg, Aelbert Cornelisz gebruikt nu 2 akkers houdende 3 „achtelen rogsadinge”, voor 5 [abts]ponden, nu te boek gesteld voor 2 gld 10 st, met als borg Symon Cornelis Comans van Alkmaar, en Aelbert Cornelisz gebruikt nu een halfvierendeel half land voor 1 [abts]pond 10 st, nu te boek gesteld voor 15 st, met als borg Symon Cornelis Comans van Alkmaar 750.
                          Op 14 februari 1605 is voor het Hof van Holland Hillegont Adriaensdr, weduwe van Jan Cornelisz Huych, wonende te Alkmaar, impetrante jegens Aelbert Cornelisz Knaep wonende te Bakkum, als borg voor Cornelis Aelbertsz Knaep, zijn zoon, om te kennen of ontkennen een obligatie van 142 gld verschenen op 2 juni 1602, die niet compareerde 751.
                          Op 26 april 1605 wordt in Alkmaar ten verzoeke van Aelbert Cornelisz Knaep, wezende een kreupel, oud landman, door de notaris een protestbrief opgesteld gericht aan Anthonis van Mijerop, deurwaarder van het Hof van Holland. Hierin biedt Aelbert Cornelisz Knaep nogmaals aan, met open beurs en klinkende penningen, de som van 142 gld te betalen, zoals hij ook al op de zestiende van dezelfde maand gedaan had vlak voor de verkoping van 't voorschreven land [niet bij de notaris te vinden] in presentie van zijn zoon Lenaert Aelbertsz Cnaep, waarvan de principale debiteuren waren Sijmon Miesen Schot en Jannetgen Aelbertsdr zijn huisvrouw. Dit was door de deurwaarder geweigerd. Er is ook sprake van vreemde handelingen van de deurwaarder in verband met buitensporig hoge onkosten. Vervolgens brengen de notaris met twee getuigen en Aelbert Cornelisz Knaep een bezoek aan de deurwaarder, die persisteert bij een eerder antwoord, en aan Hillegont Aerians, impetrante, die hen weigert te spreken. Tenslotte stelt Aelbert Cornelisz Knaep twee procureurs van het Hof van Holland aan om namens hem op te treden. 752
                          Op 29 augustus 1612 testeert Aelbert Cornelis Cnaep, buurman te Bakkum, „zieckelycken in zijn cleederen opt bedde leggende”. Hij vermaakt eerst aan Cornelis Aelbertsz Cnaep zijn oudste zoon wonende te Heemstede, boven een zekere somme van omtrent 700 gld die hij, testateur, ten verzoeke van zijn zoon voornoemd in zijn nood voorgeschoten heeft, de lijftocht van 24 gld jaarlijks, zijn (van Cornelis Aelbertsz) lang, als voldoening en gerechtigheid. In al zijn andere goederen institueert hij Lenert Aelbertsz zijn zoon, Ariaen Aelberts zijn dochter, en de nagelaten kinderen van zal. Jannetgen Aelbertsdr geprocreëerd bij Sijmon Miesz Schotten, elk in een derdepart. Gedaan te Bakkum ten huize van Leenert Aelbertsz, ter presentie van Ariaen Lourisz oud-schepen en Allert Cornelisz schepen aldaar. Idem op 24 september 1619, copie van het voorgaande testament. 753
                          Op 11 juni 1619 verklaart Aelbert Cornelisz Cnaep wonende te Bakkum, „op het bedde leggende maer niet wel te passen”, als codicil op zijn testament van 29 augustus 1612, dat hij en zijn zoon Leenert Aelbertsz zekere jaren geleden zich geconstitueerd hebben als borgen voor Sijmon Miesz Schotten zijn zwager [schoonzoon] voor 400 gld ten behoeve van Lambrecht van der Horst, verklarende dat dit uit zijn achtergelaten goederen zou worden betaald zonder dat de kinderen van Zijmen Miesz Schotten geprocreëerd bij Jannetgen Aelberts zijn overleden dochter iets zal worden gekort. Gedaan ten huize van Alijt Jacobsdr, weduwe van Gerrit Aeriaensz van Apeldoorn. Onderaan staat: gecollationeerd 24 september 1619. 754
                       tr. 1° N.N.,
                       tr. 2° Gryet JANSDR, wed. van Jacob REIJERS.
                          (Copie uit copie.) In 1598 testeert ten huize van Maerten Francken te Egmond op Zee Gryet Jansdr, huisvrouw van Aelbert Cornelisz Knaep buurman te Noord-Bakkum. Het is haar uiterste wil dat haar zoon Reijer Jacobsz Bac[?] geprocreëerd bij Jacob Reijers of zijn wettige nagelaten kinderen, met namen Alidt Reyers en Maritgen Reyers, worden geïnstitueerd in 112 gld 10 st uit testatrices gereedste goederen. Bij overlijden van de voornoemde kinderen zonder descendenten zal dit gaan aan de rechte graad van testatrices linie. Copie gecollationeerd en geauthentiseerd op 17 februari 1601 te Alkmaar. 755
                              Uit het eerste huwelijk:
                         1. Cornelis Aelbertsz KNAEP, geb. ca. 1554  756, tr. 1° Anna CORNELISDR, overl. vóór 5 nov. 1602, tr. 2° Agnies ENGELS, geb. ca. 1555, wed. van Cornelis.
                            In Haarlem constitueert Cornelis Albertsz Knaep van Bakkum op 10 mei 1597 Cursor ad lites contra Nelle Claesdr, en stelt Nicolaes Zuycker zich op 29 mei 1597 borg voor Cornelis Aelbertsz Knaep van Bakkum om voor dezelve 't gewijsde van schepenen te voldoen tegen Nelle Cornelisdochter, weduwe van Cornelis Willems Wrocht 757.
                            Op 2 maart 1599 verklaart Thys Cornelisz voerman, oud 66 jaren, wonende buiten de Cruyspoorte te Haarlem, ten verzoeke van Cornelis van Rietwyck, baljuw van Egmond, hoe dat verleden nazomer 1598 op een morgenstond Cornelis Aelbertsz Knaep van Bakkum met hem 2 onbekende vrouwen gekomen is om henluiden te voeren met de wagen naar Noordwijk, aangenomen voor 3½ gld. De 2 vrouwen hadden een zak bij zich. De voerman heeft in Noordwijk een kan of twee bier helpen drinken. Een vrouw bleef in Noordwijk, Knaep heeft dezelfde dag de tweede vrouw weder opgenomen en tot het huis van getuige gebracht, die niet weet of de zak tevoren op de wagen was. 758
                            Op 20 maart 1599 verklaart in Alkmaar Adriaen Jacobsz Capelman, notaris publiek, eertijds schout te Egmond op Zee, ten verzoeke van Maerten Pietersz Persijn als procuratie hebbende van Sierop Claesz van Nijedorp als vader en voogd van Trijn Sierops zijn dochter, dat hij als getuige geweest is bij Cornelis Aelbertsz Knaep te Bakkum, door wie Trijn Sierops, zo zij zeide, bevrucht was. Waarop Knaep haar een „eerloosde stucke hoers” noemde. Eindelijk is overeengekomen dat zij, Trijn, het kind zou houden en alimenteren en dat Knaep zou betalen 12 gld 10 st 's jaars zo lang het kind zou leven. 759
                            Voor het Hof van Holland is op 13 september 1600 Hillegont Adriaensdr, weduwe van Jan Cornelisz, wonende te Alkmaar, impetrante jegens Cornelis Aelbertsz Knaep, althans wonende te Beverwijk, en Lenert Aelbertsz Knaep, buurman te Bakkum, als borg, om een obligatie van 390 gld, die niet compareerden; het Hof condemneert voornoemde defaillanten elk in solidum de voorschreven penningen in handen van impetrante te restitueren. Op 28 september 1600 verzoekt Cornelis Aelbertsz Knaep voor de betaling van de penningen in kwestie atterminatie van 6 halve jaren, maar wordt gecondemneerd te betalen in twee maal vier maanden. 760
                            In Beverwijk is in 1602 Gerrit Jacobsz als geordonneerde curateur over de boedel van Auwel Cornelisz, uitlandige reizer, eiser contra Cornelis Aelbertsz Knaep als nagelaten weduwnaar en erfgenaam van Anna Cornelisdr zijn overleden huisvrouw. In dezelfde zaak wordt op 29 juli 1603 de eiser Gerrit Jacobsz Wielemaeker genoemd, en condemneren schepen de eiser afstand te doen van een zeker perceel land in Wijk aan Duin, groot omtrent 900 roeden, strekkende ten oosten aan de Houtwech, aan 't west aan de Kuijkerswech. Op 8 augustus 1603 is Jan Gerritsz Haeck vanwege Cornelis Aelbertsz Knaep hiertegen in beroep gegaan en is hij door Cornelis Aelbertsz Knaep gemachtigd aan het Hof van Holland. 761
                            Op 21 april 1603 machtigt Cornelis Aelbertsz Knaep, eertijds waard te Bakkum, Jacob van Ancker, advocaat van het Hof van Holland, om te ageren tegen Adriaen Jacobsz van de Morsch als borg van Henricus Bossius, doctor medicine, Jan Willemsz Camp en alle anderen waartegen hij nutertijd te doen heeft 762.
                            In Egmond-Binnen bekent op 23 april 1603 Cornelis Aelbertsz Cnaep, buurman te Bakkum, verkocht te hebben aan Aeriaen Olbrantsz, poorter van Alkmaar, een stuk land in de Egmondermeer gekomen van het graafschap van Egmond genaamd het Middelstuck van de Wester Ommeloop, groot omtrent 860 roeden, belend ten oosten de Molentocht, ten zuiden Pieter Olyffsz, ten westen de erfgenamen van Joost Buijck te Amsterdam, ten noorden Aelbert Willemsz en Cornelis Gerritsz Louwen, blijkende bij opdracht aan de comparant op 18 juni 1600; mede is gecompareerd Aelbert Cornelisz Cnaep zijn vader die zich heeft gesteld als borg 763.
                            Op 1 mei 1603 is Cornelis Aelbrechtszoon Knaep, wonende in de Beverwijk, voor het Hof van Holland impetrant jegens Adriaen Jacobszoon van der Mersch als beloofd hebbende te betalen voor Docter Heynricus Vossius die gedaagde was om provisie te begeren van 8 gld 18 st 4 penn, die niet compareerde, en dezelve jegens Jan Willemsz Camp wonende te Bakkum die gedaagd was om provisie te begeren van 10 gld 3 st 8 penn, die niet compareerde 764.
                            Op 7 januari 1604 verklaart Cornelis Aelbertsz Knaep, buurman te Heemstede, oud omtrent 50 jaren, ten verzoeke van Rembrant Fredericxz wonende te Schagen, hoe dat hij, deposant, maar een jaar in huur gebruikt heeft 't land van Cornelis Henricxz Boom en dat in hetzelfde jaar 't Munnickelandt liggende met de oosterven gemeen door Heertgen Aemkers gebruikt werd, en dat 't land daarna door Lenert Aelbertsz zijn broer is overgedaan 765.
                            In Haarlem stelt op 18 oktober 1605 Dirick Heynricxz in de Croon op 't Spaerne zich borg voor Cornelis Jaspersz van Vriesecoop, gearresteerde met zijn pont en turf ten verzoeke van Cornelis Elbertsz Knaep, om voor hem 't gewijsde van schepenen te voldoen 766.
                            Op 8 april 1616 getuigen Cornelis Aelbertsz Knaep, oud omtrent 63 jaren, en Agnies Engels zijn huisvrouw, oud omtrent 60 jaren, ten verzoeke van Cornelis Dircxz zoon van Dirck Willem Heyntges, voor hemzelf en vanwege Nanninck Dircxz zijn innocente broer, dat zij 1½ jaar bij voornoemde Dirck Willemsz gewoond hebben en dat Dirck Willemsz voornoemd een, twee, drie nachten in de week is in de herberg zitten drinken 767.
                            Op 6 december 1622 is voor het Hof van Holland Cornelis Aelbertsz Cnaep, eertijds waard buiten Haarlem in de Hout, nu wonende binnen Haarlem, impetrant tegen Lambert Goossensz wonende te Amsterdam als principaal, en Pieter Luytsz Groen en Pieter Willemsz Leyts wonende aldaar, en Pieter Hendricxz molenaer buiten Haarlem, als borgen, nopende een obligatie door Lambert Goossens van 58 gld 8 st 8 penn 768.
                            Op 18 oktober 1618 testeren Cornelis Aelbertsz Knaep en Agniesgen Engels, geëchte luiden wonende buiten de Houdt in de banne van Heemstede. Hij legateert aan Lenaert Aelbertsz zijn broer 30 st, aan de kinderen van zijn zal. zuster Jannetgen Aelbertsdr elk 30 st, willende dat zijlieden daarmee afstaan en uit zijn sterfhuis blijven zullen, en institueert zijn halve zuster Ariaentgen Aelberts, of vóór hem overlijdende haar kinderen op haar plaats, in al zijn goederen, mits dat zijn huisvruw Agniesgen Engelsdr, hem overlevende, tot aan haar afsterven zal hebben de lijftocht. Agniesgen Engels benoemt tot universele erfgenamen Cornelisgen Cornelisdr en Jan Cornelisz, haar twee kinderen, elk voor de helft, en als haar man haar komt te overleven zal hij tot zijn overlijden hebben in lijftocht de helft van zeker stuk land buiten de Wyck genaamd de Lange Ackers waarvan hem de wederhelft toebehoort, of 400 gld, te zijner verkiezing, als bij huwelijk besproken. 769
                         2. Jannetgen AELBERTSDR, zie 1921.
                         3. Leenert Aelbertsz KNAEP, schepen van Bakkum 770, overl. verm. tussen 2 mei 1629 en 26 juni 1629, tr. 1° Lysbeth ARISDR, tr. 2° Catrijn CORNELISDR.
                            In Beverwijk is in 1602 Auwel Jansz eiser contra Lenert Aelbertsz Knapen van Bakkum; op 12 juni 1602 heeft gedaagde 13 gld betaald, resteert 5 gld 7 st 8 penn te betalen vóór Sint Jacob 771.
                            In Castricum verkopen in 1602 Leenert Aelbertsz Cnaep, als vader en bloedvoogd, en Aerian Lourisz als gecoren voogd, over de kinderen van wijlen Lysbeth Arisdr, in haar leven huisvrouw van voornoemde Leenert, buren te Bakkum, aan Garbrant Lourisz, buurman te Bakkum, een akker land groot 82 roeden bewesten de Castricummer kerk aan Duijn, belend ten oosten Pancraes Jacobsz, ten zuiden Machtelt Jacobsdr, ten westen Claes Parris, ten noorden Thymon Claesz 772.
                            In 1614 testeren Leenert Aelbertsz en Catrijn Cornelisdr, geëchte man en wijf, buurluiden te Bakkum, de voornoemde Lenert Aelberts met koortsen bevangen, op de langstlevende, na 't overlijden van beiden aan zijn voorkinderen en aan de kinderen door hen beiden geprocreëerd 773.
                            Op 26 juni 1629 verklaren Jan Ariaensz en Allert Cornelisz, schepenen te Bakkum, dat voor hen op 2 mei 1629 is verschenen Leenert Albertsz Cnaep, oud-schepen te Bakkum, ziekelijk te bedde liggende, willende legateren aan Dirck Leenertsz zijn zoon testateurs beste jonge paard met de wagen, touw en takel, met nog een koe en nog een bed met toebehoren, en aan Marritgen Leenerts zijn dochter mede een koe, met een bed met toebehoren, dit alles ten regarde van hun goede getrouwe diensten, vooruit vóór alle deling door zijn andere kinderen en erfgenamen 774.
                               Uit het tweede huwelijk:
                          1. Ariaentgen AELBERTS.
                         3904. (<1952) (>7808) Jan COELENBIER, overl. vóór 12 febr. 1600  775
                            In Haarlem verkoopt op 29 december 1586 Daniel Anthonisz schoemaker aan Jan Coelenbier, koperslager van Kortrijk, een nieuw getimmerd huis met het erf in de Aneganck tussen Balthen Gerrytsz smith en Cornelis Sweers cleermaker, achter strekkende aan Cornelis Jacobsz Goetraek, met 5 schellingen 9 penningen 's jaars daarop 'te huur' staande. Met voorwaarde dat de watering komende van het huis van de voorschreven Balthen de smid haar gang en loop zal hebben over de plaats van dit huis, en ook dat Cornelis Jacobsz tot zijn believen zal mogen 'afkeuren''t zomerhuisje dat op de plaats staat 3 of 4 duimen van zijn huis, en dat de voornoemde Jan Coelenbier met Balthen de smid de loden goot tussen hen beiden liggende tezamen onderhouden volgens de akte daarvan zijnde. Voor 2050 gld, te betalen 300 gld mei eerstkomende, en nog 300 gld anno 1888, en de rest op 4 meien telkens een vierdedeel. De meubelen in deze koop inbegrepen zijn geprijsd op 50 gld. Alles op 't voorschreven huis door Jan Coelenbier gekocht boven de lasten van 5 schellingen 9 penningen 's jaars nog bevonden is uitstaan een pacht van 5 st jaarlijks toebehorende het Carmelietenconvent. 776
                         3905. (<1952) Barbara van OPPELIJNE, geb. ca. 1530.
                            Op 29 februari 1604 testeert Barbarken van Oppelynes, weduwe van Jan Coelenbier van Kortrijk, nu wonende alhier, verklarende dat zij 3 kinderen in leven heeft, met namen Cornelis Jansz Coelenbier die gehuwd en uitgegeven is, nog Adriaen en Barbarken, beiden ongehuwd en bij haar wonende, willende dat Adriaen en Barbarken mede genieten zullen als haar zoon Cornelis Jansz ten huwelijk en anders ontvangen heeft, voor alle deling, en dat Adriaen alleen de gereedschappen en Barbarken 100 gld en al haar kleren zal ontvangen, en dat de 3 kinderen elk verder een derdepart zullen erven, wel willende dat Adriaen het huis in de Aneganck zal aannemen waar de Cuyl der Leeuwen uithangt 777.
                            Op 12 juli 1612 testeert Barbara van Oppelynes, nagelaten weduwe van Jan Coelembier van Kortrijk, nu wonende binnen Haarlem, onmachtig om te gaan door haar ouderdom van 82 jaren. Zij heeft 3 kinderen in leven, met namen Cornelis Jansz Coelombier, die gehuwd en uitgegeven is, Adriaen Jansz Coelombier, mede gehuwd en uitgesteld, en Barbara Coelombiers, die nog ongehuwd is en met voorschreven Adriaen bij haar wonende zijn, gedaan hebbende en nog doende haar, Barbarken van Oppelynes, sedert haar mans overlijden bijzondere diensten en merkelijke profijten. Barbarken en Adriaen zullen vóór de deling hebben, eerst Barbarken zo veel als de voornoemde gehuwde twee zonen ten huwelijk genoten hebben, en mede Adriaen voor zijn arbeidsloon en trouwe diensten in 't houden van de nering en winkel van haar zal. man sedert deszelfs overlijden tot nu toe, vooruit zal hebben alle gereedschappen die tot de winkel en smidse van koperslaan gaande, te weten 3 aambeelden, een blaasbalg, een rad met staken, hamers, niets uitgezonderd, item een bed met toebehoren waardig 50 gld en voorts al zijn kleren, en Barbarken Coelombiers voor haar goede diensten en arbeidsloon zal hebben 2 gouden ringen, als een met een parel en een met een steen, nog een zilveren beker en nog 300 gld, met nog een bed met toebehoren waardig 50 gld en al haar kleren. Voor het overige zullen haar drie kinderen elk een derdepart aangedeeld worden waarbij Adriaen zal mogen aannemen in eigendom de huizinge met het erf waar de Cuyl der Leeuwen uithangt in de Aenganck, zonder enig tegenzeggen van haar zoon Cornelis Jansz en ook van Barbarken, op pene dat die met zijn of haar lewgitieme portie zal blijven en het surplus daarboven aan Adriaen Coelembier zal vervallen. Gepasseerd ten huize van de testatrice ter presentie van Robert Beelen [Boelen?], kleermaker van Kortrijk, en IJsbrant van Bergum, zijdelakenkoper van Leeuwarden. 778
                            Op 1 december 1612 prelegateert Barbara van Oppelynes, weduwe van Jan Coelombier van Kortrijk, te bedde liggende, als codicil bij haar testament, aan haar zoon Cornelis Jansz Coelombier 20 ponden groten vlaams, aldus gedaan te Haarlem ten huize van de testatrice in de Aneganck 779.
                                Uit onbekende relatie(s):
                           1. Cornelis Jansz COELENBIER, geb. te Kortrijk in Vlaanderen 1558  532, zie 1952.
                           2. Adriaen Jansz COELENBIER, geb. Kortrijk in Vlaanderen, <te, koperslager, overl. vóór 18 okt. 1634, ondertr. Haarlem 13 sept. 1609 (hij jonggezel van Kortrijk, zij jongedochter van Leende) Maeycken AERTS.
                              In Haarlem bekent op 15 november 1613 Jan de Leeuw van Antwerpen geboren, wonende binnen deze stad, schuldig te wezen Adriaen Jansz Coelembier, koperslager, een losrente van 37 gld 10 st 's jaars, af te lossen met 600 gld, bekennende ten onderpande specialijk zijn huis en erf in de Cruysstraet genaamd de Ploech, tussen Frans Fransz Cooman en de weduwe van Willem Cornelisz suvelmaker, achter strekkende aan het erf van de huizinge van de voorschreven Jan de Leeuw in de Margrietenstraet, met de last van 500 gld hoofdsom tegen de penning 16; op 25 juli 1680 geroyeerd op verzoek van de curateur over de boedel van Rijck Jacobsz van Hees als voldaan volgens de sententie van preferentie betaald 780.
                              In Haarlem verkoopt op 30 april 1614 Adriaen Vermoult aan Adriaen Jansz Coelembyer een huis en erf in de Gasthuysstraet met een eigen poort tussen de huizen van Claes Jansz en Henrick Danckersz uitkomendei n de Boerensteege, belend Reym Danckersz aan de ene zijde en Claes Gerritsz „osseweyer” aan de andere zijde, achter strekkende tot aan de cameren van het Heyligengeesthuys, voor 1700 gld, te betalen op 6 eerstkomende meien, anno 1614 de eerste, telkens een derdepart 781.
                              In Haarlem bekent op 5 juni 1614 Guilliaeme van de la Note, groenwerker, schuldig te zijn Adriaen Jansz Coelembyer een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st, af te lossen met 100 gld, bekennende ten onderpande specialijk zijn camer met erf in de Soyerstraet, tussen Cornelis Henrixz cleermaecker en Pouwels Jacobsz, achter strekkende aan de erfgenamen van Jacob Jansz Verwer, en bekent op 22 juli 1614 Frans Thoursz linnewever schuldig te wezen Adriaen Jansz Coelombier een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st, af te lossen met 100 gld, met als onderpand zijn huis en erf in de Nyeuwe Molenstraet, tussen Goort Joosten en Jasper van der Wal, achter strekkende aan dezer stads veste, op 6 augustus 1639 gecasseerd als voldaan op verzoek van David Vermeersch vanwege Jacob Jansz backer 782.
                              In Haarlem verkoopt in 1615 Adriaen Jansz Coelembyer aan Barbara Coelembijers zijn zuster een huis met erf in de Aneganck tussen Willem Fransz linnewever en Reyer Baltensz, smid, voor 3000 gld 783.
                              In Haarlem verkoopt in 1615 Damiaen Anthonisz aan Adriaen Jansz Coelembyer, koperslager, een huis en erf in de Cruysstraet, belend Frans Fransz Cooman aan de ene zijde, en Lubbert Barentsz, metselaar, aan de andere zijde, achter strekkende aan het huis van de verkoper in de Margrietenstraet, met vele voorwaarden, o.a. over de heimelijkheid en het halve secreet, met de last van 500 gld hoofdsom die de weduwe en erfgenamen van Henrick Harmans, verwer, daarop sprekende hebben, voor 1375 gld, te betalen 900 gld gereed en de rest op 4 eerstkomende meien 784.
                              Op 31 januari 1616 testeren Adriaen Jansz Coelenbier van Kortrijk en Maritgen Aerts van „Leendt”, geëchte luiden binnen Haarlem, aan de langstlevende, behoudens dat bij overlijden van de eerste de langstlevende zal uitkeren aan de erfgenamen de kleren en 12 gld. Bij dode van de langstlevende zijn zijn erfgenamen zijn broer Cornelis Jansz Coelenbier en zijn zuster Barbara Coelenbiers, mits dat Maijken Cornelis Jansz vooraf zal hebben 100 gld, en haar erfgenamen de kinderen van haar zuster Lysken Aerts voor 1/5 (zonder dat haar man Pieter Cocx iets krijgt en mits dat Lyskens dochter Lysken Pieters vooraf 100 gld krijgt), 1/5 voor de kinderen van haar zuster Anneken Aerts weduwe van Claes Jansz mits dat Janneken Claesdr, haar dochter, vooruit 100 gld krijgt, 1/5 voor de kinderen van haar zuster Aeltgen Aerts huisvouw van Frans Florisz, zonder dat Frans Florisz iets geniet, item Neesken Aerts, haar zuster, of haar nagelaten kinderen, voor 1/5, en de kinderen van haar broer Reynier 1/5. 785
                              In Haarlem verkoopt in 1617 Adriaen Jansz Colombyer aan Herman Witte, bakker, een huis met een erf in de Crysstraet, belend Frans Fransz Cooman aan de ene zijde, en Lubbert Barentsz aan de andere zijde, voor 2200 gld, te betalen mei 1617 950 gld en de rest op 8 daaraanvolgende meien 786.
                              In Haarlem verkoopt op 30 april 1624 Huych Fransz, schrijnwerker, aan Adriaen Jansz Colombyer een huis met het erf in de Wyde Appelaersteege tussen Cornelis Florisz en Beniamen Caerlsz, met de last van 400 gld hoofdsom op rente tegen de penning 16, voor 750 gld, te betalen op 6 eerstkomende meidagen 787.
                              In Haarlem verkoopt in 1629 Adriaen Jansz Coelenbier aan Maritgen en Agniesgen Ariaensdochteren, gezusters, een huis met erf in de Appelaersteeg tussen Cornelis Florisz en Benjamin Caerlsz, voor 1040 gld, te betalen mei 1629 500 gld 13 st 5 penn, en de rest op 5 meien daaraanvolgende, met als voogd voor de kopersen Hendrick Jansz Vrye 788.
                              In Haarlem verkoopt op 3 januari 1630 Adriaen Jansz Coelembier aan Cornelis Cornelisz Coelembier een huis met erf in de Gasthuysstraet met een eigen poort tussen Claes Jansz en Hendrick Danckertsz uitkomende in de Boerensteege, belend aan de ene zijde Reym Danckers, aan de andere zijde Claes Gerritsz Osseweyer, voor 1800 gld, waarvan de koper op renten houden zal 600 gld tegen de penning 16, de resterende 1200 gld te betalen op 6 eerstkomende meien, met als borgen voor de eerste 2 termijnen Jan Cornelisz Coelembier en Jan Jansz Backer (op 27 mei 1638 voldaan), en verkoopt op 5 februari 1630 Mr Frans Kyes, procuratie hebbende van Hendrick Jansz twynmolemaecker aan Adriaen Jansz Coelembier een huis met erf in de Cleyne Houtsraet genaamd de Vergulde Aschton, tussen het erf van wijlen Adriaen Jacobsz glasemaecker en de kinderen van wijlen Cornelis Adams, met de last van 480 gld hoofdsom, voor 825 gld, te betalen op 5 meiendagen, met als borgen voor de eerste 2 termijnen Jan Cornelisz Coelembier en Jan Jansz Backer 789.
                              Op 12 juni 1636 hebben de weesmeesters van Haarlem Jan en Cornelis Corneliszonen Coelenbier, omen over Gillis, de zoon van Jacob Bockou en Tanneken Cornelis Coelenbier, mede-erfgenaam van zal. Adriaen Coelenbier des voorschreven Gillis Bockou's oudoom, gesteld tot voogden over de voorschreven Gillis Bockou en zijn goederen, specialijk voor de deling van de goederen door de voorschreven Adriaen Coelenbier nagelaten (de ondertekeningen zijn: Jan Cornelyssz Coelembije, Cornelis Cornelissz Coelembie) 790.
                              In Haarlem verkopen op 7 mei 1637 Barbara Coelembiers, geassisteerd met Jan Cornelis Coelembier haar kozijn, voor de helft, Jan Cornelisz Coelembier, Pieter Cornelisz Coelenbier, Cornelis Cornelisz Coelenbier en Jaques Coelenbier, Adriaen Coelenbier, Jan Jansz backer getrouwd hebbende Barbara Coelenbier, Pouwels Marcelis getrouwd hebbende Belijtgen Coelenbier, en voornoemde Jan Cornelisz Coelembier als oom en voogd over het weeskind van Tanneken Coelenbier, voor de andere helft van de helft, en de erfgenamen van Maycken Aerts voor de wederhelft, allen erfgenamen van Adriaens Jansz Coelenbier en Maycken Aerts, aan Gillis Jansz een huis met erf in de Cleyne Houtstraet genaamd de Vergulden Aschton, tussen de erfgenamen van Adriaen Jacobsz glasemaecker en de kinderen van Cornelis Adamsz, voor 1800 gld boven de last van 4 schellingen 6 penningen 's jaars, te betalen op 5 meiendagen, 1638 het eerste 791.
                              Op 15 juli 1637 stellen Jan Cornelisz Coelembier, koperslager, en Jacob Jansz backer, burgers van Haarlem, zich borg ten behoeve van Joffr. Cornelia de Wael, huisvrouw van Sr Mattheus Hoijer, brouwster in de Croon, voor Barbara Coelembier, voor de helft, Jan Cornelisz Coelembier voorschreven, Pieter Cornelisz Coelembier, Cornelis Cornelisz en Jacques Coelembier, Adriaen Coelembier, Jan Jansz backer getrouwd hebbende Barbara Cornelis Coelembier, Jan Heijmansz getrouwd hebbende Maijcken Coelembier, Paulus Marcelisz getrouwd hebbende Belitgen Coelembier, en de kinderen van Tanneken Coelembier, voor de andere helft, erfgenamen van Adriaen Jansz Coelembier, mitsgaders voor de erfgenamen van Maijcken Claesdr[sic] huisvrouw van voorschreven Adriaen Coelembier, en de belasting die aan dezelve erfgenamen op de custingbrief van 't huis gekomen van voorschreven Adriaen Coelembier en Maijcken Claesdr in de Cleijne Houtstraet, door dezelven aan Gillis Jansz verkocht, en dat Joffr. Cornelia de Wael de 4 resterende custingen zal ontvangen 792.
                              In 1638 wordt Janneken Adams, na te zijn bestraft en nadat zij haar leedwezen had betuigd, weer toegelaten tot het Avondmaal, waarvan zij was uitgesloten omdat zij geruime tijd tevoren zonder trouwbelofte een kind van Adriaen Jans Coelembier, weduwnaar, had gehad 793.
                              Op 10 april 1611 testeren Adriaen Coelembier filius Jans, van Kortrijk, en Mariken Aerts, van „Leent”, geëchte luiden wonende te Haarlem, aan de langstlevende; als testateur de eerstoverledene is wil hij dat zijn beminde moeder Barbara van Oppelyn 100 gld eens krijgt in plaats van haar legitieme portie 794.
                              Op 10 oktober 1636 geven de weesmeesters van Haarlem, als oppervoogden over de 3 kinderen van Reynier Aertsz, voor een vijfdepart mede-erfgenaam van Maycken Aerts, in haar tijd huisvrouw van Adriaen Jansz Coelenbier, autorisatie aan Jacb Jansz Backer wonende bij de Zijlbrugge, nomine uxoris oom van de voorschreven kinderen, om te procederen tot schifting en deling van de goederen door voorschreven Adriaen Jansz Coelenbier en Maycken Aerts nagelaten 795.
                           3. Barbara Jansdr COELENBIER, overl. vóór 2 febr. 1639.
                              In Haarlem bekent op 1 maart 1613 Jacob Dirxz, brouwer in de Druyff, schuldig te wezen Barbera Coelenbiers filia Jans van Kortrijk, een rente van 18 gld 15 st 's jaars, af te lossen met 300 gld, met als speciaal onderpand zijn huis en erf in de Gasthuysstraet, tussen de weduwe van Adriaen de Boyser en Rutger van Hennegem, achter strekkende aan de heining van Maximilian Laguie, belast met 300 gld en nog met 500 gld, gecasseerd op 24 augustus 1616 op verzoek van Barbelken Coelenbiers 796.
                           4. Maycken COELENBIER, overl. Haarlem 2 jan. 1597 of 3 jan. 1597 (zichzelf verdronken in het Spaarne).
                              In Haarlem, op 6 januari 1597, gehoord de eis tegen 't dode lichaam van Maycken, de dochter van Jan Coelenbier, koperslager in de Cuyl der Leeuwen in de Aneganck, dat alzo de voorschreven Maycken, wel bij haar zinnen zijnde, tussen de tweede en derde dezer maand des nachts uit haar bedde opstaande ten venster uitgeklommen en haarzelf (God betert) in de Spaerne verdronken en van het tijdelijk leven beroofd had, zulks 't voorschreven dode lichaam gevist zijnde bevonden was bij visitatie van schepenen daarvan gedaan, dat daarom 't voorschreven dode lichaan op een horde of slede gelegd en gesleept zou worden buiten de stad ter plaatse waar men gewoonlijk was de justitie te stellen, en aldaar in en mik gehangen anderen ter exemple, met confiscatie van goederen ten profijte van de Hooge Overicheijt van Justitie. En hetgeen door Cornelis Coelenbiers, broer, mitsgaders Pieter Bouckaert, naaste kozijn, van voorschreven Maycken, aangevoerd werd, die ontkenden dat Maycken Coelenbiers (God betert), verdronken, bij haar verstand, memorie of vijf zinnen sedert 2 jaren was geweest, maar altoos „mimerich”, fantastierijk zijnde, grote intolerabele pijn in haar hoofd had gehad, waardoor zij diverse „acten” had gepleegd, blijkende bij de attestatie in rechte overgeleverd. En omdat alzulke personen geëxcuseerd worden volgens beschreven recht, concludeerden [de leden van de vierschaar] daarom onder reverente en ootmoedige supplicatie dat de schout zijn eis en conclusie zou worden ontzegd en de vrunden van voorschreven Maycken geadmitteerd 't dode lichaam te mogen begraven, mits dat dezelve vrunden tevreden waren te voldoen de kosten door de schout ter zake van dezen gedaan. 797
                          3906. (<1953) Pieter STAMPAERT,
                          tr.
                          3907. (<1953) Beelken BIERENS.
                             Op 20 augustus 1610 verklaren Gillis van de Casteele als man en voogd van Janneken Stampaert, Jan de Clercq als man en voogd van Maeycken Stampaert, beiden woonachtig te „Coomen” [=Komen] in Vlaanderen, mitsgaders Cornelis Colombye als vader en Pieter Bouckaert als „cousyn”, poorters van Haarlem, voogden en regeerders over de vijf weeskinderen, als namelijk Hans, Barbel, Pieter, Cornelis en Tanneken Colombye, wettelijk geteeld en geprocureerd door de voorschreven Cornelis Colombye en Levina Stampaert, gedeeld, geschift en gescheiden te zijn van alle nagelaten goederen en boelen die bevonden zijn ten sterfhuize van Beelken Bierens, nagelaten weduwe van Pieter Stampaert, moeder van de voorschreven Janneken en Maeycken en bestemoeder der voorschreven weeskinderen. De comparanten accorderen dat de voorschreven Gillis en Jan vanwege hun huisvrouwen zullen hebben zekere diverse partijen land gelegen in de parochie van „Needer Wastenen” en „Coomen” als door de voorschreven Beelken Bierens met de dood ontruimd en nagelaten, waartegen de voorschreven vijf kinderen van Gillis en Jan zullen ontvangen de somme van 800 gld in contante penningen. [Overal is in de akte het oorspronkelijke „Stampen” vervangen door „Stampaert”.] 798
                                 Uit dit huwelijk:
                            1. Livijntgen STAMPAERT/STAMPEN, zie 1953.
                            2. Janneken STAMPAERT, tr. Gilles van de CASTEELE.
                            3. Maeycken STAMPAERT, tr. Jan de CLERCQ.
                           3920. (<1960) Rychart BRAKENBURGH  799,
                              Rychart Brakenburgh woonde in het begin der zestiende eeuw op de Brakenburg bij Arnemuiden; hij trok naar Friesland waar hij trouwde.
                           tr.
                           3921. (<1960) Lunthien.
                                 Uit dit huwelijk:
                            1. Rychart Rychartsz BRAKENBURGH.
                               Rychart Rychartsz Brakenburgh nam in 1568 onder Lodewijk en Adolf van Nassau deel aan de inval in Groningen en werd dientengevolge door Alva bij vonnis van 18 mei 1569 verbannen; hij werd later bij terugkeer gevangen genomen en onthoofd.
                            2. Menno Rychartsz BRAKENBURG, zie 1960.
                           3972. (<1986) Cornelis CLAESZ, scheepmaker,
                              In de rekeningen van de Memorie van Beverwijk in 1540/1541: Cornelis sceepmaker, een grote akker binnen de vrijheid van Beverwijk voorbij de „scranermolen”, groot omtrent 275 roeden, gekocht van Gelis Albrechtsz, belend ten noorden de prelaat van Egmond, ten zuiden Cornelis voorschreven, strekkende van de Afterwech westwaart aan het Beecktgen, gebruikt Cornelis Claesz voor 2 kargld 800.
                              In de rekeningen van de Memorie van Beverwijk in 1542/1543: Cornelis Claesz sceepmaker 2½ kargld ½ sch, 5 sch van een akker gekocht van Gelis Albrechtsz, belend ten noorden de prelaat van Egmond, ten zuiden Cornelis zelf, strekkende van de Afterwech westwaart tot aan de Beeck, nog 4 sch op zijn weide bij de kalkoven binnen de vrijheid, nog 1½ sch op een erfje in dezelfde vrijheid, belend ut supra 801.
                              In Haarlem constitueert op 5 augustus 1566 Cornelis Claesz uit de Beverwijk Egmondt als zijn gemachtigde contra Dirick Cornelisz van Westzaan 802.
                              In Heemskerk compareert in 1581 o.a. Claes Cornelisz, burgemeester van Beverwijk, als oom en bloedvoogd van Cornelis Cornelisz, zijn broers zoon geprocreëerd bij Griete Dircxdr, één van de testamentaire erfgenamen van Hillegondt Baertsdr, weduwe van Willem Pietersz Cock, en van Willem Pietersz Cock, voor de verkoop van een stuk hooiland in de Noerdtmaeden van omtrent 1 morgen, belend ten oosten Louris Arijsz, ten zuiden de erfgenamen van Pieter Cornelisz, ten westen de Regulieren van Beverwijk, ten noorden de Noerdtmaetwech, en stellen in 1587 Wouter Jansz als man en voogd van Clara Lourisdr en Claes Cornelisz scheepmaker in Beverwijk als gecoren voogd van Meijnsgen Dircxdr en van Cornelis Cornelisz zijn broers zoon wonende in Hoorn, tevens voor Pieter Dircxz van Hoorn, vanwege een opdracht van buitendijks land in Uitgeest door hen verkocht aan Simon Pietersz wonende aan de Wijckerdijck, elk een onderpand, Claes Cornelisz een akker land belend ten zuiden de Kerckbeeck, ten westen de erfgenamen van Claes Fransz, ten noorden Anna Dircxdr, ten oosten de commandeur van Haarlem 803.
                           tr.
                           3973. (<1986) (>7946, >7947) Guyrt JELISDR.
                              In 1561 in Wijk aan Duin, huurt Guert Jelis in de Wyck van de Wyckerkerck 600 roeden, onder 'landen tussen de Cleyne Houtwech en de Grote Houtwech, alle hoge geestlanden', 's jaar om 3 gld 10 st, maakt de 10e penning 7 st, alzo de kerk exempt is blijft tot laste van de gebruiker [een derde] 2 st 5 penn 804.
                              In Beverwijk is in 1564 Guyrt Jelisdr weduwe van Cornelis Claesz, met Dirck Jelisz haar broer en voogd, aan Jan Cornelisz haar zoon een losrente van 6 gld 's jaars, hoofdsom 100 gld, schuldig, met als onderpand een huis met erf dat haar toebehoort op de Meer, met de dijk van de Meer tot achter haar erf, belend ten zuidwesten Aelbert Cornelisz, ten noordoosten Cornelis Willemsz backer, en verkoopt in 1567 Guyrt Jelisdr weduwe van Cornelis Claesz, met Bartelmies Jelisz haar broer en voogd in deze zaak, aan Cornelis Cornelisz en Maritgen Cornelisdr, haar kinderen, een huis met erf waarop een hooihuis bezuiden aan met een halve put met een uitgang tot vooraan de straat met de Zuidheining aan de dijk in de Meer, belend ten noordoosten Cornelis Willemsz backer, ten zuidwesten Aelbert Cornelisz, wel verstaande dat Guyrt Jelisdr zal behouden een vrije uitgang over het voorschreven erf tot op de Meer 805.
                                  Uit dit huwelijk:
                             1. Claes CORNELISZ, zie 1986.
                             2. verm. Aelbert CORNELISZ, tr. N.N.
                                In Beverwijk is in 1567 Aelbert Cornelisz de zuidoostelijke belender bij de verkoop door Guyrt Jelisdr, weduwe van Cornelis Claesz, van een huis en erf, waarbij zij een vrije uitgang tot op de Meer behoudt 806, ook al in 1564.
                                Op 22 juni 1602 testeert Digna Barthelmeesdr, huisvrouw van Gillis Albertsz, uit de Beverwijk. Zij vermaakt aan Aelbert Claesz, zoon van Claes Aelbertsz haar mans broer in de Beverwijk, of aan geboorte van zijn lijve, 100 gld, item aan Guertgen Rieuwerts, haar mans zusterlings dochter, in de Beverwijk, 150 gld op lijfrente van 't voorschreven kind, item aan Gillis Aelbertsz haar man 100 gld, verklarende dat zij geen kinderen heeft en niet apparent is enige te zullen van haar lijve na te laten, en alleen in 't leven is hebbende haar moeder, Goedelieff Jorisdr, een stokoude vrouw, en begeert dat alle goederen van haar moeder, voor of laatst stervende, zullen versterven op de armen in de Beverwijk, voor de ene helft aan de armen van de kerk, en de andere helft aan de armen van het gasthuis, mits dat haar moeder, indien zij, testatrice, [eerst] mocht komen te overlijden, zal hebben de lijftocht [vermoedelijk is bedoeld dat hoe dan ook de goederen van testatrice aan de armem komen]. 807
                                In Heemskerk verkopen in 1617 Gillis Aelbertsz en Claes Aelbertsz mitsgaders Gerrit Jacobsz als man en voogd van Gryetgen Aelbertsdr, poorters der stede Beverwijk, allen zusterlingen van wijlen Jan Cornelisz Gorstman van 's vaders zijde, en Maerten Claesz, notaris in de Beverwijk, met Sijmons Claesz wonende te Wijk op Zee, mede zusterlingen in gelijke graad van de voornoemde Jan Cornelisz Gorstman van 's moeders zijde, samen voor de ene helft, en de weduwe Neeltgen Willemsdr van Jan Cornelisz Gorstman voor de andere helft, onder meer een huis met hofstede, boomgaard enz. aan de Oosterzij 808.
                             3. Gelis CORNELISZ, tr. N.N.
                                In Beverwijk worden in 1582 Claes Cornelisz en Gerret Dircksz genoemd als ooms van de kinderen van Gelis Cornelisz 809.
                                In Uitgeest bekennen in 1587 Aernt Sybrantsz en Bruyn Gerrytsz, buurluiden te Uitgeest, als gecoren voogden van de kinderen van IJsbrant Pietersz, genaamd Lysbeth en Baertgen IJsbrantsdochteren, schuldig te wezen aan Cornelis Gelisz en Duyff Gelis, kinderen van Jelis Cornelisz uit de Beverwijk, en Cornelis Cornelisz 't kind van Cornelis Cornelisz uit de Wijk, een jaarlijkse losrente van 3 gld, hoofdgeld 50 gld 810.
                             4. Jan CORNELISZ.
                             5. Marytgen CORNELISDR.
                             6. Cornelis CORNELISZ, tr. 1° Griete DIRCXDR, tr. 2° Marij COENENDR.
                                In Beverwijk heeft op 13 april 1584 Claes Cornelisz als voogd van het weeskind van Cornelis Cornelisz ermee ingestemd dat Maritien Coenen als stiefmoeder zal blijven zitten als zij het kind nu houdt; op 7 februari 1586 hebben de weesmeesteren aan Marij Coenen 11 gld betaald vanwege Cornelis Cornelisz of Cleyn Cees, en op 18 januari 1586 nog 9 gld. Op 3 mei 1587 is nog door Claes Cornelisz 37 gld opgedragen aan de weesmeesteren vanwege het weeskind Cornelis Cornelisz en door hen aan Marij Koenendochter; op 18 mei 1587 heeft Claes Cornelisz, burgemeester, 24 gld gekomen van het sterfhuis van Hillegunt Baerts overgeleverd ten behoeve van zijn broers zoontje Cornelis Cornelisz, door de weesmeesteren overgedaan op rente aan Maritien Coenen, stiefmoeder van het kind, te rekenen de honderd gulden acht, waarvoor Marritien Coenen als onderpand geeft haar huis en erve enz., strekkende van de halve Breestraet tot achter aan Claes Cornelisz voorschreven, belend ten noorden de weduwe van Gerrit Dircksz, ten zuiden Claes Cornelisz met zijn zuster, en nog 12 gld 10 st als hiervoor. 811.
                                In Beverwijk verkoopt in 1608 een gemachtigde van Mr Clemens Martens aan Wilhemtgen Aelbertsdr, weeskind van Aelbert Steffensz, een rentebrief van 20 st ten laste van Maritgen Coenen, gepasseerd op 5 januari 1581, en verkopen in 1610 de erfgenamen van zal. Maritgen Coenendr, in haar leven poorteresse dezer stede, door middel van een machtiging afgegeven in Warmond, aan Crijn Dircksz een erf aan 't zuidwesten van de huizinge van Maritgen Coenen voornoemd, strekkende tot achter Cornelis Cornelisz, belend ten zuidwesten Lysbet Jans 812.
                             7. Joris CORNELISZ, overl. vóór 4 april 1584, tr. N.N.
                                In Beverwijk heeft op 4 april 1584 Claes Cornelisz, oom van de nagelaten kinderen van Joris Cornelisz, gerekend met de weesmeesteren dat de kinderen aan Claes Cornelisz 233 gld schuldig blijven, aldus gedaan ten huize van Claes Cornelisz in presentie van Guijrte Cornelisdr, moei van de kinderen, en Pieter Jorisz, nagelaten zoon van Joris Cornelisz 813.
                                In Beverwijk verkoopt op 28 mei 1592 Claes Cornelisz, poorter binnen Beverwijk, aan Willem Dircksz Cleeffsman, zijn medepoorter, een erf met zekere materialen van steen daarop zijnde, waar Joris Corbnelisz coster op placht te woenen, liggende op de Meer, strekkende tot de Achterwech, belend ten noordoosten het huis van Willem Dirckx voorschreven, ten zuidwesten het erf van Joris Cornelisz en zijn camer, waarvoor de koper schuldig is een jaarlijkse losrente van 6 gld 7 st, hoofdsom 100 gld 814.
                             8. Guijrte CORNELISDR, tr. Gerrit DIRCKSZ, overl. vóór 15 april 1584.
                                In Beverwijk compareren in 1584 Guijrte Cornelisdr, weduwe van Gerrit Dircksz alias Lange Gerrit, en Ouwe Gerrit Dircksz van Assendelft en Claes Cornelisz poorter van Beverwijk, beiden oom en voogd van de twee nagelaten kinderen van Gerrit Dircksz, de oudste Cornelis Gerritsz, de jongste Dirck Gerritsz, en hebben elk kind 12 gld 10 st bewezen tot hun vaders erfdeel 815.
                                In Beverwijk bekennen Guerte Cornelisdr en Marytgen Coenen, met Cornelis Gerritsz schoemaecker hun voogd [zoon van Guerte?] in deze zaak, verkocht te hebben aan Arian Maertsz (die een huis gekocht had op het zuideinde van de Breestraet) een erf in de Breestraet, strekkende tot achter aan de Meer, belend ten zuiden de Heerwech, ten noorden Guerte Cornelisdr en Marytgen Coenendr 816.
                            3976. (<1988) Pieter ALLERTSZ, welgeboren man van Heemskerk 817, overl. tussen 1539 en 1543,
                               In Heemskerk in de legger van 1539 voor de Hondsbosse en Duinen te Petten, onder „Hoechdorper vierendeel”: Pieter Allaertsz Diets hem 220 roeden, die hallif sulstenaer 881 roeden, noch die halve riet camp 1250 ende 26 roeden ende een vierendeel van een roede, noch Pieter Allaertsz in die quatijen doergaens 859 roeden, noch Pieter Allaertsz bij de holle h beeck 1507½ roeden, noch Pieter een halve acker benoerden die Streng 350 roeden, summa 8½ morgen ende 89½ roeden [de totstandkoming van dit totaal is onduidelijk] 818.
                            tr. 1° N.N.,
                            tr. 2° Marijtgen.
                               In het kohier van de 10e penning voor Heemskerk van 1543: Marijtgen Pieter Allertsz' weduwe haar gebruik bedraagt 16 morgen 122 roeden, en bruikt voor 67 gulden en 8 stuivers; haar huis geëstimeerd op 4 gld 819.
                               In het kohier van de 10e penning van 1544 voor Heemskerk: (In de kantlijn: dit land voor 53 gld min 5 st) Marijtgen Pieter Allertsz' weduwe 2000 in Dierter Hem en 20 roeden, belend ten noorden Heijndrick Meijnertsz, ten zuiden de Waterijnck, nog een kamp 2552½ roeden, belend ten noorden Grofweer, ten zuiden mijn heer, nog in Grofweer 2220 roeden, nog 555 roeden, belend ten zuiden en noorden Ian van Egmont, nog de halve Hulstenaer 881 roeden, belend ten zuiden Pursijen Willem Willemsz' weduwe, ten noorden Cornelis Gerijtsz; (in de kantlijn: dit land voor 100½ gld 2 st) nog dat Oertgen 654roeden, belend ten noorden de Abt, ten zuiden de Commenduer, nog een croft 1507½ roeden, belend ten oosten Maerten Dircksz, ten westen Marijtgen Pieter Florijsz' weduwe, nog een hoef 510½ roeden, belend ten oosten Katrijn Dircks, ten westen Pursijen voorschreven, nog een akker 239½ roeden 820.
                               In Heemskerk bekent op 12 maart 1559 Willem Willemsz, wonende op 't Veer, ontvangen te hebben van Maritgen, de weduwe van Pieter Allertsz, met Jan Pietersz haar oudste zoon, 170 Rinse guldens ter cause van de koop van 2 koeven; anno 60 bekent Willem Willemsz voornoemd een gelijke somme als boven ontvangen te hebben 821.
                                   Uit het eerste huwelijk:
                              1. Dirck PIETERSZ, zie 1988.
                                   Uit het tweede huwelijk:
                              1. Marytgen PIETERSDR, tr. Willem JANSZ.
                                 In Haarlem testeert in 1595 Marytgen Pietersdr, weduwe van Willem Jansz van Heemskerk, nu wonende binnen Haarlem, waarbij zij o.m. 1400 gld legateert aan de wettige kinderen van Cornelis Diricxz, zoon van haar halve broer Dirick Pietersz, met de voorwaarde dat Cornelis Diricxz en Grietgen zijn huisvrouw hun leven lang de lijftocht zullen bezitten, en 800 gld aan de kinderen van elk van de overleden dochters Marytgen Diricx en Tryn Diricx van haar halve broer, en Jan Pietersz haar volle broer wonende te Heemskerk als universele erfgenaam institueert 822.
                              2. Jan PIETER ALLERTSZ.
                                 In Heemskerk verkoopt in 1563 Maritgen Dircxdr, weduwe van Louris Gijsbrechtsz, met Pieter Gijsrechtsz als haar voogd en als voogd van Dirck Lourijsz en Gerburch Lourijsdr [zijn] nagelaten kinderen, aan Jan Pieter Allertsz een croft land, belend ten zuiden Maerten IJsbrantsz, ten noorden Willem Willemsz, ten westen het Holle Beeckgen, ten oosten de Hoechdorperwech, met als borg Jan Simonsz, schout 823.
                                 In Heemskerk verkopen in 1566 de omen en voogden van de weeskinderen van wijlen Meijnert Heijnricxz aan Jan Pieter Allertsz een croft zaadland op 't Hoflant van omstreeks 900 roeden, belend ten oosten Arijs Jacopsz, ten zuiden Cornelis Gerritsz, bruiker, ten westen de Hoflanderwech, ten noorden Jan Jansz Doeven, voor 490 gld custingpenningen, verkoopt in 1568 Jan Pieter Allertsz wonende op Hoechdorp aan Aeriana, weeskind van wijlen Meijnert Heijnsz, een jaarlijkse losrente van 6 gld, hoofdsom 100 gld (afgelost 15 mei 1588), verkopen in 1568 Lourijs Dirck Woutersz en Jan Pieter Allertsz aan Heer Heijndrick van Swoll, commandeur, een jaarlijkse losrente, met Cornelis Claesz, zwager van Louris, als borg, en is in 1573 Jan Pietersz (in de kantlijn: Jan Pieter Allertsz) een jaarlijkse losrente van 6 gld schuldig aan Adriane Meinertsdr, weeskind van zal. Meijnert Heijnricxz, op een croft land belend ten zuiden de Kuijckerswech, ten noorden de Hollebeeck, ten westen Meijnert Pietersz c.s., ten oosten de Schoubeeck 824.
                             3984. (<1992) Pieter AELBERTSZ.
                                In Velsen voor de 10e penning in 1543: Pieter Albertsz gebruikt een sate land voor 46 gld, groot 10 morgen, daarin aan hooiland 3¼ mad, en heeft 5½ „roedycx", en 'onder thienden toebehorende de Commandeur', Pieter Albertsz aan tiend gehad 43 gld 825.
                                In Velsen voor de 10e penning van 1544: Pieter Aelbertszoon gebruikt een sate land voor 46 gld, groot 10 morgen, daarin aan hooiland 3¼ mad, en heeft 5½ „roedycs” 826.
                                    Uit onbekende relatie(s):
                               1. Cornelis (Ouwe Neel) PIETERSZ, zie 1992.
                               2. Aelbert PIETERSZ, op Schilpen, tr. 1° Alydt FREDERICXDR, tr. 2° Aecht CLAESDR, wed. van Arys PIETERSZ.
                                  In Velsen voor de 10e penning in 1555 wordt Aelbert Pietersz vermeld onder de huizen, en gebruikt Aelbrecht Pietersz een sate van 12 morgen land waarvan de drie delen hemzelf toebehoren, het andere vierendeel Claes Fredericxz te Velsen, 's jaars getaxeerd 112 gld (10e penning 11 gld 4 st), en gebruikt dezelve nog een stuk land groot 2 morgen 's jaars voor 7 gld (10e penning 14 st) 827.
                                  In Velsen voor de 10e penning in 1561, onder 'landen gelegen tussen de Houtwech en de Heerenwech tot aan de Schilpwech', Willem Dircxz huurt van Aelbert Pietersz te Velsen de Schilpersaet met 10 morgen teelland en weiland, 's jaars voor 92 gld (10e penning 9 gld 4 st), Aelbert Pietersz gebruikt zijn eigen 3 morgen 4 hond teelland aan 2 percelen, getaxeerd 16 gld (10e penning 32 st), en onder 'landen gelegen aan de Westlaen, en zijn alle wei- of hooilanden van eender nature', Aelbert en Willem Pietersz huren 1 morgen 4 hond land 's jaars voor 12 gld (10e penning 24 st) 828.
                                  In Velsen wordt op 16 juni 1568 door schout en de volle bank der schepenen een akte opgemaakt inhoudende een akkoord in een geschil tussen Aelbert Pietersz alias Schilpman, als eigenaar van de Schilpenzate binnen Velsen, en Jan Claes Florisz, Claes Simon Dircksz, Engel Simonsz Coppis, ook voor hun consorten die mede recht gezocht hadden, als opposanten, welk geschil voorgelegd was aan Mr Egtert van Waterlant, pastoor te Velsen, als overman, Claes Jacopsz en Jan Simonsz, buurluiden te Velsen, waarbij de opposanten in hun oude possessie blijven om de Dam of ven aan de zuidwaartse zijde van de voorschreven Schilpenzate op de Schilpwech komende van duin af rechtuit in te varen in de Meer en daar te water te schepen en te laden en te lossen, maar zal niettemin Aelbert voorschreven, of zijn nakomelingen, mogen hangen en te zijnen koste onderhouden een hek aan de ven of de voorschreven Dam dat de wagens telkens daardoor passerende op en toe zullen laten en doen, welverstaande dat hij en zijn nakomellingen hetzelve niet zullen mogen met enig slot of anderszins sluiten 829.
                                  In Haarlem geven op 13 februari 1576 Claes Dircxz Roo uit naam van zijn huisvrouw, Gerrit Jansz van Velsen als voogd van de kinderen van Willem Pietersz van Velsen en hem sterk makende voor Pieter Cornelisz en de onmondige kinderen van wijlen Jonge Cornelis Pietersz, allen erfgenamen van Aelbert Pietersz op Schilpen, machtiging aan Gael ad lites en specialijk om henluiden te laten condemneren in de inhoud van zeker akkoord dd. 6 januari 1576 ten behoeve van heer Joost Claesz, „pietanciemeester” [belast met de voedselvoorziening] van het Sint Johansconvent, en heer Cornelis Jacobsz in de kwaliteit zo zij procederen 830.
                                  In Haarlem constitueren Claes Dircxz Roo als man en voogd van Marytgen Cornelisdr, ook voor Pieter Cornelisz zijn zwager, Pieter Willemsz, ook voor Engel, Griete, Marytgen en Anna Willemsdochteren zijn zusters, en de voorschreven Claes Dircxz en Pieter Willemsz gezamenlijk ook vervangende alle andere erfgenamen van wijlen Aelbert Pietersz op Schilpen, op 30 mei 1576 Mr Jacob van Medenblick ad lites [doorgehaald] 831.
                                  In Haarlem stelt op 21 juni 1576 Pieter Cornelisz van Spaarndam, binnen deze stad wonende op de Turffmarct, zich borg voor Claes Dircxz Roo c.s. zo zij procederen, erfgenamen van wijlen Aelbert Pietersz op Schilpen, ter somme van 42 gld 10 st waarin dezelve Claes c.s. zich williglijk hebben laten condemneren door schepenen dezer stad ten behoeve van de commandeur of pietanciemeester van de Sinte Johansheeren binnen dezer stad volgens zeker schriftelijk akkoord, om de voorschreven somme voor hen te betalen, te weten St. Jansmis eerstkomende een derdedeel en de rest op 2 daaraanvolgende halve jaren telkens de helft van het restant 832.
                                  Op 22 maart 1578 verklaart Frederick Claesz van Velsen, oud omtrent 50 jaren, ten verzoeke van Claes Dircxz Roo, houtkoper, dat in 1560 de gemene erfgenamen van wijlen Alydt Fredericxdr, in haar leven huisvrouw van Aelbert Pietersz op Schilpen, ter eenre, en dezelve Aelbert Pietersz, in levenden lijve zijnde, ter andere zijde, de gemene boel en goederen van voornoemde Alydt en Aelbert met elkaar gedeeld hebben, en dat o.a. aan de voorschreven erfgenamen van Alydt Fredericx gedeeld is de helft van een stuk land genaamd de Veneetse Croft in de banne van Velsen, met de wederhelft aan voornoemde Aelbert, dat de voorschreven erfgenamen hun helft niet konden verkopen en zekere jaren later die helft geruild hebben met een stuk land genaamd de Cruyscroft in Velsen met voorschreven Aelbert, welke Cruyscroft de erfgenamen verkocht hebben aan ene Cornelis Pietersz, broer van de voorschreven Aelbert. Hij attesteerde mede dat de voornoemde erfgenamen van Alydt Fredericxdr (die ten tijde van de deling behoeftig waren) de overige hun aangekomen landen verkocht hadden, en dat hij bij 't leven van wijlen Aechte Claesdr, laatste huisvrouw van voorschreven Aelbert, van hem gekocht heeft gehad omtrent 1½ morgen land genaamd Loddersbeeck, mede te Velsen, voor 600 gld, waarvan hij 400 gld betaald heeft aan Aelbert en de andere 200 gld nog bij 't leven van Aechte betaald heeft 833.
                                  Op 18 september 1578 verklaren Claes Dircxz Roo, houtkoper en poorter te Haarlem, als man en voogd van Maritgen Cornelisdr erfgenamen bij beneficie van inventaris van wijlen Aelbert Pietersz op Schilpen, oom zal. van zijn voorschreven huisvrouw, mede als actie hebbende van alle andere erfgenamen van voorschreven Aelbert Pietersz, ter eenre, en Claes Arysz van Aelbertsberge als erfgenaam van wijlen Aecht Claesdr zijn moeder, in haar leven huisvrouw geweest van voorschreven Aelbert op Schilpen, ter andere zijde, al hun geschillen betreffende de deling van de nagelaten boel en goederen van voorschreven Aelbert Pietersz en Aecht Claesdr, na arbitrage te submitteren, op pene van 100 gouden kronen door degene die bevonden zal worden te opposeren tegen de voorschreven uitspraak 834.
                                  Op 15 januari 1579 verklaart Maerten Gerytsz uit de Beverwijk, ten verzoeke van Claes Dircxz Roo, nomine uxoris erfgename bij beneficie van inventaris van Aelbert Pietersz op Schilpen, dat zeker stuk land, groot omtrent 3 morgen genaamd de Schilperzaet, in de banne van Velsen bij de Beverwijk, in de jaren 73, 74 en 75 geheel ongebruikt gelegen heeft en daarvan geen profijt gekomen is, en in 76 door getuige op bevel van requirant gemaaid wezende waarvan het gekomen hooi de onkosten en arbeid niet waard was 835.
                                  In Velsen in 1561 voor de 10e penning, onder 'landen gelegen tussen de Houtwech en de Heerenwech van Wijckerban tot aan de Schilpwech', de erfgenamen van Alydt Fredericx gebruiken hun eigen 1½ morgen hoog teelland, getaxeerd 's jaars op 6 gld (10e penning 12 st), en 2 morgen eigen teelland getaxeerd op 10 gld (10e penning 20 st) 836.
                                  In Velsen gebruikt in 1555 Cornelis Pieter Arysz 4 maden land van de kinderen van zal. Arys Pietersz te Aelbertsberge voor 18 gld (10e penning 35 st) 837.
                               3. Willem PIETERSZ, tr. 1° Marytgen JANSDR, tr. 2° N.N.
                                  In Velsen voor de 10e penning van 1543, [blz. 20] Willem Pietersz gebruikt een huis met 3 morgen land jaarlijks om 6 gld 838.
                                  In Velsen voor de 10e penning van 1544, [blz. 18] Willem Pieterszoon gebruikt 2 morgen land min een achelen zaaiens jaarlijks om 12 gld 839.
                                  In Velsen voor de 10e penning van 1555, fol. 3, Willem Pietersz gebruikt een sate land groot 4 morgen waarvan hemzelf een vierendeel behoort, 's jaars om 10 gld (10e penning 20 st), dezelve gebruikt nog een stuk land groot 8 morgen, om 34 gld (10e penning 3 gld 8 st), nog een stuk land groot 2 morgen om 4 gld 12 st (10e penning 9 st 2 penn), item 3 maden een vierendeel 's jaars om 14 gld (10e penning 28 st) 840
                                  In Velsen voor de 10e penning van 1561, fol. 2, onder 'landen in de Aercommer thiende tussen de Schouheyninge en de Cleyne Houtwech, beginnende in 't noorden van Wyckerbanscheydinghe tot aan de Schilpwech, en zijn meest alle hoge geestlanden bijna van eender nature' Willem Pietersz gebruikt zijn eigen huis met het vierdepart van 4 morgen teelland gemeen gelegen, en huurt een vierendeel, 's jaars om 5 gld (10e penning 10 st), een morgen of vierdepart huurt hij 's jaars om 3 gld 2 st (10e penning 6 st 3 penn), zijn eigen morgen met zijn huis getaxeerd op 8 gld (10e penning 16 st), het laatste vierdepart huurt hij met meer andere teellanden, tezamen groot 10 morgen, 's jaars om 43 gld (10e penning 4 gld 6 st), fol. 2v Willem Pietersz huurt 2 morgen geestland 's jaars om 4 gld 12½ st (10e penning 9 st 1 oort), fol. 15v Willem Pietersz bewoont zijn eigen huisje getaxeerd op 3 gld 10 st (10e penning 7 st) [waarschijnlijk een 'verkeerde' Willem Pietersz], fol. 46v, onder'landen gelegen buiten de Velserdycke 'Willem Pietersz huurt 4 morgen 2 hond 's jaars om 30 gld (10e penning 3 gld), fol. 57, onder 'landen gelegen in de Velser Broucke, te weten in de Westbrouck dewelke alle hooilanden en weilanden van eender kwalteit' Willem Pietersz gebruikt zijn eigen 4 hond land getaxeerd op 4 gld (10e penning 8 st) 841.
                                  In Velsen voor de 100e penning van 1570, fol. 3, onder 'saten staande aan Arcommerduijn' Willem Pietersz gebruikt en bewoont zijn eigen huizinge en erf en sate, groot 3 morgen geestland, tezamen getaxeerd 's jaars op 16 gld (100e penning 3 gld 10 st 6 penn 1 mijt), item gebruikt nog zijn eigen 3½ mad 2½ hond hooiland getaxeerd 's jaars op 13 gld 10 st (100e penning 19 st 6 penn 2 mijten), dezelve heeft in bruikwaar 10 morgen geestland 's jaars om 43 gld (100e penning 9 gld 9 st 3 penn 1 mijt), huurt 2 morgen geestland 's jaars om 4 gld 15 st (100e penning 20 st 14 penn 3 mijten), huurt 6½ mad hoiland 's jaars om 34 gld (100e penning 7 gld 9 st 10 penn), nog huurt 1 morgen geestland 's jaars om 3 gld 2 st (100e penning 13 st 10 penn 1 mijt) 842.
                                  Op 18 januari 1614 testeren Annetgen en Marytgen Willems, gezusteren, dochters van wijlen Willem Pietersz, in zijn leven wonende te Velsen, en wijlen Marytgen Jansdochter, redelijk op hun jaren dan nog ongehuwelijkt zijnde, tegenwoordig wonende in de Bresaep in de banne van Velsen. Zij institueren elkaar tot enige erfgenaam, mits dat de langstlevende 25 gld zal uitkeren aan Nelletgen Lambertsdochter op de Grote Hoff binnen Haarlem. Na de dood van de langstlevende zullen eveneens 25 gld aan voorschreven Nelletgen Lamberts uitgekeerd worden. De overige goederen zullen geërfd worden door Griete Willemsdr hun volle zuster, nog Guerte Willems en Cornelis Willemsz hun halve broer en zuster, mitsgaders de kinderen van Pieter Willemsz en Engel Willemsdr hun overleden broer en zuster op hun ouders plaats, in staken elk voor een vijfdepart. 843
                                  In Velsen verkopen in 1633 Jan Jansz Roos, man en voogd van Guertgen Willems, Cornelis Willemsz Leuter, Jan Cornelisz Post, ook vervangende zijn zwager en zusters, Willem Pieters, ook vervangende zijn broer, zijn zwager en zusters, Willem Jeroensz, ook vervangende zijn broer, zijn zwagers en zusters, allen erfgenamen van zal. Anneken Willems die over zekere tijd geleden alhier te Velsen overleden is zonder wettige geboorte na te laten, aan Dirck Cornelisz Bas, ongehuwde jongeman wonende te Amsterdam, een stuk geest- of teelland, groot omtrent 1 morgen, belend ten oosten Claes Claesz Jongh, ten zuiden Gerrit Fredericx „het halver sloot”, ten westen de gemene Beurwech, ten noorden Sijmon Cornelisz Lans mede „het halver sloot”, voor 826 gulden, te betalen de helft gereed, de helft Lucasmarkt 1633, aan Jan Dircxz alias Jan Dirck Jannen mede in Bresaep een croftje geest- of teelland benoorden Laddersbeeck, genaamd het Heultgen, belend ten westen de erfgenamen van Dirck Jan, ten noorden Jan Jansz Roos en Cornelis Willemsz Leuter, te oosten de weduwe van Gijsbert Arentsz, Jan Jansz Roos en de erfgenamen van Claes Fredericxz Jongh, ten zuiden de Regulieren van Beverwijk, voor 525 gld, te betalen de helft gereed, de helft Lucasmarkt, aan Willem Dammis te Velsen een half stuk hooiland in Oostbroeck, gemeen met Engel Pieters Oudeneel, genaamd de Hader, belend ten oosten de Velsermeer, ten zuiden Claes Cornelisz Neeskens en de kerk te Velsen, ten westen de Schouwateringe, ten noorden Symon Cornelisz Lans, voor 500 gld, te betalen de helft gereed, de helft Lucasmarkt 844.
                               4. (Jonge) Cornelis PIETERSZ, overl. vóór 1555, tr. verm. Griet JANSDR.
                                  In Velsen voor de 10e penning in 1543, [blz. 17] Cornelis Pietersz aan huurland met een huisje, groot 2 morgen en 2 achelen, jaarlijks om 18 gld, [blz. 20] Cornelis Pietersz gebruikt 3 morgen land en 2 achelen jaarlijks om 11 gld [zou ook op zijn broer Ouwe Neel kunen slaan] 845.
                                  In Velsen voor de 10e penning in 1544, [blz. 22] Cornelis Pieterszoon gebruikt aan huurland met een huisje, tezamen groot 2 morgen 2 achelen, 's jaars om 18 gld 846.
                                  In Velsen voor de 10e penning in 1555, onder 'huizen te Velsen' Griet Jans weduwe van Cornelis Pietersz, blz. 15 Griet Jansdr weduwe van Cornelis Pietersz met haar kinderen gebruikt haar eigen zate land met 10 morgen, jaarlijks getaxeerd op 45 gld (10e penning 4 gld 10 st), dezelve gebruikt 3 morgen om 13 gld (10e penning 26 st), item 1 morgen 's jaars om 1 gld 12½ st (10e penning 3 st 3 penn), item 2 maden om 12 gld (10e penning 24 st) [meteen gevolgd door Cornelis Pieter Aelbrechtsz] 847.
                                  In Velsen voor de 10e penning in 1561, fol 31v, onder 'landen in de Brederoder thienden tussen de Herenwech en de Schouheynighe' Griet Jansdr gebruikt haar eigen huis met 8 morgen 2 hond teelland, getaxeerd op 34 gld 10 st (10e penning 3 gld 9 st), fol. 32 Griet Jansdr huurt 3 morgen teelland en weiland 's jaars om 22 gld 10 st (10e penning 2 gld 5 st), item Griet voornoemd huurt 5 morgen 4 hond zo weiland als hooiland, 's jaars om 44 gld (10e penning 4 gld 8 st), fol. 62v, onder 'landen gelegen aan de Westlaen en zijn alle wei- of hooilanden meest van eender nature' Griet Jansdr gebruikt haar eigen 2 morgen land getaxeerd op 12 gld (10e penning 24 st), fol. 63 Griet Jansdr gebruikt haar eigen morgen 2 hond land getaxeerd 's jaars op 8 gld (10e penning 16 st), Jan Pietersz en Griet Jansz huren een mad land om 3 gld 5 st (10e penning 6½ st) 848.
                              4018. (<2009) Cornelis Symonsz SEYLEMAECKER, schepen van Beverwijk in 1562 849,
                                 In de rekeningen van de Memorie van Beverwijk in 1540/1541: Cornelis Zeylemaker een akker van 139 roeden, noordwest van de Vincentenmolen, belend de prelaat van Egmond en Symon Jansz met 2 akkers, strekkende van de Duynerswech noordwaart tot het scheid, gebruikt Neeltgen de weduwe van Vincent molenaar of Cornelis Seylemaker voor 16 sch 800.
                                 In de rekeningen van de Memorie van Beverwijk anno 1543[?]: van Cornelis zeylemaker van een akker bij zijn molen 16 sch, van een halve akker aan de Sieker en Arentswech 6 sch, facit 22 sch 850.
                                 In Wijk aan Duin voor de tiende penning van 1557: Cornelis Sijmensz seijlemaecker, is groot 1 morgen 328 roeden, getaxeerd voor 6 gld 3½ st 4 penn, nog bruikt hij van 't Gasthuys in de Wyck 117 roeden, de huur is 24 st 851.
                                 In Beverwijk is op 26 december 1561 Cornelis Hendricxz schuldig aan Cornelis Symonsz 24 st 's jaars, hoofdsom 19 gld, met als onderpand zijn huis en erf op de Meer, strekkende van de Meer tot achter aan het erf van Cornelis Jansz, belend ten zuiden Jan Willemsz, ten noorden Cornelis Jansz, is op 26 oktober 1562 Cornelis Symonsz Seylmaecker, poorter binnen Beverwijk, 6 gld 's jaars schuldig aan Cornelis Aerjansz, losbaar met 100 gld, met als onderpand een kroft zaadland, belend ten noordoosten de Wyck op Zeerwech, ten zuidoosten de Lyewech, ten zuidwesten de erfgenamen van Jan Arisz, ten noordwesten Cornelis Engelsz, en verkoopt op 18 juni 1565 Cornelis Engelsz aan Cornelis Symonsz Seylmaecker een akker land, belend ten noordoosten de Heerewech, ten zuidoosten Cornelis Symonsz, ten zuidwesten de Schouwbeeck, ten noordwesten de Papelicke Prooven 852.
                                 Op 4 april 1578 verklaren Jan Cornelisz en Dirick Cornelisz, gebroeders uit de Beverwijk, dat alzo zijluiden, volgens zekere cedulle van schifting, scheiding en deling van de achtergelaten goeden van wijlen Cornelis Symonsz zeylemaker hun vader zal. ged., tezamen op hun last genomen hebben en gehouden worden te betalen, eerst 50 gld hoofdsom toekomende Jannetgen Fredricxdochter, en nog 33 gld 6 st 11 penn hoofdpenningen, met alle verschenen onbetaalde renten, en gemerkt ook dat de voornoemde Dirick Cornelisz alleen gehouden wordt te betalen tot ontlasting van hun vaders sterfhuis 69 gld 12 st en een blank, bekennen zij overeengekomen te wezen, dat Jan Cornelisz alleenlijk zal betalen voor Dirick Cornelisz de voorschreven somme van 69 gld, des zal daartegen de voorschreven Dirick Cornelisz tot zijn last nemen alleen om te betalen voor de voornoemde Jan Cornelisz de 50 gld hoofdsom toekomende Jannetgen Fredericxdr en de 33 gld 6 st 11 penn hoofdsom, met de verschenen renten, en zal hiertoe Dirick Cornelisz aan Jan Cornelisz laten volgen de 26 gld 10 st dezelve Dirick competerende van Symon Cornelisz uit de Beverwijk uit zake van koop van een werf in de Beverwijk (op 23 oktober 1578 verklaren Jan en Dirick Corneliszonen deze scheiding en akkoord gebroken te hebben en teniet te doen, waarna de akte geroyeerd is) 853.
                                 Op 23 oktober 1578 verklaren Jan Cornelisz en Dirick Cornelisz, gebroeders en kinderen van wijlen Cornelis Symonsz seylemaker uit de Beverwijk, gescheiden en gedeeld te hebben alzulke landen en goeden als hunluiden tezamen bij loting ten deel gevallen op 18 september 1577 van hun vaders nagelaten goeden, als volgt, Jan Cornelisz zal hebben 't Voorlandt gelegen bij en achter de Bagynen in de Beverwijk, belend ten noordoosten de erfgenamen van Geryt Woutersz, ten zuidwesten 't Gasthuyslant, strekkende van de Heerwech tot over de notweg die in 't zelve land ligt aan 't land van de voorschreven Dirick Cornelisz naast de wallen van 't bruikland van Jacob Jansz en de wallen van 't Gasthuyslant dat ene Gerae..[?] Block eertijds gebruikt heeft, waartegen Dirick Cornelisz zal hebben 't achterste stuk van 't voorschreven Voorlandt, belend ten zuidoosten 't land van Jan Cornelisz voorschreven, ten zuidwesten 't Gasthuyslant voornoemd, ten noordwesten de erfgenamen van Claes Jansz Schouten, ten noordoosten 't bruikland van de voorschreven Jacob Jansz, met conditie dat Jan Cornelisz tot zijn last zal nemen en betalen de 50 gld met renten toekomende Jannetgen Fredricxdr en 32 gld 6 st 11 penn met de renten en nog het bestek van 69 gld 12 st 1 blank als de voorschreven Dirick volgens de scheicedulle zou moeten betalen, met voorwaarden over de heinsloot die Dirick Cornelisz zal willen schieten 854.
                              tr. N.N.
                                    Uit dit huwelijk:
                               1. Sijmon Cornelisz SEYLEMAECKER, tr. Stijntien JORIAENS, overl. vóór 7 april 1586.
                                  In Beverwijk bewijst Simen Cornelisz Seylemaker, benevens Dirck Jacobsz van Amsterdam, zijn twee onmondige kinderen geprocreëerd bij Stijntien Joriaens zijn overleden huisvrouw, genaamd Cornelis Sijmensz en Joriaen Simensz, hun moeders erfdeel. Hij zal zorgen voor de opvoeding en ieder kind 200 gld uitkeren. Sijmen Cornelisz geeft als onderpand een croft land genaamd de Molecroft bij de Noorder korenmolen, belend ten oosten de molenwerf, ten zuiden Claes Cornelisz, ten westen Pieter Gerritsz alias Pieter Oom in de banne van Wijk aan Duin, en nog een croft land genaamd Michielencroftie bij de Doelen, belend ten noordoosten de Molewech, ten zuidwesten de Lijwech, ten zuidoosten de Schoubeeck, ten noordwesten de Memorie van Beverwijk. Op 18 februari 1597 zijn de weesmeesters geaccordeerd met Symon Cornelisz Seylemaecker dat Willem Dircxz zijn zwager die deze percelen land gekocht heeft de 400 gld tot meer rente en profijt voor het zoontje van Symon Cornelisz genaamd Joeryaen Symonsz zou opbrengen. 855
                                  (Kopie) Op 7 januari 1597 testeert Jeurian Symonsz, oud omtrent 14 jaar, een zoon wettig geprocreëerd door Symon Cornelisz en Styntge Jeuryaensdr zal., wonende tegenwoordig met zijn vader binnen Amsterdam, waarbij hij zijn vader tot universele erfgenaam maakt 856.
                               2. Tonis CORNELISZ, tr. N.N.
                                  In Beverwijk verkoopt op 24 april 1577 Tonis Cornelisz, poorter van Beverwijk, aan Symon Cornelisz en Haesse Claesdr, beiden wonende te Amsterdam, 2 akkers zaadland, belend ten oosten de Monnickewech, ten westen de Hofflandenwech, ten zuiden de „aremary” in Beverwijk, ten noorden de Regulieren in Beverwijk, verkoopt op 17 december 1577 Tonis Cornelisz uit Beverwijk, nu wonende te Amsterdam, aan Symon Cornelisz zijn broer alle recht en eigendom hem ten deel gevallen vanwege zijn vaders en moeders erfenis in een croftje land, belend ten zuiden de Lyewech, ten zuidwesten de Schouwbeeck, ten noordwesten de Papelicke Proostien, ten oosten de Broeck van Beverwijk, ten noorden de Coninxwech, en nog in een kroftje bij de ...molen, belend ten zuidoosten de molenwerf, ten zuidwesten de kinderen van Cornelis Maertensz, ten noordwesten Jan Janssen de zoon van Jan Maertensz, ten noordoosten Wouter Jansz, waarbij Symon Cornelisz de portie op zich neemt van Tonis Cornelisz van de lasten die op 't sterfhuis van Cornelis Symonsz hun vader zouden mogen vallen volgens de scheidbrief, is iop 15 februari 1593 Louris Andriesz aan Tonis Cornelisz wonende binnen Amsterdam een jaarlijkse losrente van 3 gld schuldig, losbaar met 50 gld, verkoopt iop 18 november 1594 Tonis Cornelisz poorter binnen Amsterdam aan Marinis Zegerzoon poorter binnen Beverwijk een huis en erf in de Breestraet, strekkende tot achter aan Dirck Joosten zijn tuin, belend ten zuiden Louris Maertsen, ten noorden Willem Dirckxzoon van Thoeren, en verkoopt op 30 december 1595 Thonis Cornelisz poorter binnen Amsterdam aan Dirck Josten poorter binnen Beverwijk een erf op de Meer, strekkende van de Meer tot achter aan het erf van voornoemde Thonis Cornelisz, belend ten zuiden Jacop Maertensz, ten Noorden Jacop ... 857.
                                  In Beverwijk verkopen in 1619 Rombout van der Par man en voogd van Tryntgen Antonisdr, Harmen Bruijnsz als getrouwd gehad hebbende Niessgen Antonisdr, Jan Nannincksz man en voogd van Marritgen Antonisdr, Jan Roeloffs man en voogd van Jannetgen Antonisdr, Jan Jansz Smit man en voogd van Hester Antonisdr, allen zwagers [=schoonzoons] en erfgenamen van wijlen Anthonis Cornelisz, aan Heyndrick Engels buurman te Velsen een huis en erf op de Meer strekkende tot achter Claes Jansz backer, belend ten zuiden Claes Aelbertsz, ten noordoosten de Gasthuijssteech, en aan Meyns Cornelisdr hun moei, poorteresse van Beverwijk, een rentebrief van zal. Anthonis Cornelisz sprekende op Dirck Cornelisz, zijn zal. broer 858.
                               3. Meijnsgen CORNELISDR, zie 2009.
                               4. Jan CORNELISZ.
                               5. Dirck CORNELISZ.
                                  In Beverwijk is in 1593 Aris Franssoon slotemacker, poorter van Beverwijk, aan Dirck Cornelisz zijn medepoorter een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st schuldig, met als onderpand een erf in de Breestraet, strekkende tot achter de Heerewech, belend ten zuiden Arij Franssen, ten noorden Cornelis Barentsz wielemacker, verkoopt in 1594 Dirck Cornelisz aan Aeris Franssen slotemaecker een erf in de Breestraet, strekkende tot achter aan de Koninckxwech, belend ten zuiden Zelycsz Vrederyckxzoon, ten noorden Aeris Franssen, en is in 1601 Dirck Cornelisz poorter van Beverwijk aan zijn broer Thonis Cornelisz wonende te Amsterdam een jaarlijkse losrente schuldig van 9 gld, met als onderpand een erf met het getimmert in de Breestraet strekkende tot achter aan de Heerwech, belend ten zuiden Aeris Fransz, ten noorden Cornelis Jansz, en nog een jaarlijkse losrente van 9 gld met als onderpand zijn huis en erf met de kamers op de Meer strekkende tot achter aan Ryck Dirckx, belend ten zuiden Claes Aelbertsz, ten noorden de Gasthuyssteech 859.
                              4020. (<2010) Sijmon, alleen bekend van 2 zoons en een dochter,
                                 In Alkmaar verkopen in 1591 Outger Sijmonsz uit de Beverwijk en Claes Michielsz van 't Hofflandt als man en voogd van Foockel Sijmonsdr, erfgenamen van Sijvert Sijmonsz, hun overleden broer en zwager resp., aan Claes Claesz schoenmaecker een vrij erf met de looikuipen en ander getimmerte daarop staande, aan de Noordzijde van de Oude Gracht, belend ten oosten Pieter Jansz in 't Heck, ten westen Dirck Heijndricxz schoenmaecker, voor 300 gld, te betalen 50 gld gereed en de rest op 5 eerstkomende meidagen; tot waarnis en generale waarborg stelt zich Dirck Pietersz schipper met zijn huis en erf aan de Oostzijde van de Houtilstraet 860.
                              tr.
                              4021. (<2010) N.N.,
                              tr. 1° Jan, wedn. van N.N.
                                    Uit het eerste huwelijk:
                               1. Claes Jansz BEVERWIJCK.
                                  In Beverwijk testeert op 2 december 1626 Claes Jans wonende te Beverwijk, aan Dirck Oitgersz zijn neef geprocreëerd door Oitger Symonsz zijn halve broer, aan de kinderen van Anna Oitgersdr en Guertgen Oitgersdr en de kinderen van Symon Oitgersz nagelaten, mede kinderen van Oitger Symonsz bij representatie, item aan Sieuwaert Claesz en Ariaen Claesdr, nagelaten kinderen van Foockel Symons zijn halve zuster, met de kinderen van Symon Claesz, het kind van Cornelis Claesz en van Baertgen Claesdr of de kinderen die zij nog zouden mogen procreëren, en de kinderen die Thomas Claesz zou mogen procreëren of zo Michiel Claesz kwam te huwen ook de kinderen die hij zou mogen procreëren, met conditie dat aleer de kinderen van Michiel, Thomas en Baertgen tot de erfenis geadmitteerd zullen worden Michiel, Thomas en Baertgen ten behoeve van de gemene erfgenamen zullen restitueren 100 gld als zij van de testateur teveel genomen hebben van sobere kost, item aan de kinderen van Griet Garbrantsdr zijn nicht, dochter van Beatris Jans zijn halve zuster, item die van Nanning Nanninghsz nagelaten door Nanning Garbrantsz zoon van Beatris voornoemd. (Met nog allerlei bepalingen bij vooroverlijden van neefjes en nichtjes.). Hij ordonneert dat Hendrick Jansz, de man van Griet Walichxdr zijn nicht, zal zijn uitgesloten, en dat om gewichtige redenen. 861
                                  In Beverwijk hebben de erfgenamen van Claes Jansz Beverwijck in openbare veiling verkocht, en dragen op 26 mei 1677 over, aan Paulus Danielsz, mede woonachtig alhier, een huis en erf in de Breestraet strekkende tot achter aan 't erf van Jasper Jansz Backer, belend ten noordoosten Dirck Munter, ten zuidwesten de erfgenamen van Gillis Aelbertsz, met een vrije uitgang op het Achterwegjen toe gemeen met de voorschreven Dirck Munter, belast met 6 st 's jaars, voor 850 gld, te betalen een derdedeel gereed, mei 1678 en 1679 telkens nog een derdedeel 717.
                                     Uit het tweede huwelijk:
                                1. Oetger SIJMONSZ, zie 2010.
                                2. Foockel SIJMONSDR, tr. Claes MICHIELSZ, schepen van Wijk aan Duin, zn van Michiel THAEMSZ, schepen ald. 654.
                                   In 1610 is Fockel Symonsdr, weduwe van Claes Michielsz in zijn leven collecteur van 't schot van Wijk aan Duin sedert de troebelen, eiser contra Gerrit Jansz Duynmayer en inwoner van dezelve banne die onwillig is zijn schot en onkosten vervallen sedert de troebelen te betalen 862.
                                   In Heemskerk verkopen in 1632 Cornelis Claesz, Sijmon Claesz, Michiel Claesz, Toenis Claesz, Pieter Jansz man en voogd van Beertgen Claesdr, Dirck Engelsz vader en voogd van Engel Dircksz geprocreëerd bij Marijtgen Claesdr, allen ook voor Aeriaen Claesdr hun zuster, allen erfgenamen van zal. Claes Michielsz en Fookell Sijmonsdr, aan Sijmon Lourensz een croft land groot 690 roeden, belend ten zuiden de erfgenamen van Jan Jorisz, ten westen Willem Lourensz, ten noorden Jan Claesz Laeckeman in de Wijck, ten oosten de Schouwebeeck 863.
                                   In Wijk aan Duin (voor schepenen en schout van Heemskerk en die van Beverwijk) verklaren in 1643 Cornelis Claesz, buurman op 't Hofflant, ook als voogd van Sybrich Cornelisdr, weduwe van Thomas Claesz zijn overleden broer, Symon Claesz wonende te Beverwijk, Pieter Jansz man en voogd van Beertgen Claesdr, buurman te Heemskerk, Wouter Barentsz man en voogd van Adrijaen Claesdr, wonende te Beverwijk, allen kinderen van Foockel Sijmonszdr, dat zij met elkaar zullen oplichten en onder hen slaan, eerst 200 gld 19 st 12 penn, als indertijd van 10 voorafgaande jaren van hun kinderen opgenomen zijn als vrucht van de kapitaalgoederen dezelfde kinderen opgekomen en bestorven bij dode van Claes Jansz Beverwijck, en nog 400 gld die gefourneerd zullen worden door Cornelis Jansz wonende te Beverwijk (schoonzoon van Claes Cornelisz van 't Calf) 864.
                                   In Beverwijk in 1677 bij de verkoop van een huis en erf door de erfgenamen van Claes Jansz Beverwijck treedt Trijn Claes van 't Calf, weduwe, op als het recht hebbende van Cornelis, Tomas, Michiel, Baertje en Aerijaentje Claes, kinderen van wijlen Foockel Sijmons, een halve zuster van hem van 's moeders zijde 717.
                                   In Uitgeest verkoopt in 1581 Bruijn Gerrijtsz, ook voor Griete Gerrijts zijn zuster, aan de erfgenamen van Michiel Thaemsz van 't Hofflant een jaarlijkse losrente van 6 gld, met als onderpand 3 koegang gemeen in een stuk land genaamd de Pannenven in de Sijen, belend ten oosten de Kerckdam, ten zuiden de Sijlsloot, ten westen Pieter Arijsven, ten noorden Heije[?] Wael 865.
                                   In Heemskerk verkoopt in 1584 Thomas Michielsz aan Claes Michielsz zijn broer, beiden wonende op 't Hoflandt in Wycker ambt, alzulk part als hem aanbestorven is van zijn ouders in een stuk weiland voor 't Hoechdorp genaamd Joffrouwe Clemeijns-venne, gemeen met de erfgenamen van Maritghen Gerritsdr en Heijndrick te Haarlem en die van Sonnevelt te Alkmaar, belend ten zuiden Willem Pieter Schouten te Den Haag c.s., ten westen IJsbrant Maertsz en Claes Gerritsz, ten noorden de erfgenamen van Mr Pieter van Foreest, ten oosten de Groete Vlietsloet 866.
                                   In Wijk aan Duin verkoopt in 1602 Claes Mychielsz wonende op het Hofflant aan Payng Cornelisz wonende op de Neerhof van 't huis van Adrichem 2 akkers genaamd de Heckackers, belend ten oosten de Laege Hofflanderwech, ten zuiden Gerret Oetgersz te Beverwijk, ten westen de Hoege Hofflanderwech, ten noorden de erfgenamen van Guerte Dyrcksdr 867.
                                   In Wijk aan Duin hebben in 1624 de curatoren van de desolate boedel van Maritgen Aerijaenszdr, weduwe van Louweris Cornelisz, in zijn leven buurman op 't Hoflant, stukken geestland op 't Hoflant openbaar verkocht aan Michiel Claesz en Sieuwert Claesz, gebroeders, voor 325 gld, met Cornelis Claesz hun broer als borg, en verkopen in 1626 Michiel en Sieuwert Claesz aan Jacop Jansz Slommer, poorter van Beverwijk, een hoekje land op 't Hofflandt genaamd Niengenerff, groot omtrent 226 roeden, belend ten zuiden en noorden Cornelis Cornelisz Leenman, ten oosten de Hooghe Hofflanderwech, ten westen de Schoubeeck, voor 317 gld 17 st, te betalen op 3 eerstkomende Kerstmisdagen 868.
                                   In Wijk aan Duin verkoopt in 1635 Wouter Barentsz kuyper, poorter van Beverwijk, aan Cornelis, Symon, Michiel en Thomas Claessoonen, Pieter Jansz getrouwd hebbende Baertgen Claesdr, en Engel Dicksz nagelaten zoon van zal. Maritgen Claes, broers en zusters van de huisvrouw van dezelve Wouter Barentsz, 1/7 in een stuk geestland genaamd de Gier, in 't geheel groot 928 roeden, belend ten zuiden de stad Haarlem met de erfgenamen van Pieter Aerjaentsz, ten oosten de Groote Houtwegh, ten noorden en westen de Kuijckerswech, hem comparant aangekomen door huwelijk van zijn vrouw Aerjaentgen Claesdr, voor 140 gld, te betalen 3 eerstkomende Sint Lucasmarkten de annis 1635, 1636 en 1647, en verkoopt Enghel Dircsz Jonckman, wonende te Wijk aan Duin, aan Gerrit Willemsz van der Burch, poorter der stede Beverwijk, 1/6 in een stuk land genaamd de Ghier [als hiervoor], hem comparant aangekomen bij de dood van Maritgen zijn zal. moeder was die een dochter was van zal. Claes Michielsz op 't Hofflant, voor 60 gld, in 1636 weer verkocht aan Sijmon Claesz poorter van Beverwijk voor 135 gld 869.
                                3. Sijvert SIJMONSZ.
                               4022. (<2011) Claes JANSZ, geb. ca. 1519, schout van Beverwijk,
                                  In Wijk aan Duin voor de tiende penning van 1557: Claes Jansz schout in de Beverwijck zijn eigen land is groot 3 morgen 20½ roede, getaxeerd voor 13 gld 15 st, nog bruikt hij van Aernt Willemsz aan Sint Aechtendijck 194½ roede, de huur is 3 gld, van de memorij in de Wijck 164½ roede, huur 30 st, van de pastoor van Velsen 349 roeden, huur 4 gld, van de memorij in de Wijck 100 roeden, huur 19½ st, van de abt 2 morgen min 19 roeden, huur 13 gld 870.
                                  In Beverwijk zijn op 1 december 1560 Lysbet Jacopsdr, weduwe van Gerryt Claesz alias Braeck, met Claes Gerrytsz alias Braeck haar zoon, en Claes Gerrytsz voor zichzelf, aan Claes Jansz schout van Beverwijk 14 st 's jaars schuldig 871.
                                  In Wijk aan Duin voor de tiende penning van 1561: (tussen de Cleyne Houtwech en de Schouwheyninghe) de schout van Beverwijk gebruikt zijn eigen 3 vierendeel van 1 morgen 100 roeden, geschat op 4 gld 15 st komt de 102 penning 9½ st, (tussen de Cleyne Houtwech en de Grote Houtwech) Claes Jansz schout te Beverwijk gebruikt zijn eigen morgen 150 roeden, getaxeerd op 8 gld facit de 10e penning 3 st, dezelve huurt van de memory te Beverwijk 164½ roede, 's jaars om 30 st facit de 10e penning 3 st, de voorschreven schout huurt van de pastoor te Velsen 235 roeden, 's jaars om 4 gld, facit de 10e penning 8 st, de schout voornoemd zijn eigen half morgen 22 roeden, getaxeerd op 2 gld 10 st facit de 10e penning 5 st, (buiten de Dyck oostwaarts]) Claes Jansz schout te Beverwijk gebruikt van de Reguliers te Beverwijk anderhalf morgen, 's jaars om 13 gld facit de 10e penning 26 st 872.
                                  Bij de informatie vanwege de Raad van Beroerten genomen in Beverwijk verklaart op 18 maart 1568 „Niclaes Jansz schout van de stede Beverwyck, oudt omtrent xlviij jaren, geinterrogeert onder eedt tzynder officie gedaen, opte voorsz. disordre ende troublen”, o. a. dat bij zijn weten alhier geen kerksmijting is gebeurd toen dat elders wel gebeurde in augustus en september 1566, dat in april daarna krijgsvolk van de heer van Brederode 's avonds in de Wijk kwam, tot omtrent 50 of 60 man, lopende eerst in de kerk van het klooster, waarop hij terstond uit bed opstond om met de vroedschap te vergaderen (wat niet gebeurde, mede door tussenkomst van Bertelmeeus Gillisz met hem hebbende Joris IJsebrantsz [kramer] en Merten He..[?] Claesz [chirurgijn]), en dat verschillende (met namen genoemde) personen betrokken waren bij prediking door predikanten (zoals bijwoning van preken, huisvesting van predikanten, prediking in huis, het timmeren van hutten waarin gepredikt werd) 873.
                                  Op 16 oktober 1578 heeft Nicolaes Jansz, wonende in de Beverwijk, het graafschap van Egmond opgedragen een stuk land, groot omtrent 1 morgen, in de banne van Velsen, belend ten westen de Schoubeeck, ten noorden het leen van Mr Pieter Wollebrantsz, ten oosten Maerten Claes, ten zuiden een stuk land toekomende een zuster in 't convent van Haarlem, dat weder aan Nicolaes Jansz verlijd en verleend is, te verheergewaden met 2 paar goede konijnen of 10 stuivers daarvoor. Op 11 oktober 1591 krijgt Nicolaes Jansz, schout in de Beverwijk, dit stuk land in eigendom weer terug, die in ruil daarvoor tot een middelleen opdraagt 2 croften land in de banne van Wijk aan Duin, groot tezamen 1569 roeden, tot 800 in 't morgen, waar nutertijd belenders van zijn ten noorden Oetgert Symonsz Cuijper, ten oosten Oetger Sijmonsz voornoemd met Willem Cornelisz, ten zuiden Maritgen Cornelis, weduwe, ten westen Jan Cornelisz met Jan Garstmans, en dat ten behoeve van zijn dochterskind Anna Maertensdr, oud 9 jaren, of naar haar vadersnaam geheten Anna Oetgersdr. In de marges: op 8 januari 1600 heeft Maerten Claes als oom van Anna Maertens de eed vernieuwd, op 29 augustus 1622 heeft Cornelis Willemsz van Tooren, wonende in de Beverwijk, als man en voogd van Anna Oetgersdr de behoorlijke eed gedaan. 874.
                                  In Heemskerk verkoopt op 1 november 1591 Claes Jansz Schout in de Beverwijk aan Cornelis Pietersz Smacker een stuk weiland, belend ten zuiden die van Foreest, ten westen Jan Tarwe, ten noorden en oosten de heer van Assendelft 875. (Op 9 maart 1585 koopt Jan Cornelisz Taru van Louris Jansz Berckhoudt een croft land op 't Hoechdorp, belend ten zuiden de erfgenamen van Mr Pieter van Foreest te Haarlem, ten noorden de Vrouwe douairière van Assendelft, ten oosten Claes Jansz in de Beverwijk de oude schout 876.)
                                  Op 18 en 19 oktober 1592 wordt ten verzoeke van Cornelis Willemsz Buys, als een van de naaste bloedverwanten van Jan Jansz Douven wonende in de Beverwijk, getuigenis geleverd door Marritgen Cornelisdr, wettige huisvrouw van Jan Jansz Douven, oud omtrent 50 jaren, en Lieventgen Joppendr, oud omtrent 18 jaren, nu dienstmaagd van Gerrit Gerritsz, molenaar of olieslager in de Beverwijk. Eerst verklaarde Marritgen Cornelisdr dat zij een zoon heeft genaamd Adriaen Claesz, dewelke omtrent 2 jaren geleden ervan beschuldigd werd dat hij twee schapen gestolen zou hebben, en dat ene Claes Janszoon, schout in de Beverwijk tot haar huis is gekomen en haar zei dat haar zoon twee schapen gestolen had, haar vragende wat zij begeerde te doen in deze zaak, waarop zij ten antwoord gaf dat zij dat niet wist, omdat zij geen middelen van geld of goed had om dezelve schout te contenteren, en dan hem bad dat hij haar zoon geen schande zou willen doen. Waarna de schout haar voorhield dat hij bij haar begeerde te slapen op zulke conditie dat hij dan haar zoon niet apprehenderen of schandaliseren zou, wat zij hem weigerde. En was de schout menigmaal te haren huize gekomen, zeggende wilt gij nog bij mij slapen en mijn wil doen, of zal ik uw zoon moeten doen hangen, zulks dat zij, getuige, als hij, schout, kwam dikwijls het huis uitliep (enz.). Een keer greep hij haar bij de keel en zette zijn duim op haar strot, zodat zij niet meer bij kennis was en hij haar onder de voet wierp en zijn wil met haar deed, en haar verkrachtte. Zeggende dat de voorschreven schout dikwijls nadien zijn wil met haar heeft gedaan op zulke conditie dat hij haar voorschreven zoon niets misdoen zou (enz.). Voornoemde Lieventgen Joppendr verklaarde dat zij eertijds dienstmeid was van Jan Douven en Marritgen Cornelis zijn huisvrouw, nu omtrent 2 jaren geleden, dat zij gezien heeft dat Nicolaes Jansz, schout van de Beverwijk, daar ten huize dikwijls kwam, en dat Marrytgen Cornelis haar gelastte dat zij moest uitkijken naar haar man, en als zij Jan Douven gewaar zou worden, zij dat moest zeggen, of op de deur kloppen (enz.). 877
                               tr. N.N.
                                     Uit dit huwelijk:
                                1. Maerten CLAESZ, notaris te Beverwijk, procureur voor het gerecht van Beverwijk 878, overl. vóór 24 jan. 1632.
                                   In Heemskerk verkoopt op 25 september 1577 Maerten Schouten [in de marge: Maerten Schout Claessen] uit de Beverwijk aan Claes Fransz, poorter van Enkhuizen, een croft land gekomen van Griet Splinters. belend ten zuiden Zijburch weduwe van Jan Willemsz, ten noorden de erfgenamen van Aernt Willemsz, ten westen de Beijfferdewech, ten oosten de Oesterwech, met als principale borg Cornelis Dirck Pietersz 879.
                                   In Beverwijk verkopen op 20 december 1577 Willem Cornelisz, Claes Cornelisz en Maerten Cornelisz, elk voor zichzelf en vervangende Alyt Cornelis hun zuster, als kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Willemsz backer, aan Maerten Claes een croft land achter de Hoffstrat, belend ten zuidwesten de Schouwbeeck, ten noordwesten de Lyewech, ten noordoosten Mychyl Jansz en de erfgenamen van Cornelis Symonsz, ten zuidoosten de Conincxswech 880.
                                   In Heemskerk verkoopt op 3 december 1587 Dirck Gerritsz buurman te Akersloot aan Maerten Claesz (in de kantlijn: Maerten Schouten), poorter van Beverwijk, de helft van een stuk weiland en van een stuk zaadland ten westen ervan, waarvan het weerdeel Cornelis Dircxz, de broer van verkopers huisvrouw, toebehoort, belend ten zuiden pastorieland van Heemskerk, ten westen de Oesterwech, ten noorden van 't zaadland Johan van de Riviere, ten noorden en oosten van het weiland van Mr Dirck van Bekesteijn te Haarlem, met Jan Pieter Allertsz als waarborg, voor een termijnbrief van 687 ponden 881.
                                   In Heemskerk verkoopt op 28 maart 1589 Cornelis Dirck Pietersz, buurman te Heemskerk, aan Maerten Claesz in Beverwijk een jaarlijkse losrente van 5 gld 5 st, af te lossen met 75 gld, waaraan hij verbindt de helft van de weide en kroft waarvan voornoemde Maerten Claesz de wederhelft toebehoort, belend ten zuiden de pastorie van Heemskerk, ten westen de Oesterwech, ten noorden Mr Jan van Riviere en Bekesteijn te Haarlem, ten oosten voornoemde Bekesteijn, en verkoopt op 1 juni 1589 Jonker Aelbert van Egmont aan Maerten Claesz in de Beverwijk een jaarlijkse losrente van 14 gld, hoofdsom 200 gld, met als waarborg Claes Heyndricksz wonende op 't Hoflandt 882.
                                   In Heemskerk verkoopt op 22 januari 1591 Cryn Dircksz aan Maerten Claesz, procureur en notaris, beiden wonende in Beverwijk, de zuidelijke helft van Laechlant, belend ten zuiden de erfgenamen van Louris Gerritsz, ten westen de Weteringe, ten noorden de erfgenamen van Guert Luytges, ten oosten de Liencamp 883.
                                   In Haarlem stelt op 3 april 1593 Engbert Diricxz de Man zich borg voor Maerten Claesz uit de Wijk voor 't namptissement [= provisionele betaling] door hem geobtineerd op 16 januari laatstleden tegen Embert Melisz Prins ter somme van 15 gld 18½ st, om dezelve somme in 't geheel of deel te restitueren indien bij sententie ten principale bevonden wordt zulks te behoren 884.
                                   In Velsen is op 8 februari 1595 Claes van Heusden Jorisz, nu baljuw van Assendelft, schuldig aan Maerten Claesz, procureur en notaris publiek in de Beverwijk, een jaarlijkse losrente van 7 gld 5 st, hoofdgeld 115 gld 885.
                                   In Haarlem constitueert Maerten Cornelisz, buurman te Schoten, op 16 januari 1597 [Dirick] de Weent contra Maerten Claesz uit de Beverwijk, gearresteerde 886.
                                   Voor het Hof van Holland is op 13 november 1602 Maerten Claesz Schouten, wonende in de Beverwijk, impetrant jegens Heyndrick Cornelisz Rycker wonende te Haarlem, principaal debiteur, en Frans Fransz Rycker alias de Coster, wonende te Haarlem, als geordonneerde curateur van de goederen van de voornoemde Rijcker, om een somme van 400 gld tegen de penning 16; de gedaagde compareert niet en wordt gecondemneerd 887.
                                   In Wijk op Zee verkoopt op 24 juli 1605 Toonis Joosten, weduwe van Jan Claesz Nagel in zijn leven schout te Wijk op Zee, met Luydt Luydtsz haar zoon, aan Maerten Claes, notaris, poorter der stede Beverwijk, een losrente van 6 gld 5 st 's jaars 888.
                                   In Heemskerk verkoopt op 3 november 1605 Gerrit Aeriaensz Santberghen, waard in de Swan te Heemskerk, aan Maerten Claesz Schouten in de Beverwijk een croftje land groot 469 roeden, belend ten oosten Joris Palusz, ten zuiden Cornelis Thonisz, ten westen Jacob Claesz, ten noorden de Hollebeeck, als eertijds Dirck Cornelisz Goesinne, in zijn leven man en voogd van Guyrte Gerritsdr tegenwoordig huisvrouw van de comparant, heeft gekocht 889.
                                   In Heemskerk verkoopt op 11 december 1612 Maerten Claesz, notaris te Beverwijk, aan Claes Leendertsz op 't Hoochdorp een kroftje zaadland gelegen in Breedtslacht, groot 460 roeden, belend ten oosten Joris Pauwelsz, ten zuiden Claes Leendertsz, ten westen Jacob Claesz, ten noorden de Hollebeeck, verkopen op 30 juni 1615 de burgemeesters en regeerders van Alkmaar aan Maerten Claesz wonende in Beverwijk een stuk land van 445 roeden, belend ten oosten de Schoubeeck, ten zuiden en noorden de koper, ten westen de Wildernis, en verkopen op 16 april 1617 Maerten Claesz, notaris te Beverwijk, en Symon Claesz wonende te Wijk op Zee als zusterlingen van Jan Cornelis Gorstman van moederszijde samen met de zusterlingen in gelijke graad van Jan Cornelis Gorstman van vaderszijde voor de ene helft, en de weduwe Neeltgen Willemsdr van Jan Cornelisz Gorstman voor de andere helft, onder meer een huis met hofstede, boomgaard enz. aan de Oosterzij 890.
                                   In Wijk aan Duin verkoopt en is schuldig op 30 mei 1614 Cornelis Dircxz Garbranden, poorter van Beverwijk, aan Maerten Claesz, notaris en poorter aldaar, een jaarlijkse losrente van 75 gld, te lossen met 1200 gld, met als onderpand een stuk land in Wyckerbrouck genaamd Sgravencamp, groot 2 morgen, belend ten zuiden de Repelinger Vennen, ten westen de Swaensmeer, ten noorden de erfgenamen van Cornelis Fransz, ten oosten de kerk van Beverwijk en Pieter Pietersz 891.
                                   In Beverwijk is op 25 april 1615 Hans Janssen Stockman, oud-stedebode, schuldig aan Maerten Claessen, notaris alhier, een jaarlijkse losrente van 2 gld, hoofdsom 36 gld 892.
                                   In Heemskerk verkopen op 14 juli 1615 de Reguliers der stad Alkmaar aan Maerten Claesz wonende in de Beverwijk een stuk land groot omtrent 444 roeden, belend ten oosten de Schoubeeck, ten noorden en zuiden de koper, ten westen de wildernis 893.
                                   In Beverwijk transporteert op 17 juni 1619 Maerten Claesz, notaris te Beverwijk, aan Pieter Rieuwertsz en Geurtgen Utgertsdr zijn zusters zwager [schoonzoon] en dochter, tegenwoordig bij hem inwonend, een huis en erf als vermeld in schepenbrieven van 27 april 1594 894.
                                   In Velsen is op 8 januari 1620 Maerten Claesz, wonende in de Beverwijk, eiser contra Jaepgen Claesdr alias Schouten, wonende te Velsen, om betaling van 21 gld 11 st ½ penn van verlopen rente, over lang verschenen; schepenen condemneren gedaagde 895.
                                   Op 17 oktober 1629 heeft Aeriaen Jacobsz, als oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van wijlen Symon Outgersz, getuigd dat zekere jaren geleden na 't overlijden van Maerten Claes, in zijn leven notaris te Beverwijk, hij, comparant, toentertijd weesmeester te Beverwijk, vanwege de voorschreven weeskinderen van Symon Outgersz, benevens Pieter Cornelisz Voocht vanwege zijn 2 voorkinderen geprocreëerd bij Elysabeth Maertensdr [moet zijn „Claesdr”], alsook vanwege Dirck Outgersz en Anna Outgers, allen legatarissen bij testament van wijlen Maerten Claesz, zich met de voorschreven Voocht vervoegd heeft te Alkmaar aan de persoon van Mr Adriaen van Veen, advocaat aldaar, voor wie als notaris het testament van Maerten Claesz was gepasseerd, en dat zij gevraagd hebben of hij, van Veen, de legaten in het testament gementioneerd niet kon teniet maken en dezelve zouden komen aan Guyrtgen Outgers, geïnstitueerde erfgenaam van Maerten Claesz 896.
                                   In Heemskerk verkoopt op 24 januari 1632 Pieter Rieuwertsz, schepen van Beverwijk, als man en voogd van Guirtgen Oetgersdr erfgenaam van zal. Maerten Claesz Schoudten, in zijn leven notaris daar ter stede, aan Dijrck Willemsz Oudt vrijer, tegenwoordig wonende te Beverwijk, een kamp hooiland genaamd Croesclaescamp, groot 1477 roeden, belend ten zuiden Grietgen Aerisdr de weduwe van Jan Aeriaensz in Beverwijk, ten westen het Harentgen, ten noorden de Maetwech, ten oosten de Cleijne Gemeene Maet, en een perceel paardeland in de Zandtvennen, gemeen en onverdeeld met zeker memorieland nu toebehorende de stad Haarlem, groot 900 roeden, belend ten zuiden Dijrck Willemsz zelf, ten westen de memorie, ten noorden de Maetwech, ten oosten Jan Lambertsz 897.
                                2. Sijmon CLAESZ.
                                3. Aechtgen CLAESDR, zie 2011.
                                4. Lysbet CLAESDR, tr. Pieter Cornelisz VOOCHT, overl. vóór 30 nov. 1625, die hertr. met Maritgen MAERTENSDR.
                                   In Beverwijk is op 25 augustus 1605 Pieter Cornelisz Voocht, als vader van Cornelis Pietersz, eiser contra Jan Cornelisz te Wijk op Zee die op 26 juli jongstleden bij 't kerkhof te Wijk op Zee gekwetst heeft de borst en armen van Cornelis Pietersz die 3 weken heeft moeten meesteren; de chirurgijnskosten zijn 41 gld, en de vader vraagt ook 21 gld voor verdere kosten en de pijn 898.
                                   In Haarlem constitueert Pieter Cornelisz Voocht, pachter van de impost van 't bestiael over Beverwijk, op 18 februari 1606 Tobias van Swartsenburch, procureur, ad lites op en tegen Claes Harmansz mede van de Wijk, constitueert Claes Harmansz wonende in de Beverwijk op 25 februari 1606 Sonnevyl ad lites op en tegen Pieter Cornelisz Voocht, pachter van 't bestiael over de Beverwijk, en verklaart op 13 maart 1606 Cornelis, zoon van Pieter Cornelisz Voocht pachter van 't bestiael in de Beverwijk, zich bezwaard door zeker vonnis te zijnen vaders achterdele en voordele van Claes Harmansz in de Beverwijk van de 4e dezer, mits welke hij zich daarvan geconstitueerd heeft appellant of reformant aan het Hof van Holland 899.
                                   In Wijk aan Duin verkoopt op 21 november 1610 Pieter Cornelisz Voocht, poorter van Beverwijk, aan Pieter Pietersz aldaar een halve kamp land genaamd Aechte Geerts, in Wickerbrouck, gemeen en ongedeeld met voornoemde Pieter Pietersz, belend ten zuiden Joffr. Verburgh, ten westen de voornoemde Joffr. met 't gasthuis in de Beverwijk, ten noorden de Schouwateringh, ten oosten de Groote Sluyssloot 900.
                                   In Velsen verkoopt Cornelis Dircxz Starckman, wonende/poorter te Beverwijk, aan Pieter Cornelisz Voocht, wonende/poorter te Beverwijk, op 18 mei 1614 een croft geest- of teelland, groot omtrent 1 morgen, belend ten oosten de Heerewech, ten zuiden de Lydwech, en evenzo op 1 april 1620, dan belend tern oosten de Heerewech, ten zuiden de Lagewech[?], ten noorden Lourens Joosten ...wacker[?] te Amsterdam, ten westen de Lydwech, voor 1475 gld 901.
                                   In Wijk aan Duin verkopen op 30 november 1625 de kinderen en erfgenamen van Louweris Flooris, in zijn leven poorter van Beverwijk, aan Maritgen Maertensdr, weduwe van Pieter Cornelisz Voocht mede in zijn leven poorter van Beverwijk, met zijn nagelaten erfgenamen, een stukje geestland genaamd de Hooge Croft, belend ten oosten de Cleijne Houtwech, ten zuiden de erfgenamen van zal. Auwel Jansz, ten westen de voorschreven weduwe c.s., Cornelis Jan Dircksz en de erfgenamen van Daniel Cornelisz te Haarlem, ten noorden de Haechacker, voor 900 gld, te betalen op 3 St. Lucasdagen waarvan Lucasmarkt anno 1625 de eerste termijn verstreken was 902.
                                   In Heemskerk verkopen op 30 december 1625 Cornelis Pietersz Voocht, burger van Beverwijk, ook als voogd van Guiertgen, Lijsbet en Trijn Pietersdr, en Maerten Pietersz en Jan Gerritsz Roos, ook als voogd van Maerijtgen Maertensdr weduwe van Pieter Cornelisz Voocht, aan Grietgen Aerisdr weduwe van Willem Tysz in zijn leven wielmaker in de Beverwijk, 3 delen in een stuk land genaamd Laechlant, en draagt Ootger Sijmonsz een vierdedeel op aan Grietgen Aerisdr, groot in 't geheel omtrent 2 morgen, belend ten zuiden Jan Heyndericksz, ten westen Dirck Woutersz, ten noorden het „horrentgen” [horentje] Croeselaerscamp en de Cleijne Maet, ten oosten Jacop Lourensz c.s. 903.
                                   In Wijk aan Duin verkoopt op 2 april 1628 Cornelis Jansz alias Cornelis Jan Dircksz, van Heemskerk, nu wonend in de Zijpe, aan Balthasar Coeymans, koopman te Amsterdam, de helft van de zuiderste helft van een croft land gemeen met andere eigenaars, in 't geheel groot omtrent 1½ morgen, genaamd Aerijken Gerritscroft, hem comparant met zijn huisvrouw ten huwelijk gegeven, belend ten oosten Maritgen Maerts weduwe van Pieter Cornelisz Voocht, ten zuiden de koper, ten westen Jacob Louwerisz te Amsterdam, ten noorden de wederhelft van [het zuiderste deel van] Arijken Gerritscroft, en verkopen Maritgen Maertensdr, weduwe van Pieter Corneliz Voocht, wonende in Beverwijk, geassisteerd met Claes Cornelisz van 't Kalff, mede poorter aldaar, als haar voogd alsmede voor haar onmondige weeskinderen, en Jan Gerritsz Roos buurman te Velsen als getrouwd hebbende Anna Pietersdr, nagelaten dochter van zal. Pieter Cornelisz Voocht, aan gemelde Coeijmans de wederhelft, voor 1325 gld 10 st 904.
                                   In Wijk aan Duin bekent op 28 december 1628 Maritgen Maertensdr, weduwe van Pieter Cornelisz Voocht, poortersse van Beverwijk, geasssisteerd met mij [secretaris Cornelis Teunissoon], opgedragen te hebben aan Jooris Cornelisz, oud-burgemeester van Beverwijk, een halve wal tussen de Kennipcroft en 't Crommelandt, voor 15 gld 12 st 8 penn 905.
                                5. Guierte CLAESDR, tr. Cornelis Cornelisz HUIJSMAN, alias Kleyn Kees, biersteker, overl. 29 april 1622  906, begr. Beverwijk (Ned. Herv. Kerk), zn van Cornelis CORNELISZ en Griete DIRCXDR, die hertr. met Aechtgen LOUWERISDR.
                                   In 1612 verkopen in Wijk aan Duin Cornelis Cornelisz Huysman, poorter van Beverwijk, voor hemzelf, en Maerten Claesz, mede poorter in de Wijk, voor hemzelf en als oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen van Guierte Claesdr, zijn overleden zuster, geprocureerd bij de voornoemde Cornelis Cornelisz, aan Gillis Albertsz, tegenwoordig burgemeester der stede Beverwijk, een croftgen land groot omtrent 560 roeden, belend ten zuidwesten de erfgenamen van Claes Jansz, in zijn leven schout der stede Beverwijk, ten noordwesten de Schoubeeck, ten noordoosten Claes Aelbertsz in de Beverwijk, ten zuidoosten de Lywech, en aan Gerrit Pietersz ofte Gerrit Pieter Oome, mede poorter in de Wijk voornoemd, een akker geestland groot omtrent 370 roeden, belend ten zuidwesten Jan Thonisz wonende te Hem, ten noordwesten de Hooge Hofflanderwech, ten noordoosten Juffr. Verburgh, ten zuidoosten de Laege Hofflanderwech, belast met 35 st jaarlijks aan de memorie van Beverwijk 907.
                                   In Beverwijk getuigen in 1608 schepenen van Wijk aan Duin dat Cornelis Cornelisz alias Kleyn Kees aann Lambert IJsbrantsz schoenmaker een jaarlijkse losrente van 16 gld schuldig is, met als onderpand zijn huis en erf aan de Meer, strekkende tot achter Marij Coenen haar schaaphok, belend ten zuidwesten Tonis Harmansz, ten noordwesten Lysbet Jansdr, ten noordoosten Guerte Cornelisdr, en nog twee akkers in Wijk aan Duin, verkoopt in 1611 Cornelis Cornelisz Huysman aan Gerrit Garrebrantsz scheepstimmerman een huis en erf waar Maritgen Coen placht te wonen, strekkende tot achter aan de comparant, belend ten zuidwesten Crijn Dircksz, ten noordoosten Guertgen Cornelisdr, welke koper dit doorverkoopt aan Reynert Heyndricksz 908.
                                   In Velsen verkoopt in 1612 Adryaen Cornelisz wonende te Beverwijk aan Cornelis Cornelisz Huijsman aldaar een stuk teelland op de Schoubeeck genaamd de Lange Croft, belend ten zuidwesten Pieter Cornelisz in Bresaep, ten noorden de Schoubeeck en Claes Jongh, ten noordoosten Louris Florisz of de Schoubeeck, ten zuidoosten de Gemeene Beurwech 909.
                                   In Beverwijk verkoopt in 1618 Cornelis Cornelisz onze medepoorter aan Gerrit Maertsz een huis en erf op de Meerstraet, strekkende tot achter Reijndert Heyndricksz, belend ten zuidwesten Luijt Wllems, ten noordoosten Dirck Gerritsz 910.
                                   In Beverwijk verkoopt in 1619 Jacob Outgers, schipper alhier, en Louris Outgers zijn broer wonende buiten Haarlem, aan Cornelis Cornelisz Huijsman, biersteker, een huis en erf zonder platingedijk op de Meer, strekkende tot op 't Achterwechgen, belend ten zuidwesten de erfgenamen van wijlen Claes Cornelisz, ten noordoosten Tryn Florisdochter, verkoopt in 1621 Cornelis Cornelisz Huijsman, biersteker, aan Christiaen en Peter Woltrings zijn erf met het getimmerte erop aan de Meerwech, belend ten westen Thonis Jansz, ten oosten de koper, en verkoopt in 1622 Cornelis Christiaensz aan Cornelis Cornelisz Huysman, biersteker van de „3 cruijsen”, een losrente van 6 gld 5 st, met als onderpand zijn huis aan de Meerstraet, belend ten zuidwesten de Brantsteech, ten noordoosten Janneken Pietersdr 911.
                                   In Wijk op Zee verkopen gemachtigden van Herck Jansz, duinmeier in Texel op den Hoorn, aan Aechtgen Louwerisdr, weduwe van Cornelis Cornelisz Huysman in zijn leven poorter van Beverwijk, een huisje en erf, belend ten oosten de Vierboetswech van het dorp, ten westen de Buerenduijnen, ten zuiden de Heerewech ofte Nieuwestraet, ten noorden de Vierboetswech van het dorp, huizinge aan een rentebrief genomen, getaxeerd op 50 gld gereed geld, en verkoopt in 1624 Aecht Louwerisdr, weduwe van Cornelis Cornelisz Huijsman in zijn leven poorter van Beverwijk, geassisteerd met Floorents Louwerisz en Maerten Claes biersteker, beiden poorter van Beverwijk, als gecoren voogden van de voorschreven weduwe, aan Jan Pietersz een huisje en erf 912.
                                   In Beverwijk verkopen in 1658 de erfgenamen van Aechtgen Laurens, die weduwe was van Cornelis Conelisz Huysman, (met patroniemen Laurens, Frericx, Floris, Cornelis en Pieters) aan Jan Thysz Colthof een huis en erf op de Meyr, belend de erfgenamen van Pieter Jeroensz, Anna Jans Backer en Styntie Lenerts, voor een schuldbekentenis van 825 gld (voldaan op 30 april 1660) 913.

                               Generatie XIII (<XII, >XIV)

                               7808. (<3904) Willem COELENBIER, alleen bekend van twee zoons,
                               tr. N.N.
                                     Uit dit huwelijk:
                                1. Dirck COELENBIER, tr. Maijken.
                                   In Haarelm verkoopt op 23 november 1584 Cornelis van Langerhoven van Gent aan Mayken, weduwe van Dirck Coelenbier van Kortrijk, een huis en erf in de Schachelstraet tussen Lenaert Pietersz en Claes Pietersz, achter met een uitgang strekkende in de Vranckestege, met de voorwaarde dat men geen licht zal mogen stellen responderende op 't erf van Reijer Cornelisz Schipper, voor 1430 gld, van welke Mayken betalen zal aan Symon Lenaerts 500 gld op 5 eerstkomende meien telkens 1/5, welke somme de voorschreven Cornelis van Langerhoven op gelijke termijnen als rest van 't voorschreven huis schuldig is, item zal Mayken betalen aan Jacob Gerytsz Bleycker 438 gld die dezelve Jacob van voorschreven Langerhoven resterende is en waarvoor 't huis met het erf verbonden staat, en de resterende somme van de voorschreven kooppenningen is gereed bedongen. De voogd van de voorschreven Mayken is Jan Coelenbier filius Willems, haar zwager. Op 4 november verkoopt Maijken, weduwe van Dirck Coelenbier van Kortrijk, met Jan Coelenbier haar zwager en gecoren momboir, deze huizinge en erf aan Hans Fabrij, zoon van Aernoult Fabri, voor 1552 gld, te betalen 400 gld gereed te meiendage 1586 en de rest op 8 daarnaast aanvolgende meidagen wezende 144 gld 914
                                2. Jan COELENBIER, zie 3904.
                               7946. (<3973) (>15892, >15893) Jelis AELBERTSZ, overl. vóór 21 juni 1528,
                                  In repertorium op de leenkamers van de Graven van Blois, onder 'Wijk': nr 76, 5 stukken akkerland in de Wijk, strekkend van de Kukersweg tot de Daalbeek, 6 juli 1514 Jelis Aelbertsz, bij overdracht door Mr Balthasar Lievens voor Elisabeth van de Polle, 21 juni 1528 Cornelis Jelisz bij dode van Jelis Aelbertsz zijn vader 915.
                                  In Repertorium op de lenen van de abdij Egmond, nr 45, onder 'Beverwijk': 20 juli 1519 Gillis Albertsz, burgemeester in de Wijk, bij overdracht door Adriaan Pieter Wittenz, burgemeester in de Wijk, 24 april 1534 Andries Willemsz, rentmeester, na versterf van Cornelis Gillisz 916.
                               tr.
                               7947. (<3973) Anna DIRCSDR.
                                  Op 31 maart 1535, voor schout Cornelis van Teylingen en schepenen Maerten Gerritsz en Iacop Huges te Wijk op Zee, gelijde Anna Dircsdr, weduwe van Ielis Albrechtsz, met haar voogds hand, verkocht te hebben aan Andries Willemsz een akker land gekomen van Cornelis haar zoon, belend ten oosten de Haechacker, ten westen Guerte, weduwe van Geryt Mathys, met haar kinderen, ten zuiden en westen Koen Woutersz, ten noorden de Haechacker voornoemd 917.
                                  In Wijk op Zee, voor schout Cornelis van Theilingen en schepenen IJsbrant Henricsz en Aernt Lubrantsz, gelijde op 2 mei 1536 Anna Dircsdr, weduwe van Jelis Aelbrechtsz, met Cornelis Claesz haar voogd, verkocht te hebben aan Jan Duvesz een huis met erf en een hooihuis met erf, staande en liggende in de ban van Wijk op Zee op 't Hofvelant, strekkende voor van de Voerwech tot achter aan Beerte Florenacker, belend ten zuiden Cornelis Geritsz, ten noorden Dirck Cornelisz, en nog een croft land in dezelfde ban en heet Daelcroft, belend ten noordwesten de Cuikerswech, ten zuidoosten de Hoflanderwech, ten noordoosten Jan Duve, ten zuidwesten Erm Cornelis weduwe, op welke croft staat 14 st Cappelrijgelt en nog een klein „screentgen” liggende op de zuidelijkste „horn” van dezelve croft toebehorende de Memorij in Beverwijk waarvoor zij tot de dag van huiden betaald heeft alle jaren 6 st, en bekende zij hiervan al betaald te zijn de laatste penning met de eerste, en beloofde zij het voorschrevene te vrijen en te waren als men alzulks in de banne voorschreven schuldig is te vrijen en te waren, waarvoor waarborg staat Cornelis Claesz haar voogd voornoemd 918.
                                      Uit dit huwelijk:
                                 1. Cornelis JELISZ, overl. vóór 14 sept. 1534.
                                    In repertorium op de leenkamers van de Graven van Blois, onder 'Wijk': nr 76, 21 juni 1528 Cornelis Jelisz bij dode van Jelis Aelbertsz, zijn vader, 14 sept. 1534 Bartolmies Jelisz bij dode van Cornelis Jelisz, zijn broer 915.
                                 2. Dirck JELISZ.
                                    In Wijk aan Duin gebruikt Dirck Gelisz in 1557 van Cornelis Dircksz Gorstman aan Wyckerduijn 3 morgen 57 roeden, de huur is 11 gld 5 st 919, en gebruikt Dirck Jelisz in de Wyck in 1561, onder 'landen benoorden de Grote Kerckbeeck tussen de Hoghe Hofflanderwech en de Grote Houtwech, hoog geestland' van Cornelis Dirxz van Wyckerduyn 3 vierendeel van een morgen 's jaars om 6 gld, maakt de 10e penning 12 st 920.
                                    In Velsen voor de 10e penning in 1561, fol. 3v, onder 'landen gelegen tussen de Houtwech en de Heerenwech van Wyckerban tot aan de Schilpwech' Dirck Jelisz uit Beverwijk huurt van de Wycker kercke 1½ morgen teelland om 12 gld 's jaars, komt de 10e penning 24 st, maar daar de kerk met haar 2 delen exempt is blijft voor het derdepart ten laste van de gebruiker 8 st 921.
                                    In Beverwijk verkoopt in 1562 Gerryt Pietersz alias Storm wonende te Haarlem aan Dirck Jelisz een huis en erf met 2 akkertjes land aan de Oostzijde van het huis, staande in de Peperstraet, strekkende tot achter aan heer Joost van der Bronhorst, belend ten noordwesten Gryet Dirck Lyen, ten zuidoosten de Munnickewech 922.
                                 3. Bartolomeus JELISZ, tr. N.N., dr van Agnies GERRYTSDR.
                                    In repertorium op de leenkamers van de Graven van Blois, onder 'Wijk': nr 76, 14 sept. 1534 Bartolmies Jelisz, bij dode van Cornelis Jelisz, zijn broer, 6 maart 1535 Jan Duvenz, burger van Haarlem, bij overdracht door Bartolmies Jelisz 915.
                                    In Heemskerk verkoopt in 1563 Jan Gerrit Jacopsz aan Bertolomeus Gelysz, poorter van Beverwijk, een jaarlijkse losrente van 12 gld, hoofdpenningen 200 gld, met als borg Pieter Gerritsz zijn broer te Castricum 923.
                                    In Beverwijk is in 1565 Bartolmies Jelisz een losrente van 3 gld 's jaars, hoofdsom 50 gld, schuldig aan Claes Gerrytsz decker, met als onderpand zijn huis in de Breestraet strekkende tot achter aan de Conincxwech, belend ten zuidwesten Anthonis Jansz, ten noordoosten Jan Jansz 924.
                                    In maart 1568 wordt in Beverwijk in verschillende verklaringen Bertelmeeus Gillisz genoemd als betrokken bij de prediking van dissidente leer; o.a. werd in zijn huis gepredikt 925. Op 1 september 1568 was hij uitgeweken uit Beverwijk, werd hij verbannen en werden zijn goederen verbeurd verklaard door de Raad van Beroerten.
                                 4. Jan JELISDR, tr. Heinrick JACOPSZ.
                                    In Beverwijk is er in 1559 een overeenkomst van Heinrick Jacopsz, poorter van Beverwijk, met Bartolmijs Jhelisz als voogd van de kinderen van wijlen zijn zuster Jan Jhelisdr huisvrouw geweest van Heinrick Jacopsz, bij tussenspreken van Cornelis Willemsz Backer en Dirck Jhelisz, dat Heinrick voornoemd de kinderen zal houden tot hun mondige jaren en bij huwelijk elk kind 40 gld geven, met als onderpand zijn huis met schuur en erf (die obligatie door Maerten Claesz op 13 november 1590 gelicht en „in rechte te leggen”) 926.
                                 5. Guyrt JELISDR, zie 3973.
                                 6. Marytge JELISDR, tr. 1° Jan WILLEMSZ, tr. 2° Henrick REYERSZ, overl. vóór 20 febr. 1556, zn van Reyer CORNELISZ, tr. 3° Vrerick CORNELISZ.
                                    In Beverwijk compareert op 24 februari 1556 Reyer Cornelisz als bestorven voogd van Anna Hendricxdr, een dochter van Maritgen Jelis welke zij gewonnen heeft bij Henrick Reyersz haar overleden man, en heeft Anna Henricx, omtrent 12 jaar, voor vaders erfenis volgens de brief dd. 20 februari 92 gld, en nog een bed met toebehoren. En heeft Maritgen Jelisdr, of Vrerick Cornelisz haar man, beloofd 't kind te onderhouden. Op [datum onleesbaar] bekent Louris Klaesz, man en voogd van Anna, haar vaders erfenis ontvangen te hebben. 927
                                    In Beverwijk is in 1560 Marytge Jelisdr weduwe van Jan Willemsz, met Anthonis Jansz haar zoon, een losrente van 2 gld 's jaars schuldig aan Cornelis Willemsz backer, met als onderpand haar huis in de Breestraet, belend ten zuiden de Molesteech, ten noorden Maerten Symonsz 928.

                                Generatie XIV (<XIII)

                                15892. (<7946) Albrecht GELYSZ,
                                   Bij verhuur op 21 november 1505 door de Memorie van Beverwijk: een stuk land bij de Zeewech gekomen van Albrecht Gelysz, Claeren zijn wijf, nog een stuk land gekocht van Gelys Albrechts hetwelk Cornelis Jansz placht toe te behoren, gebruikt Cornelis Claes, nog een akker waarmee Gelis Voorschreven redimeert 20 sch 's jaars staande op zijn huis 929.
                                tr.
                                15893. (<7946) Claer.
                                      Uit dit huwelijk:
                                 1. Jelis AELBERTSZ, zie 7946.

                                Noten
                                BeverwijkGrK = J. van der Linden, De grafzerken in en buiten de Grote Kerk te Beverwijk, 1995
                                BloysBelonjeNH = Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Mr J. J. Belonje, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, 1928-1931.
                                NA = Nationaal Archief te Den Haag
                                NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
                                OV = Ons Voorgeslacht
                                RAA = Regionaal Archief Alkmaar
                                RAL = Regionaal Archief Leiden
                                RepKennemerland = Ons Voorgeslacht 44 (1989), Repertorium op de grafelijke lenen in Kennemerland, door J.C. Kort
                                ZSA = Zaans Streekarchief/Gemeentearchief Zaanstad, te Koog a/d Zaan
                                1. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 8/1031.
                                2. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 8/1096.
                                3. De gegevens over de voorouders en hun broers en zusters van Johan Siuts Hinrichs komen grotendeels uit: Die Familien der Kirchengemeinde Werdum (1662-1900), I. Teil von Ludwig Janssen †, Aurich 1971, II. Teil von Ludwig Janssen † und Hans Rudolf Menger, Aurich 1975.
                                4. NHA ONA 312 Beverwijk (notaris Jan Karshoff) nr 46, 17 febr. 1813.
                                5. NHA Memories van successie, 1818-1902, 2521 (kantoor Zaandam, 4e kwartaal 1848) (398).
                                6. NHA ONA Beverwijk 312 (notaris Jan Karshoff) akte 96, 21 mei 1813.
                                7. NHA ONA Beverwijk 318 (notaris Jan Karshoff) akte 140, 10 dec. 1818.
                                8. NHA ONA Beverwijk 318 (notaris Jan Karshoff) akte 12,7 2 dec. 1818.
                                9. NHA NA Beverwijk I 20 (notaris Cornelis Janszoon Prins) nr 750, 22 maart 1865.
                                10. Gemeentearchief Ede OA 60 (Ambtsjonkers, Verponding 1737-1751), fol. 218 en fol. 139v.
                                11. Gemeentearchief Ede OA 42 (Ambtsjonkers, Ligger van de verponding 1682 [in feite later, ca. 1690]), fol. 210.
                                12. Gemeentearchief Ede OA 43 (Ambtsjonkers, Verponding als verdeeld in 1713), fol 216.
                                13. Gemeentearchief Ede Ambtsjonkers OA 57 (Verpondingsregister 1714-1719) fol. 209, OA 58 (Maancedulle 1720) fol. 211, OA 59 (Maancedulle 1722-1728) fol. 211.
                                14. NHA ONA Beverwijk 264 (notaris Jan Barrevelt) akte 16, 8 maart 1723.
                                15. NHA ORA Beverwijk 1223, blz. 5 en 7, 11 sept. 1728.
                                16. NHA ONA Beverwijk 284 (notaris Abraham Henry Casteleyn), 8 jan. 1759.
                                17. NHA ONA Beverwijk 266 (notaris Jan Barrevelt) akte 28, 10 juni 1727.
                                18. NHA ORA Beverwijk 1223 blz. 52, 31 jan. 1729.
                                19. NHA ORA Beverwijk 1246 ((Diverse schepenakten) akte 23, 1 nov. 1777.
                                20. NHA ORA Beverwijk 1265 (Weeskamer), 1 dec. 1782.
                                21. Gemeentearchief Ede OA 46 (Ambtsjonkers, Verponding over 1671 met de bruiksshatting), fol. 41.
                                22. Gemeentearchief Ede OA 48 (Ambtsjonkers, Registers en ontvangst van de verponding van 1680 en de halve verponding van 1681, afschrift van 1751), fol. 80.
                                23. Gemeentearchief Ede OA 41 (Ambtsjonkers, Verpondingsposten van 1647 en 1651 als verdeeld in [ca.] 1682), fol. 170 en 170v.
                                24. Gemeentearchief Ede OA 46 (Ambtsjonkers, Verpondng over 1671 met bruiksschatting), fol. 42.
                                25. Gemeentearchief Ede OA 41 (Ambtsjonkers, Verpondingsposten van 1647 en 1651 als verdeeld in [ca.] 1682), fol. 170v.
                                26. Gemeentearchief Ede OA 42 (Ambtsjonkers, Ligger van de verponding 1682 [in feite later, ca. 1690]), fol. 211.
                                27. Gemeentearchief Ede OA 57 (Ambtsjonkers, Verpondingsregister 1714-1719), fol. 208v.
                                28. Gemeentearchief Ede OA 41 (Ambtsjonkers, Verpondingsposten van 1647 en 1651 als verdeeld in [ca.] 1682), fol. 107.
                                29. Gemeentearchief Ede OA 42 (Ambtsjonkers, Ligger van de verponding van 1682 [in feite ca. 1690]), fol. 135.
                                30. Gemeentearchief Ede OA 56 (Ambtsjonkers, Kopie uit de maancedulle van 1704), fol. 39.
                                31. Gemeentearchief Ede OA 57 (Ambtsjonkers, Verpondngsregister 1714-1719), fol. 132.
                                32. NHA ONA Beverwijk 257 (notaris Goosen Doorn), 28 febr. 1699.
                                33. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 127, 25 jan. 1708.
                                34. NHA ORA Beverwijk 1222 blz. 102, 23 sept. 1723.
                                35. GA Haarlem Inv. Ensch. II 1793, kast O, 199 bld 17.
                                36. NHA ORA Beverwijk 1222 blz. 423, 4 nov. 1727.
                                37. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 187 8 maart 1709, blz. 241 13 aug. 1709.
                                38. NHA ONA Haarlem 660 (notaris Casparus Noppen) akte 118, 20 mei 1712.
                                39. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 443, 23 juli 1713.
                                40. NHA ORA Beverwijk 1222 blz. 98, 6 aug. 1723.
                                41. NHA ONA Beverwijk 266 (notaris Jan Barrevelt) akte 14, 10 feb. 1727.
                                42. NHA ONA Beverwijk 267 (notaris Jan Barrevelt) akte 32, 13 april 1728.
                                43. NHA ORA Beverwijk 1224 blz. 282, 13 mei 1740.
                                44. NHA ORA Wijk aan Duin 1353, blz. 269 29 april 1729, blz. 327 (ongedateerd, vóór 30 september 1729).
                                45. NHA ORA Beverwijk 1223 blz. 152, 1 mei 1730.
                                46. NHA ONA Beverwijk 265 (notaris Jan Barrevelt) akte 36, 23 juli 1726.
                                47. NHA OA Wijk op Zee en Duin 39, Ontvangsten Hondsbos morgengeld in 1757.
                                48. NHA ONA Beverwijk 267 (notaris Jan Barrevelt) akte 95, 8 dec. 1728.
                                49. NHA ONA Beverwijk 281 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 22, 22 nov. 1751.
                                50. NHA ORA Beverwijk 1222, blz. 77 en blz. 80, 1 juli 1723.
                                51. NHA ONA Beverwijk 267 (notaris Jan Barrevelt) akte 16, 28 feb. 1728.
                                52. NHA ONA Beverwijk 269 (notaris Jan Barrevelt) akte 20, 2 mei 1731.
                                53. NHA ORA Beverwijk 1223 blz. 54, 10 febr. 1729.
                                54. NHA ORA Wijk aan Duin 1355 blz. 10, 5 juni 1731.
                                55. NHA ORA Beverwijk 1223, blz.272 19 april 1732, blz. 369 16 okt. 1733.
                                56. NHA ORA Wijk aan Duin 1354 blz. 160, 16 okt. 1733.
                                57. RAA NA Alkmaar 498 (notaris Arent Klaver) akte 75, 17 juni 1735.
                                58. NHA ORA Wijk aan Duin 1355 blz. 10, 5 juni 1737.
                                59. NHA ORA Uitgeest fol. 313v, 4 dec. 1736.
                                60. NHA ONA Beverwijk 282 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 63, 25 dec. 1754.
                                61. NHA ONA Beverwijk 276 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 20, 15/16 juli 1736.
                                62. NHA ONA Beverwijk 274 (notaris Jan Barrevelt) akte 73, 23 aug. 1740.
                                63. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 430, 23 okt. 1676.
                                64. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 486, 18 april 1678.
                                65. NHA ONA Beverwijk 262 (notaris Jan Barrevelt) akte 11, 23 febr. 1721.
                                66. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 8, 15 maart 1680.
                                67. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 365, 7 mei 1687.
                                68. NHA ORA Beverwijk 1243 (Diverse schepenakten), 17 maart 1692.
                                69. NHA ORA Beverwijk 1219 blz. 188, 24 nov. 1698.
                                70. NHA ONA Beverwijk 271 (notaris Jan Barrevelt) akte 37½, 7 juni 1734.
                                71. Gemeentearchief Ede OA 40 (Ambtsjonkers, Verponding ambt Ede van 1651), fol. 135.
                                72. Gemeentearchief Ede OA 41 (Ambtsjonkers, Verpondingsposten van 1647 en 1651 als verdeeld in [ca.] 1682), fol. 170.
                                73. Gemeentearchief Ede OA 46 (Ambtsjonkers, Verponding over 1671 met de bruiksschatting), fol. 41v.
                                74. Gemeentearchief Ede OA 42 (Ambtsjonkers, Ligger van de verponding 1682 [in feite later, ca. 1690], fol. 212.
                                75. Gemeentearchief Ede OA 60 (Ambtsjonkers, Verponding van 1737-1751), fol. 217.
                                76. Gemeentearchief Ede OA 46 (Ambtsjonkers, Verponding over 1671 met de bruiksschatting), fol. 25.
                                77. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 420, 4 juni 1688.
                                78. NHA ORA Wijk aan Duin 1350, blz. 17 23 maart 1694, blz. 71 14 dec. 1695.
                                79. NHA ORA Beverwijk 1218, blz. 85 11 aug. 1690, blz. 334 17 juli 1694.
                                80. NHA ORA Beverwijk 1219, blz. 115 en 117, 10 nov. 1697, blz. 149 30 mei 1698.
                                81. NHA ORA Wijk aan Duin 1351 blz. 27, 12 mei 1700.
                                82. NHA ORA Beverwijk 1219, blz. 305 en 307, 14 juni 1700, blz. 364 en 366, 25 mei 1701.
                                83. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 16 en 18, 7 febr. 1704, blz. 332 19 mei 1711, blz. 338 15 juni 1711.
                                84. NHA ORA Wijk aan Duin 1351, blz. 157 28 mei 1707, blz. 211 en 214, 8 juni 1709.
                                85. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 351 en 353, 17 juni 1711.
                                86. NHA ORA Beverwijk 1221 blz. 20, 20 febr. 1716.
                                87. NHA ORA Wijk aan Duin 1352 blz. 194, 10 aug. 1721.
                                88. NHA ONA Beverwijk 256 (notaris Arent Rollerus) 14 aug. 1702, 258 (notaris Jan Barrevelt) akte 10, 28 nov. 1711, 262 akte 48, 13/14 okt. 1720.
                                89. NHA ONA Beverwijk 259 (notaris Jan Barrevelt), akte 5 9 maart 1714, akte 28 6 aug. 1714, akte 35 20 sept. 1714.
                                90. NHA ORA Beverwijk 1221 blz. 43, 18 okt. 1716.
                                91. NHA ONA Beverwijk 261 (notaris Jan Barrevelt) akte 28, 29 april 1717, 263 akte 45, 1 okt. 1720, 264 akte 16, 8 maart 1723.
                                92. NHA ORA Beverwijk 1221, blz. 357 18 okt. 1720, blz. 437 en 444, blz. 442, blz. 445, blz. 448, blz. 451, blz. 454, 27 mei 1721.
                                93. NHA ONA Beverwijk 257 (notaris Goosen Doorn) 22 sept. 1696.
                                94. NHA ORA Beverwijk 1219 blz. 439, 20 juni 1702.
                                95. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 238 en 240, 13 aug. 1709.
                                96. NHA ORA Beverwijk 1222 blz. 95, 6 aug. 1723.
                                97. NHA ONA Beverwijk 263 (notaris Jan Barrevelt)akte 1, 11 jan. 1722, 264 akte 45, 21 juli 1723.
                                98. NHA ONA Beverwijk 267 (notaris Jan Barrevelt) akte 39, 19 april 1728.
                                99. NHA ONA Beverwijk 265 (notaris Jan Barrevelt) akte 19, 4 april 1726.
                                100. NHA ONA Beverwijk 269 (notaris Jan Barrevelt) akte 5, 14 jan. 1731.
                                101. NHA ORA Beverwijk 1224, blz. 36 2 aug. 1736, blz. 145 7 aug. 1738.
                                102. NHA ONA Beverwijk 282 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 84, 21 jan. 1753.
                                103. NHA ONA Beverwijk 262 (notaris Jan Barrevelt) akte 53, 10 dec. 1720.
                                104. NHA ONA Beverwijk 268 (notaris Jan Barrevelt) akte 8, 28 febr. 1729.
                                105. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 387, 1 juni 1712.
                                106. NHA ORA Beverwijk 1221 blz. 381, 4 febr. 1721.
                                107. NHA ORA Beverwijk 1222, blz. 298 en 300, 14 mei 1726.
                                108. NHA ONA Beverwijk 258 (notaris Jan Barrevelt) akte 5, 10 april 1711.
                                109. NHA ONA Beverwijk 266 (notaris Jan Barrevelt) akte 8, 3 maart 1727.
                                110. NHA ONA Beverwijk 258 (notaris Jan Barrevelt) akte 17, 26 mei 1710.
                                111. NHA ORA Beverwijk 1239 (Diverse schepenakten) blz. 178, 30 april 1661: Hendrick Theunisz schoenmaker, 27 jaren.
                                112. NHA ORA Beverwijk 1216, blz. 34 en 35, 17 sept. 1668, blz. 49 en 50, 1 nov. 1668.
                                113. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 44, 6 okt. 1668.
                                114. NHA ORA Beverwijk 1216, blz. 297 en 298, 24 juni 1674.
                                115. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 319, 20 okt. 1674.
                                116. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 334, 28 mei 1675.
                                117. NHA ONA Beverwijk 253 (notaris Jan Cornelisz Poorter), 4 aug. 1677.
                                118. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 4, 27 okt. 1679.
                                119. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 126, 10 juni 1682.
                                120. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 286, 23 mei 1685.
                                121. NHA ORA Wijk op Zee 1329, blz. 200 en 202, 10 mei 1689.
                                122. NHA ORA Beverwijk 1218, blz. 105 1 mei 1691, blz. 263 30 dec. 1693.
                                123. NHA ORA Wijk aan Duin, 1349 blz. 227, 1 nov. 1692, 1350 blz. 84 en 86, 9 mei 1696.
                                124. NHA ORA Beverwijk 1219, blz. 166 en 168, 15 juli 1698, blz. 345 7 febr. 1701.
                                125. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 534, blz. 536, blz. 539, blz. 541 en blz. 544, 20 april 1715.
                                126. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 71 28 mei 1706, blz. 78 7 aug. 1706.
                                127. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 238 en 240, blz. 241 en 243, blz. 246 13 aug., blz. 267 20 dec. 1709.
                                128. NHA ONA Beverwijk 258 (notaris Jan Barrevelt) akte 13, 30 maart 1710.
                                129. NHA ONA Beverwijk 259 (notaris Jan Barrevelt) akte 10, 6 april 1714.
                                130. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 359 en 361, 7 juli 1711.
                                131. NHA ONA Beverwijk 260 (notaris Jan Barrevelt) akte 33, 25 mei 1717.
                                132. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 547, 20 april 1715.
                                133. NHA ORA Beverwijk 1221 blz. 36, 20 juli 1716.
                                134. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 569, 18 mei 1715.
                                135. NHA ONA Beverwijk 262 (notaris Jan Barrevelt) akte 18, 6 april 1720.
                                136. NHA ONA Beverwijk 271 (notaris Jan Barrevelt), akte 22 18 april 1717, akte 22 6 maart 1734.
                                137. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 3 6 jan., blz. 5 7 jan., blz. 28 14 mei, blz. 33 14 mei 1723.
                                138. NHA ONA Beverwijk 263 (notaris Jan Barrevelt) akte 29, 30 april 1722.
                                139. NHA ONA Beverwijk 276 (notaris Abraham Henry Casteleyn) akte 20, 2 nov. 1738.
                                140. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 144, 1 juli 1708.
                                141. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 544, 20 april 1715.
                                142. NHA ORA Beverwijk 1221, blz. 198 en 201, 10 mei 1719.
                                143. NHA ONA Beverwijk 274 (notaris Jan Barrevelt) akte 6, 6 febr. 1740.
                                144. NHA OA Beverwijk 273 Lotingslijsten van schippers varende op Amsterdam.
                                145. NHA ONA Beverwijk 238 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 135, 24 april 1648.
                                146. NHA ORA Beverwijk 1239 (Diverse Schepenakten) blz. 169, 18 nov. 1660.
                                147. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 85, 23 juni 1669.
                                148. NHA ONA Beverwijk 253 (notaris Jan Cornelisz Poorter), 4 febr. 1695, 25 nov. 1697 en 7 nov. 1698.
                                149. NA Hof van Holland 1222 (Sententiën), akte 90 en akte 91, 18 december 1705.
                                150. NHA ORA Beverwijk 1218, blz. 187 29 aug. 1692, blz. 273 25 febr. 1694.
                                151. NHA ORA Beverwijk 1219 blz. 11, 28 nov. 1696.
                                152. NHA ONA Haarlem 666 (notaris Casparus Noppen) fol. 73, 20 maart 1715.
                                153. NHA ORA Wijk aan Duin 1353 blz. 78, 17 april 1727.
                                154. NHA ORA Beverwijk 1222, blz. 353 en 355, blz. 357, 19 april 1727.
                                155. NHA ORA Beverwijk 1217, blz. 396 16 april 1688, blz. 431 5 juni 1688.
                                156. NHA ORA Beverwijk 1218 blz. 13, 25 juni 1691.
                                157. NHA ORA Beverwijk 1220, blz. 536 en blz. 539, 20 april 1715.
                                158. NHA ORA Beverwijk 1221, blz. 313, blz. 318, blz. 323 en blz. 327, 8 juni 1720.
                                159. NHA ONA Beverwijk 264 (notaris Jan Barrevelt) akte 51, 2 okt. 1723.
                                160. NHA ONA Haarlem 449 (notaris Hendrik Hasewindius) fol. 37, 8 febr. 1698.
                                161. NHA ORA Beverwijk 1216, blz. 18 en 19, 24 mei 1668.
                                162. NHA ONA Beverwijk 253 (notaris Jan Cornelisz Poorter), 2 maart 1676.
                                163. NHA ONA Uitgeest 5027 (notaris Johannes van Coevenhoven), akte 134 4 juni 1680, akte 135 5 juni 1680.
                                164. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 36, 18 juli 1680.
                                165. NHA ORA Beverwijk 1217, blz. 232 18 mei 1684, blz. 320 1 mei 1686.
                                166. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 294, 8 juni 1685.
                                167. NHA ORA Beverwijk 1222 blz. 87, 30 juli 1723.
                                168. NHA ONA Beverwijk 243 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 512, 30 okt. 1652.
                                169. RAA ORA Castricum 151, 8 juni 1635, 4 sept. 1636.
                                170. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1314 (Schepenrol), Wijk aan Duin fol. 7, 22 jan. 1640.
                                171. NHA OA Castricum 72 (Morgengeld).
                                172. RAA ORA Castricum 152, 22 sept. 1643, 14 dec. 1644.
                                173. RAA ONA Castricum 3009 (notaris Claes Aeriaensz Schoorll) fol. 187, 20 dec. 1645.
                                174. RAA ORA Castricum 142 (Schepenrol), 21 febr. 1648.
                                175. NHA ORA Beverwijk 1240 (Diverse schepenakten) blz. 254, 15 dec. 1666.
                                176. RAA ONA De Rijp 4481 (notaris Dirck Cos) fol. 107 secunde, 20 okt. 1670.
                                177. NHA ORA Beverwijk 1240 (Diverse schepenakten) blz. 64, 23 april 1663: Willem Yven oud 28 jaren.
                                178. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 103, 24 april 1670.
                                179. NHA ONA Beverwijk 253 (notaris Jan Cornelisz Poorter), 14 dec. 1685.
                                180. NHA ORA Beverwijk 1219, blz. 239 en 240, 24 juni 1699.
                                181. NHA ONA Beverwijk 255 (notaris Cornelis Jans Velsen), 23 mei 1681.
                                182. NHA OA Beverwijk 273.
                                183. NHA ONA Beverwijk 254 (notaris Cornelis Jansz Velsen) blz. 275, 22 jan. 1677.
                                184. NHA ORA Beverwijk 1243 (Diverse schepenakten), 4 jan. 1692.
                                185. NHA OA Beverwijk 198, Lijst van nieuw gebouwde huizen.
                                186. NHA ORA Beverwijk 1213 blz. 225, 24 okt. 1652.
                                187. NHA ONA Beverwijk 247 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 260, 26 jan. 1664.
                                188. NHA ORA Beverwijk 1270 (Boedelpapieren), 8 okt. 1665.
                                189. NHA ORA Beverwijk 1270, boedelpapieren 19 mei 1670.
                                190. NHA ORA Beverwijk 1270 Boedelpapieren, 8 okt. 1665, 25 okt. 1664, 19 mei 1670.
                                191. NHA ORA Beverwijk 1241 (Diverse schepenakten) blz. 3, 13 nov. 1668.
                                192. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 132v, 9 dec. 1642.
                                193. NHA ORA Haarlem 76.63 fol. 136, 27 juli 1643.
                                194. NHA ONA Haarlem 224 (notaris Florens Swan) fol. 101, 2 nov. 1646.
                                195. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 204v, 18 juni 1647.
                                196. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 213v, 3 jan. 1648.
                                197. NHA Haarlem kast 15 nr 234 (verponding 1650), fol. 358.
                                198. NHA ONA Haarlem 277 (notaris Willem van Kittesteyn), 11 nov. 1655.
                                199. NHA ONA Haarlem 239 (notaris Zeger van Pullen), 12 juni 1660.
                                200. NHA ONA Haarlem 322 (notaris Henrick van Gellinckhuysen) fol. 88v, 3 mei 1666.
                                201. NHA Haarlem 76.77 fol. 615v, 1 maart 1668.
                                202. NHA ONA Haarlem 205 (notaris Nicolaes van Bosvelt) fol. 125, 25 aug. 1657.
                                203. NHA ONA Haarlem 237 (notaris Zeger van der Pullen) fol. 318v, 26 sept. 1654.
                                204. NHA ONA Haarlem 237 (notaris Zeger van der Pullen) fol. 365, 1 jan. 1655.
                                205. Lit.: A. van der Willigen Pz, Les artistes de Haarlem, 1870, p. 89.
                                206. NHA ORA Velsen 930 (Schepenrol), 8 nov. 1617.
                                207. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 145, 30 april 1616.
                                208. NHA ONA Beverwijk 246 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 26, 19 aug. 1659.
                                209. NHA ONA Beverwijk 233 (notaris Gijsbrecht van der Morsch), 14 febr. 1625.
                                210. NHA ORA Beverwijk 1209 blz. 236, 9 maart 1625.
                                211. NHA ORA Uitgeest 196 fol. 200v, 28 mei 1631.
                                212. NHA ORA Beverwijk 1211 blz. 180, 13 jan. 1639.
                                213. NHA ORA Beverwijk 1212, blz. 111, 15 okt. 1642, blz. 340 18 nov. 1647.
                                214. NHA ORA Beverwijk 1213, blz. 208 12 juni 1652, blz. 215 6 juli 1652, blz. 229 9 dec. 1652.
                                215. NHA ORA Beverwijk 1213, blz. 254 22 febr. 1653, blz. 270 9 mei 1653.
                                216. NHA ORA Heemskerk 285 (nw 253), blz. 23 11 april 1655, blz. 112 12 aug. 1657, blz. 167 17 febr. 1659, blz. 224 10 nov. 1660, blz. 312 20 nov. 1663, blz. 328 29 april 1664.
                                217. NHA ORA Beverwijk 1215 blz. 175, 11 juni 1661.
                                218. NHA ONA Beverwijk 247 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 111, 7 okt. 1662.
                                219. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 132, 6 juni 1665.
                                220. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 8, 8 okt. 1592.
                                221. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 28 30 maart 1594, 1208 fol. 5, 16 dec. 1600.
                                222. NHA ORA Beverwijk 1208 fol. 57v, 12 april 1609.
                                223. NHA ORA Beverwijk 1708 fol. 58v, 1 mei 1609.
                                224. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322, blz. 93 26 maart 1609, blz. 149 25 maart 1612.
                                225. RAA NA Alkmaar 38 (notaris Huijbert Jacobsz van der Lijn) fol. 3v, 8 dec. 1612.
                                226. NHA ORA Beverwijk 1215, blz. 476 en 485, 3 maart 1667.
                                227. NHA ORA Beverwijk 1241 (Diverse schepenakten), 6 dec. 1669.
                                228. NHA ORA Beverwijk 1216, blz. 116 3 juni 1670, bz. 126 6 juni 1670, blz. 129 6 juni 1670.
                                229. NHA ORA Beverwijk 1213 blz. 281 Beverwijk, 7 juni 1653.
                                230. NHA ORA Beverwijk 1215 blz. 51, 21 aug. 1659.
                                231. NHA ORA Beverwijk 1215, blz. 94, 95 en 96, 19 mei 1660.
                                232. NHA ORA Velsen 960 fol. 134v, 24 maart 1638.
                                233. NHA ORA Velsen 960, fol. 205v, 206v en 207, 12 febr. 1642.
                                234. NHA ORA Beverwijk 1215 blz. 241, 7 sept. 1662.
                                235. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 36, 7 juli 1664.
                                236. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 318, 19 okt. 1674.
                                237. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 330, 9 mei 1675.
                                238. NHA OA Beverwijk 271, Lotingslijsten van schippers varende op Amsterdam.
                                239. NHA ONA Beverwijk 244 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 86, 13 mei 1654.
                                240. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 86, 8 okt. 1664.
                                241. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 278, 30 maart 1674.
                                242. NHA ORA Beverwijk 1218 blz. 240, 25 mei 1693.
                                243. NHA ONA Haarlem 274 (notaris Willem van Kittesteyn) fol. 174, 24 nov. 1653.
                                244. NHA ORA Velsen 931 (Schepenrol), 25 april 1629.
                                245. NHA ORA Velsen 959 fol. 212, 1 april 1630.
                                246. NHA ORA Velsen 959 fol. 256, 11 febr. 1632.
                                247. NHA ONA Haarlem 149 (notaris Jacob Schoudt) fol. 229, 1 jan. 1640.
                                248. NHA ONA Beverwijk 234 (notaris Simon Lantsknecht), 7 dec. 1642.
                                249. NHA ORA Velsen 960 fol. 225v, 7 jan. 1643.
                                250. NHA ORA Velsen 961 fol. 153v, 17 febr. 1655.
                                251. NHA ORA Velsen 961 fol. 120, 5 maart 1653.
                                252. NHA ORA Velsen 961, fol. 154v 17 febr. 1655, fol. 165v 2 juni 1655.
                                253. NHA ONA Beverwijk 246 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 226, 10 aug. 1661.
                                254. NHA 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz.154, 31 okt. 1665.
                                255. NHA ORA Velsen 962 fol. 135v, 29 jan. 1670.
                                256. NHA ORA Velsen 963, fol. 66v, fol. 67v en fol. 68, 29 mei 1675.
                                257. NHA ONA Haarlem 685 (notaris Mechior Cleynenberch) akte 6, 7 jan. 1706.
                                258. NHA ORA Velsen 961 fol. 155, 17 febr. 1655.
                                259. NHA ONA Beverwijk 252 (notaris Jan Cornelisz Poorter), 5 mei 1661.
                                260. NHA ONA Haarlem 447 (notaris Hendrik Hasewindius) fol. 615, 23 nov. 1696.
                                261. RAA ONA Castricum 3012 (notaris Claes Adriaensz Schoorell), 11 maart 1660.
                                262. RAA ONA Castricum 3013 (notaris Claes Adriaensz Schoorell), 1 febr. 1663.
                                263. NHA ONA Haarlem 284 (notaris Willem van Kittesteyn) fol. 224v, 31 mei 1659.
                                264. NHA ONA Haarlem 810 (notaris Hendrick van Eeckhout Zachariassoon) akte 289, 16 okt. 1721.
                                265. NHA ONA Beverwijk 252 (notaris Jan Cornelisz Poorter) fol. 22v, 11 dec. 1660.
                                266. NHA ONA Beverwijk 254 (notaris Cornelis Jans Velsen), akte 41 11 juli 1666, akte 55 25 juni 1667.
                                267. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daem Voorgouw) blz. 687, 9 jan. 1634.
                                268. NHA ONA Uitgeest 5016, aktes 117 en 118, 23 juni 1637.
                                269. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 194, 11 juni 1671.
                                270. NHA ORA Beverwijk 1215, blz. 238 en 239, 19 aug. 1662.
                                271. NHA ORA Beverwijk 1213 blz. 78, 11 mei 1650.
                                272. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 254, 31 maart 1673.
                                273. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 389, 17 mei 1674.
                                274. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 312, 4 aug. 1674.
                                275. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 147, 20 juli 1670.
                                276. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daem Voorgou), blz. 57 1 jan. 1621, blz. 59 21 jan. 1621.
                                277. NHA ONA Uitgeest 5016 (notaris Jan Aelbertsz Bonckenburch) fol. 78, 3 maart 1636.
                                278. NHA ORA Heemskerk 283 (nw 251), blz. 314 8 maart 1640, blz. 327 18 dec. 1640.
                                279. NHA ORA Heemskerk 284 (nw 252), blz. 67 en 62, 22 maart 1644, blz. 112 28 april 1646, blz. 115 11 sept. 1646.
                                280. NHA OA Heemskerk 101 (Haardstedengeld), 1638.
                                281. NHA ONA Uitgeest 5022 (notaris Jan Allertsz Bonckenburch), 14 spet, 1666.
                                282. NHA ORA Heemskerk 285 (nw 253), blz. 55 21 dec. 1655, blz. 77, 20 juni 1656.
                                283. RAA NA Alkmaar 169 (notaris Frans Fransz Hooghsant) fol. 39v, 15 april 1659.
                                284. NHA ORA Uitgeest 5021 (notaris Jan Allertsz Bonckenburch) fol. 12, 19 aug. 1662.
                                285. NHA ORA Heemskerk 286 fol. 5, 3 mei 1665.
                                286. NHA ORA Heemskerk 283 (nw 251) blz. 342, 22 okt. 1641.
                                287. NHA ORA Heemskerk 284 (nw 252) blz. 128, 28 mei 1647.
                                288. ZSA ONA Zaandam 5752 (notaris Jan Jelisz van Breen) akte 415, 29 sept. 1649.
                                289. ZSA ORA Westzaan 1917 (Staatboek) fol. 56v, 18 febr. 1659.
                                290. ZSA ONA Zaandam 5780 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 102, 31 okt. 1667.
                                291. ZSA ONA Zaandam 5780 (notaris Simon OOsterhooren) fol. 107, 24 nov. 1667.
                                292. ZSA ONA Zaandam 5780 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 125, 19 jan. 1668.
                                293. ZSA ONA Zaandam 5780 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 243, 31 dec. 1668.
                                294. ZSA ONA Zaandam 5780 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 252v, 19 jan. 1669.
                                295. ZSA ORA Westzaan 1584 fol. 219v, 21 maart 1669.
                                296. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 359, 3 nov. 1678.
                                297. RAA ORA Castricum 143 (Schepenrol), 3 nov. 1656.
                                298. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 15, 6 mei 1664.
                                299. NHA ONA Beverwijk 235 (notaris Pieter Cheeuwen), 2 dec. 1645, en ORA Beverwijk 1212 blz. 241, 2 dec. 1645.
                                300. NHA ORA Beverwijk 1213, blz. 121 en 122, 14 febr. en 15 maart 1651.
                                301. NHA ONA Beverwijk 244 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 212, 21 juni 1655.
                                302. NHA ONA Beverwijk 244 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 91, 9 juni 1654.
                                303. NHA ORA Heemskerk 285 (nw 253), blz. 60, 78 en 142, blz. 233 22 maart 1661.
                                304. NHA ONA Uitgeest 5022 (notaris Hessel Jansz Bonckenburch) fol. 7, 31 mei 1662.
                                305. NHA ONA Beverwijk 251 (notaris Jan Cornelisz Poorter) fol. 35, 24 sept. 1663.
                                306. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 222, 12 jan. 1667.
                                307. ZSA ONA Zaandam 5780 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 83, 10 aug. 1667.
                                308. NHA ONA Beverwijk 240 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 218, 1 okt. 1649.
                                309. NHA ONA Uitgeest 5018 (notaris Jan Allertsz Bonckenburch), fol. 49 en 50, 28 mei 1658, fol. 138 5 nov. 1666.
                                310. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1327 fol. 74, 11 sept. 1639.
                                311. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1314 (Schepenrol), Wijk aan Duin, fol. 10v 4 maart 1640, fol. 12 7 juni 1640, fol. 17 10 maart 1641.
                                312. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 28, 23 april 1641.
                                313. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 11v, 17 febr. 1641.
                                314. NHA ORA Heemskerk 284 (nw 252) blz. 111, 28 april 1646.
                                315. NHA ORA Heemskerk 284 (nw 252) blz. 134, 31 dec. 1647.
                                316. RAA ONA De Rijp 4481 (notaris Dirck Cos) fol. 108, 22 okt. 1670.
                                317. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1327, fol. 52 11 juli 1638, fol. 52v 10 sept. 1638.
                                318. NHA ORA Beverwijk 1211 blz. 215, 4 juni 1639.
                                319. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1327, fol. 69 28 mei 1639, fol. 75 11 sept. 1639.
                                320. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1314 (Schepenrol), Wijk aan Duin, fol. 1 en fol. 2, 13 nov. 1639, fol. 5v 22 jan. 1640, fol. 7v 12 febr. 1640.
                                321. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1327, fol. 55 19 nov. 1638, fol. 57 5 dec. 1638.
                                322. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1327 fol. 78, 9 nov. 1639.
                                323. NHA ORA Beverwijk 1212, blz. 180 14 mei 1644, blz. 327 13 juli 1647.
                                324. NHA ONA Beverwijk 242 (notaris Jan Cornelisz Velsen), aktes 383 en 384, 30 aug. 1651.
                                325. NHA ONA Beverwijk 243 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 499, 19 sept. 1652.
                                326. NHA ORA Beverwijk 1237 (Diverse schepenakten) blz. 32, 13 mei 1650.
                                327. NHA ORA Beverijk 1215 blz. 361, 28 mei 1664.
                                328. NHA ONA Beverwijk 242 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 377, 17 aug. 1651.
                                329. NHA ONA Beverwijk 252 (notaris Jan Cornelisz Poorter), 22 nov. 1661.
                                330. NHA ONA Beverwijk 240 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 251, 26 april 1650.
                                331. NHA ONA Beverwijk 254 (notaris Cornelis Jansz Velsen) blz. 6, 16 sept. 1663.
                                332. NHA ONA Beverwijk 247 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 175, 24 maart 1663.
                                333. NHA ONA Beverwijk 252 (notaris Jan Cornelisz Poorter). 21 febr. 1664.
                                334. NA Hof van Holland 2458 (Dingtalen), 11 dec. 1665.
                                335. NHA ORA Beverwijk 1240 (Diverse schepenakten) blz. 142, 26 nov. 1664.
                                336. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 191, 6 juni 1671.
                                337. NHA ONA Beverwijk 249 (notaris Jan Cornelis Velsen) akte 123, 28 febr. 1673.
                                338. NHA ONA Beverwijk 252 (notaris Jan Cornelisz Poorter), 28 juni (2 keer) en 6 okt. 1663.
                                339. NHA ONA Beverwijk 254 (notaris Cornelis Jansz Velsen) akte 43, 4 febr. 1667.
                                340. NHA ONA Beverwijk 249 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 28, 17 juni 1670.
                                341. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 322, 9 nov. 1674.
                                342. NHA ORA Beverwijk 1240 (Diverse schepenakten) blz. 69, 21 mei 1663.
                                343. NHA ORA Beverwijk 1241 (Diverse schepenakten) blz. 192, 11 april 1672.
                                344. NHA ORA Beverwijk 1241 (Diverse schepenakten) blz. 268, 15 juni 1674.
                                345. NHA ORA Haarlem 76.48 fol. 94, 4 febr. 1623.
                                346. NHA ORA Haarlem 76.51 fol. 90v, 10 mei 1627.
                                347. NHA Haarlem kast 15, nr 232 homanschap Y fol. 5 en fol. 7v, nr 234 fol. 366v en fol. 369v (homanschap Y).
                                348. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 240, 22 juni 1629.
                                349. NHA ORA Haarlem 76.55 fol. 206, 17 jan. 1635.
                                350. NHA ORA Haarlem 75.56 fol. 156v, 2 april 1636.
                                351. NHA ORA Haarlem 76.60 fol. 147 4 juni 1640, 76.67, fol. 127 14 juli 1643, fol. 136v 27 juli 1643.
                                352. NHA ONA Haarlem 138 (notaris Jacob Schoudt) fol. 101v, 13 okt. 1643.
                                353. NHA ONA Haarlem 137 (notaris Jacob Schoudt) fol. 24, 14 sept. 1641, 140 fol. 91v, 9 sept. 1646.
                                354. NHA ONA Haarlem 202 (notaris Nicolaes van Bosvelt) fol. 126, 23 nov. 1654.
                                355. NHA Haarlem Transp. 76.71, fol. 55 30 april 1658, fol. 370 23 juli 1659.
                                356. NHA Weeskamer Haarlem 52 (Boedelpapieren), 25 sept. 1662.
                                357. NHA ONA Haarlem 210 (notaris Nicolaas van Bosvelt) fol. 125, 31 dec. 1662.
                                358. NHA ONA Haarlem 213 (notaris Nicolaas van Bosvelt) fol. 11, 25 sept. 1665.
                                359. NHA ONA Haarlem 371a (notaris Lourens Baert) akte 222, 14 juni 1667.
                                360. NHA ORA Haarlem 76.56 fol. 114, 10 febr. 1636.
                                361. NHA ONA Haarlem 57 (notaris Egbert van Bosvelt), fol. 194 2 nov. 1640, fol. 199 25 nov. 1640.
                                362. NHA ONA Haarlem 149 (notaris Jacob Schoudt) fol. 338, 3 jan. 1642.
                                363. NHA ORA Haarlem 76.62 fol. 77v, 26 maart 1642.
                                364. NHA ORA Haarlem 76.63 fol. 262, 14 mei 1644.
                                365. NHA ORA Haarlem 76.77 fol. 193v, 29 dec. 1668.
                                366. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 157, 12 juli 1644.
                                367. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 175v, 21 okt. 1645.
                                368. NHA ONA Haarlem 224 (notaris Florens Swan) fol. 9, 26 nov. 1645.
                                369. BeverwijkGrK nr 214.
                                370. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 161 fol. 238, 5 mei 1599.
                                371. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1213 (Schepenrol), 15 jan. 1612.
                                372. NHA ONA Haarlem 24 (notaris Michiele Jansz van Woerden) fol. 307, 24 juli 1614.
                                373. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249) blz. 293, 21 okt. 1615.
                                374. NHA ORA Beverwijk 1165 (Schepenrol), 3 juni 1616.
                                375. NHA ORA Beverwijk 1209 blz. 18, 12 juli 1617, 1211 blz. 204, 28 april 1639.
                                376. NHA ONA Haarlem 25 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 398, 2 juli 1617.
                                377. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326 blz. 210, 7 mei 1628.
                                378. NHA ORA Beverwijk 1212 blz. 17, 10 febr. 1642.
                                379. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 6, 4 april 1664.
                                380. NHA ORA Beverwijk 1211 blz. 16, 13 mei 1635: de weduwe en erfgenamen van Pieter Rieuwertsz belenden.
                                381. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249) blz. 216, 25 okt. 1613.
                                382. De voornaam Aechtgen is afgeleid van de benaming van 3 van haar kleindochters.
                                383. NHA ONA Haarlem 24 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 283, 26 juni 1614.
                                384. NHA ORA Wijk aan Duin 1326 blz. 175, 20 febr. 1627.
                                385. NHA ONA Beverwijk 234 (notaris Simon Lantsknecht), 16 april 1644.
                                386. NHA ORA Wijk aan Duin 1363 (Hypotheken) fol. 12, 11 febr. 1645.
                                387. RAA ORA Castricum 151, 11 maart 1603.
                                388. NHA ORA Beverwijk 1209 blz. 68, 22 juni 1619, ORA Heemskerk 282 blz. 230, 10 febr. 1626.
                                389. NHA ORA Beverwijk 1211, blz. 40 15 okt. 1635, 1212 blz. 82, 29 april 1642.
                                390. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 104, 9 nov. 1640.
                                391. NHA ORA Wijk aan Duin 1346, fol. 43 25 mei 1642, fol. 56 9 dec. 1642.
                                392. NHA ORA Wijk een Duin 1346, fol. 89v 6 dec. 1645, fol. 92 11 febr. 1646.
                                393. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 111, 20 juni 1649.
                                394. NHA ORA Heemskerk 285 blz. 82, 20 aug. 1656.
                                395. NHA ORA Heemskerk 277 (nw 245) blz. 95, 18 dec. 1581.
                                396. NHA ORA Heemskerk 277 (nw 245), blz. 113 9 mei 1582, blz. 115 13 mei 1582, blz. 224 30 maart 1584.
                                397. NHA ORA Heemskerk 278 (nw 246) blz. 51, 20 febr. 1586, 279 (nw 247) blz. 11, 28 maart 1589.
                                398. NHA ONA Haarlem 11 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 82, 10 april 1595.
                                399. NHA ORA Heemskerk 280 (nw 248) blz. 69, 18 juni 1647.
                                400. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 206v, 19 okt. 1603.
                                401. NHA OA Heemskerk 101 (Haardstedengeld 1604).
                                402. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249), blz. 311, 313 en 315, 23 aug. 1616.
                                403. NHA OA Heemskerk 101 (Haardstedengeld), 1604 en 1606.
                                404. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1327, fol. 55 19 nov. 1638, 28 dec. 1638.
                                405. NHA ORA Beverwijk 1211 blz. 252, 13 maart 1640.
                                406. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 8v, 19 aug. 1640.
                                407. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 13, 17 maart 1641.
                                408. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1324 blz. 1, 3 mei 1615.
                                409. NHA ORA Beverwijk 1210 blz. 99, 27 jan. 1629.
                                410. NHA ORA Beverwijk 1213 blz. 201, 29 mei 1652.
                                411. NHA ONA Beverwijk 240 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 193, 29 mei 1649.
                                412. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, auctiën en acten van appel), 16 mei 1588.
                                413. NHA ONA Haarlem 68 (notaris Egbert van Bosvelt), 29 jan. 1602: Philips Wesselsz, waard in 't Moeriaenshooft in de Beverwijk, oud omtrent 54 jaren.
                                414. NHA ORA Beverwijk 1163 (Schepenrol), 17 augustus 1604: Phillips Wessells als man en voogd van Jannetgen Gerrits, meesteresse.
                                415. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326 blz. 22, 14 april 1630.
                                416. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 142v, 2 april 1616.
                                417. NHA ORA Beverwijk 1264 (Rol van de weeskamer) fol. 154, 21 maart 1624.
                                418. NHA ONA Beverwijk 244 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 21, 11 sept. 1653.
                                419. NHA ONA Beverwijk 245 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 91, 27 okt. 1657.
                                420. NHA ONA Beverwijk 246 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 60, 16 jan. 1660.
                                421. NHA ONA Beverwijk 246 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 80, 25 mei 1660.
                                422. NHA ORA Velsen 955 blz. 157, 19 jan. 1592.
                                423. NHA ORA Velsen 957 fol. 124, 5 dec. 1612.
                                424. NHA ORA Velsen 955 blz. 4, 10 okt. 1581.
                                425. NHA ORA Velsen 955 blz. 9, 18 oktober 1581.
                                426. NHA OA Velsen 111 (Verpondingsboek van 1584).
                                427. NHA ORA Velsen 955 blz. 125, 10 nov. 1586.
                                428. NHA ORA Velsen 955 blz. 129,18 febr. 1587.
                                429. NHA ORA Velsen 955 blz. 197, 15 jan. 1593.
                                430. NHA ORA Velsen 956 fol. 17v, 28 febr. 1600.
                                431. NHA ORA Velsen 956, fol. 48 en 48v, 26 juni 1602.
                                432. NHA ORA Velsen, 956 fol. 101v 25 aug. 1607, 959 fol. 105 8 febr. 1625.
                                433. NHA ORA Velsen 957 blz. 43, 14 juli 1610.
                                434. NHA ORA Velsen 930 (Schepenrol), 18 mei 1611.
                                435. NHA ORA Velsen 957 fol. 71, 22 juni 1611.
                                436. NHA ORA Velsen 930 (Schepenrol), 17 juni, 8 juli en 17 juli 1615.
                                437. NHA ORA Velsen 931 (Schepenrol), 22 sept. 1621.
                                438. NHA ONA Haarlem 136 (notaris Jacob Schoudt) fol. 49v (oud 36v), 12 maart 1640.
                                439. NHA ORA Velsen 959 fol. 251v, 23 juli 1631.
                                440. NHA ORA Velsen 961, fol. 158v en fol. 159, 3 maart 1655.
                                441. NHA ORA Velsen 961 fol. 159v, 3 maart 1655.
                                442. NHA ORA Velsen 961 fol. 175v, 3 nov. 1655.
                                443. NHA ORA Velsen 960 fol. 186, nov. 1640.
                                444. NHA ORA Velsen 961 fol. 122, 11 april 1653.
                                445. NHA ORA Velsen 962 fol. 22v, 6 april 1662.
                                446. NHA ORA Velsen 959 fol. 56v, 8 maart 1623.
                                447. NHA ORA Velsen 959 fol. 66, 10 mei 1623.
                                448. NHA ORA Schoten 13 fol. 24v, 16 mei 1626.
                                449. NHA ORA Schoten 13 fol. 50v, 29 dec. 1631.
                                450. NHA ORA Velsen 959 fol. 279, 9 juni 1632.
                                451. NHA ONA Haarlem 133 (notaris Jacob Schoudt) fol. 341, 22 mei 1634.
                                452. NHA ONA Haarlem 133 (notaris Jacob Schoudt) fol. 421, 26 jan. 1635.
                                453. NHA ONA Haarlem 134 (notaris Jacob Schoudt) fol. 41v (oud 31v), 13 april 1635.
                                454. NHA ORA Schoten 13 fol. 65v, 25 febr. 1636.
                                455. NHA ONA Haarlem 91 (notaris Willem van Triere) fol. 67, 25 april 1620.
                                456. NHA ONA Haarlem 172 (notaris Salomon Coesaert) fol. 70v, 24 juni 1639.
                                457. NHA ORA Schoten 14 fol. 4v, 24 juni 1641.
                                458. Voor geleverde gegevens over de betreffende familie Van Scho(o)ten zijn wij veel dank verschuldigd aan Mevr. Thea Steenvoorden te Haarlem.
                                459. NHA ONA Haarlem 79 (notaris Willem van Triere) fol. 154v, 1 dec. 1608.
                                460. NHA ONA Haarlem 91 (notaris Willem van Triere) fol. 91v, 23 nov. 1620.
                                461. NHA ONA Haarlem 145 (notaris Jacob Schoudt) fol. 141, 21 febr. 1655.
                                462. NHA ONA Haarlem 284 (notaris Willem van Kittesteyn) fol. 90, 8 maart 1659.
                                463. NHA ONA Haarlem 435 (notaris Hendrik Hasewindius) fol. 161, 26 mei 1684.
                                464. NHA ONA Haarlem 443 (notaris Hendrik Hasewindius) fol. 204, 11 maart 1692.
                                465. NHA ONA Haarlem 443 (notaris Hendrik Hasewindius) fol. 413, 29 mei 1692.
                                466. NHA ONA Haarlem 23 (notarus Michiel Jansz van Woerden) fol. 322, 29 dec. 1612.
                                467. NHA ONA Haarlem 145 (notaris Jacob Schoudt) fol. 119, 22 dec. 1654.
                                468. NHA ONA Haarlem 234 (notaris Jan Davitse Colterman) fol. 323v, 4 juni 1657.
                                469. NHA ONA Haarlem 421 (notaris Johannes de Ram) 1673 akte 22, 31 maart 1673.
                                470. NHA ONA Haarlem 528 (notaris Leonard van Asperen) akte 129, 5 mei 1690.
                                471. NHA ONA Haarlem 458 (notaris Hendrik Hasewindius) fol. 329, 6 febr. 1698.
                                472. NHA ORA Haarlem 76.56 fol. 120, 3 mei 1635.
                                473. NHA ONA Haarlem 229 (notaris Florens Swan) akte 5v, 27 jan. 1653.
                                474. NHA ORA Schoten 28 (Zuid- en Noord-Akendam) fol. 30v, 17 maart 1670.
                                475. NHA ONA Haarlem 285 (notaris Willem vam Kittensteyn) fol. 32, 26 juli 1659.
                                476. NHA ONA Haarlem 299 (notaris Willem van Kittensteyn) fol. 40, 25 aug. 1666.
                                477. NHA ONA Haarlem 281 (notaris Willem van Kittensteyn) fol. 258, 27 okt. 1657.
                                478. NHA ORA Beverwijk 1208 fol. 68v, 25 aug. 1608.
                                479. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daem Voorgou), blz. 201 17 okt. 1626, blz. 255 4 febr. 1627, blz. 398 22 okt. 1627, blz. 554 2 jan. 1629, blz. 568 23 april 1629, blz. 701 15 jan. 1634, blz. 705 22 jan. 1634.
                                480. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 115, 21 nov. 1610.
                                481. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 65, 24 april 1611.
                                482. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 163, 9 sept. 1612.
                                483. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 171, 21 okt. 1612.
                                484. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 98, 22 dec, 1612.
                                485. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 153, 15 dec. 1614.
                                486. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratië, cautiën en andere stipulatiën) fol. 166, 11 mei 1615.
                                487. NHA ORA Velsen 931 (Schepenrol), 20 nov., 4 en 18 okt. 1623.
                                488. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326, blz. 231 en blz. 232, 4 nov. 1628.
                                489. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326 blz. 245, 14 jan. 1629.
                                490. NHA ORA Beverwijk 1210 blz. 206, 9 mei 1631.
                                491. NHA ORA Beverwijk 1211, blz. 35 5 sept. 1635, blz. 153 5 aug. 1638, blz. 170 23 okt. 1638.
                                492. NHA ORA Beverwijk 1211, blz. 180 13 jan. 1639, blz. 192 10 maart 1639, blz. 242 22 nov. 1639.
                                493. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1327, fol. 60 21 dec. 1638, fol. 68v 22 mei 1639, fol. 79 27 maart 1640.
                                494. NHA ORA Beverwijk 1211, blz. 255 15 maart 1640, blz. 257 22 maart 1640, blz. 266 30 maart 1640, blz. 277 17 mei 1640.
                                495. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 4v en fol. 5, 25 maart 1640.
                                496. RAA NA Alkmaar 163 (notaris Aris Cornelisz Heemskerck) akte 32, 27 juli 1656.
                                497. NA Leenhoven Holland 147 (Hofstede Egmond) fol. 625, 17 juli 1627.
                                498. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daem Voorgou) blz. 751, 23 april 1634.
                                499. NHA ONA Beverwijk 234 (notaris Simon Lantsknegt), 10 juni 1643.
                                500. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 423, 6 sept. 1676.
                                501. NHA ORA Heemskerk 278 (nw 246) blz. 66, 24 juli 1586.
                                502. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249) blz. 47, 3 aug. 1607, 282 (nw 250) blz. 115, 22 nov. 1622.
                                503. RAA NA Alkmaar 100 (notaris Pieter Cornelisz Haringcarspel) fol. 293v, 10 sept. 1621.
                                504. NHA ORA Heemskerk 278 blz. 170, 3 jan. 1588.
                                505. RepKennemerland nr 82, blz. 91 e.v.
                                506. RAA NA Alkmaar 5 (notaris Lubbrandus filius Jacobi Coren) fol. 16, 30 april 1589.
                                507. RAA ORA Alkmaar 134, gehecht aan fol. 196, 13 juli 1591.
                                508. NA Hof van Holland 2211, 10 maart 1615.
                                509. RAA Weeskamer Alkmaar 32 (Rolle), 20 okt. 1621.
                                510. NHA OA Heemskerk 101 (Haardstedengeld), 1604.
                                511. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249) blz. 47, 3 aug. 1607.
                                512. NHA ORA Heemskerk 283 (nw 251) blz. 223, dec. 1634.
                                513. NHA ORA Beverwijk 1270 (Kasboek van een lakenkoper 1566-1569), onder de letter W.
                                514. NHA ORA Heemskerk 277 (nw 245), blz. 99 8 jan. 1582, 281 (nw 249) blz. 206, 13 jan. 1613.
                                515. NHA ORA Heemskerk 279 (nw 247) blz. 8, 23 maart 1589.
                                516. RAA NA Alkmaar 37 (notaris Huijbert Jacobsz van der Lijn) fol. 74, 6 aug. 1608.
                                517. NHA ORA Wijk aan Duin, 1346 fol. 62, 10 mei 1643, 1363 (Hypotheken) fol. 8, 10 mei 1643.
                                518. NHA ORA Wijk aan Duin 1346, fol. 89 15 aug. 1645, 1363 (Hypotheken) fol. 11v 15 aug. 1645, 1346 fol. 95 1 juli 1646.
                                519. NHA ONA Beverwijk 243 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 543, 6 febr. 1653.
                                520. NHA ONA Beverwijk 244 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 82, 14 april 1654.
                                521. RAA NA Alkmaar 7 (notaris Hendrick van Seevanck Dijrcxz) fol. 64, 8 nov. 1585.
                                522. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 751A (Verhuyrbouck van Egmont, beghinnende aº 1572).
                                523. RAA ORA Egmond 2099 fol. 11, 21 febr. 1607.
                                524. RAA ORA Egmond-Binnen 2099 1e deel fol. 67v, 15 juli 1610.
                                525. RAA ORA Egmonmd-Binnen 2099 1e deel fol. 86v, 20 maart 1611.
                                526. NA Hof van Holland 2197 (Dingtalen), 22 mei 1612.
                                527. RAA ONA Egmond 787 (notaris Jacob Cornelisz Walenburch), na akte 84, 29 oktober 1611.
                                528. RAA NA Alkmaar 51 (notaris Jacob Cornelisz van der Gheest) fol. 22v, 7 mei 1616.
                                529. RAA NA Alkmaar 52 (notaris Jacob Corneliz van der Gheest) fol. 91, 1 dec. 1616.
                                530. RAA NA Alkmaar 54 (notaris Jacob Cornelisz van der Gheest) fol. 169v, 2 okt. 1621.
                                531. RAA ORA Egmond-Binnen 2107 fol. 7v, 8 juni 1672.
                                532. NHA ONA Haarlem 114 (notaris Wouter Crousen de Oude) fol. 21v, 23 aug. 1610: verklaring door Cornelijs Jansz Coelombier [zijn handtekening], oud omtrent 52 jaren.
                                533. NHA ORA Haarlem 76.30 fol. 252v, 31 dec. 1594.
                                534. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 144, 23 maart 1601.
                                535. NHA ONA Haarlem 43 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 152, 18 maart 1604.
                                536. NHA ONA Haarlem 43 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 153v, 18 maart 1604.
                                537. NHA ORA Haarlem 76.41 (Transportreg.) fol. 82, 15 maart 1613.
                                538. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven) fol. 289v, 23 dec. 1616.
                                539. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), fol. 239v 7 maart 1619, fol. 240v 22 maart 1619.
                                540. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 261, 12 maart 1620.
                                541. NHA ONA Haarlem 27 (notaris Michiel van Woerden), fol. 83 27 mei 1620, fol. 223 25 april 1621.
                                542. NHA ONA Haarlem 58 (notaris Egbert van Bosvelt) blz. 171, 24 mei 1624.
                                543. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 14, 19 juni 1625.
                                544. NHA ORA Haarlem 76.50 fol. 163, 12 maart 1626.
                                545. NHA ORA Haarlem 76.59 fol. 37v, 2 febr. 1639.
                                546. NHA ONA Haarlem 195 (notaris Nicolaas van Bosvelt) fol. 296, 27 sept. 1647.
                                547. NHA ONA Haarlem 65 (notaris Egbert van Bosvelt), 13 maart 1639.
                                548. NHA ORA Haarlem 76.4 fol. 251, 5 mei 1614.
                                549. NHA ONA Haarlem 104 (notaris Willem van Triere) fol. 72, 6 mei 1633.
                                550. NHA ONA Haarlem 164 (notaris Jacob van Bosvelt) fol. 10, 15 dec. 1634.
                                551. NHA Haarlem 164 (notaris Jacob Bosvelt) fol. 18, 10 jan. 1635.
                                552. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 24 okt. 1635.
                                553. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 9 nov. 1635.
                                554. NHA ONA Haarlem 164 (notaris Jacob van Bosvelt) fol. 306, 23 nov. 1635.
                                555. NHA ONA Haarlem 164 (notaris Jacob van Bosvelt), fol. 305 21 nov. 1635, fol. 322 7 dec. 1635.
                                556. NA ORA Haarlem 76.56 fol. 77, 19 dec. 1635.
                                557. NHA ORA Haarlem 76.56 fol. 124v, 13 febr. 1636.
                                558. NHA ONA Haarlem 158 (notaris Wouter Croesen de Jonge) blz. 131, 25 maart 1636.
                                559. NHA ONA Haarlem 65 (notaris Egbert van Bosvelt), 23 juni 1639.
                                560. NHA Weeskamer Haarlem 82 fol. 35v, 10 jan. 1642.
                                561. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 128, 12 aug. 1642.
                                562. NHA ONA Haarlem 137 (notaris Jacob Schoudt) fol. 170, 11 okt. 1642.
                                563. NHA ONA Haarlem 173 (notaris Salomon Coesaert) fol. 159, 15 nov. 1642.
                                564. NHA ORA Velsen 933 (Schepenrol), 21 okt. 1643.
                                565. NHA A. van der Willigen Pz, Les artistes de Harlem, 1870, blz. 93.
                                566. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 188, 1 aug. 1646.
                                567. NHA ONA Haarlem 215 (notaris Nicolaas van Bosvelt) fol. 217, 29 juli 1648.
                                568. NHA ONA Haarlem 189 (notaris Vechter Hasewindius) nr 71, 8 aug. 1648.
                                569. NHA ONA Haarlem 104 (notaris Willem van Triere) fol. 126, 2 sept. 1633.
                                570. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 17 juli 1635.
                                571. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 18 aug. 1635.
                                572. NHA ONA Haarlem 172 (notaris Salomon Coesaert) fol. 169v, 19 nov. 1639.
                                573. NHA ONA Haarlem 65 (notaris Egbert van Bosvelt), 31 dec. 1639.
                                574. NHA ONA Haarlem 59 (notaris Egbert van Bosvelt) akte 128, 16 mei 1626.
                                575. NHA ONA Haarlem 95 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 161, 21 juli 1626.
                                576. NHA ONA Haarlem 66 (notaris Egbert van Bosvelt), 15 nov. 1643.
                                577. NHA ONA Haarem 60 (notaris Egbert van Bosvelt) akte 214, 15 aug. 1629.
                                578. NHA ORA Haarlem 76.56, fol. 68 21 nov. 1635, fol. 91 10 jan. 1636.
                                579. NHA ONA Haarlem 149 (notaris Jacob Schoudt) fol. 149v, 5 aug. 1638.
                                580. NHA Haarlem kast 15, nr 234 (verponding 1650), fol. 347 (homanschap W, Gasthuijsstraet).
                                581. NHA Kerkenraad Hervormde Gemeente Haarlem 23 (Notulen), 24 juni 1653.
                                582. Voor een stamreeks Bekouw zie Gens Nostra 1/2 (1946/47), blz. 164-170.
                                583. J.H. Bekouw, Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse, tweede deel, Naarden 1941.
                                584. ONA Haarlem 135 (notaris Jacob Schoudt) fol. 125v, 31 jan. 1639.
                                585. ONA Haarlem 135 (notaris Jacob Schoudt) fol. 182, 31 mei 1639, 120 fol. 539, 31 mei 1640.
                                586. NHA ONA Haarlem 136 (notaris Jacob Schoudt) fol. 51v, 25 maart 1640.
                                587. NHA ONA Haarlem 136 (notaris Jacob Schoudt) fol. 134v, 10 nov. 1640.
                                588. NHA ONA Haarlem 146 (notaris Jacob Schoudt) fol. 72, 17 dec. 1660.
                                589. NHA ONA Haarlem 146 (notaris Jacob Schoudt) fol. 93, 19 juli 1662.
                                590. NHA ONA Haarlem 149 (notaris Jacob Schoudt) fol. 123v, 23 okt. 1637: Cornelis Coelembier, garentwijnder, oud omtrent 45 jaren.
                                591. NHA ORA Haarlem 76.41 fol. 288v, 2 dec. 1614.
                                592. NHA ORA Haarlem 76.47 fol. 65, 13 aug. 1621.
                                593. NHA ORA Haarlem 76.53 fol. 248, 20 jan. 1632.
                                594. NHA ONA Haarlem 160 (notaris Jacob Stam) fol. 430, 27 dec. 1638.
                                595. NHA ORA Haarlem 76.59 fol. 72v, 16 april 1639.
                                596. NHA ONA Haarlem 66 (notaris Egbert van Bosvelt), 28 jan. 1644.
                                597. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 149v, 30 jan. 1644.
                                598. NHA ONA Haarlem 150 (notaris Jacob Schoudt) fol. 151, 14 nov. 1645.
                                599. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 239, 14 sept. 1649.
                                600. NHA ONA Haarlem 193 (notaris Vechter Hasewindius) fol. 13v, 20 maart 1650.
                                601. NHA ONA Haarlem 214 (notaris Nicolaas van Bosvelt) fol. 13, 30 mei 1650.
                                602. ONA Haarlem 144 (notaris Jacob Schoudt) fol. 122 en fol. 187, 4 jan. 1653.
                                603. ONA Haarlem 150 (notaris Jacob Schoudt) fol. 473, 23 jan. 1653, 151 fol. 2, 17 nov. 1653.
                                604. NHA ONA Haarlem 288 (notaris Willem van Kittensteyn) fol. 173v, 19 maart 1661.
                                605. NHA ONA Haarlem 290 (notaris Willem van Kittensteyn) fol. 129, 8 maart 1662.
                                606. BloysBelonjeNH deel II, Ned. Herv. Kerk Beverwijk nr 122.
                                607. NA Staten van Holland vóór 1572, 1457 (10e penning Velsen 1561), fol. 4.
                                608. NHA ORA Beverwijk 1206, blz. 88 15 dec. 1560, blz. 89 2 nov. 1560, blz. 173 29 juni 1563, blz. 213 13 maart 1565, blz. 245 14 dec. 1566.
                                609. NHA ORA Beverwijk 1206 fol. 226, 20 okt. 1566.
                                610. RAL RA Voorhout 163 fol. 2, 20 okt. 1577.
                                611. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 479, 26 mei 1579.
                                612. NA RA Lisse 1 fol. 143v, 30 maart 1585.
                                613. NHA ORA Heemskerk 277 (nw 245) blz. 4, 1 juli 1579, 278 (nw 246) blz. 156, 3 dec. 1587, 279 (nw 247) blz. 53, 20 dec. 1590, 281 (nw 249) blz. 78, 7 april 1609.
                                614. NHA ORA Beverwijk 1207, fol. 13v 27 dec. 1592, fol. 23 18 nov. 1593.
                                615. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 3 mei 1595.
                                616. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1321, blz. 37 4 april 1600, blz. 43 28 mei 1600.
                                617. NHA ORA Beverwijk 1208, fol. 1v 7 april 1600, fol. 2 22 april 1600, fol. 6v 13 maart 1601, fol. 10v 14 nov. 1601, fol. 22 15 mei 1603, fol. 23 20 mei 1603.
                                618. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 56, 25 febr. 1607.
                                619. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322, blz. 65 12 juni 1607, blz. 78 10 dec. 1608, blz. 113 23 mei 1610.
                                620. NHA ORA Beverwijk 1208, fol. 43 20 febr. 1608, fol. 55 20 febr. 1609, fol. 63 10 juni 1609.
                                621. NHA ORA Beverwijk 1208, fol. 67v 18 juni 1609, fol. 64v 20 juni 1609.
                                622. NHA ORA Beverwijk 1208 fol. 82v, 1 mei 1610.
                                623. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 83v, 2 maart 1611.
                                624. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 86, 5 mei 1611.
                                625. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 90, 8 juni 1611.
                                626. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 91v, 28 juni 1611.
                                627. NHA ORA Beverwijk 1207, fol. 100 1 okt. 1612, fol. 109 25 mei 1613, fol. 114v 8 sept. 1613.
                                628. NHA ORA Velsen 930 (Schepenrol), 4 en 18 maart 1615.
                                629. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249) blz. 275, 28 april 1615.
                                630. NHA ORA Beverwijk 1209 blz. 20, 1 okt. 1617.
                                631. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daem Voorgou) blz. 905, 5 april 1636
                                632. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 105v, 19 april 1613.
                                633. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1324 blz. 63, 27 dec. 1616.
                                634. NHA ORA Beverwijk 1208 fol. 51, juni 1608.
                                635. NHA ORA Beverwijk 1264 (Rol van de weeskamer) fol. 125, 23 maart 1617.
                                636. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1312 (Schepenrol), 12 juli 1615.
                                637. NHA ORA 1209 Beverwijk, blz. 22 4 okt. 1617, blz.30 13 febr. 1618.
                                638. NHA ORA 1211 Beverwijk blz. 82, 8 mei 1637.
                                639. NHA ORA Beverwijk 1213, blz. 40 3 febr. 1649, blz. 185 9 april 1652.
                                640. NHA ONA Beverwijk 242 (notaris Jan Cornelis Velsen) akte 407, 24 nov. 1651.
                                641. NHA ORA Beverwijk 1238 (Diverse schepenakten) blz. 83, 11 maart 1655.
                                642. RAA NA Alkmaar 66 (notaris Jacob Cornelisz van der Gheest) fol. 244, 29 mei 1638.
                                643. NHA ORA Beverwijk 1208 fol. 85, 23 maart 1610, RA 1209, blz. 38 20 mei 1618, blz. 53 11 okt. 1618.
                                644. NHA ORA Beverwijk 1211, blz. 28 21 juni 1635, blz. 121 26 maart 1638, blz. 140 29 juni 1638, blz. 231 27 sept. 1639.
                                645. NHA ONA Haarlem 87 (notaris Willem van Triere) fol. 1, 3 jan. 1616.
                                646. NHA ONA Haarlem 25 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 394, 2 juli 1617.
                                647. NHA ONA Haarlem 95 (notaris Willem van Triere) fol. 38v, 8 febr. 1624.
                                648. NHA ORA Haarlem 67.27 fol. 8v, 30 jan. 1583.
                                649. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 85v, 26 jan. 1587.
                                650. NHA ORA Heemskerk 275 (nw 243), blz. 65 24 okt. 1562, blz. 69 7 nov. 1562.
                                651. NHA ORA Beverwijk 1270 (Kasboek van een lakenkoper), onder de letter D.
                                652. NHA ORA Heemskerk 276 (nw 244) blz. 468 en 469, 28 sept. 1576.
                                653. NHA ORA Heemskerk 277 (nw 245) blz. 209, 3 dec. 1583, 278 (nw 246) blz. 154 en 155, 3 dec. 1587.
                                654. NHA ORA Beverwijk 1206 blz. 63, 16 juni 1560.
                                655. NA Staten van Holland vóór 1572, 1158 (10e penning Wijk aan Duin 1557), fol. 14.
                                656. NA Staten van Holland vóór 1572, 1483 (10e penning Wijk aan Duin 1561), fol. 17v, fol. 21v, fol. 23v, fol. 24.
                                657. NHA ONA Haarlem 87 (notaris Willem van Triere) fol. 135, 14 okt. 1616.
                                658. NHA ORA Wijk een Duin 1324 blz. 64, 1 febr. 1617, 1325 blz. 12, 29 okt. 1617.
                                659. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 85, 1 mei 1611.
                                660. NHA ORA Beverwijk 1209, blz. 1 23 nov. 1616, blz. 8 2 mei 1617.
                                661. NHA ORA Beverwijk 1209, blz. 40 20 mei 1618, blz. 62 1 april 1619.
                                662. NHA ORA Beverwijk 1210 blz. 236v, 7 maart 1632.
                                663. NHA ORA Beverwijk 1264 (Weeskamer), blz. 57 4 jan. 1587, blz. 58 17 mei 1590.
                                664. NHA ONA Haarlem 10 (notaris Michiel Janssoon van Woerden) fol. 242v, 16 sept. 1593.
                                665. NHA ONA Haarlem 12 (notaris Michiel Janssoon van Woerden) fol. 33, 2 maart 1597.
                                666. NHA ORA Velsen 955 blz. 31, 20 maart 1585.
                                667. NHA ORA Heemskerk 279 (nw 247) blz. 63 22 jan. 1591, 281 (nw 249) blz. 88, 10 nov. 1609.
                                668. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1321, fol. 8 en 9, 8 febr. 1598.
                                669. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1321, blz. 32 en blz. 33, 26 dec. 1599.
                                670. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 46, 3 dec. 1606.
                                671. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 135, 1 sept. 1610.
                                672. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 144, 22 jan. 1612.
                                673. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 158, 30 mei 1612.
                                674. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 167, 7 okt. 1612.
                                675. NA Staten van Holland vóór 1572, 393 (10e penning Velsen 1555) [blz. 24].
                                676. NA 519 (10e penning Velsen 1544) [blz. 27].
                                677. NA Staten van Holland vóór 1572, 810 (10e penning Velsen 1555), blz. 16 en blz. 44.
                                678. NA Staten van Holland vóór 1572, 1457 (10e penning Velsen 1561), fol. 5, fol. 57, fol. 65v, fol. 66.
                                679. NA Staten van Holland vóór 1572, 1578 (100e penning Velsen 1570), fol. 54v, fol. 55.
                                680. NHA ONA Haarlem 28 (notaris Henric Quirijnsz Talesius) fol. 108, 7 sept. 1587: verklaring door Frederic Cornelisz van Velsen, oud omtrent 39 jaren.
                                681. NHA ORA Velsen 955 blz. 8, 18 okt. 1581.
                                682. NHA ORA Beverwijk 1207, fol. 5 28 nov. 1591, fol. 14 18 jan. 1593, fol. 52v 25 nov. 1597.
                                683. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 28 febr. 1594.
                                684. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, auctiën en andere stipulatiën) fol. 54v, 23 mei 1598.
                                685. NHA ORA Beverwijk 1207, fol. 76v 11 mei 1599, fol. 77v 18(?) mei 1599, fol. 78 25 mei 1599.
                                686. NHA ORA Beverwijk 1163 (Schepenrol), 22 febr. en 13 maart 1600.
                                687. NHA ONA Haarlem 20 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 26, 29 jan. 1605.
                                688. NA Hof van Holland 2180, 10 maart 1605.
                                689. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 fol. 27v, 5 maart 1606.
                                690. NHA ORA Beverwijk 1207, fol. 108 20 mei 1613, 1209 blz. 38 20 mei 1618.
                                691. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 105v, 11 aug. 1616.
                                692. NHA ORA Beverwijk 1209, blz. 38 20 mei 1618, blz. 83 16 maart 1620, blz. 156 19 juli 1622, blz. 169 10 febr. 1623, 1211 blz. 119, 11 maart 1638, blz. 204 28 april 1639, 1212 blz. 99, 20 juni 1642, blz. 202 22 dec. 1644.
                                693. NHA ORA Velsen 930 (Schepenrol), 4 sept. 1619 en 18 maart 1620.
                                694. NHA ORA Heemskerk 261 (schepenrol), 13 febr. 1623.
                                695. NHA ORA Velsen 931 (Schepenrol), 8 en 22 mei 1624.
                                696. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daem Voorgou), blz. 435 4 maart 1628, blz. 557 15 jan. 1629, blz. 619 7 aug. 1629, blz. 620 14 aug. 1629, blz. 829 16 april 1635.
                                697. NHA ORA Heemskerk 283 blz. 23, 11 april 1628.
                                698. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 16 aug. 1629.
                                699. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 30 maart 1630.
                                700. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 3 febr. 1633.
                                701. NHA ORA Uitgeest 185 (Schepenrol), 4 maart 1633.
                                702. NHA ONA Haarlem 166 (notaris Jacob van Bosvelt) fol. 115, 25 maart 1637.
                                703. NHA ORA Beverwijk 1211 blz. 267, 13 april 1640, 1212 blz. 88, 15 mei 1642, blz. 89 12 juni 1642, blz. 116 18 nov. 1642, blz. 151 5 dec. 1643, blz.198 22 nov. 1644.
                                704. NHA ONA Beverwijk 242 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 475, 8 juni 1652.
                                705. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daem Voorgouw), 1 jan. 1627.
                                706. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 6, 25 maart 1640.
                                707. NHA ONA Beverwijk 245 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 141, 19 maart 1658.
                                708. NHA ORA Velsen 955 blz. 96, 12 dec. 1590.
                                709. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 77, 18 mei 1599, 1208 fol. 46, 8 mei 1608.
                                710. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249), blz. 64 29 nov. 1608, blz. 109 8 juni 1610.
                                711. NHA ORA Heemskerk 281 blz. 205, 6 maart 1613, 282 blz. 117, 25 febr. 1622, blz. 190 10 dec. 1624.
                                712. NHA ORA Velsen 930 (Schepenrol), 19 april 1617.
                                713. NHA ORA Velsen 959 fol. 105, 8 febr. 1625.
                                714. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326 blz. 173, 14 febr. 1627.
                                715. NHA ORA Heemskerk 283 blz. 159, 24 jan. 1632.
                                716. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1347 fol. 42v, 24 jan. 1638.
                                717. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 444, 26 mei 1677.
                                718. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322, blz. 123 en blz. 130, 1 mei 1611.
                                719. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1323 blz. 14, 12 mei 1613.
                                720. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1324, blz. 14/16 19/26 juli 1615, blz. 25 20 febr. 1616.
                                721. NHA ONA Haarlem 98 (notaris Willem van Triere) fol. 21, 1 maart 1627.
                                722. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daam Voorgou) blz. 553, 2 jan. 1629.
                                723. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1327 fol. 23, 14 mei 1636.
                                724. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 42, 13 april 1642.
                                725. NHA ONA Haarlem 185 (notaris J.B. Deteringh) fol. 176v, 4 juni 1643.
                                726. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 146, 5 okt. 1643.
                                727. NHA ONA Haarlem 141 (notaris Jacob Schoudt) fol. 93, 4 febr. 1648.
                                728. NHA ORA Wijk aan Duin, 1346 fol. 99v, 25 maart 1648, 1363 (Hypotheken) fol. 13, 25 mei 1648.
                                729. NHA ONA Haarlem 141 (notaris Jacob Schoudt) fol. 180v, 24 aug. 1648.
                                730. NHA ONA Haarlem 10 (notaris Michiel Jansz van Woerden), fol. 289.
                                731. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 10, 24 april 1605.
                                732. NHA ONA Beverwijk 239 (notaris Jan Cornelisz Velsen) fol. 153, 17 aug. 1648.
                                733. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 103v, 13 dec. 1648.
                                734. NHA ONA Haarlem 230 (notaris Jan Davitse Colterman), fol. 308 8 maart 1649, fol.316v 22 maart 1649.
                                735. BeverwijkGrK nr 175.
                                736. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326 blz. 64, 26 sept. 1624.
                                737. NHA ONA Haarlem 124 (notaris Jacob Schoudt) fol. 180v, 27 sept. 1624.
                                738. NHA ORA Heemskerk 283 blz. 162, 24 febr. 1632.
                                739. NHA ORA Heemskerk 276 (nw 244) blz.509, 19 jan. 1875: belend de erfgenamen van Louris Gijsbertsz.
                                740. NA Staten van holland vóór 1572, 1483 (kohier 10e penning Wijk aan Duin van 1561), fol. 18v en 20v.
                                741. NHA ORA Beverwijk 1270 (Kasboek van een Lakenkoper 1566-1569), onder de letter L.
                                742. NHA ORA Heemskerk 277 (nw 245) blz. 78, 7 aug. 1581.
                                743. NHA ORA Heemskerk 278 (nw 246) blz. 39, 28 nov. 1585.
                                744. De gegevens over de vroegste generaties 'Schotten' zijn voor een belangrijk deel ontleend aan: Historisch Kadaster van de Binnen-Egmonden, door W. J. van den Berg.
                                745. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 751, (v).
                                746. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 751B, (b) fol. 15.
                                747. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 751B, (i).
                                748. RAA ORA Egmond-Binnen 2099 3e deel fol. 9, 14 febr. 1614.
                                749. RAA NA Alkmaar nr 9 (notaris Henrick van Seevanck Dijrcxsz) fol. 86, 15 dec. 1596.
                                750. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 751B, (b) fol. 11v, 16, 19v en 20.
                                751. NA Hof van Holland 2180 (Dingtalen), 14 febr. 1605.
                                752. RAA NA Alkmaar 35 (notaris Huijbert Jacobsz van der Lijn), fol. 36, 36v en 37, 26 april 1605.
                                753. RAA ONA Egmond (notaris Jacob Cornelisz Walenburch), akte 31 29 aug. 1612, akte 32 24 sept. 1619.
                                754. RAA ONA Egmond 786 (notaris Jacob Cornelisz Walenburch), aktes 57 en 58, 11 juni 1619.
                                755. RAA ONA Egmond 786 (notaris Jacob Cornelisz Walenburch) akte 2, 2 nov. 1598.
                                756. RAA NA Alkmaar 32 (notaris Huijbert Jacobus van der Lijn) fol. 70, 22 jan. 1599, getuigenis door o.a. Cornelis Aelbertsz Knaep, waard te Bakkum, oud omtrent 44 jaar.
                                757. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), fol. 15 10 mei 1597, fol. 17v 29 mei 1597.
                                758. NHA ONA Haarlem 14 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 47, 2 maart 1599.
                                759. RAA NA Alkmaar 32 (notaris Huijbert Jacobsz van der Lijn) fol. 86, 20 maart 1599.
                                760. NA Hof van Holland 2156 (Dingtalen), 13 sept. 1600.
                                761. NHA ORA Beverwijk 1163 (Schepenrol), 5 nov. 1602, 29 juli 1603, 8 aug. 1603.
                                762. NHA ONA Haarlem 74 (notaris Willem van Trier) fol. 55v, 21 april 1603.
                                763. RAA ORA Egmond-Binnen 2098 fol. 15v, 23 april 1603.
                                764. NA Hof van Holland 2172 (Dingtalen), 1 mei 1603.
                                765. NHA ONA Haarlem 69 (notaris Egbert van Bosvelt), 7 jan. 1604.
                                766. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 249, 18 okt. 1605.
                                767. NHA ONA Haarlem 56 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 241v, 8 april 1616.
                                768. NA Hof van Holland 2247 (Dingtalen), 6 dec. 1622.
                                769. NHA ONA Haarlem 89 (notaris Willem van Triere) fol. 68, 18 okt. 1618.
                                770. RAA NA Alkmaar 36 (notaris Huijbert Jacobsz van der Lijn) fol. 73v, 14 juli 1607.
                                771. NHA ORA Beverwijk 1163 (Schepenrol) 7 juni 1602.
                                772. RAA ORA Castricum 151, 27 dec. 1602.
                                773. RAA ONA Egmond 786 (notaris Jacob Cornelisz Walenburch) akte 36, 26 aug. 1614.
                                774. RAA ONA Egmond 787 (notaris Jacob Cornelisz Walenburch) akte 115, 26 juni 1629.
                                775. NHA ONA Haarlem 40 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 80, 12 febr. 1600: Barbara Coelenbiers is belend in de Aneganck.
                                776. NHA ORA Haarlem 76.27 fol. 209v, 29 dec. 1586.
                                777. NHA ONA Haarlem 43 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 144v, 29 febr. 1604.
                                778. NHA ONA Haarlem 49 (notaris Adriaen Willemsz) fol. 150v, 12 juli 1612.
                                779. NHA ONA Haarlem 49 (notaris Adriaen Willemsz) fol. 196v. 1 dec. 1612.
                                780. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven) fol. 77, 15 nov. 1613.
                                781. NHA ORA Haarlem 76.41 fol. 243, 30 april 1614.
                                782. NHA ORA Haarlen 78.9 (Belastbrieven), fol. 120 5 juni 1614, fol. 13 22 juli 1614.
                                783. NHA ORA Haarlem 76.42 fol. 73v, 4 mei 1615.
                                784. NHA ORA Haarlem 76.42 fol. 76, 12 mei 1615.
                                785. NHA ONA Haarlem 51 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 6, 31 jan. 1616.
                                786. NHA ORA Haarlem 76.43 fol. 84v, 15 maart 1617.
                                787. NHA ORA Haarlem 76.49 fol. 139, 30 april 1624.
                                788. NHA ORA Haarlem 76.52 fol. 81v, 20 april 1629.
                                789. NHA ORA Haarlem 76.52, fol. 150v 3 jan. 1630, fol. 206 5 febr. 1630.
                                790. NHA Weeskamer Haarlem 82 fol. 16, 12 juni 1636.
                                791. NHA ORA Haarlem 76.5 fol. 143, 7 mei 1637.
                                792. NHA ONA Haarlem 160 (notaris Jacob Steyn) fol. 369, 15 juli 1637.
                                793. NHA Haarlem Kerkeraadshandelingen 1638.
                                794. NHA ONA Haarlem 48 (notaris Adriaen Willemsz) fol. 185, 10 april 1611.
                                795. NHA Weeskamer Haarlem 82 fol. 20, 10 okt. 1636.
                                796. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven) fol. 26v, 1 maart 1613.
                                797. NHA ORA Haarlem 66.1 (Criminele sententiën) fol. 150, 6 jan. 1597.
                                798. NHA ONA Haarlem 114 (notaris Wouter Crousen de Oude) fol. 24, 20 aug. 1610.
                                799. Voor de genealogie Brakenburg zie Nederlands Patriciaat, nr 3.
                                800. NHA Haarlem Kloosterarchieven 96 (Rekeningen Memorie van Beverwijk), 1540/1541 Martini.
                                801. NHA Haarlem Kloosterarchieven 96 (Rekeningen Memorie van Beverwijk), 1542/1543 Martini.
                                802. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 9, 5 aug. 1566.
                                803. NHA ORA Heemskerk 278 (nw 246), blz. 22 19 april 1581, blz. 132 26 april 1587.
                                804. NA Staten van Holland vóór 152, 1483 (kohier 10e penning Wijk aan Duin van 1561) fol. 8.
                                805. NHA ORA Beverwijk 1206, blz. 194 2 aug. 1564, blz. 252 24 febr. 1567.
                                806. NHA ORA Beverwijk 1206 blz. 252, 24 febr. 1567.
                                807. NHA ONA Haarlem 17 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 107, 22 juni 1602.
                                808. NHA ORA Heemskerk 282 (nw 250) blz. 7, 16 april 1617.
                                809. NHA ORA Beverwijk 1264 (Weeskamer) blz. 43, juli 1582.
                                810. NHA ORA Uitgeest 196 fol. 61, 11 febr. 1587.
                                811. NHA ORA Beverwijk 1264 (Weeskamer), blz. 45 en 44.
                                812. NHA ORA Beverwijk 1208, fol. 52v 3 sept. 1608, fol. 105, dec. 1610.
                                813. NHA ORA Beverwijk 1264 (Weeskamer) blz. 45, 4 april 1584.
                                814. NHA ORA Beverwijk 107, fol. 5v en 6, 28 mei 1592.
                                815. NHA ORA Beverwijk 1264 (Weeskamer) blz. 46, 15 april 1584.
                                816. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 56, 5 juni 1597.
                                817. Inventaris en beschrijving van de processtukken behorende tot de beroepen uit Holland, in het archief van de Grote Raad van Mechelen, door A.H. Huussen Jr, Amsterdam 1967: VII dossier 691 (1535-1540).
                                818. NHA OA Heemskerk 182 (Legger van 1539 t.b.v. de Hondsbosse en Duinen te Petten), fol. 47.
                                819. NA Staten van Holland vóór 1572, 227 (10e penning Heemskerk 1543).
                                820. NA Staten van Holland vóór 1572, 472 (10e penning Heemskerk 1544).
                                821. NHA ORA Heemskerk 302 (Enkele schepenakten), 12 maart 1559.
                                822. NHA ONA Haarlem 11 (notaris Michiel Janssoon van Woerden) fol. 102, 8 mei 1595.
                                823. NHA ORA Heemskerk 275 (nw 243) blz. 87, 1 juli 1563.
                                824. NHA ORA Heemskerk 276 (nw 244), blz. 8 15 jan. 1566, blz. 203 23 sept. 1568, blz. 214 22 dec. 1568, blz. 434 15 maart 1573.
                                825. NA Staten van Holland vóór 1572, 393 (10e penning Velsen 1543) [blz. 2 en blz. 28].
                                826. NA Staten van Holland vóór 1572, 519 (10e penning Velsen 1544) [blz. 16].
                                827. NA Staten van Holland vóór 1572, 810 (10e penning Velsen 1555) blz. 33.
                                828. NA Staten van Holland vóór 1572, 1457 (10e penning Velsen 1561), fol. 5 en fol. 62.
                                829. NHA OA Velsen 607X (schepenakte dd. 16 juni 1568).
                                830. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 337, 13 febr. 1576.
                                831. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 349, 30 mei 1576.
                                832. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 351, 21 juni 1576.
                                833. NHA ONA Haarlem 29 (notaris Adriaen Willemsz) fol. 142v, 22 maart 1578.
                                834. NHA ONA Haarlem 29 (notaris Adriaen Willemsz) fol. 76, 18 sept. 1578.
                                835. NHA ONA Haarlem 29 (notaris Adriaen Willemsz) fol. 130, 15 jan. 1579
                                836. NA Hof van Holland vóór 1572, 1407 (10e penning Velsen 1561), fol. 4 en fol. 4v.
                                837. NA Staten van Holland vóór 1572, 810 (10e penning Velsen 1555).
                                838. NA Staten van Holland vóór 1572, 393 (10e penning Velsen 1543) [blz. 20].
                                839. NA Staten van holland vóór 1572, 519 (10e penning Velsen 1544) [blz. 18].
                                840. NA Staten van Holland vóór 1572, 810 (10e penning Velsen 1555), fol. 3.
                                841. NA Staten van Holland vóór 1572, 1457 (10e penning Velsen 1561), fol. 2, fol. 2v, fol. 15v, fol. 46v, fol. 57.
                                842. NA Staten van Holland vóór 1572, 1578 (100e penning Velsen 1570), fol. 3.
                                843. NHA ONA Haarlem 24 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 185v, 18 jan. 1614.
                                844. NHA ORA Velsen 959, fol. 295v 16 febr. 1633, fol. 296 en fol. 297, 2 maart 1633.
                                845. NA Staten van Holland vóór 1572, 393 (10e penning Velsen 1543), [blz. 17], [blz. 20].
                                846. NA Staten van holland vóór 1572, 519 (10e penning Velsen 1544) [blz. 22].
                                847. NA Staten van Holland vóór 1572, 810 (10e penning Velsen 1555), blz. 15.
                                848. NA Staten van Holland vóór 1572, 1457 (10e penning Velsen 1561), fol. 31v, fol. 32, fol. 62v, fol. 63.
                                849. NHA ORA Beverwijk 1206, blz. 142 23 sept. 1562, blz. 148 8 nov. 1562.
                                850. NHA Haarlem Kloosterarchieven 96 (Rekeningen Memorie van Beverwijk), anno 1543[?].
                                851. NA Staten van Hollaand vóór 1572, 1158 (10e penning Wijk aan Duin 1557), fol. 6.
                                852. NHA ORA Beverwijk 1206, blz. 122 26 dec. 1561, blz. 147 26 okt. 1562, blz. 211 18 juni 1565.
                                853. NHA ONA Haarlem 29 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 32v, 4 april 1578.
                                854. NHA ONA Haarlem 29 (notaris Adriaen Suyderhoef) fol. 88, 23 okt. 1578.
                                855. NHA ORA Beverwijk 1264 (Weeskamer) blz. 55, 7 april 1586.
                                856. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 44v, 7 jan. 1597.
                                857. NHA ORA Beverwijk 1206, blz. 57 24 april 1577, blz. 40 17 dec. 1577, 1207, fol. 16 15 febr. 1593, fol. 34 18 nov. 1594, fol. 36v 30 dec. 1595.
                                858. NHA ORA Beverwijk 1209, blz. 70 9 juli 1619, blz. 71 10 juli 1619.
                                859. NHA ORA Beverwijk 1207, fol. 15 12 febr. 1593, fol. 33v 24 nov. 1594, 1208 fol. 6, 27 jan. 1601.
                                860. RAA ORA Alkmaar 134 (Transporten) fol. 183, 25 mei 1591.
                                861. NHA ORA Beverwijk 1210 blz. 5, 2 dec. 1626.
                                862. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1312 (Schepenrol), 27 juni 1610.
                                863. NHA ORA Heemskerk 283 (nw 251) blz. 165, 31 maart 1632.
                                864. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 67, 23 juni 1643.
                                865. NHA ORA Uitgeest 194 fol. 4, 6 jan. 1581.
                                866. NHA ORA Heemskerk 278 (nw 246) blz. 217, 12 febr. 1584.
                                867. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1321 blz. 100, 21 nov. 1602.
                                868. NHA ORA Wijk aan Duin 1326, blz. 51 21 april 1624, blz. 130 3 mei 1626.
                                869. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1327, fol. 11v 13 mei 1635, fol. 10 13 mei 135, fol. 22v 6 april 1636.
                                870. NA Staten van Holland vóór 1572, 1158 (10e penning Wijk aan Duin 1557), fol. 7.
                                871. NHA ORA Beverwijk 1206 blz. 82, 1 dec. 1560.
                                872. NA Staten van Holland vóór 1572, 1483 (10e penning Wijk aan Duin 1561), fol. 4, fol. 9v, fol. 10, fol. 11, fol. 32.
                                873. NHA Kopieën (toegang 151.1, II Gerechtelijk stukken van de Raad van Beroerten), inv. 520 fol. 85, 18 maart 1567(8).
                                874. NA Leenhoven Holland 147 (Hofstede Egmond), fol. 624 16 okt. 1578, fol. 624v 11 okt. 1591
                                875. NHA ORA Heemskerk 279 (nw 247) blz. 78, 1 nov. 1591.
                                876. NHA ORA Heemskerk 278 (nw 246) blz. 19, 9 maart 1585.
                                877. NHA ONA Haarlem 9 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 438, 18/19 okt. 1592.
                                878. NHA ONA Haarlem 54 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 295v, 29 sept. 1605.
                                879. NHA ORA Heemskerk 276 (nw 244) blz. 486, 25 sept. 1577.
                                880. NHA ORA Beverwijk 1206 blz. 41, 20 dec. 1577.
                                881. NHA ORA Heemskerk 278 (nw 246) blz. 154, 3 dec. 1587.
                                882. NHA ORA Heemskerk 279 (nw 247), blz. 11 28 maart 1589, blz. 24 1 juni 1589.
                                883. NHA ORA Heemskerk 279 (nw 247) blz. 63, 22 jan. 1591.
                                884. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 3 april 1593.
                                885. NHA ORA Velsen 955 blz. 222, 8 febr. 1595.
                                886. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 1v, 16 jan. 1597.
                                887. NA Hof van Holland 2169 (Dingtalen), 13 nov. 1602.
                                888. NHA ORA Wijk een Zee en Duin 1322 blz. 20, 24 juli 1605.
                                889. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249) blz. 34, 3 nov. 1605.
                                890. NHA ORA Heemskerk 281 (nw 249), blz. 204 11 dec. 1612, blz. 281 30 juni 1615, 282 (nw 250) blz. 7 16 april 1617.
                                891. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1323 blz. 42, 30 mei 1614.
                                892. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 133v, 25 april 1615.
                                893. NHA ORA Heemskerk 282 (nw 250) blz. 281, 14 juli 1615.
                                894. NHA ORA Beverwijk 1209 blz. 68, 17 juni 1619.
                                895. NHA ORA Velsen 930 (Schepenrol), 8 jan. 1620.
                                896. NHA ONA Beverwijk 232 (notaris Daam Voorgou) blz. 635, 17 okt. 1629.
                                897. NHA ORA Heemskerk 282 (nw 250) blz. 160, 24 jan. 1632.
                                898. NHA ORA Beverwijk 1163 (Schepenrol), 25 aug. 1605.
                                899. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), fol. 255v 18 febr. 1606, fol. 256 25 febr. 1606, fol. 256v 13 maart 1606.
                                900. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 112, 21 nov. 1610.
                                901. NHA ORA Velsen 958, fol. 23v 18 mei 1614, fol. 109v 1 april 1620.
                                902. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326 blz. 107, 30 nov. 1625.
                                903. NHA ORA Heemskerk 282 (nw 250) blz. 224, 30 dec. 1625.
                                904. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326 blz. 206, 2 april 1628.
                                905. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326 blz. 243, 28 dec. 1628.
                                906. BloysBelonjeNH deel II, Ned. Herv. Kerk Beverwijk nr 165.
                                907. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322, blz. 141 en blz. 142, 22 jan. 1612.
                                908. NHA ORA Beverwijk 1208, fol. 63v 9 jan. 1608, 1207 fol. 86v, 10 mei 1611.
                                909. NHA ORA Velsen 957 blz. 87, 29 febr. 1612.
                                910. NHA ORA Beverwijk 1209 blz. 36, 10 mei 1618.
                                911. NHA ORA Beverwijk 1209, blz. 63 3 juni 1619, blz. 143 27 okt. 1621, blz. 151 23 maart 1622.
                                912. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326, blz. 19 10 maart 1623, blz. 46 27 mei 1624.
                                913. NHA ORA Beverwijk 1214, blz. 257 en 259, 16 mei 1658.
                                914. NHA Haarlem Transportreg. 76.27, fol. 110v 23 nov. 1584, fol. 152v 4 nov. 1585.
                                915. OV 39 (1984), Leenkamers van de Graven van Blois 1282-1650, door J.C. Kort.
                                916. OV 53 (1998), Repertorium op de lenen van de abdij Egmond 1174-1650, door J.C. Kort.
                                917. NHA Losse aanwinsten 176, oorkonde 877 (31 maart 1535).
                                918. NHA Hofjes beheerd door Sint Jacobs Godshuis te Haarlem, 8C (Hofje Oud Alkemade), 2 mei 1536.
                                919. NA Staten van Holland vóór 1572, 493 (kohier 10e penning Wijk aan Duin van 1557) fol. 7v.
                                920. NA Staten van Holland vóór 1572, 1483 (kohier 10e penning Wijk aan Duin van 1561) fol. 16v.
                                921. NA Staten van Holland vóór 1572, 1457 (10e penning Velsen van 1561), fol. 3v.
                                922. NHA ORA Beverwijk 1206 blz. 143, 9 okt. 1562.
                                923. NHA ORA Heemskerk 275 (nw 243) blz. 83, 15 mei 1563.
                                924. NHA ORA Beverwijk 1206 blz. 202, 1 mei 1565.
                                925. NHA Kopieën (toegang 151.1, II Gerechtelijke stukken van de Raad van Beroerten), inv. 520 fol. 85 e.v., 18 maart 1567(8).
                                926. NHA ORA Beverwijk 1264 (Rol van de weeskamer) blz. 10, 5 febr. 1559.
                                927. NHA ORA Beverwijk 1264 (Rol van de weeskamer) blz. 1, 24 febr. 1556.
                                928. NHA ORA Beverwijk 1206 blz. 78, 3 nov. 1560.
                                929. NHA Haarlem Kloosterarchieven 96 (Rekeningen Memorie van Beverwijk).

                                  Cuijk, 16 dec. 2013.
                                  H. & A.B. de Vries-Doyle
                                  Jan van Cuijkstraat 46,
                                  5431 GC  Cuijk.
                                  Tel. 0485-313614.
                                  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


                                >index

                                Terug naar het begin.

                                # # #   G E N K W A   # # #