Naar beginpagina


>index


Parenteel FEDDE (6 generaties)

   I. Volckert FEDDESZ, tr. N.N.
   II. (van I) Fedde VOLKERTSZ  3, in 1666 lid van de mennonistische gemeente in Langedijk, overl. vóór 21 dec. 1696, tr. Anna GERRITSDR, dr van Gerrit Claesz van BERGEN, alias Kramer, en Diewertie PIETERS.
   IIIa. (van II) Jacob FEDDESZ, tr. 1° Maertje Dircx DIRCKMAET, overl. vóór 24 april 1698, dr van Dirck Aerjens DIRCKMAET,
ondertr. 2°/tr. Purmerend 24 mei/12 juni 1698 Sophia YSAAKS, bij eerste huwelijk jongedochter van Bommel, wed. van Seger KNOPPEN, bij huwelijk jongeman van Arnhem, en die hertr. met Jan MARTENSZ.

   IIIb. (van II) Cornelis Feddesz de VRIES, in 1716 gekozen tot leraar van de mennonistische gemeente in Langedijk, in 1722 vermeld als diaken van de mennonistische gemeente ald., in 1716 is Cornelis de Vries pachter van vroonland, tr. Jantje Jansdr KEIJSER, dr van Jan Dircksz KEIJSER, in 1666 lid van de mennonistische gemeente in Langedijk, en Guurt CORNELIS, alias Arisdr.
   IIIc. (van II) Maartje FEDDES  15, impost op begr. Koedijk 7 april 1731 (impost ƒ 3, betaald door Jan Cornelisz Rus),
tr. Jan Cornelisz RUS, geb. ca. 1662, impost op begr. Koedijk 26 maart 1740 (oud 77 jaar, 3 gld, aangever Cornelis Jansz Rus), zn van Cornelis Gerritsz RUS.

   IIId. (van II) Grietje FEDDES  41, overl. vóór 1720,
tr. Jan Dircksz DIRKMAAT, zn van Dirck Aerjens DIRCKMAET, die hertr. met Trijntje Dirksdr KEIJSER.

   IIIe. (van II) Dieuwer FEDDES, ged. (mennon.) Langedijk 3 dec. 1702, neemt op 3 december 1702 deel aan het Heilig Avondmaal bediend door D. J. Soutman, in Langedijk,
tr. Willem Jansz BACKER, die hertr. met Trijn JANS.

   IVa. (van IIIa) Fedde Jacobsz de VRIES, overl. vóór 27 aug. 1740,
tr. Magteltje MEIJNDERS, die hertr. met Klaas ARENDSZ.

   IVb. (van IIIb) Jan Cornelisz de VRIES, alias Keijser, ged. (mennon.) Langedijk 24 nov. 1715, tr. 1° Trijntje JACOBS, dr van Grietje GERRITS,
tr. 2° Dieuwertje Dirks KEIJSER, dr van Dirck Jansz KEIJSER, genoemd in 1722 als leraar van de mennonistische gemeente van Langedijk, en Aefje WILLEMS.

   IVc. (van IIIb) Dirk Cornelisz de VRIES, geb. ca. sept. 1699, ged. (mennon.) Langedijk 10 mei 1721, bij de mennonistische gemeente van Langendijk en omgeving op 17 november 1726 tot leraar verkozen en op 23 maart 1727 als zodanig bevestigd, op 7 juli 1771 emeritus predikant te Alkmaar, overl. Alkmaar 2 febr. 1776 (76 jaar 4 maanden), tr. kerkel. (mennon.) Langedijk 7 april 1726 Dieuwer Willemsdr BAKKER, geb. ca. 1702, overl. 21 juli 1775 (75 jaar), dr van Willem Jansz BACKER en Dieuwer FEDDES, neemt op 3 december 1702 deel aan het Heilig Avondmaal bediend door D. J. Soutman, in Langedijk.
   IVd. (van IIIb) Jacob Cornelisz de VRIES, ged. (mennon.) Langedijk 20 mei 1725, op 5 augustus 1731 vermeld als diaken van de mennonistische gemeente van Langendijk en omgeving, overl. tussen 18 aug. 1747 en 18 mei 1749, tr. Maartje Dirks KOOPMAN, dr van Dirk Sijmonsz KOOPMAN, in juli 1725 van Langedijk overgedragen naar de Doopsgezinde Gemeente in Alkmaar, die hertr. met Aarjen Pietersz LUIJKES, alias Koekebakker.
   IVe. (van IIIc) Anna Jans RUS, ged. (mennon.) Langedijk 7 april 1715,
ondertr. (impost) Koedijk 13 april 1715 (impost ƒ 6) Jan Pietersz RUS, ged. (mennon.) Langedijk 7 april 1715, impost op begr. Koedijk 8 juli 1724 (impost ƒ 3), zn van Pieter Jansz RUS en Maartje LOURIS.

   IVf. (van IIIc) Trijntje Jansdr RUS, ged. (mennon.) Langedijk 6 nov. 1718,
ondertr. (impost) Koedijk 16 nov. 1718 (impost ƒ 6) Louris Pietersz RUS, ged. (mennon.) Langedijk 7 april 1715, op 24 april 1743 gekozen tot diaken van de mennonistische gemeente in Langedijk, zn van Pieter Jansz RUS en Maartje LOURIS.

   IVg. (van IIIc) Maartje Jans RUS, ged. (mennon.) Langedijk 10 mei 1721, impost op begr. Koedijk 21 aug. 1762 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Koedijk 6 febr. 1723 (impost ƒ 3 voor haar) Pieter Arentsz CROON, ged. (mennon.) Langedijk 31 maart 1720, impost op begr. Koedijk 25 mei 1768 (impost ƒ 3).

   IVh. (van IIId) Dieuwer JANS, geb. ca. 1702, impost op begr. Koedijk 8 nov. 1738 (impost ƒ 3, betaald door haar man Sijmon Molenaer),
ondertr. (impost) Koedijk 16 maart 1726 (impost samen ƒ 6) Sijmon Sijmonsz MOLENAER, ged. (nederd. geref.) ald. 23 juni 1675, zn van Sijmen Claesen MOLENAER en Griet CLAES, die hertr. met Lijsbeth HUIJBERTS.

   IVi. (van IIIe) Dieuwer Willemsdr BAKKER, geb. ca. 1702, overl. 21 juli 1775 (75 jaar),
tr. kerkel. (mennon.) Langedijk 7 april 1726 Dirk Cornelisz de VRIES, geb. ca. sept. 1699, ged. (mennon.) ald. 10 mei 1721, bij de mennonistische gemeente van Langendijk en omgeving op 17 november 1726 tot leraar verkozen en op 23 maart 1727 als zodanig bevestigd, op 7 juli 1771 emeritus predikant te Alkmaar, overl. Alkmaar 2 febr. 1776 (76 jaar 4 maanden), zn van Cornelis Feddesz de VRIES, in 1716 gekozen tot leraar van de mennonistische gemeente in Langedijk, in 1722 vermeld als diaken van de mennonistische gemeente ald., in 1716 is Cornelis de Vries pachter van vroonland, en Jantje Jansdr KEIJSER.

   Va. (van IVd) Cornelisje Jacobsdr de VRIES, ged. (mennon.) Langedijk 22 april 1770, impost op begr. Koedijk 2 juni 1803 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Koedijk 1 febr. 1772 (pro deo), tr. ald. 16 febr. 1772 Lourens Hendriks BUTTER, ged. (nederd. geref.) ald. 13 aug. 1747, overl. Koedijk 27 juni 1816, zn van Hendrik Jansz BUTTER en Geertje Jans KUIPER.

   Vb. (van IVd) Neeltje Jacobsdr de VRIES, ged. (mennon.) Langedijk 22 april 1770, impost op begr. Koedijk 24 jan. 1789 (impost ƒ 3), ondertr. 1° Koedijk 3 febr. 1770, ondertr. (impost) ald. 3 febr. 1770 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 18 febr. 1770 Cornelis Jansz WILLEGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 2 april 1741, in 1771 pachter van vier percelen land van Bartholomies Jansz Krook 75, overl. Koedijk 1 mei 1780, zn van Jan Claesz WILLIGRIJP, diaken te Westgraftdijk (als zodanig vermeld in 1733 en 1740), en Neeltje Ariens FAES, tr. 2° Koedijk 20 nov. 1785 Harmen KLAASZ, wedn. van N.N.
   Vc. (van IVe) Pieter Jansz RUS, alias Pieter Rus de Jonge, ged. (nederd. geref.) Koedijk 11 maart 1742 (na gedane belijdenis), landbouwer, in 1743 lidmaat van de Nederduits Gereformeerde gemeente in Koedijk, impost op begr. Koedijk 12 okt. 1779 (impost ƒ 6), ondertr. (impost) Koedijk 14 jan. 1741 (impost ƒ 3 voor hem), ondertr. (impost) Oudkarspel 14 jan. 1741 (impost ƒ 3 voor haar, van 't Noordeijnde van Koedijk), tr. Koedijk 29 jan. 1741 Aafje Jans IJFFS, ged. (nederd. geref.) ald. 5 febr. 1719, bij huwelijk jongedochter van 't Noordend van Koedijk onder Oudkarspel, impost op begr. Koedijk 1 jan. 1773 (impost ƒ 6), dr van Jan Pietersz IJFFS, alias Coet(en(e)s), en Maartje Pieters RUS, alias Stam.
   Vd. (van IVe) Maartje Jans RUS,
ondertr. (impost) Koedijk 7 april 1742 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 29 april 1742 Willem PIETERSZ.

   Ve. (van IVe) Cornelis Jansz RUS, alias Cornelis Rus de Jonge (later Cornelis Rus de Oude), ged. (nederd. geref.) Koedijk 12 maart 1752 (als bejaarde, was eerst mennist, doch weer afgevallen), impost op begr. ald. 19 sept. 1788 (impost ƒ 15), ondertr. (impost) 1° Koedijk 5 juni 1751 (impost ƒ 30, samen), tr. ald. 27 juni 1751 Trijntje Barthelmies KROOK, ged. (nederd. geref.) ald. 6 juni 1729, dr van Bartelmies Jansz KROOK en Jannetje Jans WIERING,
ondertr. (impost) 2° Koedijk 21 dec. 1753 (impost ƒ 6, samen) Maartje Pieters CROON, impost op begr. ald. 26 juni 1759 (impost ƒ 3), dr van Pieter Arentsz CROON en Maartje Jans RUS.

   Vf. (van IVf) Maartje Louris RUS, ged. (mennon.) Langedijk 2 okt. 1740, impost op begr. Koedijk 13 nov. 1779 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) 1° Koedijk 26 maart 1741 (impost ƒ 3 voor haar) Cornelis Jansz KEIJSER, ged. (mennon.) Langedijk 2 okt. 1740, op 9 januari 1750 gekozen tot diaken van de mennonistische gemeente van Langedijk en omgeving, impost op begr. Koedijk 27 mei 1762 (impost ƒ 3), zn van Jan Cornelisz KEIJSER, tot leraar gekozen van de mennonistische gemeente van Langedijk op 2 april 1714, en Dieuwer DIRX,
ondertr. (impost) 2° Koedijk 21 maart 1767 (impost ƒ 6), tr. ald. 5 april 1767 Sijmon Cornelisz GRAAFFSANT, alias Schuytemaker, wedn. van Grietje Maartens NOORDWEST.
   Vg. (van IVf) Pieter Lourisz RUS, gedoopt als bejaarde en aangenomen (nederd. geref.) Koedijk 1755, overl. Harenkarspel, impost op begr. ald. 3 dec. 1781 (impost ƒ 6, om te Oudkarspel begraven te worden), impost op begr. Oudkarspel 3 dec. 1781 (impost ƒ 6), impost op begr. Koedijk 104 2 april 1782 (impost ƒ 3), begr. Oudkarspel 6 dec. 1781 (graf in de kerk gekocht voor ƒ 7:5:0, 't grote doodkleed ƒ 0:12:0), ondertr. (impost) Koedijk 2 maart 1754 (impost ƒ 6, samen), tr. ald. 17 maart 1754 Aaltje Jans GORTER, ged. (nederd. geref.) Oudkarspel 27 febr. 1729, begr. ald. 7 april 1800 als de weduwe van Pieter Rus (in de kerk, ƒ 12:13:0), dr van Jan GORTER.
   Vh. (van IVg) Maartje Pieters CROON, impost op begr. Koedijk 26 juni 1759 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) Koedijk 21 dec. 1753 (impost ƒ 6, samen) Cornelis Jansz RUS, alias Cornelis Rus de Jonge (later Cornelis Rus de Oude), ged. (nederd. geref.) ald. 12 maart 1752 (als bejaarde, was eerst mennist, doch weer afgevallen), impost op begr. ald. 19 sept. 1788 (impost ƒ 15), zn van Jan Pietersz RUS en Anna Jans RUS, wedn. van Trijntje Barthelmies KROOK.
   Vi. (van IVh) Antje Sijmons MOLENAAR, geb. ca. 1733, impost op begr. Koedijk 29 maart 1777 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Koedijk 29 dec. 1759 (impost ƒ 6 samen), tr. ald. 13 jan. 1760 Pieter VISSER, ged. (nederd. geref.) ald. 17 okt. 1723, impost op begr. Koedijk 14 febr. 1805 (impost ƒ 3), zn van Cornelis Pietersz VISSER en Maertje Ariens VOLKERS.

   Vj. (van IVh) Jan Sijmons MOLENAAR, geb. ca. 1735, impost op begr. Koedijk 28 juni 1795 (impost ƒ 6),
ondertr. (impost) 1° Koedijk 9 aug. 1760 (impost ƒ 6 samen), tr. ald. 24 aug. 1760 Guurtje PIETERS, impost op begr. ald. 10 jan. 1763 (pro deo),
ondertr. (impost) 2° Koedijk 10 dec. 1763 (pro deo), tr. ald. 25 dec. 1763 Bregje Jacobs BOENDER, dr van Jacob Dirksz BOENDER en Maartje CORNELIS.

   VIa. (van Va) Hendrik Lourensz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 6 dec. 1772, landbouwer, overl. ald. 11 aug. 1841, ondertr. (impost) 1° Koedijk 7 febr. 1794 (impost ƒ 3 voor hem, zij pro deo), tr. ald. 23 febr. 1794 Antje Dirksdr VOLKERS, impost op begr. ald. 2 juni 1803 (impost ƒ 3),
tr. 2° Neeltje Simons ZWAAN, geb. ca. 1777, overl. Koedijk 2 sept. 1839, dr van Simon ZWAAN en Antje HARTENBERG, wed. van Lourens KOETEN.

   VIb. (van Vb) Jacob WILLEGRIJP, ged. (nederd. geref.) Koedijk 4 okt. 1772, overl. Noord-Scharwoude 27 april 1807 (volgens opgave bij het huwelijk van zijn dochter Neeltje), ondertr. (impost) Koedijk 2 jan. 1801 (impost ƒ 6, zij weduwe van Noord-Scharwoude), ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 3 jan. 1801 (impost ƒ 6 voor haar) Antje Dirks LANDMEETER, geb. ald. ca. 1759 (bij aangifte van haar overlijden wordt haar leeftijd vermeld als 63 jaar), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 5 mei 1782, overl. Noord-Scharwoude 23 juni 1823, dr van Dirk Cornelisz LANDMEETER en Grietje LEEUWEN, wed. van Pieter KALVERDIJK.
   VIc. (van Vb) Klaas Cornelisz WILLEGRIJP, ged. (nederd. geref.) Koedijk 23 okt. 1774, overl. 28 mei 1807, tr. Ariaantje Jacobsdr BOLDEWIJN, geb. ca. 1774, overl. Koedijk 26 aug. 1841, dr van Jacob Jansz BOLDEWIJN en Belijtje Jacobs HENSBROEK.
   VId. (van Vb) Neeltje Cornelis WILLEGRIJP, geb. Koedijk 27 nov. 1779, ged. (nederd. geref.) ald. 24 juni 1804 ('mennist'), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 18 juni 1804, overl. Koedijk 30 dec. 1827,
ondertr. (impost) Koedijk 28 febr. 1802 (impost ƒ 3 voor haar) Cornelis Jansz KEIJZER, geb. 6 aug. 1773, ged. (nederd. geref.) ald. 8 april 1798 ('mennist'), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 2 april 1798, dagloner, bij impost op trouwen in Koedijk jongeman van Oudkarspel, overl. Koedijk 22 juli 1820 (in huis nr 7, zoon van Jan Kijzer en Aaltje Houdewind, echtelieden gewoond hebbende in de gemeente van Oudkarspel), zn van Jan Cornelisz KEIJZER, in 1784 en 1789 vermeld als voorzanger in Koedijk van de mennonistische gemeente in Langedijk en omgeving, en Aaltje Harks HOUDEWIND.

   VIe. (van Vc) Jan Pietersz RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 22 sept. 1743, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 7 maart 1771, landbouwer, impost op begr. ald. 9 jan. 1793 (impost ƒ 6), ondertr. (impost) 1° Koedijk 28 maart 1772 (impost ƒ 6), tr. ald. 12 april 1772 Trijntje Joosten VERWER, ged. (nederd. geref.) ald. 3 jan. 1745, overl. Koedijk 24 april 1780, dr van Joost Claasz VERWER en Claartje WILLEBERTS, ondertr. (impost) 2° Koedijk 11 jan. 1782 (impost samen ƒ 12), tr. ald. 3 febr. 1782 Trijntje Ariens HARTLAND, ged. (nederd. geref.) ald. 21 april 1743, overl. Koedijk 6 mei 1790, impost op begr. ald. 29 mei 1790 (impost ƒ 6), dr van Arien Jansz HARTLAND, weesmeester (1747-1748) ald., en Neeltje Gerrits KLEIJENBURGH.
   VIf. (van Vc) Cornelis Pietersz RUS, alias Cornelis Rus de Jonge, ged. (nederd. geref.) Koedijk 20 febr. 1746, landbouwer, volgens het Registre civique van 1812 geboren op 20 februari 1744, 'cultivateur', overl. Koedijk 8 juli 1813, ondertr. (impost) 1° Koedijk 12 april 1776 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 28 april 1776 Grietje Pieters AANGAANDE, ged. (nederd. geref.) ald. 13 jan. 1743, impost op begr. Koedijk 17 febr. 1790 (impost ƒ 3), dr van Pieter Arisz AANGAANDE en Trijntje JACOBS, tr. 2° Maartje Pieters IJS  156, wed. van IJff CORNELIS.
   VIg. (van Vc) Maartje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 7 april 1748, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 10 maart 1768, overl. ald. 17 maart 1810, ondertr. (impost) Koedijk 19 dec. 1767 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 3 jan. 1768 Jan Ariensz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) ald. 3 jan. 1734, zn van Arien Jansz HARTLAND, weesmeester (1747-1748) van Koedijk, en Neeltje Gerrits KLEIJENBURGH.
   VIh. (van Vc) Trijntje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 8 maart 1750, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 12 maart 1774, overl. ald. 22 okt. 1822,
ondertr. (impost) Koedijk 4 juni 1774 (impost ƒ 3 voor haar), tr. ald. 19 juni 1774 Jacob Dirksz NIEROP, geb. Eenigenburg ca. 1754, landbouwer, overl. Koedijk 19 april 1821, zn van Dirk Jansz NIEROP en Maartje Jacobs de BOER.

   VIi. (van Vc) Reynouw Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 5 dec. 1751, overl. ald. 15 jan. 1821,
ondertr. (impost) Koedijk 15 maart 1777 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 27 april 1777 Pieter Pietersz DIEPSMEER, geb. 2 april 1754 (volgens het Registre civique van 1812, 'paisan'), ged. (nederd. geref.) ald. 7 april 1754, veehouder en landbouwer te Koedijk, werd op 4 maart 1786 als opvolger van zijn vader aangesteld als schout en bode van Koedijk, na de inval van de Fransen afgezet in begin 1795, in 1811 boer en, boekhouder van de binnenlandse omslagen, bouwman, overl. Koedijk 4 dec. 1819, zn van Pieter Gerritsz DIEPSMEER 163, veehouder en landbouwer ald., per 24 maart 1748 benoemd als schout en bode van Koedijk, in 1744 en 1780 genoemd als molenmeester van de polder Diepsmeer, in 1748 diaken van de gereformeerde kerk, in 1779 assistent-brandmeester te Koedijk, en Maartje Pieters STAM.

   VIj. (van Vc) Grietje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 22 april 1759, overl. Oterleek 19 aug. 1795 (volgens het lidmatenregister van Oterleek voor Noord-Schermer en Stompetoren),
ondertr. Bergen (N.-H.) 6 april 1783 (beiden wonende te Koedijk; op 20 april 1783 attestatie gegeven om te Koedijk te kunnen trouwen), ondertr. (impost) Koedijk 4 april 1783 (impost ƒ 3 voor haar), tr. ald. 21 april 1783 Pieter Pietersz JONGKIND, ged. (nederd. geref.) St. Maarten 27 nov. 1763, schoolmeester, onderwijzer, overl. Bergen (N.-H.) 27 dec. 1824, zn van Pieter Maartensz JONGKIND en Neeltje PIETERS, die hertr. met Belitje Pieters HOOGLAND.

   VIk. (van Ve, Vh) Maartje Cornelisdr RUS, geb. ca. 1757, impost op begr. Zijpe 8 april 1785,
ondertr. (impost) Zijpe 3 jan. 1777 (impost ƒ 6 voor hem), ondertr. (impost) Koedijk 11 jan. 1777 (impost ƒ 6 voor haar), attestatie om te trouwen Zijpe 19 jan. 1777, tr. Koedijk 26 jan. 1777 Arien Ariensz GEEL, ged. (nederd. geref.) Zijpe 31 aug. 1755, overl. ald. 19 okt. 1794, zn van Arien Ariensz GEEL en Eva Gijsbers BLANKENDAAL, die hertr. met Neeltje Pietersdr van der OORT.

   VIl. (van Vf) Jan Cornelisz KEIJZER, geb. ca. 1751, ged. (mennon.) Langedijk 20 maart 1774, in 1784 en 1789 vermeld als voorzanger in Koedijk van de mennonistische gemeente in Langedijk en omgeving, ondertr. (impost) Schoorl 18 juni 1773 (impost ƒ 3 voor haar), ondertr. (impost) Koedijk 19 juni 1773 (impost ƒ 3 voor hem) Aaltje Harks HOUDEWIND, ged. (nederd. geref.) Schoorl 25 april 1751, impost op begr. Koedijk 27 mei 1805 (pro deo), dr van Hark Ariensz HOUDEWIND, schepen (verschillende keren in de periode 1751-1773) van Schoorl, en Dieuwertje Ariensdr MEEG.
   VIm. (van Vf) Dieuwertje Cornelisdr KEIJSER, impost op begr. Koedijk 7 nov. 1767 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Koedijk 21 maart 1767 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 5 april 1767 Cornelis Klaasz POVER, impost op begr. ald. 20 jan. 1805 (impost ƒ 3), verm. zn van Klaas Jansz POVER en Trijntje Jans BUTTER, die hertr. met Neeltje Pieters IJFS.

   VIn. (van Vg) Louris Pietersz RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 16 febr. 1755, impost op begr. Zijpe 29 maart 1802, ondertr. Zijpe 5 mei 1793, ondertr. (impost) ald. 4 mei 1793 (impost voor haar: onvermogend), ondertr. (impost) Harenkarspel 26 april 1793 (impost ƒ 3 voor hem), tr. Zijpe 19 mei 1793 Neeltje Pietersdr KOSSEN.
   VIo. (van Vg) Jan Pietersz RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 20 maart 1757, boer, bouwman, burgemeester 183 van Oudkarspel, adjunct-maire ald., overl. ald. 22 okt. 1813, ondertr. (impost) Harenkarspel 17 april 1784 (impost ƒ 6 voor hem), ondertr. (impost) Oudkarspel 17 april 1784 (impost ƒ 6 voor haar) Aagje Cornelis MEIJLIS, ged. (nederd. geref.) ald. 27 juni 1762, overl. ald. 3 okt. 1807, dr van Cornelis Jansz MEIJLIS en Griet Jans KERKMEER.
   VIp. (van Vg) Maartje Pieters RUS, ged. (nederd. geref.) Koedijk 17 juni 1759, overl. Oudkarspel 22 okt. 1823,
ondertr. (impost) Oudkarspel 6 jan. 1786 (impost ƒ 6 voor hem), ondertr. (impost) Harenkarspel 6 jan. 1786 (impost ƒ 6 voor haar, „Neeltje Pieters Rus”) Cornelis Jansz WIJN, dagloner.
   VIq. (van Vg) Cornelis Pietersz RUS, geb. Koedijk 8 mei 1765 (volgens het Registre Civique de geboortedatum van Cornelis Rus, cultivateur te Harencarspel), ged. (nederd. geref.) ald. 19 mei 1765, boer, bouwman en landbouwer te Tuitjenhorn, op 24 december 1826 zonder beroep te Spanbroek, in 1834 arbeider te Harenkarspel, overl. ald. 31 okt. 1840 (bij aangifte van overlijden zijn kennelijk abusievelijk als ouders Albert Rus en Aaltje Krans opgegeven), ondertr. (impost) Harenkarspel 26 jan. 1798 (impost elk ƒ 30) Grietje ROOSCH, ged. (nederd. geref.) ald. 24 juni 1770, overl. ald. 12 febr. 1826, dr van Reijer Albertsz ROOS en Guurtje PRONK.    VIr. (van Vi) Dieuwertje Pieters VISSER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 27 nov. 1774,
tr. IJf Pietersz IJFS.
   VIs. (van Vj) Maartje Jansdr MOLENAAR, geb. Koedijk ca. 1763, overl. Oudkarspel 11 juli 1832, ondertr. (impost) 1° Oudkarspel 16 juni 1786 (impost ƒ 6 samen, beiden van Koedijk in de banne van Oudkarspel) Dirk Jacobsz BUTTER, ged. (nederd. geref.) Koedijk 26 mei 1748, impost op begr. ald. 9 april 1799 (impost ƒ 3), zn van Jacob Pietersz BUTTER en Maartje PIETERS, wedn. van Trijntje Pieters DIEPSMEER, tr. 2° Oudkarspel 29 dec. 1799 Teunis Dirks ADMIRAAL, geb. ca. 1761, overl. Warmenhuizen 5 sept. 1820, zn van Dirk ADMIRAAL en Antje BOOIJ.
   VIt. (van Vj) Jacob Jansz MOLENAAR,
ondertr. (impost) Koedijk 29 juni 1798 (impost ƒ 6 samen) Maartje Izaaks NAP.

   VIu. (van Vj) Simon Jansz MOLENAAR,
ondertr. (impost) Koedijk 6 mei 1797 (impost samen ƒ 12) Grietje Maartens GRAAFZAND, ged. (nederd. geref.) ald. 21 maart 1779, dr van Maarten Simonsz GRAAFZAND en Grietje Pieters DIEPSMEER.

Noten
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
WFF = Westfriese Families
1. RAA ORA Broek op Langedijk 6182 fol. 140v, 16 jan. 1647.
2. RAA ORA Broek op Langedijk 6183 fol. 72, 16 febr. 1661.
3. Voor de verpachting van percelen vroonland zie: J. P. Geus, De Vroonlanden bij Alkmaar, Capelle a/d IJssel 1987.
4. RAA ORA Broek op Langedijk 6183, fol. 37v 30 sept. 1657, fol. 110v 22 febr. 1665, fol. 129 12 jan. 1667, fol. 130 9 febr. 1667.
5. RAA ORA Broek op Langedijk 6184 blz. 377, 21 dec. 1696.
6. RAA ORA Koedijk 6221, blz. 322 1 juli 1686, blz. 345 6 maart 1687.
7. RAA ORA Broek op Langedijk 6179 (Schepenrol), 8 dec. 1688.
8. RAA ORA Broek op Langedijk 6184, blz. 172v 16 febr. 1686, blz. 187 1 maart 1687, blz. 198 28 maart 1687, blz. 226 22 maart 1688, blz. 263 2 april 1692, blz. 291 21 mei 1692, blz. 312 4 febr. 1693.
9. RAA ORA Broek op Langedijk 6184 blz. 397, 398 en 399, 24 april 1698.
10. RAA ORA Broek op Langedijk 6184, blz. 210 28 jan. 1688, blz. 236 10 mei 1690, blz. 310 28 jan. 1693.
11. RAA ORA Broek op Langedijk 6184, blz. 366 21 febr. 1696, blz. 383 1 maart 1697, blz. 390 24 april 1697, blz. 399 24 april 1698, blz. 415 17 april 1699.
12. RAA ORA Broek op Langedijk 6184 blz. 456, 17 maart 1705.
13. RAA ORA Broek op Langedijk 6185, blz. 60 4 maart 1711, blz. 73 16 maart 1712, blz. 90 9 maart 1713.
14. RAA ORA Broek op Langedijk 6186, blz. 67 15 maart 1724, blz. 100 1 april 1727.
15. In Koedijk abusievelijk Maartje Vettis genoemd.
16. RAA ORA Koedijk 6222, fol. 192v 24 febr. 1695, fol. 177v 24 okt. 1699.
17. RAA ORA Oudkarspel 6059 fol. 197, 23 april 1698.
18. RAA ORA Broek op Langedijk 6184 blz. 415, 17 april 1699.
19. RAA ORA Oudkarspel 6061 blz. 59, 1723.
20. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 125, 21 mei 1734.
21. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 75 20 mei 1749, fol. 243 23 jan. 1764.
22. RAA NA Alkmaar 570 (notaris Adrianus Bolten), 12 dec. 1750.
23. RAA ORA Oudkarspel 6063, fol. 13v 17 febr. 1766, fol. 25 6 okt. 1767, fol. 67v 1 juli 1770, fol. 99 en 99v, 11 mei 1773.
24. RAA NA Alkmaar 704 (notaris Andries Bootsman) akte 889, 18 april 1771.
25. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 36v, 25 april 1772.
26. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 83, 8 mei 1773.
27. RAA ORA Schoorl 904 fol. 38, 10 mei 1773.
28. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 66, 14 jan. 1784.
29. RAA ORA Oudkarspel 6062 fol. 206v, 4 jan. 1762.
30. RAA ORA Koedijk 6225 fol. 52v, 2 dec. 1762.
31. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 76, 3 april 1727.
32. RAA ORA Zuid-Scharwoude 6061, 14 april 1733.
33. RAA ORA Oudkarspel, 6061 blz. 307, 9 maart 1733, 6062 fol. 45, 31 mei 1743.
34. RAA ORA Warmenhuizen 9 april 1734.
35. RAA ORA Warmenhuizen 6000 blz. 235, 25 febr. 1743.
36. RAA ORA Oudkarspel 6063, fol. 34 20 aug. 1768, fol. 150v 10 nov. 1778.
37. RAA OA Koedijk 20d (collaterale successie) fol. 32, memorie van 1778.
38. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 157v, 5 nov. 1778.
39. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6577a (notaris Jan van Twuijver) akte 11, 26 april 1733.
40. RAA ORA Bergen 2176 fol. 86, 11 april 1759.
41. In Koedijk abusievelijk Grietje Vettis genoemd.
42. RAA ORA Koedijk 6245 (Weesboek) nr 107, 15 febr. 1720.
43. RAA ORA Oudkarspel 6061 blz. 130, 6 okt. 1725.
44. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 88, 24 febr. 1729.
45. RAA ORA Broek op Langedijk 6193, 10 febr. 1728.
46. RAA ORA Zijpe 6583 (Staatboek) fol. 90, 7 mei 1728.
47. RAA ORA Zijpe 6578 (Weeskamer) 3 dec. 1728.
48. RAA ORA Zijpe 6583 (Staatboek) fol. 95, 3 juni 1729.
49. RAA ORA Broek op Langedijk 6186 blz. 157, 30 juni 1729.
50. RAA ORA Broek op Langedijk 6186, blz. 139 17 maart 1728, blz. 172 23 febr. 1730, blz. 178 14 febr, 1730, blz. 330 17 jan. 1736, blz. 330 17 jan. 1736.
51. RAA NA Alkmaar 498 (notaris Arent Klaver) akte 182, 22 dec. 1735.
52. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 10 en 13, 18 mei 1747.
53. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 158 28 mei 1756, blz. 246 15 mei 1763.
54. RAA ORA Broek op Langedijk 6193, 16 maart 1727.
55. RAA NA Alkmaar 598 (notaris Pieter Groen) akte 88, 7 sept. 1763.
56. RAA ORA Broek op Langedijk 6186, blz. 166 20 febr. 1730, blz. 177 15 febr. 1730.
57. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 9 18 aug. 1747, blz. 49, 50 en 51, 18 mei 1749.
58. RAA ORA Broek op Langedijk 6199 (Weesboek) fol. 74, 24 maart 1752.
59. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 333 en 334, 29 maart 1771.
60. RAA ORA Broek op Langedijk 6199 (Weesboek) fol. 135, 6 dec. 1773.
61. RAA ORA Koedijk 6223, fol. 45 29 april 1723, fol. 76 3 april 1727.
62. RAA ORA Koedijk 6224, fol. 32v 5 jan. 1741, fol. 77 4 jan. 1748, fol. 97 7 aug. 1750.
63. RAA ORA Oudkarspel 6062 fol. 51v, 19 mei 1744.
64. RAA ONA Koedijk 20 fol. 21, 8 juni 1738.
65. RAA ORA Koedijk 6223 fol. 54 v, 11 mei 1724.
66. RAA ORA Oudkarspel 6061, blz. 200 en 201, 8 mei 1729, blz. 202 8 mei 1729, 206 10 mei 1729.
67. RAA ORA Koedijk 6223, fol. 91v en 92, 19 mei 1729.
68. RAA ORA Warmenhuizen 6000 blz. 62, 17 mei 1735.
69. RAA ORA Oudkarspel 6061 blz. 375, 26 sept. 1735.
70. RAA ORA Koedijk 6224, fol. 21 7 jan. 1740, fol. 47 29 juni 1742, fol. 76v 6 nov. 1747.
71. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 30 16 mei 1741, fol. 51 19 mei 1744, fol 51v 19 mei 1744, fol. 63v 16 mei 1747, fol. 79v 12 mei 1750.
72. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 36, 7 sept. 1747.
73. RAA ORA Oudkarspel 6061 blz. 174, 1 nov. 1727.
74. RAA ORA Koedijk 6227 fol. 104, 5 nov. 1789.
75. RAA OA Koedijk 20d, 4 dec. 1771.
76. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 26v, 3 aug. 1769.
77. RAA NA Alkmaar 914 (notarissen Michiel Johan de Lange en A.F. Allebé) akte 124, 30 nov. 1829.
78. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 13 nr 68, 10 aug. 1822.
79. NHA Vredegerecht Beverwijk 12, 1822 nr 22, 13 sept. 1822.
80. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 30v 16 mei 1741, fol. 66v en 67, 28 mei 1748, fol. 163 29 mei 1759, fol. 204v en 205, 6 nov. 1761, fol. 230v 17 febr. 1763.
81. RAA ORA Bergen 2175, fol. 10v en 12v, 27 juni 1748.
82. RAA ORA Oudkarspel 6063 fol.25 6 okt. 1767, fol. 97 13 jan. 1773.
83. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 28, 18 jan. 1781.
84. RAA NA Alkmaar 703 (notaris Andries Bootsman) akte 781, 7 sept. 1770.
85. RAA NA Alkmaar 735 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 200, 7 sept. 1787.
86. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 223v, 16 mei 1782.
87. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 39v, 25 mei 1808.
88. RAA ORA Koedijk 6224 fol. 105v, 4 mei 1752.
89. RAA NA Alkmaar 574 (notaris Adrianus Bolten), 27 april 1754.
90. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 125 6 juni 1754, blz. 130 6 juni 1754, blz. 147 8 mei 1755.
91. RAA ORA Oudkarspel 6062, fol. 109v 9 mei 1754, fol. 123v 13 mei 1755.
92. RAA ORA Koedijk 6225 fol. 63v, 10 maart 1763.
93. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 73v 14 jan. 1773, fol. 134v 17 mei 1777.
94. RAA NA Alkmaar 634 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 64, 12 nov. 1774.
95. RAA NA Alkmaar 736 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 271, 7 dec. 1787.
96. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 121, 17 jan. 1788.
97. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 162, 16 febr. 1804.
98. RAA NA Alkmaar 574 (notaris Adrianus Bolten), 18 mei 1754.
99. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek), fol. 56v 7 juni 1764, fol. 57 8 nov. 1764.
100. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 64 6 mei 1750, blz. 97 25 mei 1752, blz. 119 6 juni 1754, blz. 196 24 mei 1759, blz. 268 16 mei 1765.
101. RAA ORA Koedijk 6246 (Weeskamer) fol. 68, 24 maart 1767.
102. RAA ORA Broek op Langedijk 6199 (Weesboek) fol. 134, 19 juli 1770.
103. RAA NA Alkmaar 700 (notaris Andries Bootsman), akte 273 24 maart 1767, akte 275 3 april 1767.
104. Deze inschrijving lijkt onverklaarbaar.
105. RAA ORA Oudkarspel 6062 fol. 173v, 25 mei 1759.
106. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 27v 21 dec. 1769, fol 33v 12 jan. 1770.
107. RAA ORA Oudkarspel 6063, fol. 62v 1 febr. 1770, fol. 66v en 67 1 juli 1770, fol. 67v 1 juli 1770, fol. 76v verm. 16 okt. 1771.
108. RAA ORA Koedijk 6246 (Weeskamer) fol. 120, 6 febr. 1777.
109. RAA ORA Schoorl 904, fol. 97v, 98 en 98v, 5 mei 1777.
110. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 30, 16 maart 1781.
111. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 130, 1 okt. 1802.
112. RAA NA Alkmaar 602 (notaris Pieter Groen) 14 dec. 1772.
113. RAA ORA Harenkarspel 5988 (Weeskamer) fol. 111, 24 nov. 1776.
114. RAA NA Alkmaar 698 (notaris Andries Bootsman) akte 103, 13 dec. 1765.
115. RAA NA Alkmaar 1151 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 268, 19 nov. 1834.
116. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 66v, 29 okt. 1798.
117. RAA ORA Noord-Scharwoude 6137 blz. 177, 30 april 1802.
118. RAA ORA Oudkarspel 6069 akte 40, 20 okt. 1809.
119. RAA NA Alkmaar 1105 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 120, 25 febr. 1824.
120. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 3 nr 58, 13 april 1812.
121. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 19, nr 33 26 april 1828, nr 40 14 mei 1828, nr 59 4 juli 1828.
122. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 18, 5 jan. 1807.
123. NHA Ned. Herv. Gem. Beverwijk/Heemskerk 685, 25 febr. 1858.
124. Op 25 januari 1814 zijn in Koedijk blijkens de aangifte geboren Jacob en Jansje, zoon en dochter; in het geboorteregister is dit gewijzigd in „Jacoba” en „Jansje”, met Jansje geboren vóór Jacoba, ingevolge een beschikking van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 9 december 1841 ten verzoeke van Jacob Keijzer boerendienstbode wonende te Velsen.
125. RAA ORA Oudkarspel 6063 fol. 99 en 99v, 11 mei 1773.
126. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 83 8 mei 1773, fol. 226v 20 aug. 1782.
127. RAA NA Alkmaar 718 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 10, 26 jan. 1782.
128. RAA ORA Broek op Langedijk 6187 blz. 513, 19 juni 1782.
129. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 51v 25 juni 1782, fol. 66 10 jan. 1784.
130. RAA NA Alkmaar 744 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 123, 29 mei 1790.
131. RAA NA Alkmaar 623 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 63, 2 okt. 1772.
132. RAA NA Alkmaar 718 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 98, 21 juni 1782.
133. RAA ORA Koedijk 6227, fol. 171v 4 febr. 1797, fol. 173 8 april 1797, fol. 176v 19 nov. 1797, fol. 249v 16 febr. 1804.
134. RAA ORA Oudarspel 6067 fol. 4v, 17 febr. 1806.
135. RAA ORA Koedijk 6229, akte 24 11 nov. 1809, akte 25 11 nov. 1809, akte 26 11 nov. 1809, akte 53 27 febr. 1811.
136. RAA NA Alkmaar 1315, aktes 118 en 119, 30 aug. 1842.
137. NHA Memories van successie 1818-1902, 117 (kantoor Alkmaar, 1850), 4/2079.
138. RAA ORA Koedijk 6227, fol. 245v, 246, 246v, 247, 16 febr. 1804.
139. RAA NA Alkmaar 777 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 37, 6 juli 1805, 781 akte 20, 22 maart 1809, 783 akte 23, 26 april 1811, 784 akte 48, 14 dec. 1811.
140. RAA ORA Koedijk 6229 fol. 25, 11 nov. 1809.
141. RAA NA Alkmaar 785 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 71, 5 dec. 1812.
142. RAA NA Alkmaar 972 (notaris Gerrit de Heer) akte 84, 12 juni 1819.
143. RAA NA Alkmaar 1308 (notaris Simon Adrianus de Lange) akte 111, 10 okt. 1835.
144. RAA NA Alkmaar 782 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 2, 29 nov. 1809 en 20 jan. 1810.
145. RAA NA Alkmaar 972 (notaris Gerrit de Heer) akte 85, 12 juni 1819.
146. RAA ORA Koedijk 6229 fol. 26, 11 nov. 1809.
147. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 187v, 12 mei 1780.
148. RAA ORA Schoorl 905 fol. 8, 7 mei 1787, 906 fol. 74, 23 aug. 1798, 907 fol. 18, 17 jan. 1807.
149. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 121, 17 jan. 1788, 6065 fol. 31, 1 juni 1795.
150. RAA ORA Oudkarspel 6069 nr 6, 23 jan. 1809.
151. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 19, 20 aug. 1813.
152. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 23, 12 okt. 1813.
153. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 48, 23 en 24 dec. 1813.
154. RAA NA Alkmaar 787 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 3, 1 maart 1814.
155. RAA NA Alkmaar 719 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 130, 23 aug. 1782.
156. In de overlijdensaangifte in 1813 van haar tweede man wordt zij vermeld als Maartje Pieters IJfs.
157. RAA NA Alkmaar 750 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 172 en 173, 5 sept. 1792, 751 akte 196, 4 okt. 1792, 751 akte 205, 16 okt. 1792.
158. RAA NA Alkmaar 750 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 120, 16 juli 1792.
159. RAA ORA Koedijk 6243 (Overboeking van eigendom wegens successie), blz. 27.
160. RAA ORA Koedijk 6226, fol. 134v 17 mei 1777, fol. 226v 20 aug. 1782.
161. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 38 7 febr. 1782, fol. 51v 25 juni 1782.
162. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 14 nr 32, 9 april 1824.
163. WFF 36 (1995), blz. 134-143, Er waren meerdere families Diepsmeer II, door J.P. Geus.
164. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 21, 13 sept. 1813.
165. RAA NA Alkmaar (notaris Cornelis van Oostveen) akte 23, 12 okt. 1813.
166. RAA ORA Oudkarspel 6064 fol. 97, 4 maart 1785.
167. RAA NA Alkmaar 786 (notaris Cornelis van Oostveen) akte 52, 30 dec. 1813.
168. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 31, 1 juni 1795.
169. RAA NA Alkmaar 684 (notaris Pieter de Lange) akte 40, 8 maart 1777.
170. RAA ONA Schagen 4659 (notaris Gualtherus Mattheeus) akte 90, 6 nov. 1794.
171. RAA ORA Koedijk 6227 fol. 160, 17 april 1795.
172. RAA ORA Broek op Langedijk 6187, blz. 392 en 393v, 7 maart 1775, blz. 494 31 jan. 1781, blz. 502 20 april 1781, blz. 548, tussen 19 april en 1 okt. 1784.
173. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 30 16 maart 1781, fol. 79 4 maart 1785, fol. 84 4 maart 1785, fol. 102 1 mei 1786, fol. 120v 17 jan. 1788.
174. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 32 10 aug. 1795, fol. 85v 19 maart 1800, fol. 130 1 okt. 1802.
175. RAA ORA Oudkarspel 6078 (Weesboek) fol. 185v, 1 nov. 1798.
176. RAA ORA Oudkarspel 6079 (Boedelpapieren), 1 nov. 1798.
177. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 143 4 febr. 1803, fol. 144v 1 maart 1803, fol. 145 2 april 1803.
178. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 3v, 17 febr. 1806.
179. RAA NA Alkmaar 634 (notaris Adrianus van der Burgh) akte 29, 6 juli 1773.
180. RAA J.P. Geus, Schouten, secretarissen, schepenen en weesmeesters te Koedijk, 1580-1811, Capelle a/d IJssel 1984.
181. NHA Memories van successie 1818-1902, 105 (kantoor Alkmaar, 1846 1e halfjaar), 21.
182. RAA ORA Zijpe 6585, fol. 27v 26 april 1802, 6580, fol. 42 26 juni 1802.
183. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 177v, 4 febr. 1805.
184. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 110v 1 nov. 1787, fol. 143 9 febr. 1791.
185. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 59v, 27 febr. 1798.
186. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 4, nr 128 26 okt. 1813, nr 131 2 nov. 1813, nr 132 2 nov. 1813, nr 136 16 nov. 1813.
187. RAA NA Alkmaar 910 (notaris Michiel Johan de Lange) akte 70, 16 maart 1827.
188. RAA ORA Harenkarspel 5988 (Weeskamer) fol. 166v, 13 maart 1799.
189. RAA ORA Schoorl 908 akte 53, 21 jan. 1811.
190. RAA ORA Harenkarspel 5988 (Weeskamer) fol. 114, 7 mei 1778.
191. NHA Memories van successie 1818-1902, 162 (kantoor Alkmaar, 1886 2e halfjaar), 4/6145.
192. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 101, 9 febr. 1801.
193. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 168, 20 jan. 1805.
194. RAA ORA Koedijk 6246 (Weesboek) fol. 177v, 5 okt. 1808.
195. RAA ORA Oudkarspel 6073 nr 42, 4 juni 1787.
196. RAA ORA Oudkarspel 6064, fol. 38 7 febr. 1782, fol.131v 1 mei 1789.
197. RAA ORA Oudkarspel 6065, fol. 32 v 18 jan. 1796, fol. 33 20 jan. 1796.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


Terug naar het begin.

>index

# # #   G E N K W A   # # #