Genealogische webstek
van H. de Vries en A.B. de Vries-Doyle

  Op deze webstek tonen we resultaten van ons genealogisch onderzoek, eventueel aangevuld met, of voortbouwend op, resultaten van anderen.
  Suggesties voor verbetering en aanvulling zijn steeds welkom, op het volgende electronische adres: hab.devries-doyle@home.nl.
  Geïnteresseerden die aantoonbaar afstammen van een op deze webstek vermelde hoofdpersoon (d.w.z. een persoon voorzien van een genealogisch nummer) kunnen desgewenst op een verzendlijst gezet worden. Bij elke mutatie krijgen die dan hierover een bericht toegestuurd. Een verzoek tot plaatsing op die lijst gebeurt door middel van een bericht aan bovengenoemd electronisch adres, met gedetailleerde gegevens over een dergelijke afstamming.
  Persoonlijke gegevens van nog levende personen die op deze webstek voorkomen zullen op verzoek van de betreffende persoon verwijderd worden.
  De kwartierstaten zijn uitgebreide kwartierstaten. Dit houdt in dat alle (half)broers en (half)zusters van de voorouders opgenomen zijn. De genealogieën omvatten ook de gezinnen van dochters.
  In de verzamelindex zijn de afzonderlijke bestanden aangeduid met de laatste 2 letters van de aangegeven bestandsnamen.

  Deze editie is van 19 december 2013, de vorige was van 28 juni 2011. Er zijn 3 genealogieën bijgekomen, BLAD, VAN PAENDEREN en VAN RIJN.

- Verzamelindex.

    Kwartierstaten:
- KwaBB. Kwartierstaat BLOM - BAKKER. Dit is een kwartierstaat van de kinderen van Jan Blom (1816 - 1889), watermolenaar, en Helena Bakker (1831 - 1903). Dit echtpaar woonde in Groet. Vergeleken met de vorige uitgave is het aantal personen in de index met 4 toegenomen tot 1116.
- KwaHB. Kwartierstaat HOOGLAND - DE BOER. Dit is een kwartierstaat van de kinderen van Reinier Hoogland (1796-1869), tuinder, en Maria Jannetta de Boer (1790-1862). Dit echtpaar woonde in Beverwijk en Wijk aan Duin. Vergeleken met de vorige uitgave is het aantal personen in de index met 35 toegenomen tot 1594.
- KwaHS. Kwartierstaat HINRICHS - VAN DER SLUIS. Dit is een kwartierstaat van de kinderen van Johan Siuts Hinrichs (1815-1892), timmerman, en Hillegonda van der Sluijs (1818-1892). Dit echtpaar woonde in Heiloo. Vergeleken met de vorige uitgave is het aantal personen in de index met 14 toegenomen tot 955.
- KwaSJ. Kwartierstaat SLUIJK - DE JONG. Dit is een kwartierstaat van de kinderen van Simon Arentsz Sluijk (1769-1810) en Engeltje Klaas de Jong (1773-1810). Dit echtpaar woonde in Krommenie. Vergeleken met de vorige uitgave is het aantal personen in de index met 14 toegenomen tot 1021.
- KwaVK. Kwartierstaat DE VRIES - KEIJZER. Dit is een kwartierstaat van de kinderen van Antonius de Vries (1799-1837), tuinder, en Neeltje Keijzer (1802-1858). Dit echtpaar woonde in Heemskerk. Vergeleken met de vorige editie is het aantal personen in de index met 14 toegenomen tot 1579.

    Genealogieën:
- GenBa. Genealogie BAKKER, van Noord-Scharwoude (8 generaties). De proband is Sijmon Pietersz Bakker die in 1685 trouwt in Noord-Scharwoude. Het aantal personen in de index is met 23 toegenomen tot 1098.
- GenBd. Genealogie BLAD, van Kampen (9 generaties). Dit is een nieuwe genealogie. De proband is Reijner Willemsz die op 20 mei 1625 in Kampen trouwt en van wie de enige bekende zoon Willem in 1672 in Beverwijk opduikt. Het aantal personen in de index is 693.
- GenBl. Genealogie BLOM, van Hargen (7 generaties). De proband is Cornelis Gerritsz Blom die in 1707 trouwt in Zuid-Zijpe. Vergeleken met de vorige uitgave is het aantal personen in de index met 52 toegenomen tot 1547.
- GenBu. Genealogie BUTTER, van het Noordeinde van Koedijk (9 generaties). De proband is Hendrick Jansz Butter, die in het Noordeinde van Koedijk woonde en vóór 13 augustus 1622 overleden is. Vergeleken met de vorige uitgave is het aantal personen in de index met 26 toegenomen tot 1376.
- GenGo. Genealogie GOESINNEN, van Uitgeest (6 generaties). De proband is een onbekende Dirck van wie een dochter en 2 zoons bekend zijn. Één van die zoons is omstreeks 1551 geboren en woonde in Uitgeest met de achternaam Goesinnnen. Vergeleken met de vorige uitgave is het aantal personen in de index onveranderd 117.
- GenHa. Genealogie HARTLAND, van Koedijk (12 generaties). De proband is Arijs Cornelisz die in Huiswaard woonde. In de periode van de eerste 10 generaties woonden de leden van deze familie voornamelijk in Koedijk. Vergeleken met de vorige editie is het aantal personen in de index met 32 toegenomen tot 1439.
- GenHo. Genealogie HOUDEWIND, van Warmenhuizen. De proband is ene Cornelis, van wie een zoon Adriaen Cornelisz (Noortent) een burgemeester van Warmenhuizen was, overleden vóór 8 februari 1640. Vergeleken met de vorige editie is het aantal personen in de index met 6 toegenomen tot 344.
GenOo. Genealogie OOSTERHOORN , uit de Zaanstreek (10 generaties). De proband is Nicolaes Aerntsz Oosterhoorn, predikant te Assendelft en Westzaan, overleden in 1586. Verreweg de meeste personen van deze genealogie woonden in de Zaanstreek. Het aantal personen in de index is met 18 toegenomen tot 1225.
- GenPa. Genealogie VAN PAENDEREN, van Haarlem. Dit is een nieuwe genealogie. De proband is Geryt van Paenderen, alleen bekend van een zoon Dirck die in 1500 in Haarlem begraven wordt. Verreweg de meeste personen van deze genealogie woonden in Haarlem. Het aantal personen in de index is 291.
- GenPl. Genealogie PLE(E)GING (6 generaties). De proband is Johannes Frans Phleging, dragonder in het Staatse leger, volgens zijn aangeven in 1785 bij aanmonstering bij de VOC afkomstig van Arenborn, in het graafschap Hessen. Hij trouwt op 3 maart 1763 in Enkhuizen met Anna Magdalena Tille uit Horn in het graafschap Lippe. Het aantal personen in de index is met 13 toegenomen tot 807.
- GenRo. Genealogie RUS, uit de Egmondermeer (11 generaties). De proband is Jan Jansz Ros wonende in Koedijk, voor het eerst vermeld in 1582. De genealogie begint pas echt bij Pieter Pietersz Rus, wonende in de Egmondermeer onder de jurisdictie van Alkmaar, die vanaf 1660 kinderen in Alkmaar laat dopen. Vergeleken met de vorige editie is het aantal personen in de index met 21 toegenomen tot 2036.
- GenRu. Genealogie RUS, van het Noordeinde van Koedijk (14 generaties). De nieuwe proband is Pieter Gerritsz, vermeld als buurman van Koedijk in 1494 (oud 40 jaar) en in 1514 (oud 60 jaar), met vermelding in 1543 en 1555 van een Reyer als Reyer Pieter Gerrits. De eerste 9 generaties woonden voornamelijk in Koedijk, i.h.b. in het Noordeinde van Koedijk. Vergeleken met de vorige uitgave is het aantal personen in de index met 13 toegenomen tot 1053.
- GenRu. Genealogie VAN RIJN, van Voorschoten (6 generaties).. Dit is een nieuwe genealogie, De proband is ene Willem van wie alleen 4 zoons bekend zijn die allen de achternaam Van Rijn voeren. De zoon Cornelis was schout van Voorschoten, met eerste vermelding als zodanig in 1538.
- GenVr. Genealogie DE VRIES, van Beverwijk (7 generaties). De proband is Foeke (of Focke) de Vries die in Amsterdam in 1741 getuige is bij de ondertrouw van zijn zoon Sijbrand. Vergeleken met de vorige uitgave is het aantal personen in de index met 16 toegenomen tot 1241.
- GenWi. Genealogie WILLIGRIJP/WILLEGRIJP. Deze familie is in mannelijke lijn uitgestorven. De proband is Dirck Cornelisz Kil, in 1651 vermeld in Driehuizen, van wie een kleinzoon zich ook Willigrijp gaat noemen. (Of sommige latere dragers van de achternaam Kil van genoemde Dirck Cornelisz Kil afstammen is onbekend.) Het aantal personen in de index is met 3 toegenomen tot 321.

    Parentelen:
- ParDa. Parenteel DANIEL (6 generaties). De proband is Daniel Dircxz van wie drie kinderen in Wijk aan Duin in 1560 een niet overgeleverd testament maken. De verwijzingen naar dit testament leverden evenwel voldoende aanwijzingen op om een plausibel stuk parenteel met een vierde kind op te stellen. De kern van de parenteel bestaat uit het begin van een genealogie van een familie Helderman in Beverwijk. Vergeleken met de vorige versie is het aantal personen in de index met 15 toegenomen tot 258.
- ParFe. Parenteel FEDDE (6 generaties). De proband is Volckert Feddesz, voor het eerst vermeld in 1647 in Broek op Langedijk. Veel personen in deze parenteel waren lid van de Mennoniete gemeente van Langedijk en Koedijk, vooral in het begin. Vergeleken met de vorige editie is het aantal personen in de index is met 1 toegenomen tot 472.

  Voor inlichtingen over het gebruikte eigen genealogische programma Genkwa: zie Informatie over Genkwa.